Kampen går vidare för schysta villkor inom Transportbranchen Idag ska jag träffa Sveriges Åkeriföretag i Skaraborg. Det är roligt att de uppskattar de steg som gjort med skärpt lagstiftning inom branschen
 - En synnerligen efterlängtad åtgärd i kampen mot bland annat olaga yrkesmässig trafik, säger Thomas Morell, regionchef i Sveriges Åkeriföretag Skaraborg. 

Sedan valet har vi lyckats ta viktiga steg i rätt riktning. Den gamla regeringen hade 8 år på sig att ta tag i bristerna, slaveriet, marknadsstörningen och tre veckor före valet kom de faktiskt med ett förslag. 

Det var bra, det gjorde att vi hade ett underlag att jobba vidare med och kunde snabbt ta beslut om klampning av bilar och högre böter/sanktionsavgift.

Sveriges Åkeriföretag uppmärksammar den positiva utveckling som skett sedan årsskiftet. Problemen är långt ifrån lösta, men det som sker just nu i polisens rapportering ger en tydlig signal till branschens aktörer att det kostar pengar att köra olagligt, säger Thomas Morell. Under hösten och vinter har även flera uppmärksammade fall med falska körkort, förarkort och id-handlingar varit föremål för rättvisan. 

Dessutom träffar vi, representanter för ”Här stannar Sverige” Johan Wilsson och Emil Sahlberg som engagerat sig och bland annat arrangerat den jätte manifestation som vi deltog i december. I Skövde samlades 131 fordon sista lördagen före jul, den visade allmänheten att branschen kräver krafttag mot dem som bedriver olaga yrkesmässig trafik, saknar körkort eller framför fordon påverkade av alkohol eller liknande.  

Det ska bli ännu en intressant dag för schysta villkor inom Transportbranchen   

Transport och leverans till varje pris?Olyckor, alkohol, dålig arbetsmiljö, oschysta villkor är tyvärr altfö vanligt inom sektorn med tunga transporten. 
Idag fick jag möjlighet att delta på ett intressant seminarie om hur de tunga transporterna ska bli säkrare. NTF Väst arrangerade i samarbete med SAFER, Sveriges Åkeriföretag och Volvo Trucks in information och diskussion om dagens utmaningar och framtidens möjligheter.

Säker framtid i samhälle och affär beskrevs av Anna Nilsson-Ehle som är föreståndare för SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum Fair Transport - 
Nästa intressanta inslag stod Annika Persson, regionchef Sveriges Åkerföretag Västra Götaland Lars Hübinette, miljö- och trafiksäkerhetsansvarig Haga Mölndal för. De berättade om 
ansvarsfulla åkerier kör trafiksäkert och klimatsmart.

 Vi fick en inblick i hur Västlänken ska byggas och hur framkomligheten och trafiksäkerheten påverkas under byggtiden av Hanna Jonsson, projekteringsledare Trafik Västlänken, 

Dessutom svarade  Bengt Karlsson, chef Trafikpolisen i Västra Götaland på frågan om vad Polisen gör?

Malin Lundgren redogjorde för NTFs undersökning på bältesanvändningen bland lastbilsförare - 

Om förarbeteende och säkerhetskultur kunde Christina Stave, forskare VTI, beskriva på ett mkt bra sätt. Dessutom fick vi se hur lastbilar tänker, eller snarare om vad framtidens förarstödsystem ser ut. Carl Johan Almqvist, trafiksäkerhetschef Volvo Trucks visade hur lastbilar kan tvärnita automatiskt när de kommer nära ett hinder. 

Avslutningsvis lyssnade vi på NTFs generalsekreterare Marie Norden, Ulf Jarnefjord från Transport, Bengt Karlsson Polisen och Annika Persson från Sveriges Åkeriföretag när de diskuterade under rubriken Leverans till varje pris.

