Feministisk utrikespolitik gör skillnad på riktigt

Sveriges feministiska utrikespolitik gör skillnad – på riktigt.


Det råder ingen tvekan om att situationen för kvinnor i Saudiarabien är bland de sämsta i världen. I UD:s rapporter om mänskliga rättigheter som publicerades i slutet av april kan man läsa om ett fasansfullt systematiskt förtryck, något som utrikesminister Margot Wallström själv också har påtalat vid upprepade tillfällen. Men jag har mött kvinnor från Saudi som menar att det händer saker i rätt riktning även om det är på mycket låg nivå. Dessa kvinnor säger att de inte vill att omvärlden ska vända dem ryggen.
För två år sedan var Margot Wallström mycket tydlig och stod rakryggad upp mot Saudis brist på jämställdhet. Då fanns det många i Sverige som kritiserade utrikesministern för att hon förstörde affärskontakter nu har samma kritiker mot Wallström vänt 180 grader och kritiserar för att hon markerar för lite.
Nu gäller det Saudiarabiens lämplighet att sitta i FN:s kvinnokommission. Det bästa vore förstås om alla länder hade lika bra jämställdhetspolitik som Sverige men så är det tyvärr inte. Det näst bästa vore om bara de som tycker som Sverige, när det gäller jämställdhet, får sitta i FNs kvinnokonvention. 

Men det gäller att förstå hur FN fungerar. Alla världens länder är medlemmar i FN och de har därmed rätt att delta i olika organ och kommittéer. Principen kallas universalitet. Det är den här principen som gör att länder som Iran, Pakistan och Ryssland – länder med erkänt dålig jämställdhetspolitik – kan sitta i FN:s kvinnokommitté. Det krockar med våra värderingar och vår politik, men den bärande idén med FN är just att alla länder deltar. 

45 av FN:s 193 medlemsländer är medlemmar i kvinnokommissionen på roterande medlemskap. Platserna fördelas regionvis och regionerna har på grund av regler och praxis i princip möjlighet att på egen hand välja vilka länder som blir medlemmar. Att omröstningarna är slutna är en nödvändighet, annars hade stormakter kunnat utöva påtryckningar på mindre länder. 

Om bra jämställdhetspolitik hade varit ett kriterium för att vara medlem i kvinnokommissionen hade det inte ens gått att fylla de 45 platserna. Det är tragiskt, men så ser världen ut. En svensk regering måste kunna förhålla sig även till dessa länder.

När Margot Wallström lanserade Sveriges feministiska utrikespolitik 2014 påstod vissa att den var oseriös och orealistisk. Men faktum är att den feministiska utrikespolitiken har förändrat diskussionen om och normen för kvinnors plats i utrikespolitiken världen över. 

Den feministiska utrikespolitiken har gett konkreta resultat. Ett 20-tal länder har tagit fram lagar och förslag för stärkt jämställdhet, Sverige har skapat ett nätverk av kvinnliga medlare, Sverige lyfter varje vecka kvinnors situation i de konflikter som behandlas av säkerhetsrådet och i de syriska fredsförhandlingarna sitter tack vare Sverige numera kvinnor runt bordet.

Feministisk utrikespolitik är politik på riktigt.


mer idrott i skolam

 

 

Regeringen föreslår fler idrottstimmar i grundskolan.

Regeringen vill utöka antalet lektioner i idrott- och hälsa i grundskolan med 100 timmar från 2019. Det meddelades på en presskonferens med bland annat utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S) och Riksidrottsförbundets Björn Eriksson.

– Förra veckan tog regeringen emot en översikt som visar situationen för unga elevers fysiska aktivitet. Den visar att tre av tre flickor och hälften av pojkarna rör sig för lite. Det räcker inte att göra mer av samma. Det är bakgrunden till att vi idag annonserar att gemensamt målmedvetet arbete för att alla elever ska röra sig varje dag, säger Gustav Fridolin, och tillägger:

– Vi vet att barn som rör sig har bättre förutsätningar att koncentrera sig och lära sig mer.

 

Det här är utmärkt. Det går även att ha gympa, idrott och hälsa i de flesta ämnena. Matte, samhällskunskap, naturkunskap, Svenska osv eller varför inte prata engelska på gympan? Ett utmärkt sätt att lära sig språk på ett kul sätt. Möjligheterna är många ….


Finanspolitiska rådet, vems språkrör?

Regeringen borde spara mer och föra en stramare finanspolitik i rådande högkonjunktur, enligt det oberoende expertorganet Finanspolitiska rådets rapport som publicerads igår - måndag.
Idag har vi i Finansutskottet öppet möte i förstakammarsalen angående rapporten, mötet kan även följas i SVT Fortum
Det är svårt att hålla med rådet som socialdemokrat, möjligen skulle vi kunna höja vissa skatter men att dra ner på välfärden i det här läget vore direkt korkat. Varför skulle vi säga upp en mängd lärare, undersköterskor eller läkare när vi borde göra tvärtom?


Finanspolitiska rådet anser att regeringen bör strama upp finanspolitiken och se till att spara. Lite märklig kritik nu när vi lyckats vända underskott till överskott.

Vi har faktiskt stärkt det strukturella sparandet från minus en procent till plus en procent. Regeringen har fört en stram finanspolitik och kommer fortsätta med det.

