Det synd om centern

 

Jo, lite synd är det faktiskt om centern. (läs dagen DN) De har en lång historia som ett landsbygdsparti och ett folkrörelseparti. Tyvärr har de gått ifrån sina rötter och jag tror att många centerpartister ute i landet inte känner igen sig.

Om de hittade tillbaka från Stureplan och ut i myllan, skulle nog många gamla centerpartister vända tillbaka. Jag har goda erfarenheter av att samarbeta med centerpartiser både på kommunnivå och i Västra Götaland. Många centerpartister utanför regeringskretsen är pragmatiska för invånarnas bästa. De är inte ideologiskt förblindade av skattesänkningar och privatiseringar som centern centralt är.

 

Nu går utvecklingen åt fel håll, urbaniseringen går allt snabbare, folk söker sig in till städerna där de tror att jobb, service och bredband finns.

 

Centern har inte lyckats med sin landsbygdspolitik. Vi socialdemokrater måste så snart vi vunnit valet i september se till att vi får en levande landsbygd igen.

läs också : Moberg


Ska det bli ordning och reda måste vi byta regering

 
 

Situationen på Sveriges vägar är utom kontroll därför ökar billigare vägtransporter och möjliggör illegalt cabotage med billig arbetskraft från utlandet. Flera stora åkerier har stängt ner på grund av den osunda konkurrensen. Kostnaden för en transport har blivit så låg att företag som vill erbjuda schysta villkor helt enkelt inte kan hävda sig. Den tidigare normen, där företag betalar skatt och sociala avgifter och erbjuder avtalsenliga villkor, är allvarligt hotad.

Därför blir de mindre transport på sjöfart och på järnväg och tyvärr står regeringen handfallen. Det är till och med så att den borgerliga regeringen välkomna mer cabotagetrafik och lägre löner för chaufförer.

Dessutom är de ökade vägtransporterna ett hot för miljön. Koldioxidutsläppen skapar oerhörda påfrestningar på klimatet. Sveriges regering har satt upp mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Men nödvändiga investeringar i grön teknologi och smartare transportsystem omöjliggörs av den nuvarande ordningen. Utan ordning och reda har vi inte en chans att klara de uppsatta klimatmålen. Dagens besked från Sveriges Åkeriföretag välkomnas. De är beredda att ta ansvar. Men det innebär också att vi får koll på de utländska transporterna som sliter ut våra vägar

Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner. Socialdemokraterna och LO är eniga om
att det krävs krafttag. Läs mer om 10 punktprogrammet och mitt förra blogginlägg i detta ämne

Och läs vår Lastbilsmotion


Satt det trots allt i håret Borg?

 

Regeringen tappar 10% i ekonomifrågan 


Enligt en opinionsundersökning som Sifo gjort åt SVT ökar väljarnas förtroende för oppositionens förmåga att sköta landets ekonomi.

41 procent tror att en moderatledd regering är bäst på att sköta landets ekonomi, 40 procent tror att en socialdemokratiskt ledd regering är bäst. Dött lopp alltså, men sett i sitt sammanhang blir det extra intressant.

I en Sifoundersökning för ett knappt år sedan var siffrorna 50 procent för en Moderatledd regering och 32 procent för en Socialdemokratiskt ledd.
I andra frågor som sysselsättning, skola, sjuk och hälsofrågor samt välfärd samt skola tror de flesta väljare att en Socialdemokratiskt ledd regering är bättre än en Moderat-ledd.

För mig är det uppenbart att Magdalena Anderssons genomarbetade, gedigna, trovärdiga leverans av den socialdemokratiska ekonomiska politik har gett resultat och går hem hos Svenska folket.

Jag vet att vi inte ska skämta i sådana viktiga frågor som ekonomi, det stora budgetunderskottet, misslyckad jobbpolitik som kostar skjortan osv men jag kan ändå inte låta bli att ställa frågan:

Satt det trots allt i håret, Borg?


Bygg fler energieffektiva bostäder

 


Idag var jag på ett intressant seminarie om hur vi skulle kunna förbättra energieffektivisering i gamla hus och bygga nya mer miljövänliga hus.
Att diskutera energi och klimatmålen utan att diskutera bostadsbristen går inte. Idag finns ingen bostadspolitik värd namnet. Den nuvarande regeringen litar på marknaden och tror att bostadsbristen ska fixa sig automatiskt utan mål och styrning.

I Sverige står byggnader för 35-40 % av landets totala energianvändning. Därför måste vi radikalt minska energianvändningen i samband med renovering av befintliga bostäder. Idag diskuterade vi med SABO, Energimyndigheten, byggmaterialindustrierna, Byggnads med flera

Det gav en mängd idéer på hur vi ska jobba vidare med energieffektivisering och öka takten i bostadsbyggandet


Nej Reinfeldt, skolan är inte på rätt väg

 
 

Inte särkilt förvånande att Reinfeldt, i DN, lägger skulden för de sjunkande skolresultaten på Socialdemokraterna. Det gör ju Björklund också, vad de glömmer är de styrt i snart åtta år.

Att han dessutom sedan lägger till att det går åt rätt håll är högst anmärkningsvärt när höstens Pisa-undersökning visade det rakt motsatta.
Vi vill ha mindre klasser, fler lärare och mindre klasser. Det är viktigare med våra barns skola än skattesänkningar till de som har det bäst.

Vi har också ett antal förslag för att stärka de yrkesförberedande programmen, bland annat genom att återinföra programmens grundläggande behörighet till högskolan, stärka kopplingen till branscherna och ta fram en strategi för att minska avhoppen. För att komma åt den skyhöga ungdomsarbetslösheten.

