Bättre stöd kommunernas verksamheter

 


Just nu debatterar finansutskottet kommunernas välfärdsverksamheter. Vi är bestörta över att vi inte kan genomföra våra välfärdsreformer. Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet, vår jämställdhet och vårt ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av alla människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Sverige ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden. Där vi bryggar över klyftor och där alla barn har möjligheter att förverkliga sin fulla potential. Vi kommer alltid att stå upp för ett öppet och humant samhälle!
Sverige befinner sig på flera viktiga områden i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Överskott har vänts till underskott. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män består. De sänkta klimatambitionerna och oviljan att med kraft ställa om till miljövänlig produktion riskerar vår natur, människors hälsa och Sveriges ekonomiska utveckling.

Den borgerliga regeringen lämnade stora hål i statens finanser. Ofinansierade skattesänkningar har bidragit till att underskotten i de offentliga finanserna har vuxit år efter år, även när konjunkturen stärkts. Överskottsmålet nås inte. Nu ska underskotten steg för steg pressas tillbaka, så att Sverige inte längre bryter mot det finanspolitiska ramverket. Därför finansieras nya reformer fullt ut i den rödgröna budgeten.
En politik för fler jobb, präglad av både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, ger ökad sammanhållning och är avgörande för Sveriges utveckling. Sverige ska ha en välfärd att lita på. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Sverige ska vara ett land som håller ihop.
Det är inte bara olyckligt och allvarligt att den moderatstyrda alliansen ihop med SD röstat ner vår budget till förmån för ett alternativ som fortsätter på en väg som väljarna sa nej till vid valet den 14 september. 

Med vårt budgetalternativ skulle bl.a. bättre förutsättningar för jobb och utbildning i kommunsektorn ha skapats. Riksnormen för försörjningsstödet för barn skulle ha höjts med 81 miljoner Pensionärernas villkor skulle ha förbättras genom att skattelättnader för pensionärer med 1 913
miljoner kronor hade genomförts. Vårt långsiktiga mål är att skatteklyftan ska slutas genom att skatten sänks för pensionärer.
Vår budgetproposition hade förbättrat kommunsektorns ekonomi positivt genom bl.a. ökade anslag till äldrevård, sjuk- och förlossningsvård, stöd till kvinnojourer, höjt underhållsstöd och högre A-kassa.

Vi har också föreslagit att det kommunala utjämningssystemet ändras så att fördelningen blir rättvisare. Det förslag som alliansregeringen genomförde förra året medförde att 961 miljoner kronor omfördelas till ett tiotal moderatstyrda höginkomstkommuner. Det är orättvist och felaktigt fördelning mellan kommunerna.

Lucia i alla varianter
Hoppas alla får en fin lucia med sång, musik och lussefika. Det är en fin högtid som vi utvecklat i Sverige men som har rötter ända bort till Italien för nästan 2000 år sedan. Lucia föddes i Syrakusa på Sicilien men blev både torterad, bränd och utnyttjad innan hon blev helgon.

En teori om det moderna Luciafirandet, med Lucior med ljus i håret är att det är inspirerat av en berättelse där det sägs att Lucia bar ner mat till fångarna i de mörka fängelsehålorna. Legenden säger att för att kunna ta så mycket mat som möjligt i sina händer satte hon ljus på huvudet för hon skulle se bättre.

När jag jobbade inom förskolan fick barnen välja vad de vill vara i Luciatåget. Om alla ville vara lucior fick de det, julgrisar, tomtar, änglar och lussegubbar var också välkomna i tåget. 
Jag tycker att huvudsaken är att barnen hade kul när de sjunger och att vuxna inte sätter för stor press eller har för höga förväntningar.

Jag har ju tyvärr varit med och sett hur lucior, tärnor och stjärngossar svimmar och till och med spyr pga för lite mat och syre, nervositet och krav från omgivningen.

Så kom igen nu, släpp kraven, klä dig i rött, gult, vitt eller svart, det gör det samma. Sjung och var glad, bjud någon du känner på fika och njut av en mångkulturell tradition Svensk Lucia 

  

Stupstocken blir kvarSitter på tåget påväg hem från Riksdagen och känner mig djupt bedrövad över att de borgerliga ledamöterna och SD ledamöterna så kallsinnigt röstat bort ekonomisk trygghet för sjuka och handikappade. 

