Bara män när AKB försvann

 

 När Anna Kindberg Batra blev partiordförande för moderaterna diskuterades det om det skulle märkas att hon är feminist. Det återstår att se.  Jag kan i alla fall konstatera att i finansutskottet har det blivit ytterligare en man på den borgerliga sidan. Nu är det helt borgerlig dominans på andra sidan bordet med Ulf, Jonas, Niklas, Jan, Emil, Erik, Jakob, Dennis och Oskar.

Vi socialdemokraterna följer principen varannan med Fredrik, Monica, Jörgen, Ingela, Hans och Marie. När det gäller Mp och V har de Janine och Ulla dvs kvinnor som ordinarie

 

Sedan kan det förstås diskuteras om det är viktigt med jämställd representation i de olika utskotten. Jag tycker att det är viktigt av fler skäl. Erfarenhet, kunskap och kompetens finns hos både män och kvinnor och jämställdhet leder till ekonomisk utveckling.

 

Regeringen är jämställd och regeringskansliet är helt jämställt vad gäller kvinnor och män på de politiskt tillsatta posterna och tjänsterna. Tack vare en medveten utnämning och rekrytering är lika många kvinnor som män statsråd, statssekreterare och politisk sakkunniga

Dessutom ska regering bygga upp världens första jämställda statsförvaltning och vi ger jämställdhetspolitiken en mycket större tyngd också i regeringskansliet.

 

Moderaterna med flera borgerliga partier där emot, ser ut att gå det motsatta hållet, åtminstone i finansutskottet. Något säger mig att de inte heller tänker att ta chansen att välja in fler kvinnor när de får möjlighet.


Hope not hate

 
 


Idag hade Riksdagens antirasistiska S-nätverk ett konstruktivt möte. En av punkterna var hur Storbritannien gjorde för att bemöta BNP dvs Brittiska nationalpartiet, som till viss del liknade SD.
 
Magnus Manhammar berättade om hur fackföreningsrörelsen hjälpt till att starta en gräsrotsrörelse i England som kallades HOPE not Hate. De bestämde sig för att ta diskussionen med BNP, organisera sig, och satte upp en målsättning om att avslöja BNPs lögner.
 
Nu finns en början på ett Svenskt HOPE not hate inom fackföreningsrörelsen som ska leda till en Positiv antirasim där människor möts för att de har något gemensamt istället för att förstärka skillnaderna. 
 
S-nätverket ska främst ägna sig åt vidareutbildning och informationsspridning vidare ut i arbetarrörelsen. Vi kommer att fortsätta arbetet mot rasism och mot extremister, vi ska jobba med positiv samhörigheten och för alla människors lika värde.
 
 Stiftelsen Expo ger en fördjupande inblick i SD:s historia och politik genom en vitboken som går utmärkt att sprida vidare. Stiftelsen Expo har till och med lagt upp den för spridning på sin hemsida. Den hittar ni här:
VITBOK om Sverigedemokraterna
 
 
 

Maten - det nya stålet!Hälsosam och miljövänlig mat kan bli det nya stålet - en exportmotor som driver svensk ekonomi. Det sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på jordbruksdebatten i Skövde och Helena Jansson från LRF höll med. Hon var nöjd över beskedet att Sven-Erik Bucht prioriterar arbetet med en långsiktig livsmedelspolitik och tyckte det var fantastiks att vi kommit så långt.

Livsmedelspolitiken och den gröna näringarna kan skapa fler jobb. Det gäller att bygga starka svenska varumärken i en omvärld som ropar efter kvalitet, sa Sven-Erik Bucht.För att skapa en livsmedelsstrategi ville Bucht se samarbete över blockgränserna. En långsiktig satsning skulle göra att fler företag vågar ta risken att ställa om sin produktion. Eftersom jordbruket har stor inverkan på andra områden menar han att uppgörelsen även måste väga in effekter på miljö och hälsa.

 Den förra regeringen var tidigare emot både att driva krav på ursprungsmärkning och att ta fram en nationell Livsmedelsstrategi. Men nu  finns en bred samsyn i dessa frågor. Alla talar också om innovationer, bra. 

Kvalitet, smak, mindre antibiotika, presentation av hela kedjan är viktiga i en Livsmedelsstrategi menade paneldebatten i kväll på Billinge hus i Skövde. Det finns stora  problem i omvärlden med hög antibiotikaanvändning i djuruppfödningen och resistenta bakterier. Sverige har en enorm fördel. Vi ligger i topp i Europa när det gäller djurskydd. Vi har rent vatten, ren miljö och få smittor, inte minst i norr.


Nästa fråga är att se hur strategin utformas och Sverige som är bra på att producera kött på ett klimatsmart sätt, skulle kunna dra nytta av det. 
Kvalitet är vår starka sida i Sverige men för det krävs också tillväxt, bara då skapas resurser för forskning och utbildning. Ett lantbruk måste vara hållbart för miljön men också ekonomiskt och socialt. 


