EBT låter DÖ dö och AKB Ebbar utDe borgerliga partierna har på ett djupt oroande sätt lämnat överenskommelsen om hur Sverige ska styras när det inte finns någon tydlig majoritet. Ett handslag som skulle gälla för åtta år hölls inte ens i ett år. Detta har skett utan någon föregående diskussion eller förvarning med dem man ingått överenskommelsen med. 

För oss socialdemokrater var Decemberöverenskommelsen aldrig förstahandsalternativet. Vi hade föredragit mer av blocköverskridande samarbeten. Ovanför allt detta vilar dock ett glasklart löfte från moderaterna och förre statsministern Reinfeldt: den som har det största regeringsunderlaget ska få styra Sverige. Accepterar man inte Decemberöverenskommelsen finns detta fortfarande kvar. Kommer Moderaterna stå fast vid sitt ursprungliga löfte? De borgerliga partiernas agerande kommer att avgöra om vi går mot en mer normal politisk situation eller om de vill kasta ut landet i djup osäkerhet och konflikt i en situation där vi istället behöver stabilitet och samarbete. 

Från samtliga borgerliga partier kommer nu tydliga signaler om att man inte vill ha mer oordning, att budgetreglerna ska respekteras och att man kommer att följa praxis och rösta på sina egna budgetar. Utom från Moderaterna. Anna Kinberg Batra lyckas inte redogöra för hur hon ska styra sitt parti, riksdagens näst största, ska agera i detta nya läge. 
 När Anna Kinberg Batra  överger centrala överenskommelser utan att klara att svara på hur hennes eget parti ska agera imponerar det inte. Vi socialdemokrater har hela tiden visat oss öppna att ta ansvar för Sverige och att samtala med de borgerliga partierna – både samfällt och med enskilda partier. 
Just nu står hoppet till C och fp som i detta läge visat på anvsvarstagande i en svår tid. I en tid när både EBT och AKB låter dö dö för att rädda sitt eget skinn


Samtal i Tibro om skolan
I går fick jag följa med Kommunalrådet Rolf Eriksson till  Häggetorpskolan där han själv jobbat som lärare i många år. Vi pratade om satsningen på skolan som finns med i regeringens budget. Vi gick runt i bibliotek, matsal, fritidshemslokaler och klassrummen och träffade elever och lärare. 
Om budgeten går i genom blir det bättre för både eleverna och lärarna.

Varje elev ska få en ärlig chans att lyckas i skolan och då krävs att alla får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov och att stöd sätts in så snart man ser att det behövs. 

Därför investerar regeringen i fler anställda i lågstadiet så att lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre och en läsa- och- skriva- garanti. 

Vi vill också anställa fler speciallärare och göra en ny fortbildningssatsning där lärare grundskolan ges grundläggande specialpedagogisk kompetens framför allt i högstadiet.

Naturligtvis välkomnade Rolf Eriksson skolsatsningen och hoppas att pengarna ska kunna användas på bästa sätt så att det gör nytta för barnens skolgångHellre bra skola än fler skattesänkningar

 

 

Synd att partiledardebatten inte har skolan som debattämne ikväll

Trots att många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare, står den svenska skolan inför stora utmaningar. Skolresultaten har sjunkit under många år i rad, den svenska skolan har blivit allt mer ojämlik och bristen på lärare är ett allvarligt problem. Nu står skolan inför ytterligare ansträngningar i samband med att fler kommer till Sverige.

 

Jag tror att de allra flesta vill ha en bättre skola och många är beredda att betala skatt om de vet att det går till välfärd och skola. Jag tror till och med att de allra flesta partier vill ha bättre skolresultat, lugn och ro för elever och lärare. Kanske kan skolan bli ett politisktområde vi kan göra upp över blockgränserna.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation även i framtiden och då måste vi vända den här utvecklingen. Sverige kommer aldrig att vara billigast eller störst. Då måste vi istället satsa för en topplacering när det gäller kunskap och kompetens.

 

Nyckeln till att vända skolresultaten är skickliga och engagerade lärare. Läraryrket måste bli ett attraktivt yrke. Därför investerar regeringen nu 3 miljarder på årsbasis i lärarlönelyftet fr.o.m. höstterminen 2016. 