När regeringen införde den nya gymnasieskolan Gy-11 förändrades de yrkesförberedande programmen så att dessa inte längre ledde till grundläggande högskolebehörighet. Att det var fel väg att gå visade eleverna genom att inte söka de program. Vi behöver ett utbildningssystem som rustar unga för framtiden, inte som skapar återvändsgränder.


För att det ska vara meningsfullt att som elev söka och gå ett yrkesförberedande program måste utbildningens kvalitet höjas. Idag är det många elever som inte får den arbetsplatsförlagda utbildning de har rätt till och kontakten mellan skola och arbetsliv är ofta allt för svag. Huvudsaken är att eleverna får en högkvalitativ utbildning som bidrar till deras etablering på arbetsmarknaden. För en sådan krävs tät samverkan mellan skolan, det lokala näringslivet och arbetsmarknadens parter. Dessutom ska gymnasieskolan vara obligatorisk.

Reinfeldt och Björklund vill öka skillnaderna och göra det svårare att skaffa en gedigen utbildning.
Vi tycker tvärtom. Håll i hop samhället och ge fler chansen till utbildning

 

 

Tack till besökarna på Greenkontakten

 
 
  
 
 
Vilken hejdundrande start det blev på 10-års jubileet av Greenkontakten. Det droppade in folk i stort sett hela tiden, det blev en spännande och intressant stund.

Tänk vad tiden går var det många besökare som sade idag när vi åt den värmande Gulachsoppan.
Att det redan gått 10 år sedan som jag öppnande möjligheten för Skövdebor med omnejd att fika och diskutera med mig en gång i månaden.
För 10 år sedan hade jag även en namntävling till vad jag skulle döpa denna medborgarkontakt.
En av dagens besökare drog sig till minnes att hon hade skickat in förslaget: Rosengren. Ett bra förslag men det blev Greenkontakt och sedan har det bar a rullat på.

Idag diskuterade vi den förfärliga ungdomsarbetslösheten som bitit sig fast på 20% och som bär med sig mycket elände i form av tappade sugar, sämre självförtroende och brist på tillit.
En annan viktig fråga som besökarna ville ta upp var omvårdnaden och äldrefrågor. Det blev en livlig debatt om fritidsverksamhet för äldre, äldreboende, maten till de äldre och bristen på en bra äldrepolitik i Skövde.

Nästa fråga blev bostadsbristen och omöjligheter för unga att flytta hemifrån. Det är bedrövligt att det inte finns bostäder

Dessutom diskuterade vi FAS3. "Som det är nu är arbetslösa människor inlåsta och bundna till händer och fötter med en klapp på axeln om att gå ut och sök jobb nu lilla vän" så uttryckte en FAS3 deltagare. De känner sig misstrodda och övervakande. De får inte studera för att bli bättre rustade, de får inget betalt för sitt heltidsjobb, de får inte ens semester.
Vi socialdemokrater ska avskaffa FAS3 och släppa ut människorna i frihet igen.

Det blev mycket annat prat om väder och vind också. Helt enkelt en härlig start på 10 års firandet.
Nästa gång blir den 24 februari med dropp in fika kl.14-16, då bjuds det på fastlagsbullar


Varmt välkomna


Moderaternas ovilja att investera i infrastruktur

”Moderaterna hade dock ett helt annat fokus och uppfattade allt tal om järnvägar och vägar som landsbygdens sammansvärjning. De var bara intresserade av några enstaka vägprojekt, och då främst i Stockholmsregionen”, skriver Maud Olofsson i sina memoarer, enligt DN 

Det är bra att vi får fram sanningen av Maud Olofsson men det är bedrövligt att vi har så många förlorade år av framtidsinvesteringar och underhåll av det vi har.

När Anders Borg var ny finansminister påstod han att Sverige överinvesterat i järnväg. Det är ytterligare en förklaring till Regeringens senfärdighet.

I Skaraborg har vi sett hur regeringen vänt  oss ryggen. Västra Stambanan måste få ett bättre underhåll för att undvika tågurspårningarna. Det behövs nyinvestering för att klara kraven från resenärer och för att klara godstrafiken framöver.

Likadant är det med E20, inget har hänt med den vägen sedan, Göran Persson tog första spadtaget 2006 och den enda motorvägsträckan i Skaraborg stod klart några år senare.

Förhoppningvis leder detta till att vi får fart på järnvägsunderhållet och viktiga infrastruktur investeringar nu

 


10 årsjubileum för Green-kontakten

   
 

På måndag är det dags för Green-kontakt, den här gången blir det sopplunch på Hertig Johansgata 24 i Skövde.

I 10 år har jag haft öppet hus med dropp in fika en gång i månaden.

Det finns flera sätt att komma i kontakt med Riksdagsledamöter och kommunpolitiker. Det går att skriva, ringa, mejla, följa sociala medier och gå på politiska möten.
Green-kontakten är ytterligare ett sätt att öka kontaktmöjlighet för Skövdebor och andra som har vägarna förbi.
En del vill ta upp egna frågor, andra vill ta del av aktuella politiska frågor, många vill fika och prata om lite av varje.
Nu har Green-kontakten pågått i 10 år och det ska givetvis firas hela våren.
Därför blir det lite extra festligt tilltugg till det politiska samtalet.