Målet är att göra maten till det nya stålet, och forskningen inom livsmedelsområdet få en mycket viktig roll.

Det finns flera hinder för utvecklingen av landsbygden som behöver åtgärdas. Det var alla överens om. Att det behövs mer utbildningsmöjligheter för ungdomar att jobba med livsmedel var ett annat krav som kom upp liksom arbetsmarknadsutbildning, validering och bättre matchning till de lediga jobb som finns. 
 


Varför behövs en Livsmedelsstrategi?


Idag sätter vi, smarta lantisar, Skaraborg och landsbygden i fokus på flera olika sätt.
Ikväll genomförs den största landbruksdebatten i Sverige med 1200 deltagare. På eftermiddagen värmer vi politiker upp tillsammans med LRF, kommunernas upphandlade. 

Vi deltar på ett seminarium på temat ”Mer svensk mat och grön omställning” med kvällens paneldeltagare. Vi diskuterar kommunernas och det offentligas roll med:

Sven-Erik Bucht (S) Landsbygdsminister, Helena Johnsson Ordförande LRF, Anders Svensson Vd ICA Sverige, Lena Ek (C) vice ordförande miljö och jordbruksutskottet, Ove Konradsson Vd Skövde Slakteri, Ingela Edlund 2:e vice ordförande LO, Lars Idemark Vd Södra Skogen  Med flera
Sven-Erik Bucht inledde med vikten att ta fram en Livsmedelsstrategi, han gjorde den roliga kopplingen med att om om det inte finns en strategi så vet vi inte vart vi ska gå och vi vet inte vart vi vill. 
Sedan kom vi in på upphandlingen. Det går att genomföra mindre upphandlingar och dela upp så att mindre och lokala företrädare har möjlighet att lägga anbud.
Djurskydd, miljöhänsyn, låg andel av antibiotika är ett en stor fördel och borde vara en än större fördel än i dag menar Sven-Erik Bucht. 

Sedan hade vi möjlighet att ställa frågor om mjölkpriset, transporterna, biodrivmedel och utsläppsnivåer mm 

Glöm aldrig Fadime

 Nu har Fadimedagarna inletts med föreläsningar, debatter, samtal, livemusik, teater och mycket mer på flera håll i landet. Trots att en majoriteten av människor i Sverige lever ett liv i frihet gäller det inte alla.. Frihet att välja arbete, utbildning och givetvis även kärlekspartner. Vi anses vara ett land där jämställdhet, öppenhet och demokrati råder.

Fadime Sahindal var en av dem som inte levde i frihet. Hon blev en frontfigur mot hedersförtrycket och känd för den stora allmänheten då hon gick ut i media och berättade att många myndigheter inte tog hennes fruktan på allvar. Detta blev början till en bredare diskussion om hedersrelaterat våld i det svenska samhället. Sedan inträffade det fruktansvärda mordet på henne. Hedersmordet på Fadime Sahindal skakade Sverige

Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett folkhälsoproblem, både i Sverige och i övriga världen. Det är lika illa om det är Svenska män eller män från andra länder som utför våldet, misshandeln eller morden. Studier som bland annat gjorts av Världshälsoorganisationen, WHO, och Världsbanken bekräftar att fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot kvinnor och flickor utgör en global hälsofara. Det gäller såväl kvinnor och flickor födda i Sverige av Svenska föräldrar som de som kommer från ett annat land.

Det är inte acceptabelt att c:a 70.000 ungdomar i Sverige uppger att de inte får välja partner själv och 8500 av dessa uttrycker även en rädsla för att bli bortgifta mot sin vilja. Utöver det beräknas 40.000 flickor och kvinnor i Sverige blivit könsstympade.

Vi kan missförstå en annan kultur och vår kultur kan missförstås. Däremot är det aldrig okej (oavsett vilken kulturell bakgrund eller trossamfund man tillhör) att skada en annan människa, eller i värsta fall ta deras liv.

Det har nu gått 13 år sedan mordet – men än finns idag ett stort mörkertal gällande flickor/kvinnor som lever under ständiga hot/dödshot på grund av heder. Organisationen GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime arrangerar denna vecka många aktiviteter i landet som är värda att besöka och delta i

Alla människor har rättighet att själv få välja sin kärlek och sin inriktning på livet utan att leva under hot. Oavsett vilken kultur/land/trossamfund man tillhör. Våld mot annan person är alltid förkastligt.


Löfven på huggetDe fruktansvärda händelserna i Paris inledde dagens partiledardebatt. Stefan Löfven berättade om sitt deltagande i söndagens manifestation. Han beskrev sin avsky mot terrorismen oavsett vem/vilka som utför dessa fruktansvärda handlingar mot människor och mot demokratin. 

