Mitt svar: - statssekreterare får vara hur fulla som helst, på ledig tidEfter min fråga i bloggen "hur fulla får statssekreterare vara?" Har jag funderat på egen hand och kommit fram till att det har inte vi med att göra. Det måste finnas en personlig integritet, där allmänheten inte behöver veta om TV4 betalt hennes krognotor flera gånger, om hon drack två eller tre flaskor vin i hop med journalisten eller om det tillhör hennes personlighet att pussas och kramas med de hon umgås med.
Det måste hon få behålla inom sin personliga integritet, inom sin personliga svär som alla måste få ha

Det vi har med att göra är, var hon kapabel att klara sitt jobb?, var hon ledig, hade hon krisberedskap för landets säkerhet?

Nu när statssekreteraren tagit ledigt måste stadsministern ta sitt ansvar, reda klarhet ur dimridåerna och ge svar på frågor som alla ställer.

Vem hade ansvar den aktuella kvällen för rikets säkerhet?

Min uppfattning är att det var statsministern som hade det, men efter denna veckas velande från han sida så undrar jag.....


Hur full får en statssekreterare vara?


Nu när både Pihlblad och Reinfeldt bekräftat att Schenström var alkoholpåverkad ihop med Pihlbad i förra veckan. Så ställs frågan hur alkoholpåverkad får hon vara? Och hade hon jour för krisberedskapen? Skulle hon klara att ta hand om en kris i samhället?

Det är alltid en omdömesfråga. Men man ska alltid vara försiktig, säger en lite halvtrött  statsminister här i Oslo, där jag befinner mig, han säger att det är en stormig tid just nu.

- Jag förstod att det skulle komma många frågor och att det skulle beskrivas som något olämpligt, sa Reinfeldt. Därför fick han få frågor om det Nordiska samarbetet, här i Oslo.


Jag undrar hur full får en statssekreterare vara? Var går gränsen för onykterhet på arbetet?DN

Fredrik i DN


Svenskarna först i plenisalen.

DSC00050.JPG
Svenskarna först i plenisalen. Visst är det slående att svenskarna kommer långt före alla andra vill dagen generaldebatt i Nordiska rådet. Men det är inget fel på ambitionen från de andra ledamöterna, vi jobbar på med Norden som global vinnarregion

Mona och Jens hetast i Oslo.

image297
 
Mona och Jens hetast i Oslo. Det Nordiska toppmötet fortsatte med miljödebatt. Klart lysande stjärnor var statsminister Jens Stoltenberg och Mona Sahlin

(Även Fredrik Reinfelt är här men det verkar som han får mer frågor om hur alkoholpåverkade stadssekreterare får vara, än frågor om Nordiska odförandeskapet...)

Nu pågår det Nordiska toppmötet om klimat och miljöfrågorna


Vi har lyssnat och debatterat med Matti Vanhanen (c) från Finland, Mona Sahlin (s) Sverige, Geir Haarde (Sj) Island, Aleqa Hammond (s) Grönland, Siv Jensen (FrP) Norge, Steinggrimur. J. SigfUsson (VG) Island, Fredrik Reinfeldt (m) Sverige, Jóannes Eidesgaard (Jvfl) Färöarna, Roger Nordlund (ÅC) Åland och slutligen Jens Stoltenberg (A) från Norge. Alla talar numera väl om vikten av att ta krafttag mot den globala uppvärmningen, miljön och klimatförändringarna. Det handlar om energieffektivitet, tuff miljölagstiftning, ekonomiska styrmedel och förnyelsebar energi med mera. Men det är skillnad på hur synen är på hur vi ska nå dit. Jag la märke till att de socialdemokratiska/arbetarpartirepresentanterna även lade betoningen på de sociala aspekterna. Att kunskap, fattigdomsbekämpning och medvetenhet är viktiga ingredienser i det gemensamma arbetet mot klimatförändringarna.


Nordiskt toppmöte i Oslo


I morse gick jag upp kl.03.15, duschade och gjorde en termos med kaffe och körde iväg mot Oslo. I bilen höll jag mig vaken genom att lyssna på Johanne Hildebrants ljudbok "Freja". Det var mörkt men det var väldigt lite trafik så jag kunde anlända betalstationen vid Svinesundbron vid halv sjutiden. Sedan fick jag fortsätta att betala 3 ggr innan jag kunde köra in i Oslos "Sentrum". Här ska det bli toppmöte mellan de Nordiska statsministrarna och oppositionen. Så både Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin lär dyka upp här i Stortinget i eftermiddag. Men just nu deltar jag i Nordiska rådets Näringsutskott. Här försöker vi riva murar mellan våra Nordiska länder. Det ska vara möjligt att förflytta sig och enkelt för företagen i Norden, men tyvärr finns det fortfarande gränshinder som gör det svårt och krångligt.


