Stefan Löfvens sommartal


Det var fullt med folk i Vasaparken trots regent . Stefan Löfven började med att applådera alla framgångar i OS. 

Sedan fortsatte han med att t kraftigt avstånd från sexuella trakasserier, var de än dyker upp. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att får stopp på oacceptabla sexuella övergrepp på festivaler och bilbränder i bostadsområden.

I vår omvärld har det skett förfärliga terrorattacker i Orlando, Nice, München och Kabul, försöket till statskupp i Turkiet och händelserna därefter. Vi har sett ett obehagligt tonläge i debatten både i Storbritannien och i USA.  Löfven menade att vi från Svensk sida  ska engagera oss mer för samarbete över gränserna med gemensam, ansvarstagande och seriösa länder.  Tillsammans stärker vi säkerheten i världen. 

Löfven gladdes åt att arbetslösheten går ner, särklit bra att ungdomsarbetslösheten sjunker. Nu investerar vi för trygghet och välfärd det är den Svenska modellen .

Stefan Löfven talade också om den svenska skolan. I dagarna går över en miljon barn till läsårets första skoldag. För 120 000 barn är det första höstterminen. De har höga förväntningar och samhället har ett stort ansvar att leva upp till dessa. För vår framtid ligger i deras hunger efter kunskap. Ett grundfundament för den svenska modellen ska därför vara en jämlik skola som ger alla barn och unga en bra start i livet oavsett bakgrund. Där ingen lämnas efter, men inte heller någon hålls tillbaka. En skola där alla elevers förväntningar uppfylls.

Tyvärr lämnade den gamla borgerliga regeringen ett dystert facit efter sig. Under för lång tid fick skattesänkningar gå före kunskap i skolan. En prioriterad del av regeringens samhällsbygge är därför arbetet med att vända kunskapsresultaten och den ökade ojämlikheten i den svenska skolan.

Nu satsar regeringen på fler lärare. Skolan står just nu inför en akut lärarbrist och regeringens nya satsning är tänkt att möta den.

Totalt ska utbildningen, både lärarutbildningen och förskolelärarutbildningen, byggas ut med 3 600 helårsstudenter till 2021.Hösten är här - dags att börja blogga!Med tanke på att augusti hittills varit kallare och regnigare än på mycket länge så känns det som tidig höst.   Alltså är det hög tid för mig att börja blogga igen efter några veckors sommaruppehåll.

Det har hänt väldigt mycket i sommar. Fruktansvärda terroristdåd i södra Frankrike, uppror i Turkiet, upptrappning av Daesh/IS krig i Syrien, kvinnor på flykt, massmord och oroligheter i vår omvärld gjorde att jag längtade efter nyhetstorka och lösningar på krigshetsen.

I Sverige har sexuella trakasserier fortsatt både på musikfestivaler, i hemmen, på arbetsplatser och i det offentliga rummet. Det är ett stort samhällsproblem. 
Sexuella övergrepp är tyvärr inte något nytt och är lika stort om inte större utanför festivaler. Men det är utmärkt att det uppmärksammas där det finns många ungdomar som vill ha roligt, lyssna på musik och umgås med vänner. 
Det är dock viktigt att inte lägga ansvaret på de utsatta. Vi måste jobba både på kort och lång sikt dels med stöd till utsatta och synliggörande av vad det innebär att tafsa, trakassera och våldföra sig. Dels betydligt mer med förebyggande information, normkrititiska samtal, kompetensutveckling och stöd. Hela samhället har ett ansvar, skolan, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar, föräldrar, föreningsliv och civilsamhälle, arbetsmarknadens parter osv. alla kan göra mer.

Nu när skolorna drar igång igen har vi all anledning att fokusera på mänskliga rättigheter, jämställdhet, roller, normer, värderingar som stödjer och lyfter istället för slår i sär och söndrar. 

Vi har mycket att ta tag i, jag ser fram emot en intressant höst med ny energi.
Vi ses i vimlet, på nätet och i debatterna. 
Tänk på att jämställdhet är ingen kvinnofråga, det är en mänsklig rättighet. Lägre arbetslöshet är inte tillräckligtNästa år väntas arbetslösheten sjunka ytterligare. Antalet fast anställda fortsätter att öka och fler anställs i till exempelkommunerna. Det är tydligt att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken och den svenska modellen levererar goda resultat. 

