Stöd en mamma i världen på morsdag den 31 majOm du vill uppvakta din mamma eller någon annan på morsdag den 31 maj rekommenderar jag att du ger en UN WOMEN GÅVA.

Din gåva kan göra skillnad för kvinnor och flickor i hela världen! Ge ett fint Morsdagskort till din kära mamma eller någon annan betydelsefull person och stöd samtidigt UN WOMEN Nationella kommitté Sveriges insamling för kvinnor och flickor världen över. 

Sätt in valfritt belopp – minst 50 kronor – direkt till  UN WOMENs 90-konto 900293-2 och var noga med att uppge namn, adress och mejladress. 
Märk betalningen med ”Morsdagsgåva”.  UN WOMEN skickar sedan det fina gåvokortet till dig.

Grattis Pippi på 70 årsdagenEn underbar figur fyller 70 år idag.
Grattis Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump.
2015 är det 70 år sedan den första boken om Pippi Långstrump kom ut. Böckerna om Pippi Långstrump är översatta till 70 språk och har sålt i över 60 miljoner exemplar. Astrid Lindgrens böcker har sålt i över 150 miljoner exemplar, av dessa är böckerna om Pippi Långstrump ojämförligt mest sålda.
Pippi Långstrump har av Dagens Nyheters läsare utsetts till Sveriges viktigaste kulturhändelse.
Jag kan bara hålla med och ställa mig i hyllningskören.


Pippi har underhållit miljontals barn och vuxna över nästan hela världen.
En rolig, stark, otroligt påhittig person som hjälpt många att komma över sin blygsel och rädsla för det okända.
Om hon varit en förebild? Det beror väl på vad vi ska lägga in i begreppet förebild men det finns väl inget tvivel om att hon är en del av våra liv som vi ofta förhåller oss till. Hon var åtminstone en förebild och en föregångare på både 40, 50, 60, 70 talet. 

Vem vill inte vara världens starkaste ibland när det kniper? 

Hon säger emot vuxna, är ouppfostrad och har ingen livserfarenhet, underbart.
Hon lider inte av sina fräknar, hon ställer sig på mobbarens sida mot mobbarna och hon räddar sin pappa från fängelsehålan på en ö mitt ute i havet. 

Hon börjar skolan för att kunna få lov. Vilket jag även läser in att alla behöver tillhöra samhället, gå till skolan eller till ett jobb för att kunna njuta av sin lediga tid, annars mörks det ju ingen skillnad. 

Sedan behöver vi väl inte analysera allt i varenda beståndsdel utan bara konstatera att Pippi och Astrid Lindgren har varit och är helt lysande, fantastiska och underbara.

Grattis Pippi och grattis alla Pippiälskare, läs och njut 


 

Alla har ett ansvar för unga utanför
Alla både unga och äldre måste erbjudas studier, jobb, praktik eller en kombination av detta så snart som möjligt. Vi har inte råd att låta unga, gamla, män och kvinnor stå utanför.

Igår träffade jag en kvinna som är inlåst i FAS3 och som inte förmår sin 20 åriga dotter att söka jobb eller gå tillbaka till skolan. Kvinnan var förtvivlad. 

Många unga har tappat framtidshoppet och har redan vänt samhället ryggen. Det finns idag över 80 000 unga som varken söker arbete eller studerar. Unga som inte ser någon mening med att studera för att de tror att det inte leder till jobb. De finns i rum med neddragna rullgardiner, i hopplöshet och passivitet, med en framtid höljd i dunkel. Unga som tappat självförtroendet och vänjer sig vid ett liv framför datorn på nätterna i stället för att söka jobb eller gå till skolan.
Så kan vi inte ha det, vi har alla ett ansvar för unga utanför.


Det finns många bra skolor men för dessa ungdomar har skolan misslyckats med att möta deras behov, och de blir del av den grupp utan gymnasiebetyg, som också är överrepresenterad i den svenska arbetslösheten.

Idag har kommunerna ansvar för att hitta dessa unga men det går dåligt. Det duger inte. Sverige ska inte acceptera att en enda ung människas kraft går till spillo, och våra unga ska kunna göra rätt för sig under hela livet. 

Skolan, sjukvården, socialtjänsten, Kronofogden, Försäkringskassan, civilsamhället – alla behöver bidra för att unga ska hamna på rätt väg i livet. Det behövs någon som sprider goda idéer där de lyckats. 

Unga ska aldrig lämnas utanför. Alla unga ska tillhöra vårt gemensamma samhälle med utbildning, med jobb, och med framtidshopp.