Det var ett mycket bra NTF-seminarie med ett högaktuellt ämne om hur vi ska klara säkrare, hållbara, schystare och rättvisare transporter. 
 TIDAHOLM TIDAHOLM TIDAHOLMSamtidigt som Charlotte Kalla körde sitt fantastiska lopp var jag på studiebesök i Tidaholms kommun. 
Jag fick möjlighet att träffa kommunalrådet Anna-Karin Skatt, kommunchefen EvaThelin, Niclas Österberg och Malin Gustavsson. Vi talade om sjukskrivningar och upprop för ett friskare Tidaholm.

 Vi talade även om jämlik hälsa för barn i 0-5 års åldern. Ett projekt som går ut på olika hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för en bättre hälsa och att alla barn ska få en bra start i livet. Bakgrunden var att Tidaholm sett en oroande hälsoutveckling. Nu gäller samling för social hållbarhet och minskade skillnader för en bättre hälsa. Det ska gå ut på föräldrastöd, myndighetssamverkan på olika sätt.

Intressant, informativ och rolig eftermiddag  

Bättre att stämma i bäcken än i ån!Idag började vi, Carina Ohlsson, Kajsa Ezelius och jag med att besöka Tidiga Insatser - TSI- i Lidköping. Det var ett mycket intressant studiebesök. 
Vi fick ta del av hur bra det är för individen och samhället att samordna insatser så tidigt som möjligt, socioekonomiska åtgärder är en investering för framtiden.
Utanförskapet har många skepnader. Det kan vara t.ex vara missbruk, kriminalitet, arbetslöshet och psykisk ohälsa. 

Den allra bästa investeringen är att se till att barnen klarar sig i skolan. De barn som inte klarar skolan har tyvärr mycket större risk att hamna fel i livet. De som saknar betyg från gymnasieskolan är det väldigt stor andel som sedan inte att klarar sig i arbetslivet.

Alla Skaraborgs kommuner har deltagit i socioekonomiska utbildningar för att bli bättre på att se behoven av tidiga insatser, förebyggande insatser och främjande insatser.

Alla kan bli bättre på att se vilka barn som kan hamna snett. Det gäller att börja så tidigt som möjligt.
Det handlar om stöd till familjehemsplaceringar så att barnen ska klara skolan bättre, skolan ska inte sänka kraven eller ha låga förväntningar på barn i familjehem för då presterar de bättre.

Det handlar också om sommarlovsaktiviteter, fler socionomer, fler pedagoger eller assistenter som är med barnen och elever i familjer, i hemmen, i skolan och på fritiden. Det handlar också om utbildning för alla som jobbar med barn och unga, en utbildning som ska motverka social exkludering. Mest handlar det om samordning mellan vård, omsorg, social och arbetsmarknadsenheterna för att se till att det kommunala aktivitetsansvaret fungerar.

TSI är en framgångsfaktor, en god investering med långsiktiga effekter. God ekonomisk hushållning är att ingen generation ska behöva betala för att det den tidigare generationen förbrukat. 

Tack socialchef Marianne Olsson och ekonom Ann-Charlotte Wiktorsson för en mycket bra genomgång 


 

Fullt ös på GreenkontaktenIdag blev det verkligen anstormning på Greenkontakten. Redan långt innan jag öppnade samlades folk för att få ställa frågor.
Det blev många långa diskussioner och frågor om framtiden för de arbetslösa, utförsäkrade, sjuka och pensionärer.
Bakgrunden är föstås att M, fp, C, KD och SD röstat ned vår budget i Riksdagen så våra reformer inte kan genomföras.
Den gamla regeringen har havererat arbetsmarknadspolitiken.
Vi ville ersätta Fas 3 med riktiga jobb eller studier.
Vi ville införa extratjänster i välfärdssektorn som innebär att arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd motsvarande hela lönen.
Vi ville ge Fas 3-deltagare ges möjlighet att studera på kortare kurser (upp till ett år) med bibehållet aktivitetsstöd.
Men nu får vi vänta med att genomföra detta tills vi får igenom vår budget.