 

Vi investerar i en mer jämlik skola med mer resurser till skolor som har svaga studieresultat och tuffa förutsättningar, ökade ersättningar till kommuner som tar emot asylsökande barn i skolan och mer personal på fritids.

Tidiga insatser av god kvalitet är avgörande för elevens skolgång.  Varje elev ska få en ärlig chans att lyckas i skolan och då krävs att alla får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov och att stöd sätts in så snart man ser att det behövs. Därför investerar regeringen i fler anställda i lågstadiet så att lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre och en läsa- och- skriva- garanti. Vi vill också anställa fler speciallärare och göra en ny fortbildningssatsning där lärare grundskolan ges grundläggande specialpedagogisk kompetens framför allt i högstadiet.

 

Dagens och morgondagens arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning. Därför investerar regeringen i den gymnasiala yrkesutbildningen och vi inför rätt till komvux för att alla som vill ska kunna slutföra sin gymnasieutbildning.


Kd är ett litet svagt parti som inte går att lita på
Sverige står inför några av de svåraste utmaningarna i modern tid. Krisen i skolan, den höga arbetslösheten och flyktingkrisen måste adresseras kraftfullt. Det kräver att de borgerliga partierna står för sina löften och att de inte skapar ytterligare parlamentariska 

De borgerliga partierna har visat att en tyvärr aldrig kan lita på deras handslag eller de överenskommelser de gjort 

Jag håller med Stefan Löfven som säger att det är upprörande att de borgerliga partierna bryter en överenskommelse som de skrivit under och försvarat inför väljarna.  

Samtidigt har de borgerliga partierna i dag valt att lämna nya besked. De kommer att rösta på sina egna budgetmotioner och inte göra någon gemensam reservation på regeringens budgetproposition.

Decemberöverenskommelsen tvingades fram genom de borgerliga partiernas ovilja till samarbete när Sverigedemokraterna bröt mot riksdagens praxis. 

Det har hela tiden bara funnits två alternativ till Decemberöverenskommelsen, blocköverskridande samarbete eller att göra sig beroende av Sverigedemokraterna.Näringsliv o arbetsmarknad i Västsverige


Socialdemokraternas höstkampanj pågår just nu. Den innebär arbetsplatsbesök, dörrknackning, möten och information om budgeten för fler jobb och bättre välfärd.
Med anledning av det gör vi västsvenska riksdagsledamöter en västsvensk turné under fredagar i oktober.Vi genomför fyra aktivitetsdagar i Västsverige med fokuserar på prioriterade politikområden.

Just idag fokuserar vi på näringsliv o arbetsmarknad när vi besöker Trollhättan.
Vi vill se fler och växande företag, öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, utveckla nya varor och tjänster och ge stöd för export till växande marknader.
Det handlar bl.a om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi. 
Vi socialdemokrater har en aktiv näringspolitik inriktad på nyindustrialisering och export som ger stöd för företag och innovatörer att ta fram nya varor och tjänster.

Det ska bli intressant att besöka NEVS i Trollhättan. National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) är ett internationellt konsortium som håller till på gamla SAAB området. Utveckling och produktion inriktas på elbilar. Just nu är NEVS i färd med att anställa runt 150 ingenjörer.
Vi ska få presentation av företaget, dagsläget och framtiden och en rundvandring i fabriken.

Sedan ska vi bege oss till Innovatum. Ett utvecklingscentrum där kunskap möter kunskap i forskningsprojekt och inspirerande aktiviteter.
 På området Innovatum är det många som har valt att lägga sin verksamhet. Över 140 företag och fler än 1400 personer jobbar här idag. 

Stoppa övergreppen på kvinnor

Kvinnor har rätt till sin egen kropp! 


Det är med bestörtning jag ser övergreppen som svenska vårdgivare genomför med så kallade oskuldskontroller på unga kvinnor, mot kvinnornas vilja. TV4:s Kalla fakta har låtit utrusta skådespelare med dold kamera och sedan besökt tre olika vårdcentraler och specialistmottagningar.