Vi kan inte ha ett arbetsliv som bygger på kvinnors krökta ryggar!
Först måste jag nämna att jag besökte förtvivlade  FSS3:are i förra veckan, de vill gärna göra en insats och sättet just nu sitt hopp till extra tjänsterna i välfärden och möjlighet till omskolning i stället för att vara inlåsta i dessa FAS3 åtgärder. Jag återkommer om det i en av kommande bloggar.

För i kväll vill jag blogga om de samtal vi hade i kväll med S-kvinnor i Skövde. 
Förutom att planera spännande sommarverksamhet talade vi om hur kvinnor tvingas jobba ofrivillig deltid, har tunga lyft och blir sjuka av stressen på jobbet och av dubbelarbetet. 

Detta måste vi tillsammans ändra på. Det är mycket bra att socialdemokraterna tagit jämställdheten på största allvar.

Givetvis måste det finnas en rättighet till heltid, utan delade turer. Dessutom måste fler pappor tar ansvar för sin del av hemarbetet och får glädjen att se sina barn växa upp. 
Kvinnor ska kunna göra karriär och göra din rösta hörd utan att möta hat, motarbetas eller betraktas som förbrukade när de fyllt 50 år.

Sverige har inte råd att hålla tillbaka en enda kvinnas kraft! Det behövs feministiska reformer. 


Finanspolitiska rådet gissarEfter att ha tagit del av medias och borgerliga företrädares växlar på bl.a finanspolitiska rådet skulle man lätt kunna tro att det som sägs av finanspolitiska rådet är sanning, inte en åsikt.

Bland annat påstår de att höjd ekonomisk trygghet, arbetslöshetsförsäkring, skulle leda till högre arbetslöshet, ändå har vi haft betydligt högre ersättningar och ändå haft lägre arbetslöshet tidigare. Finanspolitiska rådet bortser inifrån att försöket med att göra arbetslösa mer fattiga under de senaste åren inte har hjälpt. 
 

Finanspolitiska skrev själva 2008 "Vår analys visar tydligt att makroekonomiska prognoser är mycket osäkra ... prognoser för nästkommande år innehåller endast marginellt mer information än naiva gissningar"  I sin utvärdering av pålitligheten i ekonomiska prognoser utifrån en granskning av Finansdepartementets, Konjunkturinstitutets och OECD:s förutsägelser av utvecklingen under åren 2000-2007 i förhållande till utfallet.

Rådet ändå gör bedömningar om arbetslöshetens nivå år 2020 i förhållande till regeringens mål. 
Det är inget konstigt med det eftersom de har det till uppgift. Vi måste lyssna på olika åsikter, bedömningar och mer eller mindre kvalificerade gissningar. 

Men det kanske skulle vara på sin plats att media och borgerliga företrädare har med det i sin kritik. 

Nämligen att finanspolitiska rådet gissar. 


Ny chans att investera för jobbenNu finns det återigen möjlighet att investera för fler jobb. Den 3 december föll Regeringens budget. Förslagen som återigen finns på Riksdagens bord innehåller reformer för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med mer tid för varje elev, en hållbar framtid och ökad välfärd och trygghet. Att moderaternas ensidiga fokus på "arbetslinjen" genom sänkta skatter har nått vägs ände är nog de flesta överens om. Att fortsätta sänka skatterna med ca 20 miljarder per år är ohållbart. Det är inte att ta ansvar för de offentliga finanserna. Traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster är viktiga åtgärder för att motverka ungdoms- och långtidsarbetslöshet. Nu finns återigen möjlighet att Fasa ut FAS3 för att i stället erbjuda jobb med avtalsenliga löner, validering, utbildning, praktik eller en kombination av detta, beroende på den arbetslöses förutsättningar. 
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga har av IFAU och Finanspolitiska rådet bedömts skapa få och väldigt dyra jobb. A-kassan har inte höjts på 13 år och en slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen torde inte vara särskilt kontroversiellt efter år av stora utförsäkringar av svårt sjuka människor.  

Sverige har investerat relativt lite i bostadsbyggande trots skriande bostadsbrist. Av det statliga stöd som går till bostadssektorn är en stor och växande del stöd till ombyggnation. Därför vill vi omprioritera och justera ned ROT-avdraget från dagens 50 procent till 30 procent. Eftersom skattereduktionen har blivit allt dyrare kan vi 2016 använda den beräknade budgetförstärkningen om 6 miljarder kronor till att investera i bostäder. 

Det är klassisk Socialdemokratisk politik med god fördelningsmässig profil. 

