En ledare som står upp när det blåser

 

 

Idag har Stefan Löfven visat prov på vilken stark, modig och smart han är. Igår ställde de borgerliga partierna till oreda genom att följa SDs utfall om misstroende mot tre av våra ministrar. I dag steg statministern fram och tog ansvar för landet.  Regeringen har under en lång tid arbetet med att få bukt med haveriet i Transportstyrelsen och informationsgången i Regeringskansliet.

Det märktes tydligt att Löfven ser mycket allvarligt på situationen och noga övervägt olika handlingsalternativ. Han valde det som är bäst för landet.  Han tänker inte medverka till att försätta Sverige i en regeringskris, därför blev det en regeringsombildning.

Anna Johansson, Anders Ygeman och Gabriel Wikström har valde att lämna regeringen. Morgan Johansson och Annika Strandhäll har fått utökade ansvarsområden.

Kul för oss Riksdagsledamöter att Ygeman blir föreslagen som ny gruppledare efter Tomas Eneroth som blir ny infrastrukturminister. Dessutom blir Heléne Fritzon, ny migrations- och biträdande justitieminister.

Omvärlden är orolig, vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. I höst ska den största försvarsövningen genomföras. Därför behövs den trygga försvarsminister Peter Hultqvist stanna kvar på sin post.

En misstroendeförklaring mot försvarsministern är ogrundat och därför allvarligt. Nu är det upp till riksdagen och varje enskild riksdagsledamot att ta ställning. Jag och många med mig vill att han stannar kvar.


rekord i fler jobb

Sverige har i dag EU:s högsta sysselsättningsgrad. Sedan regeringsskiftet har ytterligare 200 000 människor fått ett jobb att gå till. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på fjorton år och vallöftet om att unga ska ha jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar är uppfyllt. Samtidigt minskar andelen som är beroende av våra försäkringssystem till den lägsta nivån på 30 år. Att i detta läge försöka måla ut sociala skyddsnät som Sveriges största problem är ännu ett bevis på att Moderaterna nu har fullständigt slut på politik att förbättra människors vardag med.

 

Moderaterna arbetade konsekvent under åtta år i regering med att avveckla stora delar av den svenska modellen. De höjda avgifterna till a-kassan drev ut över en halv miljon från en trygghetsförsäkring som bidrar till jobbsökande och snabb omställning vid arbetslöshet. Moderaterna införde en stupstock i sjukförsäkringen som ledde till att 100 000 personer – många med allvarliga sjukdomar – kastades ut utan andra skäl än att de nått Moderaternas gräns för hur länge människor får vara sjuka. Under Moderaternas tid vid makten ökade bidragsberoendet i Sverige.

 

Moderaternas totala skattesänkningar på hela 26 miljarder kronor i sin vårmotion, de är ivrigt påhejade av främlingsfientliga SD. Trots retorik om att de som tjänar mindre ska få mer ska skatten sänkas mest för den som har högst inkomst. Det nedskärningar som vill göra för att finansiera sina skattesänkningar innebär i många fall att miljardkostnader vältras över från staten till kommunerna. I ett läge när välfärden behöver mer resurser – inte mindre – är det inte rimligt att nedskärningar i vård, skola och omsorg ska finansiera Moderaternas skattesänkningar.

 

Det finns stora utmaningar att ta tag i. Men vi socialdemokrater är övertygade om att Sverige ska vara ett samhälle som håller ihop. Ett Sverige där alla har förutsättningar att lyckas genom hårt arbete och där alla också gör sin plikt och drar sitt strå till stacken. Därför väljer vi gemensamma investeringar på över 80 miljarder kronor per år för fler jobb, en pålitlig välfärd och ökad trygghet. Så utvecklar vi den svenska modellen i stället för att avveckla den.


Ordning och trygghet

Svensk polis behöver stärkas för att möte de utmaningar vi står inför. Genom ökade anslag, vässad lagstiftning och en politiks ambitionshöjning vill vi socialdemokrater ha ett tryggare samhälle med en ännu bättre polis.

 

Även om brottsligheten i stort under lång tid har minskat i samhället har vi på senare år sett en negativ utveckling kopplad till framför allt gängrelaterade skjutningar. Vi har sett hur kriminella gäng fått fäste i våra mest utsatta områden där de gör upp på öppen gata, ibland med dödlig utgång. Ambulans och brandkår på väg att rädda liv har mötts av stenkastning. Laglydiga människor skräms till tystnad och vågar inte vittna. Den här utvecklingen är fullständigt oacceptabel.

