Rivstartat med IPU i Geneve


I går söndag morgon fick jag hoppa upp ur sängen före klockan fem för att hinna med morgonfakiren till Geneve. Här pågår Interparlamentariska unionens årliga höstförsamling. Här möte 700 parlamentariker från 138 länder. 

Det blev en rivstart för mig med diskussion i Kvinnokommittén om hur mäns ska involveras mer i jämställdhetsarbetet och hur vi ska förhindra våld mot kvinnor. Sedan deltog jag i kommitté för internationell humanitär rätt. Där vi lyfte upp flyktingströmmarna som länderna runt Syrien får ta emot just. Jag fick möjlighet att berätta om vår studieresa till Libanon, som ni kanske läst om i denna blogg tidigare. Lilla Libanon med sina 4 miljoner invånare gör en heroisk insats just nu när de tar emot 1,5 miljoner invånare och försöker ge alla flyktingbarn en utbildning menas kriget i Syrien pågår.

Därefter hade vi möte i 12+gruppen dvs parlamentariker från Europa, Nya Zeeland, Australia och Cananda med flera. Vi diskuterade ett antal politiska förslag som ska upp på agendan dessa dagar.  Huvudteman för debatterna kommer bland annat att vara vilka möjligheter parlament har för att agera vid allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, kvinnors deltagande i politiska processer samt hur det internationella samarbetet för att genomföra de hållbara utvecklingsmålen kan utvecklas.

Idag fortsätter de olika mötena slag i slag och just nu har jag talat på kommitten för mänskliga rättigheter om kvinnors möjlighet att delta i politiska församlingar. 


100 000 kronor till film om kvinnors rättigheter


För tredje året i rad går det att ansöka till Anna-priset. Ett filmstipendium som ska bidra till berättelser om kvinnor. Prissumman på 100 000 kronor delas ut av Women in Film and Television (WIFT) och UN Women nationell kommitté Sverige. 
Priset är ett stipendium på minst 100 000 kr som årligen delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.

Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women nk Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en bra och livaktig filmbransch i Sverige där kvinnor ges större möjligheter och mer uppmärksamhet att kunna berätta sina historier. Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som vi annars inte får ta del av idag.

Film kan bidra  att göra innehållet i Kvinnokonventionen känd. UN Women nationell kommitté Sverige stödjer därför ANNA-priset som ett led i vårt arbete att utbilda och informera om kvinnors mänskliga rättigheter och att påverka samhällsutvecklingen.

Anna-priset är ett livsviktigt pris i den mening att lyfta fram kvinnors kapacitet och historia genom högkvalitativ filmkonst som sätter avtryck. Annapriset kan påskynda processen i filmbranschens fortsatta väg mot jämlikhet. 

Anna-priset är fritt stipendium som delas ut i led att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Pristagaren ska vara en person som skapat ett projekt med rörliga bilder som till innehåll och form och med stark konstnärlighet gör en gestaltning av konventionens mål.

Kvinnokonventionen och rätten att inte bli diskriminerad, berör alla delar av samhället.
Genom att lyfta den i form av ett filmstipendium hoppas vi på att utveckla filmbranschen i Sverige och utbudet av rörliga bilder för att på så sätt berika innebörden av att vara människa.

Finansiärerna till Anna-priset 2016 är Svenska filminstitutet, Filmregion Stockholm Mälardalen, Film i Skåne, Kultur i Väst, Film i Dalarna, Region Värmland, Biografcentralen, TriArt Film, filmfinansiären Mikael Ahlström, Socionomkompetens i Sverige och producenten Jessica MacDowall.
 
Ansökan är öppen mellan 17 oktober och 30 november.
http://www.wift.se/aktuellt/anna-priset/

Tidigare pristagare:
2014: Neta Norrmo
2015: Emilia Henriksson


Män män män = Generalsekreterare och Nobelpristagare

 

 
Könsmaktsordningen består
Så har vi haft gubbvecka igen. Inget nytt det har vi ju varje vecka men det blir extra tydligt när alla 11 pris nobelpris går till män och FN utser sin nionde generalsekreterare, den nionde mannen. 
 
Naturligtvis har jag inget emot dessa män, de är säkert enastående i sina gebit och jag gillar Bob Dyland, han är toppen. 
 
Dessutom är Antonio Guterres, Portugals före detta premiärminister som blir ny generalsekreterare för FN ett förträffligt val. Han har gjort som män gör mest, han har lobbat för att bli vald. 
 