Sverige står inför ett antal framtidsutmaningar. Allianspartiernas skattesänkarpolitik lämnade stora underskott i de offentliga finanserna och vi måste istället finansiera våra reformer fullt ut. Det är dags att bryta med den högerpolitik som gynnade höginkomsttagare mest. Investeringar i välfärd och trygghet håller ihop Sverige och bidrar till ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

 


Vad är syftet med partiledardebatter?Eftersom vinjetten med den roliga rappen inför partiledardebatten angav en ny roligare ton, trodde jag att kvällens debatt skulle ge mer. 
Men efter 2 timmars debatt och prat i munnen på varandra var jag lika frustrerad som vanligt. Sedan ska någon utse vinnare och förlorare. Någon ska berätta vem som var bäst i retorik och ytterligare någon ska beskriva vilka som var coola, roliga och snabba i replikerna.
Trots att jag är oerhört intresserad av politik har jag svårt att förstå tjusningen med dessa sammandrabbningar. 
Tänk då på den majoritet som inte är politiskt intresserade, attraheras de av partiledardebatterna? 

Eller syftet kanske inte är att nå utanför den politiska kärnan i Sverige? Jag vet inte.
Vad jag vet däremot är att väljarna vill att fler får jobb, att ungdomarna ska kunna flytta hemifrån till egna bostäder, att barnen i skolan får lugn och ro så att de kan tillgodogöra sig undervisningen. 

Fick väljarna vägledning i dessa frågor eller förstärktes bara argumenten för de redan frälsta?
För mig är svaret enkelt eftersom jag är övertygad om att vi behöver mer av gemensamma lösningar. Men gav kvällens partiledardebatt svar till någon som är osäker? Knappast.

Vi får väl se det som ett led i "saker som måste göras" utan att det leder till något. 
Eller så får de politiska partierna tillsammans med SVT komma på en bättre metod för konsumentupplysning om aktuell politik.    

Ställ upp för jämställdhetenJämställdhet är i grunden en demokrati- och rättvisefråga. Alla människor ska få vara fria att vara den person de är utan att låsas in i könsbundna normer. Men det är också del av det moderna välfärdssamhället. Jämställdhet bidrar till ekonomisk utveckling.

Sysselsättningen måste vara lika hög bland kvinnor som bland män. Kvinnor ska i samma utsträckning som män ha ett betalt arbete, med bra arbetsmiljö och karriärmöjligheter. Löneskillnaderna mellan könen ska minska. Alla ska ha rätt att arbeta heltid och vara ekonomiskt självständiga.

Men fortfarande skiljer det tre och en halv miljon kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige. Kvinnor står fortfarande för den största delen av det obetalda arbetet och männen tar bara ut en fjärdedel av föräldraförsäkringen. Många kvinnor tvingas gå ner i arbetstid för att välfärden inte håller måttet, för att personalen i äldreomsorgen inte räcker till eller för att öppettiderna i förskolan är för snäva.

Det krävs ökad bemanningen i äldreomsorgen för att anhöriga (dvs kvinnor)  inte ska behöva gå ner i tid för att vårda äldre släktingar. Det behövs mer pengar till förlossningsvården och kvinnors hälsa. Dessutom behövs höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar och utbyggd förskolan på obekväm arbetstid för att ensamstående föräldrar - ofta mammor - ska kunna ta de jobb som erbjuds och försörja sina barn. 

Föräldraförsäkringen behöver bli mer jämställd. 

En feministisk regering kan inte nöja sig inte enbart med att analysera konsekvenserna av de politiska besluten, utan ser även till att de leder till ökad jämställdhet. Feminism ska genomsyra hela regeringens politik, i alla prioriteringar och beslut. 


Det svenska jämställdhetsarbetet har inte skett av sig självt. Det krävs en ständig opinion och modiga politiker, som t.ex avskaffandet av sambeskattning var på sin tid. Varje beslut inom alla politikområden måste präglas av ett jämställdhetsperspektiv.


Det krävs att biståndet bidrar till att kvinnors och flickors systematiska underordning i samhället motverkas, så som alla former av våld mot kvinnor och flickor. Arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, måste prioriteras.

Hittills har främst kvinnor drivit jämställdhetsarbetet. Men många mäns och pojkar vill vara delaktiga i strategiskt jämställdhetsarbete. Jag har sett ett stort engagemang i UN-womens, FNs och regeringens kampanjarbete med HeForShe.Dagens och framtida generationer ska mötas av ett jämställt samhälle där varje enskild människa kan uppnå sin fulla potential. Jämställdhet är inte bara rätt, utan smart politik som skapar tillväxt och utveckling. Hälften av världens alla begåvningar måste få möjligheten att tas tillvara. 