För att stärka polisen har den socialdemokratiskt ledda regeringen i vårbudgeten tillfört ytterligare 700 miljoner kronor utöver regeringens tidigare satsningar. Det kommer förbättra polisen möjligheter att göra sitt viktiga arbete redan i år och är en tydlig signal att regeringen tar problemen på allvar.

Andra viktiga delar i brottsbekämpningen som regeringen genomfört eller lagt förslag om är höjda straff för flera brott, bland annat vapenbrott, förbättrade samarbete med andra stater och skärpta gränskontroller.

När vi socialdemokrater nyligen samlades till kongress fattade vi också beslut om att vi vill stärka polismyndigheten med ytterligare 10 000 polisanställda fram till 2024. Det är alltså ytterligare 10 000 personer som kommer arbeta för att förebygga och uppklara brott och skapa trygghet i samhället. Ett ambitiöst med nödvändigt mål för att skapa trygghet i en ny tid.

Det får aldrig råda någon tvekan om att brott måste få konsekvenser, men fler poliser och hårdare straff räcker inte. Det effektivaste sättet att hindra unga människor från att välja kriminalitet är att erbjuda något bättre. Det brottsförebyggande arbetet kan aldrig ersättas av fler poliser och fler poliser kan inte ersätta satsningar på ett samhällsbygge som håller ihop. Det ska inte vara antingen eller – det ska vara både och.

Den oron vi känner måste tas på allvar. Det gör vi genom satsningar på att utveckla den svenska modellen med ett samhällsbygge som håller ihop och en välfärd för alla som ger varje människa chansen att utvecklas och nå sina mål. Men vi gör det också genom att stärka polisen och se till att de som bryter mot lagen fångas in och lagförs. Så skapar vi trygghet för alla.


Så ska fler välja cykeln

 

 

 

Sverige har fått sin första nationella cykelstrategi för att få fler att cykla till jobb och skola istället för att exempelvis ta bilen. Men för att cykeln ska bli ett naturligt alternativ måste det bli enklare och säkrare att ta cykeln istället för bil eller kollektivtrafik.

Höjda anslag från regeringen till cykelvägar gör att trafikverket kan bevilja allt fler ansökningar för säkrare cykel. Nu kan vi glädjas åt fler möjligheter till att anlägga cykelvägar.

 

                         Bättre cykelbanor

Idag samsas snabba och långsammare cyklister allt för ofta även med gående. Detta skapar en oro och kan få fler att välja bort cykeln. Alla ska kunna kan känna sig säkra och känner att de kan cykla och röra sig i den takt de vill.

 

                         

Cyklister är den största andelen allvarlig skadade i trafiken. Det behövs tydligare markeringar bl.a vid korsningar. Allt fler använder cykelhjälm vilket är mycket positivt men det behöver bli fler. Här behöver informationen bli bättre. Dessutom behövs mer cykelforskning för en ökad säkerhet.

 

                          Planera våra städer för cykeltrafik

Tänk alltid på cykeln i samband med planering av nya bostäder och stadsdelar. Det behövs fler cykelparkeringar med tak nära jobbet, bostaden och fritidsaktiviteterna, det behövs sammanhållna cykelnät med fler cykelvägar och andra insatser som underlättar för cyklister.

 

Kan vi få fler som cyklar så blir vi friskare samtidigt som vi minskar våra utsläpp och bullret i städerna. Cykeln behöver bli ett självklart alternativ för fler vuxna och barn. Så utvecklar vi den svenska modellen med klimatsmarta transporter och en bättre folkhälsa.

 

 

 


Storsatsning på välfärden

Regeringen har sedan dag ett bekämpat ojämlikheten. Vi har gjort det genom att sätta jobben först och genom att rusta vården, skolan och omsorgen – välfärden är hjärtat i vårt samhällsbygge. Den bidrar till en jämlikare fördelning – att alla oavsett tjocklek på plånbok har rätt till sjukvård och utbildning av högsta kvalitet. Det är en förutsättning för att alla ska kunna utvecklas och arbeta.

Under de borgerliga åtta regeringsåren fick välfärden stå tillbaka för ofinansierade skattesänkningar, privatiseringar och vinstjakt. Regeringen har nu vänt stora underskott till överskott. Sveriges ekonomi är i ett nytt läge, statsfinanserna är urstarka och tillväxten är god. Vi har därför kunnat satsa nästan 30 miljarder till välfärd i hela landet – för fler lärare, undersköterskor och personal inom äldreomsorgen. Det har bidragit till att antalet anställda i offentlig sektor har ökat med 100 000 personer.