80 000 sjuka och handikappade och deras familjer har utsatts för en mycket otrygg ekonomisk situation sedan 2008 då den dåvarande borgerliga majoriteten dunkande igenom de tuffa reglerna för utsatta människor. Vi budgeterade för att underlätta men fick inte igenom det. 


Stupstocken dvs den bortre tidsgränsen har inte haft någon positiv effekt. Försäkringskassan har själva studerat konsekvenserna av den bortre tidsgränsen och funnit att den inte gett de förväntade effekterna för att avsluta sjukfall. De allra flesta som tvingats lämna sjukförsäkringen kommer tillbaka och då ofta ännu sjukare. Många sjuka som tvingats till arbetsförmedlingen vid sin utförsäkring är för sjuka för att kunna delta i någon meningsfull arbetsmarknadspolitisk insats.

De tvingas att söka socialbidrag eller försörjningsstöd som det heter. Människor blir fattiga och kommunerna får ökade kostnader.  

 Försäkringskassan räknar på att 1000 personer i månaden kommer att utförsäkras nästa år. Under 2016-18 väntas antalet bli högre, drygt 14 000 personer om året. Det är lika många som bor i Götene, Tidaholm eller Vara. Det är lika många som Karlsborg och Hjo tillsammans.

Vi röstade för att fler inte ska bli utförsäkrade 

De borgerliga partierna, med stöd av Sverigedemokraterna, valde i stället fler utförsäkringar.


lika villkor iTransportbranchen,

  

Idag har jag tagit emot en stor delegation från åkeribranschen. Det var både åkare och transportarbetare som i stor samstämmighet framförde budskapet om att det brådskar för lika villkor inom transportbranschen.

 

Efter att ha jobbat med frågorna så länge och att det äntligen efter alla dessa år börjar röra på sig känns bra men det är inte tillräckligt. Det kunde dagens besökare intyga.

 

Åkerinäringen i Sverige är utsatt för kraftiga marknadsstörningar där skruppelfria speditörer och transportköpare utnyttjar fattiga människor till slavliknande förhållanden 

 

Svensk åkerinäringen är i akut behov av ordning och reda med beställaransvar med högre sanktionsbelopp. Det enda sättet för att få säkra vägar där välutbildade chaufförer kör för schysta villkor är att sätta krav på de som beställer och organiserar transporterna.

 

Jag och Pia Nilson välkomnar det initiativ som tagits i ”här stannar Sverige”, det har gjort att frågan uppmärksammats ytterligare.

 

Att den borgerliga regeringen behövde 8 år på sig för att komma med en halvmesyr 3 veckor före valet i september kan vi beklaga.

 

Men vi kan vara glada över att Trafikutskottet är överens om att klampning i 24 timmar inte är tillräckligt, att det måste finans frakthandlingar i bilen och att sanktionsavgifterna måst vara hög (läs 40 000 kr) för att det ska kännas ordentligt för de som inte följer cabotagereglerna. Att vi måste ha ett större krav på den som beställer frakten och att det behövs mer kontroller och utbildning av åklagare.

 

Dessutom vill vi socialdemokrater gå vidare med schysta villkor. Att alla som kör i Sverige ska ha lön som går att leva på och att Svenska lagar och regler givetvis ak gälla för alla som kör på våra vägar.

 

 

 

Dessa åtgärder är ett viktigt steg i rätt riktning men naturligtvis inte tillräckligt. Vi behöver göra mer. 

Det var det vi diskuterade på dagens möte och nu gäller det att gå från ord till handling. Men hittills har den socialdemokratiska regeringen levererat mer på 2 månader än vad den borgerliga regeringen mäktade med på 8 år inom dessa frågor. Det bådar gott för framtiden


Varför är blockpolitiken viktigare än Sverige bästa?

 Sedan några dagar tillbaka befinner vi oss i ett helt nytt, och allvarligt, läge i svensk politik.