Lösning på momsfrågan idagIdag föreslog vi dvs S, mp och V i finansutskottet en lösning på momsfrågan för ideella sektorn.
Det gäller ideella organisationer som bedriver secon hand försäljning.
Glädjande nog var utskottet med på initiativet, och vi skickar ärendet vidare till beredning. Både skatteutskottet och kulturutskottet ska få yttra sig men vi tror att de också välkomnar detta initiativ. 

Samarbetsregeringen med Madgalena Andersson i spetsen har sedan tidigare hittat en långsiktig lösning så de blir momsbefriade från och med nästa år.
Med dagens initiativ blir det en lösning även för innevarande år.
Vi höjer anslaget med 200 miljoner i vårbudgeten vilket innebär att kompensation för årets moms kan betalas ut redan i sommar.

Däremot såg jag att det smugit sig in fel i TT meddelandet 

"Moms på ideell second hand kan lösas
Ideella föreningar som sedan årsskiftet tvingas betala moms på second hand-försäljning ska kunna få tillbaka pengarna senast i september, enligt ett initiativ från regeringen i skatteutskottet.  Och från nästa år ska de slippa moms"

Felen i TT är att regeringen sitter inte i skatteutskottet och det var inte skatteutskottet som behandlade frågan utan vi i finansutskottet. He for She - Ställ upp du ocksåInför första maj uppmanande jag alla första majtalare att tala om jämställdhet och He for She.
Idag talade jag om det på Riksdagsgruppen och sedan blev det rusning på männen som ville ställa upp för jämställdhet och kampanjen He for She.

Jämställdhet är inte en kvinnofråga, det är en mänsklig rättighet som berör oss alla – kvinnor och flickor, män och pojkar. 
Jämställdhet frigör inte bara kvinnor utan även män från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. Kampanjen #HeForShe har som syfte att engagera män och pojkar att verka som förespråkare och intressenter, att höja deras röster och skrida till handling för att åstadkomma jämställdhet. 
Alla män och pojkar måste ta ansvar i kampen för att stoppa all form av våld och diskriminering av kvinnor och flickor.


Det gäller företagsledare, fackföreningsledare, ministrar, Riksdagsledamöter och kändisar som kan ställa upp som förebilder och skriva på http://www.heforshe.org sedan förpliktigar det förstås att också leva upp till det. Att som man säga ifrån när en kvinna diskrimineras, att till och med stå tillbaka som man för att kvinnor ska få chansen till det som män kan ta för givet.

Men det gäller faktiskt alla män, alla kan ställa upp i arbetet mot våld mot kvinnor, mot förtryck och diskriminering av kvinnor. 
Ställ upp du också skriv på http://www.heforshe.org


Arenagruppens vänner lyssnade på Susanne Wallman

 


Idag hade Arenagruppens vänner årsmöte. Förutom att diskutera verksamhet och värvning fick vi möjlighet att ta del av Susanne Wallmans spaning på tilliten till samhället.

Susanne  är forskare på Mittuniversitetet, hon har studerat på Universitetet i Bologna, Italien och doktorerat vid Åbo Akademi i Finland på en avhandling om sambandet mellan föreningsliv och valdeltagande i svenska kommuner.

Hon forskar dels lokala politiska påverkansprocesser, med ett särskilt fokus på det lokala föreningslivets betydelse i den kommunala politiken. Dels vad som brukar benämnas som socialt kapital, särskilt social tillit. 

Sverige har en lång historia av att vi har en stor tilltro till varandra, till samhället och vår omvärld. 

Svenskarnas positiva grundinställning till lagen, staten och andra gemensamma institutioner har gett oss en miljö där man inte ständigt måste hävda sig och dominera över andra för att inte själv bli trampad på.

Susanne visade att det på senare år har inträffat stora förändringar på tilliten till samhället bland ungdomar. Alldeles för många litar inte längre på samhället och på omgivningen. En mycket allvarligt utveckling med andra ord som vi kan se i många andra länder.  