Han berömde också de partier som ställt upp på decemberöverenskommelsen som gör det möjligt att styra även med minoritetsregeringar. Nu kan vi diskutera sakpolitiken inte "spelet" och det är bra, för olika uppfattningar har vi.

Inte minst i skattefrågan. Vi vill investera i jobb, infrastruktur, omskolning, byggande, underhåll av järnväg, skola och äldreomsorg. Det menar vi leder till fler jobb än bara fler skattesänkningar.

Stefan Löfven var på hugget i replikerna om jobben, skatterna, Nato och trygghet.

SD:s vikarierande partiledare Mattias Karlsson meddelade omgående att hans parti kommer att kräva en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. 
Han menade att det var fel att det inte blev extra val när regeringen och de borgerliga partierna slöt decemberöverenskommelsen i mellandagarna.
Stefan Löfven lyfte fram att SD i höstas röstade emot sina egna politiska förslag, de röstade emot höjd a-kassa, de röstade emot sänkt skatt till pensionärerna, de röstade emot en bättre sjukförsäkring, för att skapa kaos.
– Först åker SD land och rike runt på valturné och säger vad de vill, sedan röstar man emot sina egna förslag av ett enda skäl, att se till att regeringen faller. Sedan säger SD att om Riksdagen och regeringen inte gör som SD vill, fäller de alla regeringar, det leder till skapar kaos.


upphandla transporter med förnuft

 


Många transportsektorer präglas av fusk och ojusta arbetsförhållanden, därför måste svenska företag ta större ansvar när de köper transporttjänster.

Den billigaste transporten är inte den mest hållbara, det inser nog de flesta. Både privatpersoner och företagare ska ta större ansvar när de handlar upp transporttjänster det gäller inte minst de offentliga upphandlingarna från kommuner, landsting och myndigheter.

Det förekommer fusk med bränsle och arbetstider när det gäller vägtransporter kontrollerna borde bli effektivare.

Vägtransporterna måste bli bättre vad gäller miljö, säkerhet, arbetsvillkor och sund konkurrens. Därför gäller det att kontrollera att reglerna följs.

Fokus på lägsta pris i upphandlingar av transporter riskerar att leda till socialdumping och att den seriösa transportnäringen slås ut. Den nya utredningen som ska undersöka hur ­beställarna ska kunna ställa krav på arbetsmiljö, sociala hänsyn och kollektiv­avtal måste givetvis ta med transportbranschen

Det är hög tid att sätta stopp för möjligheten att upphandlingar vinns genom att ha låga löner, dåliga arbetsvillkor eller skadlig arbetsmiljö. Vi ser det som en självklarhet att aktivt arbeta för ett Sverige där marknaden befrias från social dumpning samtidigt som vi tillförsäkrar att produktionen och transporten sker under drägliga förhållanden och med respekt för arbetstagares och chaufförens grundläggande rättigheter.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad behöver stärkas och prestera bättre. Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. Ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden och på våra vägar. Ett viktigt steg i den riktningen är att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera hur krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in som uttryckliga bestämmelser i de nya kommande upphandlingslagarna och lämna förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas. Det är här som transportbranschen givetvis också ska sättas under lupp för att de ska följa de lagar och regler som finns vad gäller lagar, regler, kör och vilotid, betala skatt, schysta villkor, ingen överlast, rätt handlingar i bilen osv.

Utredaren analysera hur krav kan ställas på att varor, tjänster och byggentreprenader produceras, tillhandahålls och utförs under sådana förhållanden att ILO:s kärnkonventioner respekteras. Jag förutsätter att det gäller även transporterna eftersom det är en stor andel av tillhandahållandet av en vara eller tjänst.

Ordning och reda ska gälla på den svenska arbetsmarknaden och på våra vägar. Nu tar vi ett viktigt steg i syfte att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige och kör omkring på de Svenska vägarna.

min fråga till ministern


Ändrar AKB M ang vuxnenutbildning?Nu har moderaterna en ny partiledare. Anna Kindberg Batra har mycket att ta tag i, hon bör nog resa i landet också för att tvätta bort sin landsbygsfientliga inställning. 
Om jag förstod saken rätt ville hon ge fler chansen att utbilda sig i vuxen ålder. 
Intressant med tanke på att den borgeliga regeringen drog undan möjligheterna för komvux och tog bort arbetsmarknadspolitiska utbildningar så fort de kunde. Även om de lade tillbaka lite av utbildningarna så kom det aldrig upp i en tillräcklig nivå.


 Vi socialdemokrater menar att det krävs framtidsinriktade investeringar under lång tid både i jobb och i utbildning. Det vore ju bra om moderaterna också kan jobba för det.

