Hållbara lastbilstransporterIdag hade Sveriges Åkeriföretag med Tomas Morell i spetsen ordat ett möte för oss, Socialdemokratiska riksdagsledamöter, på Volvo lastvagnar i Göteborg. 
 
Det var Anders Ygeman, Leif Pettersson, Lars Johansson, Mattias Jonsson och jag som var på  plats. Vi fick bl.a. Åka Volvo Lastvagnars bil med kollisionsvarning med nödbroms och jag fick känna hur det kändes.Volvo har arbetat med säkerhet under lång tid och nu kunde vi tillsammans med branschen studera de nya system som erbjuds i moderna lastbilar. Med det nya systemet kan skadeverkningarna vid ett olyckstillbud avsevärt minskas. Det betyder ökad säkerhet både för förarna och för medtrafikanter.
 

Länskriminalpolisen var representerad av Håkan Carlsson och gav oss sin bild av transportsäkerhet, han välkomnade dessutom vårt förslag med klampning på riktigt. Dvs att inte som den borgerliga regeringen vill släppa förövarna efter 24 timmar.

Vi fick också presentera våra förslag om ordning och reda på vägarna 
 
Trafiksäkerhet och säkerhetstänkande är något som jag arbetat med under många år, både i trafikutskottet och som ordförande för NTF. Idag fick vi se på plats hur Volvo arbetade med säkerheten.

Dessutom fick vi provköra. Jag körde tre olika modeller från en 10 meters till en 25 metare med släp. Det var både kul, pirrigt och lärorikt att få köra omkring på Volvos testanläggning.    

Åtta förlorade år


Åtta år med alliansregeringens politik har inneburit åtta år av beslut som gett resultatet 0-8 till Stockholms fördel. Vi Skaraborgare har fått betala priset för den stockholmsfixerade politiken. Det vill vi socialdemokrater ändra på.

Vi tror på Skaraborg. Vi ser de resurser och värden som finns här; människor, näringsliv och livsmiljö. I Skaraborg finnspotential för människor att trivas och företag att utvecklas. Med rätt insatser kan vår del av Sverige stärkas och fler män-niskor ges möjlighet att bo och verka i våra femton kommuner.


Efter åtta år med en borgerlig regering ser vi tyvärr vad som händer när Sverige styrs av en regering som inte tar tillvarapå denna potential. De tycks inte se utanför storstäderna. Alliansregeringen har fattat beslut efter beslut som försvårar förutveckling i Skaraborg, viktiga samhällsfunktioner försvinner och utvecklingsprojekt läggs ned.


Istället dömer den borgerliga regeringen ut Skaraborg. Statsministern har sagt att industrijobben i stort sett inte finnslängre i vårt land och finansministern tror inte på jordbruksindustrins möjligheter till överlevnad.


För oss socialdemokrater står det klart att varken Reinfeldt eller Borg känner till Skaraborg. Det är en stark industriregion- här är tillverkningsindustrin den enskilt största näringsgrenen sett till antalet anställda med cirka 25 000 direkt sysselsatta.


 Tillverkningsindustrin står för närmare 40 procent av det totala näringslivets omsättning i SkaraborgÖver 11 000personer arbetar i Västra Götaland inom jord- och skogsbruk.


Vi socialdemokrater vet att dessa är viktiga näringar och viarbetar för att de ska ha en framträdande plats i politiken för jobb och utveckling i Skaraborg.


Att verksamheter flyttar till storstaden medan landsbygden halkar efter beror inte enbart på ”utvecklingen”. Det beror påpolitiska beslut. Skaraborg behöver politiker som ser regionens potential och som kan bidra till att det fattas beslut tillSkaraborgs fördel. 


Fritidshemmen är borglömda av borgarnaFritidshemmen är en viktig del i barns uppväxtvillkor. Barnen behöver trygghet, stimulans och möjlighet till utveckling. Det behövs mindre grupper och fler personal för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Barnen behöver både lugn och ro, kreativ fritid och nyttiga mellanmål. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Det blir större grupper och fler barn men inte fler anställda.

Statistiken visar en mycket oroande trend som pågått alldeles för länge. Det går ut över barnen som riskerar att inte få det stöd som de har rätt till. Dessutom är många föräldrar oroliga för stora barngrupper och att det är för lite personal.