Här har vi, dvs vuxna, föreningslivet, civilsamhället och staten en stor utmaning att ta oss an. 
http://www.arenagruppen.se/2013/09/06/arenagruppens-vanner/
Hängde du med på nyheterna i 1 majtalen?På första maj gick tusentals människor över hela landet ut för att fira, demonstrera och lyssna. 
Det är var härlig känsla att äntligen få fira första maj i regeringsställning. Visserligen med en borgerlig budget men med stort framtidshopp om att kunna steg för steg införa reformer för ett mer jämställt, jämlikt samhälle som inte ökar på skillnaderna. I Skövde berömde Peter Hultkvist socialdemokraterna i vår kamp för  hyresrätterna och allmännyttan. 
Dessutom presenterades nya förslag på andra håll i landet.
 
1. När det gäller unga utanför, som den borgerliga regeringen påstod att de kände till men aldrig gjorde något åt, brinner det i knutarna. Jag känner många unga grabbar som inte vet vad de ska ta sig till. De får inte stöd av vare sig kommunen eller arbetsförmedlingen och de tappar mer och mer av sitt självförtroende ju längre tiden går.
Under 2014 var det 86 500 ungdomar (15-24 år) som enligt SCB varken arbetade, studerade eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det motsvarar drygt 7 procent av åldersgruppen och har stora svårigheter att få jobb. 
De hamnar utanför arbetsmarknaden om de inte ges möjligheten att praktisera, arbeta eller studera. 
Samarbetsregeringen börjar arbetet med en nationell samling för unga utanför genom kunskap, uppsökning och samordning.
Jag noterade att Elisabet Svantesson som under sin tid som arbetsmarknadsminister inte lade ett enda förslag kritiserade regeringen för att göra för lite. Den kritiken tyder på att vi är på rätt spår. 
 
2. Bankskatt 
Bankerna går med miljardvinster samtidigt som servicen försämras för människor, företag och föreningar. I dag är omsättning av finansiella tjänster momsbefriad och det ger finanssektorns konkurrensfördelar jämfört med andra sektorer. Bankerna borde också få förmånen att bidra mer till vår gemensamma välfärd.  Sambetsregeringen ska ta fram en skatt på finanssektorn som minskar sektorns skattefördel
 
3. Snabbspår
För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen inlett samtal med arbetsmarknadens parter om en förbättrad etablering av nyanlända.Det är stort slöseri när  Läkare, tekniker och ingenjörer måste sitta åratal på flyktingförläggningar istället för att jobba. Därför behövs snabbare vägar, snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. 
 
4. Genusanalys av dödsolyckor på arbetsplatser
Kvinnor och män arbetar med olika saker och hittas i olika delar av arbetslivet. På så sätt utsätts de också för olika typer av arbetsmiljörisker. Kvinnorna dominerar anmälningarna av arbetsskador och arbetssjukdomar. Män är överrepresenterade bland dödsolyckor. 
Därför ska arbetsmarknadsministern ska ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckorna på arbetet ur ett genusperspektiv genom att belysa hur föreställningar om kön ges betydelse i arbetslivet inom de sektorer och yrken där män dominerar 

Tala om He for She


Idag uppmanar jag alla första majtalare att tala om hur männen kan ställa för ett jämställt samhälle.
Jämställdheten är bra både för män och kvinnor. Därför är det märkligt att det fram tills nyligen nästan bara var kvinnor som drev frågor 


 Stefan Löfven är FN-ambassadör för UN Womens initiativ för jämställdhet tillsammans med bland andra skådespelaren Emma Watson. Kampanjen är en satsning som syftar till att engagera regeringar, företag och universitet att skapa förändring i några av de samhällen som bäst behöver ta itu med brister i jämställdhet och kvinnors egenmakt. 
Därför är det hög tid att tala om dessa frågor till exempel idag på 1 maj.
– Jag ser fram emot att uppmuntra fler män och pojkar att engagera sig för ökad jämställdhet, sa Stefan Löfven när han utsågs. Det uttalandet förpliktigar. 

”He for She” får inte vara en tillfällig, tidsbegränsad kampanj. 
Den handlar om att förändra världen för att kvinnor och män ska ha lika makt över alla delar av våra liv. Jämställdhet och Feminism är inte, ett hot mot män, tvärtom. Det är en rörelse som syftar till att förbättra världen för alla människor. 

Kvinnor världen över utsätts under sin livstid genomgående för våld, diskriminering och förtryck.
 De har idag det största ansvaret för sina barn och är generellt sett fattigare än män. Detta betyder ändå inte att enbart kvinnor skulle gynnas av ökad jämställdhet. 

De ålderdomliga könsrollerna hotar även mäns fysiska och psykiska hälsa, och män hindras från att utveckla goda relationer med sina barn pga gamla traditioner. 

He for She:s budskap är att män ska ta större ansvar för jämställdhetsarbetet och visa att strävan efter ett jämställt samhälle inte är en kvinnofråga.

