Förintelsens minnesdag 27 januariIdag har vi haft en fin och gripande minnesstund för förintelsen i Polen och Tyskland. 
En fantastisk talare var Tobias Rawet som var inlåst koncentrationslägret Ravensbrück under andra världskriget . Han berättade att han gömdes i en hink som sänktes ner i ett utedass som fyra åring. 
Men helvetet var inte över utan fortsatte flera, flera år till. Tobias är en av de 10 överlevande från Förintelsen som besökte oss i Riksdagen igen.

Med stort patos talade Göran Persson – f.d. statsminister om de 6 miljoner judar som mördats och vikten av att inte glömma. Göran Persson var initiativtagare till bokprojektet ”Om detta må ni berätta”.  
Han talade även om nutiden och vikten av att ta fajten mot rasismen. Öppenhet, samhörighet och ödmjukhet är viktiga i Europa idag för att klara utmaningarna 

Dessutom fick vi lyssna till Anne Kalmering & Stahlhammer Klezmer Classic en av de populäraste uttolkarna av judisk
sång och musik. 

Stefan Löfven jämställdhetsambassadör

 

 

Nu kan Sverige sträcka på sig lite ytterligare eftersom vi har en statsminister som blivit jämställdhetsambassadör. Talet på UN Womens presskonferens på World ekonomic forum i Davos blev startskottet för Stefan Löfvens nya uppdrag som "jämställdhetsambassadör". Han ska hädanefter arbeta för att lyfta jämställdheten i alla sammanhang, såväl i Sverige som utomlands.

Filmstjärnan Emma Watson blev UN-womens jämställdhetsambassadör i höstas och gjorde ett bejublat framträdande i FN i New York, ett tal som sett av många genom youtube. Emma Watson menar att kampanjen He for She hittills har fått ett enormt stöd fått bland annat på hennes fans.

He for She kampanjen går ut på att män, pojkar killar ska ställa för kvinnor, flickor, tjejer bland annat när de blir utsatta för våld.

Sveriges statsminister går nu i Emma Watsons fotspår och kommer att driva He for She kampanjen vidare.  

Han menar att det finns en enorm vilken styrka i jämställdhetsarbetet. Han sett i sin tidigare verksamhet som facklig ledare, att jämställdhet förbättrar en organisation och det förbättrar i sin tur världen.

 

Stefan Löfven åker alstå till Davos och träffar världens ledare och berättar om att Han att jämställdhet är tillväxt främjande. Hans ambition att höja tempot i jämställdhetsarbetet och sätta mål som världens ledare bör enas omkring.

Mål om att öka kvinnors och flickors representation i alla sammanhang, att arbeta för att kvinnors inkomster ska höjas och en nolltolerans mot alla typer av våld och övergrepp mot flickor och kvinnor.

 

Så sträck på er. Sverige går i bräschen för ett mer jämställt samhälle, det kommer alla tjäna på


Bara män när AKB försvann

 

 När Anna Kindberg Batra blev partiordförande för moderaterna diskuterades det om det skulle märkas att hon är feminist. Det återstår att se.  Jag kan i alla fall konstatera att i finansutskottet har det blivit ytterligare en man på den borgerliga sidan. Nu är det helt borgerlig dominans på andra sidan bordet med Ulf, Jonas, Niklas, Jan, Emil, Erik, Jakob, Dennis och Oskar.

Vi socialdemokraterna följer principen varannan med Fredrik, Monica, Jörgen, Ingela, Hans och Marie. När det gäller Mp och V har de Janine och Ulla dvs kvinnor som ordinarie

 

Sedan kan det förstås diskuteras om det är viktigt med jämställd representation i de olika utskotten. Jag tycker att det är viktigt av fler skäl. Erfarenhet, kunskap och kompetens finns hos både män och kvinnor och jämställdhet leder till ekonomisk utveckling.

 

Regeringen är jämställd och regeringskansliet är helt jämställt vad gäller kvinnor och män på de politiskt tillsatta posterna och tjänsterna. Tack vare en medveten utnämning och rekrytering är lika många kvinnor som män statsråd, statssekreterare och politisk sakkunniga

Dessutom ska regering bygga upp världens första jämställda statsförvaltning och vi ger jämställdhetspolitiken en mycket större tyngd också i regeringskansliet.