 

Sverigedemokraterna har gjort klart att de hädanefter tänker ta varje chans att fälla varje regering som inte anpassar sig efter dem och dansar efter deras pipa. Två gånger om året, vid budgetomröstningen och vid omröstningen om tilläggsbudget, kan de alltså fälla vilken regering som än sitter.

 

Det enda sättet att förhindra ett sådant kaos är att övriga partier är beredda att samarbete över blockgränsen så att vi kan bilda stabila majoriteter i riksdagen och Sverige kan styras.  

 

Men de borgerliga partierna har inte varit beredda att samtala om hur vi kan finna en väg framåt. Regeringen har gång på gång erbjudit möjligheten att förhandla om samtliga sakfrågor i budgeten med Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Svaret har hittills varit nej. Istället valde de att låta Sverigedemokraterna fälla regeringens budget.

 

Det är inte bara ansvarslöst, det bryter samtidigt två löften som de borgerliga partierna gav i valrörelsen: 1. Att de skulle låta det största blocket regera och 2. Att de inte skulle ge Sverigedemokraterna avgörande inflytande.

 

 

Ansvarsfulla politiker har byggt Sverige starkt genom att partier har agerar tillsammans i svåra lägen.  Rösträtten, flertalet välfärdsreformer, pensionsreformen och 1990-talets skattereform och finanspolitiska ramverk. Det är några exempel på hur Socialdemokraterna och ett eller flera borgerliga partier tillsammans har byggt Sverige starkare.

 

Nu går vi till extra val. Det blir ett val om huruvida man är beredd att samarbeta eller ej. Ska vi ha kaos, bråk och blockpolitik i Sverige eller ska vi ha ett gott samarbetsklimat och en konstruktiv diskussion över blockgränsen om hur vi tar vårt land framåt?

Vi socialdemokrater är öppna för samarbete med alla partier utom SD för att finna lösningar på den fortsatt höga arbetslösheten, allt sämre skolresultat, bristande välfärd och missade miljömål.


Vad händer nu med barnen och ungdomarna?

Samarbetsregeringen innehöll många reformer som skulle minska klyftorna. Bland annat innehöll den förslag om att FNs barnkonvention ska bli lag och att ungdomar ska ha jobb praktik eller utbildning inom 90 dagar. Nu riskeras detta pågrund av SD röstade på den borgerliga budgeten. Vår budget innehöll också investeringar för fler jobb genom att bygga fler bostäder och underhålla järnvägen bättre. Några andra exempel som nu går förlorat är: 

Höjt tak i a-kassan

Schyssta villkor och avtalsenliga löner 

– 18 000 nya utbildningsplatser

– Satsningar för att minska ungas psykiska ohälsa

– 2,7 miljarder till en förbättrad skola

– Läxhjälp till alla

– Höjda anslag till kvinnojourerna

- 2 miljarder för bättre kvalité i äldrevården 

– Satsningar på folkbildningen

– Upprustning av miljon- programsområdena

– 2 miljarder till en förbättrad sjukvård

– Satsningar på en jämställd föräldraförsäkring

SD använde sina mandat i Sveriges riksdag till att fälla regeringens budget och meddelar att de kommer att fälla varje regerings budget även framöver om de inte gör som SD säger och dansar efter deras pipa. Så länge blockpolitiken ger dem en vågmästarroll kommer de skapa kaos i riksdagen.

Trots det allvarliga politiska läget har Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemo- kraterna meddelat att de vägrar föra konstruktiva samtal med regeringen om budgeten.
De vägrar vara med och ta ansvar i detta svåra läge för Sverige.

 Konsekvensen av de fyra borgerliga partiledarnas agerande är att Sverige inte har något realistiskt regeringsalternativ. Regeringen kommer därför den 29 december att utlysa extra val som ska hållas den 22 mars.Visst kommer de flesta rösta som sist

 Många oroas nu över att de allra flesta kommer att rösta som de gjorde i förra valet. Men så är det ju faktiskt i nästan alla val. Det är inte dessa stabila väljare som kommer att avgöra valet. Det är de osäkra väljarna som kommer att avgöra extra valet den 22 mars. Vi måste vända oss till de som bytt nyligen och de få som brukar byta parti mellan valen.