Men .....
 
Vi, kvinnor och män, som fostrats i att männen är norm har så enormt svårt att bryta denna maktordning. Män har den ekonomiska makten inom näringslivet, de har den beslutande makten i familjer och i samhället. Vi, kvinnor och män, inrättar oss och ser till så att denna könsmaktsordning upprätthålls. Vi, kvinnor och män, ser män när nya positioner ska utses och när priser ska delas ut. Det är så tröttsamt. 
Eftersom män är i majoritet i beslutande församlingar och äger förmögenheterna så kommer detta att fortsätta om inte samhällets institutioner är beredda att vilja förändra detta och gå från ord till handling. 
 
Men eftersom jag i grunden är både positiv och envis så är jag övertygad om att vi någon gång kommer att förändra detta. Nästa år får vi 11 kvinnor som Nobelspristagare och nästa gång FN utser en generalsekreterare så blir det en kvinna, eller hur !!!!!!

Inriktningen åt rätt håll igen

Det finns många tuffa utmaningar i Sverige. Det behövs fler jobb, skolan måste bli bättre, sjukvården inte minst cancervården måste få mer pengar och fler måste känna trygghet och tillhöra samhället. Skolan håller inte måttet, många saknar ännu ett jobb att gå till, vi har fortfarande ett ojämställt samhälle. Dessutom ser vi fruktansvärda krig och oro i världen, människor flyr från krig och förtryck.

Därför är jag stolt men inte nöjd över att vi med Stefan Löfven i spetsen vänt inriktningen. 
Socialdemokraterna har tillsammans med mp och v satt stopp för nedskärningar och privatiseringar. Vi har påbörjat ett samhällsbygge på 60 miljarder kronor som ger er jobb, en bättre skola och minskade klyftor.

Nu efter halva mandatperioden börjar vi se resultat: arbetslösheten minskar, tillväxten är stark och det byggs fler nya bostäder än på tjugo år. Men fortfarande har vi mycket kvar att göra.
Därför ska vi gå vidare med att utveckla den Svenska modellen. I dagens partiledardebatt berättade Stefan Löfven om satsningar på en bättre och jämlik sjukvård. Det är viktigare än fler skattesänkningar.

Ingen lämnas heller efter, alla som kan jobba ska jobba. Alla ska bidra efter sin förmåga och alla får ta del av en stark välfärd efter sina behov. Vi ska ha löner som går att leva på och en växande ekonomi som kommer alla till godo. Vi blir alla starkare när vi håller ihop och löser problem tillsammans.

Det är med samarbete och investeringar som Sverige blir ett bättre land att leva i – inte genom att öka klyftorna eller försämra välfärden med er skattesänkningar och privatiseringar. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas! 


Internationella flickadagen

Photo: UN Women/Shaista Chishty

Internationella Flickdagen visar den tuffa verklighet som många flickor tvingas uppleva i världen. 
Flickadagen instiftades av FN år 2012 på initiativ av Plan International för att uppmärksamma flickors utsatta situation i världen. I många länder får flickor inte gå klart skolan utan gifts bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Detta är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser.

• 62 miljoner flickor inte går i skolan.
• Runt 40 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag – en flicka varannan sekund.
• Uppskattningsvis 2 miljoner flickor under 15 år föder barn varje år, vilket motsvarar 5 500 flickor per dag.
• En av de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer är komplikationer i samband med graviditet och förlossning.
• Över 3 miljoner flickor i åldrarna 4 -11 år könsstympas varje år.
Omkring 3 miljoner flickor i åldrarna 15-19 tvingas utföra osäkra aborter varje år.
När flickor får tillgång till utbildning utvecklas hela samhället. 

UN women uppmärksammar internationella flicka dagen bl.a genom att uppmärksamma informationsbristen och den okunskap om de specifika behov och svårigheter som flickor har.


Flickor som får tillgång till utbildning blir samhällsbyggare. Det innebär ökad bl.a ekonomisk självständighet, minskad dödlighet, fattigdomsminskning och rättvisare tillväxt, fördubblade chanser att hennes framtida barn också går i skolan, samt demokratisering.

