Tack för gott samarbete i IPUEtt bra höstmöte för IPU i Geneve är över och vi deltagare, parlamentariker från hela välden åker hem till våra respektive länder för att förhoppningsvis implementera i Parlamenten.
Jag är nöjd med alla inlägg om våldet mot kvinnor och flickor som måste stoppas, det innebär ju att alla talare både förankrat i sina inlägg hemmavid och de tar på sig ett uppdrag att förändra till det bättre.
Jag är också nöjd med rundabordssamtalet som vi ordnade i Mellanösternkommittén, även de synpunkterna ska givetvis leda till något gått. 
Det var också vansinnigt roligt att få vara med i redaktionskommitten (drafting committee) för uttalandet om Ebola, det var viktigt, intressant och otroligt givande med politik på hög nivå.

Mina kollegor  Krister Örnfjäder, Anti Vasan och Ulrika Karlsson gjorde som vanligt bra i från sig på sina ansvarsområden på ekonomin, arbetet mot narkotika och jämställdhet. Vi hade förmånen att ha med våra fantastiska tjänstemän från RIK Lena Eklöf och Helena Lundstetd och det förenklande  vår tillvaro väsentligt med översättning, underlag och koll på det komplicerade tidsschemat.       

Tack allihop för gott samarbete, nu är det bara resten kvar 

Två fria stater som respekterar varandraHär på IPU i Geneve blev Sverige mycket uppmärksammat för att vi blev den första regeringen inom EU-familjen som uttalat att Palestina ska vara en egen stat. Under dessa dagar har även Brittiska parlamentet följt Sveriges exempel.

Tyvärr uteblev Israelerna denna gång från mötet i Geneve och från Mellanösternkommittén där jag är vice ordförande. Det hade varit bra att få samtala med dem.

Vi arbetar för att både israeler och palestinier ska ha rätt till frihet, utveckling och säkerhet inom säkra och erkända gränser. Det är folk som är hårt drabbade av många decenniers konflikt.

I mellanösternkonfliktens spår ligger raserade möjligheter till utveckling och krossade fredsinitiativ. Det är viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kan leda fram till en varaktig fred. Detta är en svår process.

Alla parter måste därför avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Israel är den starkare parten i konflikten och har därför ett särskilt ansvar. Alla grupperingar måste ta avstånd från terrorhandlingar.

.Israel fortsätter bygga ut bosättningarna trots omvärldens protester. Bosättningarna på ockuperad mark utgör nästan hälften av Västbankens yta. Ett av de största hindren för en tvåstatslösning är bosättningarna. 

I Mellanösternkommittén antog vi en rapport som även innehåller Sveriges ståndpunkter. Jag fick mycket positiv respons från många länder för vårt mod att gå före. Nu hopas jag att fler gör det samma. Nästa steg för kommittén är att resa till regionen och besöka båda parter 


Pris till de som jobbar aktivt med våldet mot kvinnor och flickorVar tredje kvinna utsätt för könsrelaterat våld någon gång i sitt liv och lagstiftningen är inte tillräcklig. Därför har IPUs församling med sina 750 parlamentariker från 145 länder fokuserar på våldet mot kvinnor och flickor under hela sessionen på olika sätt. 
 Talmän och parlamentariker talar engagerat på hur jämställdheten ska förbättras i respektive länder och hur de ska arbeta förebyggande för att förhindra våldet mot kvinnor och flickor.
 Det inkluderar det brutala sexuella våldet som kvinnor utsätts för i konfliktsituationer, som nu senast uppmärksammas med ISIS råhet mot kvinnor  i både Irak och Syrien.
Att avsluta alla typer av våld mot kvinnor och flickor skulle vara en väg att garantera fred, säkerhet och mänskliga rättigheter i världen.

