Tufft uttalande av Margot Wahlström

 

Förutom att Socialdemokraterna länge krävt att Sverige ska erkänna staten Palestina och glädjen över att det i dag äntligen blev det verklighet. Förutom det är jag glad över utrikesministerns presskonferens och det faktum att hon, när USA kritiserade Sveriges ställningstagande, klargjorde att USA inte bestämmer över Sveriges utrikespolitik. Det tycker jag är tufft och tyder på att vi inte ska vara passiva nickedockor. Att Socialdemokraterna efter moget övervägande vill underlätta en fredsuppgörelse genom att göra parterna mindre ojämlika. Att samarbetsregeringen tog beslutet idag välkomnas av många.

 

 

Att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Skapa mer hopp och framtidstro bland de unga palestinier och israeler.

 

Regeringen antog samtidigt en femårig biståndsstrategi med kraftigt ökat stöd till palestinskt statsbyggande. Det bilaterala biståndet till Palestina ökar med 500 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor den kommande femårsperioden, utöver Sveriges omfattande humanitära bidrag.

 

Givetvis måste alla inblandade parter ta sitt ansvar i den långa process som ligger framför oss. Internationella samfundet fortsatt stötta fredsprocessen och arbetet för mänskliga rättigheter i Palestina och i Israel.


Besök på Skaraborgs Regemente

 Idag besökte socialdemokratiska riksdagsledamöter Skaraborgs regemente. Det var ett mycket intressant och informativt möte med Fedrik Stålberg, Linda Tengdahl och Håkan Sigurdsson i spetsen.

Skaraborgs regemente P4 utbildar personal till en brigadstab, två mekaniserade bataljoner, tungtransport- och stridsvagnskompanier och tre hemvärnsbataljoner. Här finns 387 officerare, deltidsanställda soldater, hemvärssoldater mm, samanataget 2567 personer.

De använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122 och utbildar också mekaniker till dessa. Vi diskuterade utlandsuppdraget, möjlighet till övning, framtidsutsikterna och fick en inblick i omställningen från värnplikt till anställningar.

 

Sedan fick vi se logementen diskutera med soldater och rekryter från Grundläggande militära utbildningen GMU. Det var mycket intressant att träffa dessa killar och en tjej. De beskrev sin situation och deras framtidsutsikter som deltidsanställda


Skynda på att erkänna Palestina – det brådskar!

 


Jag håller med utrikesminister Margot Wallström att det kan vara för sent att rädda tvåstatslösningen mellan Israel och Palestina. Det är bråttom att erkänna Palestina.

Det visar inte minst det senaste beskedet från Israels regering. De tänker fortsätta provocera genom att bygga, bygga, bygga fler och fler bostäder och tränga undan Palestinier på mindre ytor.

Jag har sett trängseln på plats både i Östra Jerusalem på Västbanken och på Gazaremsan, och sett vad det innebär för förtvivlade, fattiga, arbetslösa Palestinier. 

Det är bedrövligt att fredsporsessen drar ut på tiden. Dessutom är det bedrövligt att vi har borgerliga partier i Sverige som försöker hindra tvåstatslösningen genom att skylla på Palestinierna.
Greenkontakt och fullmäktige


Idag på första Greenkontakten eftervalet blev det en hel del funderingar om hur stämningen är i Riksdagen och hur budgeten från samarbetsregeringen ska kunna gå igenom.

Jag berättade att stämningen är mycket god hos oss men vi stöter på en och annan borgerlig ledamot som fortfarande inte förstått valresultatet. 

Att få igenom budgeten blir trixigt och kärvt men vi har goda förhoppningar om att vi ska klara det. 
Vi vill ha en annan riktning för Sverige. En riktig som går ut på att få till fler jobb genom att vi satsar på företag och på skola, utbildning, barn och äldre.  

Efter gott fika och trevliga samtal blev det dags för första fullmäktige med nya gänget. 
Förutom att folkpartiet ville ta lättköpta poänger genom att föreslå höjda lärarlöner utan att skicka med pengar så gick fullmäktigemötet ganska lugnt till väga.  

För allas bästa i hela Skövde

 


Idag har vi haft en spännande diskussion om vilka frågor vi socialdemokrater ska driva i Skövde de närmaste åren. För oss socialdemokrater är människan målet, vår röda tråd är att alla ge chansen och möjligheten att leva ett gott liv i Skövde.

Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Vi vill öka personaltätheten på förskolorna för att barnen ska få den bästa möjliga starten och att göra förskolläraryrket mer attraktivt.

 

Varje barn och elever ska ges möjligheter att växa och utvecklas som individ.

Engagerad, kunnig och välutbildad personal är den enskilt viktigaste faktorn för ett bra resultat i skolan. För att ungdomar ska ha en chans på arbetsmarknaden måste vi se till att de har gått ut gymnasiet.

Äldrefrågor är otroligt viktiga för livskvalitén. Det handlar om att få den omsorg som behövs för att ha ett gott liv som äldre. Med en god äldreomsorg kan barnen som är mitt i livet arbeta med gott samvete. En bra äldreomsorg med god kvalité och högre personaltäthet handlar om arbetsmiljö.

Oavsett psykiska eller fysiska förutsättningar ska alla ha en värdig omvårdnad, omsorg och rätt till ett aktivt liv på sina egna villkor.

 

Andra frågor som vi tog upp som prioriterade frågor är bostadsbyggande, cykelvägar, sommarjobb, infrastruktur och upphandling av mat mm

 

A och O för att ha en fungerande välfärd i kommunen är att arbetslösheten pressas tillbaka och att ungdomarna får chans till jobb.

En av de viktigaste faktorerna för tillväxten och utvecklingen i Skaraborg är Högskolan i Skövde.

 

Vi ska fortsätta arbeta för det goda livet, för allas bästa i hela Skövde


FN-dagen på Västerhöjdsgymaniset

 I samband med FN-dagen anordnades det flera olika aktiviteter för eleverna på. Västerhöjdsgymaniset i Skövde.

UN-women Skaraborg var inbjudna för att berätta om FNs kvinnokonvention och kampanjen "He for She". Vilket går ut på att männen ska ställa upp för ett jämställt samhälle och vara delaktiga i att bekämpa våldet mot kvinnor.

För att eleverna skulle bli mer insatta i FNs kvinnokonvention fick de delta i en frågesport om de olika artiklarna.

Kvinnokonventionen är ett grunddokument med 16 huvudartiklar som lyfter fram kvinnors rätt till exempelvis skola och utbildning, medborgarskap, rätt till sin egen kropp. 

Sverige var den första av 95 stater som ratificerade konventionen. Alla stater ska garantera att kvinnor har samma rättigheter som män, inklusive rättighet att inte bli misshandlad, våldtagen eller trakasserad.

 

Eleverna på Västerhöjdsgymaniset var väldigt intresserade och deltog med stort intresse .

Det var roligt att se det stora engagemanget hos eleverna, det bådar gott för framtiden att både tjejer och killar vill ha ett mer jämställt samhälle, och vi var flera från UN-women i Skaraborg som träffade dessa elever.

 

Västerhöjdsgymnasiet är en av FN-förbundet certifierad FN-skola. Det innebär att eleverna får fördjupad kunskap i globala frågor och inblick i FNs internationella arbete. Alla elever på skolan blir engagerade i dessa frågor bland annat genom rollspel, workshops och föreläsningar

 Vi erbjuder oss nu att komma ut till fler skolor för att berätta om FNs kvinnokonvention
Satsa på skolan Idag debatterade jag satsningarna på kommunerna med Katarina Jonsson kommunalråd i Skövde. Hon tyckte i motsats till sina moderata kompisar i Riksdagen att det var bra att satsa på kommunerna. 


Men däremot hängde hon upp sig på att vi vill ha mindre grupper för att barnen ska få en lugnare skolgång.

Hon påstod att Skövde skulle vara tvungen att skaffa nya lokalen för 40 miljoner. Ett påstående som jag är mycket tveksam till.


1. Tidiga insatser

Vi föreslår investeringar i förskolan, lågstadiet, och i special- och fritidspedagogiken. Fler ska anställas i skolan så att lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet. Det gynnar alla elever, både de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som vill nå ännulängre.

 

2. Ett mer attraktivt läraryrke

Vi föreslår insatser som kan bidra till att öka läraryrkets status och attraktionskraft. Det handlar om investeringar i lärares lön, bättre möjligheter att göra karriär, kompetensutveckling och mindre administration.

