Fortsättning på att Sverige är påväg åt rätt hållUnder åtta år sänkte den tidigare regeringen skatterna med 140 miljarder kronor. Följden blev ett stort hål i de offentliga finanserna, en eftersatt välfärd och större ojämlikhet. Det går inte att sänka skatterna så mycket utan att det också märks i barnens skola, i vården och i äldreomsorgen. De fyra borgerliga partierna har sedan dess föreslagit sammanlagt 64 miljarder kronor i skattesänkningar med ytterligare nedskärningar i välfärden som följd. Är det lärarna, barnskötarna eller undersköterskorna som Moderaterna tycker är överflödiga?

Vi vill utveckla den svenska modellen som bygger på hårt arbete, en stark generell välfärd och ett land som håller ihop. Regeringen har investerat kraftigt i jobb och utbildning för hela Sverige. Detta är viktigt inte minst för nyanländas etablering. I vårbudgeten föreslår regeringen en rad satsningar om drygt 500 miljoner kronor under 2016 för att ge nyanlända goda förutsättningar att snabbt ta sig in i det svenska samhället. Kompetenskartläggning och validering av utländska utbildningar förstärks så att arbetsförmedlare och arbetsgivare lättare kan få en bild av individens kunskaper. Ett nytt i raden av snabbspår för nyanlända lanseras, denna gång för entreprenörer.

För att stärka möjligheterna att lära sig svenska avsätts ytterligare medel för att stärka kvaliteten inom SFI och för folkbildningen. Regeringen vill också att förbättra möjligheterna att kombinera jobb och utbildning för nyanlända. Vi ska på ett bättre sätt ta tillvara den kompetens som många av de människor som nu kommer till Sverige besitter.

Dessutom, i höst lägger vi fram förslag om att stärka välfärden med 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting. Det skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden. Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar det ökade tillskottet en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i välfärden. Så utvecklar vi den svenska modellen. 

Det skulle inte vara ansvarsfullt att gå fram med kraftiga nedskärningar eller höjda skatter för att finansiera de tillfälliga utgifterna med anledning av migrationen, det är också något som både Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet håller med om. Redan i höstas avgjorde regeringen och de borgerliga partierna att det var lämpligt att frångå krona-för-krona-principen för att hantera flyktingkrisen.
Moderaterna sprider myter om ”ökade bidrag”. Visst är det så att fler födda barn, fler pensionärer och fler som studerar svenska för invandrare leder till ökade kostnader. Men lösningen på detta är att bedriva en politik som leder till att fler kommer i arbete och kan bidra till den gemensamma välfärden. Inte att skära ner på barnbidrag, pensioner och svenskutbildning för att råd med fler skattesänkningar.

På bara ett år har regeringen kraftigt minskat underskottet den ärvde av den borgerliga regeringen och kommer fortsätta föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Men att kraftigt strama åt ekonomin med 40 miljarder i närtid är inte ansvarsfullt – tvärtom. Moderaterna prioriterar skattesänkningar och nedskärningar. Vi socialdemokrater ett samhällsbygge med en politik som tar ansvar för Sverige och visar.

Från en splittrad till en samlad svensk polis.Idag hade vi socialdemokratiska Riksdagsledamöter från Skaraborg polischef Helena Trolläng. Det var ett mycket intressant och givande möte i Skövde. Hon berättade om den nya organisationen som håller på att sätta sig.  Det var efter hel politisk enighet som de 21 Polismyndigheter till en nationell polismyndighet.
Samhället har förändrats, alla medborgare är mer rörligare, dessutom är brottsligheten förändrad och det finns en ökad förväntningar från medborgare.
Polisen ska bli effektivare, ökad förmåga att ingripa och utreda och flexiblare med den nya myndigheten. Ett av problemen är en mycket stor brist på tolkar. Det skulle behövas en gemensam  transporttjänst inom kriminalvården som avlastar polisen. 
Polisens bärande princip är att de ska vara närmare medborgarna och få en ökad enhetlighet. Ambitionen för Helena Trolläng är att polisen ska bli mer publik och närvarande i det lokala samhället. De ska jobba mer via mobila poliskontor, områdespoliser, medborgardialoger mm.
Vi diskuterade länge om såväl trygghet, kvinnofrid, diselstölder och oseriös tung trafik och mycket annat som ingår i utmaningarna för polisen. 
Sverige åt rätt håll

 

 

I regeringens vårbudget prioriteras samhällsbygget framför stora skattesänkningar och nedskärningar, samtidigt som vi tar hand om de omedelbara utmaningar som Sverige står inför.

