Fritidshemmen är borglömda av borgarnaFritidshemmen är en viktig del i barns uppväxtvillkor. Barnen behöver trygghet, stimulans och möjlighet till utveckling. Det behövs mindre grupper och fler personal för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Barnen behöver både lugn och ro, kreativ fritid och nyttiga mellanmål. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Det blir större grupper och fler barn men inte fler anställda.

Statistiken visar en mycket oroande trend som pågått alldeles för länge. Det går ut över barnen som riskerar att inte få det stöd som de har rätt till. Dessutom är många föräldrar oroliga för stora barngrupper och att det är för lite personal.

1990 var det 7,5 barn per anställd. Nu har den siffran nästan fördubblats till 13 barn per anställd. Det senaste året har antalet barn ökat med fyra procent medan antalet anställda inte har ökat alls.

Idag går 425 900 elever/barn på fritidshem, en ökning med 14 700 elever på ett år. Från 2003 och fram till idag har antalet barn ökat med 25 procent medan antalet grupper har minskat.

Nyligen gjorde Kd ett utspel om fritidshemmen, men det är de tillsammans med C, M, Fp och SD som försämrat situtationen för fritidshemmen.

Vi socialdemokrater har motionerat om fritidshemmen flera gånger i Skövde, vi har interpellerat och motionerat i Riksdagen för att uppmärksamma de stora barngrupperna och de få anställda.


Matfestival i Skövde

 

 

Just nu pågår Skövdes matfestival och i år firar vi 25 års jubileum. Det är trevligt. Lättsamt och gott att umgås, prata, köa, lyssna på musik och äta god mat från våra fina restauranger.

Vad vi äter påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Maten är en viktig del av vår välfärd och ska hålla hög kvalitet.

Ett starkt svenskt jordbruk är grundläggande för att nå målen om bra mat till konsumenterna. Det tryggar jobben på landsbygden och levererar bra råvaror till den svenska livsmedelsindustrin.

Sverige behöver en ny riktning som stärker miljön, naturen, konsumenter, jordbrukare, livsmedelstillverkare och landsbygden.

Den information som konsumenten får om matens innehåll, näringsvärde, miljöpåverkan och ursprung måste förbättras och utökas. Vi har alla rätt att äta god och näringsrik mat.

Genom offentlig upphandling kan vi stödja hållbart producerad mat och öka matkvaliteten i förskolor, skolor, äldreboenden och inom sjukvården. God mat är en viktig del av livskvaliteten och våra förutsättningar att behålla en god hälsa.


RÖSTA i DAG!

 Idag startar förtidsröstningen och ska pågå till den 14 september. Så varför inte fira demokratin genom att söka dig till närmaste röstningslokal, var den ligger ser du på Val.se

Sverige brukar ha ett högt valdeltagande och det ska vi som värnar om demokratin vara stolta över. Det finns många som inget heller vill än att få möjlighet att påverka sin framtid genom att få möjlighet att rösta. Demokratin kan inte tas för given, att inte rösta är att lämna makten över till någon annan. Att inte bry sig är ett hån mot de som kämpar i diktaturer, låtsas demokratier och förtryck.

Jag har full förståelse för de som tycker att det är jobbigt att sätta sig in i alla detaljer, men att ta det som intäkt att inte rösta håller inte. Det finns alla möjligheter att sätta sig in i partiernas olika förslag på en mängd olika sätt. Det är till och med så lyckligt att det inte är nödvändigt att kunna allt för att rösta.

Det går till och med att rösta på magkänslan. För mig som är socialdemokrat är det lätt, ställ dig själv frågan vilken typ av människa du är.

Tror du att ensam är stark eller tror du att vi blir starka tillsammans med gemensamma lösningar och att hålla ihop samhället istället för ökade klyftor?

Då är inte valet särskilt svårt idag, i morgon eller när du röstar fram till den 14 september
Satsa framåt, investera i Västrastambanan

 

 

Idag presenterade Stefan Löfven förslag på hur tågen ska gå i tid eftersom vi inte har råd med dagens tågstrul. Det välkomnar jag som hört många trötta och upplessna pendlare i Skaraborg.

 

Hela sommaren har tågen strulat på Västra Stambanan. Det har varit upprepade problem med nedrivna kontaktledningar. Samma sak är det på vintern för att det fryser och kommer för mycket snö och på hösten för att blöta löv fastar på spåren osv.

Tågkaoset är en risk för jobben i hela Västsverige. Exportindustrin i Sverige förlorar 1,5 miljarder årligen i intäkter på tågkaoset. Vi har helt enkelt inte råd med tågkaoset.

Västra stambanan behöver fler spår, bättre framkomlighet och kontinuerligt underhåll

 

Såväl Riksrevisionen, regeringens egen utredare och Statens haverikommission har pekat på problem och risker med dagens politik. Järnvägsunderhållet är nu så uppsplittrat så att det saknas kunskap om vad som behövs för att tågen ska gå i tid.

 

För socialdemokraterna är en fungerande järnväg en viktig del i vår jobbstrategi. Bättre fungerande järnväg tillsammans med investeringar i forskning, vägar, bostäder och klimatsatsningar måste till för att bryta den höga arbetslösheten.

 

Vi satsar på järnvägsinvestering i vår budget och ska ta itu med bristerna av järnvägsunderhållet. Vi vill att staten tar det övergripande ansvaret för järnvägsunderhållet. Trafikverket måste snabbt bygga upp en kompetens för att inspektera banorna.

 

Resurserna till järnvägsunderhållet måste öka samtidigt som anslagen måste användas mer effektivt jämfört med i dag. Socialdemokraterna anslår tio miljarder mer till järnvägsunderhållet, det är en nödvändig satsning.