Tryggheten och jämlikheten ska fortsätta att öka i hela landet. Nu blir vi blir allt fler barn och allt fler äldre. Att fler vill bilda familj samtidigt som vi lever allt längre är glädjande och det är en framgång för folkhälsan.

Men det är också en stor utmaning för landets kommuner och landsting. Istället för nedskärningar och kommunala skattehöjningar kommer vi Socialdemokrater möta utvecklingen genom att garantera statliga resurser till välfärden.

I Almedalen lovade Magdalena Andersson  ytterligare förstärkningar av de permanenta statsbidragen till kommunsektorn. Med ett fortsatt socialdemokratiskt ansvarstagande för statsfinanserna kommer de sammanlagt att kunna höjas med minst 20 miljarder.Vilket ansvar tar männen för jämställdhet?

Tillsammans gör vi skillnad

Så trots att Sverige är ett föregångsland när det gäller har vi långt, mycket långt kvar innan vi har ett jämställt samhälle. Ett av de viktigare seminarier i Almedalen idag handlade om vad männen gör för att ta ansvar för jämställdheten. Det var UNIZON som arrangerade det välbesökta seminariet. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson fick svara på frågan om vad han gör för en jämställd idrottsvärld? Hur arbetar Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg med att bryta kopplingen mellan män och våld? Hur har det påverkat inrikesminister Anders Ygemans arbete att regeringen ska vara feministisk? Hur arbetar kulturentreprenören Jakob Grandin för ett nöjesliv där kvinnor kan känna sig trygga och ha roligt?

Alla tjänar på ett mer jämställa samhälle och vi blir inte jämställda om inte männen förstår det.
I UN Women har vi jobbat med den frågan under en lång tid. I flera år nu har vi bedrivit kampanjen Heforshe och alla manliga statsråd har anslutit sig till detta viktiga arbete.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma sina egna liv och kunna påverka samhället. Samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla områden.

Alla människor, män och kvinnor, ska ha rätt till ett arbete som det går att försörja sig på. I Sverige jobbar allt för många deltid mot sin vilja. Det häller oavsett om de är anställda inom offentlig eller privat sektor, så kan vi inte ha det.


Lärorikt i Almedalen

Det ska bli intressanta dagar i Visby. Jag som varit där i 27 år har sett hur det växer mer och mer för varje år. På gott och ont.
I början var jag bara i Visby en enda kväll, resten av tiden tillbringade jag med barnen på Börkhaga på det som S-kvinnor kallade för fruntimmersveckan. På den tiden inföll politikerveckan senare i juli och sammanföll ofta med namnsdagarna Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina.
Numera är det tusentals seminarier, fullt med media som har egna program, mycket PR-folk och representanter från näringslivet dominerar sedan några år veckan, på grund av eller tack vare att de har mest pengar att spendera.

Men samtidigt pågår otroligt viktiga, lärorika och spännande möten mellan människor och föreningslivet.
För egen del handlar mina paneler mest om hållbarhet, jämställdhet, trafiksäkerhet, upphandling, fred och säkerhet.
Återkommer här på bloggen om mina möten och intrycken.
Hoppas vi ses i Visby eller via sociala medier


Regeringen satsar på vårdpersonal

Idag presenterade regeringen en välkommen välfärdssatsning för landets landsting/regioner. Denna gång rör det sig om en satsning på 2 miljarder för goda arbetsvillkor och utvecklande arbetssätt för vårdpersonal. Dessa tillskott kommer tillsammans med den tidigare presenterade patientmiljarden för en mer tillgänglig och samordnad vård.

Det skulle bland annat innebära fyra nya sjuksköterskor på varje vårdcentral i hela landet.

Det här är viktiga pengar som på allvar stärker välfärden och ger oss chansen att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Att utveckla arbetsmiljön och att satsa på att utbilda vårdens personal är nödvändigt för skapa en trygg och säker vård för patienten. Satsningen innebär att medel fördelas till landstingen för att förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamheter.

Landstingen/regionen får använda medlen för att se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

Satsningen kommer också att ge möjligheter att bibehålla och öka vårdyrkenas attraktivitet, och ge möjligheter till utveckling. I förlängningen ger detta en högre personaltäthet och bättre vård.


Jobben blir fler i hela landet

Härlig morgon med bra nyheter på Ekot där svensk arbetsmarknad beskrivs som urstark. Jobben blir fler i hela landet de kommande två åren. Det spår Arbetsförmedlingen i en ny prognos som presenteras i dag, enligt radioinslaget.