 

Moderaterna med flera borgerliga partier där emot, ser ut att gå det motsatta hållet, åtminstone i finansutskottet. Något säger mig att de inte heller tänker att ta chansen att välja in fler kvinnor när de får möjlighet.


Hope not hate

 
 


Idag hade Riksdagens antirasistiska S-nätverk ett konstruktivt möte. En av punkterna var hur Storbritannien gjorde för att bemöta BNP dvs Brittiska nationalpartiet, som till viss del liknade SD.
 
Magnus Manhammar berättade om hur fackföreningsrörelsen hjälpt till att starta en gräsrotsrörelse i England som kallades HOPE not Hate. De bestämde sig för att ta diskussionen med BNP, organisera sig, och satte upp en målsättning om att avslöja BNPs lögner.
 
Nu finns en början på ett Svenskt HOPE not hate inom fackföreningsrörelsen som ska leda till en Positiv antirasim där människor möts för att de har något gemensamt istället för att förstärka skillnaderna. 
 
S-nätverket ska främst ägna sig åt vidareutbildning och informationsspridning vidare ut i arbetarrörelsen. Vi kommer att fortsätta arbetet mot rasism och mot extremister, vi ska jobba med positiv samhörigheten och för alla människors lika värde.
 
 Stiftelsen Expo ger en fördjupande inblick i SD:s historia och politik genom en vitboken som går utmärkt att sprida vidare. Stiftelsen Expo har till och med lagt upp den för spridning på sin hemsida. Den hittar ni här:
VITBOK om Sverigedemokraterna
 
 
 

Maten - det nya stålet!Hälsosam och miljövänlig mat kan bli det nya stålet - en exportmotor som driver svensk ekonomi. Det sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på jordbruksdebatten i Skövde och Helena Jansson från LRF höll med. Hon var nöjd över beskedet att Sven-Erik Bucht prioriterar arbetet med en långsiktig livsmedelspolitik och tyckte det var fantastiks att vi kommit så långt.

Livsmedelspolitiken och den gröna näringarna kan skapa fler jobb. Det gäller att bygga starka svenska varumärken i en omvärld som ropar efter kvalitet, sa Sven-Erik Bucht.För att skapa en livsmedelsstrategi ville Bucht se samarbete över blockgränserna. En långsiktig satsning skulle göra att fler företag vågar ta risken att ställa om sin produktion. Eftersom jordbruket har stor inverkan på andra områden menar han att uppgörelsen även måste väga in effekter på miljö och hälsa.

 Den förra regeringen var tidigare emot både att driva krav på ursprungsmärkning och att ta fram en nationell Livsmedelsstrategi. Men nu  finns en bred samsyn i dessa frågor. Alla talar också om innovationer, bra. 

Kvalitet, smak, mindre antibiotika, presentation av hela kedjan är viktiga i en Livsmedelsstrategi menade paneldebatten i kväll på Billinge hus i Skövde. Det finns stora  problem i omvärlden med hög antibiotikaanvändning i djuruppfödningen och resistenta bakterier. Sverige har en enorm fördel. Vi ligger i topp i Europa när det gäller djurskydd. Vi har rent vatten, ren miljö och få smittor, inte minst i norr.


Nästa fråga är att se hur strategin utformas och Sverige som är bra på att producera kött på ett klimatsmart sätt, skulle kunna dra nytta av det. 
Kvalitet är vår starka sida i Sverige men för det krävs också tillväxt, bara då skapas resurser för forskning och utbildning. Ett lantbruk måste vara hållbart för miljön men också ekonomiskt och socialt. 


Målet är att göra maten till det nya stålet, och forskningen inom livsmedelsområdet få en mycket viktig roll.

Det finns flera hinder för utvecklingen av landsbygden som behöver åtgärdas. Det var alla överens om. Att det behövs mer utbildningsmöjligheter för ungdomar att jobba med livsmedel var ett annat krav som kom upp liksom arbetsmarknadsutbildning, validering och bättre matchning till de lediga jobb som finns. 
 