UN Womens kampanj #HeforShe är en kraftfull uppmaning till män att engagera sig i arbetet för en bättre värld för alla människor.Vad passar bättre en sådan här dag än att tala om det som förbättrar tillvaron för barnen, männen och kvinnorna? 


Problemet är att det byggs för lite bostäderEngagerad socialdemokratisk fullmäktigegrupp i Skövde om att inte ombilda hyresrätter till bostadsrätter. 
Idag hade vi en lång ideologisk debatt på Skövdes kommunfullmäktige. De borgerliga partierna vill omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Det var i samband med debatten om ägardierktivet till Skövde bostäder. De vill att Skövde bostäder ska fråga sina hyresgäster om de vill omvandla sin lägenhet till bostadsrätter. Detta trots att VD för Skövde bostäder på 17 år aldrig fått den frågan av sina hyresgäster.

Det kan innebära att hyresgäster som inte vill omvandla sin lägenhet till bostadsrätt ska alltså bli hyresgäster hos sina grannar. 
På sikt leder det även till upptrissade priser och då ökar segregationen ytterligare i Skövde.

Det stora problemet är att det byggs alldeles för lite. Ansvaret för bostadsförsörjningen ligger på kommunerna.  Bostadsbristen är skriande och enligt senaste Ungdomsbarometern är ungdomars förhoppning om att få en egen bostad mycket låg.

Bostadsbyggandet har under de senaste 8 åren gått på sparlåga i hela landet. Det tänker samarbetsregeringen ändra på genom investeringar i både nybyggnation och ombyggnation av gamla slitna lägenheter. Det ger både jobb och möjlighet för unga att flytta hemifrån. 
Dessutom ges investeringsstimulansen till de bostäder som byggs om till låg energianvändning. 

För det krävs en aktiv bostadspolitik och ökade investeringar i bostäder. Det hjälper inte att omvandla bostäder till bostadsrätter, det behöver byggas mer. 


Vi investerar i Sverige

 

 


Samarbetsregeringen presenterade i förra veckan förslag till inriktning för den ekonomiska politiken och reformer för 8 miljarder kronor som träder i kraft 2015. Det handlar om reformer för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med mer tid för varje elev, en hållbar framtid och ökad välfärd och trygghet. 

Att moderaternas ensidiga fokus på arbetslinjen genom sänkta skatter har nått vägs ände är nog de flesta överens om. Att fortsätta sänka skatterna med ca 20 miljarder per år är ohållbart. Det är inte att ta ansvar för de offentliga finanserna.
 
Nu påstår moderaterna att 80 000 jobb hotas av regeringens förslag. De står till och med i Riksdagens talarstol och påstår att välbetalda kommer att flytta utomlands eller jobba mindre. Det är skrämselpropaganda som vi hört förut.
Nu ökar vi de offentliga investeringar  i jobb, skola och infrastruktur. 
Traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster är viktiga åtgärder för att motverka ungdoms- och långtidsarbetslöshet. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga har av IFAU och Finanspolitiska rådet bedömts skapa få och väldigt dyra jobb. A-kassan har inte höjts på 13 år och en slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen torde inte vara särskilt kontroversiellt efter år av stora utförsäkringar av svårt sjuka människor.  
 
Sverige investerar relativt lite i bostadsbyggande trots skriande bostadsbrist. Av det statliga stöd som går till bostadssektorn är en stor och växande del stöd till ombyggnation. Därför vill vi omprioritera och justera ned ROT-avdraget från dagens 50 procent till 30 procent. Eftersom skattereduktionen har blivit allt dyrare kan vi 2016 använda den beräknade budgetförstärkningen om 6 miljarder kronor till att investera i bostäder. Det är klassisk Socialdemokratisk politik med god fördelningsmässig profil.
 
Sverige står nu inför ett antal framtidsutmaningar. Den gamla borgerliga regeringens skattesänkarpolitik lämnade stora underskott i de offentliga finanserna och vi måste istället finansiera våra reformer fullt ut. Det är dags att bryta med den högerpolitik som gynnade höginkomsttagare mest. Investeringar i välfärd och trygghet håller ihop Sverige och bidrar till ett mer jämlikt och jämställt samhälle.


Framtiden börjar med skolanIdag har jag haft förmånen att få skugga en lärare på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Jag fick följa Tobias Jonsson och fick fina glimtar av vardagen för lärare. Jag träffade Tobias kollegor i lärarrumet. Vi hade ett intressant samtal om stora klasser och svårigheten att hinna med varje elev utifrån ett individperspektiv mm


Många lärare har en tuff vardag, med mycket administration och för lite tid med eleverna. Samtidigt finns en stark vilja att visa upp goda exempel i det arbete som bedrivs. 