Mot detta står en borgerlighet som splittrat upp underhållet för att de är förblindade av att privatisering ska fixa allt. Dessutom har Anders Borg påstått att vi har överinvesterat i Svensk järnväg, vilket bevisar att han inte har en susning om hur pendlare har det. Pendlare som ska jobba och dra ihop pengar till vår gemensamma välfärd.


Pizza och politik

 Vilken fantastisk fullträff vi fick med Östermalms familjedag. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att det skulle komma så många och att de var så glada över att det hände något i stadsdelen. Det märks att Östermalmsborna är svältfödda på aktiviteter och att det verkligen behöver hända något. Östermalm i Skövde har tyvärr inte samma stjärnglans som Östermalm i Stockholm. Men det ska vi ändra på J

I våras delade vi ut foldrar i alla brevlådor och bad Östermalmsborna komma med åsikter, Vi fick in många goda idéer och synpunkter. Så som:

·         En till förskola Önskad vid Ekedal eller i anslutning till förskolan Hattstugan.

·         Önskemål om fortsatta satsningar på Boulognerskogen och vår nygamla badsjö. Med caféverksamhet, minigolfbana, grillplats, bryggor, lekplats för yngre barn, badvakter för säkrare bad. Samt se till att fåglarna flyttar till Paradissjön.

·         Flera cykelbanor för säkrare trafik Det behövs en cykelbana utmed Östra leden, en nu felande länk mellan Ryd och Volvo, belysning på cykel/gångvägar där det fattas. Det behövs en allmän cykelpump. Dessutom behövs bra trottoarer och gångvägar som underhålls och skottas.

·         Odlingslotter på grusplanen vid Sven Bergmans väg. En hundrastgård vid grönområdet vid fotbollsplanen. Actionpark för cykel/skateboard vid grusplanen vid Eriksdalsgatan och mycket mycket mer.

 

Nu följde vi upp Östermalmbornas synpunkter med ett ”valmanifest” och bjöd in till Pizza och politik. Det blev en härlig eftermiddag där unga och gamla möttes och vi kunde berätta om vår socialdemokratiska politik. Vi känner oss helnöjda med eftermiddagen trots att det kom en och annan regnskur.


Valpepp

 

Vi som träffades för att slipa våra argument inför valspurten tycker att Sverige är ett bra land, men många är oroliga för framtiden. Utmaningarna är stora och viktiga.

Den borgerliga regeringen har prioriterar skattesänkningar trots att var fjärde ung är arbetslös, trots att vart femte rekryteringsförsök misslyckas, skolresultaten sjunker och vården tas över av vinstintresset.

Men vi vet att tillsammans kan vi skapa en framtid där vi bryr oss om varandra och har en gemensam idé för Sverige i framtiden.

Vi hade en diskussion om allt de borgerliga partierna har gjort är fel men kom fram till att så är det inte. Däremot vet vi att de vill ha större skillnader. De borgerliga partierna har systematiskt gjort det svårare för sjuka och arbetslösa eftersom de har den människosynen att fattiga människor blir friska och hittar sig jobb trots att det inte finns några. Men fler jobbskatteavdrag löser inte arbetslösheten, de tar pengar från skolan, vården och omsorgen.

 Den massarbetslöshet vi har i Sverige har bitit sig fast, trots att Reinfeld numera inte vill ta ordet i sin mun och trots att de borgerliga partierna är nöjda med vad de gjort.

Vi funderade lite över påståendet om att det tillkommit fler jobb men att det fortfarande är massarbetslöshet på långt över 7% varav 30% långtidsarbetslösa. Enkelt kan det förklaras genom att vi blivit en halv miljon människor fler i Sverige under den här tiden. Desto fler människor som finns i ett land desto fler efterfrågar varor och tjänster. Men det betyder inte att arbetslösheten sjunker och det har det inte gjort i Sverige.

Utöver jobben är skolan och välfärden våra viktigaste frågor. Vi ska satsa på fler lärare mindre grupper och mer kunskap i skolan.

Vi kom naturligtvis in även på privatiseringar och vinster. Vi tänker skärpa kvalitetskraven, göra fler kontroller och införa hårdare regler för bemanning. Skattepengar ska göra nytta på våra äldreboenden och sjukhus. Man ska inte kunna dra ned på personal för att göra vinst. Naturligtvis måste det vara ordning och reda och inte fri etablering som slår sönder en god välfärd till alla.

Innan vi avslutade pratade vi även om pensionärernas situation. De äldre är värda ett bra liv med god kvalité i omsorgen, därför behövs mer personal i vården och omsorgen. Naturligtvis ska pensionärer inte betala mer i skatt än de som arbetar, pensionen är redan lägre än lönen.

En kul grej som hände under kvällen var att S-föreningen Fria S presenterade sin valfilm om skolan.

Innan vi skildes åt  konstaterade vi att alla människor kan bidra. Det är det bästa för Sverige. Det är också därför som vi ska erbjuda de unga en lite jobbigare morgon, men ett mycket bättre liv.

 

Nu kör vi för valseger!!!!


Ordning och reda på vägarna

 

Idag besöker jag Elmia Lastbil i Jönköping för att debattera och diskutera ordning och reda på vägarna, schysta villkor och tydligare beställaransvar.

Det är ett mycket stort intresse för socialdemokraternas lastbilsrapport och våra åtgärder för att komma åt den illegala tunga trafiken som sker på våra vägar.

Först och främst måsta jag ändå betona att vi har åkeribransch som sliter hårt, ser till att vi får våra varor levererade i tid och gör sitt yttersta för att följa lagar, regler och avtal. Dessa ska ha en eloge men tyvärr finns också lycksökare, som vill göra snabba cach och som skrupelfritt inte drar sig för att utnyttja chaufförer till underpris, ja till rent av slaveriliknande villkor.

Mer än hälften av den tunga trafiken utförs idag av utländska fordon och/eller utländska chaufförer. Alla dem är inte oseriösa men det finns oseriösa inslag som vi måsta komma till rätta med annars kommer den seriösa näringen att slås ut.

