Dags för en kvinna som FNs generalsekreterare

 


Det finns flera duktiga kvinnor som kan ta över efter Ban Ki-moon som FNs generalsekretarear. Märkligt att det fortfarande finns debatörer som måste poängtera " att det inte viktigast med en kvinna utan en duktig person" Givetvis ska vi ha den bästa, oftast är det kvinnor som inte fått chansen i denna patriarkala struktur.
Efter 70 år av manliga generalsekreterare, är ”hög tid” att nästkommande blir en kvinna säger Ban Ki-Moon. Liknade uttalande kommer från Jan Eliasson. Helt i Heforshes anda dvs att männen nu ska stå upp för kvinnorna och för en jämställd värld.

Det globala engagemanget och intresset inför valet av ny generalsekreterare är stort. Att den nionde generalsekreteraren ska tillsättas innebär det första valet sedan bildandet av UN Women. Viljan att ta tillfället i akt att stå upp för jämställdhet och kvinnors egenmakt är nu starkare än aldrig förr.

Det finns en stark önskan över hela världen om att nästa person att leda FN ska vara en kvinna med stora erfarenheter i frågor som rör jämställdhet, fred, utveckling, rättvisa och mänskliga rättigheter. Både UN women med Pumzile i spetsen och Svenska FN förbundet tycker att det är dags med en kvinna efter åtta män sedan organisationens bildande 1945. Jag kan bara hålla med som ordförande för UN womens Nationella kommitté i Sverige ser jag stora möjligheter till att vi lyckas denna gång.

Av de tio kandidater som säkerhetsrådet och generalförsamlingen har att välja mellan är fem kvinnor. Balansen i könsuppdelning, tillsammans med kandidaternas omfattande erfarenheter och individuella förmågor och färdigheter, gör gruppen till en starkare helhet än tidigare skådat. Och aldrig någonsin har det funnits så många oerhört kvalificerade kvinnor som kandidater för denna position.

FN står nu inför möjligheten att tillsätta en ledare som kan vända blad och öppna ett helt nytt kapitel i kampen för kvinnors rättigheter, från sin plats på toppen.

LOs familjedag i Skövde 2010


Det vinnande kubblaget


RSS 2.0