 Många lärare känner att en alldeles för stor arbetsbörda vilar på dem. De ska vara överallt och kunna allt, samtidigt som de pekas ut som ansvariga för de låga skolresultaten. De framförde önskemål mål om fler lärare, pedagoger, vaktmästare, fritidsledare, hjälpredor och personal som jobbar med elevhälsa mm flera som kan avlasta lärarna så att de kan fokusera på lärandet. 

Socialdemokraterna vill minska bördan genom att se till att stora klasser blir mindre och lärarna fler. Det har vi föreslagit i flera budgetmotioner och blev så sent som i december nedröstade av M, SD, fp, C och KD. 
Vi har tappat tid i reformarbetet men återkommer nu med fler förslag. 

På lektioner jag följde fick jag inblick i Svenska och Religion och jag fick möjlighet att småprata med eleverna om hur de ser på skolan och vad som ska hända sedan.

Senare träffade jag även lärare som påpekar att framtiden börjar i förskolan något som jag håller fullständigt med om 

En annan kul grej som hände på Västerhöjd var att SSUarna var där med sin Skolkampanj 
Skolan ska passa allaIdag hade riksdagen besök av 80 härliga elever från Västerhöjdsgymnasiet.
Trots att de hade gått upp väldigt tidigt för att åka buss de 40 milen till Stockholm orkade de lyssna intresserat på oss Riksdagsledamöter som berättade och visade runt i Riksdagshuset. Jag är ju lite lokalpatriot så jag tycker naturligtvis att Västerhöjdsgymnasiet är en bra skola för elverna.


Det finns många bra skolor i Sverige, men allt fler elever, föräldrar och lärare är oroade över läget. Skolresultaten har fallit kraftigt i Sverige . Kunskapen har rasat i internationella jämförelser och klyftorna mellan elever har ökat. Det är hög tid att vända utvecklingen och skapa en skola där ingen lämnas efter eller hålls tillbaka.
 
Vi vet att Sverige har en välutbildad och engagerad lärarkår som med rätt förutsättningar kan lyfta skolan. Men i dag får många lärare ägna allt mer tid åt pappersarbete och mindre tid åt varje elev. Samtidigt som vi står inför en lärarbrist så har en fjärdedel av lärarna lämnat yrket av andra skäl än pension. Detta är inte hållbart.
 
Forskning visar att bra lärare gör den enskilt största skillnaden för elevers kunskapsresultat. För att vända skolans utveckling är det därför avgörande att stärka läraryrket. Tre viktiga åtgärder är:
 
• Mer tid för undervisning. Lärarna måste få mer tid med varje elev. Därför ska fler anställas i skolan så att lärarna kan ägna sig åt undervisning och stora klasser kan bli mindre. 
 
• Svenska lärare har relativt lägre löner än kollegor i andra länder och många upplever att deras yrke inte uppskattas det behöver vi ändra på. 
 
• Lärarutbildning av hög kvalitet. För att stärka läraryrket krävs också en bra lärarutbildning. Därför är det glädjande att den kvalitetssatsning på lärarutbildningen som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna stoppade i vintras, nu blir verklighet. Dessutom investerar regeringen i 6000 nya studieplatser för lärare till 2019.
 
Under lång tid har satsningar på skolan valts bort till förmån för stora skattesänkningar. Nu har vi chansen att göra andra prioriteringar.


Ställ upp för de flyende människorna på Medelhavet

 De kommer i rangliga träbåtar som absolut inte är byggda för att klara de stora vågorna på Medelhavet  och på båtar som är  överlastade. Hittills i år har mellan 1600-1800 människor dött varav mellan 700-900 i helgen. Den största delen av de som drunknat är kvinnor och barn.

 "Vi har ett ansvar för dessa människor och därför måste vi göra något!", Morgan Johansson, justitie- & migrationsminister, informerarde oss i S-gruppen om situationen i Medelhavet på kvällens gruppmöte. Det är en mycket dyster bild vi fick förmedlat till oss. Jag blir förtvivlad.

Vi behöver fler lagliga vägar in i EU, EU:s räddningstjänster måste stärkas, fler länder måste ta ansvar för flyktingarna och vi behöver fler insatser på EU-nivå för att stoppa människosmugglingen.

