Socialdemokrater på Skövdes fullmäktige

img_6454 (MMS)

sossarna lyssnar på "alliansens" förslag


Därför gillar jag solsidan

Visst är programmet solsidan fantasisk rolig, jag skrattar gott åt alla retliga turer och spelet mellan män och kvinnor. REA som Mickan måste gå på även om barnen är sjuka eller att hon låtsat göra barnmaten själv bara för att passa in bland de andra småbarnsmammorna.

Alla tekniska prylar som Fredde bara måste köpa, eller tävlingen om att paren måste bjuda varandra på bättre och bättre middagar till och med mitt i veckan

Solsidan är bra skrivet, har bra skådespelare och är en bra avkoppling.

Men Solsidan är bra också för att den visar de nyrikas rädsla över att misslyckas, de vill inte falla neråt ifrån sin uppkomna position. Det är kul när någon driver med dem.

De drar sig inte för att köpa svart arbetskraft från Polen eller en barnflicka från Östeuropa.

De utnyttjar arbetslösa och invandrade helt samvetslöst De drar sig inte heller för att hitta på något sätt för sin påhittade ”hemmafirma” för att slippa betala skatt eller för att ha råd att bo i stora lyxvillor med överklassinredning. Fasaden utåt är viktigare än kärleken till barnen. Men serien har också många andra bottnar som till exempel snåle Ove som inte riktigt förstår det sociala mönstret. Han förstår inte när det inte är läge att umgås. Han kan inte låna helt nyinköpta prylar av grannarna eller ta betalt av dem när de kommer på dop.

Jag gillar att någon avslöjar de nyrikas våndor över att passa in i den ”fina” världen.

Men mest av allt är det kul, slappt och härligt


Regeringen stänger ute människor från arbetsmarknaden

Trots att konjunkturen nu vänt uppåt är arbetslösheten fortsatt hög samtidigt som många företag får allt svårare att finna arbetskraft med rätt kompetens. Organisationen Företagarna kritiserar regeringen för att ha dragit ned på bristyrkesutbildningar under lågkonjunkturen, utbildningar som kunde ha inneburit att människor hade kunnat ta de jobb som nu växer fram. Istället för att anställa har var tredje småföretag fått tacka nej till order på grund av brist på personal. Parallellt med en ökad brist på arbetskraft så biter sig långtidsarbetslösheten fast

I regeringens jobb- och utvecklingsgaranti (JUG) där människor som länge varit arbetslösa hamnar, finns nu över 85 000 personer. Bara ett fåtal kan räkna med att få stöd i form av utbildning eller praktik. De allra flesta tvingas till passivitet. JUG är allt annat än en garanti för jobb eller utveckling. Ytterst få deltagare kommer ut i jobb, de flesta hamnar istället i Fas 3. Antalet långtidsarbetslösa som anvisas till jobb utan lön, men där istället arbetsgivaren får ett statligt bidrag, ökar kraftigt. Nu har drygt 24 000 personer sådana placeringar, vilket är en fördubbling efter årsskiftet och det ökar med ca 50 personer varje arbetsdag.

Fas 3 är en återvändsgränd. Att erbjuda utbildning är här inte tillåtet. Istället för att ge människor nya chanser till jobb, stängs de ute från den reguljära arbetsmarknaden. Det är ett gigantiskt slöseri med mänskliga resurser och skattepengar.

Välfärden kräver att fler arbetar. Sverige behöver en politik för fler arbetade timmar och full sysselsättning. Varje arbetad timme behövs – alla kan bidra. Med fler jobb växer landets ekonomi. En regering som slösar bort den resursen och låter långtidsarbetslösheten bita sig fast.

Nu behövs investeringar i jobb, utbildning och omskolning inte större orättvisor


Ny ledning - inte ny politik - men mer tydlighet tack

Partiet har en bra rättvisepolitik som naturligtvis hela tiden ska förnyas och förändras i takt med tiden.  men vi måste berätta om den bättre. Vår ideologi om att hålla ihop samhället, jämlikhet och jämställdhet är lika viktiga. Om inte ännu viktigare nu eftersom den moderatledda regeringen har misslyckats med jobben, de har ökat klyftorna mellan män och kvinnor, mellan stad och land, mellan sjuk och frisk och mellan rik och fattig. 