Varför behövs en Livsmedelsstrategi?


Idag sätter vi, smarta lantisar, Skaraborg och landsbygden i fokus på flera olika sätt.
Ikväll genomförs den största landbruksdebatten i Sverige med 1200 deltagare. På eftermiddagen värmer vi politiker upp tillsammans med LRF, kommunernas upphandlade. 

Vi deltar på ett seminarium på temat ”Mer svensk mat och grön omställning” med kvällens paneldeltagare. Vi diskuterar kommunernas och det offentligas roll med:

Sven-Erik Bucht (S) Landsbygdsminister, Helena Johnsson Ordförande LRF, Anders Svensson Vd ICA Sverige, Lena Ek (C) vice ordförande miljö och jordbruksutskottet, Ove Konradsson Vd Skövde Slakteri, Ingela Edlund 2:e vice ordförande LO, Lars Idemark Vd Södra Skogen  Med flera
Sven-Erik Bucht inledde med vikten att ta fram en Livsmedelsstrategi, han gjorde den roliga kopplingen med att om om det inte finns en strategi så vet vi inte vart vi ska gå och vi vet inte vart vi vill. 
Sedan kom vi in på upphandlingen. Det går att genomföra mindre upphandlingar och dela upp så att mindre och lokala företrädare har möjlighet att lägga anbud.
Djurskydd, miljöhänsyn, låg andel av antibiotika är ett en stor fördel och borde vara en än större fördel än i dag menar Sven-Erik Bucht. 

Sedan hade vi möjlighet att ställa frågor om mjölkpriset, transporterna, biodrivmedel och utsläppsnivåer mm 

Glöm aldrig Fadime

 Nu har Fadimedagarna inletts med föreläsningar, debatter, samtal, livemusik, teater och mycket mer på flera håll i landet. Trots att en majoriteten av människor i Sverige lever ett liv i frihet gäller det inte alla.. Frihet att välja arbete, utbildning och givetvis även kärlekspartner. Vi anses vara ett land där jämställdhet, öppenhet och demokrati råder.

Fadime Sahindal var en av dem som inte levde i frihet. Hon blev en frontfigur mot hedersförtrycket och känd för den stora allmänheten då hon gick ut i media och berättade att många myndigheter inte tog hennes fruktan på allvar. Detta blev början till en bredare diskussion om hedersrelaterat våld i det svenska samhället. Sedan inträffade det fruktansvärda mordet på henne. Hedersmordet på Fadime Sahindal skakade Sverige

Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett folkhälsoproblem, både i Sverige och i övriga världen. Det är lika illa om det är Svenska män eller män från andra länder som utför våldet, misshandeln eller morden. Studier som bland annat gjorts av Världshälsoorganisationen, WHO, och Världsbanken bekräftar att fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot kvinnor och flickor utgör en global hälsofara. Det gäller såväl kvinnor och flickor födda i Sverige av Svenska föräldrar som de som kommer från ett annat land.

Det är inte acceptabelt att c:a 70.000 ungdomar i Sverige uppger att de inte får välja partner själv och 8500 av dessa uttrycker även en rädsla för att bli bortgifta mot sin vilja. Utöver det beräknas 40.000 flickor och kvinnor i Sverige blivit könsstympade.

Vi kan missförstå en annan kultur och vår kultur kan missförstås. Däremot är det aldrig okej (oavsett vilken kulturell bakgrund eller trossamfund man tillhör) att skada en annan människa, eller i värsta fall ta deras liv.

Det har nu gått 13 år sedan mordet – men än finns idag ett stort mörkertal gällande flickor/kvinnor som lever under ständiga hot/dödshot på grund av heder. Organisationen GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime arrangerar denna vecka många aktiviteter i landet som är värda att besöka och delta i

Alla människor har rättighet att själv få välja sin kärlek och sin inriktning på livet utan att leva under hot. Oavsett vilken kultur/land/trossamfund man tillhör. Våld mot annan person är alltid förkastligt.