Finanspolitiska rådet efterlyser bättring är för bostadsmarknaden och trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. I höstas föreslog rådet utökade satsningar på utbildning och subventionerade anställningar – samt eventuellt nya anställningsformer med lägre lön.

Kravet på lägre löner hör vi ofta från borgerliga representanter. Förut fick vi höra det angående ungdomar men nu när arbetslösheten ändå sjunker bland dem så ger sig borgerliga företrädare på nyanlända i stället. Skälet för dem är att starta låglönespiralen och då måste ha någon grupp som startar den så att det går att pressa ner lönerna för andra också efter det.

Det är bättre att kunna leva på sin lön än att leva på socialförsäkringar. Det finns en mängd olika jobb som går att utföra utan att kunna Svenska. Det är betydligt bättre att lära sig Svenska på jobbet än på olika boenden.

Regeringen har gjort det billigare att att anställda dem som står längst från arbetsmarknaden. Märkligt att inte arbetsgivare tar den chansen. De kanske inte vet vilka möjligheter som finns?


Det ska bli en intressant förmiddag med Finansutskottet, finanspolitiska rådet och men finansminister Magdalena Andersson.


Fler i jobb när fler är trygga

Sverige har i dag EU:s högsta sysselsättningsgrad. Sedan regeringsskiftet har ytterligare 200 000 människor fått ett jobb att gå till. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år. Samtidigt minskar andelen som är beroende av våra försäkringssystem till den lägsta nivån på 30 år.

Att i detta läge måla ut sociala skyddsnät som Sveriges största problem som moderaterna gör är allvarligt.

Moderaterna arbetade konsekvent under åtta år i regering med att avveckla stora delar av den svenska modellen. De höjda avgifterna till a-kassan drev ut över en halv miljon från en trygghetsförsäkring som bidrar till jobbsökande och snabb omställning vid arbetslöshet. Moderaterna införde en stupstock i sjukförsäkringen som ledde till att 100 000 personer – många med allvarliga sjukdomar – kastades ut utan andra skäl än att de nått Moderaternas gräns för hur länge människor får vara sjuka. Under Moderaternas tid vid makten ökade bidragsberoendet i Sverige.

Nu föreslår Moderaternas totala skattesänkningar på hela 26 miljarder kronor i sin vårmotion. Trots retorik om att de som tjänar mindre ska få mer ska skatten sänkas mest för den som har högst inkomst. Det nedskärningar som M vill göra för att finansiera sina skattesänkningar innebär i många fall att miljardkostnader vältras över från staten till kommunerna.

I ett läge när välfärden behöver mer resurser – inte mindre – är det inte rimligt att nedskärningar i vård, skola och omsorg ska finansiera Moderaternas skattesänkningar.

Det finns stora utmaningar att ta tag i. Men vi är övertygade om att Sverige ska vara ett samhälle som håller ihop. Ett Sverige där alla har förutsättningar att lyckas genom hårt arbete och där alla också gör sin plikt och drar sitt strå till stacken. Därför väljer vi gemensamma investeringar på över 80 miljarder kronor per år för fler jobb, en pålitlig välfärd och ökad trygghet.

Så utvecklar vi den svenska modellen i stället för att avveckla den.


Mot oändligheten och vidare


Nästa höst hoppas jag att socialdemokraterna vinner valet och att Stefan Löven kan bilda en tydlig majoritets regering. Det är viktigt för att fortsätta investera i jobb, utbildning och bostäder.
Men efter valet och Riksdagen samlas igen tänker jag inte vara med i den församlingen.

Det är dags för nya utmaningar för min del. Inte för att jag ska sluta vara politiskt aktiv och inte för att jag på något sätt har tröttnat. Tvärtom, jag känner mig än mer nyfiken på att få bidra med mina erfarenheter men på nya arenor.

Eftersom jag varit samhällsintresserad och politisk aktiv i hela mitt liv ser jag det som ett sätt att leva. Jag är inte den typen som slår mig till ro direkt men det känns som att det är dags att dra vidare till nya djärva mål. Det är helt enkelt på tiden att göra något annat spännande i livet. 

Vad vet jag inte ännu men det kommer säkert att visa sig. Det kan handla om internationell solidaritet, jämställdhet, biståndsarbete, trafiksäkerhet eller något kul inom IT-branchen..... you namne it..

Att vara folkvald är en ynnest, det är intressant, lärorikt och innebär ständigt nya spännande utmaningar. Nu ser jag fram emot framtiden och säger som Buzz Lightyear i Toy Story

- Mot oändligheten och vidare.... 


Miljardsatsning på fritidshem ger högre skolresultat och jämlika livschanser

 
 

I dag firas fritidshemmens dag. För många är fritidshemmen en självklar del av skoldagen. En trygg plats där elevernas kunskaper, samarbetsförmåga, självkänsla och sociala utveckling stärks. Men för andra upplevs att tiden som spenderas i fritidshemmet inte alltid används till lärande eller meningsfulla aktiviteter. Det är hög tid att alla elever får tillgång till fritidshem av hög pedagogisk kvalitet.