Allt började med att den borgerliga regeringen applåderade lönedumpningen som uppstod när de lettiska arbetarna kom till ett bygge utanför Vaxholm. Sedan dess har det bara blivit värre och värre för fackförbund att kunna stå upp för arbetarnas villkor på arbetsplatserna. Detta gäller även åkeribranschen, där chaufförer utnyttjas till underpriser, tvingas bo i sina bilar i flera veckor/månader och där säkerheten sätts på undantag.

Vi socialdemokrater har ett ordning och reda program som vi ska ta i tu med för alla arbetsplatser. Men vi har också förslag på åtgärder för att komma tillrätta med det enorma problemet som finns på våra vägar. Det har vi dels tagit fram rapporter och motionerat om vid flera tillfällen i Riksdagen.

För två år sedan var Riksdagen överens om att det måste till omedelbara åtgärder. Tyvärr har den borgerliga regeringen och de borgerliga ledamöterna ändrat sig och tycker att det är ok med långsamma verkningslösa åtgärder.

Våra förslag är i korthet

Sanktionsavgift på 40 000 kronor Vi förutsätter att 40 000 kronor är det belopp som regeringen kommer att meddela en föreskrift om.  

Frakthandlingar i hytten Polisen måste snabbt kunna kontrollera att en lastbil som kör tillfällig inrikestrafik i Sverige verkligen följer cabotagereglerna. Det är märkligt att regeringen inte lyfter fram en sådan enkel och effektiv åtgärd. Tusentals lastbilar kör illegalt i Sverige varje dag hade krav på frakthandlingar i hytten kunnat göra skillnad för de seriösa åkerierna redan vid årsskiftet.

Cabotageregler Vi motsätter oss den avreglering av cabotagereglerna som både Moderaterna och EU-kommissionens transportdirektorat föreslagit.

Holländska modellen. Vi vill undersöka om den holländska modellen kan vara ett sätt att motverka falskt egenföretagande.

Beställaransvar Trots en stark uppslutning bakom skärpt beställaransvar i branschen vill inte regeringen tillmötesgå riksdagens tillkännagivande. Skärpt beställaransvar är ett sätt att få ordning och reda i branschen.

Klampning på riktigt. För att klampningen ska vara verkningsfull måste få vara i mer än 24 timmar. Helt enkelt tills böter och avgifter är betalda. Annars missgynnas de Svenska åkerierna återigen.

Progressivt samarbete i Norden och EU. Flera regeringar i EU engagerar sig för ordning och reda på vägarna och motsätter sig EU-kommissionens och högerkrafternas avregleringsiver av vägtransporterna.

Trängselskatt för utländska fordon. Regeringen skjuter ständigt fram införandet av trängselskatt för utländska fordon. Det är allvarligt då omkring hälften av lastbilarna på de svenska Europavägarna är utlandsregistrerade.

Dessutom behövs säkra uppställningsplatser

 


Välkommen till Skövde Stefan Löfven


 

Idag onsdag hälsar vi socialdemokraternas partiledare Stefan Löven välkommen till Skövde. Vi välkomnar också den nya politik som socialdemokraterna ska prioritera efter den valseger vi jobbar för.

 

Det behövs en ny jobbpolitik, den borgerliga regeringens politik med sänkta skatter på 140 miljarder har inte sänkt arbetslösheten. Ingen ung ska vara utan jobb. Därför är 90-dagarsgarantin viktig, så att ungdomar får hjälp från första dagen. De behöver jobb, praktik, utbildning eller en kombination av det. Det behövs fler möjligheter till vidareutbildning för att komma till rätta med den höga arbetslöshet vi har idag

 

Sverige är ett litet exportberoende land som behöver samarbete för att bättre öka konkurrenskraften. Vi måste satsa på innovationer och utveckling. Vi måste tro på den industri vi har.

 

Skolan behöver förbättras. Vi behöver fler lärare och mindre klasser för att varje barn ska bli sett och få den hjälp och stimulans som behövs. Avskaffa läx-rut och ge allmän läxhjälp efter behov istället. Det skulle minska klyftorna, inte öka dem i skolan.

 

Vi behöver höja utbildningsnivån i hela landet så även i Skaraborg. Mot detta står en utbildningsfientlig borgerlig regering som sänker kraven på utbildning som subventionerar låglönejobb. I Skaraborg finns Sveriges minsta högskola. Högskolan i Skövde är mycket omtyckt av de elever som går där och 8 av 10 elever får jobb direkt vilket är en hög siffra jämfört med flera av de större, anrika universiteten. Den utlovade högskolesatsningen ger Skaraborg ett välkommet tillskott på flera hundra högskoleplatser, platser på yrkeshögskolan och miljonbelopp på att stärka kvalitén på nuvarande platser.

 

Men det behöver också byggas flera bostäder, särskilt hyresbostäder i Skövde. Det behövs en aktiv bostadspolitik med insatser för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn.

 

Kort sagt det behövs en ny framtidsinriktad politik för jobben, skolan och välfärden.


Satsa på barnen – börja med skolan

 

 

Nu är det skolstart för många barn runt omkring i vårt fina land. Pirrande känsla blandas med nyfikenhet och förväntan. För många barn kommer det gå alldeles utmärkt, de får den uppmärksamhet, det stöd de behöver och lärarna hinner med.

Men så är det inte överallt. För att alla, inte bara några, ska få chansen att lära sig viktiga grundläggande kunskaper behövs det fler lärare, mindre klasser och tidiga insatser.

 

Jag hörde skolministern i TV påstå att hjälpen ska sättas in i tonåren det är då ungdomarna brukar sätta sig upp mot lärarna, han har fel.  