Vi har med andra ord en enorm uppgift framför oss. Kampen för ett jämställt, feministiskt samhälle med ett demokratiskt parti där alla ska känna sig välkomna. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och vi stred hårt för den förändringen, som faktisk är historisk.  Det betyder att vi ska ha en jämn fördelning av kvinnor och män bland våra förtroendevalda, även på de tunga politiska uppdragen. 

Valberedningens ordförande har rest runt i landet och haft förtroendeingivande samtal med distriktsstyrelser. Samtal om hur den nya partiledningens kriterier ska se ut. Det har varit samtal om karisma, utstrålning, förmågan till sammanhållning, ideologi, kön, ålder, "gå igenom tv-rutan" och vad vi menar med allt det.

Det har varit möjligt att nominera både som enskild medlem, för SSU, som S-förening, kvinnoklubb, arbetarekommun och distriktsstyrelse. Jag uppskattar detta förberedande arbete. 

Medierna försöker spegla detta demokratiska arbetssätt som ett parti i förfall. Det gör de för att de inte vet alla detaljer i samtalen.  Jag menar att det är precis tvärt om.  


dn svd expressen AB sjölander Peter A SVT


Vad är feminism för dig?

Det finns strukturer i samhället som delar upp människor. En tydlig sådan struktur är den som delar upp oss i kvinnor och män och där kvinnornas villkor är annorlunda än männens. Det visar sig i sämre löner och mindre makt och inflytande. Vi uppfostras till vad som är kvinnligt och manligt och i hur vi ska bete oss. Det begränsar både kvinnor och män.

Dessa könsstrukturer finns i alla samhällsklasser. Men det går att med gemensamma krafter vidga möjligheterna för alla människor att leva ett rikare liv genom att bryta dessa strukturer. Där går skillnaden mellan en borgerlig livssyn som vill individualisera problemen och melan en progressiv människosyn. Det går att förändra situationen i samhället genom medvetna politiska beslut. Alla har givetvis ett eget ansvar men alla tjänar på att minska klyftorna inte öka dem.

Men stressiga jobb med dålig arbetsmiljö, dåligt betalt, dubbelarbete, frånvaron av förskola på andra tider än kontorstid, för stora grupper på fritidshemmen och färre fritidsaktiviteter som inte kostar skjortan gör att kvinnor lever med en ständig press från alla håll.

Socialdemokraterna ett feministiskt parti som ser att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och är beredd att medvetet steg för steg förändra det.

Det som borde vara en självklar princip att alla människor är lika mycket värda oavsett ursprung, klasstillhörighet eller kön är tyvärr inte det. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället, inget annat duger

 

Läs om härskartekniker och Carina Ohlssons deb.art.


Finns fortafarnde möjlighet att få en kvinna som ordförande

Vi har gott om fantasiskt duktiga kvinnor i vårt parti. Dessa ska vi ta till vara och vi bör som kvinnor stötta varandra.

Listan kan göras lång på kvinnor som kan bli både partiledare och partisekreterare.

Eva Nordmark, Lena Hallengren, Ylva Johansson, Veronica Palm, Annika Nilsson och Annelie Hultén har alla Riksdagserfarenhet. Dessutom finns Lena Sommerstad, Jytte Guteland, Anna Ekström, Anna Johansson och Carin Jämtin m.fl.

utöver duktiga dugliga kvinnor finns det även män som kan axla manteln.

Om det blir en man (en feministisk man) är det också okej. Det kommer jag att både finna mig i, acceptera, gilla och stödja men det är för tidigt att räkna ut kvinnorna. Mona Sahlin som kvinnlig partiledare får inte vara en parantes i vår historia.

Vi har en fantastisk möjlighet att vara ett modernt, klimatsmart, feministiskt arbetareparti. Vi har chansen, låt oss ta den.
En sak är säker, det är inte hela havet stormar och det är inte ett parti i förfall. Valberedningen bedriver ett mycket demokratiskt, seriöst arbete


DN 2 svd AB


För varje dag hamnar 50 personer nya i Fas 3, de kommer inte ur fällan

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström verkar förvånad på  DN Debatt om att långtidsarbetslösa råkar ut för oseriösa arbetsgivare.