1990 var det 7,5 barn per anställd. Nu har den siffran nästan fördubblats till 13 barn per anställd. Det senaste året har antalet barn ökat med fyra procent medan antalet anställda inte har ökat alls.

Idag går 425 900 elever/barn på fritidshem, en ökning med 14 700 elever på ett år. Från 2003 och fram till idag har antalet barn ökat med 25 procent medan antalet grupper har minskat.

Nyligen gjorde Kd ett utspel om fritidshemmen, men det är de tillsammans med C, M, Fp och SD som försämrat situtationen för fritidshemmen.

Vi socialdemokrater har motionerat om fritidshemmen flera gånger i Skövde, vi har interpellerat och motionerat i Riksdagen för att uppmärksamma de stora barngrupperna och de få anställda.


Matfestival i Skövde

 

 

Just nu pågår Skövdes matfestival och i år firar vi 25 års jubileum. Det är trevligt. Lättsamt och gott att umgås, prata, köa, lyssna på musik och äta god mat från våra fina restauranger.

Vad vi äter påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Maten är en viktig del av vår välfärd och ska hålla hög kvalitet.

Ett starkt svenskt jordbruk är grundläggande för att nå målen om bra mat till konsumenterna. Det tryggar jobben på landsbygden och levererar bra råvaror till den svenska livsmedelsindustrin.

Sverige behöver en ny riktning som stärker miljön, naturen, konsumenter, jordbrukare, livsmedelstillverkare och landsbygden.

Den information som konsumenten får om matens innehåll, näringsvärde, miljöpåverkan och ursprung måste förbättras och utökas. Vi har alla rätt att äta god och näringsrik mat.

Genom offentlig upphandling kan vi stödja hållbart producerad mat och öka matkvaliteten i förskolor, skolor, äldreboenden och inom sjukvården. God mat är en viktig del av livskvaliteten och våra förutsättningar att behålla en god hälsa.


RÖSTA i DAG!

 Idag startar förtidsröstningen och ska pågå till den 14 september. Så varför inte fira demokratin genom att söka dig till närmaste röstningslokal, var den ligger ser du på Val.se

Sverige brukar ha ett högt valdeltagande och det ska vi som värnar om demokratin vara stolta över. Det finns många som inget heller vill än att få möjlighet att påverka sin framtid genom att få möjlighet att rösta. Demokratin kan inte tas för given, att inte rösta är att lämna makten över till någon annan. Att inte bry sig är ett hån mot de som kämpar i diktaturer, låtsas demokratier och förtryck.

Jag har full förståelse för de som tycker att det är jobbigt att sätta sig in i alla detaljer, men att ta det som intäkt att inte rösta håller inte. Det finns alla möjligheter att sätta sig in i partiernas olika förslag på en mängd olika sätt. Det är till och med så lyckligt att det inte är nödvändigt att kunna allt för att rösta.

Det går till och med att rösta på magkänslan. För mig som är socialdemokrat är det lätt, ställ dig själv frågan vilken typ av människa du är.

Tror du att ensam är stark eller tror du att vi blir starka tillsammans med gemensamma lösningar och att hålla ihop samhället istället för ökade klyftor?

Då är inte valet särskilt svårt idag, i morgon eller när du röstar fram till den 14 september
Satsa framåt, investera i Västrastambanan

 

 

Idag presenterade Stefan Löfven förslag på hur tågen ska gå i tid eftersom vi inte har råd med dagens tågstrul. Det välkomnar jag som hört många trötta och upplessna pendlare i Skaraborg.

 

Hela sommaren har tågen strulat på Västra Stambanan. Det har varit upprepade problem med nedrivna kontaktledningar. Samma sak är det på vintern för att det fryser och kommer för mycket snö och på hösten för att blöta löv fastar på spåren osv.

Tågkaoset är en risk för jobben i hela Västsverige. Exportindustrin i Sverige förlorar 1,5 miljarder årligen i intäkter på tågkaoset. Vi har helt enkelt inte råd med tågkaoset.

