Satsa på skolan Idag debatterade jag satsningarna på kommunerna med Katarina Jonsson kommunalråd i Skövde. Hon tyckte i motsats till sina moderata kompisar i Riksdagen att det var bra att satsa på kommunerna. 


Men däremot hängde hon upp sig på att vi vill ha mindre grupper för att barnen ska få en lugnare skolgång.

Hon påstod att Skövde skulle vara tvungen att skaffa nya lokalen för 40 miljoner. Ett påstående som jag är mycket tveksam till.


1. Tidiga insatser

Vi föreslår investeringar i förskolan, lågstadiet, och i special- och fritidspedagogiken. Fler ska anställas i skolan så att lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet. Det gynnar alla elever, både de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som vill nå ännulängre.

 

2. Ett mer attraktivt läraryrke

Vi föreslår insatser som kan bidra till att öka läraryrkets status och attraktionskraft. Det handlar om investeringar i lärares lön, bättre möjligheter att göra karriär, kompetensutveckling och mindre administration.

 

3. Alla skolor ska vara bra skolor

För oss är det viktigt att öka det statliga stödet till skolor med stora utmaningar och svaga studieresultat och attrahera de bästa lärarna till dessa skolor genom högre löner. Vi föreslår särskilda investeringar i skolor med tuffa förutsättningar och låga studieresultat. Håll ihop Sverige!

I dag presenterar den nya samarbetsregeringen sin första budgetproposition. Den innehåller givetvis reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan och bättre miljö.

Den innehåller förslag för ökad sammanhållning och jämställdhet eftersom det är avgörande för Sveriges utveckling.

Alla de reformer vi föreslår är fullt finansierade, vi investerar omkring 25 miljarder kronor under 2015

 

Det handlar om jämställdhet eftersom vi är feminister

Kvinnor och män ska ges samma möjligheter inom skolan och utbildningssystemet liksom en trygg förankring och möjligheter till karriär på arbetsmarknaden.

 

Ytterligare en månad reserveras till den som utnyttjar föräldraförsäkringen minst. Dessutom föreslås en rad insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

 

Det handlar om investeringar för fler jobb

För att minska arbetslösheten föreslår regeringen satsningar på en aktiv näringspolitik, ökade investering i infrastruktur och byggnation, företrädesvis klimatsmarta lösningar. Budgetproppen innehåller också satsningar på arbetsmarknad och utbildningar. Särskilda insatser görs på unga arbetslösa och långtidsarbetslösa.

 

Reformer för en bättre miljö och ett hållbart klimat

De nationella miljömålen ska nås. Det ska löna sig att välja miljövänliga lösningar och klimatinvesteringar ska stödjas båda lokalt och globalt.

 

Resultaten i skolan ska vändas

För att vända de fallande skolresultaten satsat vi på skolan. För att tidigt möta elevernas utmaningar satsar vi i förskoleklasserna och de första tre årskurserna med minskade klasstorlekar och ökat stöd till de elever som behöver det. För att möta lärarkrisen föreslås åtgärder som bland annat ska höja läraryrkets attraktivitet och säkra kompetensförsörjningen. Dessutom ska en större del av resurserna fördelas efter elevernas behov. Alla skolor ska bli bra skolor med goda förutsättningar för alla elever.

 

Värna den svenska modellen

För ett rättvist och socialt hållbart samhälle krävs minskade inkomst- och hälsoklyftor, ökad jämställdhet samt minskad rasism och diskriminering. Välfärdstjänsterna i barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg ska hålla bästa möjliga nivå och komma alla till del. Dessutom föreslås en värdig sjukförsäkring för att stödja människor att komma tillbaka till hälsa och arbete. Vi höjer också taket i arbetslöshetsförsäkringen för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden.