 

Men sjunkande arbetslöshet är inte tillräckligt. Det krävs också goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Konkret handlar det om en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och tar hänsyn till människors olika förutsättningar i arbetslivet.

 

Vi socialdemokrater menar att det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Det krävs också en bra dialog och en fungerande ansvarsfördelning mellan staten och arbetsmarknadens parter.

Staten ska säkerställa goda arbetsvillkor och underlätta att nya jobb växer fram. Genom kollektivavtal tar fack och arbetsgivares ansvar för villkorens utformning, exempelvis lönebildningen. Det är den svenska modellen och lägger grunden för trygghet, tillväxt och konkurrenskraft.

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar för att stärka och utveckla den svenska modellen på arbetsmarknaden, både i Sverige och inom EU. Kollektivavtalens ställning värnas och svenska löner och villkor ska gälla för den som arbetar i Sverige.

 

Att spara på arbetsmiljön får aldrig vara ett konkurrensmedel. Ingen ska riskera att dö eller skadas i sitt arbete. Fortsatta insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan är nödvändiga. 

 

Om kvinnor och män ska orka jobba ett helt arbetsliv krävs bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen måste intensifieras. Särskilt måste den psykosociala arbetsmiljön stärkas – inte minst på kvinnodominerade arbetsplatser. Regeringen har presenterat en ny arbetsmiljöstrategi i nära samråd med fack och arbetsgivare. 

 

Även om arbetsmarknadsprognoserna går åt rätt håll finns fortfarande mycket att ta tag i. Därför väljer socialdemokraterna bort stora ofinansierade skattesänkningar. Vi ska fortsätta bedriva en politik som trycker tillbaka arbetslösheten, för jämställdhet, som säkerställer ordning och reda men också skapar ett hållbart arbetsliv för alla. 

 


 

 


Fem steg för bättre välfärd
Vi ska ha ett samhälle där en generell välfärd går före vinstjakt och nedskärningar, där arbetsgivare och fackliga organisationer bestämmer löner och villkor. Där vi tillsammans investerar i utbildning, bostäder, företagande och klimatsmart infrastruktur.

För att utveckla den svenska modellen har vi socialdemokrater nu påbörjat ett samhällsbygge med hittills 60 nya miljarder kronor per år.

Vi genomför nu den största välfärdssatsningen på decennier:

1. Vi investerar 8,3 miljarder kronor per år i skolan för höjda lärarlöner, tidiga insatser och ökad jämlikhet. Vi investeringar i järnväg, infrastruktur och bostadsbyggande och utvecklar moderna beredskapsjobb i staten. Ett nytt kunskapslyft skapar över 50 000 nya utbildningsmöjligheter varje år

2. En aktiv arbetsmarknadspolitik med extratjänster, traineejobb och utbildningskontrakt ger resultat.
Arbetslösheten minskar, sedan valet har ungefär 110 000 fler människor ett jobb att gå till. Ungdomsarbetslösheten ligger på sin lägsta nivå sedan före finanskrisen.

3. Vi har kraftigt minskat budgetunderskottet som den förra regeringen lämnade efter sig. Svensk export av varor och tjänster fortsätter uppåt. Vi har rekordtakt i byggandet: I år byggs 57 000 bostäder. Antalet påbörjade bostäder 2015 var det högsta på 25 år. Idag jobbar 13 000 fler pedagoger i skolan än vid regeringsskiftet.

4. Andelen behöriga lärare i alla skolformer har ökat med 11 procent bara det senaste läsåret. Barngrupperna i förskolan och elevgrupperna på fritidshemmet minskar


5, Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas. Vi har kommit en god bit på väg, men vi ser också att vi har mycket kvar att göra. Därför kommer vi att prioritera fler anställda i svensk välfärd, så att vi har en vård, skola och omsorg som är värdig 2000-talets Sverige. 

Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera nya nedskärningar för att finansiera sänkt skatt. 