I ett försök att inspirera större politisk handling på dessa brott, var IPU värd för 2014 World Future Policy Award. Det blev nästan som en Oscarsgala där World Future Council, IPU och UN Women belönade några av de mest effektiva politiska initiativen för att förhindra våld mot kvinnor.
Läs mer http://www.worldfuturecouncil.org/fpa_2014.html


De som fick pris och utmärkelse var Österrike, Europeiska rådet, Minnesota, Burkina Faso, Spanien och Bolivia. Synd att inte Sverige får pris tycker jag, men vi har inget gott rykte när det gäller våldet mot kvinnor. Antagligen för att vi synliggjort detta våld mer än många ändra lönder vågat göra, men också för att vi inte ännu lyckats vända utvecklingen åt rätt håll.   Hela världen mot EbolaNu har vi som blev utsedda till redaktionsutskott för Ebola uttalandet arbetat, här på IPUs session i Geneve. Det var ett stentufft jobb att förhandla och medla på i stort sett varenda punkt. Men nu är vi nöjda med vårt förslag och vi hoppas att det antas i plena.

Det handlar om hur Ebola slår sönder, krossar familjer, samhällen och städer och att det är vår skyldighet att ställa upp med hjälp och stöd på olika sätt. Det behövs pengar, sjukvårds material, personal, mat, kläder till Västafrika. 

Än så länge finns ingen medicin, så forskningen behöver intensifieras och fokuseras för att få fram det. Nu behöver WHO och FN jobba nära Afrikanska unionen och Västafrikanska stater för att hjälpa de drabbade, öka förståelsen och hindra att epidemin sprider sig. 

På bilden ser ni draft kommitte/ redaktions utskottet, vi representerar alla världsdelar och bara det var mycket intressant att ta del av så mycket goda idéer men jag vill särskilt framhålla vår ordförande Tioulong Saumura från Colombia. Hon var lysande på att sy ihop olika åsikter och förslag. Tänk om alla politiker vore så resultat fokuserade, då skulle vi spara både liv, tid och pengar.   

He for she har nått IPUDet är en ganska fantastiskt upplevelse att 30 talmän från hela välden uttalat sig om att de ska jobba för att motarbeta våldet mot kvinnor. Jag är i Geneve och här är 145 länder är samlade och huvud temat i år är att bekämpa, hindra, motverka, stoppa våldet mot kvinnor. 

Kvinnor världen över utsätts under sin livstid genomgående för våld, diskriminering och objektifiering. De har idag det största ansvaret för sina barn och är generellt sett fattigare än män. Detta betyder dock inte att enbart kvinnor skulle gynnas av ökad jämställdhet, både män och kvinnor skulle få en bättre tillvaro om jämställdheten mellan män och kvinnor förbättrades.  Ålderdomliga och rigida könsroller försämrar även mäns fysiska och psykiska hälsa, och män hindras bland annat från att utveckla goda relationer med sina barn. 


Tidigare i år lanserade UN Women kampanjen #HeforShe, som uppmanar män att höja sina röster för jämställdhet. Emma Watson, ambassadör för UN Women och representant för ”He for She”, har haft stor betydelse för ”He for She”-kampanjens genomslag då hon lyfte vikten av mäns deltagande i jämställdhetsarbetet under sitt hyllade tal i FN.
”He for She” syftar till att belysa det faktum att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en människorättsfråga och att det krävs att även män aktivt arbetar för att alla former av diskriminering och våld mot kvinnor och flickor ska upphöra. Kampanjens budskap är således att män måste ta större ansvar för jämställdhetsarbetet och visa att strävan efter ett jämställt samhälle inte är en kvinnofråga.
Nu har denna kampanj slagit igenom i IPUs församling, fler och fler parlamentariker, män och kvinnor från en mängd olika länder ställer sig upp och tar aktiv ställning. Det är stort och jag hoppas innerligt att detta inte är läpparnas bekännelse utan att de åker hem till sina respektive länder och gör något åt det på hemma plan.UN Womens kampanj #HeforShe är en uppmaning till män att engagera sig i arbetet för en bättre värld för alla människor.

Stöd kampanjen – bli en He for She!