Västra stambanan behöver fler spår, bättre framkomlighet och kontinuerligt underhåll

 

Såväl Riksrevisionen, regeringens egen utredare och Statens haverikommission har pekat på problem och risker med dagens politik. Järnvägsunderhållet är nu så uppsplittrat så att det saknas kunskap om vad som behövs för att tågen ska gå i tid.

 

För socialdemokraterna är en fungerande järnväg en viktig del i vår jobbstrategi. Bättre fungerande järnväg tillsammans med investeringar i forskning, vägar, bostäder och klimatsatsningar måste till för att bryta den höga arbetslösheten.

 

Vi satsar på järnvägsinvestering i vår budget och ska ta itu med bristerna av järnvägsunderhållet. Vi vill att staten tar det övergripande ansvaret för järnvägsunderhållet. Trafikverket måste snabbt bygga upp en kompetens för att inspektera banorna.

 

Resurserna till järnvägsunderhållet måste öka samtidigt som anslagen måste användas mer effektivt jämfört med i dag. Socialdemokraterna anslår tio miljarder mer till järnvägsunderhållet, det är en nödvändig satsning.

Mot detta står en borgerlighet som splittrat upp underhållet för att de är förblindade av att privatisering ska fixa allt. Dessutom har Anders Borg påstått att vi har överinvesterat i Svensk järnväg, vilket bevisar att han inte har en susning om hur pendlare har det. Pendlare som ska jobba och dra ihop pengar till vår gemensamma välfärd.


Pizza och politik

 Vilken fantastisk fullträff vi fick med Östermalms familjedag. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att det skulle komma så många och att de var så glada över att det hände något i stadsdelen. Det märks att Östermalmsborna är svältfödda på aktiviteter och att det verkligen behöver hända något. Östermalm i Skövde har tyvärr inte samma stjärnglans som Östermalm i Stockholm. Men det ska vi ändra på J

I våras delade vi ut foldrar i alla brevlådor och bad Östermalmsborna komma med åsikter, Vi fick in många goda idéer och synpunkter. Så som:

·         En till förskola Önskad vid Ekedal eller i anslutning till förskolan Hattstugan.

·         Önskemål om fortsatta satsningar på Boulognerskogen och vår nygamla badsjö. Med caféverksamhet, minigolfbana, grillplats, bryggor, lekplats för yngre barn, badvakter för säkrare bad. Samt se till att fåglarna flyttar till Paradissjön.

·         Flera cykelbanor för säkrare trafik Det behövs en cykelbana utmed Östra leden, en nu felande länk mellan Ryd och Volvo, belysning på cykel/gångvägar där det fattas. Det behövs en allmän cykelpump. Dessutom behövs bra trottoarer och gångvägar som underhålls och skottas.

·         Odlingslotter på grusplanen vid Sven Bergmans väg. En hundrastgård vid grönområdet vid fotbollsplanen. Actionpark för cykel/skateboard vid grusplanen vid Eriksdalsgatan och mycket mycket mer.

 

Nu följde vi upp Östermalmbornas synpunkter med ett ”valmanifest” och bjöd in till Pizza och politik. Det blev en härlig eftermiddag där unga och gamla möttes och vi kunde berätta om vår socialdemokratiska politik. Vi känner oss helnöjda med eftermiddagen trots att det kom en och annan regnskur.


Valpepp

 

Vi som träffades för att slipa våra argument inför valspurten tycker att Sverige är ett bra land, men många är oroliga för framtiden. Utmaningarna är stora och viktiga.

Den borgerliga regeringen har prioriterar skattesänkningar trots att var fjärde ung är arbetslös, trots att vart femte rekryteringsförsök misslyckas, skolresultaten sjunker och vården tas över av vinstintresset.

Men vi vet att tillsammans kan vi skapa en framtid där vi bryr oss om varandra och har en gemensam idé för Sverige i framtiden.

Vi hade en diskussion om allt de borgerliga partierna har gjort är fel men kom fram till att så är det inte. Däremot vet vi att de vill ha större skillnader. De borgerliga partierna har systematiskt gjort det svårare för sjuka och arbetslösa eftersom de har den människosynen att fattiga människor blir friska och hittar sig jobb trots att det inte finns några. Men fler jobbskatteavdrag löser inte arbetslösheten, de tar pengar från skolan, vården och omsorgen.