 

Under åtta år sänkte den tidigare regeringen skatterna med 140 miljarder kronor. Det gjorde ett stort hål i de offentliga finanserna, sämre välfärd och större ojämlikhet. Det går inte att sänka skatterna så mycket utan att det också märks i barnens skola, i vården och i äldreomsorgen. De fyra borgerliga partierna har sedan dess föreslagit sammanlagt 64 miljarder kronor i skattesänkningar med ytterligare nedskärningar i välfärden som följd. Är det lärarna, barnskötarna eller undersköterskorna som Moderaterna tycker är överflödiga?

 

Vi vill utveckla den svenska modellen som bygger på hårt arbete, en stark generell välfärd och ett land som håller ihop. Regeringen har investerat kraftigt i jobb och utbildning för hela Sverige. Detta är viktigt inte minst för nyanländas etablering. I vårbudgeten föreslår regeringen en rad satsningar om drygt 500 miljoner kronor under 2016 för att ge nyanlända goda förutsättningar att snabbt ta sig in i det svenska samhället. Kompetenskartläggning och validering av utländska utbildningar förstärks så att arbetsförmedlare och arbetsgivare lättare kan få en bild av individens kunskaper. Ett nytt i raden av snabbspår för nyanlända lanseras, denna gång för entreprenörer.

 

Möjligheterna att lära sig svenska ska bli bättre därför anslår vi pengar till att höja kvaliteten inom SFI och för folkbildningen. Regeringen vill också att förbättra möjligheterna att kombinera jobb och utbildning för nyanlända. Vi ska på ett bättre sätt ta tillvara den kompetens som många av de människor som nu kommer till Sverige har.

 

Vi lägger förslag om att stärka välfärden med 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting. Det skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden. Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar det ökade tillskottet en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i välfärden. Så utvecklar vi den svenska modellen.


Några avslutade reflektioner från TokyoNär OECD samlade parlamentarikernätverket i Tokyo hade vi en särskild session om jämställdhet som tillväxtmotor. Intressanta data presenterades http://www.oecd.org/gender/data/
Det blev som jag skrev i ett tidigare blogginlägg en intressant diskussion. Extra intressant var det att ta del av Japans genderutmaningar eftersom de uttalat att de vill att kvinnor i högre grad ska lönearbeta.

Kvinnor i Japan förväntas göra allt det oavlönade arbetet såsom att ta hand om hushåll, barn, äldre anhöriga. Därför finns det kvinnor som avstår från att skaffa barn och familj, för att få chansen att stanna kvar på jobbet. Jag träffade på en av dessa kvinnor.   Ms. Mistuko Ito, hon är styrelseledamot i UN Women nationell kommitté Japan, och har jobbat 35 år på utrikesdepartementet i Tokyo. Hon berättade att hon valde jobbet framför familj samtidigt som hon beklagade att det är så för många Japanska kvinnor. 

Nu byggs det förskolor/daghem i många kommuner. Tyvärr finns det inte förskollärare eller barnskötare som yrke därför är nästa utmaning att kunna utbilda och anställa personal, annars kommer dessa förkolehus stå tomma i flera år till. Ska bli intressant att följa utvecklingen.

Sveriges feminsitiska utrikespolitik slår igenom på våra ambassader runt om i världen. Det blev extra tydligt för mig när jag träffade Victoria Forslund Bellass som är biträdande ambassadör och ambassadrådet Sven Östberg. Båda var engagerade i jämställdhetsfrågorna. 
Sven Österberg har samarbete med UN Women nk Japan, något som han ville utveckla ytterligare.

Det värmer och gläder mitt UN womenhjärta  
Spännande att försöka hitta i Tokyo
Efter några intensiva dagar med OECD i Tokyo var det dags för hemresa.
Om du någon gång ska förflytta dig från Tokyo centrum till flygplatsen så tipsar jag om att vara ute i mycket god tid. Det var vi, ändå kändes det som vi fick tidsbrist eftersom vi inte hittade så bra. Det är inte alldeles enkelt med alla dessa japanska skyltar och några få skyltar med engelsk information i liten text.

Det började bra med att vi tog taxi från hotellet till Tokyo station. Den resan gick bra, men väl där började första missförståndet. Den trevliga taxichauffören frågade om vi kunde gå av vid trottoaren och det tyckte vi var helt ok. Vårt problem var bara att vi inte hade förstått att vi blev avsläppta på andra sidan gatan. Så vi gick med snabba steg in i närmaste byggnad i hopp om att hitta fram till spåren. Det tog ett tag innan vi förstod att det huset egentligen var en gigantisk galleria.

Vi stoppade en av de tusentals morgonpendlare och frågade efter Tokyo station. Hon var väldigt vänlig och visade oss vilken riktning vi skulle gå.
Så vi gick ut igen, över gatan och hittade den stora stationen.