Det finns många aktörer i Sverige som arbetar med jämställdhetsfrågor, flickors rättigheter, och inte minst i nära anslutning till målgruppen flickor. Bland annat finns Flickaplattformen som på sin hemsida bjuder in till sammarbete för att flickor ska kunna hävda sig och bli starkare.
Frågor som rör flickor och unga kvinnor är än idag ett område som behöver prioriteras. Det finns strukturer i samhället som påverkar flickors möjligheter att leva ett liv fritt från förtryck och diskriminering.

Läs mer http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/girl-child


Ban Ki-Moon om en säkrare mer jämställd världIdag skriver FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon om sin tid som ledare för världssamfundet. Han beskriver brister men ser möjligheterna om kvinnor blir mer delaktig i fredsarbetet. Han är stolt över att UN Women grundades och har blivit en förkämpe för jämställdhet och kvinnors egenmakt, med målet att skapa en ”50-50 planet”. 
Ban Ki-Moon är feminist det tycker jag är utmärkt. Han beskriver i sin debattartikel om att det måste göras mycket mer för att få ett slut på den djupt rotade diskrimineringen och det ständiga våldet mot kvinnor samt främja deras deltagande i beslutsfattandet. 

Vi borde alla försvara alla människors rättigheter, oavsett etnicitet, religion eller sexuell läggning, samt det civila samhällets och självständiga massmediers frihet, så att de ska kunna utföra sina viktiga uppgifter. 
Medlemsstaterna har inte ännu kommit överens om en modell för att reformera säkerhetsrådet, vilket utgör en fortsatt risk för dess effektivitet och legitimitet. Här tror jag att Sverige har en otrolig viktig roll att axla. Alltför ofta ses goda idéer och förslag med brett stöd som blockeras i rådet, generalförsamlingen och andra organ i jakten på konsensus. 
Konsensus bör inte förväxlas med enhällighet. Genom att göra detta ger man några stater eller till och med en enda stat oproportionerligt stor makt, vilket håller världen som gisslan i viktiga frågor.

"En perfekt värld kanske ligger långt borta vid horisonten. Men vägen till en bättre värld, en säkrare värld, en rättvisare värld, finns inom var och en av oss. Jag vet att vi genom att arbeta tillsammans kan nå dit" läs mer i Sydsvenskan 
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-05/vi-har-makten-att-fa-ett-slut-pa-krig-fattigdom-och-forfoljelserSer fram emot en inspirerande helg

 
 
Just nu på väg till UN women nationella kommitté Sveriges kansli för att delta i en helg tillsammans med våra lokalföreningar. Det ska bli otroligt kul att få träffa engagerade UN women aktivister från många håll i landet. UN Women nationell kommitté Sveriges uppdrag från UN Women är att bedriva politiskt påverkansarbete, samla in pengar, och informera och utbilda om kvinnors rättigheter.
UN Women nationell kommitté Sverige grundades 2011 och är en religiöst och politiskt obunden organisation.
 
Vi ska bland annat lyssna på Maria Andersson, grundare av 2 Life och skapare av One Bracelet. ”Maria berättar om sitt liv, hur viktigt det är att aldrig ge upp. Hur det som kvinna kan se ut att leva under hot från en man med mycket makt. Hon berättar hur hon genom hela sin livsresa haft mål och drömmar och vilka verktyg hon använt för att uppnå dem”
 
Sedan ska vi utbyta erfarenheter och diskutera hur vi kan växeldra varandra på olika sätt. Vi ska gå igenom olika UN Women-kampanjer och hur Lokalföreningarna kan jobba.
 
Dessutom ska vi ta del av UN Womens olika program i världen dit de insamlade pengarna går. Det finns främst två fonder som vi samlar pengar till. Det är UN Womens Jämställdhetsfond (The Fund for Gender Equality) och FNs Fond för att Stoppa Våld mot Kvinnor (the UN Trust Fund to End Violence against Women/the UN Trust Fund).
 
UN Women verkar på flera fronter. Dels stödjer UN Women internationella politiska förhandlingar i för att de ska bli mer jämställda. Dels hjälper UN Women FN:s medlemsstater att genomföra sina åtaganden i kvinnokonventionen och i den nya globala målen 2030.
 
I helgen ska vi ha Workshop – om hur vi kan göra FN dagen 24/10 mer känd, hur vi kan uppmärksamma FNs dag mot mäns våld mot kvinnor den 25/11 och vad vi gör på olika platser i landet den 8 mars på internationella kvinnodagen.
 
Helt enkelt en intressant, inspirerande och kul helg.