Det finns mycket att säga om dessa fruktansvärda handlingar. Det är skamligt att oskuldskontroller genomförs i Sverige 2015. För det första går det inte att se om någon är oskuld, den påstådda mödomshinnan finns bara i historieböcker, skolböcker och i förlegade fördomar.
 
För det andra har kvinnor rätt till sin egen kropp och ingen ska vare sig göra påstådda kontroller, våldföra sig eller ha sex mot kvinnans vilja.

För det tredje oskuldskontroller är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. 
FNs Kvinnokonvention kräver avskaffandet av all diskriminering av kvinnor. Sverige har åtagit sig att arbeta för jämställdhet i enlighet med konventionens 16 artiklar som behandlar allt från utbildning och arbetsmarknad till sexualitet och könsroller.
I artikel nummer 5 som handlar om stereotypa könsroller står de uttryckligen att de som skrivit på FNs kvinnokonvention ska motverka fördomar, seder och bruk som grundar sig på att ena könet är underlägset eller på stereotypa könsroller. 
Eftersom Sverige förbundit sig att följa Kvinnokonventionen måste dessa omoraliska, våldsövergrepp omedelbart stoppas. 

Om Sverige inte har regler som uttryckligen förbjuder detta finns det inget annat sätt än att förtydliga både lagar och regler, omedelbart,  så att dessa våldsövergrepp förbjuds, hindras och beivras på alla sätt.  


Götene och Töreboda here we come!!

 Idag fortsätter socialdemokrater över hela landet att besöka skolor, äldreboenden och företag.

Erik Ezelius och jag besöker två lite mindre kommuner i Skaraborg. Nämligen de fina orterna Götene och Töreboda.

Det är viktigt att hindra den accederande urbaniseringen.  Fler måste få möjlighet att jobba, utvecklingen i skolan behöver vändas, klimatutsläppen minska och välfärden stärkas i hela landet.

Vår jobbagenda för att nå målet innehåller investeringar i bostäder och infrastruktur, fler och växande företag, och satsningar på matchning och kompetens.

 

Det finns fler lediga jobb än någonsin samtidigt som nästan 400 000 är arbetslösa. Därför satsar vi på utbildning och matchning så att människor kan ta jobb som finns och som växer fram när vi vänder utvecklingen. Komvux, omskolning och validering är minst lika viktiga förutsättningar för små kommuner

 

För att vända utvecklingen i skolan investerar vi för att fler ska vilja bli och stanna kvar som lärare. Samtidigt satsar vi på att varje elev får mer tid med sin lärare. Dessutom ger vi mer pengar till kommunerna för att de ska kunna anställa fler inom äldrevården.

 

För att öka människors frihet och trygghet stärker vi välfärden. Utöver professionsmiljarden skjuter regeringen till en miljard kronor till sjukvården under 2016. Dessutom slopar vi avgifterna för mammografi, preventivmedel för unga och besök i öppenvården för alla över 85 år.

Vi möter våra gemensamma framtidsutmaningar och investerar för fler jobb, bättre skola, snabbare klimatomställning och stärkt välfärd i hela landet.

Det ska bli intressant att besöka skolor, förskolor i Götene och Töreboda för att se hur de extra miljonerna för respektive kommun kan göra nytta för att vända utvecklingen åt rätt håll.


Zambia, Unga Örnar och framtiden

 Unga Örnar Skaraborg startar ett internationellt projekt med Zimbabwe. Som en kick off på detta så besökte Jasen Mphepo Skaraborg. Han är en av nyckelpersonerna i projektet för verksamhet för unga i Zambia för att de inte ska dras in i drogmissbruk och andra destruktiva liv.

 

Han höll en interaktiv föreläsning om Zimbabwe ur ett kulturellt, religiöst och samhällsutvecklande perspektiv. Jason berättade om HIV/AIDS som är ett stort problem i södra Afrika. Många människor dör i förtid på grund av sjukdomen. Det är viktigt att öka kunskapen hos folket så att barn inte ska bli smittade med HIV utan växa upp friska för att kunna leva ett långt liv.

Vi ställde frågor om medellivslängden, jämställdhet, kostnader för skolgång och hur de ska finansiera sin viktiga verksamhet.