Nästa utmaning var att hitta vilken spärr vi skulle gå igenom och att förstå vilken av alla biljettautomater som vi skulle köpa biljett i. Det fanns fem olika biljettatomater och två av dem tog kreditkort, vi testade de flesta av dem men gick på pumpen flera gånger.
Det blev många tryckningar och många frågor till förbipasserande Tokyobor och personal innan vi lyckades få ut lämpliga biljetter.

So far so god.

Därefter skulle vi hitta rätt ingång, rätt våning och åka i rätt rulltrappor ner de tre våningarna till rätt perrong. Men vi lyckades till slut.

En budget för fler jobb och bättre välfärd

 I vårbudgeten som regeringen just presenterat prioriteras det gemensamma samhällsbygget framför stora skattesänkningar och nedskärningar, samtidigt som vi tar hand om omedelbara utmaningar som Sverige står inför. 

Redan nu investerar vi 60 miljarder kronor per år i vårt gemensamma samhällsbygge, och i höst lägger vi fram förslag om att stärka välfärden med 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting. Det blir det största enskilda permanenta tillskottet sedan det allmänna statsbidraget infördes. 

Totalt hamnar nästan 269 miljoner av de 10 miljarderna i Skaraborgs kommuner 2017 enligt de preliminära siffrorna. Dessutom ska väl åtminstone en del av de drygt 376 miljoner VGR får också hamna här. En pålitlig välfärd, som omfattar alla såväl gammal som ung och fattig som rik, är en central del av den svenska modellen.

Det skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden. Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar det ökade tillskottet en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i välfärden. Det tar oss också ett steg närmare målet om EU:s lägsta arbetslöshet.

Människor i vårt land ska känna sig trygga med att lag och ordning upprätthålls. För att stärka tryggheten ges polisen ytterligare resurser för att öka närvaron i utsatta områden och arbetet mot hatbrott prioriteras. Därutöver får Migrationsverket kraftigt utökade resurser i linje med sina prognoser över antalet asylsökande. 

I vårbudgeten föreslår regeringen drygt 500 miljoner kronor under 2016 för att ge nyanlända goda förutsättningar att snabbt ta sig in i samhället. Kompetenskartläggning och validering av utländska utbildningar förstärks så att arbetsförmedlare och arbetsgivare lättare kan få en bild av individens kunskaper.

Till reformerna i vårbudgeten hör också ett antal förslag för ett Sverige som håller ihop – för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi förstärker demokratiarbetet och kommunernas arbete mot våldbevakande extremism och mot rasism. 

Steg för steg stärks vårt gemensamma samhällsbygge. Fler kommer i arbete. Skolorna anställer. Sverige leder klimatomställningen. Välfärden stärks. Det är en politik som tar ansvar för Sverige och som visar resultat.


Välkommen vårbudget - samhällsbygget!
Just lyssnat på Magdalena Anderssons presskonferens om vårbudgeten. Hon presenterar possitiva siffror för såväl tillväxten som den sjunkande arbetslösheten. Med den svenska modellen som grund ska vi pressa ner arbetslösheten, kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och kvalitén i äldreomsorgen ska höjas.

Det går bra nu. Tillväxten under 2015 var drygt 4 procent, vilket är klart över den genomsnittliga tillväxten i Sverige de senaste tjugo åren. Tillväxten var också hög i jämförelse med många andra länder, till exempel USA och Tyskland. Arbetslösheten minskade betydligt under 2015 och är nu cirka 7 procent. Det är den lägsta nivån på sju år. Även ungdoms- och långtidsarbetslösheten minskade påtagligt 2015.
Nu har vi en mer ansvarsfull finanspolitik och underskottet har minskat kraftigt sedan regeringen tillträdde. 
 
Regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 ligger fast. Investeringar i jobben görs på vår jobbagenda innebär satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar för framtiden i bland annat bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Satsningar på välfärden är också en viktig del av jobbpolitiken.
Vi ska ha en jämlik kunskapsskola med tid för varje elev.

För att leda den internationella utvecklingen skärper Sverige den nationella klimatpolitiken ytterligare och minskar utsläppen.
 
Vi prioriterar ett samhällsbygge där välfärden stärks och förutsättningarna ges att anställa fler inom välfärdens verksamheter. Vi  fortsätter arbetet med att beakta jämställdhetsperspektivet i alla delar av utformningen av politiken, och genomför också särskilda satsningar.
 
 Migrationsverket får kraftigt ökade anslag för att asylsökande får ett vänligt mottagande. Dessutom ska förutsättningarna för nyanländas etablering i Sverige förbättras. 
 