 

Och mycket, mycket mer läs mer på Regeringen.se 


Kungamiddag eller medlemsmöte????På onsdagskvällen är det dags för Riksdag och Regering att gå på den Kungamiddag som vi blir inbjudna till vart fjärde år. En tjusig kväll med fina kläder, god mat och trevligheter. 
Jag har bedömt att kungaparet klarar sig utan mig och att jag klarar mig utan den fina middagen på slottet.
Därför åker jag hem till Skövde för att delta på socialdemokraternas medlemsmöte. Det blir kul att träffa partikamraterna. Vi ska utse vilka som ska ha de kommunala uppdragen och får vi tid kommer jag att nämna några ord om den budget som ska presenteras på torsdag.

Det finns en anledning till att jag åker hem till Skövde och det är att vi ska ha en introduktionskväll för nya ledamöter i fullmäktige i stadshuset.

Båda dessa aktiviteter väger tyngre än middag på slottet för min del. 

S-kvinnor i Skövde firar feminsitisk regering
I kväll har vi haft ett väldigt trevligt möte med S-kvinnor i Skövde. Vi firade med tårta att vi varit så aktiva i valet och tog helt oblygt åt oss äran för att S flyttat fram positionerna och gjort det möjligt att bilda en ny regering och lyckats få ytterligare ett mandat i Skövde. Nu har vi en feministisk regeringen. Jämställdhetspolitiken ges en större tyngd i Regeringskansliet.

Stöd till kvinno-- och brottsofferjourerna, till våldsutsatta kvinnor, ska förbättras. Fler sexualbrott ska klaras upp och principen om samtycke vid sex blir grundläggande. Sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras, en vidareutveckling av den svenska sexköpslagen som S-kvinnor drivit.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Lönekartläggningar genomföras varje år, och heltid ska vara norm på arbetsmarknaden (deltid ska vara en möjlighet).

Insatser behövs så att fler orkar arbeta heltid, rehabiliteringen vid sjukdom ska förbättras. Fas 3 avskaffas, arbetslösheten bekämpas på riktigt, mer insatser på fortbildning och praktik mm.

En tredje månad reserveras för vardera förälder i föräldraförsäkringen för ett mer jämställt uttag. Föräldraförsäkringen ses även över för att underlätta för stjärnfamiljer. Vårdnadsbidraget avskaffas.

Allt detta och lite till kommer att preciseras och presenteras inom kort. Vilket vi gladde oss åt i kväll. Dessutom bestämde vi oss för att ordna en motionsskrivarkväll nästa torsdag, att göra studiebesök på ett tillagningskök, borra ner oss mer i upphandling, kontakta Fatta.nu mm
En toppen kväll helt enkelt. 


Tack för gott samarbete i IPUEtt bra höstmöte för IPU i Geneve är över och vi deltagare, parlamentariker från hela välden åker hem till våra respektive länder för att förhoppningsvis implementera i Parlamenten.
Jag är nöjd med alla inlägg om våldet mot kvinnor och flickor som måste stoppas, det innebär ju att alla talare både förankrat i sina inlägg hemmavid och de tar på sig ett uppdrag att förändra till det bättre.
Jag är också nöjd med rundabordssamtalet som vi ordnade i Mellanösternkommittén, även de synpunkterna ska givetvis leda till något gått. 
Det var också vansinnigt roligt att få vara med i redaktionskommitten (drafting committee) för uttalandet om Ebola, det var viktigt, intressant och otroligt givande med politik på hög nivå.

Mina kollegor  Krister Örnfjäder, Anti Vasan och Ulrika Karlsson gjorde som vanligt bra i från sig på sina ansvarsområden på ekonomin, arbetet mot narkotika och jämställdhet. Vi hade förmånen att ha med våra fantastiska tjänstemän från RIK Lena Eklöf och Helena Lundstetd och det förenklande  vår tillvaro väsentligt med översättning, underlag och koll på det komplicerade tidsschemat.       

Tack allihop för gott samarbete, nu är det bara resten kvar 

Två fria stater som respekterar varandraHär på IPU i Geneve blev Sverige mycket uppmärksammat för att vi blev den första regeringen inom EU-familjen som uttalat att Palestina ska vara en egen stat. Under dessa dagar har även Brittiska parlamentet följt Sveriges exempel.