Fler länder måste ställa upp solidariskt och ta ansvar för det fruktansvärda situationen.90 procent av alla flyktingar som kommer till Europa hamnar i 10 länder.

Av de cirka 50 miljoner människor som är på flykt runt om i världen så är det faktiskt en ganska liten del som kommer till Europa och fler länder inom EU måste ta sitt ansvar.

 

EU behöver en strategi som hänger ihop och som både kan hantera de akuta situationerna och på längre sikt även situationerna i Libyen, Nordafrika och Syrien som gör att människor flyr.

Krig, svält, fattigdom och förtryck gör att människor tvingas fly för att rädda livhanken. Allt för många hamnar i skruppelfria människosmugglare som dels lurar av flyktingarna på de pengar de fått fram genom att sälja allt de äger och dels inte har några trygga flyktvägar. Att så många drunknar och dör på sin resa är en humanitär kris som vi knappt kan föreställa oss.


Försvarskonferens i Skövde

 


Idag startar den tredje Försvarskonferensen i Skövde och vi börjar med att lyssna på Försvarsminister Peter Hultkvist som berättar om överenskommelsen om försvaret.

Det är samarbetsregeringen, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har träffat en överenskommelse om försvaret. Över perioden 2016-2020 höjs det totala anslaget med 10,2 miljarder. Folkpartiet hoppade av samarbetet i förra veckan för de har tydligen 17 miljarder liggande någonstans som de vill satsa. Det är oklart hur fp skulle ha finansierat detta, om de ville höja skatten eller försämra välfärden med 17 miljarder, därför är det lika bra att de har hoppat av.

- Överenskommelsen är viktig för Sverige. Det är en tydlig signal till omvärlden att vi från svensk sida förhåller oss till det som faktiskt sker, sade Peter Hultqvist och konstaterar att 70% av Riksdagsledamöterna står bakom uppgörelsen, det är en hyfsad majoritet....

Överenskommelsen innehåller bland annat ett ökat anslag på 10, 2 miljarder över perioden 2016-2020. Bakgrunden är främst det förändrade säkerhetsläget som skapats i kölvattnet av Rysslands olagliga annektering av Krim och den pågående konflikten i Ukraina.  

Prioriteringar gäller:

1. Basplattan
2. Luftförsvaret
3. Förstärkt försvar av Gotland
4. Stärkt utbåtsjaktförmåga
5. Satsningar på personalförsörjning.
6. Stärkt civilförsvar

Peter Hultkvist fick frågor av Annika Norgren-Christensson och av publiken, frågorna handlade om värnplikten, närmandet till Finland och Nato mm. När det gäller Nato ska en expertrapport som ska analysera Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten.

Efter försvarsministerns framträdande var det dags för soldater att berätta om Mali och nordic-battlegroup mm 

Konferensen fortsätter med incidentberedskap, samarbeten och planeringsförutsättningar med bl.a Åsa Lindeberg med flera 

Utveckling, demokratisering och trender
Idag hade vi, socialdemokrater i Skaraborg förmånen att träffa Sture Gustavsson från SISU. Han gav på ett trovärdigt sätt sin syn på organisationsutveckling

Han pratade om den demografiska utvecklingen. Allt fler blir äldre och äldre, att befolkningen berikas med fler invandrare och att allt fler reser längre och pendlar till sina jobb. Sådant som har stor betydelse för folkrörelser och föreningsliv.


Vi diskuterade även kommersialisering och individualisering samt att det kan vara svårt att synas höras i media bruset. Dessutom är många upptagna med att välja elbolag, tandläkare och försäkringsbolag. 
Alla dessa val, val, val gör att Profilering - uppmärksamhet och varumärkesfrågor
Dessutom görs dessa val emotionellt, inte på fakta utan på känsla.

Sedan kom vi in på trender i samhället. Att pensionärer och unga vill jobba ideellt hade jag inte reflekterat över. 
Synen på ideellt arbete förändras kom vi också in på och på synen av att ställa upp som volontär. 
  

Efter det diskuterade vi digitalisering och vad det innebär förändrade mötesformer. Vissa möten går att genomföra digitalt men ska inte ersätta allt. Går det möjligtvis att samverka mellan digitala och fysiska möten?

Han avslutade sitt anförande med maktstrukturer och det faktum att de håller på att förändras från formella till informella.

Vi avslutade denna intressanta dag med SWOP-analys, dvs vi gick igenom styrkor, svagheter, utmaningar och hot. Något som vi ska jobba vidare med för att få en modern organisation som kan möta framtiden.  

Tidigare inlägg
RSS 2.0