Välkommen tillbaka Lars

Nu gör Högskolan i Skövde ett riktig drömrekrytering genom att föreslå att professor Lars Niklasson anställs som rektor för högskolan. Högskolan i Skövde är modern med en öppen och välkomnande atmosfär. De gör framsteg, varje dag.

Jag delar uppfattningen att Lars har goda förutsättningar att driva utvecklingen av Högskolan i Skövde framåt och det är glädjande att studentkåren och doktorandrådet också har positiva omdömen om rektorskandidaten.

Bilden ni ser är tagen för några år sedan innan Lars stack till Jönköping . Nu kommer Lars tillbaka till sin högskola efter utflykten till grannhögskolan. Naturligtvis har vi höga förväntningar eftersom han alltid gjort bra i från sig tidigare. 

Nuvarande rektor, Sigbritt Karlsson, har satt Skövde på kartan och tagit fajten för en rättvisare fördelning av resurserna till lärosäten i landet. 
Nu förväntar vi oss att kunna jobba tillsammans med Lars och hela staben för att utveckla skolan ytterligare. Första utmaningen blir att få möjlighet att utbilda lärare. Inte bara för att det är ett skriande behov utan också för att det behövs sådan utbildning i Skaraborg. I Skövde finns förstklassiga utbildningar med internationellt konkurrenskraftig forskning. 

Välkommen tillbaka Lars!
Pokemon

Bilden tog jag på utställningen med Moustafa Janos fotokonst från krigets Syrien på Fotografiska museet i Stockholm.

Jag ber om ursäkt för att jag tog kort på en Pokémon i Riksdagens plenisal. 
Alla som har mejlat mig har jag bett om ursäkt. 

Anledningen till att jag lade ut bilden på Twitter var att jag blev överraskad över att det fanns en avatar inne i kammaren och jag brukar alltid lägga ut bilder på det jag ser och upplever. 
Men naturligtvis ska vi koncentrera oss på att lyssna. 
Till mitt försvar kan nämnas att vi ledamöter brukar göra flera saker samtidigt och att det var precis i slutet på ceremonin som jag tog kort på en digitalfigur. 

Pokémon är ett spel som fått många ungdomar att lämna sin dator i tonårsrummet för att gå ut på stan, leta reda på statyer för att skaffa bollar, som i sin tur används till att fånga Pokémonfigurer. Spelet passar både gammal och ung och jag har märkt att det blivit ett sätt att tala med okända. 

Den uppmärksamhet jag fått tack vare eller på grund av detta har gjort det möjligt för mig att berätta om den regeringsförklaring som Stefan Löven höll. Den var framåtsyftande med satsning på jobb, investeringar i bostadsbyggande, bättre skola, välfärd och jämställdhet.  Läs den gärna, det rekommenderar jag, eller lyssna. http://www.regeringen.se/tal/2016/09/regeringsforklaringen-den-15-september-2015/


Jag kan inte spela Pokémon när jag arbetar fram motioner, skriver interpellationer är på utskottsmöten eller voterar. Men jag spelar ibland när jag förflyttar mig mellan möten, det är roligt. 

De som har hört av sig kan deltas in i två ungefär lika stora delar. 
Dels de som kräver min avgång och berättar för mig om hur besvikna de är.

Den andra gruppen skriver uppmuntrande om att det jag gör är modernt, befriande och ärligt. 

Nu ska jag koncentrera mig på att skriva motioner så fortsättningsvis hänvisar jag svaren till detta blogginlägg. Allt gott önskar jag mina läsare på denna blogg.

Idag presenteras budgeten

Det är otroligt glädjande att få vara en del i omställningen av Sverige. Omställning till ett mer hållbart, solidariskt, rättvist Sverige. Det tar visserligen tid att vända från stora skattesänkningar och större skillnader till ett samhälle som håller ihop men vi tar tydliga steg i rätt riktning.

Sedan regeringsskiftet sjunker arbetslösheten, skolorna anställer fler, Sverige går före i klimatomställningen och äldreomsorgen får viktiga tillskott. Sverige har den högsta sysselsättningen i EU och 120.000 fler har ett jobb att gå till. 

Samtidigt kvarstår många utmaningar. Situationen i välfärden är ansträngd. Den ekonomiska ojämlikheten är fortfarande stor. Arbetslösheten pressas ned, men är fortfarande för hög. Klimatutmaningen växer, 2016 ser ut att bli det varmaste året som någonsin uppmätts. 