Socialdemokraterna tror att fritidshemmen har en enorm potential att bidra till både högre kunskapsresultat och ökad jämlikhet, men att vi har ett stort jobb framför oss innan alla fritidshem lever upp till sin potential. Fritidshemmets lärandeuppdrag behöver synliggörs på alla nivåer och fritidspedagogernas unika kompetens uppvärderas så att personalen får tid för att planera och utveckla verksamheten. Helt avgörande i det arbetet är att fritids sedan höstterminen år 2016 har fått ett eget kapitel i läroplanen.

Vi socialdemokrater har slagit fast att fritidshemmen ska utvecklas så att det finns möjlighet till mer läxhjälp, läsande och extrastöd. Detta för att ge alla elever samma stöd i skolarbetet. Med en bättre samverkan mellan fritidshem och föreningsliv skulle fler fritidsaktiviteter kunna förläggas till fritidshemstid. Det skulle ge fler elever möjlighet att prova olika aktiviteter, även de vars föräldrar inte har råd med avgifter eller tid att följa med barnen på kvällstid. Idrottsträning och musikskola inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle ge alla elever samma chans till en meningsfull fritid och underlätta livspusslet för många familjer.

Regeringen investerar stort för att höja personaltätheten och på andra sätt stärka kvaliteten i fritidshemmen.. Genom lågstadielyftet har skolorna också kunnat anställa mer personal på lågstadiet, både lärare, fritidspedagoger och annan personal.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Med fritidshem av hög kvalitet finns potential att ge elever fler möjligheter till lärande och utveckling och mer jämlika livschanser.


Bättre förlossningsvård

 Det ger oss bättre möjligheter att ge en trygg vård till blivande föräldrar och bättre förutsättningar att göra ett bra jobb till personalen skriver

Svensk hälso- och sjukvård är på många sätt bra. Det gäller också förlossningsvården. Men vi har också problem, med en otrygg vård för allt för många, med problem att rekrytera och behålla barnmorskor och annan viktig personal och dessutom oacceptabelt många förlossningsskador. Socialstyrelsen konstaterade nyligen brister bland annat i eftervården av nyförlösta kvinnor.

Det är därför viktigt att den socialdemokratiskt ledda regeringen redan tidigare satsar 400 miljoner kronor per år på förlossningsvården och har byggt ut barnmorskeutbildningen med hundratals platser. Tillsammans med andra satsningar, bland annat höjda generella statsbidrag, ger det möjlighet att förbättra förlossningsvården och förbättra arbetet med kvinnors hälsa.

Men det är också väldigt välkommet att det i vårbudgeten finns med ytterligare 500 miljoner kronor till förlossningsvården.

Under den förra borgerliga regeringen prioriterades skattesänkningar före satsningar på välfärden. Det satte stopp för många av de förbättringar som behövde göras. Vi har nu lagt om politiken. Vi sätter istället välfärden och tryggheten först. En viktig prioritering för oss är förlossningsvården.

Målet är tydligt: vi skapar nu bättre förutsättningar för ökad tillgänglighet, att det finns tillräckligt med personal och att kvinnan och hennes familj, innan och efter födsel får den vård och det stöd som behövs. Så utvecklar vi den svenska modellen.


välkommen patientkontrakt

Sjukvården i Sverige är i grunden bra med medicinska resultat i världsklass. Men det finns också stora utmaningar.  Allt för många får vänta allt för länge på vård. Det är inte acceptabelt.  Därför kommer en patientmiljard för snabbare vård att finnas med i regeringens budget i höst.

En del av vårdgarantin är att du inom sju dagar ska få komma till din vårdcentral. Den gränsen vill vi nu skärpa så att du får vård snabbare när du behöver det. Genom patientmiljarden får vi också resurser som kan användas till att öka tillgängligheten i primärvården. Det kan till exempel vara till ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, anställa personal, hjälp via digitala tjänster på mobiltelefonen eller datorn och andra  åtgärder som ger patienten en snabbare vård än med dagens vårdgaranti.

När du eller en anhörig blir svårt sjuk och behöver hjälp från flera delar av vården då ska ni ha rätt att få veta, när och hur ni ska få vård.  Att behöva vänta utan besked om sin behandling skapar stor oro och stress. Så ska vi inte ha det. Med patientkontrakt så får du en plan över inplanerade vårdinsatser, och vet vart du ska vända dig vid frågor.

Patientkontrakt finns på enstaka håll i vården idag, men med patientmiljarden kan den spridas i hela landet så att vi ökar tryggheten för fler patienten.

Redan idag satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen stort på vården för att korta väntetiderna. Bland annat på att korta väntetiderna i cancervården och på att öka tillgängligheten i förlossningsvården. Dessutom har de generella statsbidragen till landstingen höjts med nästan tre miljarder per år sedan valet. Men ännu mer behöver göras.

Nu är skattesänkareran över och vi har nu vänt underskott till ett överskott. Det överskottet vill vi investera i en bättre välfärd. En välfärd där vård ges efter behov och där alla känner tillit att vården finns där när man behöver den. En bra sjukvård för alla – oavsett vem du är eller var du bor – är en grundbult i den svenska modellen. Med patientmiljarden fortsätter vi att investera för att du ska få vård snabbt när du behöver den.


Grattis till Förskollärarutbildningen

Idag kan vi glädjas åt beskedet om att förskollärarutbildning förläggs till Skövde från och med vårterminen 2018. På så sätt kan bristen på förskollärare minska i Skaraborgsområdet.