 

Måndagen den 27/1 kl.12-14 blir det sopplunch med värmande gulaschsoppa
Måndagen den 24/2 kl. 14-16 fikar vi med fastlagsbullar
Måndagen den 24/3 kl. 14-16 bjuds det på våfflor och grädde till kaffet
Måndagen den 28/4 kl. 14-16 firar vi med jubileumstårta
Måndagen den 26/5 kl. 14-16 blir det våravslutning med sommarfika

Varmt välkomna


Sätt Europa i arbete

 


Dag två på socialdemokraterna i Skaraborgs facklig-politiska konferens startade med ett åtgärdsprogram för för fler och bättre jobb i Sverige och i övriga EU.
Det var David Ljung och Ann-Sofi Hermansson som beskrev vikten av fler sossar i Europa för att få fart på jobben.
Första prioritet måste nu vara att sätta Europa i arbete. De aktiva insatserna mot arbetslösheten måste förstärkas på bred front. Högerns passiva jobbpolitik har misslyckats i Sverige och många andra EU-länder och kärnan i jobbpolitiken måste vara rejäla kunskapssatsningar - hela vägen från förskolan till den mest avancerade forskningen. Europa ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor.

De beskrev att "- Jobbpolitiken måste också vara långsiktigt hållbar, eftersom den senaste klimatrapporten visar att miljöinvesteringarna måste trappas upp. Vi behöver mer grön spetsteknologi och fler gröna jobb. Där måste EU driva utvecklingen både internt och i förhållande till omvärlden"

Sedan var det Elisabet Brant Ygemans tur att beskriva om varför vi måste vinna både EU-valet och valen till Riksdag, Kommuner och landsting/regioner för att få sotning och reda på arbetsmarknaden.

Dagen fortsätter med högt tempo och hög kvalité på de inbjudna talarna. Jag måste tyvärr dra vidare till Solna men hoppas hinna tillbaka i eftermiddag.


Från ett spännande land till ett annat

 
 Lämnar Tajikistan för den här gången, det har varit otroligt intressant och öppnat ögonen för oss på många sätt. Bara en sådan sak som att den äldre generationen är bättre utbildad än den yngre är en utmaning i sig. Det finns mycket att ta tag i där och landet står inför en svår tragglig väg från fattigdom. Jag är glad att OSSE gör sådana fantastiska insatser för att bygga upp landet.

 

Det blir skarpa kontraster när jag nu reser mot ett annat spännande land dvs Sverige.

Sverige är ett bra land, vi som bor där kan känna trygghet och kan äta oss mätta.

Men vi står inför andra utmaningar eftersom utvecklingen går åt fel håll. Istället för sammanhållning och solidaritet, som varit vår styrka, börjar Sverige istället bli ett medelmåttigt land som alla andra.

 

Regeringen tyck vara nöjd med det. Vi ska enligt dem vänja oss vid arbetslöshet på 8%, lägre ambitioner och större skillnader. Inte så konstigt eftersom vi har en regering som inte tror på gemensamma lösningar.

 

Nåväl de rubriker jag kan läsa mig till just nu är sämre och splittrat järnvägsunderhåll, misslyckade jobbsatsningar åt funktionsnedsatta och att hamburgare, pommes och läsk kanske blir dyrare efter valet.

 

 

Återstår att se vilka frågor som seglar upp som stora valfrågor. Jag nöjer med just nu att åka hem till Skövde för att delta på socialdemokraternas fullmäktigegruppmöte. Det ska bli kul.

I morgon blir det Stockholm igen, men det återkommer jag till


Högnivåmöten i Tajikistan

Först möte med utrikesminister Sirodjidin Aslov sedan President Emomali Rahmon. Det blev förvånansvärt bra möten. Utrikesminister lät oss ställa frågor direkt. Presidenten hade visserligen en 30 minuter lång inledning, där han läste manus, men när vi kom igång med våra frågor tinade han upp, visade både passion och vilja i sitt arbete mot terrorism och för jämställdhet även om han tyckte att vi skulle förstå deras kultur och skillnad. Givetvis accepterat vi det och vi vet att de har det oerhört tufft men vi passade ändå på att beskriva Sverige som ett fattigt, ojämlikt land för 100 års sedan. Gamla traditioner går att förändra om både män och kvinnor får chansen att förverkliga sina drömmar av utbildning och jobb mm.

Vi åkte vidare till Parlamentet och mötte "våra kollegor" dvs Riksdagsledamöter/Parlamnetariker, de ville också prata om arbetet mot korruption, ekonmin efter inbördeskriget, jämställdhet och utbildning.

 Höjdpunkten blev dock besöket på kvinnocentrum. Women Resource Centre i Khuroson. Där fick vi se vad OSSE gör i praktisk handling för att stödja kvinnor till ett drägligare liv.  
Det var fantastiskt att se de engagerade kvinnorna, utbildade jurister och psykologer, hjälpa och stödja kvinnor som behöver hjälp med födelsebevis, juridiks rådgivning vid skilsmässa, ekonomisk rådgivning, stöd till de som blivit misshandlade osv. De stödjer även män om de skulle komma och be om hjälp men det är inte så vanligt.

Det var härligt att höra hur de knackar dörr hemma hos dem som inte skickar sina flickor till skolan. På så sätt har de ökat flickors deltagande i skolan väsentligt.
De bedriver även sykurser och datakurser för kvinnor. Verksamheten är imponerande trots att det bara finns el 2 timmar om dagen, inget rinnande vatten och inga toaletter. Utanför Dushanbe är det så för de allra flesta.

OSSE har 16 womens resource center i Tajikistan utspridda i landet på landsbygden.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Lång väg att gå för Tajikistan

 

Idag har vi med att träffa representanter från kvinnoorgaisationer, mänskliga rättigheter kommittéer och media i Tajikistan. De beskrev fattigdom, våld i hemmen, tortyr av oliktänkande, brist på utbildning för flickor och allt sämre möjligheter, utsatta journalister osv.

De tyckte att vi skulle framföra deras synpunkter till regeringen. Vilket vi ska.