 


Jämställdhet och MellanÖsternIdag på första dagen av IPUs 131 session, i Geneve, har jag deltagit dels på kvinnor mötet och dels på mellanöstern kommittén. Oerhört intressanta båda mötena även om de var långa och det är lite tröttsamt att lyssna på alla intressanta inlägg.

När det gäller det så kallade kvinnomötet, deltar både män och kvinnor men vi fokuserar politiken jämställdhetsglasögon. Idag diskuterades för och nackdelar med kvotering för att få mer jämställda församlingar, samt hur vi ska stoppa våldet mot kvinnor, vilket vi kommer att återkomma till flera gånger under dessa dagar. Kvinnomötet avslutades med att de 4:a kandidaterna till blivande president för IPU fick presentera sig. Det valet kommer att ske på torsdag.

I mellan östern kommittén där jag är vice ordförande hade vi en tyst minut för att hylla och minnas de tusentals barn, kvinnor och män som dödats i kriget på Gaza i somras.
Israelerna uteblev från vårt möte men Palestinierna beskrev den fruktansvärda situationen utifrån deras syn. Skolor, sjukhus, bostäder är förstörda på Gaza, de boende saknar vatten och el. Snart kommer vintern och det kommer att bli än mer besvärligt att överleva. 

Vi hade en rundabordskonferens med representanter från hela världen, från mänskliga rättigheter kommittén osv. Det blev en mycket intressant och givande diskussion. Alla ville bidra på ett konstruktivt sätt.
Sverige fick mycket beröm för viljan att gå före med att förklara staten Palestina. När vi skulle summera dagen fick vi dock en debatt om hur vi ska gå vidare för att få igång fredsprocessen igen.
Vi som menade att kvinnor och barns situation måste in som en självklar fråga i fredsprocessen fick till sist gehör men jag var lite förvånad över att vissa vill skilja på fredsarbete och kvinnors rättigheter. För mig är kvinnors rättigheter och för den delen människors rättigheter en förutsättning för att vi ska kunna få en hållbar fred.    

Om Nobels fredsprisNu när jag åker till Geneve för att delta i IPUs 31:a möte tillsammans med 750 riksdagsledamöter från 144 länder tänket jag på 17-åriga Malala från Pakistan och hennes kamp mot talibanerna och deras extrema våld. Hon utsattes själv för ett mordförsök 2012 och har fortsatt att kämpa mot våldet och för barns rätt till utbildning. Jag tänker nämna Malala eftersom hon är en så viktig symbol för sitt fantastiksa engagemang för flickors rätt att gå i skolan.  
Malala blir den yngsta fredspristagaren genom tiderna. 


Även 60-årige Satyarthi, indisk aktivist för barns rättigheter och kamp mot barnarbete är värd att nämna nu när vi är så många länder samlade.
 IPUs uppdrag är ju just arbete för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Därför kommer utnämningen till Nobels fredspris mycket lämpligt även för mig. Det ger extra kraft att ta debatten mot de konservativa, rabiata krafter som vill tillbaka till stenåldern.  Malala Yousafzai är känd för sin kamp för kvinnors rättigheter till utbildning, i de delar av Pakistan där talibaner portat flickor från skolan.

 Malalas  är en ung person som kan uttrycka sig så att hon får världen med sig. 
- en inspiration och också ett erkännande av gräsrotsrörelser, om man ska kalla dem så, och det faktum att det finns så många aktivister där ute som gör skillnad, säger utrikesminister Margot Wallström, som jobbat som FN:s sändebud mot sexuellt våld i konfliktområden.