För att underlätta etableringen görs extra språkinsatser och en kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända genomförs. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer inrättas.
 
Även Polismyndigheten tillförs ytterligare medel för detta ändamål 2016. Polisen ges ökade resurser, närpolisen förstärks och arbetet mot hatbrott prioriteras. Arbetet mot terrorism förstärks bland annat genom att Säkerhetspolisen ges utökade resurser. Därutöver ges Migrationsverket förstärkta resurser för att öka säkerheten på asylboenden.

I eftermiddag berättar vi om hur mycket pengar varje kommun får i vår investering i välfärden. Men klart redan nu är att det blir möjligt att anställa fler lärare, fler socialsekreterare och fler personal inom äldrevården.

Kort sagt en välkommen vårsatsning från Magdalena Andersson med flera.


Intressanta dagar med OECD i TokyoJust nu har jag förmånen att representera Riksdagens finansutskott på OECDs möte i Tokyo.
Här samlas parlamentariker och tjänstemän från 25 länder och diskuterar aktuella ekonomiska händelser i världen. Det är oerhört intressant.
Först fick vi en globalutblick om ländernas ekonomiska tillstånd och möjligheter av OECDs generalsekretare Angel Gurría.
Den globala BNP-tillväxten 2016 väntas bli något högre än 2015 men det går långsammast. Prognoser har återigen reviderats ned. Tillväxten mattas i många tillväxtekonomier och en blygsam återhämtning i utvecklade ekonomier. Handeln är fortast svag och det saknas investeringar som kunde få fart på världsekonomin. Tillväxttakten i de nya asiatiska ekonomierna förblir relativt stabil , även om risker kvarstår i samband med nedgången i Kinas ekonomi. 

Sedan fortsatte vi med jämställdhet som en tillväxtfaktor. Vi fick en genomgång av ländernas förmåga att ta tillvara den tillväxtpotential som det innebär att kvinnor deltar i arbetslivet i samma utsträckning som män. En del länder skämdes nog när det visades svart på vitt hur det stod till med representation, möjlighet att påverka, avsaknad av barnomsorg och äldreomsorg.
Men trots att Sverige och de nordiska länderna i de här sammanhangen sticker ut är det oerhört trist att vi fortfarande har genderlönegap, skevt uttag av föräldraförsäkring och manliga maktstrukturer. 
Jag fick möjlighet att presentera Riksdagens arbete med jämställdhet och berätta om varvade listor med mera. Naturligtvis tog jag chansen och berättade om UN womens särskilda satsning med mön för jämställdhet "Heforshe".

Sedan fortsatte programmet men en riskanalys av olika länder. Det var också vansinnigt intressant. I morgon ska vi fördjupa oss i Asiens tillväxt, det ska bli spännande. 


 

Stolt och förvånad
Det är med stolthet jag lyssnar på Ardalan Shekarabi som i Sveriges Riksdag slår fast att svenska löner och svenska villkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt blir jag förvånad över de borgerligas företrädare i riksdagsdebatten, över deras avsaknad av insikt vad konkurrens på lika villkor innebär för våra företagare. Eller också borde jag inte bli förvånad när borgerliga företrädare försöker bläddra bort korten. 

Vi gör det möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Det är anmärkningsvärt att Moderaterna vill ha sämre trygghet, dumpade löner och bristande försäkringsskydd. Det är märkligt att inte alla partier ser det som en självklarhet.

I dag finns det yrkesgrupper som inte kan leva på sin lön och där det offentliga dvs kommuner, regioner, landsting, statliga myndigheter och bolag, har en stor del av ansvaret.

Så kan vi inte ha det.

När färdtjänst upphandlades i Stockholm hade lönerna dumpats till 27 kronor i timmen som lägst, visade Sveriges radios granskning av taximarknaden förra året. När Skatteverket kontrollerade städbranschen låg de lägsta lönerna på 11 kronor i timmen. Länge har svenska regeringar ignorerat rapporter om att det offentliga, inom ramen för upphandlingar, bidragit till social dumpning. Offentliga Sverige upphandlar varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor varje år .
 
Vi ska höja ambitionsnivån när det gäller offentlig upphandling. Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. 

Med den svenska modellen ska vi ordning och reda gälla på arbetsmarknaden.
Svenska löner och svenska villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige oavsett var hen kommer i från.

Vi ska ha krav på kollektivavtal i de nya upphandlingslagarna dvs svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad!
 
Vi tar gärna debatten om vikten av en väl fungerande offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att skattemedel som bekostar offentligt upphandlade kontrakt inte ska kunna skapa social dumpning.

Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. Ett viktigt steg i den riktningen är att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige.      