Tyvärr uteblev Israelerna denna gång från mötet i Geneve och från Mellanösternkommittén där jag är vice ordförande. Det hade varit bra att få samtala med dem.

Vi arbetar för att både israeler och palestinier ska ha rätt till frihet, utveckling och säkerhet inom säkra och erkända gränser. Det är folk som är hårt drabbade av många decenniers konflikt.

I mellanösternkonfliktens spår ligger raserade möjligheter till utveckling och krossade fredsinitiativ. Det är viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kan leda fram till en varaktig fred. Detta är en svår process.

Alla parter måste därför avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Israel är den starkare parten i konflikten och har därför ett särskilt ansvar. Alla grupperingar måste ta avstånd från terrorhandlingar.

.Israel fortsätter bygga ut bosättningarna trots omvärldens protester. Bosättningarna på ockuperad mark utgör nästan hälften av Västbankens yta. Ett av de största hindren för en tvåstatslösning är bosättningarna. 

I Mellanösternkommittén antog vi en rapport som även innehåller Sveriges ståndpunkter. Jag fick mycket positiv respons från många länder för vårt mod att gå före. Nu hopas jag att fler gör det samma. Nästa steg för kommittén är att resa till regionen och besöka båda parter 


Pris till de som jobbar aktivt med våldet mot kvinnor och flickorVar tredje kvinna utsätt för könsrelaterat våld någon gång i sitt liv och lagstiftningen är inte tillräcklig. Därför har IPUs församling med sina 750 parlamentariker från 145 länder fokuserar på våldet mot kvinnor och flickor under hela sessionen på olika sätt. 
 Talmän och parlamentariker talar engagerat på hur jämställdheten ska förbättras i respektive länder och hur de ska arbeta förebyggande för att förhindra våldet mot kvinnor och flickor.
 Det inkluderar det brutala sexuella våldet som kvinnor utsätts för i konfliktsituationer, som nu senast uppmärksammas med ISIS råhet mot kvinnor  i både Irak och Syrien.
Att avsluta alla typer av våld mot kvinnor och flickor skulle vara en väg att garantera fred, säkerhet och mänskliga rättigheter i världen.

I ett försök att inspirera större politisk handling på dessa brott, var IPU värd för 2014 World Future Policy Award. Det blev nästan som en Oscarsgala där World Future Council, IPU och UN Women belönade några av de mest effektiva politiska initiativen för att förhindra våld mot kvinnor.
Läs mer http://www.worldfuturecouncil.org/fpa_2014.html


De som fick pris och utmärkelse var Österrike, Europeiska rådet, Minnesota, Burkina Faso, Spanien och Bolivia. Synd att inte Sverige får pris tycker jag, men vi har inget gott rykte när det gäller våldet mot kvinnor. Antagligen för att vi synliggjort detta våld mer än många ändra lönder vågat göra, men också för att vi inte ännu lyckats vända utvecklingen åt rätt håll.   Hela världen mot EbolaNu har vi som blev utsedda till redaktionsutskott för Ebola uttalandet arbetat, här på IPUs session i Geneve. Det var ett stentufft jobb att förhandla och medla på i stort sett varenda punkt. Men nu är vi nöjda med vårt förslag och vi hoppas att det antas i plena.

Det handlar om hur Ebola slår sönder, krossar familjer, samhällen och städer och att det är vår skyldighet att ställa upp med hjälp och stöd på olika sätt. Det behövs pengar, sjukvårds material, personal, mat, kläder till Västafrika. 

Än så länge finns ingen medicin, så forskningen behöver intensifieras och fokuseras för att få fram det. Nu behöver WHO och FN jobba nära Afrikanska unionen och Västafrikanska stater för att hjälpa de drabbade, öka förståelsen och hindra att epidemin sprider sig. 