Jag är övertygad om att tidiga insatser, där det blir rätt från början är oändligt mycket viktigare. Naturligtvis behöver barn och ungdomar bra lärare, läxhjälp och stöd även i högstadiet men att vänta med att sätta in åtgärder till dess är fullständigt fel.

 

Ju tidigare barnen får de rätta verktygen för att lära sig och förstå svenska, matte, engelska desto större möjlighet att det blir rätt och att barnen inte hamnar snett i livet.

 

Vi satsar på mindre klasser, fler lärare med hög status och bättre lön, läxhjälp till alla som behöver, inte bara de med ambitiösa föräldrar. Vi investerar i barnen för att det är det är betydligt viktigare än att låna till skattesänkningar.


Ordning och reda på vägarna

 

Den seriösa åkerinäringens framtid är beroende av rättvisa konkurrensvillkor. För att förbättra säkerheten på vägarna, arbetsvillkoren för chaufförer och göra konkurrensen rättvis finns det EU-regler för kör- och viloperioder för yrkeschaufförer. Men tyvärr vill moderaterna avreglera alltihop vilket kan få förödande effekter för seriösa åkare, öka på lönedumpning och osund konkurrens

 

Åkeriföretag som respekterar kör- och vilotider, anställnings- och trygghetsvillkor för chaufförer har svårt att konkurrera med ökade antal lastbilar som kör med manipulerade färdskrivare eller ogiltiga förarkort. Fusket och orättvisorna har brett ut sig och orsakat lönedumping och en ännu osäkrare arbetsmarknad.

 

Förare som inte respekterar viloperioder leder inte bara till snedvriden konkurrens utan dessutom till trötta förare. Uppskattningsvis innebär det en ungefärlig ökning av samhällskostnaderna för olyckor.

 

Vi vill:

 

1. Skapa ett progressivt samarbete i EU för ordning och reda på vägarna.

Flera regeringar i EU engagerar sig för ordning och reda på vägarna och motsätter sig EU-kommissionens och högerkrafternas avregleringsiver av vägtransporterna. Den moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter- Svärd har inte deltagit i det initiativ som sju andra EU-länderna gjort.

2. Stoppa EU-kommissionens och moderaternas förslag på avreglering av

lastbilstransporterna.

Moderaternas förslag om att avreglera lastbilstransporterna skulle skapa än mer lönedumpning och slå ut seriösa åkerier och även järnvägstransporter.

3. Krav på alltid internationella frakthandlingar i hytten

Ställ krav på att internationella lastbilstransporter i hela EU ska ha med de internationella frakthandlingarna i hytten, så kallade CMR-fraktsedlar. Detta underlättar möjligheterna för kontroll. Klampning av hjul, beslagtagning av registreringsskyltar eller andra åtgärder som hindrar fortsatt färd ska användas i de fall böter och sanktionsavgifter inte betalas av förare eller åkeri. Inte som moderaterna vill dvs klampa i 24 timmar och sedan låta ekipaget åka vidare.

4. Fördubbla sanktionsavgiften i Sverige för illegal lastbilstrafik

Sverige har mycket låga böter jämfört med andra länder när det gäller illegal lastbilstrafik i strid mot EU:s regler. Nu föreslår regeringen en sanktionsavgift på 20 000 kr för illegal trafik. Det är för lågt. Oseriösa åkerier kan ändå få kalkylerna att gå ihop även om dom får en sanktionsavgift på 20 000 kr. Vi socialdemokrater föreslår en fördubbling av denna sanktionsavgift till 40 000 kr.

5. Rätt kunskaper hos polisen för att kontrollera lastbilar

De pensionsavgångar som nu sker i polisorganisationen innebär en risk att kompetens försvinner. Säkerställ att kompetens byggs upp i polisorganisationen och kunskapen finns i hela landet för att inspektera lastbilar och stoppa illegal trafik.

6. Införa en avståndbaserad vägslitageavgift

som betalas av både Svenska och utländska åkare. Idag betalar Svenska åkare i andra länder men utländska åkare som utgör hälften av den tunga trafiken på vägarna betalar inte för sig i Sverige. Det behövs lika konkurrens


Moderaterna är utbildningsfientliga

 

 

Naturligtvis ska moderaterna vara emot vår högskolesatning på 22 500 nya plaster i landet. Något som kommer att få ett välkommet och behövligt tillskott för Skaraborg.

Men knappt hade trycksvärtan kallnat förrän Widegren ringer upp Falköpingstidning och kallar våra utbildningsinvesteringar för löfteskarusell. Hon kanske borde gå en utbildning i vad karusell innebär (det var ett skämt).

Motståndet från moderaterna är klassiskt. De vill inte ge fler chansen att utbilda sig. De vill att det ska tillhöra en särskild lite utvald skara som kan gå på anrika gamla lärosäten. Därför var de emot när högskolor byggdes ut i hela landet för 30 år sedan. Därför har de aktivt motarbetat alla investeringar i utbildning som kan ge begåvade medan fattiga elever möjlighet att läsa vidare.

 

Vi behöver höja utbildningsnivån i hela landet så även i Skaraborg. Mot detta står en utbildningsfientlig borgerlig regering som sänker kraven på utbildning som subventionerar låglönejobb. I Skaraborg finns Sveriges minsta högskola.

 

Skövdes högskola är mycket omtyckt av de elever som går där och 8 av 10 elever får jobb direkt vilket är en hög siffra jämfört med flera av de större, anrika universiteten. Den utlovade högskolesatsningen ger Skaraborg ett välkommet tillskott på flera hundra högskoleplatser, platser på yrkeshögskolan och miljonbelopp på att stärka kvalitén på nuvarande platser.

 

Men det behöver också byggas flera bostäder, särskilt hyresbostäder i Skövde. Det behövs en aktiv bostadspolitik med insatser för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn.

