vill du se mötesplats bredband på tisdag?

Då kan du klicka här:

http://media.fronto.com/streaming/motesplatsbredband/050531/

Monica.nu


Såg du debatten?

Statsminister Göran Persson och den moderatstyrda alliansens statsministerkandidat, Fredrik Reinfeldt, i en TV-debatt. Visst är det lite tjatigt men visst var alternativen är tydliga.
Trygga människor vågar. I vårt Sverige har vi kollektivavtal, rättvisa löner och anställningstrygghet.
I moderaternas Sverige ska först ersättningarna för a-kassan, föräldraförsäkringen och sjukersättningen sänkas så att lönerna också ska pressas nedåt och anställningstryggheten försämras.
Inte blir kvinnorna tryggare av att sjukvården skulle privatiseras som Reinfeldt försökte påskina.
Minska klyftorna - inte öka dem, var Göran Perssons budskap. Trygghet i en föränderlig värld, det är vad vi socialdemokrater står för. Hela tiden måste vi se till så att skolan, vården och omsorgen blir bättre. Men vi måste också möta framtiden på ett modernt sätt. Bredband, IT-användning, infrastruktur, låg ränta, schysta regler för företag, så får vi fler jobb och framtidstro.

Eller hur?

www.monica.nu


Könsverk och krafttag mot sexualiseratvåld

Just nu pågår S-kvinnorsförbundsmöte i Eskilstuna. Inför förbundsmötet har debatten handlat dels om föräldraförsäkring och dels om det sexualiserade offentliga rummet.

Kvinnor och barn över hela världen utsätts dagligen för hot, våld och våldtäkter - i familjen, på gatan eller på jobbet. Förövaren återfinns ofta i offrets närhet, inom alla samhällsklasser och det syns inte utanpå att han misshandlar. Från och med 1 april har Sverige en ny sexualbrottslag med ett starkare skydd för dom utsatta. Om den nya lagen kommer att återställa förtroendet för rättsväsendet i dessa frågor vet vi inte idag. De attityder och föreställningar som dominera inom delar av rättsväsendet och som resulterat i en rad kontroversiella domar måste också förändras. Det kräver ett omfattande obligatoriskt utbildningsarbete inom hela rättsväsendet för att den nya lagen ska innebära de förändringar som måste ske. Detta ska S-kvinnor följa noga

I går besökte Göran Persson förbundsmötet. Han var beredd att gå S-kvinnor tillmötes på kravet om ett könsverk. Han var bättre än jag trodde att han skulle var i sitt tal om de feministiska kraven. Även LOs ordförande Wanja Lundy-Wedin var jätte bra i sitt inlägg om kvinnorslöner, kampen mot våldet och hur de fackliga organisationerna borde bli bättre på att jämställa könskampen med klasskampen.

 

www.monica.nu

fängelset i Tidaholm

fängelset i Tidaholm
 

Tomas Bodström är välkommen till Skaraborg!

 

Inför tisdagens debattprogram i TV, besökte vi socialdemokratiska politiker i Skaraborg Tidaholmsanstalten. Vi träffade fångar, vårdare och vakter. Vi diskuterade kriminalvården för framtiden. Fick ta del av synpunkter och förslag. Hur kan fängelsetiden bli en förberedelse tid för att klara livet utanför? Vilka drivkrafter kan bli möjliga för att leva lagligt fortsättningsvis? Det var några av punkterna som kom upp.

 

Har du några synpunkter?

 

 

Monica

 

 

www.monica.nu

Barns asylskäl och barns rättigheter till liv och hälsa


Barns asylskäl och barns rättigheter till liv och hälsa

Inför s-kvinnors förbundsmöte i Eskilstuna om två veckor har flera krav på åtgärder för flyktingpolitiken förts fram. Därför föreslår Socialdemokratiska kvinnoförbundet ett "nationellt rådslag" om asyl- och flyktingpolitiken.
I vårt land finns ett stort antal flyktingbarn, några av dessa befinner sig i ett livshotande tillstånd, de "apatiska barnen". S-kvinnor känner stor oro för dessa barn och deras familjer.
– S-kvinnor vill att forskning och resurser avsätts för ökad kunskap om vilken vård dessa barn och vilket stöd deras föräldrar behöver för att förhindra att fler barn hamnar i detta tillstånd.
– S-kvinnor vill understryka att varje barn i asylprocessen har rätt till individuell prövning om uppehållstillstånd utifrån FN:s barnkonvention och barns rättigheter och utlänningslagens portalparagraf om barnets bästa.
– S-kvinnor vill att de apatiska barnens situation måste hanteras och prövas utifrån vad som är värdigt en rättsstat och ett humant samhälle där barns rättigheter respekteras.
Däremot vill S-kvinnor inte riva upp riksdagsbeslutet om att inte ge apatiska flyktingbarn generellt uppehållstillstånd, enligt förbundsstyrelsen

 

Jag hoppas att rådslaget kommer till stånd för att ge bättre kunskap i asyl- och flyktingfrågor.

Vi kan också diskutera om tilllämpningen av de lagar och regler som vi har på området stämmer överens med den politik som vi som socialdemokrater vill stå för.

Kan det vara så att praxis har förskjutits och att de lagar och regler som finns inte följs? Ett exempel på saker som vi måste ta upp är frågan om handläggningstiderna för asylsökande. När det gäller flyktingbarnen så är det klart att det finns en oro eftersom varje enskilt sådant här fall är så gripande.

Jag ser fram emot bra debatter på förbundsmötet och fortsättningsvis för att vi ska få en bättre tingens ordning och att FNs barnkonvention följs i varje enskilt fall.

 

Vad tycker du?

 

Monica
www.monica.nu


feminismen behövs

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
Vi har kommit en bra bit på väg mot ett jämställt samhälle. 
  • Kvinnors rätt till arbete.
  •  kvinnors rätt till sin egen inkomst.
  • Preventivmedel och Fri abort.
  • Utbyggd barnomsorg och värdens längsta  föräldraförsäkring.
Självklart, kan tyckas. Men varenda en av dessa reformer har varit  långt och mödosamt arbete för att få igenom.  Ändå är vi inte jämställda. Nu handlar det i praktisk handling om kvinnofrid, om mer pengar till kvinnojourer.
Det behövs trygga heltidsjobb – inte otrygga deltidsjobb, med villkor som utvecklar och stimulerar – inte som bränner ut. Det handlar om  en lön som går att leva på!
Dessutom ett arbetsliv där kvinnor och män ges lika förutsättningar och om att förändra attityder, i allt från klassrum till rättssalar m.m.

De borgerliga partiernas  är inte överens om att det behövs feminism.
Partierna har fortfarande olika förslag och inriktning. Kd menar att kvinnorna ska vara hemma med barnen. Centern vill riva upp maxtaxan på förskolan. En maxtaxa som underlättat ekonomin för så många barnfamiljer här i landet . Fp  föreslår jämställdhetsbonus, (m)  tycker att det är de skatterna som gör samhället O-jämställt. Trots att vi vet att det är kvinnorna som tjänar mest på att vi jämnar ut lönerna med skatten, att kvinnorna vinner på att det finns äldreomsorg och välfärd.
Några konkreta gemensamma förslag på jämställdhetsområdet finns inte från borgarna
Och det är inte bara på jämställdhetsområdet de inte är överens. De är inte överens om hur vi ska nå miljömålen, om skatterna,  hur vi ska finansiera välfärden om socialförsäkringarna, om flyktingpolitiken och biståndet…. Listan kan göras hur lång som helst

Monica
www.monica.nu

första maj firande i Lidköping

första maj firande i Lidköping


RSS 2.0