Det behövs ett nytt kunskapslyft, som omfattar ett större antal platser på komvux, yrkeshögskola, folkhögskolorna och inom den högre utbildningen. För att kunskapslyftet ska lyckas är det viktigt att det anknyter till de utbildningsinsatser som redan idag görs i partsamverkan mellan fack och arbetsgivare. En skola som fungerar är en förutsättning för att näringslivet försörjs med kvalificerad och välutbildad arbetskraft. Om kompetensförsörjningen brister blir Sverige mindre attraktivt för både inhemska och internationella företag vilket hindrar vår tillväxt.

Vi måste därför säkerställa att merparten av alla unga ges förutsättningar att fullfölja gymnasiet. I dag går de allra flesta ungdomar, ca 99 procent, vidare från grundskolan till gymnasieskolan men alltför många avbryter utbildningen under det första eller andra studieåret. Samhället och skolan behöver ta ett större ansvar för att eleverna ska uppnå kraven för gymnasieexamen och de unga ska veta att de behöver slutföra sin utbildning. 


Gymnasieskolan ska naturligtvis vara förberedande för högre. Yrkesprogrammen måste matcha arbetsmarknadens behov av arbetskraft och rusta individerna för en föränderlig arbetsmarknad och ett kunskapsintensivt samhälle. Matchningen måste lösas i samverkan med arbetsmarknadens parter.

Kort sagt det livslånga lärandet är viktigare än någonsin. Jag välkomnar AKB i det arbetet.

 

Stoppa rasismen

 Förmågan att arbeta mot sina egna fördomar måste ständigt uppdateras. Vi bär alla på fördomar och ibland låter vi fördomarna ta över förnuftet. Förnuftet som säger att det inte går att dra alla över en kam. Vi vet att alla Svenskar inte är mördare, trots att det finns Svenskar som har mördat, vi vet att alla fotbollsfantaster inte är fotbollshuliganer osv. Om vi låter fördomar om andra människor ta överhanden kan det till och med leda till rasism.

 

 Rasismen och fördomarna reducerar oss till vår hudfärg, vår sexuella läggning eller könsidentitet, vår religion eller vårt ursprung. Det är naturligtvis oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Händelserna i Frankrike är också oacceptabla men får å andra sidan inte leda till fördomar mot vissa människor.

 

Vi måste stå upp för yttrandefrihet och mot rasismen, för alla människors lika värde. Det är genom många människors engagemang som vi kan hindra att antidemokratiska idéer får fotfäste i vårt land eller i våra folkvalda församlingar.

 

Skolan har ett viktigt uppdrag i sitt värdegrundsarbete motverka rasism. Även folkrörelser och föreningslivet kan göra mycket för att stoppa rasismen och stå upp för yttrandefriheten.

Vi ska givetvis ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Men då måste alla Sveriges kommuner ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

 

Vi måste även förbättra mottagandet och ge möjligheter för nyanlända att använda sin utbildning, skaffa ett jobb och komma in i samhället genom bland annat validering.

 

Breda uppgörelser i riksdagen inom migrationspolitiken är viktigt. EU behöver ha fler lagliga vägar för att söka asyl inom unionen. Det behövs en bättre fördelning av kvotflyktingsmottagande mellan länder. Fler av EU:s medlemsstater måste ta ansvar för flyktingmottagandet.

Idén att bedriva en integrationspolitik som är skild från jobb-, utbildnings- och välfärdspolitik fungerar inte, allt hänger ihop. Vägen in i Sverige - och rätten till jobb och välfärd - är en angelägenhet för alla.

Låt oss hjälpas åt att stoppa rasismen, stå upp för yttrande friheten och alla människors lika värde

 


Utmaningar för skolanAlldeles för många lärare upplever att man inte får den tid man behöver med sina elever. Skolledare ges alldeles för ofta dåliga förutsättningar att utöva pedagogiskt ledarskap. Stödet till elever som halkar efter dröjer upp i årskurserna och problem som hade kunnat mötas tidigt växer och blir alltför stora. Läget är allvarligt. Då är det tid för ansvar, snarare än konflikt.

Det blir allt viktigare att fokusera på tidiga insatser, läraryrkets attraktivitet och en jämlik skola för alla.  Därför måste förändringar i skolsystemet ska vara förankrade i modern forskning. Sådant som läroplaner, kursplaner och betygssystem ska inte styras utifrån vad som är de bästa möjligheterna för inlärning hos varje elev.

Skolreformer måste vara förankrade bland dem som arbetar i skolan. Det är skolledare och lärare som ska möta varje barn på individnivå . Det är de som måste leda skolans utveckling måste ha förutsättningar för det arbetet. De som arbetar i skolan ska kunna känna trygghet i skolans styrdokument.

Vi vill fortfarande investera i mindre barngrupper i förskolan, fler anställda i skolans tidiga år och ökade resurser till skolor med särskilt tuffa utmaningar. Dessutom vill vi satsa tre statliga miljarder per år för att parterna ska kunna höja lärares löner.