Det här borde inte komma som någon överraskning för Hillevi Engström. Vi socialdemokrater har länge varnat för den här utvecklingen. Till mig sa hon i kammaren den 22 december att jag borde polisanmäla de fall där människor jobbar under slavliknande villkor. DVs jobbar gratis år någon ”lycksökare” som får betalt för att de tar emot dessa arbetare. Hon tycktes inte ha hört talas om det förrän nu. Märkligt.
 

Trots en bred uppgång på arbetsmarknaden så växer kön av långtidsarbetslösa. Först efter att en person har gått arbetslös i minst ett år erbjuds den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin - men bara fyra procent av alla får en aktiv insats där. I moderaternas Sverige får arbetslösa vänta i tre år innan de överhuvudtaget ges möjligheter till sysselsättning på en arbetsplats.

 

M- Regeringen borde i stället ha investerat i utbildning, praktik och subventionerade anställningar med riktiga avtal

 

Till detta kommer problemet med att arbetslösa utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Hillevi Engström skriver om att dessa arbetsgivare ska få betala tillbaka ersättningen från staten men det är mycket oklart hur detta ska gå till. Regeringen har struntat i att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att kontrollera kvaliteten, ska de göra det i efterhand? Arbetsförmedlingen har sekretessbelagt uppgifterna om vilka arbetsgivare som tar emot arbetslösa i Fas 3, hur ska det gå till?

 

Arbetsmarknadsministern blundar för det faktum att det för tre år sedan var knappt 26 000 arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin - i januari 2011 är det över 88 000 personer. För varje dag hamnar cirka 50 personer i Fas 3. Det värsta är att de inte kommer ur denna fälla.
Hon har gett upp dessa personers möjlighet att få fler chanser till omskolning eller utbildning. De kommer aldrig ur så här kan vi inte ha det

 

 Min politiska sida, Ett hjärta RÖTT, Martin Mobergs blogg, Alliansfritt Sverigeutredarna  Röda Berget och Högbergs tankar


Hon har mer att ge, Go Mona Go

Dagens partiledardebatt kom av sig. Partiledarna valde att avtacka Mona Sahlin.

S-ledaren har funnits med i rikspolitiken i mer än 30 år. Hon kan finnas med i 30 år till på olika sätt. Den arbetskapacitet som Sahlin har, den erfarenhet hon har, det kontaktnät och den kunskap hon har måste naturligtvis ta till vara. Allt annat vore fruktansvärt slöseri.

Vi mister en fantastiks ledare som gått i bräschen för feminismen, för minoriteter och för delaktighet i samhällsförändringen. Hon har alltid varit modern och framtidsinriktad och hon alla vet vem hon är.

Vi mister henne, vi får skylla oss själva eftersom vi inte stod upp för henne tillräckligt. Hon har mer att ge.

Hur som helst i dag fick hon idel beröm av partiledarskaran, utom Åkesson och det var hon både glad och stolt för.

Nu gäller det att se till att Sahlin inte blir den enda kvinnan inom socialdemokratin som är ledare. Idag skriver Carina Ohlsson på Newsmill ”Vi kallar oss för feminister för att vi tror på rättvisa och demokrati. Ett parti med ojämn könsfördelning speglar inte partimedlemmarna eller folket, det är varken rättvist eller demokratiskt. Valet av Mona Sahlin till partiledare får inte bli en parentes i arbetarrörelsens historia, och det är viktigt att det inte uppfattas som att socialdemokraterna inte var redo för en kvinnlig partiledare”.