 

 

Läs mer om Jason på Unga Örnars hemsida http://ungaornar.se/nyheter/


BH-utställning på turné med UN womenI samband med UN-womens föreläsningsserie om FNs kvinnokonvention visas även en BH-utställning. De 240 BHarna utgör en symbol för de kvinnor som blivit ihjälslagna/mördade av en anhörig i Sverige de senaste 10 åren. Det är fruktansvärt att så många kvinnor får sätta livet till av någon de känner väl och har delat liv med. Om vi dessutom skulle lägga till misshandeln och våldtäckter skulle vi få ta till flera tiotusentals BH-ar. Att barn i dessa förhållanden får lida oerhört och utsätts för stora trauman är inget annat än ett stort misslyckande från det omgivande samhället.

Första anhalten för turnén VR Falköping. Det var en mycket intressant afton om FNs nya millenniemål och jämställdhet på Biblioteket i Falköping. En kväll med samtal om könsroller, mäns våld mot kvinnor, lönediskriminering och FNs nya millenniemål.

FNs Kvinnokonvention eller CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) som den kallas, kräver avskaffandet av all diskriminering av kvinnor. Sverige har åtagit sig att arbeta för jämställdhet i enlighet med konventionens 16 artiklar som behandlar allt från utbildning och arbetsmarknad till sexualitet och könsroller.

UN women har en särskild uppgift av FN att göra Kvinnokonventionen mer känd för att kvinnor ska känna till sina rättigheter. BH-utställningen fortsätter nu till Mariestad.

  

Hav, lax och kaffeUnder oktober månad kommer vi socialdemokratiska Riksdagsledamöter från Västsverige titta på intressanta näringar i vår omgivning. Vi ska besöka varandras valkretsar för att få mer kunskap om förutsättningar att leva, bo och utvecklas i Väst.
Vi startade med Halland och det blev som väntat en mycket intressant dag. 


Vi började med att träffa entusiastiska samhällsutvecklare i Bua hamn. Vi fick se deras planer på att bygga ut, möta turister och öka attraktionsförmågan. De var med rätta mycket stolta över de båthus, servicehus och bryggor som de byggt. Nu vill de ha fler bostäder och bättre kollektivtrafik.

Sedan for vi vidare med rask takt till Laxbutiken för att höra hur de utvecklat sin verksamhet, dessutom åt vi vansinnigt god grillad lax.Eftermiddagen ägnade vi åt en riktig pärla, det var kafferosteriet i Slöinge. Ett sprudlande entusiastiskt par, Anna & Daniel Eråker, tog emot oss, de fullkomligt sprudlade av idéer. De visade oss hur det går till att rosta kaffe, berättade om pensionatet och om deras planer för framtiden. 

Nästa vecka besöker vi Trollhättan.

Företagsbesök i HallandIdag ska jag och min kollega från Arbetsmarknadsutskottet Anki Ahlberg besöka Riksdagsledamot Adnan Dribani, han ska visa företag i Halland.
Vi börjar med Bua hamn som utvecklats till en året-runt verksamhet med inriktning på destinationsutveckling/turism. Kanske får vi svaret på frågan - Hur kan ett litet samhälle med ca 2 000 invånare skapa näringsverksamheter i ett säsongsbetonat område? 
Jana Nilsson, kommunalråd i Varberg, deltar också 
Här går det att läsa mer http://www.batfjordenshamn.se/
 

 
Sedan drar vi vidare till Laxbutiken. 
Laxbutiken är ett koncept som innefattar både restaurang, delikatessförsäljning och konferens. Under lunchen berättar deras verksamhetschef om deras verksamhet och utmaningar för framtiden. Therese Stoltz från regionens tillväxtutskott deltar också. 
http://www.laxbutiken.se/
 


 
Dessutom ska vi till  Slöinge kafferosteri
Vi träffar Daniel Eråker som driver ett unikt kafferosteri i den lilla orten Slöinge. I Slöinge har man också ett fantastiskt samarbete näringsidkare emellan och om detta kommer han och någon mer från de lokala företagarna berätta mer om.
http://sloingekafferosteri.se/index.html
 


Det kommer bli en mycket intressant dag 


Från ord till handling om IT-strategi


När vi socialdemokrater för några år sedan utarbetade en IT-strategi var skolan en viktig del. Nu levererar regeringen.