Det vore märkligt om de borgerliga partierna tillsammans med SD stoppar dessa viktiga reformer för skolan under våren.  De påstår att de vill stoppa viktiga skolreformer om inte friskolor fritt får etablera sig i kommunerna. Det är en konstig  inställning att kommuner inte ska kunna planera skoletableringar utifrån elevunderlag mm. Trots att det är kommunerna som snabbt måste ta fram skollokaler och elevplatser om en friskola flyttar eller går i konkurs mitt i en termin.
 

Nytt år nya möjligheter

 Trots allt startade 2015 i relativ bra.

2014 var däremot ett väldigt tumultartat år. Supervalåret som glädjande nog ledde till en ny regering. 

Men glädjen byttes till oro inför att budgeten inte skulle gå igenom, eftersom SD inte meddelade hur de tänkt rösta. Sedan kidnappande de media genom en 30 minuters lång föreläsning om deras förvrängda syn på invandring.

Därefter stödde de den borgeliga budgeten.

 Alla borgeliga budgetar släppte de igenom men den första socialdemokratiskt ledda budgeten valde de att fälla. De hotade dessutom med att fälla alla regeringar som inte lydde dem.

 

I och med att vår budget föll i riksdagen går vi miste om många bra saker. Det rör sig om reformer som hade kunnat göra Sverige starkare för framtiden och förbättrat vardagen för många människor i vårt land.

Men i sista stund kunde i alla fall extra valet avvärjas genom en överenskommelse mellan S, Mp, M, C, fp och Kd. Nu kan vi jobba vidare för att förbättra landet.

 

Socialdemokraternas viktigaste uppgift är och förblir jobben. För att få ned arbetslösheten vill vi genomföra en 90-dagarsgaranti där arbetslösa ungdomar erbjuds ett jobb eller en utbildningsplats inom 90 dagar. Vi vill investera i skolan genom fler lärare, investera i äldrevården genom mer personal, ge ensamstående föräldrar en tryggare ekonomisk tillvaro, Ge barn gratis medicin osv

 

Nu måste vi ta nya tag för att få igenom dessa reformer i nästa budget i stället. Vi kan tillsamman se till att 2015 blir ett mer rättvist och solidariskt år. Där vi ställer upp för varandra

Det är ett nytt år med nya möjligheter, nu kör vi igen

 

 


Ett gott 2015 till alla!


 Nu lägger vi det omtumlande 2014 bakom oss. Ett år som bjudit på ljusglimtar, men också dagar då himlen varit grå helt grå. Visserligen hade vi en varm och solig sommar men hösten hade mycket få soltimmar. 

I politiken kan vi nu lägga supervalåret bakom oss även det med både sol och moln i minnet. 
 
 Vi kunde summera ett ökat stöd för vårt parti i riksdagsvalet jämfört med 2010 och vi Skaraborgare kan glädjas åt att både ha en talman genom Urban Ahlin och en ny riksdagsledamot dvs Erik Ezelius, det känns fantastiskt roligt och ett förtroende som vi ska ta på största allvar.
 
Men tyvärr hade vi en situation i riksdagen som innebär att vi inte kunde genomföra den politik vi hoppats på. I december röstade en borgerlig majoritet i riksdagen ned den socialdemokratiskt ledda regeringens förslag till budget. Detta innebär att en lång rad satsningar för att minska arbetslöshet och att minska klyftorna i landet inte blir verklighet.
 
-          Pensionärerna får inte den skattelättnad som vi socialdemokrater arbetat för. Samtliga fem borgerliga partier i riksdagen röstade emot det förslaget. De anser att pensionärer ska betala högre skatt på sin uppskjutna lön än den som arbetar gör.
 
         Extra satsningar inom äldreomsorgen röstade de fem partierna också nej till liksom infrastruktursatsningar, ökat stöd till ensamstående föräldrar, satsning på exportbefrämjande åtgärder, ökat stöd till tjej- och kvinnojourer, satsning på bättre arbetsmiljö, med mera, med mera.
Därför är jag glad att decemberöverenskommelsen kom till stånd i sista stund innan extra valet skulle utlysas. Det var bra att de borgerliga partierna tillslut sattes sig vid förhandlingsbordet. Det innebar bl.a att miljöpartiet får vara med i pensionsarbetsgruppen. Dessutom gäller överenskommelsen försvarspolitik och energipolitik mm. 

Nu blir det enklare för minoritetsregeringar att få igenom sin budget och vi kan fokusera på att få in fler rättvisereformer i vårbudget som läggs i april.

Allt det där får vi återkomma till. Nu önskar jag alla ett gott nytt år med förhoppningen om att  2015 blir gott för alla.