Ett fördjupat samarbetet med Högskolan i Skövde och Borås förskollärarutbildning når ut till ännu fler studenter. Det gör också att det blir en naturligt samarbete om lärarutbildningsfrågor över huvudtaget. Jag ser det som en fantastisk möjlighet och kanske kan även andra lärarutbildningar erbjudas på samma sätt framöver.


Högskolan i Borås får möjlighet att utveckla sin förskollärarutbildning utan att behöva konkurrera om studenter och lärare med ytterligare ett västsvenskt lärosäte. Högskolan i Skövde kan bidra till att ge Skaraborgsområdet tillgång till en förskollärarutbildning samtidigt som de fortsätter att fokusera på våra egna styrkeområden är utmärkt.


Grattis – Björn Brorström, Lars Niklasson, alla som varit inblandade i förarbetet och Grattis Skaraborg


Vinster i välfärden

De borgerliga partierna har haft ett högt tonläge i debatten om vinster i välfärden. Förmodligen handlar det om ett försök att flytta fokus från att de sedan många år saknar svar på grundläggande frågor om Sveriges skola och välfärd:

 

1. Ska vinstjakten i skola och välfärd stoppas eller ska välfärds- och skolkoncerner ha fortsatt fria tyglar att plocka ut skattepengar ur verksamheterna?

 

Vi socialdemokrater anser att skattepengar ska gå till den verksamhet de är avsedda för, det ska gälla både offentliga och privata utförare. Sverige är extremt och det enda landet i västvärlden som tillåter vinst i inom skattefinansierad skolverksamhet.

 

De borgerliga partierna har däremot vacklat fram och tillbaka om vinstjakten. I regeringsställning höll de borgerliga delvis med svenska folket om att skattepengar gå till den verksamhet de är avsedda för och inte delas ut som vinster i skatteparadis. Nu tycks de borgerliga inte orka stå emot. De har nu svängt och ställt sig på samma sida som de företag som vill kunna fortsätta jaga snabba vinster.

 

2. Ska barnen lära sig det de behöver oavsett vilken skola de går i eller ska föräldrarnas utbildningsnivå och bostadsort styra om barnen får en bra utbildning?

 

Vi tycker att det är självklart att du som förälder ska känna dig trygg i att ditt barn lär sig så mycket som möjligt oavsett vad du har för utbildning och yrke eller var du har bosatt dig. Därför tar vi internationella undersökningar om segregation och resursbrist som förklaring till fallande skolresultat på allvar. Vi tillför resurser till skolan, och vi låter en skolkommission finna vägar att möta utmaningarna. 

 

De borgerliga partierna verkar inte vara beredda att vare sig skjuta till tillräckliga resurser eller problematisera skolsegregationens effekter.

 

Även om de borgerliga partierna förstås är besvärade av sin egen avsaknad på tydliga besked ursäktar det inte att de avfärdar en utredning som lagts fram av företrädare för lärare, skolforskare och skolledare efter två års gediget arbete. Det är respektlöst mot alla som varje dag jobbar och sliter för att ge våra barn en så bra utbildning som möjligt.

 

Vårt besked är därför tydligt: Arbetet med att stoppa vinstjakten i välfärd och skola går vidare.


Moderaterna klagar på jobben.....

Nyligen presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen en vårbudget som innehöll bland annat satsningar på polisen, försvaret, klimatet och välfärden. Viktiga satsningar för ett långsiktigt hållbart samhälle och ett sätt att stärka den svenska modellen och skapa trygghet i en ny tid.

 

Att moderaterna med Ulf Kristersson är kritiska är inte oväntat, de ingår i oppositionsrollen. Lite mer förvånande är att kritiken kommer mot att för få får jobb och att finanspolitiken inte är tillräcklighet stram. Två grenar där den förra moderatledda regeringen misslyckades fullständigt.

 

Den rekordhöga svenska sysselsättningen är tyvärr ojämnt fördelad mellan inrikes och utrikes födda. Det är ett problem regeringen har bekämpat från dag ett även om mer kommer behöva göras. Att antyda att arbetsmarknaden är på väg åt fel håll är dock direkt missvisande. Faktum är att cirka 150 000 fler människor har ett arbete att gå till idag än när moderaterna styrde landet. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år, samtidigt som långtidsarbetslösheten har minskat och är bland de lägst i EU.

 

Ekonomin går starkt och tillväxten förväntas bli hög även 2017 med en prognos på 2,9 procent. Det är en högre tillväxt än prognosen för jämförbara länder i Europa, exempelvis Finland, Danmark och Norge. Det beror på ökad export, ökade privata investeringar – inte minst i bostadsbyggande - och ökad konsumtion, både privat och offentlig. En ansvarsfull ekonomisk politik har gjort att vi vänt det underskott på 60 miljarder kronor som moderaterna lämnade efter sig till ett överskott på 40 miljarder kronor. Det har gjort det möjligt för Sverige att göra nödvändiga investeringar i samhällsbygget.

 

Det finns många stora och svåra utmaningar att ta tag i. Men vi socialdemokrater är övertygade om att ett samhälle som håller ihop, där alla får förutsättningar att lyckas, men också gör sin plikt och är med och bidrar är vägen framåt. Därför väljer vi satsningar på jobb, välfärd och trygghet före moderata skattesänkningar och privatiseringar. Så stärker vi den svenska modellen.


