Är du säker i trafiken?

(null)


Så här års ser väl alla till att ha reflexen redo i fickan? Jasså inte, varför då? För att du tror att du syns i trafiken eller för att du tror att du rör dig på ställen där bilar inte ska köra? Vilket fall som helst rekommenderar jag att du ser till att skaffa reflex.

Det är den billigaste livförsäkringen av alla.

Apropå livförsäkring jobbar Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande med att rädda liv i trafiken.


Idag ska vi från NTF ha chefs och ordförandeträff, dvs länsförbundsordföranden och länsförbundschefer mötas för att samråda om det senaste inom trafiksäkerheten. NTF som funnits sedan 1934 arbetar för en ökad trafiksäkerhet med hjälp av Nollvisionens och verka för att Nollvisionen utvecklas, där var och en av oss är aktiv, motiverad och ansvarstagande.


I ett längre perspektiv värnar vi att trafiksäkerhetsarbetet prioriteras höge för en långsiktig hållbar utveckling av transportsystemet. Det handlar om t.ex. stadsplanering, kollektivtrafik, miljö och folkhälsa stärkas.  Den tunga trafiken ska ta sig fram på ett smidigt sätt samtidigt som vi ska värna såväl gående och cyklisters säkerhet och framkomlighet. 


Ett viktigt budskap är att dela på ratten. Dela Ratten är en kampanj med syftet att öka trafiksäkerheten genom att uppmana det svenska folket att dela jämställt på körningen. Undersökningar visar nämligen att endast 15 % av alla svenska par delar helt lika på körningen, trots att statistik visar att män löper tre gånger så hög risk att vara inblandade i trafikolyckor, jämfört med kvinnor.

Extra viktigt att dela på ratten och bilkörningen är det nu när vi börjar närma oss vintern, då det är mörkt, halt och extra svåra vägförhållanden. 


Forskning har visat att andelen trafikolyckor som beror på trötta förare är minst 30 procent. Orsaken till dessa olyckor är ofta för långa körtider. Genom att dela lika på körningen när du är ute och kör med din partner minskar risken för att någon blir för trött betydligt. Dessutom får båda parter körtid och körvana.


Andra viktiga uppmaningar är: Håll hastighet, avstånd och kör nykter.

En tredjedel av alla omkomna omkomna i trafiken har varit onyktra.


En självklarhet just nu är att förbereda för vinterdäcken som ska användas vid vinterväglag 1 december - 31 mars, och dubbade vinterdäck får användas 1 oktober-15 april. (Men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag).


Ser fram emot att träffa mina kollegor inom NTF idag för att fortsätta utveckla trafiksäkerheten och på det sättet rädda liv.


Utmärkt att Metoo uppmärksammar det som pågått jämt

 
 

 

Det är inget nytt att kvinnor tafsas på, trakasseras, nervärderas, utsätts för både psykiskt och fysiskt våld, misshandlas, våldtas och till om med mördas. Det har tyvärr pågått i alla tider. Men under detta år som gåt sedan #metoo satte fart på uppmärksamheten har det blivit både tydligt och trovärdigt. Tack alla ni som stått upp, visat kurage, gått ut och berättat offentligt, vågat berätta. NI har förändrat till det bättre, men mycket återstår.

Under 2017 anmäldes nästan 22 000 sexualbrott i Sverige, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt enligt BRÅ, men man räknar med ett mörkertal och tror att det sker ca 100 våldtäkter om dagen i Sverige. 1 av 3 kvinnor utsätts för våld eller sexuella övergrepp, ofta i nära relation. 17 kvinnor om året mördas, oftast av en närstående.

Var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella konsekvenser för flickor och kvinnor. I alltför många fall leder våldet till att flickor och kvinnor mister sina liv.

UN Women nationell kommitté Sveriges vision är en jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor. Ett hinder för att uppnå förändring är att berörda rättsinstanser har otillräcklig kunskap om och/eller respekt för kvinnors rättigheter som  beskrivs i FNs Kvinnokonvention och Pekingplattformen.