Även om arbetslösheten väntas vända upp nästa år är utvecklingen på arbetsmarknaden bra, säger prognoschef Håkan Gustavsson.
Jobben växer på väldigt kraftigt i landet och det växer brett både yrkesmässigt, branschmässigt och även i alla län, säger han.

Detaljerna i Arbetsförmedlingens prognos för i år och nästa år presenteras senare i dag, jag ser fram emot den presentationen.

Sysselsättningen väntas stiga i alla län och arbetslösheten fortsätta minska i år, men arbetslösheten vänder uppåt under valåret 2018, enligt prognosen, .

I december trodde Arbetsförmedlingen på drygt 100 000 nya jobb 2017 och 2018. Den prognosen skrivs nu upp och de 11 000 arbetsgivare som intervjuats är mycket optimistiska. Det är också glädjande att även fler nyanlända får jobb så att den tudelade arbetsmarknaden kan brytas.

Det går fort i politiken. Det är bara några år sedan som arbetslösheten var ett mycket stort problem i allmänhet och synnerligt ungdomsarbetslösheten som var skyhög. Då försvann även jobben utanför storstäderna i rekordfart. Nu är det skillnad och vi är på rätt väg igen.

Dessutom har vi tagit viktiga beslut för att förbättra välfärden. Vi hat ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i vård och omsorg.
Vi har särskilt satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen inom vård och omsorg. Vi har infört ett investeringsstöd för fler äldreboenden och satsats på en mer jämlik och tillgänglig cancervård.

Extra pengar har satsats för en förbättrad förlossningsvård och för bättre vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Mammografi är numera kostnadsfri, liksom läkemedel till barn. Är du över 85 år är vårdcentralsbesöket gratis.
Det här är bra och viktiga åtgärder för att värna våra barn och våra äldre. Istället för skattesänkningar väljer den socialdemokratiskt ledda regeringen konsekvent att investera i vår gemensamma välfärd, som är en stor och viktig del i vår Svenska modell.

Bilden är från socialdemokraternas hemsida


Studiestartsstöd ska leda till jobb

 

Jobben är grunden för den svenska modellen, och en förutsättning för att människor ska kunna leva de liv som de vill. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit krafttag för att knäcka arbetslösheten, vilket har gett gott resultat och arbetslösheten sjunker. Fler människor får en anledning att gå upp på morgonen och möjlighet att bidra till att Sveriges ekonomi kan växa och välfärden stärkas.

Men 350 000 personer i Sverige är arbetslösa. Samtidigt som det finns 100 000 lediga jobb. Hur har vi kunnat låta det bli så? Många arbetslösa har inte den kompetens de behöver för att kunna ta de lediga jobben. Den stora vattendelaren på arbetsmarknaden i dag är en slutförd gymnasieutbildning. Under lång tid har alltför många hoppat av gymnasiet i förtid, och för ännu lite längre sedan var det många som inte ens påbörjade en gymnasieutbildning. För dem är det tufft att konkurrera på arbetsmarknaden i dag.

Med en gymnasieexamen ökar inte bara möjligheten att få jobb, utan också förutsättningarna för att fylla på kompetens och studera senare i livet förbättras.

Tillgången på utbildning, på olika nivåer och i olika skeden i livet är en knäckfråga när vi attackerar arbetslösheten. Därför har regeringen påbörjat ett stort kunskapslyft och tillför 70 000 nya utbildningsplatser på yrkesvux, yrkeshögskola, högskola, universitet och folkhögskola. Regeringen har även infört en rätt till komvux, alltså att alla som vill och behöver gå komvux ska få göra det.

Nu inför också studiestartsstödet riktar sig till personer över 25 år med kort tidigare utbildning och innebär att studiemedlet höjs till tre gånger dagens nivå för den här gruppen med start i höst. Det är smart politik – för det sänker trösklarna till studier och gör det mer lönsamt att studera och göra sig anställningsbar.


Plasten dödar havet

I dag har vi ett särkilt möte i Riksdagen inför den stora FN havskonferens i nästa vecka. https://oceanconference.un.org/about