Nästa programpunkt var utbildning av gränsvakter så vi åkte upp i bergen. Vi fick se och höra om deras tuffa utbildningar och jag fick testa snöskor. Vi fick även lära oss hur man sopar igen snöspår mm.  Nästan all narkotika från Afghanistan till Ryssland smugglas genom Tadzjikistan. Av alla drogbeslag i Centralasien görs 80 procent i Tadzjikistan. Så gränserna behöver nog bevakas.

På vägen ner från bergen, där vi stannade och tog av snökedjorna, fanns en vattenslang dit familjer gick för att hämta sitt vatten, det visar hur fattigt landet är. Pojken på bilden får sitta på vattendunkarna.


Vad gör OSSE i Tajikistan?

                      
 
 
Efter ett ganska krångligt och tidsödande visumhanterande på flygplatsen kom vi så småning om fram till hotellet. OSSE-personalen på plats i Tajikistan tog väl hand om oss och välkomnade oss på bästa sätt. Vi fick en gedigen genomgång av landets förutsättningar och utmaningar för framtiden.

 

OSSE har funnits i Tadjikistan sedan 1992 dvs ganska snart efter självständigheten från Sovjetunionen. De jobbar både med stöd och hjälp till Tajikistanska regeringen i terroristbekämpning, korruptionsbekämpning, utbildning av gränsvakter, mänskliga rättigheter dvs mäns och kvinnors rättigheter, fri media med mera

 

Republiken Tadzjikistan är med sina 8 miljoner invånare ett litet fattigt, bergigt land som gränsar till Afghanistan, Kina, Kirgizistan och Uzbekistan. Längst gränsen i bergen pågår en mängd affärer såväl lagliga som olagliga.

Det enda bördiga området ligger i ett långsmalt dalstråk i norr; västra delen. Där odlas bomull och en del spannmål och frukt. Tyvärr har mängder ogräsmedel sprutats ut över bomullsfälten och konstbevattningarna har bidragit till Aralsjöns uttorkning.

 

De skulle tjäna enormt på att gå över till ekologisk, naturlig odling men till det behövs kunskap och viljan till investering.

Kanske kunde det vara ett bra biståndsprojekt för att få landet på fötter så att de kan bli ekonomiskt starka utan att bli beroende av skruppelfira knarkligor? Men jag ska fråga mer om det i morgon.

Vi avslutade en intressant dag med Maria Gratschew och hennes 6 månaders Lo. Maria jobbar med mänskliga rättigheter åt OSSE i Tajikistan hon hade mycket att berätta bl.a om kvinnors utsatta situation

 

Tadzjikistan

 

 

Som ledamot i OSSE PA får jag bl.a vara valövervakare och delta i politiska debatter på OSSE PAs vinter och sommarmöte. Men nu ska 6 Svenska och 3 Danska OSSE-ledamöter åka till den tidigare sovjetrepublikerna har Tadzjikistan.

Landet är mycket fattigt och lever mest på jordbruk,  landet har en kraftig befolkningsökningen men tyvärr mycket låg tillväxt

Landet blev självständigt 1991 men har en knagglig väg mot demokrati och välstånd.  Inbördeskriget 1992-1997 innebar förstås stor skada och misär. Ekonomin har återhämtat sig något men 60 procent av befolkningen lever i fattigdom och landet är fortsatt instabilt på grund av hög arbetslöshet.

Vi börjar vår resa med att åka till huvudstaden Dusjanbe men vi ska även åka ut i vinterlandskapen för att se på flyktingläger, se OSSEs stöd till kvinnor som utsätts för trafficking m.m. jag hoppas kunna blogga om mina intryck.

Första intrycket är dock att det blir en lång resa, vi förväntas komma fram halv fem på måndagsmorgonen och vi uppmanas att ta med mycket varma kläder. Blir förmodligen både jobbigt men intressant


Klart att vi äta ostkaka

 

Många med mig gillar ostkaka med sylt och grädde och det har blivit en och annan julostkaka den senaste månaden. Givetvis ska vi kunna äta ostkaka även fortsättningsvis.

 

Ostkaka görs på opastöriserad mjölk men eventuella bakterier dör vid tillagningen. Ostkaka på opastöriserad mjölk är således helt ofarlig. Därför ser jag inga problem med att orosmolnen om oskakans framtid ska kunna lösas enkelt och snabbt av berörda myndigheter och regering.

 

Det är idag förbjudet att sälja opastöriserad mjölk i butik. Men det finns ett undantag för att sälja opastöriserad mjölk direkt från gården i små mängder.
Det är inte EU som tänker förbjuda ostkakan som en del tror. Det är Livsmedelsverket som föreslår nya regler med förbud även försäljning.

Bakgrunden är att verket ser risker för spridning av tex ehec-bakterier via denna försäljning.
Campylobacter i mjölk har orsakat flera utbrott i Sverige, till exempel när skolklasser eller andra grupper har bjudits på opastöriserad mjölk.


När det gäller ehec är det ofta barn som drabbats. Varje år startas ehec-utredningar på bondgårdar efter att framför allt barn i familjen har druckit opastöriserad mjölk.
Pastörisering innebär att mjölken värms upp så mycket att bakterierna dör. Andra ämnen i mjölken är opåverkade av pastöriseringen. Men som sagt vid tillagningen dör de eventuella bakterierna.

 

Ät oskaka nu och i framtiden :)

Borgs trovärdighet

 
 
 


Den borgerliga regeringen har levt på att Borg är trovärdig i den ekonomiska politiken. Frågan är hur länge de kan leva på det och hur trovärdig är Borg egentligen?
Regeringen har sålt ut våra gemensamma tillgångar och betalat av på statsskulden. Men de har inte lagt två strån i kors för att ha budgeten i balans. Tvärtom de har sänkt skatterna med 130 miljarder, mest till de som har det bäst. Av det skälet har klyftorna ökat och välfärden har inte fått de resetuier som behövs för att klara kvalitén i sjukvården, i omvårdnaden av våra äldre och i skolan.