 

3. Alla skolor ska vara bra skolor

För oss är det viktigt att öka det statliga stödet till skolor med stora utmaningar och svaga studieresultat och attrahera de bästa lärarna till dessa skolor genom högre löner. Vi föreslår särskilda investeringar i skolor med tuffa förutsättningar och låga studieresultat. Håll ihop Sverige!I dag presenterar den nya samarbetsregeringen sin första budgetproposition. Den innehåller givetvis reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan och bättre miljö.

Den innehåller förslag för ökad sammanhållning och jämställdhet eftersom det är avgörande för Sveriges utveckling.

Alla de reformer vi föreslår är fullt finansierade, vi investerar omkring 25 miljarder kronor under 2015

 

Det handlar om jämställdhet eftersom vi är feminister

Kvinnor och män ska ges samma möjligheter inom skolan och utbildningssystemet liksom en trygg förankring och möjligheter till karriär på arbetsmarknaden.

 

Ytterligare en månad reserveras till den som utnyttjar föräldraförsäkringen minst. Dessutom föreslås en rad insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

 

Det handlar om investeringar för fler jobb

För att minska arbetslösheten föreslår regeringen satsningar på en aktiv näringspolitik, ökade investering i infrastruktur och byggnation, företrädesvis klimatsmarta lösningar. Budgetproppen innehåller också satsningar på arbetsmarknad och utbildningar. Särskilda insatser görs på unga arbetslösa och långtidsarbetslösa.

 

Reformer för en bättre miljö och ett hållbart klimat

De nationella miljömålen ska nås. Det ska löna sig att välja miljövänliga lösningar och klimatinvesteringar ska stödjas båda lokalt och globalt.

 

Resultaten i skolan ska vändas

För att vända de fallande skolresultaten satsat vi på skolan. För att tidigt möta elevernas utmaningar satsar vi i förskoleklasserna och de första tre årskurserna med minskade klasstorlekar och ökat stöd till de elever som behöver det. För att möta lärarkrisen föreslås åtgärder som bland annat ska höja läraryrkets attraktivitet och säkra kompetensförsörjningen. Dessutom ska en större del av resurserna fördelas efter elevernas behov. Alla skolor ska bli bra skolor med goda förutsättningar för alla elever.

 

Värna den svenska modellen

För ett rättvist och socialt hållbart samhälle krävs minskade inkomst- och hälsoklyftor, ökad jämställdhet samt minskad rasism och diskriminering. Välfärdstjänsterna i barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg ska hålla bästa möjliga nivå och komma alla till del. Dessutom föreslås en värdig sjukförsäkring för att stödja människor att komma tillbaka till hälsa och arbete. Vi höjer också taket i arbetslöshetsförsäkringen för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden.

 

Och mycket, mycket mer läs mer på Regeringen.se 


Kungamiddag eller medlemsmöte????På onsdagskvällen är det dags för Riksdag och Regering att gå på den Kungamiddag som vi blir inbjudna till vart fjärde år. En tjusig kväll med fina kläder, god mat och trevligheter. 
Jag har bedömt att kungaparet klarar sig utan mig och att jag klarar mig utan den fina middagen på slottet.
Därför åker jag hem till Skövde för att delta på socialdemokraternas medlemsmöte. Det blir kul att träffa partikamraterna. Vi ska utse vilka som ska ha de kommunala uppdragen och får vi tid kommer jag att nämna några ord om den budget som ska presenteras på torsdag.

Det finns en anledning till att jag åker hem till Skövde och det är att vi ska ha en introduktionskväll för nya ledamöter i fullmäktige i stadshuset.

Båda dessa aktiviteter väger tyngre än middag på slottet för min del. 

S-kvinnor i Skövde firar feminsitisk regering
I kväll har vi haft ett väldigt trevligt möte med S-kvinnor i Skövde. Vi firade med tårta att vi varit så aktiva i valet och tog helt oblygt åt oss äran för att S flyttat fram positionerna och gjort det möjligt att bilda en ny regering och lyckats få ytterligare ett mandat i Skövde. Nu har vi en feministisk regeringen. Jämställdhetspolitiken ges en större tyngd i Regeringskansliet.

Stöd till kvinno-- och brottsofferjourerna, till våldsutsatta kvinnor, ska förbättras. Fler sexualbrott ska klaras upp och principen om samtycke vid sex blir grundläggande. Sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras, en vidareutveckling av den svenska sexköpslagen som S-kvinnor drivit.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Lönekartläggningar genomföras varje år, och heltid ska vara norm på arbetsmarknaden (deltid ska vara en möjlighet).