I dag hamnar cirka 10 miljoner ton plast i havet varje år. Insikten om problemet har växt och är en fråga om överlevnad för ekosystemen i havet.
Sverige och den svenska västkusten i Bohuslän är extremt drabbat. Det beror på strömmar som för skräpet dit. Varje år beräknas 8000 kubikmeter plast flyta i land på den bohuslänska kusten.
Sverige har tillsammans med Fidji tagit initiativ till en stor FN-konferens i New York 5-9 juni om mål om hållbara hav till 2030. Spridningen av plast och kemikalier i havet måste bli en av de viktigaste frågorna där.
Långsiktigt måste plastanvändningen kraftigt minska och all plast återvinnas. Men det behövs också andra åtgärder:
Förbjud och begränsa mikroplaster, till exempel i hudvårdsprodukter och tandkräm. Sverige och EU måste samarbeta om detta.
Utarbeta en FN-konvention om minskade användning av farliga kemikalier där även en avvecklingsplan för mikroplaster finns med. Bilda en forskarpanel för kemikaliefrågor under FN, precis som gjorts för klimatfrågor.
Sverige måste ta nästa steg att utveckla och införa reningsverk som renar från mikroplaster och plastfibrer från kläder, andra farliga kemikalieprodukter samt läkemedelsrester.
En stor internationell insats för att börja tömma de fem stora öarna av plast som bildats i de stora oceanernas virvelströmmar.
Precis som Sverige tog initiativ till att världen enades i att rädda klimatet och den biologiska mångfalden, har vi nu, tack vare konferensen i nästa vecka, en chans att göra det igen gällande haven.
Vi måste ta vårt ansvar för att hindra den skada som plast och kemikalier i havet utgör i Sverige och världen. Det är en del av att utveckla den svenska modellen på ett hållbart sätt även för framtida generationer.


Globala målen - från ord till handling

Tisdagskvällen ägnade jag åt FN:s globala mål: Agenda 2030 - från ord till handling.


Sveriges arbete med att genomföra FN:s 17 mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, tar nu fart på allvar. Vi i Riksdagen behöver ta hänsyn till målen i vårt dagliga arbete i såväl utskott som i möten med andra delar av samhället. Genomförandet kräver att kommuner, landsting, näringslivet, civilsamhället och andra aktörer involveras. Vi ser naturligtvis fram emot 2030- delegationens arbete som snart presenteras. Men i kväll fördjupade vi oss extra i de globala målen, Agenda 2030s principer med hjälp av Concord. http://www.concord.se

Vi diskuterade utmaningar kopplade till Sveriges politik för global utveckling som verktyg för genomförandet, och hur olika politikområden berörs av målen. Jag är naturligtvis intresserad av alla målen men brinner lite extra för mål fem dvs det som handlar om jämställdhet eftersom jag är ordförande i UN Women Nationell Kommitté Sverige. Sveriges feministiska utrikespolitik är ett ta verktyg och ger oss möjlighet till många samtal både i och utanför landet.

Sverige har goda förutsättningar att uppfylla alla 17 målen, samtidigt som det finns flera utmaningar där Sverige behöver ta ytterligare steg, inte minst när det gäller hur svensk politik påverkar människor och miljö utanför Sveriges gränser.


Ovetenskaplig och missvisande undersökning av moderaterna

Nu har moderaterna i Skövde gjort en undersökning och tror att Skövdeborna vill vara med och betala till privata hotellägare.
Jag blev uppringd för några veckor sedan av undersökningsföretaget och svarade på frågorna. Det framkom inte förrän sista frågan att undersökningen var beställd av moderaterna. Då ställdes frågan. Tycker du det är rätt att kommunen satsar på Billingens friluftsområde.

Jag svarade JA på den frågan men kommenterade sedan att frågan är vilseledande eftersom det inte framkommer om det bara är på motionsspåren. Det framkommer heller inte om det även gäller byggnader osv. Men han som ställde frågorna svarade bara att hans uppdragsgivare ville ha frågan så formulerad.

Vi socialdemokrater är i allra högsta grad för en satsning på berget och friluftsområdet.
Avslaget från vår sida handlade inte om att satsa eller inte på Billingen, utan om de 45 miljoner kronorna för att köpa Blå hallen, badet och en bit mark. Vi ville ha en oberoende extern värdering.

Vi socialdemokrater älskar Billingens friluftsområde och rör oss gärna på Berget både sommar, höst, vinter och vår. Vi tycker det är viktigt att utveckla friluftsområdet. Det är kommunens ansvar.

Tyvärr svarade aldrig den borgerliga majoriteten på frågor om kostnader mm.

Vi vill fortsätta utveckla Billingens friluftsområde och ta ansvar för våra gemensamma resurser på ett förnuftigt sätt.


Heforshe - en morsdagpresent

Har du tänkt uppvakta mamma idag? Nej det är förstås inte nödvändigt, men jag satte en extra blomma på min mammas grav och tänker extra på vilken fantastisk kvinna och förebild hon var.