Det saknas en politik för fler bostäder och det saknas en politik som underlättar för studieovana att ta steget in i den högre utbildningen. Det kan vi ändra på den 14 september


Ta inte ut segern i förskott

 

 

Så här fyra veckor kvar till valet börjar det spekuleras hej vilt om ministerposter. Jag tror det är mycket allvarligt. För det första har vi bara 30% vi är alldeles för lågt för att vi ska kunna bedriva en socialdemokratisk rättvisepolitik. För det andra ska det till förhandlingar efter valet med tänkbara samarbetspartier. För det tredje om det börjar diskuteras ministerposter kan många väljare och valarbetare tro att det är klart.  De som tror att det är klar blir inte lika angelägna att jobba hårt i valet eller kan till och med ”kosta på sig” att rösta på något annat parti, för skoj skull.

 

Men låt oss göra detta mycket klart. Valet avgörs på valdagen!

De fyra veckor vi har framför oss blir helt avgörande för valresultatet. Det kan hända oerhört mycket som slår undan förutsättningarna för valseger.

Det enda vi kan göra är att öka och intensifiera valarbetet med dörrknackningar, samtal och sprida valbudkapet för fler schysta jobb, utbildningssatsning och jämställd välfärd.

Ös på bara


Välkommen Margot

 

 

Det är väldigt roligt att Margot Wallström nu ger sig in i valrörelsen på allvar och jag hoppas hon ger energi när hon drar ut på valturné för att knacka dörr, dela flygblad och övertyga väljare.

Alla som gör en insats för en socialdemokratisk regering är viktiga just nu och kanske Margot drar med sig fler som vill agera för att fler ska ta den socialdemokratiska valsedeln den 14 september.

 

Att det börjar florera ministerspekulationer är inte så konstigt. Margot har erfarenhet av att regera som bland annat socialminister, hon har erfarenhet som EU-kommissionär och som FNs särskilda sändebud med ansvar att synliggöra och motarbeta övergreppen mot kvinnors i krig och konflikter.

 

Särskilt tuff var Margot när hon tog fighten mot kapitalet på EU-nivå. Kemikalieindustrin är en stark ekonomisk kraft som försökte stoppa arbetet med EUs kemikaliedirektiv Reach. Där visade Margot på stort integritet och kunskap i arbetet för en giftfri tillvaro.

 

(Bilden är från New York när vi gjorde "stop rape now" tecknet i FN)

 


Skaraborg vinnare i högskolesatsning

 


Högskolan i Skövde är Sveriges minsta högskola. Men det finns en stor potential. Dels genom att underlätta för de som bor i närheten att studera och dels genom att erbjuda intressanta utbildningar för hela landet. De som väljer att studera tycker att Högskolan i Skövde är mycket bra. 

Högskolan i Skövde har hög kvalitet och studenterna får bra kunskaper. Jag är mycket imponerad av skolans utveckling och positiva spiral som finns just nu. Så många som 8 av 10 studenter från Högskolan i Skövde har fått jobb 18 månader efter att de tagit examen

Socialdemokraternas satsning kan innebära ca 400 nya utbildningsplatser på högskolan samt extra anslag till kvalité i undervisningen. Förutom det satsar vi under mandatperioden på ca 200 nya platser på yrkeshögskolan i Skaraborg. Detta kommer öka tillväxten i Skaraborg eftersom fler får chansen satt skaffa sig en utbildning.

Det gör Skaraborg till vinnare inför framtiden. Skaraborgs unga och Sveriges unga behöver jobb. För att få jobb behövs utbildning. Vart 5 rekryteringsförsök som arbetsgivare gör misslyckas för att det inte finns arbetssökande med rätt kompetens. Därför är det en mycket god investering för framtiden att satsa på utbildning i hela landet. Därför blir Skaraborg vinnare när socialdemokraterna satsar på högskolan.


Satsa på Högskolan i SkövdeArbetslösheten för de med högskoleutbildning är betydligt lägre än bland de som inte har det. Därför behövs det fler högskoleplatser, och för att Sverige ska kunna konkurrera internationellt behöver vi höja kvaliteten i utbildningarna. Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. 
Sverige är ett litet exportberoende land som behöver stå på tårna för att klara kraven på fler högskoleutbildade och det höga söktrycket. Trots att vi borde ligga i framkant, är Sverige bara ett medelmåttaland inom OECD.
Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas vart femte rekryteringsförsök på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens. 

I det läge borde vi satsa på fler platser med hög kvalité, inte göra som regeringen, dra ner på studieplatser och subventionera låglönejobb. 


Vi vill ge fler unga möjlighet att studera på högskola och stärka Sveriges konkurrenskraft. Därför investerar vi 2,3 miljarder kronor i 22 500 nya utbildningsplatser på universitet, högskola och yrkeshögskola. Samtidigt investerar vi en miljard över mandatperioden för att höja undervisningstiden i humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar och i lärarutbildningen.

Jag har fler gånger skrivit, motionerat, interpellerat och engagerat mig för Högskolan i Skövde, eftersom den förtjänar en rejäl satsning. Nu kan det bli möjligt 


Ridning är friskvård

 

Idag diskrimineras ridsporten inom skattelagstiftningen. Det vill socialdemokraterna ändra på genom att ta med ridsport i friskvårdsbidraget. Friskvårdsbidrag är ett sätt för företag att erbjuda sina anställda motion skattefritt. Men ridning som motionsformer är undantaget i Skatteverkets lista.

 

Idag besökte jag Jutagårdens hästgård utanför Skultorp. Där träffade jag ägaren Frida Hansson, samt ridintresserade Ann Lindgren, Melinda Törnkvist, Olivia Frisk, Eva Bergman och många andra tjejer på ridläger.

Glädjen blev stor när beskedet kom att socialdemokraterna, om vi vinner valet, ska se till att friskvårdsbidraget ska omfatta ridning.