Idag presenterar Magdalena Andersson med flera en ansvarsfull budgetpropp i rätt riktning. 

Den förra regeringen lät stora skattesänkningar gå före välfärden. Det resulterade i att antalet anställda i välfärden sjönk kraftigt i förhållande till befolkningen, och många verksamheter i kommuner och landsting är i dag pressade.

En historisk satsning på välfärden med 10 miljarder kronor årligen till kommunsektorn. Det är den största enskilda förstärkningen av statsbidragen någonsin. Nu blir det möjligt att utveckla välfärdens verksamheter. 

Kunskapsresultaten i den svenska skolan har under många år fallit och skolan har blivit allt mer ojämlik.  Nyckeln till att lyckas är lärarna. 13.000 fler anställda i skolan gör att personaltätheten i skolan ökar. Nu bygger vi ut lärar- och förskolelärarutbildningarna med ytterligare 3.600 helårsstudenter till 2021. För att alla elever ska få det stöd de behöver i tid har vi skjutit till resurser för tidiga insatser i skolan och tar fram en läsa-skriva-räkna-garanti. Vi har satsat på höjda lärarlöner och bättre fortbildningsmöjligheter. 

Regeringen fortsätter arbetet för att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Arbetslösheten minskar och vi har nu den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år och den högsta sysselsättningsgraden i EU, men alltför många saknar fortfarande ett jobb att gå till. För att öka jobbchanserna har ett nytt kunskapslyft påbörjats och ska utvecklas. Avsaknad av körkort är ett hinder för jobb, därför ska det bli möjligt med CSN-lån för körkortsutbildning. Satsningar på bredbandsutbyggnad underlättar att arbeta och driva företag på landsbygden.


• Runt om i Sverige blir synen av byggkranar allt vanligare. Bostadsbyggandet ökar kraftigt och är uppe på nivåer som inte setts sedan miljonprogrammets dagar. Vi genomför den största bostadspolitiska satsningen på 20 år. Infrastrukturen måste gå att lita på, det är grunden för industrins konkurrenskraft och människors tillgänglighet till jobb och bostäder. Trafikverket får mer till  investeringar och underhåll och senare i höst kommer infraproppen. 

Sverige ska vara ett land i arbete och sammanhållning, i jämlikhet och hållbar utveckling. Kampen mot ojämlikheten är en viktig del av samhällsbygget. Växande klyftor göder oro, egoism och rasism. Nu stödjer vi hushåll med svag ekonomi bland annat genom att höja inkomstgränserna i bostadsbidraget och garantinivån i sjukersättningen. Vi höjer också flerbarnstillägget för det tredje barnet. 


Sverige ska inte möta framtiden med nedskärningar i välfärden, låga löner och sänkta klimatambitioner. Sverige ska hålla ihop. 

Helhetsgrepp om jämställdhetenSverige är ett av världens mest jämställda länder. I den årliga genomgången som görs av World Economic Forum hamnar Sverige på fjärde plats, strax efter Island, Norge och Finland. Men mycket återstår att göra. Bland annat är löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortfarande stor. Under ett helt arbetsliv tjänar i kvinnor i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än männen. Likaså är mäns våld mot kvinnor fortfarande mycket utbrett.

I dag saknas ett helhetsgrepp om insatserna för jämställdhet i Sverige. Vi har helt enkelt inte tillräcklig kunskap om vad som gjorts och vilka insatser som är meningsfulla på jämställdhetsområdet. Därför föreslår regeringen nu en jämställdhetsmyndighet i höstbudgeten.

Myndigheten ska skapa sig en helhetsbild av jämställdhetspolitiken och effektivisera genomförande av politiken. Det handlar också om att möjliggöra ansvarsutkrävande när det brister. I början av 2018 slår den nya myndigheten upp portarna.

Jämställdhet är en bärande pelare i den svenska modellen.

Under hösten kommer vi också att presentera en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är svårt att veta hur många kvinnor som drabbas av mäns våld. Vanligen sker denna typ av våld i nära relationer. En studie från 2014 visar att 14 procent av kvinnorna och fem procent av männen någon gång efter 18 års ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation. 20 procent av kvinnorna och åtta procent av männen uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. En stor andel våldsutsatta anmäler dock aldrig de övergrepp som de utsatts för i den nära relationen, vilket innebär att mörkertalet är stort. Omkring 80 procent avvåldet mot kvinnor i nära relationer uppskattas aldrig komma till polisens kännedom.