Det är utmärkt eftersom digital kompetens att vara en förutsättning för att människor ska kunna etablera sig fullt ut i såväl arbets- som samhällslivet. 

 

För att ta ett samlat grepp om hur skolan ska kunna jobba med it och digitalisering har regeringen gett Skolverket i uppdrag att ta fram två nationella it-strategier för skolväsendet.Den ena ska omfatta för- och grundskolan och den andra ska omfatta gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

De ska säkerställa likvärdig tillgång till digital kompetens i skolan och att arbetet med att integrera it i undervisningen på ett bättre sätt stärker undervisningen och kunskapsresultaten.

 

Tillgången till it-utrustning som är relevant för arbetsmarknaden ska säkerställas genom samverkan med arbetslivet och kurs- och läroplaner ska ses över för att stärka elevernas digitala kompetens. Den ska även ta in hur it kan stärka elevers entreprenörskap, kreativitet och entreprenöriella förmågor.

 

Den tekniska utvecklingen innebär nya utmaningar och nya möjligheter. Sverige har många exempel på nya företag som kunnat dra nytta av vår starka ställning inom it, som Spotify, Skype och Minecraft. Men för att vi ska kunna få fler och växande företag och för att unga ska förberedas för arbets- och samhällslivet, måste skolan bättre på att stärka deras digitala kompetens. 

 

Sverige ligger långt fram i internationella mätningar i frågor om it och digitalisering och har gjort så i många år. Det är bland annat resultatet av framtidsinriktade politiska beslut, ibland för flera decennier sedan, som möjliggjort omfattande investeringar i bredbandsutbyggnad och breda satsningar som den så kallade hem-PC-reformen. Reformer och investeringar som lagt en bra grund att fortsätta arbeta vidare med, inte minst på skolans område. #onebracelet för #unwomenswedenIkväll berättar jag om UN women på ett spännande, intressant, viktigt event på Café Opera.  Ikväll sker lansering #onebracelet för #unwomensweden. Det kommer att bli en mycket händelserik kväll.

Men vad är då UN Women? 
Un Women står för United Nations entity for gender equality and the empowerment of women.
Förenta Nationernas enhet för lika rätt mellan könen och kvinnans rätt till egenmakt. Vi är partipolitisk obundna. Trots det jobbar vi med politiska frågor gentemot alla politiska partier som är demokratiska och ställer upp på alla människors lika villkor. 
UN Women Sveriges uppdrag är:

Bedriva politiskt påverkansarbete, utbilda och informera om kvinnors rättigheter och kvinnokonventionen, samla in pengar och stödja UN Womens program runt om i världen. FN har gett UN Women i uppdrag att arbeta för att kvinnokonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den, inklusive Sverige. 

Vi är en ideell organisation som kämpar för alla kvinnors och flickors självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Kvinnokonventionen utgör grunden för allt vårt arbete.


Som en del av FN har UN Women ett unikt inflytande eftersom vi arbetar tillsammans med och på uppdrag av regeringar i över 190 länder. UN Women påverkar och informerar aktivt beslutsfattare på lokal och nationell nivå. 
UN Women Sverige ska ifrågasätta, debattera och verkar för att svenska politiker tar sitt ansvar för nutida och framtida generationer.


Vi informerar och utbildar om FN:s Kvinnokonvention, jämställdhet, kvinnors situation och mänskliga rättigheter. Detta kan exempelvis ske i form av föreläsningar, workshops eller studiecirklar.

Vi samlar in pengar till det internationella utvecklingsarbetet för att stoppa våld mot flickor och kvinnor, stärka kvinnors ställning och öka jämställdhet över hela världen.

UN Women Sverige har fyra prioriterade teman som präglar vår verksamhet. 
* Det är implementeringen av FNs kvinnokonvention 
* Det är Stoppa mäns våld mot kvinnor
* Det är Kvinnors ekonomiska och politiska makt, det vi kallar egen makt
* Och det är att FN ska prioritera jämställdhet i de nya millenniemålen. Det är oerhört glädjande att FN sent i går kväll antog de jämställdhetsmål som Sverige drivit.