FNs framtid och ny generalsekreterareTillsammans med övriga FN-familjen höll UN women Nationell kommitté ett gemensamt seminarie på Sidas torg ”Sverige i världen”. Där diskuterade vi FNs framtid, demokrati och öppenhet mm.
Semniariet startade med en varm applåd till Sveriges plats i FNs säkerhetsråd och Annika Söder fick kommentera möjligheterna som det innebär.

FN står inför ett generalsekreterarbyte och det är viktigt att det sker i öppen och transparent process. Vi är många som hoppas, tror och driver för att det ska bli en kvinna efter åtta män. 
FN står inför stora utmaningar och det krävs mycket av medlemstaterna och av den nya generalsekreterare. Det krävs reformer för att FN ska bli en stark samordnande kraft i implementeringen av Agenda 2030. 
Panelen som bestod av Annika  Söder, Anders Kompass, Camilla Brückner och Linda Nordin diskuterade bland annat hur FNs arbete för fred, säkerhet och mänskliga rättigheter ska stärkas. 

2015 var ett år av stora beslut i FN – de globala målen för hållbar utveckling antogs, ett nytt finansieringsavtal slöts och det första globala klimatavtalet förhandlades fram. Dessa överenskommelser kan ses som stora framgångar för FN-samarbetet. Samtidigt ställer de nya krav på reformer som gör FN effektivare och bättre anpassat för sin uppgift. Översyner av FNs fredsstärkande organ och kvinnors deltagande i fredsarbete enligt resolution 1325 pekar också på stora förändringsbehov. 
Vi diskuterade också hur FN borde omdefiniera sin roll och sina verktyg för att klara de nya utmaningarna. Och hur den nya generalsekreteraren ska kunna ta sig an dessa utmaningar.


När blir det lika viktigt att ställa upp för förortens kvinnor?


När Varken hora eller kuvad höll seminarie om det hedersrelaterade våldet var det fullsatt i Vårdsklockans kyrka i Visby. Under andra halvåret 2015 och under första halvan av 2016 har en debatt rasat i Sverige om problemen i våra förorter. 
Det handlar om ökande religiös fundamentalism, speciellt bland unga män och en ökad kontroll, bevakning och begränsning av kvinnor. Den debatt som drivits har i stora delar handlat om huruvida det finns problem i våra förorter eller inte. Men den har också handlat om det hedersrelaterade våldet och förtrycket. 
Varför glömmer vi förorterna? 
Vid ett flertal tillfällen har Varken Hora eller Kuvad i samverkan med andra lämnat konkreta förslag som också presenterades på seminariet.  Nu behövs handlingskraft 
På seminariet deltog bl.a den alltid lika engagerade Amineh Kakabaveh, kvinnoorganisationer och jämställdhetsminister Åsa Regner 

Ställ upp för varandra


Efter de senaste uppmärksammande sexövergreppen på festivaler är jag inte förvånad men förbannad över att vi aldrig lyckas hindra, stoppa och förebygga dessa vidrigheter.  
Dessutom är det ju faktiskt så att sexuella övergrepp och våldtäkter sker varje dag hela året. Det är ett stort samhällsproblem och angår oss alla. Det är därför vi behöver mer av feminism och jämställdhet i hela samhället.  

Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. Sedan lanseringen 2014 har kampanjen Heforshe fått stor medial spridning. I år har UN Women breddat HeForShe och riktar sig inte längre bara till män, utan till alla människor – oavsett könsidentitet.

Vi har alla ett gemensamt ansvar i kampen för att stoppa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Det är en viktigt att bryta könsnormer tidigt. I förskolan, skolan, på fritidshemmen, på flyktingförläggningar, på bonde för ensamkommande pojkar, inom idrotten och föreningslivet behöver könsnormer diskuteras och machokulturen stoppas. 

Inte bara stoppas, utan vridas nacken av. I det har vi alla ett ansvar,  män och kvinnor, äldre och yngre, föräldrar, far och morföräldrar måste säga ifrån när de ser våld, förtryck och sexuella övergrepp. Det bet behövs en uppryckning inom folkbildning, på jobbet, i näringslivet, inom facket, hela civilsamhället och makthavare. 