Därför ser vi det som ett av våra viktigaste uppdrag att utbilda, informera och sprida budskapet om både Kvinnokonventionen och Pekingplattformen. Det gör vi på många olika sätt, bland annat genom #tasnacket och genom #heforshe

Men vi ställer också upp på utbildningar, föreläsningar och fortbildningar för att uppmana såväl män som kvinnor att ta sitt ansvar eftersom alla, ja alla, tjänar på ett jämställt samhälle fritt från våld och trakasserier.


Barnfattigdomen minskar kraftigt i Sverige.

(null)


Det är en glädjande nyhet som rädda barnen presenterar idag.  Rapporten visar bland annat att: " Klyftorna fortsatt har ökat mellan de barn som lever i störst ekonomisk utsatthet, och den stora majoritet barnfamiljer som har det bra ekonomiskt ställt. Barnfattigdomen har minskat i alla grupper som omfattas av rapporten" 


Det är förstås glädjande men vi kan inte vara nöjda förrän vi får en jämlik barndom. Rädda Barnen påpekar mycket riktigt att barn som lever med en ensamstående förälder eller har utländsk bakgrund, avsevärt större risk att drabbas av ekonomisk utsatthet än andra barn i Sverige. 


Det visar hur viktigt det är att alla som kan jobba, jobbar eftersom det är med arbetsinkomster som föräldrar kan ge sina barn en bättre situation. Att nyanlända kvinnor jobbar mer i Sverige än i andra länder har säkert bidragit till att barnfattigdomen minskat.


Men vi kan förstås inte bortse i från att samhället i övrigt också kan bidra till  barns trygga uppväxt. Det handlar om en förskola med hög kvalité, fritidshem, skola, bra fritidsaktiviteter osv som kommunerna ska se till att fixa.


Dessutom utgör barnbidraget och studiebidraget en viktig del för att Sveriges ca 1,4 miljoner barnfamiljer ska klara sin situation. Den 1 mars i år höjdes barnbidraget och studiebidraget för första gången på över tio år. Bidraget höjdes med 200 kr och är nu 1 250 kronor per barn.


Alla flickor och pojkar ska ha bra förutsättningar och möjligheter till ett bra liv. Om vi håller ihop i samhället istället för att dra i sär det så har vi goda möjligheter till att vi alla tjänar på den Svenska modellen. Modellen som gör att vi har tillit till varandra och kan ställa upp andra. Alla tjänar på att alla har det bra. Det är därför vi ska ha ett bättre Sverige för alla!


Jämställdhet i blivande regering?

(null)
Förutom diskussioner och talmansrundor med kakor sker maktspel på högnivå. Idag ska Ulf Kristersson redogöra för sitt arbete hittills med att få ihop en regering. Det är mycket som ska till för att få en regering som kan få stöd i Riksdagen. Hur ska ekonomin hanteras, investeringar, synen på bra utbildning för alla, livslånga lärandet, arbetslöshetsmål, validering mm.  Jag undrar hur jämställdheten kommer beaktas i den nya regeringen.

Det är avgörande för framtiden att vi tar med värdegrundsfrågor och att feminismen ligger som grund för diskussionerna tycker jag.


I Sverige ska alla jobba som kan jobba. Nyanlända kvinnor jobbar mer här än vad genomsnittet av kvinnor i Europa gör. Att återinföra vårdnadsbidrag skulle göra det betydligt svårare för kvinnor att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det skulle öka på bidragsberoendet, det skulle öka på ojämställdhet och segregation och ge inlåsningseffekter. Att alla som kan jobba, jobbar förutsätter också att alla barn får tillgång till förskola. En bra start i livet är oerhört viktigt för att det ska gå bra senare. Men kvalitén i förskolan, fritidshemmen och i skolan måste kvalitetssäkras. Tyvärr finns det många skor som vittnar om att det inte finns tillräckligt med personal och att det inte finns studiero. Så kan vi inte ha det. En trygg uppväxt och tillgång till utbildning är kanske inte i första hand en jämställdhetsfråga. Men att flickor och pojkar ska ha samma chanser och förutsättningar ställer nog alla upp på, då måste det även synas i budgetanslagen. 