 Den massarbetslöshet vi har i Sverige har bitit sig fast, trots att Reinfeld numera inte vill ta ordet i sin mun och trots att de borgerliga partierna är nöjda med vad de gjort.

Vi funderade lite över påståendet om att det tillkommit fler jobb men att det fortfarande är massarbetslöshet på långt över 7% varav 30% långtidsarbetslösa. Enkelt kan det förklaras genom att vi blivit en halv miljon människor fler i Sverige under den här tiden. Desto fler människor som finns i ett land desto fler efterfrågar varor och tjänster. Men det betyder inte att arbetslösheten sjunker och det har det inte gjort i Sverige.

Utöver jobben är skolan och välfärden våra viktigaste frågor. Vi ska satsa på fler lärare mindre grupper och mer kunskap i skolan.

Vi kom naturligtvis in även på privatiseringar och vinster. Vi tänker skärpa kvalitetskraven, göra fler kontroller och införa hårdare regler för bemanning. Skattepengar ska göra nytta på våra äldreboenden och sjukhus. Man ska inte kunna dra ned på personal för att göra vinst. Naturligtvis måste det vara ordning och reda och inte fri etablering som slår sönder en god välfärd till alla.

Innan vi avslutade pratade vi även om pensionärernas situation. De äldre är värda ett bra liv med god kvalité i omsorgen, därför behövs mer personal i vården och omsorgen. Naturligtvis ska pensionärer inte betala mer i skatt än de som arbetar, pensionen är redan lägre än lönen.

En kul grej som hände under kvällen var att S-föreningen Fria S presenterade sin valfilm om skolan.

Innan vi skildes åt  konstaterade vi att alla människor kan bidra. Det är det bästa för Sverige. Det är också därför som vi ska erbjuda de unga en lite jobbigare morgon, men ett mycket bättre liv.

 

Nu kör vi för valseger!!!!


Ordning och reda på vägarna

 

Idag besöker jag Elmia Lastbil i Jönköping för att debattera och diskutera ordning och reda på vägarna, schysta villkor och tydligare beställaransvar.

Det är ett mycket stort intresse för socialdemokraternas lastbilsrapport och våra åtgärder för att komma åt den illegala tunga trafiken som sker på våra vägar.

Först och främst måsta jag ändå betona att vi har åkeribransch som sliter hårt, ser till att vi får våra varor levererade i tid och gör sitt yttersta för att följa lagar, regler och avtal. Dessa ska ha en eloge men tyvärr finns också lycksökare, som vill göra snabba cach och som skrupelfritt inte drar sig för att utnyttja chaufförer till underpris, ja till rent av slaveriliknande villkor.

Mer än hälften av den tunga trafiken utförs idag av utländska fordon och/eller utländska chaufförer. Alla dem är inte oseriösa men det finns oseriösa inslag som vi måsta komma till rätta med annars kommer den seriösa näringen att slås ut.

Allt började med att den borgerliga regeringen applåderade lönedumpningen som uppstod när de lettiska arbetarna kom till ett bygge utanför Vaxholm. Sedan dess har det bara blivit värre och värre för fackförbund att kunna stå upp för arbetarnas villkor på arbetsplatserna. Detta gäller även åkeribranschen, där chaufförer utnyttjas till underpriser, tvingas bo i sina bilar i flera veckor/månader och där säkerheten sätts på undantag.

Vi socialdemokrater har ett ordning och reda program som vi ska ta i tu med för alla arbetsplatser. Men vi har också förslag på åtgärder för att komma tillrätta med det enorma problemet som finns på våra vägar. Det har vi dels tagit fram rapporter och motionerat om vid flera tillfällen i Riksdagen.

För två år sedan var Riksdagen överens om att det måste till omedelbara åtgärder. Tyvärr har den borgerliga regeringen och de borgerliga ledamöterna ändrat sig och tycker att det är ok med långsamma verkningslösa åtgärder.

Våra förslag är i korthet

Sanktionsavgift på 40 000 kronor Vi förutsätter att 40 000 kronor är det belopp som regeringen kommer att meddela en föreskrift om.  