Hon har helt rätt . Vi kan och vi måste enträget fortsätta med arbete åt alla, kraven om heltid en rättighet - deltid en möjlighet. Fortsätta kraven på ett mänskligare, jämlikare samhälle där vi sätter barnen och välfärden före skattesänkningar

mona sahlin, partiledardebatten Lovorden gav SD rätt - Sanna Rayman om partiledardebatten;  Sahlin: Blockpolitiken måste bort;  Sista partiledardebatten för Sahlin Här hyllas Sahlin ? av Reinfeldt Åkessons kyliga farväl till Sahlin En debatt fylld av hyllningar till Sahlin "Det var stundtals bra tv" Reinfeldts tack till Mona Sahlin Följ partiledardebatten - minut för minut 


Monas sista partiledardebatt

dsc01397 (MMS)

Monas sista partiledardebatt


Varit på Volvo för Arbetsmiljökartläggning

Just nu genomför vi S-riksdagsledamöter en kartläggning av arbetsmiljön i landet.

Vi genomför alltid en mängd arbetsplatsbesök men just nu fokuserar vi lite extra just på arbetsmiljöfrågorna Arbetslivet förändras på gott och ont. Gott, därför att förändringar kan leda till ökade kunskaper och nya värdefulla erfarenheter. Ont, därför att de ibland skapar nya stressade och pressade situationer. Arbetslivet blir mer krävande, arbetsplatser omorganiseras, personalstyrkan slimmas och arbetsuppgifterna förändras.

Dagens arbetsliv ställer därmed höga krav på utveckling, kunnande och utbildning. De som jobbar behöver ha möjlighet att utveckla sitt kunnande för att långsiktigt kunna behålla jobbet eller för att kunna byta jobb och arbetsuppgifter – för att helt enkelt vara aktiva under ett långt arbetsliv. En god arbetsmiljö gör det möjligt för fler att arbeta längre vilket bidrar till en starkare gemensam välfärd. Friska arbetsplatser är positivt och avgörande både för företagens utveckling, samhällsekonomin och för arbetstagarnas ställning i arbetslivet.

Många riskerar att få visstidsanställningar staplade på varandra år ut och år in. Arbetskraftens utbytbarhet och temporära bemanningar är ett växande problem.

Idag när jag var på Volvo i Skövde blev jag övertygad om att det blivit mycket tuffare på arbetsplasterna. Dels för att vi har en moderatleddregering som ger tydliga signaler om att arbetstagarna ska vara ”snälla, nöjda, stå med mössan i hand”. Dels för att det efter krisen 2008 när massuppsägningar skedde, har det blivit en hårdare attityd över huvud taget.

Jag tar med mig alla synpunkterna och ska fortsätta med fler besök med extra titt på arbetsmiljön, , , , , , , , , , , , ,


En partiledare som har karisma och som går hem i TVn….

 ….som kan ena partiet, som har lång erfarenhet av att leda, som kan rörelsen. Kraven på vår nya partiledare är många. Men förmodligen menar vi olika med dessa kriterier. Karisma vad menar vi med det? Är det glimten i ögat och vita tänder, är det charm eller snabb i replikerna? Vad menar vi med att kunna ena partiet. Är det att lyssna på rörelsen eller är det att peka med hela handen så att det blir tydligt? Vad menar vi med att kunna leda? Är det att ha suttit i regeringen, eller ha varit gruppledare i ett Riksdagsutskott eller är det att kunna leda ett stort fackförbund. Hur viktigt är det att åldern,  könet osv allt det där är intressanta viktiga frågor som många av oss ställer sig just nu i s-föreningar, kvinnoklubbar, arbetarekommuner och partidistrikt. Det är bra att vi har en levande debatt om det, för det visar också svårigheten och komplexiteten för valberedningen. Jag tycker att det är utmärkt att valberedningen åker runt till partidistrikten just nu för att lyssna och ta del av synpunkterna

En sak som jag blev påmind om var att när vi valde partiledare efter Ingvar Carlsson var vi faktiskt nere i 28% av opinionen innan det klarnade om vem det skulle bli. När väl partiledaren Göran Persson var på plats gick vi upp till 35%.

Och jag som roat mig i julhelgerna med att läsa boken om Olof Palme, ”Underbara dagar framför oss” av Henrik Berggren påminns också om hur utsatta våra partiledare ofta är. De blir ifrågasatta både av sina egna, av media och av politiska motståndare.