Ett annat sätt att fira morsdag på kan vara att uppmana männen att ställa upp för jämställdhet. Det skulle vara utmärkt för alla mammor om männen tog sitt ansvar i hemmet, ställde upp för kvinnor i arbetslivet och sa ifrån när de hör sexistiska skämt och stoppar mäns våld mot kvinnor.


Jämställdhet gynnar alla – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper.

UN Womens kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor världen över att verka som förespråkare för jämställdhet. Inledningsvis riktade sig kampanjen enbart till män och pojkar, med syfte att uppmuntra dem att höja sina röster och skrida till handling för att åstadkomma jämlikhet. Idag riktar sig HeForShe till en bredare publik för att vi alla tillsammans ska kunna arbeta mot en mer jämställd värld. Vi har alla ett gemensamt ansvar i kampen för att stoppa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.


UN Women nationell kommitté Sverige jobbar aktivt med HeForShe-kampanjen för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Vi vill skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, övriga civilsamhället, universitet och skolor för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige.

UN Women nationell kommitté har ett samarbetet med Hammarby och idag på morsdag finns chans att bli en Heforshe på Tele2 Arena.

HeForShe bjuder in alla människor att delta i kampen mot en mer jämställd värld.
Med enade krafter kan vi uppnå förändring.


Ungas hälsa oerhört viktig

 

Allt fler unga mår dåligt och lider av psykisk ohälsa. Behovet av ökade insatser från samhället är stort. Det gäller att börja tidigt med stöd och hjälp eftersom vi kan aldrig ska tillåta en ung människa blir sjuk och går miste om sin framtid. Flickor blir sönderstressade i skolan. Unga mammor behöver extra stöd för att känns den trygghet som barn behöver känna. Det är allvarligt om unga hoppar av skolan för att vi inte gett tillräckligt med stöd för att klara skolan osv.

 

Vi måste se till att fånga upp ungdomar i tid och se varningstecknen när de kommer. Vi måste också se till att vården har resurser för att ge den som är sjuk vård och stöd. 

Förbättra stödet och öppettiderna på ungdomsmottagningarna
Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar därför 280 miljoner kronor per år mellan 2016–2019 på barns och unga vuxnas psykiska hälsa. Det ska bland annat gå till våra ungdomsmottagningar, så att de kan ha den personal som krävs och hålla längre öppettider.

Stärk barn-och ungdomspsykiatrin
Det kommer nu också satsas ytterligare 100 miljoner kronor i år på att möta barn och ungas psykiska ohälsa både på BUP, Barn- och Ungdomspsykiatrin, och på vårdcentralerna.

Personal för vård och stöd i skolan
Stöd och vård måste också finans där de unga är, och då måste det finnas personal i skolan som kan ge det. Därför har vi ökat resurserna för att ha tillräckligt med personal inom Elevhälsan men också fler specialpedagoger.

Kostnadsfria läkemedel för alla barn
Vård ska vara lika för alla, det ska inte spela någon roll vad dina föräldrar tjänar. Därför införs kostnadsfria läkemedel och varor inom läkemedelsförmånerna för barn upp till 18 år

Vi kan aldrig acceptera att allt fler mår allt sämre, inte en enda ung människa ska behöva förlora hälsa och framtidshopp. Förutom de riktade satsningarna har vi också tillfört tio miljarder kronor årligen till välfärden i generella statsbidrag.

Istället för skattesänkningar och nedskärningar, vill vi satsa på våra ungdomar. Så stärker vi den svenska modellen där alla får möjlighet till en bra uppväxt, fri från sjukdom och ohälsa.

 

PÅ måndag besöker jag familjecentralen i Södra Ryd i Skövde för att se hur de jobbar med barn och föräldrar. På familjecentralen Kärnan finns olika yrkeskompetenser i samverkan och kan mycket om barns utveckling och behov, familjeliv, omvårdnad, barnmat, barnolycksfall med mera.

 

Bilden är därifrån


Feministisk utrikespolitik gör skillnad på riktigt

Sveriges feministiska utrikespolitik gör skillnad – på riktigt.


Det råder ingen tvekan om att situationen för kvinnor i Saudiarabien är bland de sämsta i världen. I UD:s rapporter om mänskliga rättigheter som publicerades i slutet av april kan man läsa om ett fasansfullt systematiskt förtryck, något som utrikesminister Margot Wallström själv också har påtalat vid upprepade tillfällen. Men jag har mött kvinnor från Saudi som menar att det händer saker i rätt riktning även om det är på mycket låg nivå. Dessa kvinnor säger att de inte vill att omvärlden ska vända dem ryggen.
För två år sedan var Margot Wallström mycket tydlig och stod rakryggad upp mot Saudis brist på jämställdhet. Då fanns det många i Sverige som kritiserade utrikesministern för att hon förstörde affärskontakter nu har samma kritiker mot Wallström vänt 180 grader och kritiserar för att hon markerar för lite.
Nu gäller det Saudiarabiens lämplighet att sitta i FN:s kvinnokommission. Det bästa vore förstås om alla länder hade lika bra jämställdhetspolitik som Sverige men så är det tyvärr inte. Det näst bästa vore om bara de som tycker som Sverige, när det gäller jämställdhet, får sitta i FNs kvinnokonvention. 