Samtalen på Greenkontakten handlade även om att vi är emot betyg i lägre åldrar. Vi hoppas på att Skövdes barns inte ska behöva vara med om Björklunds experiment med betyg från åk 4.

Dessutom fikade vi och åt semlor.
Det var en intensiv och intressant eftermiddag 


Kvinnan med handväskanFram för fler tuffa, modiga kvinnor som Danuta, hon är en förebild.
Hans Runesson, DN, tog bilden 1985 när Danuta Danielsson från Polen, dängde handväskan i huvet på en Nazist som förnekande koncentrationslägen och som inte hade en aning om att Danutas mamma suttit i tyskt koncentrationsläger.

Bilden är underbar. 

Danuta har civilkurage att slänga handväskan på en av dessa gossar som rent fysiskt hade ett stort överläge över denna ensamma modiga kvinna.

Tänk om vi alla kunde vara lika modiga som Danuta! 

Jag önskar vi hade en staty av henne i varenda stad, för att påminna oss om att vi borde tuffa till oss mot nazister och mörker män som vill vrida klockan tillbaka, stänga gränserna och stoppa frigörelsen. 

    

Smarta lantisar

 

 

Kinberg Batra motsätter sig investeringar i högre utbilning, bostäder, infrastruktur och en aktiv näringspolitik för att skapa jobb, och socialdemokraternas satsningar för att stärka lärarna i skolan och höja kvaliteten i sjukvården och äldreomsorgen. Moderaterna och samtliga borgerliga partier vill inte göra de investeringar som krävs för att hålla ihop Sverige – eftersom resurserna ska gå till sänkt skatt, mest för de som redan tjänar mest.

Efter bara 30 minuter som ledare gav hon besked om en ny skattesänkning som moderaterna ska driva igenom. Till detta kommer planen om ett sjätte jobbskatteavdrag, sänkt skatt för storföretag och extra sänkt skatt för de som tjänar över 46 600 kronor i månaden som Moderaterna antog på sin förra stämma.

När den borgerliga regeringen fick lämna makten var resultatet klart: Arbetslösheten hade stigit, inte minst bland unga. Skolresultaten sjönk snabbast i hela OECD, samtidigt som många anställda inom välfärden har fått gå på knäna. Klyftorna har växt, och skillnaden mellan stad och land gör sig allt oftare påmind.

. Det är märkligt att trots att Kindberg Batra tagit avstånd från sitt påstående om att Stockholmare är smartare än lantisar så tror hon att väljarna är lättlurade. Men lantisar är smartare än så, det är Stockholmare också för den delen. Människor i stad och på land vill ha jobb, utbildning, service och bostäder. Sådan går före skattesänkningar för de som har det bra


Solidaritet med danska folket – fördöm våldet

Tillsammans ska vi stå upp får yttrandefriheten. Inget ska få stoppa det fria ordet.

Oavsett vilken religion vi tillhör eller om vi är ateister ska vi känna oss trygga och inte behöva vara oroliga för vita högermän som Anders Behring Breivik i Norge eller andra extrema våldsbejakande attentatsmän som den Danske Omar El-Hussein.  

Eva Frankell i Aftonbladet formulerar det så här: ”Terrorns själva mål är att sprida skräck, att ställa grupper av människor mot varandra för att provocera fram det våld som kan underminera det demokratiska samhället”.

Vi måste ta avstånd från våld, mord och terror oavsett om det kommer från högeridioter eller vänsteridioter.

Danmarks statsminister Helle Thorning Schmidt får beröm för sitt ledarskap när hon säger att terrordåden i Köpenhamn blir svåra att glömma men att vi måste återgå till vardagen. Vi blir starkare tillsammans säger hon och manar till lugn. Det är bra med starka tydliga, lugna ledare i svåra tider.

 

 

Att bli ödmjukare?


Denna veckans fördjupning i ledarskap har handlat om ödmjukhet. 


Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll säger Bamse och visst ligger det mycket i det. 
Det finns olika typer av ledare, det finns de som blir populära för att de är tuffa och hårda. Men så finns det de som blir populära för att de är duktiga på att se andras förtjänster och kan lyfta människorna i sin omgivning. Sedan finns en kombination av detta, en som är hård i nyporna när det behövs och som är ödmjuk när det behövs. 

Att alltid vilja utvecklas och bli bättre tror jag är en stor fördel för ledare. Jag för min del vill bli bättre på att se det som är viktigt. Att berömma andra är viktigt, att inte vara långsökt och tjurig för saker som hänt för länge sedan är viktigt. Att inte grotta ner sig i oväsentligheter är viktigt osv.

Dessutom är det viktigt att ha ett gott humör. Inte brusa upp, hålla sig cool och se det humoristiska i det som händer. Lätt att skriva, kanske svårare att klara, men med rätt motivation och inställning tror jag, Nej inte tror, är jag övertygad om att det går "att lära gamla hundar sitta", bara de vill själva.

Så det mesta är en viljesak. Just nu vill jag bli ödmjukare och lyhörd för andra och då ska jag jobba på att bli det.
Vad vill du med ditt liv?
  

Alla hjärtans dag


Förhoppningvis leder denna dagen till att vi tänker till lite extra på våra nära och kära och visar uppskattning. Vi kan förstås också tänka på de med hjärtproblem och stödjer Hjärt och Lungfonden. Eller så försöker vi bättra situationen för utsatta barn och unga.

Det finns mycket att göra på alla hjärtansdag. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något för att förbättra i omgivningen och i världen.

Med solidaritet och omtanke alla dagar om året kan alla hjärtans dag ge lite extra skjuts. Till hösten är det val i SpanienJust nu har vänsterpartiet lika stora framgångar i Spanien som i Grekland. Regeringspartiet PP är näst största partiet och socialdemokraterna PSOE kommer på tredje plats i opionsmätningarna.
Valet lär bli det mest spännande sedan Spanien blev en parlamentarisk demokrati på 1970-talet och kommer naturligtvis påverka resten av Europa.
Och innan parlamentsvalet i december kommer det även hållas kommunalval i maj.

Det ska bli oerhört intressant att följa utvecklingen och Mathias Tegnér och jag har bestämt oss för att starta en Svensk-Spansk Parlamentariker förening. 


 

Skönt med en skolöverenskommelseIdag har jag träffat skolbarn som är mycket nöjda över att betygsåldern inte sänkts. 
Jag tycker också det är skönt eftersom det behövs lugn och ro för elever, lärare och föräldrar. Men naturligtvis vill jag inte ha betyg i tidigare åldrar, det vill inte de barnen jag träffade idag heller. 

Skolöverenskommelsen innebär bland annat att en översyn av de nationella provens omfattning, effekter och syfte genomförs, men att de är kvar liksom idag. Målet är att i ökad utsträckning gå mot digitalisering och därigenom central rättning.

Betygsåldern kvarstår som i dag, det vill säga fr o m årskurs 6. En försöksverksamhet genomförs där skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4. Hela det nya betygssystemet utvärderas grundligt och redovisas i en kontrollstation inför riksdagen år 2020.

Kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik införs i årskurs 1.

Denna överenskommelse gäller till och med kontrollstationen 2020.
Regeringen dessutom till inbjuder samtal om grundskolans timplan, mot bakgrund av det av Skolverket avlämnade uppdraget om ny reglering av timplanen.

Skönt att vi slipper träta om skolan för som jag skrev inledningsvis behövs förutsägbarhet, lugn och ro och lite ödmjukhet.
Barnen lär sig mer om de får omedelbara respons på det de lär sig, inte genom tidigare betyg som stämplar dem för tidigt. 

