Kul att Obama får så starkt stödFår Obama stöd av 51 procent mot 36 för McCain. Det är tre gånger så stort försprång som i flera andra mätningar den senaste veckan. Jag tröttnade ett tag på valcirkusen eftersom det blev för tjatigt, har men nu har intresse vaknat igen. Fem månader kvar och mycket kan hända men kul att demokraterna leder.

Jag läser i USA today att Hillary Clinton och Obama ska jobba tillsammans. Ni som läst mina tidigare bloggar vet ju att jag trodde att Hillary skulle ta hem spelet. Där hade jag fel. Nu hppas jag på Obama istället.
I övrigt så påverkar inte presidentvalet amerikanaren i gemen så mycket ännu. Åtminstone inte här i San Fransisco där jag befinner mig nu. Alla jag talar med pratar om den rekord varma sommaren i stället.  Men det hinner ju ändra sig

Obama leder


Bankekonomer varnar för räntehöjningSnabbt stigande inflationsförväntningar gör att Riksbanken kan vara på väg att strama åt penningpolitiken. Men nu varnar ledande bankekonomer för att en panikhöjning av räntan kan försämra arbetsmarknaden, försvåra lönebildningen och destabilisera bostadsmarknaden.

En åtstramning av penningpolitiken är "enligt vår mening att spela med höga insatser", skriver Robert Bergqvist, chefekonom, och Håkan Frisén, prognoschef vid Skandinaviska Enskilda Banken, i en artikel på Dagens Nyheters debattsida. "En räntehöjning kan tolkas som att Riksbanken i förtid fråntar (arbetsmarknads-)parterna möjligheten att hålla fast vid ingångna avtal och därigenom medverka till att pressa ned arbetslösheten".

De varnar också för att "vi kan hamna i en situation då penningpolitiken bromsar och finanspolitiken gasar; en situation som skulle hota såväl utsikterna till framgång för regeringens arbetsmarknadspolitik som stabiliteten på bostadsmarknaden".


tror Anders Borg på sig själv?

MMS


Visserligen har finansministern filat på sin retorik men det hjälper ju inte om politiken är orättvis. När han påstår at det går bättre för Sverige, har han rätt men han glömmer berätta att ekonomiska bedömare inte ger den borgerliga regeringen rätt i att det är deras förtjänst.

Vi är alla glada att det gått bra för Sverige nu i 3-4 år men varför försätta chansen att genomföra en rättvis politik, nu när det går så bra för Sverige.

arför ska Pensionärerna betala högre skatt än de som jobbar?, varför ska de sjuka och arbetslösa betala skattesänkningarna åt de rika?


Högre arbetgivaravgift för småföretagare och höjd fastighetsskatt med den borgeliga regeringen

 Stefan Atterfall från kristdemokraterna påstår att det är regeringen som skapat jobben trots att till och med finanspolitiska rådet skriver att hittills är det konjunkturens förtjänst. Dessutom borde han skämmas över att fastighetskatten höjs för småhusägare ute i landet på grund av de höjda taxeringsvärdena.

Han har inget svar på varför barnfattigdomen ökat, han till och med hade mage att påstå att Riksdagens utredningstjänst inte var tillförlitlig i sina utredningar. Det var en mycket märklig bortförklaring. Många barn har inte möjlighet att åka på semester i sommar, de får sämre möjlighet att gå på bibliotek, museer och bad när öppettiderna minskar och avgifter höjs.

Däremot erkände han att han hade haft fel i sina påståenden i förra ekonomiska debatten angåenden utanförskapet. Det har visat sig att med deras sätt att räkna och påstå om vilka som finns och fanns i det så kallade utanförskapet inte stämmer med verkligheten. Dessutom har det inte blivit bättre för se som står lång bort från arbetsmarkanden inte fått det bättre, tvärt om de har fått det sämre på många sätt både ekonomiskt och socialt.

Inte heller de andra borgerliga företrädarna ville erkänna att ekonomiska bedömare sagt att det är för tidigt att se vad regeringens politik gett för effekt. Det är anmärkningsvärt att centerns som lovat sänkta arbetsgivaravgifterna i stället höjt dem. Det är en icke godkänd politik från landets företagare

Med andra ord: När regeringens politi väl börjar bita så stannar tillväxten av, inflationen ökar, reallönerna minskar och jobbtillväxten tvärnitar.


Inflation, minskade reallöner och tvärnit av jobbtillväxten

MMS


 

Just nu debatterar Riksdagen Sveriges ekonomiska politik. Den ekonomiska politik som sett ljus ut i flera år. Den borgerliga regeringen hade ett guldläge när de tog över hösten 2006. Jobben har strömmat till både 2006 och 2007, arbetslösheten minskade. Det är bra. Men de har försuttit chansen att ta vara på detta inför framtiden. De har satsat på stora gigantiska skattesänkningar till de som har det allra bäst. De har försämrat för de sjuka och för de som är arbetslösa, de har ökat avgifterna och mer eller mindre tvingat bort nästan en halv miljon människor från a-kassan.