Borgarna drar ner på omsorgen av de äldre i Skövde


För dem är det viktigare att sänka skatten än att de äldre ska få den omvårdnaden de så väl behöver. Det behövs mer personal och möjlighet till heltid. Det behövs satsning på förskolan och skolan i Skövde. Här finns äldreboenden som under flera år varit nedslitna och utdömda som måste bli ombyggda. Här finns förskolor som måste få nya lokaler. Här finns personal som vill ha mer tid. Ja, allt detta diskuteras idag på Skövdes fullmäktige. Mötet kommer nog att hålla på länge och det kommer med största sannolikhet att sluta med att borgarna trycker igenom skattesänkningen


Idag kommer beskedet fastighetsskatten byter namn till avgift - vilken reform


Grattis alla med stora villor i storstäderna, och beklagar alla ni småhusägare i resten av landet. Ni får ingen sänkt fastighetsskatt som borgarna utlovade före valet. Men för att de inte ska tappa ansiktet inför er som röstade på den så byter skatten namn till avgift. Va fint. Nu blir det avgift på 6000 kr istället för skatt på 3000kr och 4000kr som var vanligt för de med mindre hus i bland annat Skaraborg

ca 2 300 av 2 700 villor med ett taxeringsvärde på över fem miljoner kronor ligger i Stockholms län. Sedan kommer ingenting, sedan kommer ingenting och sedan kommer Skåne där 200 av landets femmiljonersvillor ligger.

När vi socialdemokrater beskrev att fastighetsskatten trots dess skevheter ändå fördelade från de som har till de som inte har, var det många som inte ville tro oss.

Jag vet att det fanns brister i tidigare regler som jag var beredd på att ändra. Men det fanns ändå en begränsningsregel så att man aldrig betalade mer än 4% av sin inkomst. Och det var ändå så att de som hade stora hus i attraktiva områden fick betala mer. Det var rättvisare än det vi ser idag. Nu när vi ser vilka vinnarna är undrar jag om de inte vill vara beredda till att betala den gemensamma välfärden.

 En välfärd där alla får vara med. Att minska klyftorna, inte öka dem bidrar också till ett lugnare samhälle med mindre brott.


Välkommen till Greenkontakt


Vill du prata miljö och klimat, Vill du se Al Gores Nobelprisbelönta film?

Eller vill du fika och prata om andra politiska frågor som är aktuella?

Jag brukar träffa Skövdebor och andra Skaraborgare på möten, arbetsplatsbesök, studiecirklar, skolor, gator och torg.

Men för att ytterligare öka nåbarheten har jag en Greenkontakt öppen på sossaras expedition en gång i månaden.

Denna gång har jag hyrt "En obekväm sanning" som underlag för diskussionen. Men vi kan prata om andra saker också. Välkommen till Hertig Johansgatan 24 i Skövde. Greenkontakten är öppen för dig kl.15.30-17.30 måndagen den 29 oktober


Greenkontakt


Ny, nyare, nyast med BORGarna...


Moderatstämman är över. Nu är de ännu nyare. Oj, oj, oj vad det ska förnyas. Men har man vunnit val på att vara ny så är det bara att fortsätta att göra nytt om och om igen. Nu framstår A Borg som BORGaren framför andra. Han ska sockra budgeten framöver men ändå framstå som den ansvarstagande han inte är. Han ska sänka skatterna för de högavlönade men påstå att han gör det för de med de låga inkomsterna. Han ska satsa på välfärden samtidigt som han ökar klyftorna eftersom det är så bra för folk att bli lite fattigare, då blir de både friska och får jobb. Sedan måste de äldre få sitt säger Reinfeldt. Hur ska det sluta???


moderatavslut


Borg i dn

Blair i DN

ska Borg sockra budgeten framöver


Anna Johansson från Göteborg tydlig att vi ska ha en vass jobblinjeJobben, jobben, jobben handlar också om möjlighet till skola och utbildning. Det handlar om företagsklimat som faktiskt varit gott i Sverige. Det handlar om att bejaka tjänstesektorn utan att hålla på att subventionera höginkomsttagarnas hushållsnära tjänster.

Det handlar om småföretagandet, där vi måste utveckla en socialdemokratisk syn. Illojal konkurrens som finns bland småföretagarna måste beivras, så att de många seriösa småföretagen har möjlighet att utvecklas.