-    Förutom att ridning är en bra för hälsan är det socialdemokratiska förslaget bra för oss inom hästnäringen berätade Frida Hansson, ägare av Jutagården.

Närmare en halv miljon män och kvinnor, mest kvinnor motionerar genom ridning. Idag får företag göra skatteavdrag på Fotboll, ishockey, yoga, klättring på klättervägg, boule, träning på gym och körsång på arbetsplatsen m.fl.

 

Det är en jämställdhetsfråga att låta ridning omfattas av friskvårdsbidraget eftersom det är så många tjejer som rider. Ann Lingren som lät mig rida på hennes häst betonade hur bra ridning är för styrkan i bålen, hållningen och den mentala hälsan.

 

Melinda Törnkvist som jobbar på arbetsförmedlingen ska ta upp frågan med sin arbetsgivare, officeraren Olivia Frisk ser förslaget som utmärkt och Eva Bergman som är lärare på Kavelbrogymnasiet menade att det var på tiden. Alla blev både glada och nöjda över besked om att friskvårdbidraget ska omfatta ridning.

Men ska det bli verklighet gäller det att socialdemokraterna vinner valet.


Körkort å gymnasieutbildning = jobbchanserFör tjejer och killar som ska söka jobb i hemsjukvården är ofta körkort ett krav. De ska köra runt i landsbygden för att ge äldre hjälp, stöd och vård. Men det är inte det enda yrkesområden som kräver körkort. Inom byggbranchen, naturbruk, installation av el/IT/, drift, underhåll, försäljning och marknadsföring osv, listan kan göras hur lång som helst på yrken som kräver körkort.
 
Dessutom kan det tilltänkta jobbet ligga mer än 2 mil bort dvs inte cykelavstånd och utan kollektivtrafik, så om du ska ta dig till jobbet krävs också körkort 
 
Det finns helt enkelt väldigt många skäl till varför ungdomar behöver ta körkort. Men körkortet har blivit en klassfråga eftersom det är så dyrt. Betydligt färre ungdomar tar körkort idag än för 20 år sedan. 
 
Kostnaderna har ökat dramatiskt under de senaste åren. I dag kostar ett körkort i 15 000 ­kronor- 20 000 kr. Det är kostnaderna för de obligatoriska momenten såsom halkbana, riskutbildning, teoriprov och uppkörning. Utöver detta tillkommer bland annat körlektioner, teoriutbildning och kostnader för privat ­övningskörning. För familjer utan bil blir det ännu dyrare eftersom man då tvingas att ta fler lektioner osv.
 
Problemen som blivit större och större. Ungdomar utan ekonomiska möjligheter att ta körkort förrän de får jobb hamnar i ett Moment 22
Att just ekonomin är det som står i vägen stöds av forskning från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
 
läs mer på socialdemokraterna
 

Handfallna borgare motarbetar nya jobb

 

Tyvärr måste vi dras med handfallna borgerliga politiker några månader till, men måste de motarbeta goda idéer till jobb bara för att de själva är tomma på idéer? Jag har inget svar på frågan men vet att vid varje tillfälle som vi lägger ett nytt politiks förslag kommer de borgerliga partierna med bihang att göra allt för att hitta fel på idéerna.

 

Nu senast var det Dagens industri som skriver om borgerliga regeringens defensiva hållning genom att påstå att våra 20 000 jobb och utbildningsplatser i äldrevården skulle strida mot Eus regelverk.

Som om det inte hjälte med att arbetsmarknadsministern visat sitt totala ointresse för nya jobb?

Eller som hon själv uttryckte det. ”vi politiker kan inte göra någonting” ”socialdemokraterna lovar jobb åt alla”.

JA, vi vet att politik kan göra skillnad och vi menar att politiker kan se till att det blir fler jobb.

 

Vårt förslag om traineejobb i äldreomsorgen rör den offentliga välfärden. De är inte handelspåverkande och berörs därmed inte av EUs statsstödsregler enligt vår bedömning. Alla anställningar i den offentligt finansierade sektorn är till 100 procent är offentligt finansierade.

 

Regeringen har nu ägnat åtta år att säga att man inte kan göra något åt arbetslösheten. Vi tänker sätta stopp för ungdomsarbetslösheten. Ingen ung ska gå långtidsarbetslös – senast inom 90 dagar ska unga ha jobb, praktik eller utbildning.

 

Traineejobb i äldreomsorgen leder till att unga får jobb och att äldre får en bättre äldreomsorg. Det är ett win-win-förslag.

 

Kan det vara så illa att den borgerliga regeringen vill ha hög arbetslöshet för att kunna trycka tillbaka fackliga krav, krav på arbetsmiljö, löneutveckling? De kanske till och med vill införa låglönejobb?

 

Vi får hoppas att de inte vill det, dessutom får vi innerligt hoppas att Svenska folket väljer politiker som vill förända, förbättra och är framtidsinriktade. Istället för den defensiva, trötta, ointresserade regering vi har nu

 


Valstrategidag i Skaraborg


Idag kändes det att valrörelsen drar i gång på allvar.
Ett 50-tal framträdande socialdemokrater från Skaraborgs kommuner, Västra Götalands regionen och Riksdagen träffades för att slipa vår valplanering. 
 
Det var roligt att träffa alla igen. Kul att diskutera socialdemokratisk rättvisepolitik till skillnad mot den politik som drivs idag med ökade klyftor och hög arbetslöshet. 
 
Det handlar om jämlik sjukvård dvs att inte plånboken ska styra vilken sjukvård du får. Det handlade om kollektivtrafik, investeringar för jobb, kvalité i skolan, fler anställda inom äldrevården m.m. Givetvis handlade det också om sveket mot Skaraborg sol den borgerliga regeringen och dess företrädare bedrivit de senaste åren. Urbaniseringen, nedläggning av Räddningskolan, SLU och djurskyddsmyndigheten, stängda polisstationer, avsaknaden av investeringar och underhåll av infrastruktur mm.
 