Det är också viktigt att bryta de stereotypa könsrollerna för att ge samma chanser i livet. Det har även FN slagit fast, i den gemensam kvinnokonvention som länderna ställer upp på står det tydligt i artikel 5 om stereotypa roller

"Konventionsstaterna ska på alla sätt motverka fördomar, seder och bruk som grundar sig på föreställningen att det ena könet är underlägset samt förlegade könsroller. Familjeutbildningen ska erkänna att kvinnor och män har gemensamt ansvar för sina barns uppfostran och utveckling". Det är inte genusflum, det har FNs länder enats om.


Rätten till sin egen kropp hänger definitivt ihop med jämställdhet och synen på kvinnan. Vi måste få stopp på sexuella trakasserier, tafsande och införa nolltolerans mot uttryck som slampa och hora.


Vi är många som blivit "heligt förbannade" över kvinnofientliga krav på begränsad aborträtt och införande av samvetsklausuler, det vill säga vårdvägran (rätten att vägra utföra aborter med hänvisning till religiösa skäl). 


Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett folkhälsoproblem och måste förebyggas på alla sätt. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, sexuella och psykiska konsekvenser för kvinnor och flickor. Den yttersta konsekvensen av våld mot kvinnor är mord.


Många påstår att det löses genom kamera övervakning på offentliga platser. Då bortser de ifrån att våldet mot kvinnor sker i hemmen av någon hon känner mycket mycket väl. I Sverige har 260 kvinnor mördats av en närstående på 2000-talet. Problemet är alltså betydligt djupare än att det skulle lösas med en kamera på ett torg här och där. Så visst är jämställdhet, feminism och alla människors lika värde avgörande för Sveriges framtid och borde vara självklar i diskussionerna om vilken regering Sverige ska ha. 

Ta ansvar för Sverige genom att ta med jämställdheten i regeringsbildningsdiskussionerna!
Jämställdhet ger ökad trygghet

(null)


På föreläsningen med Nina Rung som S-kvinnor anordnade var allmänheten i Karlsborg inbjuda, det blev fullsatt. 

Hon började med att påminna och problematisera Anders Borgs mycket olämpliga beteende på en fest där han började kalla kvinnor för horor m.m m.m. Att det dessutom klev fram ett gång män och försvarade Borgs agerande genom att påstå att det var väl inte så farligt var inte förvånande men mycket allvarligt.

Enligt Nina skulle det fått större konsekvenser efter att Metoo-uppropen fått genomslag.

Hon ville också lyfta upp flickors utsatthet som tyvärr funnits i alla tider. Flickor har fått vänja sig vid att bli tafsade på, sexuellt trakasserade och kränkningar. Vårt språk har normaliserat våld mot flickor och kvinnor med t.ex "kärlek börjar med bråk", "du beter dig som en kärring" och "ta det som en man".

Numera sprids uppfattningar genom bilder via sociala medier. Nakna kroppar, utmanade kvinnokroppar och objektifiering gör att flickor tror att detta är normalt. 

De manliga förebilderna som sprids har lite olika bilder. Tyvärr är det ofta våld eller hot om våld som lyfts upp. Både inom politiken, idrotten och affärsvärlden sprids machokultur. 


Nina betonade hur viktigt det är att ifrågasätta porren eftersom var femte kille i femman säger att de tittar på porr. Att det dessutom är grovt våldsamma korta snabba klipp som sprids över världen sekundsnabbt är mycket allvarligt och leder till helt fel uppfattning om vad som är normalt.

Övergrepp, stryptag och sexuellt våld sprids som naturligt beteende genom datorer, plattor och mobiler och är alldeles för lätt att komma åt.


4 av 5 kvinnor i Sverige har utsatts för sexuella trakasserier. När det det sedan kommer till våldtäkter finns det tyvärr uppfattning att det vanliga är våldtäkt som begås utomhus. 

Men det absolut vanligaste är våldtäkter är övergrepp i hemmen. 