 

 

Sverige skall förbli ett öppet land som visar generositet mot människor som flyr undan krig och förtryck. Alltså måste vi även vara beredda till blocköverskridande lösningar för att förhindra att SD slår knut på besluten fortsättningsvis.

 

 

NU FÅR VÄLJARNA än en gång ta ställning till hur Sveriges framtid skall utformas. Skall det bli fler jobb, kvalité i välfärden, investeringar i utbildning, i byggande och i bättre infrastruktur eller ska det bli ett samhälle som fortsätter att slitas isär med ökade klyftor.

 

Extra valet kommer också att handla om förtroende. När de borgerliga partierna styrde lade SD ner sina röster men nu när det är en rödgrön regering valde de att aktivt rösta på den borgerliga budgeten. Det kan inta vara tydligare.

 

Vi behöver ställa upp för varandra, på sjuka, arbetslösa och på schysta villkor för att klara av att hålla ihop samhället. Vi behöver både stabilitet och solidaritet för att klara framtidens utmaningar


Hade vi voterat som i Finland hade detta inte hänt


I Finland är de vana vid att regera ihop med sina politiska motståndare, de får helt enkelt inte ihop det annars. 

För att de ska få igenom sina förslag röstar de alltid först på det förslag som förväntas få minst röster i huvudvoteringen. 

Vid huvudvoteringen röstar de sedan på sitt eget förslag, på så sätt får även minoritets regeringar igenom sina förslag utan att det behöver ändras några regler. 

Jag vet inte om det är något särklit bra sätt. Det jag vet är att många kommuner runt omkring i Sverige använder sig av det sättet och jag är ganska säker på att Finland inte är det enda land som röstar på det sättet i sina respektive Riksdagar 


Jag fick aldrig ställa frågan för Björn Söder

 

Idag på frågestunden valde andre vice talman att prioritera de frågeställare som vill ställa fråga till vice statsministern. Därför fick jag aldrig chansen att ställa någon fråga om den borgerliga budgeten som igår röstades igenom av SD och de borgerliga partierna, vad den innebär för landets lärare.

 

Nu uteblir satsningar på kvalité i äldrevården och på fler välfärdsarbetare, nu försvinner ungdomars möjlighet till jobb praktik eller utbildning inom 90-dagar och nu uteblir samarbetsregeringens stöd till de ensamstående föräldrarna. Det uteblir eftersom SD röstade med de borgerliga partierna. De borgerliga partierna i sin tur gladde sig över stödet och var beredda att sätta sig i en regering med stöd av det främlingsfientliga partiet.

 

Jag ville fråga Aida Hadzialic vad detta innebär för landets lärare och ambitionen om att återigen bli en kunskapsnation. Lärarna är ju nyckeln för att det ska kunna ske. Att borgarnas budget gick igenom får tyvärr stora konsekvenser.

Att investera i lärarna genom att höja yrkets attraktivitet genom bland annat höjda löner var den enskilt viktigaste valfrågan. Samarbetsregeringen hindrades igår att infria sina löften om att avsätta resurser för höjda lärarlöner.

 

Det är talmannen som avgör vem som ska få ordet och jag fick aldrig ställa frågan av Björn Söder.

 

Återstår att blogga om det och det har jag gjort nu.

 


Fackeltåg för solidaritetNu när vi vet att det blir val den 22 mars till riksdagen är det tid att fundera på hur valrörelsen kan gå till i vintertid. Det blir mörkt mycket tidigare på eftermiddagen i mars än i september och det kanske är lite för kallt att stå i valstugor så vi får tänka ut andra aktiviteter.

Knacka dörr är värmande, ger motion och många steg till stegräknaren. Men även fackeltåg kan ge extra glöd till argumenten.
Så varför inte ordna många upplysande fackeltåg för solidaritet, mot rasism och för rättvisa och fler schysta jobb med ordning och reda på arbetsmarknaden.

Tänd ett ljus i mörkret - orda fackeltåg för en socialdemokratisk valseger den 22 mars!   