Nu när konjunkturen vände står många utan skydd och kommunerna aviserar redan att socialbidragen kommer att öka. Pengar som skulle ha kunnat användas till bättre vård av de äldre och högre kvalité i förskolan och skolan.

De borgerliga partierna bedriver en oansvarig, omodern och orättvis politik.

Det är det vi diskuterar i kammaren just nu. Tomas Östros har just varit uppe och i talarstolen och om en stund är det finansminister Anders Borgs tur att bekänna färg


Hyckleri om FRA-lagen


Hur kan de borgerliga ledamöter påstå i kammaren att det är sossarnas fel att de lagt fram ett förslag om FRA.

Vet de inte om att det är de som styr landet och att det är de som lägger fram vilka förslag de vill.

Hur kan media gå på detta teaterstycke som borgarna spelade i kammaren idag.

En ledamot tyckte att det var så synd om sig själv att han försökte klämma fram tårar.

Hur kan folk tro på dessa krokodiltårar? Nu påstås det att de har stoppat hela förslaget. Det har de inte alls, de har yrkat på återremiss.

De har haft ett helt år på sig att göra dessa ändringar i betänkande texten.  Nu ska ny text kastas in på några timmar.

Alltihop för detta spel för gallerierna. Detta är bara pinsamt, en återremiss nu och ny lag idag för att rädda skinnet på några frifräsare. Ska bli mycket intressant att se hur de ror förslaget i hamn under morgondagen.fra   politik   övervakning   fra-lagen   avlyssning   demokrati   integritet   samhälle   riksdagen   foto   alliansen   lex orwell   regeringen   moderaterna   1984   signalspaning   terrorism   massavlyssning   socialdemokraterna   bloggosfären   centerpartiet   stasi   humor   film   storebror   debatt  


Tåget 20 minuter sent


Idag är tåget 20 minuter sent. Stod på stationen i Skövde och funderade på om det skulle kunna gå att få meddelande om förseningarna på sms så att jag kunde gå hemifrån senare på morgonen. När jag klev på tåget frågade jag efter anledningen och tågpersonalen trodde att det berodde på en planeingsmiss, att tåget inte hade någon förare när det skulle gå från Göteborg.

Tågpendlare har blivit luttrade, den passagerare jag satt bredvid beskrev om alla förseningar som skett förra veckan. Då var det brand i Herrljunga med flera timmars förseningar. Han sa att det brinner där fortfarande.

Ok, jag ska inte ge SJ och banverket skulden för alla förseningar. Det kan inträffa naturkatastrofer, olyckor och annat som står utanför mänsklig kontroll.

Kanske det är ytterligare ett argument till att jag borde få meddelande i mobilen via sms om det tåg jag bokat platsbiljett på, är i tid eller hur sent det är. Kanske detta är ett uppslag till en interpellation till Åsa Torstensson


OBS, jag noterar att svdsledarblogg har retat upp sig på min blogg. För er kännedom kan det vara bra att veta att jag inte lagt någon IP till Åsa Torstensson om förseningsmeddelande i mobilen. (det bryr väl sig inte ledarloggen om att kolla)
 Däremot har jag skrivit interpellation om infrastruktursatsningar till Torstensson och det tänker jag fortätta göra. Även om det är tröttsamt för ministrar att svara på Interpellationer så ingår det i deras arbetsuppgifter

Det kommer att bli ytterligare tågförseningar om det inte tillförs mer resurser till infrastruktur


Shahad Mazen årets pristagareVarje år i samban med Anna Lindhs födelsedag delar Skövdes lokala Anna Lindh kommitté ut ett pris till den eller de som jobbat i Anna Lindhs anda.


2008 års pris kommer att tilldelades Shahad  Mazen

Med motiveringen:

För djupt engagemang för flickor och kvinnors livsvillkor i hederspåverkade kulturer

Och genom initiativrikedom, inspiration och mod sprider kunskap om kvinnoförtryck.


Vid Skövdes lokala Anna Lindh kommittés jury beslöts att utse Shahad. Trots hård konkurrens med flera andra mycket bra nomineringar jurynvar enig.

Shahad  Mazen i HP3a på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde.

Shahad är djupt engagerad i flickors och kvinnors livsvillkor i kulturer som präglas av hederstänkande. Hon föreläser för sina kamrater på skolan och även för personal inom socialtjänsten och fångvården. Genom sina egna rötter i Irak har hon fått ett inifrånperspektiv på problematiken och hennes initiativrikedom och modiga personlighet gör att hon helt enkelt ser till att få ut sina kunskaper och sitt ställningstagande mot kvinnoförtryck. Genom sitt agerande väcker hon tankar, inger mod och inspirerar andra.