Vi diskuterade pensionärernas situation och den orättvisa pensionärsskatten som är införd av den borgerliga majoriteten i Riksdagen. En annan viktig politisk het fråga är ungdomars möjlighet att bli vuxen. Idag går inte det, det finns ingen bostad att flytta till, alldeles för få utbildningsmöjligheter och massarbetslöshet. Inte konstigt att ungdomar tappar självförtroendet och ger upp. 
Det vill vi ändra på och har en politik för det också. 
 
Nu ska vi ut i en spännande valrörelse, träffa väljare på gator och torg, knacka dörr göra arbetsplatsbesök och en massa andra roliga aktiviteter.
Det ska bli väldigt, väldigt spännande och intressant. Jag hoppas det ska leda till att väljarna tar den socialdemokratiska valsedeln till kommunen, regionen och till Riksdagen. 

Sverige är större än storstan


I går besökte vi Socialdemokrater Claes Friberg och Lina Larsson från Cool Gris AB i Badene strax utanför Kvänum. Cool Gris AB. Från LRF Västra Götaland träffade vi Stefan Aldeń, ordf. i LRFs kommungrupp i Vara samt Monica Didriksson och Carl-Fredrik Svederberg från regionstyrelsen

 

Förutom att se hur grisarna hade det samtalade vi om Svensk djuromsorg på en europeisk marknad, utveckling av vindkraft, handelsgödsel och landsbygdsutveckling m.m. Vi passade på att berätta om vår livsmedelsstrategi.

 

Vi socialdemokrater är trötta på att den borgerliga regeringen vänt Skaraborg ryggen och att de inte gjort något för att vända den accelerera urbaniseringen. Vi kallar det Skaraborg –Stockholm 0-8 eftersom de svikit oss Skaraborgare på minst 8 områden.

 

Vi ser att vi har beröringspunkter med LRF som menar att Sverige är större än storstan

 

Människor på landsbygden är hjärtat i Sverige och grundförutsättningen för tillväxt i hela Sverige. 34 procent av Sveriges befolkning bor på landsbygden och nästan 220 000 personer arbetar inom de gröna näringarna. Omsatt i pengar bidrar vi med 144 miljarder kronor, eller drygt 4 procent, till Sveriges BNP.

 

Men potentialen är större. Med långsiktiga näringspolitiska villkor och högre och tydligare målsättningar kan vi bidra till en mer biobaserad samhällsekonomi med fler företag och fler arbetstillfällen i hela Sverige. Faktum är att investeringar i jordbruket ger fler jobb än investeringar i andra branscher. Det beror på att bönder anlitar många underleverantörer, ofta lokalt.


Svantessons rekord i bortförklaringar för att inte behöva göra något

 

Att vi har en arbetsmarknadsminister som inte lagt ett enda förslag sedan hon tillträdde är tragiskt i sig.

När hon sågar socialdemokraternas satsning på äldrevården med orden att ”det går inte, det är inte realistiskt” är det så typiskt och talande för moderater som inte vill göra något. Laissez faire!

 

 

Att hon dessutom sågar förslaget för att staten betalar lönen och utbildningen för dessa blivande undersköterskor måste vara rekord i bortförklaring.

Hon har inga som helts betänkligheter att betala privata FAS3 anordnare för att låsa in arbetslösa att måla redan färdig målade stolar mm. De arbetslösa i FAS3 får ingen lön, ingen möjlighet till utbildning men arbetsgivarna får betalt.

 

Att betala en satsning på äldrevården som innebär både jobb och utbildning måste ju vara så mycket bättre. Men sådana satsningar är Svantesson emot bara för att ”sossarna lovar jobb åt alla” som hon säger. Kan det vara mer tydligare, hon vill inte ha full sysselsättning. Men gick de inte till val på att sänka arbetslösheten?

 

Det behövs fler män och kvinnor med empati och kompetens i äldrevården, så att de som jobbar, sliter och stressar idag får avlastning. Anställningarna ska ha avtalsenlig lön och riktas till de unga som vill utbilda sig till undersköterskor, som har intresse för jobbet och viljan att skaffa sig nödvändig kompetens. Vi vill att staten finansierar anställningar av upp till 20 000 unga i äldreomsorgen, anställningar för dem som är motiverade och som vill skaffa sig ett bra jobb med framtidsutsikter.


Orealistiskt sa Svantesson, böckling sa Tobisson

 

Idag presenterar socialdemokraterna en satsning på äldrevården.

En satsning som både ska ge de äldre en värdigare tillvaro, avlastning för de anställda och samtidigt ge jobb och utbildning åt 20 000 unga. Det är en välbehövlig satsning.

 

Till min förvåning så säger arbetsmarknadsminister Svantesson att detta är orealistiskt.  Det ska hon säga som inte lagt ett enda jobbförslag som arbetsmarknadsminister. Hon tillträdde med orden att allt som bör göras är redan gjort och det behövs inga mer förslag. Det har hon hållit fast vid och har inte lagt en enda proposition på Riksdagens bord.

 

Jag drar mig till minnes när vi socialdemokrater satte upp målet om att halvera arbetslösheten. Även på den tiden hade moderaterna gett upp och tyckte som vanligt att politiker inte ska lägga sig i.

Då dristade sig moderaten Tobisson sig till att säga att halvera arbetslösheten var lika orealistiskt att Svenska folket skulle ha böckling som favorit rätt.

 

Han fick lyckligtvis fel, arbetslösheten gick att halvera.

Hur orealistiskt Svantesson tycker det är att satsa på 20 000 jobb i äldrevården säger hon inte. Hon säger bara att det inte går.