Utrikespolitisk debattAntagligen kommer de borgerliga partierna fortsätta på Nato-spåret under onsdagens utrikespolitiska debatt, trots att de egentligen inte är överens. Att Palestinas president Abbas besökt Sverige kommer naturligtvis också upp i debatten. Förmodligen också förödelsen i Ukraina och osäkert om fredstoppmöte om Ukraina blir av.
EU har som bekant förberett nya sanktioner mot Ryssland. Men nu förväntar sig många att Merkel och Holland initiativ ska ge resultat. 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president François Holland, Ukrainas president Petro Porosjenko och Rysslands president Vladimir Putin har träffas i vitryska Minsk för ett avgörande om Ukrainas framtid.  Angela Merkel har rest till USA för att träffa president Barack Obama för överläggningar om situationen i Ukraina.

Merkel hoppas bland annat kunna övertala Obama om att inte leverera vapen till Ukraina. Inte heller Margot Wallström anser att ökat vapenskrammel är en lösning på konflikten.

Det är inte mera vapen som behövs utan ett tillbakadragande av ryska vapen. Det här är det europeiska sättet. Inte att svara med mera vapen och med en eskalering.

Under onsdagens utrikespolitiska debatt hoppas jag på att Margot kan få utveckla sin inrikting på en feministisk utrikespolitik eftersom det är så viktigt. Viktigt att beskriva hur kvinnorna alltid är de som utsätts mest i krig och konflikt. De utsätts för förtryck, misshandeln och våldtäkter och förväntas ändå vara de som tar hand om barnen och att det finns mat till familjerna.

Men freden skulle kunna komma närmare en lösning om kvinnorna fick delta i fredsprocesserna.
Resolution 1325:s fokus på att skydda kvinnors fysiska välbefinnande och deras juridiska och politiska rättigheter uppmärksammar att om hälften av befolkningen upplever våld och diskriminering finns ingen rättvisa för någon.


Prata jämställdhet med Abbas
Många länder har redan erkänt Palestina. Sverige var det första EU-landet när Stefan Löfven meddelande i regeringsförklaringen om planerna att erkänna staten Palestina. Den 30 oktober förra året var förberedelserna klara och Sverige kunde erkänna Palestina som stat med förhoppning att det ska vara ett steg till att fredsprocessen kommer igång igen. Ett mycket bra beslut. Nu kan krav ställas på båda parter och både Israel och Palestia måste bjuda till.

Idag kommer den palestinske presidenten Mahmoud Abbas till Sverige. Under besöket ska han att träffa både kungen, statsminister Stefan Löfven och Margot Wallström samt ha mottagning på Palestinska ambassaden mm 

Unga behöver framtidshopp igen. Tyvärr är Palestinierna fattiga, arbetslösa och allt mer bostadslösa intakt med att Israel tar mer och mer mark och vatten i anspråk. Som vanligt i alla konflikter är det kvinnorna som får ta den värsta smällen. Förutom fattigdom, svält och brist på jobb så utsätts kvinnor för våld och förtryck. 

Tyvärr är muslimska länder inte särklit fokuserade på jämställdhet. De tycker att de behöver fixa freden först innan de löser "lyx"problem med bristande jämställdhet.

 I själva verket är det ju precis tvärtom. Om kvinnor får vara med i fredsförhandlingar och får bli delaktiga i den demokratiska processen så går det mycket smidigare och enklare. 
Därför behöver uppmaningen till Mahmoud Abbas vara tydlig. Ta med kvinnorna i fredsprocessen och ställ upp för kampen mot våldet mot kvinnorna 

 

Validering

 

 

Just nu kan det tyckas att ordet validering har blivit ett modeord hos politiker från i stort sett alla partier och från bransch, fackförbund och företagare. Oavsett om det är ett nyvaket intresse eller en långsikig strategi så är det oerhört viktigt att de som kommer från andra länder snabbt kan visa sina färdigheter. Ett bra mottagande av nyanlända är därför en framtidsinvestering vi inte har råd att gå miste om.

Ett prioriterat förslag från är att utöka anslagen till de kompletterande utbildningarna med ytterligare 20 miljoner redan i år.. De kompletterande utbildningarna är ett av flera viktiga verktyg för att en person med utländsk utbildning ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är en satsning som är väl anpassad till hur mycket utbildningarna i dagsläget bedöms kunna gå att utöka.