Jag röstar nej till Regeringens FRA-lagförslag


 Integritetsskyddet är inte godtagbart i regeringens proposition och därför röstar vi nej till förslaget En försvarsunderrättelseverksamhet måste förenas med ett starkt skydd för den enskilde att slippa bli avlyssnad eller övervakad utan rimliga skäl. Det lagförslag som regeringen lagt fram saknar skydd och är därför ett hot mot den enskildes integritet..


Idag handlar säkerhetspolitik om att ha förmågan att möta ett brett spektrum av tänkbara hot, risker och påfrestningar mot samhället. Vi behöver säkerställa landets säkerhet men också säkerheten för de svenska män och kvinnor som deltar i internationella uppdrag för att trygga fred och säkerhet.


Den nya typen av hot och aktörer gör dagens och framtidens hotbild mer komplex än tidigare. I grunden gäller fortfarande beredskapen mot militära incidenter och territoriella kränkningar, men det måste även finnas beredskap för andra hot som t.ex. terrorism.


Anpassa den militära underrättelseverksamheten så att den kan möta dagens och framtidens hotbild. Men med de kraftfullt utökade mandat den borgerliga regeringen gett den militära underrättelseverksamheten riskerar den att sammanblandas med bland annat polisens och säkerhetspolisens ansvar och verksamhet.


En central del av underrättelseverksamheten sköts av Försvarets Radioanstalt (FRA) som ägnar sig åt signalspaning. Vi menar liksom den borgerliga regeringen att FRA måste få bättre möjlighet att nyttja signalspaning genom tillgång till kabel. Men regeringens förslag har flera brister. En av de allvarligaste är att det inte reglerar integritetsskyddet för den enskilde tillräckligt. Därmed uppfylls inte de krav som en modern stat ska ställa på rättssäkerheten.


De förslag som regeringen lämnar om att FRA ska få tappa av trafik i kablar rymmer möjligheter till starkt integritetskränkande åtgärder riktade mot enskilda, vilket kräver kraftfulla rättssäkerhetsgarantier och ett långgående integritetsskydd. Detta uppfyller inte regeringen i sitt förslag.


Vi socialdemokrater lämnade skarpa förslag på förbättringar men regeringen valde att gå vidare på egen hand. Integritetsskyddet är inte godtagbart i regeringens proposition och därför röstar vi nej till förslaget.

fra   politik   övervakning   avlyssning   samhälle     fra-lagen   integritet


Ett nej är alltid ett nej


Efter Irlands nej i folkomröstningen blir det omtag för demokratiseringsarbetet i Europa.
Det irländska folkets nej till Lissabonfördraget måste respekteras. Nejet är ett avbräck i EU:s fortsatta reformarbete.
Resultatet av folkomröstningen visar att vi politiker inte klarat tillräckligt bra med att förankra Lissabonfördraget. Den hemläxan gäller även den borgerliga regeringen i Sverige. Oron måste tas på allvar. Men jag tillhör ju dem som tycker att det vore bra att slippa lapptäcket med alla olika fördrag som till och med ibland strider mot varann. Dessa parallella fördrag och praxis måste ersättas med tydligare, öppnare fördrag. Ta till exempel den så kallade Lavaldomen mot Sverige, den kom till på dessa gamla regler EU har idag.

Det behövs ett förtydligande och ett bättre, mer demokratiskt sätt att samarbeta inom EU.
Fördelarna med Lissabonfördraget överväger nackdelarna. 27 medlemsländer kan inte arbeta effektivt i ett regelverk som huvudsakligen härstammar från den tid EU bestod av sex länder. Det är avgörande för Europas framtid att utvidgningen som skett lyckas väl och det nya fördraget är en förutsättning för det.
Lissabonfördraget ger EU bättre möjligheter att arbeta med fortsatt utvidgning, ta  gemensamma tag i klimat och miljöfrågorna , stimulera tillväxt, jobb och bygga ett socialt rättvist Europa. För detta arbete behövs en ny kostym efter unionens nya storlek.

EU-ländernas regeringar måste fundera gemensamt på hur fortsättningen av ratificeringsprocessen ska se ut.

I dagsläget är det svårt att gå vidare med den svenska ratificeringen.

politik     samhälle   demokrati   sverige     eu     riksdagen   em   socialdemokraterna   regeringen   alliansen  lissabonfördraget http://bloggar.se/om/irland


Oj oj oj vilken spännande match, aj, aj, aj


Först en seg inledning och övertag för Spanjorerna med 0-1. Sedan gör vår Svenskaste Svensk och hjälte zlatan ibrahimovic det självklara 1-1 målet efter det att Sverige legat på hårt.