En åtgärdsplan behövs. Och pengar. Därför tillförs ytterligare 400 miljoner kronor i budgetpropositionen för att bekämpa våld mot kvinnor. De samlade åtgärderna på området omfattar därmed över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020. Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser. Insatserna ska bland annat rikta in sig på att informera män och pojkar om jämställdhet och om kvinnors rättigheter. Två andra delar handlar om att bekämpa hedersrelaterat våld och prostitution och människohandel.

Frustrerande tågförseningar fortsätter men nu pga underhåll.Att allt fler och fler vill åka tåg är förstås glädjande men kräver insatser. Spåren används till bristningsgräns och många år av eftersatt underhåll innebär förseningar och stopp.

Först är vi tågpendlare frustrerade för att det eftersatta järnvägsunderhållet leder till alla dessa tågförseningar. Nu när vi har en regering som äntligen satsar på järnvägsunderhåll blir vi frustrerade för att underhållet försenar vårt resande.  
Åratal av eftersatt underhåll kommer ta låååång tid att rätta till. 

Förut visste ansvarig myndighet inte ens om var behoven av underhåll var som störst. Med kunskap om järnvägarnas tillstånd blir det lättare att prioritera resurserna rätt och att planera för de nödvändiga avstängningar som krävs för vissa spårarbeten.  

Regeringen prioriterar järnvägen högt.  Det årliga anslaget till järnvägsunderhåll är höjt med hela 1,34 miljarder. Dessutom blir det ytterligare en satsning på 200 miljoner nästa år för kapacitetshöjande åtgärder. Snart kommer en ny infrastrukturproposition tills dess kommer regeringen avsätta flera miljarder till järnvägsunderhåll. 

Det bristande underhållet sänker tågens möjligheter att konkurrera med andra transportalternativ vilket försvårar omställningen till hållbara transporter.

Men behovet av hastighetsnedsättningar på allt fler sträckor beror på flera anledningar. Ökningen beror på att Trafikverket beskriver beslutade hastighetsnedsättningar pga av risk och pga pågående underhållsarbete. Det är ett nytt arbetssätt för att tydliggöra förutsättningarna och för att kunna hantera avvikelser så tidigt som möjligt. 

Det räcker alltså inte med fina ord. Det gäller att gå från ord till handling.  
Vallöftet om fler tåg i tid ska infrias och då måste dessa kraftiga resurser skjutas till. 
Tyvärr kommer det ta tid, mycket lång tid.......


Riksmötets öppnandeDet är ett problem med att ha kvar den gamla traditionen med att öppna Riksmötet i mitten av september trots att vi vari igång en månad. I augusti och september pågår förhandlingar, budgetöverläggningar, interpellationsdebatter, utskottsmöten mm. Dessutom ägnar vi tid åt praktik, arbetsplatsbesök, studieresor och olika möten i valkretsen.   
Men igår var det öppnande med pompa och ståt, från och med nu är vi mer fast i Riksdagshuset. 

Stefan Löfvens regeringsförklaring var mycket bra och omfattande. Statsministern talade om att regeringen bytt kurs från skattesänkningar och nedskärningar till kraftfulla investeringar i samhällsbygget samt om vikten av ett Sverige som håller ihop.
 Riksmötets öppnande i år innebär också halvtid i mandatperioden. Under de två senaste åren har vi bytt inriktning på politiken i Sverige. Förändring tar tid, men kursändring gör skillnad. Det har hänt en hel del på två år har vi bland annat åstadkommit:
• Den största bostadsinvesteringen på 20 år
• Över 50 000 nya utbildningsmöjligheter i ett nytt kunskapslyft så att människor kan ta jobb där kompetens saknas
• 13 000 fler lärare och annan personal samt särskilda resurser till skolor med störst behov
• Lärarlönelyftet ger omkring 60 000 lärare en höjd månadslön med mellan 2 500 och 3 500 kronor
• 10 miljarder per år för fler anställda i välfärden och riktade satsningar på sjukvård och äldreomsorg
Kostnadsfria läkemedel och glasögonbidrag för barn

Det händer mycket positivt i politiken just nu med andra ord. Att jag dessutom twittrade om mitt Pokémonspelande innebar bland annat att flera journalister hörde av sig och jag fick möjlighet att berätta om vår rättvisepolitik. 