Hela samhället tjänar på att nyanländas kompetenser tas till vara snabbt. Bedömningar av utländsk utbildning är därmed av stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden eller för tillträde till högre utbildning. Dessutom behövs en förstärkning av Universitets- och högskolerådets bedömningsverksamhet.

I dag är kopplingen mellan personer med utländsk högskoleutbildning och arbetsmarknaden alldeles för dålig. Etableringsuppdraget behöver anpassas efter deltagarnas behov. En annan viktig faktor är hur tiden kan kortas från ankomst till etablering på arbetsmarknaden. Det kan handla om snabbare start av svenskundervisning, samhällsorientering samt kartläggning av utbildningar och yrkeskompetenser. läs om samarbetsregeringens svar till SACO

Den bästa insatsen för att fler nyanlända akademiker snabbare ska komma i arbete är en välfungerande arbetsmarknad med bättre mottagning på arbetsförmedlingen, matchning, komvux eller valideringsutbildning. Nyanlända måste få chansen att komma i arbete eller utbildning betydligt snabbare än i dag. Inte mist för att det finns många bristyrken där de kan göra stor nytta


Att våga misslyckasDen här veckan har jag fått möjlighet att fördjupa mig i hur viktigt det är att våga misslyckats för att komma någon vart. Kanske några av er tycker att det är självklart eftersom det finns gott om goda råd och citat som uppmuntrar de som misslyckas.
”De enda människor som aldrig misslyckas är sådana som aldrig försöker”

Det kan låta lite väl präktigt att predika om hur viktigt det är att vara modig nog att våga misslyckas igen och igen och igen. Men det är inte självklart för alla. Många skäms, känner sig ledsna, trycks ner och vågar inte försöka fler gånger eftersom det är så jobbigt att gå igenom. 

Men små barn vågar. Tänk om de skulle sluta försöka lära sig gå bara för att de ramlar hela tiden?
Tänk om idrottsmän inte skulle våga förlora, då hade de aldrig blivit det de är idag. Och hur många geniala uppfinningar hade vi inte gått miste om om inte hen vågat misslyckas? Oftast så har det varit ett misslyckat experiment som blev den geniala upptäckten

Motgång föder framgång, javisst men orkar vi ta motgångarna? Ibland vill vi ju inte gå igenom motgång på motgång. Vi andra måste bli bättre på att låta människor misslyckas i vår omgivning, men även finnas till hands när någon mår dåligt efter en motgång. Dessutom måste vi själva våga misslyckas för att bli starkare till nästa gång. Eftersom vi lär oss av våra misslyckanden.

Lätt sagt men inte lika lätt i praktiken. Jag själv ska åtminstone försöka bli bättre på att låta andra misslyckas och tillåta mig själv att vara modig nog att misslyckas ibland. Dessutom att inte acceptera mobbing av barn eller vuxna på nätet eller i verkliga livet. Var modig nog att säga ifrån. 

En annan viktig sak i processen att växa som människa är att inte oroa sig så mycket. 
Det ska jag fördjupa mig i nästa vecka. 
Dalai Lama lär ha sagt  ”Om det finns en lösning på ett problem, är det onödigt att oroa sig. Om det inte finns nån lösning på problemet, är det meningslöst att oroa sig.”

Så veckans uppmaning: våga misslyckats, älta inte för mycket och oroas inte i onödan.Alla folks frihet - hela världens fred


 

 Det finns många oroshärdar i världen, den nuvarande situationen i Syrien och Irak framstår allt mer som vår tids värsta humanitära katastrof. Inbördeskriget och IS terrorvälde har hittills skördat minst 200.000 människors liv. I Syrien befinner sig över 10 miljoner människor på flykt, nära hälften av landets befolkning. Sju miljoner är fortfarande kvar i landet, medan över 3 miljoner har lyckats ta sig ut.