UN Women nationell kommitté Sverige jobbar aktivt med HeForShe-kampanjen för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. När UN Womens Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka besökte Sverige förra året blev jag imponerad av hennes rättframma budskap och civilkurage. Hon menade att de som skriver på för Heforshe inte bara ställer upp för ett jämställt samhälle utan också tar aktivt ansvar när de ser och hör övergrepp i omgivningen. Hon sa att om du hör att det bråkas hos grannen, då ska du banka på dörren för att stoppa ellr hindra övergreppen. 

Det är allas vårt ansvar att ställa upp för varandra. 


HeForShe bjuder in alla människor att delta i kampen mot en mer jämställd värld. Med enade krafter kan vi uppnå förändring. 

Alla seriösa partier med på överenskommelseVår svenska modell bygger på hårt arbete, stark välfärd och ett land som håller ihop. Den ger dig chansen att leva det liv du drömmer om – och den ligger till grund för ett Sverige att vara stolt över.
En grundförutsättning för att vi ska kunna utveckla den svenska modellen är att Sverige har ordning och reda i ekonomin. Därför krävs det bred politisk samsyn över partigränserna om spelreglerna för den ekonomiska politiken. Då kan vi skapa framtidstro och fortsätta att utveckla den svenska modellen. 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen tog i mars 2015 initiativ till att se över nivån på överskottsmålet. För att säkerställa bred politisk samsyn över blockgränsen tillsatte regeringen i juni samma år en parlamentarisk utredning för att se över överskottsmålet. I dag har det slutits en överenskommelse mellan de seriösa riksdagspartierna om att överskottsmålet ska sänkas till en tredjedels procent av BNP.
Överenskommelsen innebär att ett nytt mål om att statsskulden (skuldankare), att nivåerna för överskottsmål och skuldankare ska ses över regelbundet, att uppföljningen av överskottsmålet stärks och att tydligare riktlinjer införs för hur förslag som påverkar statens budget ska hanteras i riksdagen.

Detta är en klassisk svensk kompromiss. 
Hela Sverige vinner på att vi är överens om långsiktiga villkor för finanspolitiken.

Vi är i en helt annan situation idag än när målet infördes. Då var skuldnivån mycket högre (över 70 procent av BNP, nu är den närmare 40 procent). Och den demografiska utmaning vi då såg framför oss är nu här vilket märks inte minst i pensionssystemets sparande pensionssystemet har historiskt bidragit kraftigt till sparandet, de närmaste åren gör det inte det.
 Vi vill inte hamna i den situation där vi var år 2014 igen, när den här regeringen fick ta över ett underskott på över 60 miljarder, därför behövs det kontinuerliga uppföljningar. 
Dessutom införs ett skuldankare vilket är mycket bra. En av anledningarna till att vi velat ändra målnivån för sparandet är att skuldnivån nu är väsentligt lägre. Skulle den öka i framtiden är det också rimligt att sparandenivån höjs.

Nu förväntar vi oss ett feministiskt FN

Det är fantastiskt glädjande att Sverige fått en plats i FNs säkerhetsråd. Vi från UN Women nationell kommitté Sverige välkomnar beslutet och förutsätter att FNs kvinnokonvention kommer att genomsyra arbetet. Uppdraget innebär en verklig möjlighet att påverka och förändra världen i en feministisk riktning. Feminism innebär att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter, möjligheter och ansvar – så är det inte idag.

När utrikesminister Margot Wallström tillträdde satte hon upp tre byggstenar för utrikespolitiken.

  • Respekt: Att respektera och stärka kvinnors rättigheter.
  • Representation: Att öka kvinnors deltagande i politiskt beslutsfattande.
  • Resurser: Att anlägga ett genusperspektiv på hur resurser fördelas.

Dessa byggstenar behövs i allra högsta grad nu när Sverige om ett halvår tar plats i FNs säkerhetsråd. Den feministiska utrikespolitiken måste få genomslag i den globala säkerhetspolitiken. Jag förväntar mig svenska initiativ i den andan, vi från UN Women nationell kommitté Sverige kommer att driva på regeringen för att kvinnors rättigheter och olika perspektiv lyfts i säkerhetsrådet, för fred och säkerhet. Att kvinnor ska sitta med vid fredsförhandlingsborden, vara med i fredsprocesser och återuppbyggnad efter väpnade konflikter, är en sådan fråga som Sverige bör och ska kräva.