Frakthandlingar i hytten Polisen måste snabbt kunna kontrollera att en lastbil som kör tillfällig inrikestrafik i Sverige verkligen följer cabotagereglerna. Det är märkligt att regeringen inte lyfter fram en sådan enkel och effektiv åtgärd. Tusentals lastbilar kör illegalt i Sverige varje dag hade krav på frakthandlingar i hytten kunnat göra skillnad för de seriösa åkerierna redan vid årsskiftet.

Cabotageregler Vi motsätter oss den avreglering av cabotagereglerna som både Moderaterna och EU-kommissionens transportdirektorat föreslagit.

Holländska modellen. Vi vill undersöka om den holländska modellen kan vara ett sätt att motverka falskt egenföretagande.

Beställaransvar Trots en stark uppslutning bakom skärpt beställaransvar i branschen vill inte regeringen tillmötesgå riksdagens tillkännagivande. Skärpt beställaransvar är ett sätt att få ordning och reda i branschen.

Klampning på riktigt. För att klampningen ska vara verkningsfull måste få vara i mer än 24 timmar. Helt enkelt tills böter och avgifter är betalda. Annars missgynnas de Svenska åkerierna återigen.

Progressivt samarbete i Norden och EU. Flera regeringar i EU engagerar sig för ordning och reda på vägarna och motsätter sig EU-kommissionens och högerkrafternas avregleringsiver av vägtransporterna.

Trängselskatt för utländska fordon. Regeringen skjuter ständigt fram införandet av trängselskatt för utländska fordon. Det är allvarligt då omkring hälften av lastbilarna på de svenska Europavägarna är utlandsregistrerade.

Dessutom behövs säkra uppställningsplatser

 


Välkommen till Skövde Stefan Löfven


 

Idag onsdag hälsar vi socialdemokraternas partiledare Stefan Löven välkommen till Skövde. Vi välkomnar också den nya politik som socialdemokraterna ska prioritera efter den valseger vi jobbar för.

 

Det behövs en ny jobbpolitik, den borgerliga regeringens politik med sänkta skatter på 140 miljarder har inte sänkt arbetslösheten. Ingen ung ska vara utan jobb. Därför är 90-dagarsgarantin viktig, så att ungdomar får hjälp från första dagen. De behöver jobb, praktik, utbildning eller en kombination av det. Det behövs fler möjligheter till vidareutbildning för att komma till rätta med den höga arbetslöshet vi har idag

 

Sverige är ett litet exportberoende land som behöver samarbete för att bättre öka konkurrenskraften. Vi måste satsa på innovationer och utveckling. Vi måste tro på den industri vi har.

 

Skolan behöver förbättras. Vi behöver fler lärare och mindre klasser för att varje barn ska bli sett och få den hjälp och stimulans som behövs. Avskaffa läx-rut och ge allmän läxhjälp efter behov istället. Det skulle minska klyftorna, inte öka dem i skolan.

 

Vi behöver höja utbildningsnivån i hela landet så även i Skaraborg. Mot detta står en utbildningsfientlig borgerlig regering som sänker kraven på utbildning som subventionerar låglönejobb. I Skaraborg finns Sveriges minsta högskola. Högskolan i Skövde är mycket omtyckt av de elever som går där och 8 av 10 elever får jobb direkt vilket är en hög siffra jämfört med flera av de större, anrika universiteten. Den utlovade högskolesatsningen ger Skaraborg ett välkommet tillskott på flera hundra högskoleplatser, platser på yrkeshögskolan och miljonbelopp på att stärka kvalitén på nuvarande platser.

 

Men det behöver också byggas flera bostäder, särskilt hyresbostäder i Skövde. Det behövs en aktiv bostadspolitik med insatser för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn.

 

Kort sagt det behövs en ny framtidsinriktad politik för jobben, skolan och välfärden.


Satsa på barnen – börja med skolan

 

 

Nu är det skolstart för många barn runt omkring i vårt fina land. Pirrande känsla blandas med nyfikenhet och förväntan. För många barn kommer det gå alldeles utmärkt, de får den uppmärksamhet, det stöd de behöver och lärarna hinner med.

Men så är det inte överallt. För att alla, inte bara några, ska få chansen att lära sig viktiga grundläggande kunskaper behövs det fler lärare, mindre klasser och tidiga insatser.