Spännande utmaningar.
Idag hade vi ett otroligt intressant gruppmöte med den socialdemokratiska Riksdagsgruppen.
Både Stefan Löfven och Magdalena Andersson gjorde strålande inledningar om Svenska modellen och om den kommande budgeten. Det är bra att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten går ner. Men naturligtvis kan vi inte vara nöjda. Vi behöver utveckla jobbsatningarna ytterligare och snabbare etablering för nyanlända. Vi behöver höja kunskapsnivån och satsa på en bättre skola.

Vi gör en historisk satsning på välfärden. 
Det blir en investering på 10 miljarder per år så att kommuner och landsting kan anställa fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrken. Detta är den största satsningen på att utveckla den svenska modellen på flera årtionden. 

Pengarna kommer inte att öronmärkas, utan det kommunerna och landstingen kommer att utifrån sina lokala förutsättningar besluta hur resurserna ska användas.

Mot denna satsning på att utveckla välfärden står fyra borgerliga partier, som sammantaget vill sänka skatten med 64 miljarder kronor förutom de 140 miljarderna som de redan genomfört.


Borgerliga skattesänkningar har under åtta år lett till en alltmer slimmad offentlig sektor. Sjukvårdspersonal, omvårdnadspersonal och socialsekreterare går på knäna. Det är tydligt att det behövs ett tillskott. Höstens flyktingmottagande krävde stora extra insatser, då försvann de små marginaler som var kvar. 

Fakta: Välfärdsmiljarder
Vi investerar i 10 miljarder kr per år för att höja kvaliteten i välfärden i Sveriges kommuner och landsting. Det genererar mer än 10 000 nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare i skolan, personal i vården, i äldreomsorgen och socialtjänsten.
Kommuner och landsting som tagit ett större ansvar för flyktingmottagandet har ett ökat behov av investeringar i välfärden just nu. Därför viktas de tio välfärdsmiljarderna till dessa kommuner och landsting inledningsvis. Den exakta fördelningen kommer att presenteras nästa vecka.Kvinnor och flickor drabbas hårdast i krig men får minst hjälp

​​


UN Women nationell kommitté Sverige kräver att Sveriges feministiska regering med sin feministiska utrikespolitik:
- följer Tysklands exempel genom att ta emot extra utsatta grupper till exempel kvinnor och flickor som utsatts för IS/Daesh övergrepp. Dessa bör tas emot som kvotflyktingar.
 
- genom sitt bistånd och genom FN driver på för en kraftfull insats för att skyndsamt stödja utsatta kvinnor och flickor, till exempel genom att upprätta rehabiliteringskliniker i flyktinglägren.
 
- i FN och EU ska verka för att sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor ska anses som krigsbrott och ansvariga ställts inför rätta.
 
-undersöker möjligheten att i enlighet med punkt 11 i CEDAW-rapporten låta dessa utsatta kvinnor och flickor söka asyl på plats.
 
Miljontals människor befinner sig på flykt undan kriget i Syrien – nutidens värsta humanitära kris. 6,5 miljoner människor har tvingats lämna sina hem i Syrien och 4,8 miljoner har sökt skydd i grannländerna. Upp emot tre fjärdedelar är kvinnor och barn. 145 000 syriska familjer på flykt i Libanon, Jordanien, Egypten och Irak leds av kvinnor. Trots att kvinnor drabbas särskilt hårt i konflikter och krissituationer prioriteras de sällan i utformandet av humanitära insatser.
UN Women arbetar aktivt för att kvinnor och flickors särskilda behov ska tas i beaktan i samband med humanitära insatser. UN Women finns på plats i Jordanien som är ett av de länder som tagit emot flest människor på flykt från Syrien. Genom utbildning och så kallade cash-for-work-program får kvinnor möjlighet till förbättrade, ekonomiska förutsättningar.
UN Women arbetar även för kvinnors deltagande i fredsförhandlingar och beslutsfattande processer samt erbjuder hjälp och stöd till kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt våld. Syftet med UN Womens program är att kvinnor på flykt ska få möjlighet till egen ekonomi, ökad självständighet och hjälp att etablera grunden för ett tryggt liv.
Det är dags att krigsdrabbade kvinnor och flickor tas på allvar och får den hjälp de behöver!
 
Uttalandet antagit på UN Women nationell kommitté Sveriges årsmöte den 2 april 2016
 Arbetslösheten sjunker.....Tillväxten i Sverige tar fart, BNP ökar, arbetslösheten sjunker och glädjande nog även ungdomsarbetslösheten trots att moderater med flera påstod att det skulle bli tvärt om. 
Men fortfarande är arbetslösheten för hög, och många arbetslösa saknar yrkeskompetens och erfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar. 