Det är en tuff uppgift vår kommande partiledare får men med vår utmärkta rättvise och jämlikhetspolitik har vi alla möjligheter att utvecklas till ett starkt attraktivt parti igen


Kielos svd dn expressen


Jämlikhet och framtidstro på Rönneberga

Eftersom Eva Nordmark låg sist på programmet i går på Rönneberga tror jag att många missade henens briljanta föredragning. Eller som min twitterkompis Einerstam skrev när Nordmark tog till orda ”Rönneberga domineras nu av smarta kvinnor”.

Eva Nordmark som har lång facklig erfarenhet och som är SKTFs ordförande började med att beskriva "Våra medlemmar är solidariska individualister". Något som flera av oss twittrade om och som också kom upp i diskussionen efteråt. Urban Ahlin frågande var går gränsen mellan solidariteten och det individuella. Nordmark hade ett resonerande och förtroendeingivande sätt att svara på frågor och menar att det inte finns en klar gräns men att solidaritet är något långt större och viktigare för samhällsbygget än allmosor.

Hon beskrev hur viktigt det var för SKTF och andra fackföreningar att förändras, och som Eva-Lena Jansson twittrade ”Nordmark redovisar på hur man vill förändra facket, hennes bilder är lika relevanta för partiet”

Det var intressant att höra att SKTF inte hade funderat inte på om visionen var rätt och om politiken var rätt utan såg förändringen nödvändig för att öka attraktionskraften. Något som antagligen var en tydlig vink till oss att räta på ryggen och vara stolta över visionen om ett jämlikt samhälle. Att vi istället för att älta myten om att vi inte har någon politik borde vi se till att våga berätta och ta strid för det vi tror på.

 Hon menade att vi måste vara relevanta för alla, inte bara de 5-10% som har problem.

Dessutom efterlyste en jämställdhetskommission bl.a  eftersom kvinnors löner halkar efter att kvinnor har fler vikariat och otrygga anställningsförhållanden. Andra viktiga poänger var att uppdelningen på arbetsmarknaden mellan arbetare och tjänstemän inte är relevant i dag. Att vi måste finnas i samtiden och vara framtidinriktat. 

 

DN svd ab Östros i svd expr 2


Framtids utsikter

dsc01389 (MMS)

Framtids utsikter


Lysande framtidsutsikter ????

Befinner mig på socialdemokraternas kriskommissions seminariedagar på Rönneberga.

Här finns Anne-Marie Lindgren, utredningschef Arbetarrörelsens tankesmedja, Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot, Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Aftonbladet
Lena Sommestad, professor ekonomisk historia, f.d. miljöminister med flera.

Anna Johansson och Ardalan Shekarabi som båda är ordförande för kriskommissionen inledde med att beskriva lite om hur kriskommissionen jobbar, hur kul det är att prata politik och hur stort intresse det är för vårt partis politik. De ville också ha en öppen debatt om var socialdemokratin är på väg.

Jag håller med om att det är kul att prata politik och diskutera framtidsfrågor eftersom alltför många ägnar hela sin själ åt att bara piska oss själva, rulla oss i olja och fjädrar och klär oss i säck och ska som om vi inte ens har en ideologi att hålla oss till. Men vad är det för fel på rättvisa, solidaritet och jämlikhet?  Är det omodernt? I så fall är det väl dags att göra det modernt igen.

Det är rätt tufft av Ann-Marie Lindgren att påstå ”Vi började vår ökenvandring redan på 80-talet”. Men sedan satte hon uttalandet i sitt sammanhang om att vi inte riktigt har hängt med i samhällsförändringen. Missär, fattigdom och få chanser för de utan pengar vände vi till en skola för alla, moderna bostäder och större inflytande.  Efter det att vi byggt upp ett mer jämlikt samhälle så verkade inte våra tidigare lösningar inte fungerade mot ett mer marknadsinriktat samhälle. Vi behöver alltså hitta nya metoder för att nå de gamla målen.

Framtidsfrågorna handlar om att minska klyftorna, förbättra skolan så att de med tuff social bakgrund får större chanser, bekämpa arbetslösheten och förbättra hälsan enligt Lidgren.