Syriens grannländer tar ett stort ansvar och pressas hårt. Enbart Libanon, lika stort som Skåne, har tagit emot över en miljon flyktingar vilket skapar oro och instabilitet. De behöver avlastning.


Sverige har i decennier erbjudit skydd för många som flytt undan krig och förtryck. Vi har en tradition av solidaritet, och det ska vi vara stolta över. Det fullföljer vi. Men det är klart att fler länder behöver ta ansvar för flyktingmottagandet. 
 


Idag talade Stefan Löfven på Riksdagsgruppen om Syrien, Ukraina, Palestina, Israel, Grekland, Storbritannien, Frankrike och om andra EU-länder. Det blev inledningen på en internationell kväll där vi diskuterade världsfrågorna så som demokrati, fred, jämställdhet, ekonmin och trygghet.

Sedan fortsatte vi med workshops med Margot Wallström, Jens Orback, Andryne Whinter, Kent Härstedt, Jonas Gunnarsson, Anna Sundström, Björn von Sydow, Krister Örnfjäder, Pyry Neiemi med flera Margot Wallström talade om Olof Palmes fotspår att vara en stark röst världen. Sverige kommer att fortsätta att verka på ett konstruktivt sätt genom vår utrikespolitik, vår biståndspolitik och vår migrationspolitik. 

Vårt land kommer aktivt att stå upp för de människor som utsätts för krig och förtryck.

Idag får folkpartiet berömDet har varit en gåta för mig att Folkpartiet kunnat acceptera vårdnadsbidraget så länge. Nu äntligen har de öppet visat vad de tycker och vad de beslutat på riksmöten nämligen att vårdnadsbidraget är en dålig idé.


Sverige har för första gången på åtta år en feminist som statsminister och en feministisk regering. En majoritet av riksdagens partier är uttalat feminister och det måste naturligtvis slå igen även i praktiken.


Vårdnadsbidrag ökar klyftorna, försvårar integration, försvårar för små barn att lära sig Svenska och låser in kvinnor i gamla könsroller

En väl fungerande skola och förskola ger alla barn, oavsett familj, en bra start i livet. Förskolan är också viktigt för språkutvecklingen och integrationen i samhället. Forskning visar att det till stor del är invandrade mammor som använder vårdnadsbidrag.


Vårdnadsbidraget är 3000 kr per månad och barn, något som ingen kan försörja sig på, alltså blir en beroende av sin parter. Det är därför ett rejält steg tillbaka för jämställdheten och alla barns rättighet till en god uppväxtmiljö. 


Alltså har folkpartiet tagit rätt steg i rätt riktning idag

 


Impad av Viktoria och JoshiSkaraborgarna och Tibroborna  Viktoria och Joshi  Helgesson gjorde succé i EM i Globen
Joshi blev fyra. Viktoria blev femma.
Respekt!
Jag är oerhört imponerad av de båda systrarna, de är fantastiskt duktiga. 

Först var det kortprogrammet då både Joshi och Viktoria Helgesson slog svenskt rekord.
Och i går kväll var det dags igen.
Viktoria hade ett fall, trots det fick hon ändå totalt 166,39 poäng - svenskt rekord.
Men bara 20 minuter senare säkrade lillasyster Joshi 169,07 poäng - svenskt rekord igen.
De blev fyra och femma i EM.
Aldrig gjort så bra resultat. Det är mycket imponerande och tyder på kraft och vilja som kommer av träning, träning, träning och åter träning.

De säger själva att de har utvecklats väldigt mycket den här säsongen och att de puchar varandra att ta nya kliv.
8 050 åskådare lyfte fram systrarna Helgesson under finalen i Globen 
Jag hoppas Tibro tar emot dem med öppna armar och att de får uppvaktning av Tibroborna och kommunledningen.

Att Tibro med sina 8000 invånare lyckats få fram både motorcrossförare, ishockeyspelare och konståkare i världsklass är imponerande. 


RSS 2.0