Det var på tiden att Mikael Damberg tog upp regeringens stora budgetunderskott i gårdagens partiledardebatt i riksdagen.

På bara åtta år har regeringen förvandlat ett överskott på 65 miljarder till ett underskott på 87 miljarder. Totalt har regeringen slarvat bort 152 miljarder kronor - tre fjärdedelar av detta har gått till skattesänkningar.

I början av sin tid som finansminister brukade Borg framhålla att det var den socialdemokratiska regeringen som fått ordning och reda på ekonomin. Han brukade berömma Göran Persson för att han lyckades vända 90-talskrisen till ett överskott på 65 miljarder. Men sedan passade inte den retoriken längre. Kanske var det någon spinndoktor som sa åt Borg att inte berömma Persson eller så kom Borg på det själv att det skulle vara roligare att få berömmet själv. 

Borg började ta åt sig äran och det gick riktigt bra för honom med det, han fick hög trovärdighet. Men tyvärr ser ekonomin betydligt värre ut än vad Borgs goda rykte gör.  

Nu skickar de räkningen till kommunerna som inte klarar av sina åtaganden till kommuninvånarna, de skickar räkningen till sjuka och arbetslösa, de skickar räkningen till våra barn som inte får den kunskap de behöver i skolan. Skolresultaten har sjunkit för varje år som gått och Sveriges placering i höstens PISA-mätning kom som en chock.

 

Så här kan vi inte ha det. Vi behöver en regering som inte bara sänker skatterna och privatiserar. Vi behöver en regeringen som investerar i framtiden 

 


Dags för debatt om alternativen till massarbetslöshet


Nu startar valåret 2014 på allvar genom partiledardebatten i Riksdagen. Trots att många tycker att det är för liten skillnad mellan partierna så är alternativen i svensk politik tydliga. Den borgerliga regeringen prioriterar skattesänkningar och privatisering. Vi Socialdemokrater prioriterar investeringar i utbildning och fler jobb.

Med den moderatledda regeringen har vi 400.000 arbetslösa och en skola i kris. Så kan vi inte ha det. Dessutom verkar de borgerliga nöjda med sin politik. Det märks bl.a genom att se "propplistan" dvs den redogörelse som regeringen gör för vilka propositioner som ska läggas under våren. Där visar det sig att arbetsmarknadsministern inte tänker lägga ett enda nytt förslag för att motverka arbetslösheten.

Socialdemokraternas övergripande mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Då krävs att det skapas fler jobb och att fler jobbar. Vi har presenterat flera nya förslag som syftar till att underlätta för företag så de kan expandera och anställa fler.

Vi vill se satsningar på infrastruktur, högskolor och universitet samt yrkeshögskolor som tar till vara kraften i hela Sverige.

Sverige har hög arbetslöshet samtidigt som näringslivet har problem att rekrytera folk med rätt kompetens – det så kallade rekryteringsgapet blir allt större. Att göra människor mer anställningsbara genom kompletterande yrkesutbildningar och aktuella kurser är helt centralt i kampen om att öka sysselsättningen. Därför vill vi satsa på 6000 nya platser på Yrkeshögskolorna (YH) som ska vara möjlig att gå efter gymnasiet.

Det finns mycket att göra och det ska bli spännande att ta del av årets första partiledardebatt och det ska bli vansinnigt roligt att jobba för ett maktskifte i september.

Sverige förtjänar bättre än en regering som inte har några andra förslag än skattesänkningar och privatiseringar

 

 

Läs mer: http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-pa-yrkeshogskolan-for-att-fler-ska-kunna-fa-jobb/

 


Dags för debatt mot massarbetslösheten


Sko dig, brodda dig!

 

 De flesta gångtrafikolycka sker nu i januari-mars, så nu när halkan är här är det hög tid att skaffa broddar till skorna. NTF har tillsammans med PRO i Västerbotten och Norrbotten genomfört ett konsumenttest av halkskydd.

2012 blev cirka 3 600 personer allvarligt skadade för att de halkat eller fallit omkull på våra vägar. Det är nästan hälften av alla allvarligt skadade i vägtransportsystemet. Dessa olyckor har ökat under de senaste åren, troligen på grund av de snöiga och isiga vintrarna i kombination med dåligt underhåll. Fram tills nyligen har det varit ovanligt varmt och isfritt på vägar och gator men nu är det halt i hela landet.

Av de skadade gångtrafikanterna är äldre överrepresenterade, eftersom de är skörare. Men det kan vara lika viktigt för vinterjoggare att brodda sig som för äldre.

Just nu är jag påväg till Umeå och det är NTF som tillsammans med PRO i Västerbotten och Norrbotten testat tio olika halkskydd. Testet är ett enkelt konsumenttest, där varje produkt testats av 5-9 personer vid någon eller några promenader.

Hela testet finns på www.ntf.se/konsument

 

Respektera olika åsikter – fördöm och stoppa våldet

 

Jag blir bedrövad över att en SSUare blir misshandlad och utsätts för hatbrott för sina åsikter skull. Det fullkomligt oacceptabelt, ändå upplever många politiker att de blir hotade, trakasserade och hatade på nätet och direkt kroppsligt fysiskt i sina hem och ute på gator och torg.  Det är inte ett individuellt problem för dem som drabbas, utan ett demokratiproblem


Politiker misshandlats på grund av beslut som behandlas i våra demokratiska församlingar. Förtroendevalda och folkvalda politiker runt om i landet som tvingas göra svåra prioriteringar och fatta tuffa beslut får utstå spott och spä. Våld och hot mot demokratiskt valda företrädare är ett hot mot vår demokrati, och det kan vi aldrig acceptera.