Kvinnor mördas, misshandlas, utsätts för övergrepp i sina egna hem. Den yttersta konsekvensen av våld mot kvinnor är att kvinnor mördas. 

Våld mot kvinnor dödar mer än krig, Malaria och trafikolyckor. 


Efter allt elände och förödande fakta kunde även Nina presentera förslag på åtgärder. 

Få bort sexistiska skämt genom problematisering och att ta snacket, bryt de stereotypa könsrollerna och objektifiering. Inför huskurage i bostadsområden, följ upp jämställdhetsmålen och jobba förebyggande.

Sexualundervisning värd namnet, utbilda föreningsledare, reglera pornografin och få män att söka hjälp är några av de tips Nina ger för att få ett jämställt samhälle fritt från våld.


 
Arbetarrörelsen och Metoo

(null)


Andra passet på S-kvinnors utbildningsdag stod vice ordförande på LO Berit Mûllerström för.

Hon konstaterade att LO precis som alla andra i samhället måste jobba vidare med Metoo och med jämställdhetsarbete. Efter Metoo har LO blivit mycket mer medvetna om hur felaktiga attityder och normer sprids och utarbetar program mot detta oacceptabla ageranden.

Vi ska absolut inte ha attityder som t.ex "lite får du väl tåla" osv

Berit beskrev att arbetsmiljöundersökningar fortsättningsvis även ska innehålla frågor om sexuella trakasserier.

Men det är mycket svårt att bryta en tystnadskultur, särkilt där det förekommer mycket visstidsanställningar. Otryggheten på jobbet hänger också samband med mer sexuella trakasserier. 


Kvinnors underordning i samhället och på arbetsmarknaden måste bekämpas på alla plan. LO arbetar aktivt för att förstärka jämställdheten i arbetslivet, i första hand genom kollektivavtal. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska bort.

Varje år undersöker LO hur kön och klass påverkar människors arbetsvillkor. 


På samma sätt som det är tydligt att vi fortfarande lever i ett klassamhälle är det också tydligt att det finns en strukturell över- och underordning som beror på kön. Därför är LO en feministisk organisation. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn.


Dessutom måste vi jobba tillsammans för det är på så sätt vi kan göra skillnad.

Berit slutade med uppmaningen om att vi ska driva på gemensamt för att få fler kvinnliga förebilder eftersom det behövs inom arbetarrörelsen precis som i resten av samhället. Normkritik mot patriarkatet

(null)

Idag har S-kvinnor Skaraborg en utbildningsdag på temat " #metoo - hur går vi vidare?".

Vi gästas av tre spännande gäster. Vi börjar med  Lovisa Silferberg ABF, jag återkommer om de andra.

Louise drar igång en intressant diskussion om det "normala", ofta outtalat beteendet. Det kan handla om utseende och handlingar som beröm mm. Att passa in i normen ger fördelar, från att vardagssituationer flyter på lättare, till rena privilegier och makt. På liknande sätt skapar normer nackdelar för dem som inte passar in. Det finns fördelar ibland med att sticka ut som kvinna, vara född utomlands och tillhöra en viss grupp men det kan också vara tvärtom. Normkritik är metoder och teorier för att förskjuta perspektivet från att fokusera på avvikare från normen, till att belysa den norm som tas för given.

 I ett normkritiskt arbete är rådande normer och inte den som utsätts för diskriminering som är problemet. Men normer förändras i samspel med ekonomiska och materiella förhållanden i samhället, och de är möjliga att påverka genom aktivt. Det finns många normer som är mycket bra. Det gör att samhället kan fungera. Tex normer med att vi betalar tillbaka pengar när vi har lånat, vi kör inte rattfulla, att vi gör rätt för oss osv.

Men det finns normer som är mycket dåliga. T.ex våld och sexuella övergrepp som uppfattas som "normalt" i vissa grupper. Diskussionen blev livlig och vi blev rejält peppade inför resten av dagen. Nu ska vi kritisk granska de patriarkala normerna. RSS 2.0