Debatt om schyssta villkor igen

För oss socialdemokrater är det en viktig princip att kollektivavtal ska vara norm på arbetsmarknaden. Det ska självklart gälla även när vi använder skattemedel för att köpa tjänster. Skattemedel ska inte användas för att lönedumpa och därför fanns det också bra och skarpa förslag om krav på kollektivavtalsliknande villkor i regeringens förslag till nya upphandlingsregler som vi behandlade här i höstas. Men de borgerliga partierna och SD röstade i höstas ner de delar som innebar att villkor kollektivavtal ska vara lägstanivå när stat och kommun köper tjänster. Det innebar att en viktig rättvisereform för svensk arbetsmarknad stoppades.


Man skulle kunna tro att vi i Sverige genom vår Svenska modell redan hade infört krav på kollektivavtalsliknande villkor men i det här fallet har de gemensamma reglerna i EU kommit längre och faktiskt något som de nya upphandlingsreglerna i EU kräver.
Nu är jag glad och tacksam över att Kristdemokraterna varit lyhörda och villiga att samarbeta för att få fram ett förslag som gör att vi åtminstone inte bryter mot EU-rätten. Tack vare god inställning, ansvarstagande och kompromissvilja finns nu en majoritet bakom förslaget, som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.Det vi i majoriteten är överens om är alltså att Sverige ska följa EU-rätten.
Jag tänker däremot inte göra någon hemlighet av att vi socialdemokrater hade velat gå längre än EU-reglernas lägstanivå. Schyssta villkor ska gälla vid all offentlig upphandling i Sverige.

Ja, egentligen tycker vi förstås att det ska gälla i hela samhället och att privata arbetsgivare alltid erbjöd bra lön, semester, rimlig arbetstid, pensionsavsättningar, försäkringar och allt annat som följer med kollektivavtalet.Det är nämligen fullkomligt oacceptabelt att arbetstagare städare, taxichaufförer, välfärdsarbetare utnyttjas till ibland sanslöst låga löner som absolut inte går att leva på att det dessutom görs med skattebetalarnas pengar i kommuner, landsting, regioner, statliga verk och myndigheter är frånstötande.Vi menar att kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning är av avgörande betydelse för att detta skydd ska kunna upprätthållas. Men det är uppenbart att högern inte ser fördelarna med schyssta villkor för arbetstagare.Det nya från höstens förslag är att det nu bara kommer att gälla endast på direktivstyrda upphandlingar, dvs. upphandlingar vars värden uppgår till minst gällande tröskelvärden, vilket innebär att cirka två tredjedelar av alla upphandlingar undantas från regelverket.

Inte bra enligt oss men ett steg i rätt riktning och förhoppningsvis kan vi förbättra kraven ytterligare när aktörerna ser fördelarna med detta.


Fördelarna med att ta arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling är att det inte bara är bra arbetstagarnas sociala skydd.

Skötsamma leverantörer ska inte heller riskera att utsättas för illojal konkurrens av sådana leverantörer som vinner ekonomiska fördelar genom att konkurrera med undermåliga anställningsvillkor. Arbetsrättsliga hänsynstaganden bidrar till likabehandling av leverantörer och en sund konkurrens. Det betyder att seriösa företag och arbetstagare tjänar på att vi ställer schyssta villkor vid upphandlingen eftersom som det leder till konkurrens på lika villkor.

Det fanns en tid när högerns företrädare alltid hävdade att det var viktigt med konkurrens på lika villkor. Nu tycks den nya trenden vara att uppmana och underlätta låglönespiraler.
I den senaste debatten har de försökt påstå att det skulle vara synd om småföretagen om de måste följa kollektiv avtal. Det är ju precis tvärt om. Små företag tjänar på ordning och reda och att skojare som utnyttjar anställda tvingas bort.
Vi får hoppas att de snart tar sitt förnuft tillfånga så att vi kan införa dessa krav för fler upphandlingar och på så sätt gör det möjligt för små företag som gör rätt för sig får chansen att lägga anbud


Äntligen första maj

Äntligen Första maj

Äntligen är det första maj igen. En dag för samling, glädje och kamp. Vi socialdemokrater möts på 242 platser i runt omkring i vårt avlånga land. Familjefester, fredsdemonstrationer, musik och tal om framtiden.
Arbetarrörelsen demonstrerar på tusentals platser över hela världen för fred, rättvisa och solidaritet. Vilken fest och vilken kraftsamling. För egen del ska jag först få äran att bära S-kvinnors fana i Skövdes demonstrationståg sedan ska jag vidare för att tala både i Vara och i Töreboda.
Årets första maj-firande går under parollen "Svenska modellen ska utvecklas - inte avvecklas". Det sammanfattar vad den socialdemokratiskt ledda regeringen har fokuserat på sedan den tillträdde. I konkreta termer betyder det att:
Nästan 200 000 fler har ett jobb att gå till.
Ungdomsarbetslösheten är rekordlåg - den lägsta på 13 år.
Vi har skapat ordning och reda i statsfinanserna och har därför ett helt nytt läge i svensk ekonomi. Det gör att vi har en ny styrka att investera.
Sysselsättningen är den högsta i EU.
Resultatet i skolan börjar att vända: behörigheten till gymnasiet har förbättrats och PISA visade strax innan årsskiftet på höjda kunskaper.
Bostadsbyggandet är det högsta på decennier.
Vi har bytt inriktning för svensk politik. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar. Vi satsar stort i det som bygger Sverige starkt. Sammanlagt gör vi i år och de kommande åren investeringar på över 80 miljarder kronor per år. 80 miljarder kronor i samhällsinvesteringar, mina vänner, det är vad Sverige behöver.
Men vi har fortfarande mycket kvar att göra för att alla ska hänga med på framtidståget.
Vi måste också fortsätta den feministiska kampen med krav på heltid, om att stoppa den orättvisa löneskillnaden mellan mön och kvinnor, vi behöver en delad föräldraförsäkring, jämställd pension och delat ansvar i såväl hemmet som i arbetsliv, bolagsstyrelser och i politiken.
Givetvis ska vi vara stolta så här långt, stolta men inte nöjda.
Hoppas vi ses i dagens första majfirande!


Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu drivit igenom att svenska fackförbund alltid ska kunna kräva kollektivavtal. Beskedet är välkommet för alla som värnar om den svenska modellen.

I Sverige är det arbetsmarknadens parter som förhandlar om och träffar kollektivavtal om anställningsvillkor. Det måste gälla alla företag och inte bara några.

Utvecklingen inom bland annat transport, bygg- och restaurangsektorn visar att den fria rörligheten inom EU används för att utnyttja människor som kommer till Sverige för att arbeta. Konkurrens mellan företag ska bygga på kompetens, inte dåliga arbetsförhållanden och usla löner.
Det lagförslag som riksdagen här om dagen beslutade om skapar mer ordning och reda på arbetsmarknaden. Nu blir det möjligt att komma tillrätta med den underbudskonkurrens som hittills gett företag med rent mjöl i påsen stora svårigheter att vinna olika upphandlingar.
Förekomsten av kollektivavtal är avgörande för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera. Utstationerade arbetstagare måste få ett bättre skydd. I dag har facket endast begränsade möjligheter att kontrollera vilka villkor utstationerade arbetstagare har.
Lagändringarna innebär att facket alltid ska kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med konfliktåtgärder. Den så omtalade Lex Laval-lagstiftningen försvinner.
Det innebär också ökad förutsebarhet vid utstationering som ska förbättra möjligheterna för utländska arbetsgivare att i förväg ta reda på vilka villkor som gäller på svensk arbetsmarknad.
Med beslutet har vi kommit en bra bit på vägen. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.


Saudiarabien

 

Med anledning av att Saudiarabien valts in i FN:s kvinnokommission

FN:s kvinnokommission består av 45 medlemsstater som på roterande basis nomineras regionsvis av FN:s Ekonomiska och Sociala Råd (ECOSOC).
Kvinnokommissionen har i uppdrag att driva frågor om kvinnors rättigheter inom FN:s ramar. Kvinnokommissionen ansvarar för policyutveckling inom jämställdhet samt har årliga möten där specifika frågor drivs. Basen för kommissionens arbete är förutom kvinnokonventionen även Pekingplattformen .

Kvinnor utsätts för mycket omfattande diskriminering i Saudiarabien. Att Saudiarabien kommer ingå i FN:s arbete för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter öppnar upp för en möjlighet att sätta press på Saudiarabien att förbättra situationen för kvinnors rättigheter i landet.

Varje medlemsstat i FN har också rätt att delta i FN:s arbete. Det kan tyckas oerhört provocerande att ett land som så oerhört gravt kränker kvinnors mänskliga rättigheter ska sitta med i den kommission som ska arbeta med jämställdhetsfrågor, men det finns tydliga regler om hur många platser som de olika FN-organen har och de fördelas efter omröstning i regionala block.

Saudiarabien kommer vara en av 45 medlemmar i kommissionen. En välvillig önskan/tolkning är att de kommer att tvingas arbeta med jämställdhetsfrågor och på det sättet kunna påverkas. En mer pessimistisk syn är förstås om många medlemsstater i kommissionen motarbetar jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Detta är ingen lätt materia och de som påstår sig kunna veta att allt är svart eller vitt har jag väldigt lite förtroende för.

Jag har mött kvinnor från Saudiarabien som utrycker sin vädjan om att omvärlden både ser att det pågår förändringar i rätt riktning om än från en mycket låg nivå. De menade också att de inte skulle tjäna något på att omvärlden vänder dem ryggen.

Om man ska lyckas arbeta för ökade rättigheter för kvinnor måste man väl involvera dom länder som brister. Internationellt arbete och FN är det vi har. Och FN blir inte starkare än vad medlemsländerna tillåter. Det är allas vårt ansvar. Förakt och avståndstagande leder däremot ingen vart.


Samspel, samverkan, samförstånd ökar trafiksäkerheten

Gående, cyklister, rullskridskoåkare, bilister, kollektivtrafikanter, yrkesförare, MC-förare, äldre och yngre, män och kvinnor, infödda eller nyanlända. Alla ska kunna ta sig fram i trafiken på ett säkert sätt.
NTF har sedan 1934 kontinuerligt arbetat för att förbättra trafiksäkerheten. En ovanligt pigg och vital 83 åring som ständigt förändras och utvecklas i takt med att samhället och trafiken förändras.