Men vi socialdemokrater har högre ambitioner än så, vi ska bli bäst i EU år 2020 på att bekämpa arbetslösheten. Det är ett tufft mål som kräver investeringar i utbildning, infrastruktur och bostäder m.m m.m

Svantesson däremot hon är nöjd med sakernas tillstånd och tycker inte politiker ska lägga sig i någonting. Kanske dags för henne att få göra något annat och lämna över till några som vill något?


Fördöm de kriminella som bombar skolor på Gaza

 

De allra flesta av offren är oskyldiga civila palestinier som inte kan fly stridigheterna i ett slutet Gaza. Många är barn. Israel måste följa internationell rätt och undvika civila offer. Israel som ockupationsmakt och som den överlägset starkaste parten har ett särskilt ansvar i konflikten. De bombar barn, civila, gamla och sjuka skoningslöst. Att de nu har bombat ytterligare en skola gör dem till kriminella enligt FN chefen på plats. Det är oproportionerligt våld som strider mot folkrätten och grundläggande humanitära principer.

Våld och hat föder nytt våld i en ond cirkel. Naturligtvis gör även Hammas fel och ska givetvis fördömas. Båda parter i konflikten måste hörsamma FN:s och omvärldens krav på ett varaktigt eldupphör.

Israel måste upphöra med ockupationen av Västbanken, avveckla bosättningspolitiken som innebär en folkrättsvidrig annektering av ockuperade områden och häva blockaden av Gaza. Märk av produkter tillverkade i bosättningar så att det syns vad vi inte ska köpa.

Det måste bli ett slut


Göta Kanalsimmet Yes or NO?

 

Varje år brukar jag simma Göta Kanalsimmet och det är något jag sett fram emot även i år.

Det brukar var ett kul jippo där vi simmar i kanalen med start och mål i den fina Vänerorten Sjötorp.

Publiken följer med oss längs kanalkanterna och tittar på när vi dyker i, simmar fram till första slussen, tar oss upp på kanten, springer förbi slussen, dyker i och simmar till nästa sluss osv.

 

Men men i år har jag drabbats av musarm eller tennisarm. Jag har haft ont i höger armen i över en vecka nu, armen är svagare än vanligt och jag får ont när jag rör den. Jag har hoppats in i det sista att det skulle gå över till i dag eftersom jag vilat från dator, armträning mm. Tyvärr har det inte gett med sig. Nu har jag även provsimmat i ”min” Boulognersjö och inser att det inte fungerar att ta i för mycket.

 

Därför har jag tvingats bita i det sura äpplet, ringt arrangörerna och kastat in handduken.

OK jag vet det finns betydligt värre händelser än att jag inte kan simma årets Göta Kanalsim men jag tycker ändå det är lite trist. Jag får se fram emot andra roligare grejer, så som valrörelse, springa stadslopp och njuta av det fina vädret


Läxhjälp för alla – avskaffa läx-rut

Så här på barnens sommarlov kan det vara bra att fundera på hur de ska klara av skolan till hösten.

En bra skola är avgörande för Sveriges framtid. Utbildning är inte bara nyckeln till framtidens jobb, utan också till människors frihet att forma sina egna liv. Därför vill vi socialdemokrater ha en skola som hjälper varje elev att nå sin fulla potential. I motsats till regeringen anser vi att alla barn, inte bara några, ska erbjudas läxhjälp. För att nå dit vill vi satsa 100 miljoner kronor på läxhjälp i skolan.

 

I dag får inte alla elever det stöd de behöver för att göra sina läxor. Det leder till att klyftorna i skolan växer och att barn ges olika förutsättningar beroende på sina hemförhållanden. Skolresultaten har försämrats och under sju år i rad har andelen behöriga till gymnasiet minskat. I detta läge väljer regeringen att subventionera läxhjälp och privatundervisning, så kallad läx-rut. Läx-rut är ett tydligt exempel på hur regeringens politik ökar skillnaderna i skolan och klyftorna i samhället. Läx-rut visar tydligt var skiljelinjerna går i svensk politik.

 

Nyligen varnade Skolverket för att subventionerad läxhjälp inte kommer att nå dem som inte har resursstarka föräldrar och därmed spä på den allt mer ojämlika skolan. En granskning som SVT gjort visar också att läxhjälpsföretag inte finns i de tio kommuner i landet som har sämst skolresultat, utan framförallt i universitetsorter och storstäder. Inriktningen på regeringens politik är tydlig: De barn som behöver läxhjälpen allra mest, får minst hjälp.

 

För oss socialdemokrater är detta oacceptabelt. Om elever kan få extra läxhjälp ska inte avgöras av om de har föräldrar som har råd att köpa sig den hjälpen. Våra gemensamma skattemedel ska aldrig användas för att aktivt öka skillnaderna mellan våra barns framtidsmöjligheter.

 

Läxhjälp i hemmet är inte heller kostnadseffektivt. Kostnaden per privatundervisningstimme är betydligt högre än kostnaden i den vanliga skolan. Även argumentet om att rut-avdraget gör svarta jobb vita ekar tomt i detta sammanhang. Någon större svart marknad för kvalificerad hemundervisning har aldrig dokumenterats.

 

Vi socialdemokrater tycker att alla barn ska erbjudas läxhjälp och vill därför avskaffa läx-rut. I stället investerar vi 100 miljoner kronor för läxhjälp i grundskolan. Vi vill ge Skolverket i uppdrag att fördela stimulansbidraget, och låta varje skola organisera läxhjälpen på det sätt som passar skolan bäst. Det kan vara i skolan, men också inom ramen för fritidshemmen för de yngsta eleverna eller i samarbete med ideella organisationer.

 

Det är hög tid att höja ambitionerna för den svenska skolan. Vi är beredda att göra stora investeringar för att vända de fallande skolresultaten och stärka likvärdigheten. Läxhjälp för alla barn, i stället för läx-rut till några, är ett viktigt steg på vägen.


RSS 2.0