 

Däremot ska vi uppmana till politisk debatt och diskussion. I ett öppet demokratiskt samhälle accepteras olika åsikter och vi ska respektera varandras olika uppfattningar. Det är med ord dumhet ska bemötas inte med våld. Därför är det naturligtvis oacceptabelt att kasta tårta på Jimmy Åkesson trots att han står för en politik som gör skillnad på folk och folk.

 

Alla har ett ansvar för att stå upp mot våld oavsett om det är mot folkvalda eller våld i hemmet, dvs till största delen mäns våld mot kvinnor eller om det är gatuvåld dvs till största delen mäns våld mot män. Alla har ett ansvar för att visa att i Sverige ska alla få tycka, tänka och rösta vad de vill. För det är det som är demokrati.


om jämställdhet

 
 

Under ett arbetsliv tjänar en man i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mer i lön än en kvinna. Det är hisnade mycket pengar. 3,6 miljoner kronor motsvarar stor makt, många möjligheter och mycket frihet. Något som kvinnor sällan har i samma utsträckning som män.

 

Kvinnor har lägre lön och arbetar i branscher som är lägre värderade än män. Samtidigt arbetar kvinnor i mycket högre utsträckning än män deltid. Var tredje kvinna jobbar deltid. Väldigt många skulle istället vilja arbeta heltid.

 

Heltid måste bli norm på hela arbetsmarknaden, så att alla kvinnor har möjlighet att få en lön att leva på. För att det skall bli så krävs politisk vilja och konkreta beslut.

För att det ska bli möjligt krävs förskola, fritidshem och barnomsorg på moderna öppettider. Dessutom krävs det att män och kvinnor delar på hemarbetet.  

Arbetslösheten är ett stort och växande problem. Det är uppenbart att regeringen har misslyckats med både jobben och jämställdheten.

 

Vi socialdemokrater sätter jobben främst. Vårt mål är full sysselsättning. Alla – både kvinnor och män – ska ha möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Så är det inte i dag. Sysselsättningsgraden, hur stor andel av befolkningen som arbetar, har sjunkit under regeringen Reinfeldt period, skillnaderna mellan kvinnor och män är stor.

 

Framtidshopp i stället för hopplöshet

Sätter vi jobben först kan vi ge varje människa en ekonomisk trygghet och frihet. Och det skapar resurser för att sluta de klyftor som river isär Sverige, och säkra en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar frihet till våra barn och barnbarn.

Och Socialdemokratins främsta motståndare är hopplösheten och passivitet. Som författaren James Baldwin har skrivit: ”Den farligaste skapelsen i ett samhälle är en människa med inget att förlora.”

När regeringen flyr undan samhällsproblemen är det för att de inte kan eller vill lösa dem – inte för att de är omöjliga att lösa. Tvärtom har vårt samhälle större möjligheter än någonsin för att ta oss an dem.

Vi väljer att investera i våra barns skolgång, våra ungas arbete och våra äldres vård, finns det inget som hindrar oss från att vara ett land i utvecklingens, jämlikhetens och frihetens framkant.

 

 


Sverige behöver fler studenter, inte färre!

 

Vi ska öka stödet och skapa nya vägar så att alla kan ta sin gymnasieexamen. Men vi kommer samtidigt att kräva att ungdomarna gör det – för så är kraven på dagens arbetsmarknad. Vi ska investera i 90-dagarsgarantin. Den gör att ungdomarna blir garanterade utbildning, praktik eller arbete inom 90 dagar. Men det kräver också att ungdomar tar den stora möjlighet som erbjuds.

Vi ställer krav, men vi ger också ett tydligt löfte: Är du ung och arbetsför i Sverige, ska du aldrig någonsin vara långtidsarbetslös, du ska arbeta eller studera!

Och till alla som är inlåsta i Fas 3 : -  Vi ska befria er från Fas 3, och ge er möjlighet till riktig utbildning och arbete! Arbetsförmedlare ska få sluta vara övervakare, och bli arbetsförmedlare igen! Universiteten och högskolorna ska inte behöva stänga dörren i ansiktet på unga som vill studera.

 Vi ska satsa mer på KOMVUX, folkhögskolor och på högre studier på våra fina lärosäten runt omkring i Sverige.

 
 

om företagare och fler jobb

 

Regeringen kommer inte med några nya förslag om jobben, de påstår att den förda politiken är fullt tillräcklig. En märklig inställning när så många är arbetslösa.  För ett halvår sedan sparkade regeringen chefen för arbetsförmedlingen, Angeles Bermudez–Svankvist, ingen ny chef är utsedd.

För månader sedan sa dåvarande arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att det var dags för en stor utredning om arbetsförmedlingens framtid. Men ännu finns ingen utredning, heller inga direktiv till utredningen.

 

Det är dags att ta ansvar för arbetslösheten. Det gör man genom att sätta upp ett mål, skapa en strategi för att nå det, och sedan inte ge sig förrän man har kommit dit. Vårt mål är att nå lägst arbetslöshet i EU 2020. Det är vår absolut främsta prioritet. Och för att göra det behöver vi samla alla krafter i Sverige.

Sveriges företagare behöver våga och vilja anställa fler. Det är därför vi socialdemokrater vill att staten ska ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. Vi vill se till att ni får tillgång till kapital och forskning, kortare betaltider och en ny företagarförmedling, och större trygghet om ni blir sjuka.