Känns frågorna igen? Jo, men det är nog så att trots att vi lever i ett modernt samhälle måste vi hela tiden återerövra jämlikheten

 

 

 

Svtforum politikerbloggen sydsvenskan


Jag har sagt det förut och jag säger det igen, S har en bra politik

Det finns de som tror partiet står och faller med sin partiledare.

Det finns de som tror att sossarna inte har någon politik.

Det finns till och med de som tror att all politik ändras när vi väljer ny ledning.

Jag delar inte den uppfattningen.

Vi står inte och faller med vår partiledare. Men givetvis måste vi ha en.

Vi har dessutom slagit fast en bra politik för framtiden. Det gjorde vi i våra politiska riktlinjer på partikongressen.

Den politiken ändras inte mer än lite kursningar på ytan.

Vi var inte tillräckligt bra på att berätta om hur rättvisa och solidaritet stärker landet.

Vi var inte tillräckligt bra på att visa på skillnaden mellan oss och den borgerliga moderat regeringen. Vi var inte tillräckligt bra på att peka ut färdriktningen mot ett mer jämlikt, modernt, miljövänligt, tillväxtvänligt samhälle där alla är med

Det får vi ändra på.

Det gör vi tillsammans med den nya partiledningen som vi väljer i mars.

En ledning som håller ihop partiet och arbetarrörelsen, inkluderar alla och ingjuter framtidstro.

 

ab 2 peter jenny


”Om du blir strandsatt låt din privatchaufför ställa in GPSn så kommer du fram”

Emsäter-Swärd är såååå duktig så duktig. När hennes tåg till Linköping var inställt och vägen blockerad av en trafikolycka, så kom hon fram ändå. Enligt henne var det för att hon var tillräckligt envis. Men hur många kan ta en statsrådsbil? Hur många kan be chauffören ställa in GPSen att köra småvägar för att komma fram till sitt mål.


"- Vi vände om och satte på GPS:en och hittade fram till slut via småvägar. En tolkning jag gör av det är att om man är tillräckligt envis, vill och kan kommer man alltid fram till målet" citat Elmsäter från TT

Kan den pendlande lokalvårdaren som ska städa upp i Linköpingskonferensarena göra det?

Kan vårdbiträdet på väg till sitt arbete på sjukhuset göra det?

Kan den gratisarjobbande FAS3 arbetaren göra det?

När infrastrukturminister Katarina Elmsäter-Svärd säger att bara men är tillräckligt envis så kommer man fram så individualiserar hon ett stort samhällsproblem. Precis som moderater gör mot de sjuka och arbetslösa, det är deras eget fel, bara de är envisa så blir de säkert friska och hittar sig ett jobb.

Hon lever i en annan värd

 

 

AB


Vårdnadsbidrag - nej tack

Fiaskot med vårdnadsbidraget är bara ett exempel på att den borgerliga regeringens misslyckade jämställdhetspolitisk. Vårdnadsbidraget går stick i stäv med arbetslinjen och konserverar gamla könsroller därför vill inte väljarna ha det.

Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström sa för ett år sedan: ”Könsmaktsordningen består trots de ansträngningar som har gjorts för ökad jämställdhet mellan könen. Vi politiker måste göra mer för att förbättra jämställdheten”. Trots den insikten har ingenting hänt på jämställdhetsområdet det senaste året. De fyra första åren med moderatregeringen ökade klyftorna mellan män och kvinnor, Kraven på lönekartläggningen och jämställdhetsplaner har sänkts. Sedan Engströms uttalande har det blivit än värre, Bl.a för att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni inte alls är pådrivande för att uppnå jämställdhet

 Alla som är insatta i jämställdhetsfrågor vet att förändringen bara kommer då det finns en tydlig kedja mellan, beslut, verkställighet och konsekvens av densamma. Ska vi förändra samhället, och få jämställda löner, ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen och därmed ett jämställt arbetsliv behövs det tydliga prioriteringar från regeringens sida.