Nu gäller det i stället att driva på så att FNs medlemsländer går från ord till handling de kommande åren.

Så långt UN women, vad #onebracelet är kommer snart att visa sigHögskolan i Skövde - just in time!Dagens tematräff på Högskolan i Skövde kunde inte komma lämpligare. 
Tillsammans med representanter från kommuner i Skaraborg, gymnaisesamordnare, arbetsförmedlingen, rektorer och utbildningsutvecklare diskuterade vi möjlighet till högre utbildning oavsett bakgrund. 
Det var ett ypperligt tillfälle eftersom regeringens budget med högre ambitioner för utbildning och det livslånga lärandet presenterades idag. Budgeten innehåller investeringar i 14600 fler högskoleplatser tillförts högskolan 2019. För 2016 innebär utbyggnaden att resurserna till universitet och högskolor med 2 900 helårsstudenter och dessutom innebär det extra anslag till högre kvalité. Budgetpropositionen innehåller även forskningsanslag till sådana högskolor som Skövde.  Det är tydlig signal från regeringen om åtgärder den märkliga snedfördelning av forskningsanslag som drabbar de nya lärosätena så hårt. 

Dessutom ska jämställdhetsintegrering ska införas i hela universitets- och högskolesektorn. Regeringen kommer helt enkelt använda regleringsbreven för att meddela lärosätena hur mycket man förväntar sig att andelen kvinnliga professorer ska öka på varje universitet och högskola. För Högskolan i Skövde är det här en välkommen satsning, enligt rektor Sigbritt Karlsson. 

För att fler behöriga sökande ska kunna genomgå högskoleutbildning föreslår regeringen en utökning av resurserna i hela landet.

Budgetpropositionen är ett steg bort från den politik som under senare år har dränerat de nya lärosätena på resurser. Det är ett mycket välkommet trendbrott för Högskolan i Skövde och alla andra nya högskolor och universitet. Tillgång till högre utbildning och forskning ska vara lika god oavsett var i Sverige man befinner sig. Det är en förutsättning för att Sverige ska vara delaktig i den globala utvecklingen.

Investeringar för Skaraborg

 


Visst lever vi i ett bra land men vi står inför stora framtidsutmaningar. Fler måste få möjlighet att jobba, utvecklingen i skolan behöver vändas, klimatutsläppen minska och välfärden stärkas.
 
Vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Alla som kan arbeta ska arbeta. Vår jobbagenda för att nå målet innehåller investeringar i bostäder och infrastruktur, fler och växande företag, och satsningar på matchning och kompetens.
 
Det finns fler lediga jobb än någonsin samtidigt som nästan 400 000 är arbetslösa. Därför skapar vi många fler tillfällen för utbildning och matchning så att människor kan ta de jobb som finns och som växer fram när vi vänder utvecklingen. Det innebär bland annat satsningar på Komvux här i Skövde.
 
Sverige är en kunskapsnation men resultaten i skolan sjunker. För att vända utvecklingen investerar vi för att fler ska vilja bli och stanna kvar som lärare. Därför görs en miljardsatsning på höjda lärarlöner. Samtidigt satsar vi på mer pengar till Skaraborgs skolor så att varje elev får mer tid med sin lärare.
 
För att öka människors frihet och trygghet stärker vi välfärden. Utöver professionsmiljarden skjuts det till mer pengar till Västra Götalands regionen under 2016. Det är viktiga och välkomna miljoner till sjukvården. Dessutom slopar vi avgifterna för mammografi, preventivmedel för unga och besök i öppenvården för alla över 85 år.
 
Nästa år investerar vi sammanlagt över tre miljarder kronor i klimat, miljö och energi. Det handlar bland annat om lokala investeringar som ger jobb och minskar klimatpåverkan. Vi återställer också ordning och reda i de offentliga finanserna efter det stora underskott som den borgerliga regeringen lämnade över. Alla reformer är fullt finansierade.

Genom vår budget skapar vi hopp och framtidstro i Sverige och i Skaraborg. Vi möter våra gemensamma framtidsutmaningar och investerar för fler jobb, bättre skola, snabbare klimatomställning och stärkt välfärd. RSS 2.0