Sveriges företagare drar sitt strå till stacken, och tar emot nya lärlingar, trainees och anställda. Samtidigt ska vi öka samverkan mellan er, forskare och förtroendevalda. Tillsammans ska vi röja undan hinder för er expansion. Sverige kan inte bli störst, men om vi samverkar kan vi bli bäst, och tillsammans är vi fruktansvärt starka!

 

 


Mera om skolan

 

Regeringen väljer varje år skattesänkningar framför investeringar i skolan. Och för varje år som gått med borgerlig regering har skolresultaten sjunkit. Det är bråk i regeringen om att ge 10-åringar betyg, som folkpartiet vill, eller om att ge 9-åringar betyg, som moderaterna vill.

Vi socialdemokrater vill göra de skolinvesteringar som regeringen har valt bort varje år. Därför att barn behöver inte nya betyg för att veta att de misslyckas, de behöver nya verktyg för att lyckas!

Lärandet avgörs i mötet mellan läraren och eleven. Där avgörs om kunskap tas in, där avgörs livsmöjligheter och framtidshopp. Men idag går många lärare på knäna. Därför måste vi ta bort de berg av byråkrati de har framför sig, så att de kan se barnen där bakom.

Vi vill skapa en nationell samling för läraryrket. Vi lägger våra barns framtid i lärarnas händer. Då ska de få den lön, den fortbildning och det förtroende de förtjänar!

Vi vill ge större stöd till skolor med stora behov, och göra så att läxhjälp ges efter elevernas behov – inte föräldrarnas betalningsförmåga. Och de barn som halkar efter i högstadiet ska gå i en obligatorisk sommarskola. 

 

Vi vill investera för att minska klasserna med upp till fem barn i de första åren i skolan. Det gynnar alla – både de som halkat efter och de som vill springa före. ”Mindre klasser – mer kunskap” är vårt budskap  och det är en reform vi tar med oss till nästa års val!

 

Gå med i http://www.allvar.nu

 

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Krafttag-har-och-nu-/
 

om skolkonkurser

 

Vi har sett många sorgliga skolkonkurser. Många unga vet inte var de ska gå i skolan efter skolkonkurser. Så kan vi inte ha det i fortsättningen

Regeringen har vetat om att antalet gymnasieskolor ökat kraftigt sedan 2006, samtidigt som antalet elever har minskat, men ändå har de inte lyft ett finger. De har byggt ett skolsystem för företagens – istället för elevernas – bästa.

Anders Hultin, moderaten som var med och skapade systemet på 90-talet och som nu drivit JB-koncernen i konkurs, säger att detta bara ”visar att systemet fungerar”. Ett horribelt uttryck med tanke på att barn allstå ska gå i dåliga skolor fram till det att de slås ut i en konkurrenssituation

Ett barns utbildning kan aldrig få bli ett marknadsmisslyckande. Våra barns framtid kan aldrig vara ett experiment. Det är dags att ta ansvar för att varje barn får en trygg skolgång!  

Vi ska skapa ordning och reda i skolsystemet, och göra så att resurserna till skolan används i just skolan

 

gå med i http://www.allvar.nu

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Krafttag-har-och-nu-/
 

 


om våra äldre

Våra äldre ska inte leva sina liv i oro för en bristande omsorg. Äldre ska aldrig låsas in i en skrubb, som skedde söder om Stockholm i somras. Äldre ska ha rätt till en omsorg som är pålitlig och som de kan styra själva, oavsett behov, oavsett inkomst. Och de har rätt att veta vilket apotek som har rätt medicin, och få den inom 24 timmar.

Äldre har hamnat i kläm i systemet. Då är det inte systemet, utan de äldre, som ska försvaras!

Därför ska vi  skapa ordning och reda i välfärden, säkra öppenheten och begränsa vinsterna. Välfärden ska inte styras av vinstintresse, utan av människors behov av trygghet och frihet!

 

Och idag är många äldre arga på pensionsbromsen och på särbeskattningen av pensioner. Dagens läge är oacceptabelt. Många öppnar sina orangea kuvert och tänker ”blir det inte mer”

Vi socialdemokrater står upp för pensionsöverenskommelsen. Men inom överenskommelser kommer vi att arbeta för en bättre ordning. Bromsen ska inte slå till lika ofta, och pensionerna kan stärkas.

Pensioner ska beskattas som den uppskjutna lön det är. Sveriges äldre är värda vårt tack, vårt erkännande, vår respekt. det minsta vi kan göra är att ge dem den vård, trygghet och frihet de förtjänar!


om skatter

Vi socialdemokrater kommer alltid att ta ansvar för att finansiera satsningar på jobb, skola och välfärd. Vi ska visa att om vi hade majoritet i riksdagen skulle vi välja jobb, skola och välfärd framför en sorglig, borgerlig, skattesänkningsrepris!

Svenska folkets val i år 2014 kommer att stå mellan ännu mer skattesänkningar, eller en skolsatsning för barnen. välfärdssatsningar, och för första gången på väldigt länge, riktiga investeringar för jobb och utbildning.


Borg eller Kinberg Batra ?

 

Dagarna före jul uttryckte finansminister Anders Borg ett behov av att säkra nya skatteintäkter. Det efter en höst som präglats av intensiv skattepolitisktstrid i Riksdagen.  

 

Under hela hösten har de borgerliga partiernas riksdagsledamöter med moderaternas gruppledare Kinberg-Batra i spetsen högljutt och prestigefyllt slagits för rätten att höja brytpunkten/skiktgränsen för att färre skulle betala statlig skatt.

Det har för de borgerliga företrädarna i riksdagen varit oerhört viktigt att genomföra ofinansierade skattesänkningar för de med relativt goda inkomster. De lyckades med hjälp av Sverigedemokraterna få igenom skattesänkningar på 12 miljarder. Men de förlorade en omröstning, den om att färre skulle betala statlig skatt.