Men det gäller att förstå hur FN fungerar. Alla världens länder är medlemmar i FN och de har därmed rätt att delta i olika organ och kommittéer. Principen kallas universalitet. Det är den här principen som gör att länder som Iran, Pakistan och Ryssland – länder med erkänt dålig jämställdhetspolitik – kan sitta i FN:s kvinnokommitté. Det krockar med våra värderingar och vår politik, men den bärande idén med FN är just att alla länder deltar. 

45 av FN:s 193 medlemsländer är medlemmar i kvinnokommissionen på roterande medlemskap. Platserna fördelas regionvis och regionerna har på grund av regler och praxis i princip möjlighet att på egen hand välja vilka länder som blir medlemmar. Att omröstningarna är slutna är en nödvändighet, annars hade stormakter kunnat utöva påtryckningar på mindre länder. 

Om bra jämställdhetspolitik hade varit ett kriterium för att vara medlem i kvinnokommissionen hade det inte ens gått att fylla de 45 platserna. Det är tragiskt, men så ser världen ut. En svensk regering måste kunna förhålla sig även till dessa länder.

När Margot Wallström lanserade Sveriges feministiska utrikespolitik 2014 påstod vissa att den var oseriös och orealistisk. Men faktum är att den feministiska utrikespolitiken har förändrat diskussionen om och normen för kvinnors plats i utrikespolitiken världen över. 

Den feministiska utrikespolitiken har gett konkreta resultat. Ett 20-tal länder har tagit fram lagar och förslag för stärkt jämställdhet, Sverige har skapat ett nätverk av kvinnliga medlare, Sverige lyfter varje vecka kvinnors situation i de konflikter som behandlas av säkerhetsrådet och i de syriska fredsförhandlingarna sitter tack vare Sverige numera kvinnor runt bordet.

Feministisk utrikespolitik är politik på riktigt.


mer idrott i skolam

 

 

Regeringen föreslår fler idrottstimmar i grundskolan.

Regeringen vill utöka antalet lektioner i idrott- och hälsa i grundskolan med 100 timmar från 2019. Det meddelades på en presskonferens med bland annat utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S) och Riksidrottsförbundets Björn Eriksson.

– Förra veckan tog regeringen emot en översikt som visar situationen för unga elevers fysiska aktivitet. Den visar att tre av tre flickor och hälften av pojkarna rör sig för lite. Det räcker inte att göra mer av samma. Det är bakgrunden till att vi idag annonserar att gemensamt målmedvetet arbete för att alla elever ska röra sig varje dag, säger Gustav Fridolin, och tillägger:

– Vi vet att barn som rör sig har bättre förutsätningar att koncentrera sig och lära sig mer.

 

Det här är utmärkt. Det går även att ha gympa, idrott och hälsa i de flesta ämnena. Matte, samhällskunskap, naturkunskap, Svenska osv eller varför inte prata engelska på gympan? Ett utmärkt sätt att lära sig språk på ett kul sätt. Möjligheterna är många ….


Finanspolitiska rådet, vems språkrör?

Regeringen borde spara mer och föra en stramare finanspolitik i rådande högkonjunktur, enligt det oberoende expertorganet Finanspolitiska rådets rapport som publicerads igår - måndag.
Idag har vi i Finansutskottet öppet möte i förstakammarsalen angående rapporten, mötet kan även följas i SVT Fortum
Det är svårt att hålla med rådet som socialdemokrat, möjligen skulle vi kunna höja vissa skatter men att dra ner på välfärden i det här läget vore direkt korkat. Varför skulle vi säga upp en mängd lärare, undersköterskor eller läkare när vi borde göra tvärtom?


Finanspolitiska rådet anser att regeringen bör strama upp finanspolitiken och se till att spara. Lite märklig kritik nu när vi lyckats vända underskott till överskott.

Vi har faktiskt stärkt det strukturella sparandet från minus en procent till plus en procent. Regeringen har fört en stram finanspolitik och kommer fortsätta med det.