På bilden ser ni draft kommitte/ redaktions utskottet, vi representerar alla världsdelar och bara det var mycket intressant att ta del av så mycket goda idéer men jag vill särskilt framhålla vår ordförande Tioulong Saumura från Colombia. Hon var lysande på att sy ihop olika åsikter och förslag. Tänk om alla politiker vore så resultat fokuserade, då skulle vi spara både liv, tid och pengar.   

He for she har nått IPUDet är en ganska fantastiskt upplevelse att 30 talmän från hela välden uttalat sig om att de ska jobba för att motarbeta våldet mot kvinnor. Jag är i Geneve och här är 145 länder är samlade och huvud temat i år är att bekämpa, hindra, motverka, stoppa våldet mot kvinnor. 

Kvinnor världen över utsätts under sin livstid genomgående för våld, diskriminering och objektifiering. De har idag det största ansvaret för sina barn och är generellt sett fattigare än män. Detta betyder dock inte att enbart kvinnor skulle gynnas av ökad jämställdhet, både män och kvinnor skulle få en bättre tillvaro om jämställdheten mellan män och kvinnor förbättrades.  Ålderdomliga och rigida könsroller försämrar även mäns fysiska och psykiska hälsa, och män hindras bland annat från att utveckla goda relationer med sina barn. 


Tidigare i år lanserade UN Women kampanjen #HeforShe, som uppmanar män att höja sina röster för jämställdhet. Emma Watson, ambassadör för UN Women och representant för ”He for She”, har haft stor betydelse för ”He for She”-kampanjens genomslag då hon lyfte vikten av mäns deltagande i jämställdhetsarbetet under sitt hyllade tal i FN.
”He for She” syftar till att belysa det faktum att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en människorättsfråga och att det krävs att även män aktivt arbetar för att alla former av diskriminering och våld mot kvinnor och flickor ska upphöra. Kampanjens budskap är således att män måste ta större ansvar för jämställdhetsarbetet och visa att strävan efter ett jämställt samhälle inte är en kvinnofråga.
Nu har denna kampanj slagit igenom i IPUs församling, fler och fler parlamentariker, män och kvinnor från en mängd olika länder ställer sig upp och tar aktiv ställning. Det är stort och jag hoppas innerligt att detta inte är läpparnas bekännelse utan att de åker hem till sina respektive länder och gör något åt det på hemma plan.UN Womens kampanj #HeforShe är en uppmaning till män att engagera sig i arbetet för en bättre värld för alla människor.

Stöd kampanjen – bli en He for She!

 


Jämställdhet och MellanÖsternIdag på första dagen av IPUs 131 session, i Geneve, har jag deltagit dels på kvinnor mötet och dels på mellanöstern kommittén. Oerhört intressanta båda mötena även om de var långa och det är lite tröttsamt att lyssna på alla intressanta inlägg.

När det gäller det så kallade kvinnomötet, deltar både män och kvinnor men vi fokuserar politiken jämställdhetsglasögon. Idag diskuterades för och nackdelar med kvotering för att få mer jämställda församlingar, samt hur vi ska stoppa våldet mot kvinnor, vilket vi kommer att återkomma till flera gånger under dessa dagar. Kvinnomötet avslutades med att de 4:a kandidaterna till blivande president för IPU fick presentera sig. Det valet kommer att ske på torsdag.

I mellan östern kommittén där jag är vice ordförande hade vi en tyst minut för att hylla och minnas de tusentals barn, kvinnor och män som dödats i kriget på Gaza i somras.
Israelerna uteblev från vårt möte men Palestinierna beskrev den fruktansvärda situationen utifrån deras syn. Skolor, sjukhus, bostäder är förstörda på Gaza, de boende saknar vatten och el. Snart kommer vintern och det kommer att bli än mer besvärligt att överleva. 