Indiern Kailash Satyarthi har sen 1990-talet kämpat mot barnarbete i Indien får priset för"Fantastiska gärningar"
Fördöm Israels bosättningspolitik

 Som ledamot i IPU (Inter-Parliamentary Union) mellanösternkommitté har jag mött representanter från Palestina och Israel ett flertal tillfällen. Vi har erbjudit oss att delta i olika samtal mellan parterna och har även lyckats föra dem samman ett antal gånger.  För det mesta har dessa möten hållits i Geneve men vi har även varit i Jerusalem, Knesset, PLC och på Gazaremsan. Så sent som för några veckor sedan fick vi ställa in vårt planerade möte i Jordanien pågrund av att representanterna dragit sig ur vårt möte. Just vid det tillfället hade vi tänkt diskutera vattentillgången och rätten till vatten oavsett vilket ursprung du har eller var du bor.

Ett annat hett diskussionsämne är Israels bosättningspolitik och att de ständigt tar mark från Palestina för att bygga fler bostäder åt Israeler. Denna bosättningspolitik måste fördömas

 Det känns så oerhört tragiskt och förfärligt att inte få slut på den ständiga konflikten.

Den senaste tidens upptrappning av konflikten, som följd av de tragiska morden på tre israeliska ungdomar och en palestinsk pojke, kräver att vi tar ställning för fred och folkrätt.

 

De illegala israeliska bosättningarna är ett av de största hindren för fred. En majoritet av EU:s medlemsländer har arbetat för ett uttalande som varnar för riskerna som uppstår när medborgare och företag genom investeringar stöder Israels bosättningspolitik. Sverige har på grund av oenighet inom regeringen inte förmått anta ett svenskt uttalande.Läs mer på socialdemokraterna och i Expressen


IPU är slut för denna gång

Nu har den 130:onde församlingen med den världsomspännande organisationen IPU avslutats i Geneve.

Över 715 parlamentariker från 141 länder har diskuterat globala frågor.

 

Interparlamentariska unionen (IPU) träffas vår och höst och har som krav att både män och kvinnor ska representera länderna. Ändå kom 11 länder utan kvinnor. De får inte full rösträtt för så står det i IPUs stadgar.

 Vi menar att jämställdhet är en förutsättning för utveckling, dessutom är det en av de viktigaste frågorna i de nya utvecklingsmålen.

 

När jag ser tillbaka på de intesnisva dagarna tänker jag särkilt på tredje utskottet som jag deltog i. Vi arbetade fram en resolution om värnandet av barn, särskilt ensamkommande flyktingbarn, under krig och konflikter.  Vi svenskar fick igenom alla våra ändringsförslag, bl.a. om att parlamenten och regeringarna ska inkludera barn och ungas perspektiv i politiken samt viktigen av att flyktingbarn som återvänder ska kunna garanteras ett respektfullt mottagande.

 

Under dessa dagar har även har målet om en kärnvapenfri värld behandlats och hur samhällen ska kunna byggas mer hållbart såväl ekonomiskt som ekologiskt

 Som jag skrev i mitt förra blogginlägg antogs ett uttalande om krisen och återuppbyggnad av fred i Centralafrikanska Republiken. Dessutom valdes Martin Chungong från Cameron till ny Generalsekreterare.


Stoppa kriget

Visserligen är nästan allt fokus just nu på Ukraina, Krim och Ryssland just nu, det är inte så konstigt med tanke på den allvarliga situationen.

Men det pågår fler konflikter i världen. Det pågår krig, folkmord och människoliv som släkts på andra håll.

 

Läget i Centralafrikanska republiken hotar att utmynna i ett folkmord. Världen har ignorerat krisen allt för länge, det är det många som påpekat, inte minst läkare utan gränser.

Därför var det både bra och viktigt att vi i IPU antog ett starkt uttalande och beslut om att hjälp.

Landet är inne i en hämndspiral mellan folkgrupperna som de fredsbevarande trupperna i landet säger att de inte kan stoppa på utan hjälp.

Många rebeller plundrade i kristna områden, med allt för många döda som följd. Sedan bildades gruppen Anti-beleka. De skulle skydda kristna samhällen, men gick snabbt över till grymheter och våld mot civila i muslimska områden.