Insatser behövs så att fler orkar arbeta heltid, rehabiliteringen vid sjukdom ska förbättras. Fas 3 avskaffas, arbetslösheten bekämpas på riktigt, mer insatser på fortbildning och praktik mm.

En tredje månad reserveras för vardera förälder i föräldraförsäkringen för ett mer jämställt uttag. Föräldraförsäkringen ses även över för att underlätta för stjärnfamiljer. Vårdnadsbidraget avskaffas.

Allt detta och lite till kommer att preciseras och presenteras inom kort. Vilket vi gladde oss åt i kväll. Dessutom bestämde vi oss för att ordna en motionsskrivarkväll nästa torsdag, att göra studiebesök på ett tillagningskök, borra ner oss mer i upphandling, kontakta Fatta.nu mm
En toppen kväll helt enkelt. 


Tack för gott samarbete i IPUEtt bra höstmöte för IPU i Geneve är över och vi deltagare, parlamentariker från hela välden åker hem till våra respektive länder för att förhoppningsvis implementera i Parlamenten.
Jag är nöjd med alla inlägg om våldet mot kvinnor och flickor som måste stoppas, det innebär ju att alla talare både förankrat i sina inlägg hemmavid och de tar på sig ett uppdrag att förändra till det bättre.
Jag är också nöjd med rundabordssamtalet som vi ordnade i Mellanösternkommittén, även de synpunkterna ska givetvis leda till något gått. 
Det var också vansinnigt roligt att få vara med i redaktionskommitten (drafting committee) för uttalandet om Ebola, det var viktigt, intressant och otroligt givande med politik på hög nivå.

Mina kollegor  Krister Örnfjäder, Anti Vasan och Ulrika Karlsson gjorde som vanligt bra i från sig på sina ansvarsområden på ekonomin, arbetet mot narkotika och jämställdhet. Vi hade förmånen att ha med våra fantastiska tjänstemän från RIK Lena Eklöf och Helena Lundstetd och det förenklande  vår tillvaro väsentligt med översättning, underlag och koll på det komplicerade tidsschemat.       

Tack allihop för gott samarbete, nu är det bara resten kvar 

Två fria stater som respekterar varandraHär på IPU i Geneve blev Sverige mycket uppmärksammat för att vi blev den första regeringen inom EU-familjen som uttalat att Palestina ska vara en egen stat. Under dessa dagar har även Brittiska parlamentet följt Sveriges exempel.

Tyvärr uteblev Israelerna denna gång från mötet i Geneve och från Mellanösternkommittén där jag är vice ordförande. Det hade varit bra att få samtala med dem.

Vi arbetar för att både israeler och palestinier ska ha rätt till frihet, utveckling och säkerhet inom säkra och erkända gränser. Det är folk som är hårt drabbade av många decenniers konflikt.

I mellanösternkonfliktens spår ligger raserade möjligheter till utveckling och krossade fredsinitiativ. Det är viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kan leda fram till en varaktig fred. Detta är en svår process.

Alla parter måste därför avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Israel är den starkare parten i konflikten och har därför ett särskilt ansvar. Alla grupperingar måste ta avstånd från terrorhandlingar.

.Israel fortsätter bygga ut bosättningarna trots omvärldens protester. Bosättningarna på ockuperad mark utgör nästan hälften av Västbankens yta. Ett av de största hindren för en tvåstatslösning är bosättningarna. 

I Mellanösternkommittén antog vi en rapport som även innehåller Sveriges ståndpunkter. Jag fick mycket positiv respons från många länder för vårt mod att gå före. Nu hopas jag att fler gör det samma. Nästa steg för kommittén är att resa till regionen och besöka båda parter 


Pris till de som jobbar aktivt med våldet mot kvinnor och flickorVar tredje kvinna utsätt för könsrelaterat våld någon gång i sitt liv och lagstiftningen är inte tillräcklig. Därför har IPUs församling med sina 750 parlamentariker från 145 länder fokuserar på våldet mot kvinnor och flickor under hela sessionen på olika sätt. 
 Talmän och parlamentariker talar engagerat på hur jämställdheten ska förbättras i respektive länder och hur de ska arbeta förebyggande för att förhindra våldet mot kvinnor och flickor.
 Det inkluderar det brutala sexuella våldet som kvinnor utsätts för i konfliktsituationer, som nu senast uppmärksammas med ISIS råhet mot kvinnor  i både Irak och Syrien.
Att avsluta alla typer av våld mot kvinnor och flickor skulle vara en väg att garantera fred, säkerhet och mänskliga rättigheter i världen.