När andra halvlek börjar är det otroligt spännande. Båda lagen gör mycket bra ifrån sig och har många bra försök. Sedan blir det bara mer och spännande allt eftersom matchen fortsätter

Men i sista minuten lägger Spanjorerna in ett mål. Ett mål som just nu känns tungt, mycket tungt. Men visst är det så att det är bara att bryta ihop och komma igenpolitik     fotboll   sverige   socialdemokraterna spanien

http://bloggar.se/om/fotbolls-em


Jippi vi vann med 3-1, i årets match mot borgarna

MMS

Jippi vi vann med 3-1

Thomas Bodström gjorde alla tre målen varav det ena var staff.
Under andra halvlek spelade det borgerliga laget upp sig och Fredrik Malm gjorde borgarnas mål.
Men de var chanslösa precis som de kommer att bli i nästa val..... (det senare var kanske inte så ödmjukt men ändå)


halvlek vi leder med 3-0

MMS

halvlek vi leder med 3-0


Rädda Barnen

MMS

Rädda Barnen besöker Riksdagens tvärpolitiska barngrupp


Dåligt av Hägglund med bortförklaringar på den höjda fastighetsskatten

Hägglund lovade väljarna att sänka fastighetsskatten. Nu kommer över 60% av fastighetsägarna få höjd skatt. När han fick frågor om detta svek av Mona Sahlin, så påstod han att de skulle ha höjts ännu mer med socialdemokraternas politik. Där har han fel och han vet det. Socialdemokraterna frös taxeringsvärdena på 2005 års nivå och där med skulle fastighetsskatten ligga still


Maud var fräck och låg i sin argument

MMS

Ovanligt lågt av Maud Olofsson att försöka nedvärdera Mona Sahlin genom att påstå att hon inte var bra på ekonomi. Vi som jobbar nära henne vet att hon kan det


orättvisor är inte lösningen

MMS

orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem. Mona Sahlin trygg och tydlig i dagens partiledardebatt


Reinfeldt surt om citroner idag.

MMS

sur som citroner idag.
Idag på partiledardebatten påstod statsministern att det är citronernas fel att inflationen ökar så dramatiskt.
Märkligt, så när jobben som strömmat till är det inte den internationella högkonjunkturen som påverkat, säger Reinfeldt Men när inflationen tar rekortfart då är det bara internationella trender som påverkar det.
I övrigt var han ganska defensiv, han sa sig vara ödmjuk och erkännde att många ekonomiska bedömare sagt att det ännu inte går att utläsa effekterna av regeingens politik. Men efter det gick han på i gamla hjulspår och tog åt sig äran för allt som gått bra och skyllde ifrån sig om allt som gått dåligt.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=778397


Jippi Heja Sverige, Zlatan, Petter och alla andra


Efter en ganska trist 0-0 första halvlek, blir det plötsligt väldigt roligt när Zlatan sätter 1-0 med hjälp av Henke Larsson. Våra Svenska hjältar, Så går det bara någon minut så slår Petter Hansson ytterligare ett mål. Det var pirrigt för Sverige spelade ett tag med bara 10 spelare.  Men det var bara att hålla i bollen och det gick vägen 
Härligt.
Heja Sverige


arga pensionärer protesterar

MMS

arga pensionärer protesterar mot pensionärsskatten. Idag fick finansutskottet besök av besvikna pensionärsorgaisationer.

Anders Teljebäck, förbundssekreterare PRO

Hans Lenkert, förbundssekreterare, SPF

Sam Sandberg, ordförande SKPF

Lisbeth Eklund, ordförande SPRF

Bertil Enemo, vice ordf SPRF

Berit Carlström, ordförande RPG

Bo Björksten, förbundsstyrelseledamot, RPG

De var besvikna på pensionärsskatten och det framförde de med all önkvärd tydlighet


mera tåg


Klart att vi måste bygga ut tågkapaciteten i Sverige. Det behövs både nya snabbspår och fler spår längs de befintliga järnvägarna. Så att dagpendlare, persontrafiken och godstrafiken kan öka. Dessutom behöver tillgängligheten öka och det måste finnas fler omlastningsstationer från väg till järnväg, från båt till tåg och tvärtom. Just nu är vi inne i en tågföreningsperiod på grund av olika olyckliga omständigheter med överbelastning och uttjänta tåg.

Därför ser jag fram emot höstens infrastrukturproposition. Flera ministrar både Borg, Thorstensson och Carlgren har vittnat om att det kan komma rejäla satsningar i höst. Om det bara är tomma ord för att hålla hårt beprövade pendlare på gott humör återstår att se. Hittills ha de skyllt på socialdemokraterna om det är något fel

mera tåg och ännu mera tåg


Nu ökar socialbidragenFörsäkringskassan och organisationen Sveriges Kommuner och Landsting varnar för att tiotusentals människor nu hänvisas till socialkontoren. Många sorteras ut och tvingas som sista utväg ta emot socialbidrag. Men regeringen slår dövörat till. Det blir dyrt. När klyftorna mellan människor ökar blir Sverige ett svagare land. Utveckling hålls tillbaka, jobb och konkurrenskraft går förlorad.