Hämndspiralen har nu gjort hundratusentals hemlösa. Bara vid huvudstaden Banguis flygfält har 100 000 mänskor sökt skydd hos FN. Över hälften av landets befolkning, eller 2,6 miljoner mänskor, är i akut behov av hjälp. Den här konflikten är en enorm tragedi. Det är frågan om onödigt lidande och situationen eskalerar i snabb takt.

Väpnade grupper från både tidigare Seleka-styrkor och från Anti-beleka angriper civila nästan dagligen och regeringen är inte i stånd att hjälpa befolkningen.  Staten har kollapsat, och förutsättningar har förstörts. Seleka-rebellerna brände, plundrade och rensade allt som behövs för att styra en stat.

IPU PRM

 

 


Fattigdom är inget brott men ska bekämpas

 
Igår tog jag bussen till Loussanne och ett flyktingboende för barn här i Sweitz. Fattiga barn som flytt utan anhöriga från Syrien, Afganistan och Centralafrika.... På flyktingcentret får de mat, kläder, hjälp att gå till skolan, de kan göra läxor, delta i sport och ska integreras i Sweiziska samhället.

Idag har vi diskuterat en annan form av utsatta mäniskor. Den Svenska delegationen begärde att få träffa Rumänska riksdagsledamöter här på IPU-mötet i Geneve.

Vi ville veta vad de gör för att förebygga fattigdom, om de ser till att alla barn ska gå i skolan, om det finns jobb och bostäder osv. Vi vill att Rumänien ska veta att det finns ett tryck på dem att ta itu med fattigdomsbekämpningen på allvar. Vi ville också veta vad vi kan göra för att bidra med våra erfarenheter om hur vi gjorde för att bygga ett mer jämlikt samhälle.

I grunden handlar det om att de fattigaste människorna från EU:s fattigaste länder lever under sådana villkor att tiggeri i rikare EU-länder är en av få möjligheter till inkomst. 
Det blev ett öppenhjärtigt och tydligt möte, där vi beskrev hur romer tigger på många håll i Sverige och att vi tycker att dessa människor är värda ett betydligt bättre liv än att ligga på våra gator.
Rumänerna i sin tur beskrev vad de gjort hitills, de är medvetna om problemet och ville att vi skulle ha fortsatt kommunikation i frågan. 

IPU I Geneve

 

På plats i Genevé.
 
 


I går kväll hade jag ett förberedande möte med ordföranden i IPUs Mellanösternkommitté. En krutgubbe och Riksdagsledamot från Storbritanniens överhus, Lord Frank Judd som snart ska fylla 80 år men brinner för freden mellan Israel och Palestina. Jag hoppas innerligt att han kommer att få uppleva den stunden.

 

 

I dag hade vi möte med hela kommittén där vi diskuterade om vi kunde gå vidare med generalsekreterarens planer på rundabordskonferens mellan kvinnor från PLC och Knesset.


Våra vänner från Palestina tog upp initiativet med att bojkotta varor som producerats på Palsetinsk marks om är ockuperad av Israel. De ville också att vi fortsätter arbetet med att få ut de parlamentariker som är fängslade av Israel för sina åsikters skull.  Vi fick en livlig debatt och forsätter denna diskussion på onsdag.

 

 

Nu deltar jag i kvinnomötet dvs ett stort möte där vi går igenom förslagen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Just nu har vi panelsamtal om vad som är viktigast för kvinnor de kommande 10 åren. Vi uppmanas att prioritera 3 förslag som främjar jämställdheten för mig är det:


1. Rätten till sin egen kropp, vilket inkluderar fria abort, mödra hälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa
2. Utbildning, visserligen utbildar sig kvinnor mer än män men flickors rätt att gå i skolan är avgörande för kvinnors möjlighet i framtiden
3. Rätt till ett lönejobb. Ett jobb med lön som går att leva på. idag jobbar kvinnor gratis


Hej då New York, Heja Skövde

 
 
 
 Efter några oerhört intressanta och givande dagar i New York var det dags att dra vidare.