 

Jag hörde skolministern i TV påstå att hjälpen ska sättas in i tonåren det är då ungdomarna brukar sätta sig upp mot lärarna, han har fel.  

Jag är övertygad om att tidiga insatser, där det blir rätt från början är oändligt mycket viktigare. Naturligtvis behöver barn och ungdomar bra lärare, läxhjälp och stöd även i högstadiet men att vänta med att sätta in åtgärder till dess är fullständigt fel.

 

Ju tidigare barnen får de rätta verktygen för att lära sig och förstå svenska, matte, engelska desto större möjlighet att det blir rätt och att barnen inte hamnar snett i livet.

 

Vi satsar på mindre klasser, fler lärare med hög status och bättre lön, läxhjälp till alla som behöver, inte bara de med ambitiösa föräldrar. Vi investerar i barnen för att det är det är betydligt viktigare än att låna till skattesänkningar.


Ordning och reda på vägarna

 

Den seriösa åkerinäringens framtid är beroende av rättvisa konkurrensvillkor. För att förbättra säkerheten på vägarna, arbetsvillkoren för chaufförer och göra konkurrensen rättvis finns det EU-regler för kör- och viloperioder för yrkeschaufförer. Men tyvärr vill moderaterna avreglera alltihop vilket kan få förödande effekter för seriösa åkare, öka på lönedumpning och osund konkurrens

 

Åkeriföretag som respekterar kör- och vilotider, anställnings- och trygghetsvillkor för chaufförer har svårt att konkurrera med ökade antal lastbilar som kör med manipulerade färdskrivare eller ogiltiga förarkort. Fusket och orättvisorna har brett ut sig och orsakat lönedumping och en ännu osäkrare arbetsmarknad.

 

Förare som inte respekterar viloperioder leder inte bara till snedvriden konkurrens utan dessutom till trötta förare. Uppskattningsvis innebär det en ungefärlig ökning av samhällskostnaderna för olyckor.

 

Vi vill:

 

1. Skapa ett progressivt samarbete i EU för ordning och reda på vägarna.

Flera regeringar i EU engagerar sig för ordning och reda på vägarna och motsätter sig EU-kommissionens och högerkrafternas avregleringsiver av vägtransporterna. Den moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter- Svärd har inte deltagit i det initiativ som sju andra EU-länderna gjort.

2. Stoppa EU-kommissionens och moderaternas förslag på avreglering av

lastbilstransporterna.

Moderaternas förslag om att avreglera lastbilstransporterna skulle skapa än mer lönedumpning och slå ut seriösa åkerier och även järnvägstransporter.

3. Krav på alltid internationella frakthandlingar i hytten

Ställ krav på att internationella lastbilstransporter i hela EU ska ha med de internationella frakthandlingarna i hytten, så kallade CMR-fraktsedlar. Detta underlättar möjligheterna för kontroll. Klampning av hjul, beslagtagning av registreringsskyltar eller andra åtgärder som hindrar fortsatt färd ska användas i de fall böter och sanktionsavgifter inte betalas av förare eller åkeri. Inte som moderaterna vill dvs klampa i 24 timmar och sedan låta ekipaget åka vidare.

4. Fördubbla sanktionsavgiften i Sverige för illegal lastbilstrafik

Sverige har mycket låga böter jämfört med andra länder när det gäller illegal lastbilstrafik i strid mot EU:s regler. Nu föreslår regeringen en sanktionsavgift på 20 000 kr för illegal trafik. Det är för lågt. Oseriösa åkerier kan ändå få kalkylerna att gå ihop även om dom får en sanktionsavgift på 20 000 kr. Vi socialdemokrater föreslår en fördubbling av denna sanktionsavgift till 40 000 kr.

5. Rätt kunskaper hos polisen för att kontrollera lastbilar

De pensionsavgångar som nu sker i polisorganisationen innebär en risk att kompetens försvinner. Säkerställ att kompetens byggs upp i polisorganisationen och kunskapen finns i hela landet för att inspektera lastbilar och stoppa illegal trafik.