Finanspolitiska rådet efterlyser bättring är för bostadsmarknaden och trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. I höstas föreslog rådet utökade satsningar på utbildning och subventionerade anställningar – samt eventuellt nya anställningsformer med lägre lön.

Kravet på lägre löner hör vi ofta från borgerliga representanter. Förut fick vi höra det angående ungdomar men nu när arbetslösheten ändå sjunker bland dem så ger sig borgerliga företrädare på nyanlända i stället. Skälet för dem är att starta låglönespiralen och då måste ha någon grupp som startar den så att det går att pressa ner lönerna för andra också efter det.

Det är bättre att kunna leva på sin lön än att leva på socialförsäkringar. Det finns en mängd olika jobb som går att utföra utan att kunna Svenska. Det är betydligt bättre att lära sig Svenska på jobbet än på olika boenden.

Regeringen har gjort det billigare att att anställda dem som står längst från arbetsmarknaden. Märkligt att inte arbetsgivare tar den chansen. De kanske inte vet vilka möjligheter som finns?


Det ska bli en intressant förmiddag med Finansutskottet, finanspolitiska rådet och men finansminister Magdalena Andersson.


Fler i jobb när fler är trygga

Sverige har i dag EU:s högsta sysselsättningsgrad. Sedan regeringsskiftet har ytterligare 200 000 människor fått ett jobb att gå till. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år. Samtidigt minskar andelen som är beroende av våra försäkringssystem till den lägsta nivån på 30 år.

Att i detta läge måla ut sociala skyddsnät som Sveriges största problem som moderaterna gör är allvarligt.

Moderaterna arbetade konsekvent under åtta år i regering med att avveckla stora delar av den svenska modellen. De höjda avgifterna till a-kassan drev ut över en halv miljon från en trygghetsförsäkring som bidrar till jobbsökande och snabb omställning vid arbetslöshet. Moderaterna införde en stupstock i sjukförsäkringen som ledde till att 100 000 personer – många med allvarliga sjukdomar – kastades ut utan andra skäl än att de nått Moderaternas gräns för hur länge människor får vara sjuka. Under Moderaternas tid vid makten ökade bidragsberoendet i Sverige.

Nu föreslår Moderaternas totala skattesänkningar på hela 26 miljarder kronor i sin vårmotion. Trots retorik om att de som tjänar mindre ska få mer ska skatten sänkas mest för den som har högst inkomst. Det nedskärningar som M vill göra för att finansiera sina skattesänkningar innebär i många fall att miljardkostnader vältras över från staten till kommunerna.

I ett läge när välfärden behöver mer resurser – inte mindre – är det inte rimligt att nedskärningar i vård, skola och omsorg ska finansiera Moderaternas skattesänkningar.

Det finns stora utmaningar att ta tag i. Men vi är övertygade om att Sverige ska vara ett samhälle som håller ihop. Ett Sverige där alla har förutsättningar att lyckas genom hårt arbete och där alla också gör sin plikt och drar sitt strå till stacken. Därför väljer vi gemensamma investeringar på över 80 miljarder kronor per år för fler jobb, en pålitlig välfärd och ökad trygghet.

Så utvecklar vi den svenska modellen i stället för att avveckla den.


Mot oändligheten och vidare


Nästa höst hoppas jag att socialdemokraterna vinner valet och att Stefan Löven kan bilda en tydlig majoritets regering. Det är viktigt för att fortsätta investera i jobb, utbildning och bostäder.
Men efter valet och Riksdagen samlas igen tänker jag inte vara med i den församlingen.

Det är dags för nya utmaningar för min del. Inte för att jag ska sluta vara politiskt aktiv och inte för att jag på något sätt har tröttnat. Tvärtom, jag känner mig än mer nyfiken på att få bidra med mina erfarenheter men på nya arenor.

Eftersom jag varit samhällsintresserad och politisk aktiv i hela mitt liv ser jag det som ett sätt att leva. Jag är inte den typen som slår mig till ro direkt men det känns som att det är dags att dra vidare till nya djärva mål. Det är helt enkelt på tiden att göra något annat spännande i livet. 

Vad vet jag inte ännu men det kommer säkert att visa sig. Det kan handla om internationell solidaritet, jämställdhet, biståndsarbete, trafiksäkerhet eller något kul inom IT-branchen..... you namne it..

Att vara folkvald är en ynnest, det är intressant, lärorikt och innebär ständigt nya spännande utmaningar. Nu ser jag fram emot framtiden och säger som Buzz Lightyear i Toy Story

- Mot oändligheten och vidare.... 


Tidigare inlägg
RSS 2.0