Innan hemresan från IPUs konferens i FN-skrapan tog vi tunnelbanan till Harlem och njöt av fantastiskt gosspel. Dag var stor skillnad att gå ner i tunnelbanan vid tjusiga Blommingdale på Lexinton aveny och komma upp 65 kvarter bort. Även om Harlem är betydligt fräschare och tryggare nu än för några år sedan, är det betydligt fattigare och ruffigare än centrum och södra Manhattan.

I vilket fall som helst blev vi mottagna med öppna armar av goospelkören och det svängde rejält om tanterna som sjöng.

Nu är det hemresa som gäller, om flyg och tåg som de ska är jag i hemma Skövde måndag eftermiddag.


Då är det Green-kontakt på Hertig Johansgata 24, välkomna att fika med mig någon gång mellan 15-17, jag berättar gärna mer om New York besöket, eller så diskuterar vi aktuell politik det avgör besökarna.

På kvällen ska jag titta på handboll i Arenan och naturligtvis heja på Skövde. Socialdemokraterna är matchvärdar den här gången, kanske ses vi där!


Hur blir världen bättre?

 
 
 

 


Sedan millenniemålen antogs i början av 1990-talet har världen visserligen blivit bättre. Andelen människor som lever i extrem fattigdom har halverats och fler barn än någonsin går i skolan. Men samtidigt släpar vissa mål efter. Kvinnors rättigheter, matsäkerhet, reproduktiv hälsa och miljömässig hållbarhet måste få mer fokus och resurser i den nya agendan.

Idag var frågorna : Vad kan vi parlamentariker göra för att bidra till en bättre värld?, Vad kan vi göra tillsammans inom IPU och FN och vad kan vi göra i våra respektive parlament?

 

 

I post 2015 ska länder arbeta efter det man kallar ”de tre dimensionerna av utveckling”, att de ska anpassas efter varje lands egna förutsättningar och att alla medlemsstater ska arbeta enligt ett gemensamt ramverk. Alla länder ska få komma till tals och ha en delaktig roll i sin egen utveckling. 

 

Det blev intressanta diskussioner efter det att Gunilla Carlsson, Jan Eliasson med flera gjort sina inlägg. En av de mest gripande talen gjordes av Pakistansk representant Atizaz Ahsan. Han beskrev hur de jobbar med investeringar och möjligheter till flickor och pojkars skolgång, men att de hindras av krafter som inte respekterar demokratin. Bakåtsträvande Talibaner som vill hindra flickor att gå i skolan, som till och med tar till våld och drar sig inte för att mörda flickor som Malala Yousafzai som vill gå till skolan. Men att Pakistans folkvalda ledning jobbar vidare och fler flickor går i skolan nu än när Talibanerna sköt Malala. 

 


Många inlägg i dagens debatt handlade om "trust". Folkets företrädare ska föra en politik som är accepterad och trovärdig hos medborgarna annars blir det väldigt svårt att förändra något. Om folket inte litar på sina ledare, tar de saken i egna händer och ser hellre om sitt eget hus än bidrar till den gemensamma samhällsutvecklingen.

 

 


Millenniemålen

 

Som ni förstått befinner jag mig i New York några dagar. Jag deltar i IPUs hållbarhets konferens i FN-skrapan. Vi diskuterar hållbar utveckling, ekonomi, rättvisa, miljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter och vad som händer efter 2015 när FNs Millenniemål ska vara uppfyllda.
Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga


Idag talade Tim Jacksson inledningsvis om tillväxtens dilemma. Han menade att det inte går att det inte går att bygga ekonomin på ständig tillväxt pågrund av finansoro och miljöförstöring. Å andra sidan är tillväxt viktig för fattigare länder och utgör möjlighet till utbildning och fattigdomsbekämpning. Det var det han menade med tillväxtens dilemma. Vi vet vad tillväxt kan ställa till det men är ändå helt beroende av den för jobben och tilltron på framtiden.
Enligt Tim Jacksson går det att stoppa spekulationerna och krisekonomin och bygga en annan hållbar ekonomi.
Sedan fick några paneldeltagare opponera/reflektera över dessa påståenden. Till exempel gjorde Ximenena DelRocio Pena Pacheco från Ecuador ett inlägg om att det går att ha tillväxt om vi tillsammans jobbar mer med solidaritet, hållbarhet och jämlikhet.
Hon berättade om hur Ecuadors oljepengar investerats i möjlighet till fri högre utbildning för alla medborgare. Ximenena menade att just investering i män och kvinnors möjligheter att bygga sina egna liv är den mest hållbara ekonomin.

Nu fortsätter diskussionerna med alla deltagare

 


Stoppa kemiska vapen

 
 
 

På femte dagen i Geneve kommer vi in på skarpa beslut och rapporter från olika kommittéer som arbetat dessa dagar med olika politiska frågor. Det handlar om flyktingars situation, nämnas kan att 80 % av alla flyktingar bor och flyr till U-länder i närheten. Vi i den rika världen tror ofta att vi tar hand om "nästan alla" men det är precis tvärtom. De flest lyckas ta sig från krig och konflikt till ett tältläger i grannländerna. Som jag skrev i gårdagens blogg har vi särklit behandlat barnen i flyktingsituationer.

Rapporterna handlar också om fängslade parlamentariker, IPU kan aldrig acceptera att någon är fängslad för sina åsikter skull.

Vidare diskuterade vi jämställdhet och hur kvinnor kan bli mer delaktiga i fredsförhandlingar, hur kvinnor ska vara med i beslutande församlingar. Och om arbetet i Mellanöstern kommittén mm

Vi hade en särskild debatt om kriget, tragedierna och de förfärliga händelserna i Syrien. 

Dessutom handlar sista dagen om att fördöma kemiska vapen, en fråga som föreslagits av oss Nordiska länder. Det handlar om att stoppa kemiska vapen, hindra tillverkning, förbjuda lagring och övervaka att kemiska vapen inte används överhuvud taget. Jag återkommer med länk om det när det är klart. 

 
 

Barnen lider av krig och konflikt

Idag har IPU diskuterats barnens situation i krig och konflikt. Det var en av de bättre sessionerna jag varit med om i IPU sammanhang. Vi fick lyssna på UNHCR och på Save the children. Vi fick se en film från youtube som jag verkligen rekommenderar.

 

Sedan fick vi delegater/parlamentariker från 162 länder ge våra synpunkter på vad som ska stå i den kommande resolutionen. Många talade naturligtvis och med rätta om hur barnen i Syrien just nu lider något fruktansvärt och hur dessa barn flyr för sina liv till grannländerna. Kina, Indien och flera länder i Afrika lyftes också upp för att visa hur en del barn får lida fruktansvärt för att vuxna inte kan hålla sams. 

 

1 miljon syriska barn är på flykt,  de behöver tillgång till skola och utbildning. De behöver sjukvård, flickor, pojkar  och kvinnor måste skyddas från våldtäkter i och utanför flyktinglägren. Vi måste hindra unga flickor från barnäktenskap. Idag (i tex Jordanien) är var tredje flicka under 18 år som flytt från Syrien bortgift.

 

Jag passade på att beskriva situationen för barnen på Gazaremsan i Palestina. Där svälter barnen, lider barnen av fattigdom och att deras föräldrar är arbetslösa. På den lilla ytan som Gaza utgör bor 1,5 miljoner människor. De får inte förflytta sig, de får inte tillgång till rent vatten och inte till el alla tider på dygnet. En del beskriver Gaza som ett utomhus fängelse och det är inte humant att låta barnen få växa upp under sådana förhållanden.

Det nästa som sker nu är att vi ska få skicka in synpunkter på den kommande resolutionen . I mars kommer vi hit till Geneve igen och beslutar om den.