Under två år (2017-2018) kommer Sverige vara med och fatta de viktigaste besluten om världens säkerhet. Två viktiga år eftersom det är så oroligt i världen. I världen pågår 40 väpnade konflikter och 11 fullskaliga krig. Krig där kvinnor och flickor lider fruktansvärt. Syrienkriget är nu inne på sitt 6 år, det måste få ett slut. Vidare tar arbetet för FNs Agenda 2030 fart och givetvis måste jämställdhetsarbetet genomsyra hela det arbetet. Kvinnors och flickors rättigheter måste lyftas i alla sammanhang där Sverige har möjlighet att påverka. FN utser en ny generalsekretare i januari 2017, naturligtvis behövs en kvinna nu efter dessa åtta män som hittills verkat där.

Sveriges feministiska utrikespolitik behövs i FN i allra högsta grad

 


Samarbete är framtiden
I morse vaknade vi till ett allvarligt bakslag för samarbetet inom EU.
Vi ser Storbritannien som en viktig handelspartner och många svenskar som bor i där. Det betyder mycket för oss att britterna valt Brexit.
Jag har fått uttala mig i Radio Skaraborg om de kommande förhandlingarna och om vikten av att ta det varligt och inte ha tvärsäkra svar på hur framtiden ska vara.
Nu har vi också haft finansutskott där finansminister Magdalena Andersson informerat oss om läget för regeringen och Svensk ekonomi. 

Att Storbritannien lämnar EU är allvarligt för Storbritannien och för EU. Britterna hade haft mycket att vinna på att stanna kvar, när det gäller jobb och tillväxt mm.
Sverige mister en viktig samarbetspartner i EU. Vi har ofta drivit frågor tillsammans i viktiga handelsfrågorna.
Vi måste förstås hitta nya former för samarbetet med Storbritannien för att underlätta för de svenskar som bor i Storbritannien och de britter som bor i här.
Sverige är ett litet, exportberoende land. Ansvar för Sverige i globaliseringens tid kräver internationellt samarbete.
Men vi politiker ska inte skylla på EU när förändringar sker. Vi måste bli bättre på att berätta vilka fördelar det innebär med EU-samarbetet.  Vi har en svensk modell som vi är stolta över. Som vi ska utveckla inom ramen för EU samarbetet.
 
EU:s samarbete måste också utvecklas och bli bättre och kunna visa att det klarar av att hantera gemensamma utmaningar på det sätt människor förväntar sig. 

EU måste stå på medborgarnas sida, och lösa våra gemensamma problem. Vi måste ha ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden, klimat och miljöutmaningarna känner inga gränser, och alla EU-länder måste ta ansvar för de flyktingar som flyr till Europa. Vi ska utveckla ett EU för folket, av folket, med folket – ett EU som levererar i människors vardag.
Tillsammans utvecklar vi Sverige och bygger samhället starkareSverige går bra – vi har hög tillväxt. Högre än i Tyskland, högre än i USA och högre än i alla våra nordiska grannländer. Enligt tidningen Financial Times är vi sexa i världen!

Arbetslösheten är den lägsta på sju år. Dessutom har de offentliga finanserna kraftigt förbättrats, trots ökade kostnader för flyktingmottagandet.

Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg ska vi ta oss an vårt lands utmaningar. Vi ska fortsätta att se till att människor har ett jobb att gå till, att vi har en bra skola där lärarna får bättre förutsättningar och minskade klimatutsläpp.

Vi förbättrar förutsättningarna för nyanländas etablering i Sverige och effektiviserar återvändandearbetet. Vi satsar på språkinsatser och kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer inrättas.

Utöver det får polisen ökade resurser. Närpolisen förstärks, arbetet mot hatbrott prioriteras och arbetet mot terrorism förstärks när Säkerhetspolisen ges utökade resurser. Migrationsverket får förstärkta resurser för att öka säkerheten på asylboenden och regeringen stärkerdet förebyggande arbetet för ett öppet samhälle, mot våldsbejakande extremism och rasism.

Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 och regeringens jobbagenda består av satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar för framtiden i bland annat bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Satsningar på välfärden är också en förutsättning för fler jobb.

Välfärdsmiljarderna kommer göra skillnad. Kommunerna kommer att kunna anställa fler lärare, fler socialsekreterare, fler specialpedagoger, fler undersköterskor och fler läkare.

 Det är bra för alla i hela Sverige.Budget för Skövdes framtidIdag diskuteras, debatteras Skövde kommuns budget i fullmäktige. Det är roligt eftersom vi alla månar om Skövde, vi har dock olika uppfattningar om hur vi ska göra det. 

Staden med omnejd dvs hela Skövde måste få växa på rätt sätt för att få en positiv utveckling. 
En nyckel till framgång för Skövde är att ta till vara den kunskap som finns och attrahera ny kompetens. I en kunskapsstad och hållbar innovationsstad skapas nya arbetstillfällen för den växande befolkningen. 

Naturligtvis ska alla invånare i hela Skövde oavsett ålder, kön eller etnicitet känna trygghet. I takt med att vi växer och blir fler invånare måste även tryggheten prioriteras.

En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen.
I en stad som stagnerar tas inte kraften i en växande befolkning till vara. Då ökar risken för utanförskap och social oro. Därför är integrationsarbetet på alla plan viktigt. 

Grundläggande är att skolan måste klara av att ge relevant utbildning av hög kvalitet till många, för en nödvändig kunskapsbredd. Skolan, förskolan, fritidshemmen och fritidsgårdarna är nödvändiga för att våra barn och unga få de bästa möjliga förutsättningarna till trygghet, lycka och framgång.
Tyvärr är kön till musikskolan alldeles för lång och den borgerliga majoriteten avsätter inga medel för att korta kön. Det behövs fler musiklärare för att klara söktrycket. 

Högskolan och Gothia Science Park är en av våra bästa magneter och ska attrahera studenter och forskare från andra länder än mer framöver. Vi ser även nya former av engagemang som föds med hjälp av ny teknik och behovet av innovationer är stort både inom näringslivet och i offentliga sektorn.

Fler bostäder behöver byggas om Sverige ska klara jobben. För det krävs en aktiv bostadspolitik. 
Vi vill satsa mer på bostadsbyggandet och investerar mer än vad de borgerliga partierna gör. Dessutom har den socialdemokratiskt ledda regeringen ökar statsbidragen varje år för bostadsbyggande, det är välkommet.

En annan viktig inriktning från regeringen den enorma satsningen på välfärd. Från år 2017 och framåt kommer landets kommuner få ytterligare tillskott med 10 miljarder kronor. För Skövdes del handlar det om ca 40 miljoner kronor. 
De är inte öronmärkta men särskild fokus läggs på: 
-Mer personal inom äldreomsorgen
-Mer personal inom skolan och förskolan
-Satsningar på jobb åt unga
Med dessa satsningarna kan vi vara förvissade om att både förskola, skola och äldreomsorg kan få ett stort antal nyanställda medarbetare tik och ökade investeringar i bostäder trots att vi har ett borgerligt styrt Skövde.


Vi får hoppas att socialdemokraternas budgetförslag går igenom. 

Anna Lindhs födelsedagIdag skulle Anna Lindh ha fyllt 59 år om hon inte mördats för 13 år sedan på NK i Stockholm. Då var hon och handlade innan en debatt hon skulle vara med i. Då var hon utrikesminister och tvåbarnsmor full av liv och entusiasm. Hon var en engagerad internationalist, demokrat och feminist.

Hon hade så mycket gemensamt med  Labourledamoten Jo Cox trots att de aldrig har träffats. Jo Cox mördades utanför ett bibliotek i sin valkrets där hon brukar ha öppna möten med väljare. Just nu var hon engagerad i folkomröstning för att England skulle stanna kvar i EU.

Så många likheter och så fruktansvärda händelser. Hängivna socialdemokrater som ryck i från oss för att stämningar trissas upp inför folkomröstningar. Att det finns galningar som inte förstår skillnaden mellan politiska lösningar i stället för våld, mord och krig.