 

Därför är det intressant att finansministern, bara någon vecka efter det att de borgerliga partierna förlorat den striden om ofinaniserade skattesänkningar, uttalar önskan om att säkra nya skatteintäkter.

 

 

Finansministerns uttalande kommer efter konjunkturinstitutets prognos om att:

”Sverige är i en situation där vi nu inte längre kan antas klara både överskottsmål och samhällsservice. Överskottsmålets trovärdighet naggas i kanten om inte regeringen presenterar trovärdiga planer för hur man avser nå målet”.

Konjunkturinstitutet konstaterar att vi inte klarar välfärden och upprätthålla överkottsmålet med nuvarande skatter. Men samtidigt som Borg uttalar önskan om att säkra skatteintäkter har han alltså sett till så att skatterna sänktes med 12 miljarder vid årsskiftet.

Vem kan man lita på av Borg eller Kinberg Batra? Jag litar inte på någon av dem eftersom jag vet vad deras ideologi går ut på.

Till hösten kan vi ändra på den politiska inriktningen för Sverige. Låt oss göra det


Urspårningarna kunde ha förhindrats

 

Under de senaste femåren har 61 tåg spårat ut, i över en tredjedel av fallen, 23 stycken har trafikverket känt till felen i förväg utan att ha vidtagit nödvändiga åtgärder. Sammanlagt har det kostat över 50 miljoner kronor att återställa infrastrukturen efter dessa urspårningar.  Räknar man dessutom in kostnaderna för att laga fordon och utreda orsaken blir summan betydligt mycket högre.

Skattesänkningar istället för underhåll

Regeringen föreslår skattesänkningar för 2014 på 18 miljarder kronor, det är mer än dubbelt så mycket som hela underhållsbudgeten för järnvägen. Samtidigt som regeringen föreslår nedskärningar av underhållet föreslår regeringen nästan en fördubbling av skattesänkningarna, från 10 miljarder 2013 till 18 miljarder 2018.

Källa: Riksdag och departement


om läkaruppropet

Klyftorna mellan människor i Sverige har växt alldeles för länge. Det är en stor skam för oss som land. Det som krävs nu är politiskt ansvar för att staka ut en väg som leder mot det som bygger Sverige starkt: sysselsättning, sammanhållning, solidaritet. Men samtidigt som behovet av politiskt ansvar är som störst, är regerings medicin sänkta skatter och färre gemensamma åtaganden

I sommras  gick ett läkarupprop genom Sverige. Det var ett larm om krisen i sjukvården. Över 8000 hårt arbetande läkare visade att de inte kan stå tysta, när nya sjukhuslarm kommer varje vecka, när kvinnor tvingas föda på toaletter, när akutmottagningar bryter ihop.

Sjukvården är till slut en fråga om liv och död. Det finns ett moraliskt ansvar att se till att den fungerar. Och de partier som viftar bort det som nonsens hör inte hemma i Sveriges regering!


Gott nytt år 2014 blir ett spännande år

 

 Nu har vi lagt 2013 bakom oss och nu väntar ett spännande supervalår.

Europaparlamentsvalet den 25 maj blir spännande och vi måste se till så att det blir fler sossar i Europa.

Det måste råda ordning och reda på arbetsmarknaden. EU:s fria rörlighet för människor är mycket positiv och ska garantera alla en trygghet på jobbet. De villkor och rättigheter som svenska arbetare kämpat sig till ska självklart gälla för alla som jobbar i Sverige. Vi ska inte vara en lågprismarknad för arbetskraft där oseriösa företag kan utnyttja människor.

 

14 september är det val till riksdag, landsting och kommun. Efter åtta år med borgerligt styre och ökade klyftor jobbar vi socialdemokrater för att byta ut en trött moderatledd regering som bara vill sänka skatten och privatisera.

Vi går till val på en politik som sätter jobben och skolan först och som ökar kvaliteten i välfärden.

Får vi väljarnas förtroende i valet siktar vi på att bilda en socialdemokratiskt ledd regering som tar tag i Sveriges framtidsutmaningar i en ökad global konkurrens, med fler äldre, sjunkande skolresultat och en klimatutmaning som måste tas på allvar genom politisk handling.

 

Vi är beredda att ta ansvar för Sverige – även i ett svårt parlamentariskt läge. Sveriges framtidsutmaningar kommer att kräva politiska företrädare som kan lägga dagsaktuella gräl åt sidan och arbeta tillsammans för det som är viktigt på längre sikt.

Den svenska skolan behöver stärkas i grunden. För att vända utvecklingen i skolan krävs större investeringar, mindre klasser och fler lärare med bättre villkor. Vi behöver inte fler skattesänkningar, dåligt genomarbetade förslag och ökad skolbyråkrati.

 

Arbetslösheten, speciellt bland unga, är fortsatt mycket hög och det krävs en ny politik för att ändra den utvecklingen. Vi går till val på en 90-dagarsgaranti som innebär att ingen ungdom ska gå arbetslös längre än 90 dagar. I stället ska våra unga få jobb, utbildning eller praktik. Det behövs en aktiv näringspolitik för att skapa nya jobb. Vi vill också stoppa det resursslöseri som Fas 3 innebär. Jobbpolitiken måste helt enkelt bli seriösare och hänga samman med utbildningssatsningar och ett aktiv näringspolitik för att skapa nya jobb.

 

Det finns många utmaningar.

2014 blir intensiv och spännande! Vi socialdemokrater kommer arbeta hårt för ett regeringsskifte så att vi får en socialdemokratiskt ledd regering som prioriterar jobb och utbildning.

 


RSS 2.0