Människan ska stå i centrum, inte systemen. Om fler snabbt ska få möjligheten att börja arbeta efter en tids sjukdom krävs en väl fungerande gemensam sjukförsäkring och ordentliga insatser där många bidrar. Det är en framtidsinvestering som bygger Sverige starkare.


De borgerliga partierna håller inte vad ni lovar.


Före valet sa de att ni ville höja taket i sjukförsäkringen. Det sänktes.

Före valet sa de att ersättningen vid sjukdom skulle ligga kvar på 80 procent. Den sänktes.

Före valet sa de att en miljard skulle satsas på rehabilitering. Inte en krona har setts till.

Före valet sa de att ingen vid sjukdom ska behöva flytta från hus och hem. Det sker nu.


Även här sviker de väljarna


Nu är tåget 30 minuter sent, sa mannen i högtalaren


Vad gör man? Tågförseningar är tydligen något som vi alla måste leva med, då gäller det att använda tiden så effektivt som möjligt och inte boka in möten till den tiden som tåget ska komma fram utan någon timme senare.

Jag har i alla fall den fördelen att jag kan jobba var jag än befinner mig. Med min telefon och min dator når jag hela världen. Det är bra, fast det där med att tala i telefon på tåget är tveksamt. Jag får numer lyssna till många jobbsamtal runt omkring mig när jag åker tåg. Det har gjort att åtminstone jag har blivit mer restriktiv på både mäng och innehåll av samtalen. Då är det bättre att mejla.


Signalfel!!!


Jo, det brukar heta så ganska ofta. Antagligen indikerar signalfelet att det är något annat fel. Jag har uppfattat det som att ordet signalfel är något slags samlingsnamn för att "tåget står stilla och vi vet inte varför vi får köra det vidare- fel"

I alla fall så är det signalfel just nu för det tåg som jag ska åka på. Det gäller västra stambanan och denna gång ska jag till Göteborg (dvs) förbi Lerum.

För närvarande är tåget 20 minuter sent, men vi får väl se vad som händer....

Det trista är att jag själv, trots att jag pläderar för mer tågåkande, fundera på att flyga istället. Inte alltid vill säga men just idag när vi ska votera i Riksdagen, jag vågar inte chansa på att åka från Göteborg till Stockholm och då riskera att bli sittande utmed vägen och missa voteringen.


klart för start i Motala

klart för start i Motala
Vilket "stolleprov" jag genomförde idag. 15 mil på cykel genom sommarvackra Östergötland.
Det var en fantastisk upplevelse, fast jobbig. När jag kom i mål, 7 timmar och 22 minuter senare, badade jag i Vättern och åt en god pastasallad


vigsel vid simsjön kl.16 för Louice och Espen


vigsel vid simsjön kl.16


vigsel på Aspö gård kl.15 för Linda och Mikael

vigsel på Aspö gård kl.15


vigsel på Billinge hus för Ayla och Anders

vigsel på Billinge hus


på plats i Nossebro på Powermeet

MMS

på plats i Nossebro på Powermeet, jag är med sossarna i Essunga för att protestera mot borgarnas orättvisa politik


Jag får väl ta en vända till med Eskil även om det inte helt känns rätt.


Med anledning av att media idag har uppmärksammat att jag för en månad sedan hade en debatt med Eskil Erlandsson om sexuella övergrepp på djur, känns det som om jag vill göra några ytterligare kommentarer om det.

Först och främst tror inte jag att det är någon stor ideologisk skillnad i politiken när det gäller sexuella övergrepp på djur. Jag tror till och med att det är så att det är stor politisk enighet om att sexövergrepp på djur är idioti, korkat och vidrigt. Jag tror dessutom att de flesta av oss faktiskts vill att det ska vara förbjudet enligt lag.

Jag är övertygad om att Eskil Erlandsson menar allvar när han beskriver hur vidrigt och avskyvärt det är med sexuella övergrepp på djur.

Det var väl också därför som jag blev så förvånad över hans exempel i kammaren. Jag kände mig ganska paff över hans detaljerade beskrivning och bestämde mig för att inte gå i polemik med honom om det. Inte på den nivån, jag tycker inte att den sortens detaljer hör hemma i Riksdagen och jag valde att inte kommentera det utan hänvisade till att det vid all ny lagstiftning finns gränsdragningsproblem och att det sedan arbetas fram en rättspraxis.

Med andra ord, jag tror att vi alla kan visa vår avsky mot de personer som förgriper sig på djur. Jag menar att det bästa vore om samhället visade med all önskvärd tydlighet att det inte accepteras och att det enklaste vore om vi förbjöd sexuella övergrepp på djur. Våldtäkt på människor är förbjudet. Även våldtäkt på djur borde vara förbjudet och jag tror att om viljan finns så går det att införa den typen av lagstiftning.


http://www.expressen.se/nyheter/1.1187638/osmakligt-ministern

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2617848.ab

http://monicagreen.webblogg.se/2008/may/forvanad-over-att-eskil-erlandsson-inte-vill-forbj.html


Hur står det till med matematik kunskaperna för folkpartiet?