Löfven på huggetDe fruktansvärda händelserna i Paris inledde dagens partiledardebatt. Stefan Löfven berättade om sitt deltagande i söndagens manifestation. Han beskrev sin avsky mot terrorismen oavsett vem/vilka som utför dessa fruktansvärda handlingar mot människor och mot demokratin. 

Han berömde också de partier som ställt upp på decemberöverenskommelsen som gör det möjligt att styra även med minoritetsregeringar. Nu kan vi diskutera sakpolitiken inte "spelet" och det är bra, för olika uppfattningar har vi.

Inte minst i skattefrågan. Vi vill investera i jobb, infrastruktur, omskolning, byggande, underhåll av järnväg, skola och äldreomsorg. Det menar vi leder till fler jobb än bara fler skattesänkningar.

Stefan Löfven var på hugget i replikerna om jobben, skatterna, Nato och trygghet.

SD:s vikarierande partiledare Mattias Karlsson meddelade omgående att hans parti kommer att kräva en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. 
Han menade att det var fel att det inte blev extra val när regeringen och de borgerliga partierna slöt decemberöverenskommelsen i mellandagarna.
Stefan Löfven lyfte fram att SD i höstas röstade emot sina egna politiska förslag, de röstade emot höjd a-kassa, de röstade emot sänkt skatt till pensionärerna, de röstade emot en bättre sjukförsäkring, för att skapa kaos.
– Först åker SD land och rike runt på valturné och säger vad de vill, sedan röstar man emot sina egna förslag av ett enda skäl, att se till att regeringen faller. Sedan säger SD att om Riksdagen och regeringen inte gör som SD vill, fäller de alla regeringar, det leder till skapar kaos.


upphandla transporter med förnuft

 


Många transportsektorer präglas av fusk och ojusta arbetsförhållanden, därför måste svenska företag ta större ansvar när de köper transporttjänster.

Den billigaste transporten är inte den mest hållbara, det inser nog de flesta. Både privatpersoner och företagare ska ta större ansvar när de handlar upp transporttjänster det gäller inte minst de offentliga upphandlingarna från kommuner, landsting och myndigheter.

Det förekommer fusk med bränsle och arbetstider när det gäller vägtransporter kontrollerna borde bli effektivare.

Vägtransporterna måste bli bättre vad gäller miljö, säkerhet, arbetsvillkor och sund konkurrens. Därför gäller det att kontrollera att reglerna följs.

Fokus på lägsta pris i upphandlingar av transporter riskerar att leda till socialdumping och att den seriösa transportnäringen slås ut. Den nya utredningen som ska undersöka hur ­beställarna ska kunna ställa krav på arbetsmiljö, sociala hänsyn och kollektiv­avtal måste givetvis ta med transportbranschen

Det är hög tid att sätta stopp för möjligheten att upphandlingar vinns genom att ha låga löner, dåliga arbetsvillkor eller skadlig arbetsmiljö. Vi ser det som en självklarhet att aktivt arbeta för ett Sverige där marknaden befrias från social dumpning samtidigt som vi tillförsäkrar att produktionen och transporten sker under drägliga förhållanden och med respekt för arbetstagares och chaufförens grundläggande rättigheter.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad behöver stärkas och prestera bättre. Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. Ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden och på våra vägar. Ett viktigt steg i den riktningen är att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera hur krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in som uttryckliga bestämmelser i de nya kommande upphandlingslagarna och lämna förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas. Det är här som transportbranschen givetvis också ska sättas under lupp för att de ska följa de lagar och regler som finns vad gäller lagar, regler, kör och vilotid, betala skatt, schysta villkor, ingen överlast, rätt handlingar i bilen osv.

Utredaren analysera hur krav kan ställas på att varor, tjänster och byggentreprenader produceras, tillhandahålls och utförs under sådana förhållanden att ILO:s kärnkonventioner respekteras. Jag förutsätter att det gäller även transporterna eftersom det är en stor andel av tillhandahållandet av en vara eller tjänst.