 

här är filmen http://youtu.be/inF5vFkT6P8


Vilken dag


De som följer mig känner säkert till att jag är i Geneve just nu. Det är IPU dvs Parlamentariker från, nästan hela världen ( USA är inte medlemmar, för närvarande ) .

Här diskuteras mänskliga rättigheter, demokrati och fred med 1000 tals människor (parlamentariker) från 162 olika medlemsländer.


Frågor som står i fokus är bland annat parlamentens roll när det gäller värnande av barns rättigheter, särskilt ensamkommande flyktingbarn. Vi kommer särskilt att belysa den akuta situationen för syriska flyktingar. Idag fick vårt Nordiska förslag om att lyfta upp kemiska vapen som en särskilt angelägen fråga på dagordningen genomslag.

Idag har jag dessutom deltagit i ett ganska ansträngande möte med Mellanöstern kommittén där både Israeler och Palestinier deltog. Jag är glad över att de var på samma möte men ledsen över att vi har väldigt långt kvar till en lösning. men skam den som ger sig. I morgon är en ny dag :)

 Ps. För att vara medlemsland i IPU krävs att det finns ett parlament

Socialtprogram i Equador


Utöver själva kongressförhandlingarna ordas också vissa studiebesök.
Idag fick vi möjlighet att se hur aktivt Equador jobbar för funktionshindrade. Vi fick en gedigen genomgång om hur de sökte upp människor som behövde rullstol, hörapparat, hjälp med blindskrift eller andra typer av hjälpmedel i projektet som kallas Manuela Espejo Mision Solidaria.
De beskrev också hur de ordade hjälp i vanliga skolor och att inga funktionshindrade skulle gömmas undan längre.
Dessutom hade de startat ett blodprovstest som gjordes på alla nyfödda nuförtiden.

I morgon ska den Svenska IPU-delegationen titta närmare på möjligheten för media att yttra sig fritt genom besök hos de tidningsutgivare som är kritiska till regeringen med flera.

President Correa som blev omvald för några veckor sedan med över 60 % av befolkningens stöd eftersom han har gjort mycket för utsatta grupper.
Han försöker sig på en omfördelning av den ekonomiska makten och blir naturligtvis ifrågasatt av de som äger.

Men det är inte försvarbart att försöka inskränka yttrande friheten, tvärtom.


Om kvinnor och män på IPU

 

På första dagen med IPU i Equador talar vi om jämställdhet. Alla delegater män och kvinnor kallas till kvinnomötet där vi går igenom den kommande dagordningen med jämställdhetsglasögon. Ett alldeles utmärkt sätt att börja en stor kongress med.

Tyvärr är vi flest kvinnor här på det förberedande mötet. Vi som deltar i debatten är kvinnor och kanske en och annan man som insett vikten av jämställdhet för att utveckla samhället på ett hållbart sätt.

Efter en inledande debatt delade vi in oss i grupper för att kunna tala mer om specifika frågor.
Jag valde gruppen som diskuterar fairtraid, Rättvisemärkt, som ett sätt att stärka kvinnors situation i fattigare länder.
Det blev en spännande debatt om ägande, vårdande och schysta villkor.
Mitt inlägg handlade bland annat om att vi ska kunna använda den offentliga upphandling som ett sätt att öka möjligheten för de som bedriver kooperativ för fairtraid produkter.

Mer än 1 miljon odlare och anställda i ett 60-tal länder drar nu nytta av försäljningen av Fairtrade-märkta varor. Fairtrade har skapat förutsättningar för utveckling i deras liv.

Naturligtvis talade vi också om hur vi kan hindra människohandel, hur vi ska få bukt med våldet mot kvinnor och om hur makten ska delas mer rättvist.

Det ska bli intressant att se hur vår debatt underlättar förslagen och debatten de kommande dagarna

Läs mer på Fairtraid  http://fairtrade.se/om-fairtrade/vad-ar-fairtrade/

Fairtrade logo


Tidigare inlägg
RSS 2.0