Jag har hört på radion och läst artiklar i Skaraborgs media om att Folkpartiet i Skövde vill satsa 1,8 miljoner mer på Rydskolan i Skövde. Låter ju bra när man hör det första gången.

Rydskolan har 43 olika språk och många barn som flytt från krig och förtryck som behöver lugn och ro för att ta till sig kunskapen.

Men hur räknar folkpartiet egentligen, de är ju alltid emot våra socialdemokratiska förslag om mer pengar till skolnämnden?

Vi socialdemokrater har i våra budgetförslag, flera år i rad, betydligt högre anslag till skolnämnden än vad den borgerliga majoriteten (inklusive folkpartiet) har. Då i budgetdebatterna låter det annorlunda.

Nu föreslår de en höjning och jag självfallet inte vara sur över det, bättre sent än aldrig.

Men det blir lite knepigt att få ihop deras matematik.

I år har socialdemokraterna föreslagit att skolnämnden inte ska behöva göra den besparning på 3 miljoner kr som borgarna lagt på dem. Dessutom har vi föreslagit att vårdnadsbidraget som kostar kommunen 4 miljoner kr inte ska införas utan istället användas till kvalité i skolan.

Dvs socialdemokraterna satsar (3 + 4 =) 7 miljoner kr mer till skolan

Folkpartiet försöker nu få kortsiktiga poänger med att föreslå en höjning på 1,8 miljoner.

Det betyder i praktiken (7 - 1,8 =) 5,2 miljoner mindre till skolan än vad vi socialdemokrater föreslår. Eller hur tänker hur räknar de?


http://monicagreen.webblogg.se/2008/march/induviduellaprogrammet-inte-losningen-med-de-ska-i.html

Matematik (av grekiska máthema, "vetenskap")


Tåget är försenat från Stockholm idag.


Det var fullt på spåret utanför Södertälje sa konduktören. Jag gillar när de informerar resenärerna om varför vi blir sena. Vi fick veta att de hoppades på att kunna köra in något av de 15 minuterna vi förlorat men just nu kryper vi fram i snigelfart.


Borgarna applåderade sina försämringar


Det kändes märkligt att klockan 12 idag, när vi voterade (röstade) om sjukförsäkringen, applåderade de borgerliga företrädarna att deras försämringar gick igenom. De tror att det bästa sättet att få tillbaka sjuka till arbetslivet är att piska lite hårdare. Beslutet idag innebär försämringar som kommer enligt SKL att skicka 10 000 människor direkt till socialkontoren. Dessutom skapar det en oro för 100 000 människor eftersom det inte finns några rehabiliteringsinsatser i förslaget.

Det finns inget svar på vem den enskilde ska vända sig om hon eller han inte får någon rehabilitering 

Får en person som klarar av att återgå i arbete på 50 eller 75 procent fortsätta sin anställning hos ordinarie arbetsgivare, eller blir hon eller han hänvisad till att söka annat arbete med a-kassa som ersättning? det fick vi inget svar på igår

Vilka sjukdomar kommer att vara godkända för att få förlängd sjukpenning efter 364 dagar, och kan man behålla sin anställning under den perioden? 

Beslutet idag skapade större oro bland de långtidssjukskriva. Eller som en person som ringde mig och var orolig över att klara sitt deltidsjobb med sin funktionsnedsättning. Han sa det känns som om de kastar ut oss till vargarna.


KL.12 idag ska vi votera (besluta) om sjukförsäkringen, men de borgerliga partierna inser inte att de håller på att sabba sjukfö


Gårdagens debatt om sjukförsäkringen visade tydligt att de borgerliga ledamöterna inte förstått vad det innebär för alla som blir drabbade av den försämrade sjukförsäkringen.  De påstod helt fräckt att det till och med skulle bli bättre. Vadå bättre att kasta ut de sjuka, till ingenting?

Ni har jag i alla fall SMSat folkpartisten Christer Winbäck och påmint honom om att de gick till val på att behålla sjukförsäkringen på en hög nivå. Så åtminstone folkpartisterna borde väl rösta med oss idag kl.12


Satsa på människorna istället för att jaga dem!


Den borgerliga regeringens förslag om rehabilitering debatteras idag. Förslaget innebär att man fortast möjligt ska ut ur trygghetssystemet. Receptet som socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har är "arbete till varje pris".


Priset kan dock bli väl högt för den som drabbas. För den som är långtidssjuk prövas sjukskrivningen inom 90 dagar. Då bedöms om den sjukskrivne kan fortsätta med sitt eget arbete eller kan omplaceras på samma arbetsplats. Om det inte fungerar hänvisas man till arbetsförmedlingen för att söka ett mer lämpligt arbete. Efter ytterligare 90 sjukdagar prövas arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden. Då blir man tvungen att söka nytt jobb, i hela landet.