6. Införa en avståndbaserad vägslitageavgift

som betalas av både Svenska och utländska åkare. Idag betalar Svenska åkare i andra länder men utländska åkare som utgör hälften av den tunga trafiken på vägarna betalar inte för sig i Sverige. Det behövs lika konkurrens


Moderaterna är utbildningsfientliga

 

 

Naturligtvis ska moderaterna vara emot vår högskolesatning på 22 500 nya plaster i landet. Något som kommer att få ett välkommet och behövligt tillskott för Skaraborg.

Men knappt hade trycksvärtan kallnat förrän Widegren ringer upp Falköpingstidning och kallar våra utbildningsinvesteringar för löfteskarusell. Hon kanske borde gå en utbildning i vad karusell innebär (det var ett skämt).

Motståndet från moderaterna är klassiskt. De vill inte ge fler chansen att utbilda sig. De vill att det ska tillhöra en särskild lite utvald skara som kan gå på anrika gamla lärosäten. Därför var de emot när högskolor byggdes ut i hela landet för 30 år sedan. Därför har de aktivt motarbetat alla investeringar i utbildning som kan ge begåvade medan fattiga elever möjlighet att läsa vidare.

 

Vi behöver höja utbildningsnivån i hela landet så även i Skaraborg. Mot detta står en utbildningsfientlig borgerlig regering som sänker kraven på utbildning som subventionerar låglönejobb. I Skaraborg finns Sveriges minsta högskola.

 

Skövdes högskola är mycket omtyckt av de elever som går där och 8 av 10 elever får jobb direkt vilket är en hög siffra jämfört med flera av de större, anrika universiteten. Den utlovade högskolesatsningen ger Skaraborg ett välkommet tillskott på flera hundra högskoleplatser, platser på yrkeshögskolan och miljonbelopp på att stärka kvalitén på nuvarande platser.

 

Men det behöver också byggas flera bostäder, särskilt hyresbostäder i Skövde. Det behövs en aktiv bostadspolitik med insatser för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn.

Det saknas en politik för fler bostäder och det saknas en politik som underlättar för studieovana att ta steget in i den högre utbildningen. Det kan vi ändra på den 14 september


Ta inte ut segern i förskott

 

 

Så här fyra veckor kvar till valet börjar det spekuleras hej vilt om ministerposter. Jag tror det är mycket allvarligt. För det första har vi bara 30% vi är alldeles för lågt för att vi ska kunna bedriva en socialdemokratisk rättvisepolitik. För det andra ska det till förhandlingar efter valet med tänkbara samarbetspartier. För det tredje om det börjar diskuteras ministerposter kan många väljare och valarbetare tro att det är klart.  De som tror att det är klar blir inte lika angelägna att jobba hårt i valet eller kan till och med ”kosta på sig” att rösta på något annat parti, för skoj skull.

 

Men låt oss göra detta mycket klart. Valet avgörs på valdagen!

De fyra veckor vi har framför oss blir helt avgörande för valresultatet. Det kan hända oerhört mycket som slår undan förutsättningarna för valseger.

Det enda vi kan göra är att öka och intensifiera valarbetet med dörrknackningar, samtal och sprida valbudkapet för fler schysta jobb, utbildningssatsning och jämställd välfärd.

Ös på bara


Välkommen Margot

 

 

Det är väldigt roligt att Margot Wallström nu ger sig in i valrörelsen på allvar och jag hoppas hon ger energi när hon drar ut på valturné för att knacka dörr, dela flygblad och övertyga väljare.

Alla som gör en insats för en socialdemokratisk regering är viktiga just nu och kanske Margot drar med sig fler som vill agera för att fler ska ta den socialdemokratiska valsedeln den 14 september.

 

Att det börjar florera ministerspekulationer är inte så konstigt. Margot har erfarenhet av att regera som bland annat socialminister, hon har erfarenhet som EU-kommissionär och som FNs särskilda sändebud med ansvar att synliggöra och motarbeta övergreppen mot kvinnors i krig och konflikter.

 

Särskilt tuff var Margot när hon tog fighten mot kapitalet på EU-nivå. Kemikalieindustrin är en stark ekonomisk kraft som försökte stoppa arbetet med EUs kemikaliedirektiv Reach. Där visade Margot på stort integritet och kunskap i arbetet för en giftfri tillvaro.

 

(Bilden är från New York när vi gjorde "stop rape now" tecknet i FN)

 
RSS 2.0