Ordning och reda ska gälla på den svenska arbetsmarknaden och på våra vägar. Nu tar vi ett viktigt steg i syfte att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige och kör omkring på de Svenska vägarna.

min fråga till ministern


Ändrar AKB M ang vuxnenutbildning?Nu har moderaterna en ny partiledare. Anna Kindberg Batra har mycket att ta tag i, hon bör nog resa i landet också för att tvätta bort sin landsbygsfientliga inställning. 
Om jag förstod saken rätt ville hon ge fler chansen att utbilda sig i vuxen ålder. 
Intressant med tanke på att den borgeliga regeringen drog undan möjligheterna för komvux och tog bort arbetsmarknadspolitiska utbildningar så fort de kunde. Även om de lade tillbaka lite av utbildningarna så kom det aldrig upp i en tillräcklig nivå.


 Vi socialdemokrater menar att det krävs framtidsinriktade investeringar under lång tid både i jobb och i utbildning. Det vore ju bra om moderaterna också kan jobba för det.

Det behövs ett nytt kunskapslyft, som omfattar ett större antal platser på komvux, yrkeshögskola, folkhögskolorna och inom den högre utbildningen. För att kunskapslyftet ska lyckas är det viktigt att det anknyter till de utbildningsinsatser som redan idag görs i partsamverkan mellan fack och arbetsgivare. En skola som fungerar är en förutsättning för att näringslivet försörjs med kvalificerad och välutbildad arbetskraft. Om kompetensförsörjningen brister blir Sverige mindre attraktivt för både inhemska och internationella företag vilket hindrar vår tillväxt.

Vi måste därför säkerställa att merparten av alla unga ges förutsättningar att fullfölja gymnasiet. I dag går de allra flesta ungdomar, ca 99 procent, vidare från grundskolan till gymnasieskolan men alltför många avbryter utbildningen under det första eller andra studieåret. Samhället och skolan behöver ta ett större ansvar för att eleverna ska uppnå kraven för gymnasieexamen och de unga ska veta att de behöver slutföra sin utbildning. 


Gymnasieskolan ska naturligtvis vara förberedande för högre. Yrkesprogrammen måste matcha arbetsmarknadens behov av arbetskraft och rusta individerna för en föränderlig arbetsmarknad och ett kunskapsintensivt samhälle. Matchningen måste lösas i samverkan med arbetsmarknadens parter.

Kort sagt det livslånga lärandet är viktigare än någonsin. Jag välkomnar AKB i det arbetet.

 

Stoppa rasismen

 Förmågan att arbeta mot sina egna fördomar måste ständigt uppdateras. Vi bär alla på fördomar och ibland låter vi fördomarna ta över förnuftet. Förnuftet som säger att det inte går att dra alla över en kam. Vi vet att alla Svenskar inte är mördare, trots att det finns Svenskar som har mördat, vi vet att alla fotbollsfantaster inte är fotbollshuliganer osv. Om vi låter fördomar om andra människor ta överhanden kan det till och med leda till rasism.

 

 Rasismen och fördomarna reducerar oss till vår hudfärg, vår sexuella läggning eller könsidentitet, vår religion eller vårt ursprung. Det är naturligtvis oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Händelserna i Frankrike är också oacceptabla men får å andra sidan inte leda till fördomar mot vissa människor.

 

Vi måste stå upp för yttrandefrihet och mot rasismen, för alla människors lika värde. Det är genom många människors engagemang som vi kan hindra att antidemokratiska idéer får fotfäste i vårt land eller i våra folkvalda församlingar.

 

Skolan har ett viktigt uppdrag i sitt värdegrundsarbete motverka rasism. Även folkrörelser och föreningslivet kan göra mycket för att stoppa rasismen och stå upp för yttrandefriheten.

Vi ska givetvis ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Men då måste alla Sveriges kommuner ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

 

Vi måste även förbättra mottagandet och ge möjligheter för nyanlända att använda sin utbildning, skaffa ett jobb och komma in i samhället genom bland annat validering.

 

Breda uppgörelser i riksdagen inom migrationspolitiken är viktigt. EU behöver ha fler lagliga vägar för att söka asyl inom unionen. Det behövs en bättre fördelning av kvotflyktingsmottagande mellan länder. Fler av EU:s medlemsstater måste ta ansvar för flyktingmottagandet.