Tuffa utmaningar trots decemberöverenskommelsenSverige har nu en ansvarsfull överenskommelse om att Sverige fortsatt ska kunna styras även med minoritetsregeringar. Tillväxt och välfärd ska inte äventyras genom att en regering kan fällas två gånger om året. Det var bra att de borgerliga partierna slutligen slog sig ned vid förhandlingsbordet, trots hårt motstånd.

Arbetslösa saknar hopp. Många är unga och har inte ens fått möjlighet visa vad de går för. En hel generation barn går i en skola där resultaten rasar, där ojämlikheten ökar och där vinstjakten tillåts härja fritt. I Sverige växer de ekonomiska klyftorna

Vi vill utveckla Sverige till ett bättre land som håller ihop. Fyra områden står i fokus den kommande mandatperioden:

1.       Jobben. Med investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning moderniserar vi och skapar jobb. Investeringar i ett nytt kunskapslyft ger möjlighet att skaffa sig kompetens för att ta ett jobb eller starta företag.
2.       Skolan. Vi ska vända utvecklingen i skolan. Svensk skola ska återigen bli en ledstjärna med höga resultat och där varje barn ges samma möjlighet att lyckas.
3.       Miljön. Genom stora investeringar i klimatomställning ger vi barn och barnbarn chansen till en bättre värld
4.       Välfärden. Som gammal, sjuk eller nybliven förälder ska välfärden finnas där. Äldreomsorgen och sjukvården ska kunna gå att lita på. När välfärden brister är det kvinnor bär ett tyngre lass, såväl hemma som på jobbet. Investeringar i välfärden är investeringar för jämställdhet.

Det finns tydliga politiska skillnader i svensk politik. När de borgerliga partierna öppnar för ytterligare stora skattesänkningar ska.vi tillsammans bygga ett bättre samhälle för alla och envar.
 

 


Arbetet för ett bättre Sverige pågår hela tidenSocialdemokraterna var redo för extra val i mars. Många hade redan startat dörrknackningen och planeringen var i full gång. Vi var på G.  Det är uppenbart för alla att vi är ett parti som stod i startgroparna för att gå till val när än det krävs.


Men nu när Stefan Löfven lyckats förhandla med Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna och kommit överens så känns det bra. Extra valet är avblåst.

Många hade förberett för ett extra val och lite lite besviken är jag vi inte sätter partiet på fötter igen för att möta väljarna på bred front. Men många av aktiviteterna kan vi ju göra ändå.

Familjedagar, fackeltåg, korvgrillning vid pulkabacken och utdelning av reflexer och bilskrapor kan vi fixa i alla fall. Arbetsplatsbesök behövs alltid mellan valen så det är bara att sätta igång.

Enligt medlemsbrevet från Löfven och Jämtin har det varit konstruktiva samtal om framtida spelregler och gemensamma samarbetsområden. Överenskommelsen pekar ut tre politiska områden för samarbete och samtal: försvars- och säkerhetspolitik, pensioner och energifrågan.

Det här är ett första steg på vägen mot mer samarbete i Sverige. Regeringspartierna har lyft fram behovet av blocköverskridande överenskommelser och nu får vi en blocköverskridande överenskommelse redan under de första månaderna om spelregler och tre samarbetsområden

Nu ser jag fram en vårbudget, som sätter Sverige på rätt köl igen – med investeringar för fler jobb, en bättre skola och en välfärd som det går att lita på.
Välfärdssatsningar som stoppas av SD, M, KD, C och FpSå här i juletid träffar jag mycket släkt och vänner som frågar om hur den borgeliga budgeten, som gick igenom i Riksdagen med hjälp av Sverigedemokraterna, påverkar välfärden. 

Även på handbollen igår ställde folk frågor om satsningar som uteblev pågrund av SD, M, KD, C och fp.
En av frågorna som kom upp var kvaliten i äldreomsorgen.

Personalbristen inom äldreomsorgen påverkar inte bara personalens arbetsmiljö, utan också kvaliteten i omsorgen. Var femte hemtjänstpersonal som deltog i en undersökning 2013 uppger att beviljade hjälpinsatser uteblir minst någon gång i veckan och att den främsta orsaken till det är personalbrist. Den budget Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna röstade fram innebär att regeringens bemanningssatsning på två miljarder, som enligt preliminära beräkningar hade kunnat räcka till att anställa mellan 4000 och 5000 undersköterskor inom äldreomsorgen, inte blir av. 

Sett till helheten för 2015 satsade regeringens budget 1,1 miljarder kronor mer på äldreomsorgen. Det kommer naturligtvis märkas i kvaliteten på omsorgen.

Ändrad text idag 27/12 : 
Sverige behöver en ny färdriktning. Vi socialdemokrater är öppna för samarbete med alla partier utom Sverigedemokraterna för att finna lösningar på den fortsatt höga arbetslösheten, allt sämre skolresultat och bristande välfärd. 
Vi söker vi mandat för en politik för fler jobb, förbättrade skolresultat och utvecklad välfärd.