I ett försök att inspirera större politisk handling på dessa brott, var IPU värd för 2014 World Future Policy Award. Det blev nästan som en Oscarsgala där World Future Council, IPU och UN Women belönade några av de mest effektiva politiska initiativen för att förhindra våld mot kvinnor.
Läs mer http://www.worldfuturecouncil.org/fpa_2014.html


De som fick pris och utmärkelse var Österrike, Europeiska rådet, Minnesota, Burkina Faso, Spanien och Bolivia. Synd att inte Sverige får pris tycker jag, men vi har inget gott rykte när det gäller våldet mot kvinnor. Antagligen för att vi synliggjort detta våld mer än många ändra lönder vågat göra, men också för att vi inte ännu lyckats vända utvecklingen åt rätt håll.   Hela världen mot EbolaNu har vi som blev utsedda till redaktionsutskott för Ebola uttalandet arbetat, här på IPUs session i Geneve. Det var ett stentufft jobb att förhandla och medla på i stort sett varenda punkt. Men nu är vi nöjda med vårt förslag och vi hoppas att det antas i plena.

Det handlar om hur Ebola slår sönder, krossar familjer, samhällen och städer och att det är vår skyldighet att ställa upp med hjälp och stöd på olika sätt. Det behövs pengar, sjukvårds material, personal, mat, kläder till Västafrika. 

Än så länge finns ingen medicin, så forskningen behöver intensifieras och fokuseras för att få fram det. Nu behöver WHO och FN jobba nära Afrikanska unionen och Västafrikanska stater för att hjälpa de drabbade, öka förståelsen och hindra att epidemin sprider sig. 

På bilden ser ni draft kommitte/ redaktions utskottet, vi representerar alla världsdelar och bara det var mycket intressant att ta del av så mycket goda idéer men jag vill särskilt framhålla vår ordförande Tioulong Saumura från Colombia. Hon var lysande på att sy ihop olika åsikter och förslag. Tänk om alla politiker vore så resultat fokuserade, då skulle vi spara både liv, tid och pengar.   

He for she har nått IPUDet är en ganska fantastiskt upplevelse att 30 talmän från hela välden uttalat sig om att de ska jobba för att motarbeta våldet mot kvinnor. Jag är i Geneve och här är 145 länder är samlade och huvud temat i år är att bekämpa, hindra, motverka, stoppa våldet mot kvinnor. 

Kvinnor världen över utsätts under sin livstid genomgående för våld, diskriminering och objektifiering. De har idag det största ansvaret för sina barn och är generellt sett fattigare än män. Detta betyder dock inte att enbart kvinnor skulle gynnas av ökad jämställdhet, både män och kvinnor skulle få en bättre tillvaro om jämställdheten mellan män och kvinnor förbättrades.  Ålderdomliga och rigida könsroller försämrar även mäns fysiska och psykiska hälsa, och män hindras bland annat från att utveckla goda relationer med sina barn. 


Tidigare i år lanserade UN Women kampanjen #HeforShe, som uppmanar män att höja sina röster för jämställdhet. Emma Watson, ambassadör för UN Women och representant för ”He for She”, har haft stor betydelse för ”He for She”-kampanjens genomslag då hon lyfte vikten av mäns deltagande i jämställdhetsarbetet under sitt hyllade tal i FN.
”He for She” syftar till att belysa det faktum att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en människorättsfråga och att det krävs att även män aktivt arbetar för att alla former av diskriminering och våld mot kvinnor och flickor ska upphöra. Kampanjens budskap är således att män måste ta större ansvar för jämställdhetsarbetet och visa att strävan efter ett jämställt samhälle inte är en kvinnofråga.
Nu har denna kampanj slagit igenom i IPUs församling, fler och fler parlamentariker, män och kvinnor från en mängd olika länder ställer sig upp och tar aktiv ställning. Det är stort och jag hoppas innerligt att detta inte är läpparnas bekännelse utan att de åker hem till sina respektive länder och gör något åt det på hemma plan.UN Womens kampanj #HeforShe är en uppmaning till män att engagera sig i arbetet för en bättre värld för alla människor.

Stöd kampanjen – bli en He for She!

 
RSS 2.0