Ett annat exempel är system med olika avgifter i a-kassan som regeringen infört. De grupper som tillhör de mest utsatta på arbetsmarknaden och som löper störts risk att hamna i arbetslöshet tvingas betala de högsta avgifterna. Dessa grupper utgörs till stor del av kvinnor. Idag tvingas en servitris eller städerska på en restaurang att betala över 400 kronor i månaden till sin a-kassa, samtidigt som den manlige ekonomen på samma företag bara betalar 90 kronor.

Nedmonteringen av socialförsäkringarna drabbar kvinnor i högre grad än män. Många kvinnor som arbetat länge inom vården drabbas av förslitningsskador, men möts av en sjukförsäkring som inte längre är att lita på. Dessutom har regeringens skattepolitik tydligt gynnat män.

 

dn svd


Jag fick ett sms av SJ idag. Ditt tåg är inställt stod det

 

Så snällt av SJ att informera resenärerna redan innan de dragit sina resväskor till stationen. Det säger jag inte av ironi. Det är bättre att få information så tidigt som möjligt. Det ironiska i sammanhanget, är väl snarare att tågen ställs in.

SJ har helt sonika lyssnat på nyhetssändningarna där vi fått ta del av rapporten att felet med att tågen inte går, är att de går för tätt… Enligt tidtabellen alltså, för går gör de ju inte. I alla fall inte det tåg som jag ska ta

Tänkt va käckt det hade varit om det hade investerats i tågunderhåll, inköp av nya starka tåg, värme i växlarna och annat viktigt som kunde få kollektivtrafiken att flyta istället för jobbskatteavdragen  till välbetalda och friska. Det finns mycket som borde fixas i ett välfärdssamhälle. Att ta hand om de sjuka, stoppa uppsägningarna i kommuner och landsting och satsa på jobb i stället för skattesänkningar, mest till de som har det bäst är några exempel. Satsning på järnväg är ett annat

 

Katrine Mona DN 2 ab 2 expr svd svt


Jag skriver till valberedningen

 

Valberedningen som är i fullgång med att undersöka förtroendet bland de nuvarande partistyrelseledamöterna och VU-ledamöterna tar emot synpunkter. Tiden fram till den extra kongressen är knapp, men valberedningen vill trots detta starta med en bred och öppen diskussion. Därför kan medlemmar, s-föreningar, kvinnoklubbar, SSU-kommuner, Arbetarekommuner, partidistrikt med flera skicka in förslag och ge synpunkter om den kommande ledningen. Dessutom åker valberedningens ordförande Berit Andnor runt bland distriktet för att lyssna på oss

Jag skriver till valberedningen därför att jag tycker att det viktigt att lämna synpunkter. Det finns de som tror att allt bara görs upp ändå och att det inte är någon idé att tycka något.  Det är en allt för defensiv syn enligt mig.

Därför skriver jag att det inte är nödvändigt att både partiledaren och partisekreteraren ska vara kvinnor men det bör heller inte uteslutas.

Det är inte nödvändigt att de nya ledarna sitter i Riksdagen för närvarande. Det skulle naturligtvis underlätta men får lösas på annat sätt om så inte är fallet.

Det är inte nödvändigt att den nya partiledaren är en ”kändis”. Det kommer hon eller han bli över en natt. Jag är säker på att efter ett par debatter mot Reinfeldt och efter det att media granskat person uppifrån och ner så kommer vi känna henne/honom lika bra som vi känt avgående Blodström, Sahlin och Wahlström

 *****

Dessutom är jag glad åt att det finns så många yngre förmågor som tar tag i debatten som Jytte Guteland gjort i Aftonbladet och Marika Lindgren Åsbrink i ekots lördagsintervju. Jag delar inte helt och hållet deras åsikter i allting men det är inte meningen heller.

Vi behöver en debatt om att alla ska med och vart vi ska…

 

 

ab 2

fokus

ekots lördagsintervju

storstadsblogg

expressen


Visst har Eliasson rätt men…

Jag håller fullständigt med Jan Eliasson i hans analys om att Moderaternas strategi - att inte utmana det svenska samhällsbygge som socialdemokraterna byggt upp, är smart av dem. Att de dessutom tar äran åt sig åt att Svensk ekonomi är starkt, trots att det är det regelverk som Göran Persson byggde upp, är ett framgångsrecept för Borg, Reinfeldt och kompani.