Efter ett halvt års sjukskrivning kan den sjukskrivne mista sin sjukpenning, då återstår bara försörjningsstöd, det vill säga socialbidrag. Socialförsäkringsministern har fått så mycket kritik, inte minst från LO och tjänstemannafacken, för dessa åtgärder att hon börjat tala om övergångsbestämmelser istället för att människor ska behöva söka försörjningsstöd. Ministern säger att resursjobb ska finnas för den som inte kan gå tillbaka till den öppna arbetsmarknaden. Men vad ett resursjobb är, hur och av vem dessa ska skapas blir hon svaret skyldig.


Förslagen i rehabiliteringskedjan lägger allt ansvar på den enskilde. Naturligtvis ligger det i en människas eget intresse att snabbt komma in i rehabilitering, men det tyngsta ansvaret för åtgärderna måste ligga hos arbetsgivaren och hos samhället. Den som är sjuk har ytterst små möjligheter att själv påverka vare sig köerna i sjukvården eller att medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering kommer igång.


Förutom att själva förslagen är dåliga så försämras också anställningstryggheten. Det är flest kvinnor som är långtidssjukskrivna och rehabiliteringskedjan gör att jämställdhetsarbetet tar fler steg bakåt. Regeringens förslag är riktigt, riktigt dåligt, man utsätter människor, som redan har det svårt, för stora påfrestningar.


Pensionärsskatten och ökade inkomstklyftor


I går hade jag två interpellationsdebatter med Anders Borg. En om de ökade inkomstklyftorna och en om pensionärsskatten.

Ganska märkligt att Anders Borg inte vill kännas vid sina egna dokument. Han har själv skrivit och lämnat över propositionen till riksdagen som innehåller skrivingar om att jobbtillväxten tvärnitar nästa år, dessutom har han skrivit att kommunernas ekonomi förämras nästa år.

Men detta låtsades han inte om i debatten. Hon påstod helt fräckt att det inte var högkonjunkturen som skapat jobben i Sverige utan jobbskatteavdraget. Därför borde pensionärerna vara glada inte sura tyckte Borg. Att han dessutom sa att dessa 1,6 miljoner människor som är över 65 år inte har högre skatt, att det inte finns någon pensionärsskatt då blir det riktigt allvarligt. Menar han att de har fel? Att det inte alls är så att den dagen de fyller 65 år och går i pension får en högre skatt? 

Dessutom ville han inte kommentera det faktum att de tre rikaste tiondelarna av Sveriges befolkning fått 70% av inkomstförstärkningarna i form av sänkta skatter de senaste åren.

Han malde istället på med en massa siffror som folk inte alls känner igen sig i. Frågan är om han tror sig själv eller om han medvetet försöker skönmåla att hälften av landets kommuner aviserat att socialbidragen ökar, att jobbtillväxten tvärnitar, att det blir sämre tider nu, att matpriserna blir högre, att inflationen ökar.

Jag blir i alla fall orolig för hur det ska gå för de som har det sämst ställt, nu när vi ska möta sämre tider


Bara 10 minuter idag, än så länge....


Vet inte om jag ska se det som ett gott eller dåligt tecken att det vi "bara" är 10 minuter sena idag igen. Jag får helt enkelt bara hoppas att vi inte hamnar bakom något långsamt tåg som försenar oss ytterligare eller om det inträffar något annat.

Men jag känner mig i alla fall inte lugnad av Infrastrukturminister Åsa Thorstenssons svar till mig igår på mina frågor om hur problemen med kapacitetsbristen på västra stambanan. Hon var inte särskilt debattsugen eller villig till att göra mer än att hänvisa till att kommunen och banverket måste komma överens. Att även Lerumcentern är lika hårdnackat motståndare till framtidslösningar för Västra stambanan som Lerumsmoderaterna, gör kanske att hon inte vill säga något ytterligare.


Sabba inte sjukförsäkringen!


Idag demonstrerar vi mot regeringens förslag till försämringar i sjukförsäkringen på Mynttorget utanför Riksdagshuset


I morgon den 4 juni debatterar och beslutar riksdagen om försämringar i sjukförsäkringen. Förslaget kallas "rehabiliteringskedja", men innehåller inga förslag om rehabilitering eller ökade möjligheter för den som drabbats av ohälsa eller funktionshinder att komma tillbaka till arbete.


Ökad risk för indragen sjukpenning, snäva tidsgränser och sänkta ersättningsnivåer i kombination med en fortsatt svår situation på arbetsmarknaden kommer att öka behovet av socialbidrag. Förslaget kan bäst beskrivas som en utsorteringskedja, en modell för att göra långtidssjuka arbetslösa. Försämringar drabbar alla löntagare, både sjuka och friska samt skadar tilliten till välfärdssamhället.