Vi hade en rundabordskonferens med representanter från hela världen, från mänskliga rättigheter kommittén osv. Det blev en mycket intressant och givande diskussion. Alla ville bidra på ett konstruktivt sätt.
Sverige fick mycket beröm för viljan att gå före med att förklara staten Palestina. När vi skulle summera dagen fick vi dock en debatt om hur vi ska gå vidare för att få igång fredsprocessen igen.
Vi som menade att kvinnor och barns situation måste in som en självklar fråga i fredsprocessen fick till sist gehör men jag var lite förvånad över att vissa vill skilja på fredsarbete och kvinnors rättigheter. För mig är kvinnors rättigheter och för den delen människors rättigheter en förutsättning för att vi ska kunna få en hållbar fred.    

Om Nobels fredsprisNu när jag åker till Geneve för att delta i IPUs 31:a möte tillsammans med 750 riksdagsledamöter från 144 länder tänket jag på 17-åriga Malala från Pakistan och hennes kamp mot talibanerna och deras extrema våld. Hon utsattes själv för ett mordförsök 2012 och har fortsatt att kämpa mot våldet och för barns rätt till utbildning. Jag tänker nämna Malala eftersom hon är en så viktig symbol för sitt fantastiksa engagemang för flickors rätt att gå i skolan.  
Malala blir den yngsta fredspristagaren genom tiderna. 


Även 60-årige Satyarthi, indisk aktivist för barns rättigheter och kamp mot barnarbete är värd att nämna nu när vi är så många länder samlade.
 IPUs uppdrag är ju just arbete för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Därför kommer utnämningen till Nobels fredspris mycket lämpligt även för mig. Det ger extra kraft att ta debatten mot de konservativa, rabiata krafter som vill tillbaka till stenåldern.  Malala Yousafzai är känd för sin kamp för kvinnors rättigheter till utbildning, i de delar av Pakistan där talibaner portat flickor från skolan.

 Malalas  är en ung person som kan uttrycka sig så att hon får världen med sig. 
- en inspiration och också ett erkännande av gräsrotsrörelser, om man ska kalla dem så, och det faktum att det finns så många aktivister där ute som gör skillnad, säger utrikesminister Margot Wallström, som jobbat som FN:s sändebud mot sexuellt våld i konfliktområden.

Indiern Kailash Satyarthi har sen 1990-talet kämpat mot barnarbete i Indien får priset för"Fantastiska gärningar"
Hemligt möteJust nu befinner jag på en överläggning med partistyrelsen, socialdemokratiska statsråd, Riksdagsgruppen, SKL-gruppen, Socialdemokratiska EU-parlamentariker med flera.

Det står i tidningen att mötet är hemligt men vi har alltid liknande överläggningar efter val. Vi diskuterar politik, ekonomi/budget, uppdrag, studiesatsningar för förtroendevalda mm inom mandat perioden. Vore konstigt om vi inte träffades ...Nå i alla fall så startade vi med Stefan Löfven där han på ett lysande sätt beskrev Det Svenska löftet om kunskap, jämlikhet och trygghet. Sedan drog Magdalena Andersson budgeten och så hade vi en lång debatt och diskussion utifrån de båda inledarna.

Ledamöterna i finansutskottet och skatteutskottet fortsatte sedan på egen hand med M Andersson där vi gick igenom budgeten lite mer.

Nu fortsätter stormötet med Tomas Enerot och Tomas Frid om ledarutbildning, förtroendeutbildning, ideologiutbildning och andra studiesatsningar för våra medlemmar runt omkring i landet. 

Ikväll ska vi äta middag ihop och det är inte hemligt det heller att vi behöver äta ibland.  

Stefan Löfvens i Riksdagens partiledardebattIdag deltog Statsminister Stefan Löfven i sin första partiledardebatt i Riksdagen. Han talade om löfte vi ska ge varandra i Sverige, i vårt samhällskontrakt. 

1. Kunskap.

Varje barn ska lära och utvecklas till en fri, stark och kunnig individ i en världsledande skola. 
Varje ungdom ska få nycklarna till att delta såväl i samhället som i yrkeslivet.