När NTF idag samlas till kongress har nollvisionen funnits i 20 år. Nollvisionen har varit och är fortfarande mycket framgångsrik för att förbättra trafiksäkerheten.
I arbetet hittills har åtgärder inom fordonsteknik och infrastruktur prioriterats med huvudsyfte att människokroppen inte ska utsättas för mer våld vid en olycka än den tål. Men människans beteende och attityd i trafiken är avgörande för att nollvisionen ska nå målet med noll dödade och svårt skadade i trafiken. I det arbetet behövs civilsamhället och organisationer som ökar på kunskapen för alla i trafiken. I Sverige finns en rad olika intresseorganisationer som arbetar med trafiksäkerhet med fokus på människan. NTF är paraplyorganisationen som jobbar med alla trafikslag och menar att samförstånd mellan trafikanterna ökar trafiksäkerheten.

Åtgärder med fokus på människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part måste tas på allvar. Det kan ske genom skolans arbete med trafik, informationskampanjer som dont drink and drive och cykelutbildning för nyanlända för att nämna några exempel

Trafiksäkerhet ska ses i ett perspektiv av långsiktig hållbar utveckling i samspel med frågor om t.ex. miljö, hälsa, tillgänglighet och livskvalitet.
Trafiksäkerheten skall beaktas vid alla beslut på alla nivåer som berör vägtransportsystemet.

En högre prioritet måste ges till människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part i trafiken.
Åtgärder som är inriktade på att utveckla trafikanternas attityder och beteende måste ständigt påpekas.

Det kan ske genom folkbildningen och opinionsbildningen, genom att trafiksäkerhetsutbildningen i skolan och i förarutbildningen ständigt förbättras och det kan ske genom upplysning i nya kanaler med nya metoder.
I huvudsak handlar trafiksäkerhetsarbetet om rätt hastighet, om att få bort alkohol och andra droger, genom utvilade trafikanter, genom bältesanvändning och bilbarnskydd. Dessutom handlar det om samspelet i trafiken. Men det handlar också om acceptansen av trafikregler. Ju fler som varit delaktiga i målsättning för nollvisionen desto fler anpassar sig till de regler som finns för ökad trafiksäkerhet. Det är i det arbetet som folkrörelsearbete och det civila samhället kommer åter igen har en viktig och avgörande roll.

Det kommer att bli en intressant dag med debatt och beslut på NTFs kongress som både tar emot statsrådet Anna Johansson och delar ut guldtriangel för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet.


Skaraborgs sossar samlas

Idag har S i Skaraborg sin distriktskongress på Vara Folkhögskola. Deltar gör förutom över hundra ombud och sidoorganisationer även gymnasie och kunskapsminister statsrådet Anna Ekström.
Anna är en engagerad, pedagogisk, erfaren kvinna som vet vad hon talar om för att få en mer jämlikskola där vi steg för steg ska ta oss bort från en marknadsstyrd skola. För en likvärdig skola där läkarens, svetsarens, advokatens och frisörens barn går tillsammans och bygger kamratskap för resten av livet,

Sverige är på väg åt rätt håll och det är bra. Stefan Löfven visar handlingskraft och arbetet för att skapa ett bättre Sverige för alla kommer lyckas.

När Socialdemokraterna i Skaraborg idag samlas till distriktskongress anammar vi parollen ”trygghet i en ny tid” för att visa att Skaraborg och Västra Götaland framtidstro och lösningar på samhällets problem.

När vi idag samlas till distriktskongress är det för att förbereda oss in för första majfirandet och för att samla kraft för segeråret 2018. Vi gör det genom att forma morgondagens politik som handlar om trygghet i en ny tid. Det blir möjligt med solidaritet och investeringar i oss unga och äldre.

Vi är framtidsgarantin och kommer idag att besluta om motioner och förslag för framtidens Skaraborg och Västra Götaland. Det handlat bland annat om jämlik sjukvård, bättre kollektivtrafik och ekologisk mat.

För det krävs politiska reformer och prioriteringar. Vi måste hitta verktygen som kan få folk att vilja bo kvar i länet och se möjligheterna med landsbygden. Det blir möjligt med en trygg välfärd för alla som kan vara både kvalitetssäker och likvärdig.

För att alla Skaraborgare ska kunna känna hopp och optimism inför både sin egen och omgivningens framtid krävs investeringar och hälsofrämjande arbete.
Det blir en bra dag där vi att fattar bra politiska beslut som gagnar hela samhället. För med handlingskraft kan vi tillsammans skapa trygghet i en ny tid – för alla.


Trygghet och en hållbar framtid

 

 Idag presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen med Magdalena Andersson i spetsen vårbudgeten.

 

 

Vi har ljusare tider just nu och det känns bra med en stark rättvisebudget i en allt mer orolig omvärld.

Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker. Nu får Polisen, totalförsvaret, förlossningsvården, klimatet och skolan får höjda anslag för att öka tryggheten och förbättra mijlön.

 

Tillväxten drivs av en ökad export, ökade privata investeringar – främst i bostadsbyggande – och ökad konsumtion, både privat och offentlig.