Därför träffas vi e eftermiddag i en manifestation tillsammans med De Handikappades Riksförbund, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och fackförbunden


Bara 10 minuter försenat...

Jo , jag vet jag borde inte gnälla över små saker. Jag vet också att jag är lyckligt lottad som bor på pendelavstånd till Stockholm. Två bra timmar som jag använder till att läsa, handlingar, läsa tidningar och arbetar på datorn. Det fungerar alldeles utmärkt, för det mesta.

Problemet är bara att det inte går att lita på. Det går inte att åka upp en morgon och vara övertygad om att jag kommer i tid till utskott eller omröstning i Riksdagen. Eller som idag när jag var på möte med LRF om vattendirektivet, men var tvungen att lämna mötet innan det var slut. Eftersom jag inte kan komma försent till tåget. Men tåget kan komma sent, och det gjorde det också. Så istället för att diskutera rent vatten med bönderna fick jag stå på perrongen i Skövde. Nåja det var ingen stor försening idag och jag hinner förmodligen fram i tid till Interpellationsdebatterna.

En av debatterna handlar för övrigt om just fler spår längs Västra stambanan. Åsa Thorstensson kommer förmodligen säga att hon inte har något mer att säga om den saken. Eller så har hon förhoppningsvis kommit på bättre tankar och lämnar det beskedet idag att moderaterna i Lerum inte ska få hålla på och försena för pendlare, gods och långfärdsresenärer. Man kan ju alltid hoppas.....


De Israeliska bosättningarna ökar


När vi talade med Israeliska parlamentsledamöter i Knesset, sa de att bosättningarna var ett misstag. Att det var fel att 460 000 Israeler byggt hus på ockuperad (på Palestinsk) mark, visste vi redan.
Att det dessutom var fel att Israel gav dessa bosättare bidrag från staten för att bo billigare än i Israel, visste vi också. Men det var ändå lite anmärkningsvärt att de inte ens hade en bortförklaring, att de inte försökte försvara sitt agerande. Det vore bra om de insåg sitt misstag för att göra rätt för sig igen.
Men när våra följdfrågor kom om varför bosättningarna då fortsätter att öka, kom inga svar. Jag hann inte mer än hem för att ta del av nyheten att Israels ska utöka bostäderna på Palestinsk mark.

Vi fick också höra talas om hur den militära forskningen kommit så lång på den Israeliska sidan att de kan bomba sönder ett enda hus i ett bostadsområde utan att de andra husen tar skada runt omkring. Kvar finns bara grus, döda människor och bråte.

När Dagens Nyheter idag beskriver hur en Palestinsk familj fick sitt hus i Jerusalem nedmejat av Israeliska soldater blir jag inte ens förvånad, bara nedstämd. Dessutom är det tragiska att många vill blunda och till och med tro att det är någon slags jämn kamp mellan Israel och Palestina. När 90% av våldet utgörs av Israel då borde omvärlden göra mer
Huset blev till sand


Färre sommarjobben till ungdomar

Vart femte kommunalt feriejobb har försvunnit sedan det statliga bidraget på 100 miljoner kronor drogs in år 2006. Många tonåringar vill gärna få ett sommararbete. Ungdomar behöver göra nytta, tjäna egna pengar och behöver känna på hur det är att förvärvsarbeta.

Den socialdemokratiska regeringen valde att hjälpa kommunerna med ekonomiska medel för att så många som möjligt av gymnasieungdomarna skulle få en tids arbetslivserfarenhet under sommaren.

När den borgerliga regeringen tillträdde tog de bort stödet till kommunerna som skulle gå till sommarjobb.  Det finns fortfarande kommuner som hjälper sina ungdomar med sommarjobb, men det är färre än tidigare år. I min egen kommun, Skövde, drogs sommarjobben ned från 300 till 200  i ett första skede.
Den högkonjunktur som vi haft en tid nu har hjälpt sommararbetande ungdomar . Men hur ska det gå nu när avmattning av konjunkturen är på gång. Då är risken stor att ungdomarna åter står utan sommarjobb, om den ekonomiska hjälpen till kommunerna uteblir.

Vi socialdemokrater vill investera i jobb åt unga. Det behövs riktade insatser för att trycka tillbaka långtidsarbetslösheten bland de unga. Den har tredubblats de senaste 18 månaderna. Vi föreslår en ny insats - Förstajobbet-avdraget. Företag får ett skatteavdrag motsvarande 50 procent av lönekostnaderna om de anställer en ung person som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden. Vi investerar lika mycket så att unga som inte fullföljt grundskola eller gymnasieskolan ska kunna förbättra sin kompetens med Avstampsutbildningar. Dessutom satsar vi på sommarjobb igen åt ungdomar.om sommarjobb i DN


RSS 2.0