Mina tankar går både till Anna, Jo, deras anhöriga och till alla som drabbas av extremism, misshandel och död. Jag hoppas att vi fortsätter kampen mot inskränkthet, mot våldet och för ett mer tolerant, öppet, demokratiskt och jämställt samhälle.

250 kvinnomord i Sverige, nu ytterligare en tragediTragedin med mordet på Lotta är fruktansvärt. Det är fullkomligt oacceptabelt och jag blir upprörd över att det nu 2016 ska behöva inträffa. Jag blir både förtvivlad, arg, ledsen och förbannad på samma gång. 
Förra året samlade vi i UN women in 240 BHar, en för varje mördad kvinna av en anhörig under 2000-talet i Sverige. Tyvärr måste vi nu samla in ännu fler BHar. Lotta är en i raden av flera vansinniga kvinnomord som skett det senaste året. Varje mord ett för mycket. 

Ingen kvinna ska behöva utsättas för våld, sexuella trakasserier och övergrepp. Det krävs en mängd olika insatser som ibland också tar tid att både utreda och genomföra.

Under 2016 kommer regeringen att ta fram en nationell strategi för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det pågår just nu utredningar om våldtäktsbrottet, om elektronisk övervakning av kontaktförbud och ändringar när det gäller villkorlig frigivning.

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att ge stöd till kvinnor som utsatts för våld. Brottsoffermyndigheten ska se över det stöd som brottsoffer behöver under utredning och rättegång. På så sätt orkar förhoppningsvis fler kvinnor igenom en rättegång som kan leda till fällande dom. 

För polisen är våldsbrott mot kvinnor en viktig uppgift. Kvinnojourerna har fått mer pengar och flera länsstyrelser har fått i uppdrag att lämna stöd till skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. 

Dessutom är förslag om att förbättra skyddet mot kränkningar i sociala medier på G. Det är bra eftersom ingen kvinna ska behöva utsättas för våld eller kränkande behandling och det brådskar med åtgärder. 

Ambassadör mot människohandelIdag träffade socialdemokraternas riksdagsnätverk för jämställdhet Per-Anders Sunesson som är 
nyutsedd Ambassadör mot människohandel. 
Människohandel innebär att människor förs bort och utnyttjas för sexuellt utnyttjande, slaveri eller organdonation och definieras genom det så kallade Palermoprotokollet. 
 
Per-Anders ska uppmuntra andra länders intresse för att samarbeta mot människohandel med fokus på att bekämpa människohandel och annan grov brottslighet samt att aktivt bidra i arbetet.

Han ska bidra till att sprida svenska erfarenheter ifrån arbetet med att upptäcka och beivra människohandel samt skydda och stödja dess offer internationellt;

Dessutom ska ambassadören driva på och stärka jämställdhetsperspektivet i det internationella arbetet mot människohandel, bland annat genom att påverka andra länder att anta lagstiftning som kriminaliserar efterfrågan på sexuella tjänster, liknande den svenska regleringen.

Vi ska alla i olika sammanhang arbeta för att övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn ska upphör. 

Då behövs den nytillträdda Per-Anders arbete med att identifiera framgångsfaktorer och goda erfarenheter i arbetet mot människohandel samt göra dem kända både internationellt och hos berörda svenska myndigheter;

Hans arbete blir ett viktigt tillskott i att representera Sverige vid olika internationella evenemang profilerade på frågor som rör människohandel. Men det ska inte förta det jobb som vi parlamentariker och ministrar redan gör i olika sammanhang, det var Per-Anders noga,ed att påpeka. 


Men han ska skapa intresse för, sprida kunskap om och öka kompetensen om människohandel bland de anställda på svenska utlandsmyndigheter och hos andra svenska aktörer placerade i utlandet samt hos svenska företag och organisationer som har representanter och arbetar utomlands. 
Han kommer att ta kontakt med de nätverk som redan finns både här hemma och internationellt, därmed kommer han gärna och besöker organisationer, föreningar och sammanslutningar så att han kan berätta för fler om sitt uppdrag. 

Sverige ska förknippas med mänskliga rättigheter och demokrati. Mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter. Människohandeln måste stoppas.RSS 2.0