Vi socialdemokratiska Riksdagsledamöter i Skaraborg  besöker förnärvarande arbetsförmedlingarna i vår valkrets. Vi tar del av de nya utmaningarna som de står inför. 

Konjunkturutvecklingen innebär bättre möjligheter för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa, utlandsfödda, personer med funktionshinder, äldre, unga utan gymnasieutbildning kan få personliga utvecklingsplaner och ett bättre stöd.
Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag kan och ska intensifieras. 
Åtgärder för snabbare inträde och etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kan påskyndas.
Fler arbetslösa ska få chansen till utbildning, omskolning och validering. 

Idag hade vi diskussion om etablering, utbildning, samarbete med kommun, privata företag och sociala företag samt om arbetet med både unga och långtidsarbetslösa på arbetsförmedlingen i Mariestad. Dessutom fick vi möjlighet att besöka kommunens gemensamma resurs Maria Nova. 
Tillväxt i TidaholmTillsammans med kommunalrådet Anna-Karin Skatt besökte mina kollegor Erik Ezelius, Patrik Björck och jag arbetsförmedlingen i Tidaholm. 
Arbetslösheten i Tidaholm ligger på ungefär som riksgenomsnittet i dagsläget dvs ca 7,9 % trots en del hårda slag för ett par år sedan, vi trodde att den skulle var högre. Men industrin i Tidaholm går oerhört bra, det levererar många nya jobb. 
En sak som atbetsförmedlarna var noga med att framhålla var att ungdomsarbetslösheten inte alls är ett så stort problem längre, som det var för några år sedan. 
Men det återstår många utmaningar bl.a för de som inte slutbetyg från gymnasiet, 55+ samt nyanlända som har svårt att få jobb. Så ser det ut på många håll i landet. 

Det fler utbildningar så som undersköterskeutbildning, industriutbildning för både unga och på vuxenutbildning. Det som också behövs är mer information till företagarna om hur många och bra erbjudanden det finns om de t.ex. ger chansen till en nyanländ.

Det blev en intressant eftermiddag om bristyrken, matchning och tillväxt.
  

Dags för hemfärd från Zambia
Nu är vårens IPU session avklarad och alla 640 Riksdagsledamöter inklusive 79 talmän och vice talmän åker hem till sina länder. Det som gäller nu är att leva upp till besluten och ta med dem till respektive Parlament.

Vi har enats om att det behövs Mer globalt samarbete för att motverka terrorism och uttalat oss om de över 200 miljoner barn som saknar statstillhörighet, alla barn har rätt till födelsebevis och därmed legal identitet. 


Resolutionerna som vi antagit handlar bland annat om att det behövs ett utökat globalt samarbete för att motverka terrorism och att mer måste göras för att möta hotet mot demokratin och mänskliga rättigheter. Det antogs också en resolution om att skydda de kulturella världsarven mot att terrorister slår sönder dem. En resolution röstades också fram om vikten av barns rätt till födelsebevis och därmed legal identitet.


Det här var den 134:e IPU-församlingen i ordningen och vid mötet blev tre nya länder medlemmar i IPU, Egypten och Guyana. Det innebär att IPU nu har 170 medlemsländer.

Jag själv deltog bl.a i jämställdhets diskussionerna för att ge kvinnor mer makt inom ekonomin.
Pengar är makt, därför måste även kvinnor finnas inom finansvärlden och t.ex vara finansministrar. Sverige är ett lysande undantag från den annars mansdominerade finansministervärlden.  

Det har varit fem otroligt intensiva och intressanta dagar som har gett energi för att fortsätta kampen för ett fritt, jämställt, fredligt samhälle. 


Imponerad av Svenska ambassaden i ZambiaI samband med IPUs 134:e församling i Lusaka har den Svenska ambassaden gjort ett fantastiskt program för att vi ska kunna lära oss mer av Zambia.  De välkomnande oss till och med i förväg via Twitter och lade stor vikt vid att vi skulle känna oss varmt mottagna.
De fixade möte med Zambias talman Patrick Matibini, Vice president Inonge Mutukwa Wina, Zambias jämställdhetsminister Nkandu Luo och med rikspolischefen Kakoma Kanganja. 
Vi hade i förväg sagt att vi är intresserade av jämställdhet och det tog ambassaden fasta på.
Vi gick lära oss mer hur Zambia ska göra för att fler kvinnor att engagera sig politiskt samt kvinnans möjlighet att ta plats både i civila och politiska livet. 
Även landets ekonomi berördes, hållbara energifrågor och utvecklingen av förnyelsebar energi samt de kommande valen i Zambia.
På programmet stod också möten med kvinnliga parlamentariker i Zambias parlament, organisationer och kliniker med fokus jämställdhetsfrågor samt mänskliga rättigheter vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Staden Kabwe besöktes bland annat för möten med kvinnliga småföretagare och entreprenörer som bildat egna spargrupper. 
Att de dessutom hela tiden lyssnade på våra intressen och anpassade sig till våra önskemål på ett mycket proffsigt sätt gjorde mig extra imponerad.