Julmatch i SkövdeNär julmaten lagt sig som ett extra täcke på magen och julfirandet går in på sin tredje dag är det dags att röra på sig lite. Varför inte gå och titta på handboll! 
Idag är Socialdemokraterna i Skövde matchvärdar för handbollen mellan IFK Skövde och Alingsås HK på Arena Skövde. Vi kommer att svara på frågor, dela ut reflexer och bilskrapor mm. 
Kanske finns det synpunkter på den lokala politiken eller frågor om extra valet. 


Extra valet är en konsekvensen av de fyra borgerliga partiledarna inte vill samarbeta över blockgränserna trots att SD sagt att de ska fälla alla regeringar som inte dansar efter deras pipa.
Regeringen kommer därför den 29 -30 december att utlysa extra val som ska hållas den 22 mars nästa år.

 Skulle något eller några av de borgerliga partierna vilja ta upp seriösa samtal för att lösa den uppkomna situationen så står dörren öppen. 

Svenska folket respekterar de som tar ansvar och söker samarbete. De som sätter Sveriges bästa framför taktik och prestige.

Svenska folket har sagt nej till politik med hög arbetslöshet, rasande skolresultat och en välfärd som brister. Svenska folket vill ha nya reformer för att skapa jobb, högre skolresultat och en välfärd att lita på. Bara så kan vi säkra det svenska löftet och din möjlighet att leva ett fritt liv i en global tid.

 Nu mer än någonsin behövs Socialdemokraternas orubbliga vilja att ta ansvar och utveckla Sverige.  Hoppas vi ses på handbollen idag så kan vi prata mer. 


Gärna val men först en rejäl julNär jag går i första majtåget brukar jag säga att det är lika kul som på jul.
Likadant är det med valrörelser, det är både roligt, kul, spännande och stressigt som inför julafton.


Eftersom jag älskar julen är det ofta den jag hänvisar till när det händer något som jag gillar. Det här är lika roligt som på jul....

Men nu då? Ja just det nu är det ju jul med allt vad det innebär av förberedelser och mysig stämning. Så då gäller det att ta vara på julledigheten på bästa sätt. Umgås med nära och kära, äta god mat, träffa tomten och besöka släkten men också att vila och ta tid för reflektion. Julmusik, julfilmer, juljympa och julefrid.

För snart smäller det igen. Det är inte bara fyrverkerier vid nyår, det drar igång en ny valrörelse igen. Då är det dags att kavla upp ärmarna för ett mer solidariskt land. 

Vi behöver hjälpa varandra med är tre saker: kunskapen, tryggheten och jämlikheten, som Stefan Löfven sa i sitt jultal.

Vi behöver alla bli bättre medmänniskor och ta hand om varandra. Det kan vi göra varje dag i vardagen och i det politiska arbetet. Jag ser fram emot det spännande året som ligger framför oss. 

Men först av allt ser jag fram emot att få fira jul och hoppas att alla får chansen att göra det.

Jag önskar er alla en riktigt god julStäll upp för schysta villkor i transportbranschen


Idag genomförs stora protestaktioner på ett 30 tal platser i landet på initiativ av Här stannar Sverige. Jag ska vara med i Skövde.
 Transportnäringen är utsatt för illojal konkurrens, dumpade löner, falska F-skattsedlar, slavliknande förhållanden. Det är orimligt att tunga fordon framförs nästan utan någon kontroll och utan kompetens och utbildning hos vissa chaufförer.

Åkerinäringen är utsatt för kraftig marknadsstörning. Skrupelfria speditörer och transportköpare utnyttjar fattiga människor under slavliknande förhållanden.

Behov av ordning och reda, beställaransvar och högre sanktionsbelopp är akuta för att få säkra vägar och välutbildade chaufförer som kör till sjysta villkor. Dessutom måste vi ställa krav på beställaransvar och organisera transporterna.

En enig riksdag ställde gång på gång krav på den förra regeringen om att leverera hårdare tag. Socialdemokraterna presenterade för ett år sedan ett 5 punktsprogram för schysta villkor, ordning och reda på vägarna. Det handlade Bl.a om:

1. Hindrade av fortsatt färd dvs klampning, inte bara 24 timmar som den moderatledda regeringen föreslog, det innebär fastlåsning av lastbil tills böter är betalt eller felet avhjälpt.

2. kraftigt höjda sanktionsavgifter för de som bryter mot lagar och regler

3. krav på frakthandlingar i bilen

4.  Beställaransvar, dvs den som köper transporten ska ha ansvar för att chaufförerna har körkort, har avtalsenlig lön, följer kör och vilotider mm

5. stoppa falska F-skattsedlar så att de som kör i Sverige också betalar skatt i Sverige

Tack vare vårt arbete, trycket från branschen och ett enigt trafikutskott kom tillslut ett förslag från den modetatledda regeringen några veckor före valet i september. 