Jag räds inte ett nyval

l


Än så länge vet vi inte vad budgetbråket I Riksdagen kommer att leda till. Det vi vet är att de borgerliga partierna hårdnackat vägrar ta Stefan Löfvens utsläckta hand. De stödjer sig hellre på det främlingsfientliga SD än försöker hitta gemensamma lösningar. 

Efter dagens omröstning kan gå på olika sätt. Antingen får talmannen sondera terrängen på om det finns andra partikonstellationer som är beredda att regera, finns det inte det kan det bli extra val.

Om det blir ett extraval (nyval) till Riksdagen nästa år tycker jag att det ska bli spännande att gå ut en valrörelse för att plädera för jobb, praktik eller utbildning till ungdomar. Jag tänker stå upp för att det behövs fler anställda i äldrevården och investeringar i infrastruktur.    Jag tänker knacka dörr för ett jämställt samhälle och möjlighet till högre utbildning i hela landet.

Nyligen presenterade SCB sina opinionsmätningar som visar att vi inte har tappat i förtroende under hösten, vilket den borgeliga regeringen alltid gjorde. 
Vi står starka och kan stärka oss ytterligare genom ett val. 
Dags att kavla upp ärmarna, vi är stolta över vår politik för solidaritet och trygghet. 


Vill de borgerliga partierna samregera med SD?

 Idag frågor vi våra borgerliga kamrater om de är beredda att samarbeta med regeringen kring budgeten eller vill de hellre att regera med stöd av SD?

De frågorna ställer vi med anledning av att sd meddelat att de tänker rösta på de borgerliga partiernas budget. De säger att de kommer att fälla varje regering som inte följer deras främlingsfientliga politik.

De sviker en stor del av sina egna vallöften: sänkt pensionärskatt, höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen, bättre välfärd – genom att rösta för fortsatt borgerlig politik.

 

Vi behöver en samarbetsregering över blockgränserna så att inte 13% av Riksdagsledamöterna ska bestämma över 87% av Riksdagsledamöterna.

 

Svenska folket röstade för ett regeringsskifte, men ingen sida fick en egen majoritet. Men nu frågar vi åter igen om det finns något eller några borgeliga partier som kan vara med och det gemensamma ansvar som vi har för Sverige.

 

Nu behöver vi söka det som förenar snarare än det som drar isär. Nu måste vi sätta taktik och prestige åt sidan, och sätta Sverige främst.


Det är politikens innehåll det handlar om


Det är naturligt att dras in i spännande diskussioner om främlingsfientliga SD röstar med de borgerliga partierna, som de gjort i 8  fall av 10 förra mandatperioden. Men spelet är inte det viktiga egentligen. Det är än viktigare att diskutera budgetens innehåll. 

Det handlar om ungdomar möjlighet till jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar. 

Det handlar om mer personal i äldreomsorgen och att sjukvårdspersonalen ska kunna lägga mer tid på patienterna och mindre tid på administration. Läkemedel till barn och unga ska vara kostnadsfria.

Det handlar om att vi ska börja ta bort den orättvisa pensionärsskatten, vi börjar med de sämst ställda pensionärerna. Bostadstillägget för pensionärer höjs med upp till 100 kronor i månaden.
Och det handlar om avskaffa avdragsrätten för läxhjälp och istället se till att läxhjälp till de som behöver det mest. 

Med vår budget ska fler kunna kvalificera sig till och därmed kunna ta del av a-kassan. För att slippa försörjningsstöd. Grundersättningen i a-kassan höjs från 320 till 350 kronor per dag. Den högsta möjliga ersättningen höjs från max 680 till max 910 kronor per dag de första 100 dagarna.

Vi vill ta bort stupstocken i sjukförsäkringen och låta läkare istället för politiker avgöra när människor är friska. Slopa de bortre gränserna i sjukförsäkringen. Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs med vårt budgetalternativ från 64 procent till 64,7 procent av inkomsten.

Detta är bara några exempel på vad som står på spel i morgon. Politikens innehåll är viktigare än spelet. Vi tar ansvar och vi hoppas att fler gör det. 


Det kunde varit värre…..Efter valet 2006 sjönk de fyra borgerliga partierna som en sten i opinionsmätningarna.