Jag nämner inga namn men skickar ett stort tack till alla på Svenska ambassaden i Zambia som varit inblandade i vårt program.  

Möte med Zambias jämställdhetsministerIdag träffade vi Zambias jämställdhetsminister Nkandu Luo. Det var en mycket engagerad och intressant kvinna som med stort engagemang beskrev sitt arbete med att får in jämställdheten inom alla områden dvs mainstreema.
Hon beskrev hur Zambia var uppbyggd i mer än 100 små ”kungadömen” och att det är trögt att förändra attityder men hon ska inte ge upp. En fördel med Zambia att de inte har problem med könsstympning som många andra afrikanska länder men de har många andra utmaningar.

Nu sätter Nkandu Luo igång ett program som ska leda till att få stopp på barnäktenskap. Hon och hennes medarbetare ska åka runt till alla delar av Zambia med upplysning om flickors rättigheter.

Ett annat gigantiskt stort område hon ska ta sig an är mäns våld mot kvinnor och kvinnomisshandel. Genom utbildning, kampanjer och information till både män och kvinnor ska de stoppa eländet med mäns våld mot kvinnor. 
Överhuvudtaget var ministern övertygad om att skolan är avgörande för att förändra. Att flickor går i skolan och att flickor och kvinnor ska skaffa sig högre utbildningar är nyckeln till framgång för landet. Nkandu Luo själv är professor och hade fått möjlighet både till utbildning, forskning i UK. 

En spännande kvinna som var övertygad om att det går att förändra världen genom att gå från ord till handling.  Vi avslutade mötet med att jag överlämnade ett armband från UN Women nationell kommitté Sverige.   
 

HIV i ZambiaIdag har jag besökt ett center i Lusaka som arbetar med att motverka HIV and AIDS.
 Zambia är hårt drabbat av hiv och aids. Enligt de uppgifter vi fick idag är det 1,2 miljoner människor som har med hiv eller aids. Mellan 600 000 och 800 000 barn har blivit föräldralösa till följd av epidemin. Men även många barn blir smittade i samband med förlossningen, minst 130 000 barn lever med hiv. Omkring 15 procent av barnen är hemlösa, mest på grund av att föräldrarna dött av aids. Ett problem enligt Unicef lever är att kvinnor alltför ofta nekas av sina män att göra hiv-test och att använda kondom.
 
De vi besökte idag hade en stor kunskap, de tog hand om alla gravida som har Aids eller HIV, de får medicin resten av livet så att både mamman och barnet kan leva ett ganska normalt liv.
Men tyvärr är det skamligt och medför isolering och stigmatisering. Även detta togs om hand på ett imponerande sätt. Kvinnorna vi träffade var i stället stolta, glada och kände ingen skam.


 
Engagerad personal på  Chaisa Health Facility och Mulangile Women’s Group Community med frivilliga krafter imponerade stort på oss. De undersökte alla gravida som kom till mödravårdscentralen. De bjöd med papporna och de delade ut kondomer mm.
De hade med hjälp av föräldragrupper, information, upplysning och olika stöd fått ner antalet smittbärare till 7%. 
Det var ett bra steg i rätt riktning men de skulle inte ge sig förrän de kom ner till målet 0 %. 
Det var uppmuntrade att få se hur det går att vända den dystra utvecklingen med stöd, kunskap och engagemang.  
Sveriges bistånd ger effekt på plats, detta är ett av många god exempel på hur vi kan förändra världen.Starten på IPU i ZambiaNu har debatterna startat på Interparlamentariska unionen, IPU, i Luzaka Zambia. Många vet inte vad IPU är, men det är en union mellan väldens parlament, vi har 167 nationella parlament som medlemmar. 
Syftet är att arbeta för fred och samarbete mellan parlamentariker. Vi träffas 2 ggr om året och nu har alltså vårt 134:e möte startat. Här är över 650 parlamentariker, inklusive 82 talmän och vice talmän, vi ska debattera och anta resolutioner inom en rad områden.

IPU-mötet handlar bland annat om hur vi ska kunna utöka ett globalt samarbete för att motverka terrorism. Mänskliga rättigheter och kvinnors möjlighet att fritt delta i politiska processer är oerhört viktiga frågor på mötet. En bra grej med IPU är att länderna måste ha både män och kvinnor med som deltagare för att få full rösträtt. Det borde fler organisationer ta efter tycker jag.