 Alla som vill ska kunna studera vidare, byta karriär, och fortbilda sig under hela livet. Kunskap är globala ekonomins främsta handelsvara, Sverige ska investera i utbildning, inte ge upp och subventionera låglönejobb i stället. 


2. Trygghet.

Trygghet är att inte behöva vara rädd att bli arbetslöshet, vi ska pressa tillbaka arbetslösheten genom en aktiv näringspolitik.
Trygghet är att kunna starta ett nytt företag och våga satsa på dina idéer.
Trygghet är möjligheten till en bra bostad, och samhällsservice i hela landet.

Med trygghet är också att erbjudas en bra vård och en ekonomisk försörjning även vid sjukdom, att vara trygg som förälder och på ålderns höst.

Dessutom är tryggheten att leva i ett ekologiskt hållbart samhälle viktigare än någonsin. 

3. Jämlikheten.

Pressa tillbaka av fördomar och normer och ställ upp. 
Rätt till lika möjligheter i livet oavsett vem bakgrund, kön, sexuelläggning, etnicitet, religion. 
Alla ska leva ett fritt liv i en global tid.


Välfärd utan vinstintresse men inget vinststopp 

Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse.

 

Skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten.

Regleringarna ska omfatta skola inklusive förskola, äldreomsorg, dvs hemtjänst och äldreboende, vård vad avser sjukhus och primärvård samt HVB-hem.  Detta ska nu utredas under nästa är och under 2016 lägger Regeringen proposition.

 


En syftesparagraf i bolagsordningen ska uttrycka att det är vården/verksamheten ska gå före vinstintresset. Eventuella överskott ska som huvudregel investeras i den verksamhet där de uppstått.

Ett bemanningskrav ska införas som reglerar att privata aktörer inte kan dra ned på personaltäthet eller personalkostnader för att göra vinst. Alla aktörer inom välfärden ska gå igenom tillståndskrav.

 

Dessutom ska kommunerna ha avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte.

 

Överenskommelsen innebär att tvångs-LOV ska upphävas. Ett nytt regelverk angående valfrihetssystem blir gällande då nya regler för att begränsa vinsterna i välfärden börjar gälla. I avvaktan på ny lagstiftning ska de kommuner och landsting som väljer att tillämpa LOV kunna begränsa antalet utförare och pröva avtalen regelbundet. Kommuner och landsting ska kunna avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart icke-kommersiella aktörer.

 

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling av tjänster ska införas, det tycker jag är alldeles utmärkt. Vi har flera gånger haft diskussion om detta i Skövdes kommunfullmäktige utan att nå framgång hos den borgerliga majoritet, nu ska de inte kunna motsätta sig detta längre. Två stater sida vid sida som goda grannar

 
 


Vi skulle aldrig acceptera att våra grannländer började bygga bostäder och vägar som bara fick användas av andra än Svenskar. Att Palestinier förpassas till allt mindre ytor, att vattenförsörjningen stryps och muren som går rakt igenom Palestinska byar gör situationen ohållbar.
 
De två staterna behöver erkännas och acceptera varandra.
Att Stefan Löfven bekräftade vår hållning om att erkänna Palestina var inte förvånande. Tvärtom om han inte gjort det hade det brutit mot vår kongress och mot vårt valmanifest. Förhoppningsvis följer andra EU-länder efter för skynda på en hållbar lösning.
 
Israel måste avbryta sin ockupation och häva blockaden av Gaza. Våldet, terrorn och dödandet måste få ett slut. Alla parter måste respektera internationell rätt. En tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida inom säkra och erkända gränser är möjlig om fler följer vårt exempel.
Naturligtvis måste bosättningarna upphöra. Nu gäller det att inte böja sig för Israel eller USAs påtryckningar, så stå på er Stefan Löfven och Margot Wallström
 
aftonbladet, expressen DN-debattRSS 2.0