Sedan 2014 har arbetslösheten minskat snabbt och minskar ytterligare de kommande åren. Sysselsättningsgraden i åldern 20-64 år är nu den högsta som någonsin uppmätts i EU. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år, samtidigt som långtidsarbetslösheten har minskat och är, tillsammans med Danmark, lägst i EU. Detta trots att många borgerliga företrädare inklusive Svensk Näringsliv påstod och skrek högt att ungdomsarbetslösheten skulle öka när vi ändrade så att arbetsgivaravgiften är samma för alla åldrar.

 

En ansvarsfull politik och god tillväxt i sysselsättningen har lett till överskott i de offentliga finanserna under både 2015 och 2016 och en minskad statsskuld. Från ett underskott på över 60 miljarder år 2014 har det finansiella sparandet förbättrats med 100 miljarder till 2016 och överskottet hamnade på 40 miljarder.

 

Idag besöker inrikesminister Anders Ygeman Skaraborg och kan berätta om satsningarna på Polisen som har stora utmaningar. Det föreslagna tillskottet på 700 miljoner kronor möjliggör bland annat för myndigheten att ytterligare öka antalet anställda.

 

 

Dessutom tillförs totalförsvaret ytterligare 500 miljoner kronor, det har nog många redan hört talas om.

Men även grundskolor med allra störst behov kommer att få möjlighet till högre anslag och gymnasieskolans introduktionsprogram får 150 miljoner kronor ytterligare.  

 

Behoven inom psykiatrisk vård och socialt stöd för barn och unga har visat sig större än tidigare bedömningar och totalt ytterligare 250 miljoner kronor tillförs därför detta område i år. Situationen inom förlossningsvården är mycket ansträngd. Därför utökas den tidigare satsningen med 500 miljoner kronor i år.

 

Som sagt, det känns bra med lägre arbetslöshet och en stark rättvisebudget. Vi är på rätt väg igen.


Jämställd familjepolitik


I dag hettade det till i diskussionerna angående nästa steg för en jämställd föräldraförsäkring. För barnens rätt till sina föräldrar och för att öka jämställdheten i samhället ska föräldraförsäkringen individualiseras och delas lika mellan föräldrarna. Som alla vet mår barnen bra av att de kan knyta an till både pappan och mamman. Trots att vi haft delad föräldraförsäkring i Sverige under en oerhört lång tid är det alldeles för många pappor som skriver över sina dagar till mamman. Om föräldrarna delade lika skulle det dels vara bra för barnen men också för föräldrarna. Det skulle inte längre vara rationellt för arbetsgivare att behandla kvinnor som riskarbetskraft.

 

Många hänvisar till att det är mest lönsamt att den som tjänar minst stannar hemma. Men det argumentet används inte när mannen tjänar mindre. Då är det ändå kvinnan som stannar hemma.

 

Arbetarkvinnorna får betala det högsta priset för dagens jämställda uttag, de får lida ekonomiskt för det hela livet. Därför måste föräldraförsäkringen individualiseras.

 

Föräldraförsäkringen ska moderniseras så att den fungerar för alla familjekonstellationer. Det finns varannan veckas föräldrar, kärnfamiljer och tjärnfamiljer mm.  

Kongressen valde tillslut att stödja kompromissen om att en tidsplan samt attytterligare steg ska tas under nästa mandatperiod. Dessutom ska barnomsorgen fungera för alla föräldrar – också de som arbetar oregelbundna tider. Annars blir det ett hinder för att föräldrarna ska kunna arbeta och försörja sig och barnen.

 

En rolig och intressant debatt för barnens bästa, för en bättre välfärd och ett mer jämställt samhälle.


En solidarisk och ansvarsfull migrationspolitik

Efter ett oerhört starkt och beslutsamt tal av partiordföranden Stefan Löven var det dags för s-kongressen att ta sig an migrationspolitiken. Det var en lång, mycket lång talarlista med många engagerade ombud med övertygande tal. I går hade partistyrelsens föredragande Morgan Johansson ett förmöte med de som ville diskutera i en särskild temagrupp. Många talare hänvisade till den diskussionen och var nöjda med partistyrelsens nya förslag.
Utan invandring skulle vårt land varit fattigare, såväl ekonomiskt och socialt som kulturellt. Flyktingpolitiken går ut på allas moraliska plikt att ge skydd åt människor som flyr krig och förtryck.
Världen plågas idag av många svåra konflikter och krig på samma gång. Över 65 miljoner människor i världen befinner sig på flykt. Kvinnor utsätts för misshandel och sexuella övergrepp men måste ändå kämpa vidare för att klara överlevnaden för sig och sina barn Den hänsynslösa flyktingsmugglingen måste motverkas, hindras och stoppas.
 
Inget land, ingen kontinent och ingen organisation klarar denna utmaning på egen hand. Men tillsammans kan vi göra stor skillnad. Det kräver globalt ledarskap och gemensamt ansvar. Men det kräver också att alla kommuner i Sverige tar ansvar.
 
Sverige måste vara en pådrivande kraft såväl inom EU som globalt för att värna asylrätten och för att fler länder ska ta ansvar för att människor på flykt ska få en fristad. Det viktigt att verka för fler lagliga vägar för människor i behov av skydd.
 
I EU måste vi driva på för att familjer ska hållas ihop och för att både permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna ges för att erbjuda skydd.
Permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering.


Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0