Vi som deltar i Zambia från Sverige är tredje vice talman och delegationsledare Esabelle Dingizian (MP), Krister Örnfjäder (S), Anti Avsan (M), Teres Lindberg (S),  Arhe Hamednaca (S) och jag. 

Vid sidan av IPU-programmet ska vi bl.a träffa Zambias talman Patrick Matibini, vice president Inonge Mutukwa Wina samt jämställdhetsminister Nkandu Luo. På programmet står också möten med en rad organisationer med fokus på jämställdhetsfrågor samt mänskliga rättigheter vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

Jag bloggar mer senare om vad som pågår, nu ska jag rusa till kommittémötet om mänskliga rättigheter där vi ska träffa UNHCR 


Vad vet du om Zambia?


 Nu är jag påväg till republiken Zambia där det bor 15 miljoner invånare, Det är IPU som ska ha sin 134:de församling där och det ska bli oerhört intressant. 
Zambia är en demokrati men presidenten har stor makt. Nästa val är den11 augusti i år. Parlamentets makt är svag och bara 11,5% av ledamöterna är kvinnor. 

Kyrkorna har stort inflytande och deltar aktivt i den politiska debatten. Zambisk partipolitik påverkas av etniska grupperingarna och det är viktigt för partierna att ha frontfigurer (kändisar)  från olika folkgrupper för att få väljarnas stöd. 
President Edgar Lungu tillträdde efter ett fyllnadsval som hölls i januari 2015, med anledning av förra presidentens död 2014.

Ekonomi bygger på utvinningen av koppar och kobolt. Dessutom är turism, tillverkningsindustri och jordbruk viktiga tillväxtsektorer. 

Mänskliga rättigheter är skyddat i konstitutionen men fattigdomen är mycket hög. I Zambia lever fortfarande cirka 60 procent av befolkningen på mindre än 10kr om dagen. Gapet mellan fattiga och rika mycket stort. Inkomstskillnaderna i landet har ökat på landsbygden där fattigdomen uppgår till cirka 80%. 

14,3 % har HIV och orsakar förstås mycket lidande. Hälsosystemet har brist på utbildad personal. Mödra- och barnadödligheten är mycket hög. Avgiftsfri sjukvård har införts men ändå har inte alla har inte tillgång pga stora avstånd, brist på utbildad hälsopersonal och dålig infrastruktur. 

Sjuårig skolgång har införts och målet är nioårig skola. Men det råder brist på lärare och många har inte råd med skolböcker, skoluniformer och föräldraföreningsavgift. 

Zambia har dödsstraff för mord, högförräderi, vissa narkotikabrott och grova rån men ett moratorium råder. Fängelserna fruktansvärt dåliga och överfulla. Homosexualitet kan ge 14 års fängelse men på senare tid har ingen dömts för det. 

Det finns ingen formell skillnad mellan män och kvinnors rättigheter. Men i praktiken diskrimineras kvinnor, de har sämre rättskydd, är fattigare osv.
 
Det var ett litet axplock av detta spännande land som vi i IPU ska ha vår 134:de församling i. Det ska bli mycket intressanta dagar. 


Hej då New York


Så här på femte dagen av FNs årliga jämställdhetskonferens CSW så är jag imponerad över hur många otroligt intressanta semianrier och event som anordnas av UN Women och av civilsamhället.
 Kvinnokommissionen är enligt UN Womens Executive Director, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en viktig möjlighet för medlemsstaterna att fatta viktiga jämställdhetsfrågor nu när arbetet med Agenda 2030 ska genomföras. Därför är det mycket bra att UN Women lyckats göra ett så intressant program som fördjupar delegaternas kunskaper. 
Själva förhandlingarna fortsätter och förväntas bli klart i slutet på nästa vecka.
Men att den kommer att innehålla avståndstagande av våld mot kvinnor och flickor är självklart.
Det finns en djup oro över att diskriminering och våld mot kvinnor och flickor fortsätter i alla delar av världen liksom den enorma mängd av barn och tvångsäktenskap som genomförs varje dag.  
Dessutom kommer slutsatserna innehålla texter om egenmakt, diskriminering, hälsa, utbildning, ägande rätt, arvsrätt och vikten av att civilsamhället är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Det viktiga är förstås att jämställdhet där flickor och kvinnors rättigheter genomsyrar alla områden.

Konferensen kommer att fortsätta en vecka till men jag åker vidare till IPU-kongress i Zambia.
Jag är glad att engagerade jämställdhetskämpen Hannah Stanton är kvar hela tiden.
Hej då New York för den här gången, jag kommer gärna tillbaka. 


Tidigare inlägg
RSS 2.0