Idén att bedriva en integrationspolitik som är skild från jobb-, utbildnings- och välfärdspolitik fungerar inte, allt hänger ihop. Vägen in i Sverige - och rätten till jobb och välfärd - är en angelägenhet för alla.

Låt oss hjälpas åt att stoppa rasismen, stå upp för yttrande friheten och alla människors lika värde

 


Utmaningar för skolanAlldeles för många lärare upplever att man inte får den tid man behöver med sina elever. Skolledare ges alldeles för ofta dåliga förutsättningar att utöva pedagogiskt ledarskap. Stödet till elever som halkar efter dröjer upp i årskurserna och problem som hade kunnat mötas tidigt växer och blir alltför stora. Läget är allvarligt. Då är det tid för ansvar, snarare än konflikt.

Det blir allt viktigare att fokusera på tidiga insatser, läraryrkets attraktivitet och en jämlik skola för alla.  Därför måste förändringar i skolsystemet ska vara förankrade i modern forskning. Sådant som läroplaner, kursplaner och betygssystem ska inte styras utifrån vad som är de bästa möjligheterna för inlärning hos varje elev.

Skolreformer måste vara förankrade bland dem som arbetar i skolan. Det är skolledare och lärare som ska möta varje barn på individnivå . Det är de som måste leda skolans utveckling måste ha förutsättningar för det arbetet. De som arbetar i skolan ska kunna känna trygghet i skolans styrdokument.

Vi vill fortfarande investera i mindre barngrupper i förskolan, fler anställda i skolans tidiga år och ökade resurser till skolor med särskilt tuffa utmaningar. Dessutom vill vi satsa tre statliga miljarder per år för att parterna ska kunna höja lärares löner.

Det vore märkligt om de borgerliga partierna tillsammans med SD stoppar dessa viktiga reformer för skolan under våren.  De påstår att de vill stoppa viktiga skolreformer om inte friskolor fritt får etablera sig i kommunerna. Det är en konstig  inställning att kommuner inte ska kunna planera skoletableringar utifrån elevunderlag mm. Trots att det är kommunerna som snabbt måste ta fram skollokaler och elevplatser om en friskola flyttar eller går i konkurs mitt i en termin.
 

Nytt år nya möjligheter

 Trots allt startade 2015 i relativ bra.

2014 var däremot ett väldigt tumultartat år. Supervalåret som glädjande nog ledde till en ny regering. 

Men glädjen byttes till oro inför att budgeten inte skulle gå igenom, eftersom SD inte meddelade hur de tänkt rösta. Sedan kidnappande de media genom en 30 minuters lång föreläsning om deras förvrängda syn på invandring.

Därefter stödde de den borgeliga budgeten.

 Alla borgeliga budgetar släppte de igenom men den första socialdemokratiskt ledda budgeten valde de att fälla. De hotade dessutom med att fälla alla regeringar som inte lydde dem.

 

I och med att vår budget föll i riksdagen går vi miste om många bra saker. Det rör sig om reformer som hade kunnat göra Sverige starkare för framtiden och förbättrat vardagen för många människor i vårt land.

Men i sista stund kunde i alla fall extra valet avvärjas genom en överenskommelse mellan S, Mp, M, C, fp och Kd. Nu kan vi jobba vidare för att förbättra landet.

 

Socialdemokraternas viktigaste uppgift är och förblir jobben. För att få ned arbetslösheten vill vi genomföra en 90-dagarsgaranti där arbetslösa ungdomar erbjuds ett jobb eller en utbildningsplats inom 90 dagar. Vi vill investera i skolan genom fler lärare, investera i äldrevården genom mer personal, ge ensamstående föräldrar en tryggare ekonomisk tillvaro, Ge barn gratis medicin osv

 

Nu måste vi ta nya tag för att få igenom dessa reformer i nästa budget i stället. Vi kan tillsamman se till att 2015 blir ett mer rättvist och solidariskt år. Där vi ställer upp för varandra

Det är ett nytt år med nya möjligheter, nu kör vi igen

 

 


Ett gott 2015 till alla!