Att det dags för socialdemokratin att lämna krisdebatten är helt rätt.

Men vi får den skull inte kasta ut barnet med badvattnet och svälja allt som borgarna gjort med hull och hår. Tvärtom, vi har en skyldighet som största oppositionsparti peka på bristerna i det samhälle som nu steg för steg tar form.

Ökade klyftor, utanförskap, barnfattigdom, tvåtredjedelssamhälle, dvs där större delen av befolkningen lever gott men att de sjuka, arbetslösa och fattiga lämnas åt sitt öde med argumenten att de får skylla sig själva. Det kan vi aldrig acceptera.

Gärna debatt om socialdemokratins framtid och en modern fördelningspolitik, men lämna inte borgarna ifred under tiden. Vi måste klara båda delar

 

ab lena peter expr 2


Tjocka, smala, rökare, ickerökare, smarta, dumma, sjuka, friska, korta, långa….

Ska vi bara ha eliten kvar i samhället? Den perfekta kroppen, svarvad som en a-människa, hur ser den ut? När utseendefixeringen tar sig sådana absurda konsekvenser att centerpartister kan får för sig att en viss grupp av människor ska betala mer i skatt har det gått för långt.

På tok för långt.

Redan nu betalar sjuka, arbetslösa och pensionärer mer i skatt än de som arbetar. Det kallas för arbetslinjen eftersom de påstås vara lata så ”hittar de sig ett jobb” om de straffas med högre skatt. En del borgerliga ledamöter har inte ens en aning om att a-kassa, pensionen och sjukersättningen redan är lägre än när man arbetar. De vet inte att väldigt få ens får 80% av sin tidigare inkomst.
Och nu kommer alltså nästa steg i samhället för att det ska bli större skillnader mellan de ”bästa” och de ”sämsta”. Eftersom centerpartisten fortsätter med nya förslag om hur skillnaderna ska öka så kan det ju vara en desperat handling från ett kommunalråd som vill komma ut i rampljuset.
Men eftersom borgare gillar större skillnader så är det hög tid att protestera

 

Kanske är det på sin plats att påminna om Martin Niemöller dikt

 

 

"När nazisterna hämtade kommunisterna,
teg jag;
jag var ju ingen kommunist.
När de spärrade in socialdemokraterna,
teg jag;
jag var ju ingen socialdemokrat.

När de hämtade de fackliga,
lät jag bli att protestera;
jag var ju inte med i facket.

När de hämtade judarna,
lät jag bli att protestera;
jag var ju ingen jude.

När de hämtade mig,
fanns det ingen kvar som kunde protestera."

Martin Niemöllerab 2 rasmus 18 kommentarer Kommunalråd vill ha tjockisskatt; 21 kommentarer Kommunalråd vill beskatta tjocka - Startsidan; 19 kommentarer Starka reaktioner mot tjockisskatt; 12 kommentarer Högre skatt för hälsosamma mer logiskt; 14 kommentarer


Gott Nytt bättre, rättvisare, roligare, tryggare, kuligare, säkrare, ljusare 2011

Till mina bloggläsare önskar jag givetvis ett Gott Nytt År,

Min förhoppning är att vi får ett mer miljövänligt år. Ett år där ekonomin förbättras, klyftorna utjämnas och att arbetslösheten sjunker.

Dessutom hoppas jag på att barnfattigdomen bekämpas mer aktivt och att kommuner och landsting kan upprätthålla och förbättra kvalitén i förskolan, skolan, vården och omsorgen.

2011 borde bli ett år då vi bygger fler bostäder, klimatanpassar de som finns och investerar i kunskap och kompetens. En from förhoppning har jag även om kollektivtrafiken och satsningar på väg och järnväg.

Som oppositionspolitiker kan jag inte genomföra dessa önskningar men jag kan jobba mer aktivt för att Sverige och världen går åt rätt håll. Det tänker jag göra också


DN 2 svd 2 svtdebatt expr ett hjärta rött peter jan


RSS 2.0