Svaret är JA

 

 

Det är många som både ringt och mejlat mig idag och frågat om jag tyckte Stefan Lövens regeringsförklaring var bra.

Svaret är ja. Det var till och med väldigt bra

Har blir bara bättre och bättre på att tala och idag lyckades han få med alla departements intressen, prioriteringar och satsningar i ett sammanhängande tal om hur vi och världen hör ihop.

 

Jag är mycket imponerad över satsningarna på 10 miljarder till välfärden, att sysselsättningen är högst i Europa och att vi fortsätter pressa ner arbetslöshet och satsa på skolan mm. Han framhöll också vikten av att fokusera vidare med jämställdheten mellan män och kvinnor.

 

Han talade om att samhällsbygget omfattar alla.

 

”Under mandatperiodens två första år har flera av riksdagens partier ingått 15 viktiga överenskommelser, senast om energipolitiken, nya klimatmål – och hela det ekonomiska ramverket. Ett stort tack till alla er som konstruktivt medverkat i dessa överenskommelser. Vårt samarbete gör Sverige starkare. Sverige är i världen och världen är i Sverige.

 

Nu moderniseras Sverige med nya kliv mot hållbarhet och tillväxt, med klimatomställning, en jämlik kunskapsskola och fler jobb. Nu stärks vårt internationella engagemang på alla nivåer.

Nu genomförs investeringar i det som gör vårt land både starkt och tryggt. Den svenska modellen ska inte avvecklas. Den ska utvecklas.

Så tas ansvar för framtiden, för den omvärld vi är så beroende av och för ett Sverige där vi håller ihop”. Dessutom talade om vikten av att vi håller ihop. ”Öppenhet mot världen präglar Sverige och varje invånares vardag. För en liten nation med höga ambitioner för jobb, klimat och skola är det ett avgörande vägval. Ledarskap i vår tid ställer krav på bred och aktiv samverkan – lokalt, nationellt och internationellt”.

 

För er som inte läst rekommenderar jag

http://www.regeringen.se/tal/2016/09/regeringsforklaringen-den-15-september-2015/

 

Dessutom har jag noterat att det finns ett intresse i att jag har tagit bild på en Pokémon inne i plenisalen. Det stämmer att jag har klarat av att göra två saker samtidigt.

Det finns de som blir provocerade av det och de personerna ber jag om ursäkt.

  

Så länge väljarna har förtroende för mig har jag kvar mitt uppdrag och det pågår dygnet runt.

Vi läser handlingar, förhandlar, möter väljare, deltar i utskottssammanträden, voterar, gör studiebesök, arbetsplatsbesök osv hela tiden.

Att jag dessutom är fascinerad av att Pokémon kan få ut unga från sina tonårsrum och gamla att förenas med de unga i gemensamma promenader och aktiviteter. Den aktiviteten intresserade mig och gjorde att jag tog steget till att bli en Pokemonspelare.

Om det är bra eller dåligt får framtiden och väljarna avgöra.

 

Men avslutningsvis vill jag betona än en gång att Stefan Löven var otroligt bra idag.

Lyssna på honom du också 


Ängeln i rummet

Bilden ni ser är från Visby, jag tog den sommaren 2003 efter Anna Lindhs tal i Almedalen.

I slutet av augusti samma år körde jag henne i Skaraborg. Hon talade på Västerhöjdsgymnansiet i Skövde, på Vadsbogymnasiet i Mariestad och vi gjorde arbetsplatsbesök på Dafgård i Kjällby. 

Bara någon vecka senare fick vi det fruktansvärda beskedet. 
Nu har det gått 13 år sedan Sveriges dåvarande utrikesminister brutalt mördades och ryktes bort i från oss.13 år av saknad. 

Saknad av den engagerade, optimistiska glädjespridaren som ständigt försökte hitta lösningar på utmaningar. Jag träffade Anna i SSU och vi jobbade tillsammans i förbundsstyrelsen. Det är märkligt att hon som hade så mycket att göra alltid hade tid med vänner och medmänniskor i sin närhet. Alltid ett uppmuntrande ord men ständigt på språng.

På begravningen sjöng Eva Dalgren "Det går en ängel i mitt rum". På söndag hedrar vi Anna med musik och texter.  

Välkomna att minnas ljusa stunder från Anna Lindhs gärningar och ord. Vi träffas utanför bibliotek i Kulturhuset i Skövde för en stunds samvaro och gemenskap. 

RSS 2.0