 Nu lägger vi det omtumlande 2014 bakom oss. Ett år som bjudit på ljusglimtar, men också dagar då himlen varit grå helt grå. Visserligen hade vi en varm och solig sommar men hösten hade mycket få soltimmar. 

I politiken kan vi nu lägga supervalåret bakom oss även det med både sol och moln i minnet. 
 
 Vi kunde summera ett ökat stöd för vårt parti i riksdagsvalet jämfört med 2010 och vi Skaraborgare kan glädjas åt att både ha en talman genom Urban Ahlin och en ny riksdagsledamot dvs Erik Ezelius, det känns fantastiskt roligt och ett förtroende som vi ska ta på största allvar.
 
Men tyvärr hade vi en situation i riksdagen som innebär att vi inte kunde genomföra den politik vi hoppats på. I december röstade en borgerlig majoritet i riksdagen ned den socialdemokratiskt ledda regeringens förslag till budget. Detta innebär att en lång rad satsningar för att minska arbetslöshet och att minska klyftorna i landet inte blir verklighet.
 
-          Pensionärerna får inte den skattelättnad som vi socialdemokrater arbetat för. Samtliga fem borgerliga partier i riksdagen röstade emot det förslaget. De anser att pensionärer ska betala högre skatt på sin uppskjutna lön än den som arbetar gör.
 
         Extra satsningar inom äldreomsorgen röstade de fem partierna också nej till liksom infrastruktursatsningar, ökat stöd till ensamstående föräldrar, satsning på exportbefrämjande åtgärder, ökat stöd till tjej- och kvinnojourer, satsning på bättre arbetsmiljö, med mera, med mera.
Därför är jag glad att decemberöverenskommelsen kom till stånd i sista stund innan extra valet skulle utlysas. Det var bra att de borgerliga partierna tillslut sattes sig vid förhandlingsbordet. Det innebar bl.a att miljöpartiet får vara med i pensionsarbetsgruppen. Dessutom gäller överenskommelsen försvarspolitik och energipolitik mm. 

Nu blir det enklare för minoritetsregeringar att få igenom sin budget och vi kan fokusera på att få in fler rättvisereformer i vårbudget som läggs i april.

Allt det där får vi återkomma till. Nu önskar jag alla ett gott nytt år med förhoppningen om att  2015 blir gott för alla.

Tuffa utmaningar trots decemberöverenskommelsenSverige har nu en ansvarsfull överenskommelse om att Sverige fortsatt ska kunna styras även med minoritetsregeringar. Tillväxt och välfärd ska inte äventyras genom att en regering kan fällas två gånger om året. Det var bra att de borgerliga partierna slutligen slog sig ned vid förhandlingsbordet, trots hårt motstånd.

Arbetslösa saknar hopp. Många är unga och har inte ens fått möjlighet visa vad de går för. En hel generation barn går i en skola där resultaten rasar, där ojämlikheten ökar och där vinstjakten tillåts härja fritt. I Sverige växer de ekonomiska klyftorna

Vi vill utveckla Sverige till ett bättre land som håller ihop. Fyra områden står i fokus den kommande mandatperioden:

1.       Jobben. Med investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning moderniserar vi och skapar jobb. Investeringar i ett nytt kunskapslyft ger möjlighet att skaffa sig kompetens för att ta ett jobb eller starta företag.
2.       Skolan. Vi ska vända utvecklingen i skolan. Svensk skola ska återigen bli en ledstjärna med höga resultat och där varje barn ges samma möjlighet att lyckas.
3.       Miljön. Genom stora investeringar i klimatomställning ger vi barn och barnbarn chansen till en bättre värld
4.       Välfärden. Som gammal, sjuk eller nybliven förälder ska välfärden finnas där. Äldreomsorgen och sjukvården ska kunna gå att lita på. När välfärden brister är det kvinnor bär ett tyngre lass, såväl hemma som på jobbet. Investeringar i välfärden är investeringar för jämställdhet.

Det finns tydliga politiska skillnader i svensk politik. När de borgerliga partierna öppnar för ytterligare stora skattesänkningar ska.vi tillsammans bygga ett bättre samhälle för alla och envar.
 

 
RSS 2.0