Det tog dem alltså 8 år att komma med en halvmesyr.

 Men tack vare det kunde vi direkt efter valet agera snabbt och levererade ett stort steg i rätt riktning. Nu har vi beslutat om klampning, 40 000 kr i sankntionsavgift och om krav på frakthanlingar i bilen.  Det är inte är tillräckligt, vi behöver göra mer för att branschen ska överleva. 

Nu behövs mer kontroller och åtgärder för att utländska åkare betalar för att slita ner de Svenska vägarna. Det behövs mer samarbete inom EU för att komma åt oseriösa åkare och det behövs schysta villkor. 

Vi måste tillsammans ställa upp för den seriösa åkerinäringen.

Bättre stöd kommunernas verksamheter

 


Just nu debatterar finansutskottet kommunernas välfärdsverksamheter. Vi är bestörta över att vi inte kan genomföra våra välfärdsreformer. Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet, vår jämställdhet och vårt ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av alla människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Sverige ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden. Där vi bryggar över klyftor och där alla barn har möjligheter att förverkliga sin fulla potential. Vi kommer alltid att stå upp för ett öppet och humant samhälle!
Sverige befinner sig på flera viktiga områden i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Överskott har vänts till underskott. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män består. De sänkta klimatambitionerna och oviljan att med kraft ställa om till miljövänlig produktion riskerar vår natur, människors hälsa och Sveriges ekonomiska utveckling.

Den borgerliga regeringen lämnade stora hål i statens finanser. Ofinansierade skattesänkningar har bidragit till att underskotten i de offentliga finanserna har vuxit år efter år, även när konjunkturen stärkts. Överskottsmålet nås inte. Nu ska underskotten steg för steg pressas tillbaka, så att Sverige inte längre bryter mot det finanspolitiska ramverket. Därför finansieras nya reformer fullt ut i den rödgröna budgeten.
En politik för fler jobb, präglad av både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, ger ökad sammanhållning och är avgörande för Sveriges utveckling. Sverige ska ha en välfärd att lita på. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Sverige ska vara ett land som håller ihop.
Det är inte bara olyckligt och allvarligt att den moderatstyrda alliansen ihop med SD röstat ner vår budget till förmån för ett alternativ som fortsätter på en väg som väljarna sa nej till vid valet den 14 september. 

Med vårt budgetalternativ skulle bl.a. bättre förutsättningar för jobb och utbildning i kommunsektorn ha skapats. Riksnormen för försörjningsstödet för barn skulle ha höjts med 81 miljoner Pensionärernas villkor skulle ha förbättras genom att skattelättnader för pensionärer med 1 913
miljoner kronor hade genomförts. Vårt långsiktiga mål är att skatteklyftan ska slutas genom att skatten sänks för pensionärer.
Vår budgetproposition hade förbättrat kommunsektorns ekonomi positivt genom bl.a. ökade anslag till äldrevård, sjuk- och förlossningsvård, stöd till kvinnojourer, höjt underhållsstöd och högre A-kassa.

Vi har också föreslagit att det kommunala utjämningssystemet ändras så att fördelningen blir rättvisare. Det förslag som alliansregeringen genomförde förra året medförde att 961 miljoner kronor omfördelas till ett tiotal moderatstyrda höginkomstkommuner. Det är orättvist och felaktigt fördelning mellan kommunerna.

Lucia i alla varianter
Hoppas alla får en fin lucia med sång, musik och lussefika. Det är en fin högtid som vi utvecklat i Sverige men som har rötter ända bort till Italien för nästan 2000 år sedan. Lucia föddes i Syrakusa på Sicilien men blev både torterad, bränd och utnyttjad innan hon blev helgon.

En teori om det moderna Luciafirandet, med Lucior med ljus i håret är att det är inspirerat av en berättelse där det sägs att Lucia bar ner mat till fångarna i de mörka fängelsehålorna. Legenden säger att för att kunna ta så mycket mat som möjligt i sina händer satte hon ljus på huvudet för hon skulle se bättre.

När jag jobbade inom förskolan fick barnen välja vad de vill vara i Luciatåget. Om alla ville vara lucior fick de det, julgrisar, tomtar, änglar och lussegubbar var också välkomna i tåget. 
Jag tycker att huvudsaken är att barnen hade kul när de sjunger och att vuxna inte sätter för stor press eller har för höga förväntningar.

Jag har ju tyvärr varit med och sett hur lucior, tärnor och stjärngossar svimmar och till och med spyr pga för lite mat och syre, nervositet och krav från omgivningen.

Så kom igen nu, släpp kraven, klä dig i rött, gult, vitt eller svart, det gör det samma. Sjung och var glad, bjud någon du känner på fika och njut av en mångkulturell tradition Svensk Lucia 

  

Tidigare inlägg
RSS 2.0