Det har faktiskt inte den nya samarbetsregeringen gjort. Men visst har det börjat tufft.

Dagens stora SCB visar på i stort sett dött lopp.

 

Denna vecka slår alla tidigare veckor vad gäller spänning inför onsdagens Riksdagsomröstning om budgetramarna. I morgon ska SD berätta hur de röstar på onsdag. Om de lägger ner sin röst när deras eget förlag fallit eller om de röstar aktivt för en borgerlig politik.

 

Att rösta för en borgerlig politik är inget nytt för SD, de röstade med dem i 8 fall av 10 under förra mandatperioden. Men det innebär sänkt stöd till äldreomsorgen jämfört med regeringen, det innebär att de röstar emot det första steget att ta bort pensionärsskatten (den som börjar med att stötta de sämst ställda) Att rösta med borgarna innebär också lägre a-kassa och ingen borttagen stupstock i sjukförsäkringen m m

 

Jag tror at SD fikar efter beröm i morgon. Att de kan säga, titta vi tog vårt förnuft tillfånga och stoppade en regeringskris. Jag tycker inte SD är värt något beröm alls oavsett hur de gör i morgon.

Det allra bästa vore om något borgerligt parti tog ansvar och lade ner sina röster på onsdag. Då skulle vi slippa vara beroende av ett främlingsfientligt parti som försöker spä på folks fördomar och rädsla.

 

Tyvärr har det gått mycket prestige i frågan så jag har lite hopp till det denna gång…

Men som sagt det kunde i alla fall ha varit ännu värre i opinionsläget. Vi skulle nog klara att mobilisera än fler väljare på kort tid om det skulle behövas.


Regeringschefen har ansvar men det finns fler som kan ta det.På onsdag avgörs det budgetramarna för 2015 års. Vi har ett antal gånger fått höra att det är Stefan Löfvens sak att se till så att det går igenom. Det stämmer.
Men Sverige har genom historien haft många goda exemplet på att det även går att bjuda till från fler håll. Låt mig ta tre exempel:
1. På slutet av 1950 talet var det regeringskris. Det var i samband  med striden om bättre pension, den allmänna tilläggsförsäkringen, dvs ATP. 
1959 genomförs efter flera års politiska diskussioner en omröstning i riksdagens andra kammare. Förslaget om att införa ATP vinner med en rösts övervikt.

Det var den folkpartistiske riksdagsmannen Ture Königson som lade ner sin röst. Königson förklarade att regeringens förslag var det enda genomarbetade. Han ville inte komma hem till varvsarbetare i Göteborg och förklara att han röstat bort deras möjlighet till anständig pension. Han tog ansvar i en svår tid med många låsningar och prestige från flera håll.

2. 1991 bildade Carl Bildt  en minoritetsregering bestående av de fyra borgerliga partierna och fick stöd av populistiska Ny demokrati. Den borgerliga regeringen genomförde  skattesänkningar och avregleringar i ekonomin. Lågkonjunkturer förvärrades och läget blev akut hösten 1992. Då traskade Ingvar Carlsson och Mona Sahlin över bron från Riksdagen till Rosenbad och tog ansvar. Det  ledde till ett unikt samarbete där regeringen och socialdemokraterna i två ”krisuppgörelser” kom överens om omfattande besparingsåtgärder.

3. Mitt tredje exempel är centerns ansvarstagande i mitten på 1990-talet. Efter valet hade vi genom Ingvar Carlsson och Göran Persson satt ingång ett gediget saneringsarbete med vänsterpartiet. Men det var inte förrän uppgörelsen med centern stod klar som raset stannade upp. Hela centern med Olof Johansson och Per-Ola Eriksson i spetsen tog ansvar. Det resulterade bl.a i ett finanspolitiskt ramverk och ordning och reda i statens finanser. Dessa ramverk har tjänat Sverige väl även under den internationella ekonomiska krisen som startade i mitten på 2008 

Dessa exempel visar på att det går att ta ansvar även om en inte är regeringsbildare eller sitter i regeringen. På onsdag avgörs det om Sverige ska hamna i ytterligare en regeringskris. 


RSS 2.0