Sedan fortsatte rådslagsdiskussionerna bland annat med att metallsordförande Stefan Lövdén beskrev arbetet i välfärdsgruppen, utskottsarbete och paneldiskussion med tuffa frågor från deltagarna. Dessa frågor kommer nu att behandlas i S-föreningar, arbetarekommuner, facklubbar och rådslagskvällar med allmängeten.

En första anhalt blir det på framtidsdagarna i Stockholm den 11-12 november.


Marie Granlund om skolan


Rådslagsarbetet fortsätter här i Skara, nu med Marie Granlund. Hon har lett skolrådslaget som haft ett snabbspår i partiet
Marie berättar om satsning för att minska klasstorlekarna och anställa fler lärare för att höja kunskapsnivån och förbättra studieron. Varje elevs kunskaper ska följas upp och utvärderas varje termin från första årskurs och nationellt kvalitetssäkrade prov och tester i svenska, matematik och engelska. Minst 2 tim schemalagd läxläsning i veckan för alla elever. Dessutom behöver friskolesystemet ändras så att friskolornas får rätt att starta och verka på samma villkor som kommunala skolor, föräldrar och elever måste få rätt att välja mellan olika alternativ och politiken måste ges möjlighet att påverka etablering så att resurser styrs till undervisning istället för överetablering. Bort med avarterna om friskolorna osv. Kommunerna måste få ett större inflytande och alla barn ska kunna gå i skolan i sin närhet. Plattformen är fyndigt döpt till kunskap för ny tid, mycket bra det också.

LÄS MER på socialdemokraterna.se.

se filmerna på youtube


Leif Pagrotsky lyfter en mycket spännande debatt om en ny ekonomisk världsordning.

image296

Valutafonden IMF, Kinas allt större ekonomiska makt, protektionism och försvarets roll i framtiden är några exempel på vad Paggan lyckades trollbinda oss med. Vi har mycket spännande utmaningar framför oss för arbete med demokratisering, hejda valutaspekulationer, fredsarbete och fredsförhandlingar. Därför är det viktigt att samarbeta med systerorganisationer och socialdemokratiska partier runt omkring i världen. Debatten fortsätter här i Skara


Socialdemokraterna i Västsverige diskuterar framtiden


Just nu träffas 150 socialdemokrater från Halland, Göteborg, Bohuslän, Södra och Norra Älvsborg samt Skaraborgare på Rosers Salonger i Skara.

Vi pratat näringspolitik, gott företagsklimat, utbildning, arbetslinjen, infrastruktur för framtidens jobb.

Vi diskuterar klimatet, miljön, energiåtgången, oljeberoendet, alternativa bränslen, koldioxidutsläpp och smarta lösningar för byggande och boende.

Vi debatterar hur vi ska klara en bra välfärde i form av skola, förskola, sjukvård och äldrevård på ett kvalitativt, pedagogiskt och ekonomiskt försvarbart sätt.

På agendan står också globaliseringen, internationalismen, freds och fattigdomsbekämpning i välden. Det är en mycket spännande dag som sker inom ramen för vårt rådslagsarbete.


Med vilken trovärdighet talar moderaterna om arbetsrätten?


I sin iver att ömsa skinn, lägga sig nära mittenväljarna och skyla över sin högerpolitik, försöker högern tala sig varm för arbetsrätten.

Man tar sig för pannan. Ett parti som jagat facket med stor frenesi och som inget annat vill än att krossa facket för att vanliga arbetare inte ska ha några företrädare. Ett parti som sänker a-kassan och i förlängningen av det också lönerna. Ett parti som ser till så att det blir så dyrt att vara med så att de med låga inkomster inte har råd att vara med i vare sig a-kassa eller facket.

Med vilken trovärdighet kan ett sådant parti sedan säga att vi ska ha likvärdiga parter på arbetsmarknaden? Mitt svar är ingen trovärdighet alls.
arbetsrätten

dn

svd om arbetsrätt

Borg i svd


jobben, utbildning och framtid

Många borgerliga företrädare påstår att en tredjedel av de nya jobben är regeringens förtjänst, och hänvisat till Konjunkturinstitutet. Men vad är det som sagts egentligen?

Konjunkturinstitutet skriver om handlar om prognosen för framtiden - inte om vad som ännu har skett. Dessutom betonar de att effekten av regeringens politik är mycket osäker.


Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén till Dagens Nyheter att regeringens politik inte har haft någon som helst inverkan på sysselsättningsutvecklingen hittills .

Även SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist är inne på samma linje som Mats Dillén. Han säger så här: "Jag tror att vi hade fått en bra sysselsättningsutveckling i vilket fall som helst"


Med facit i hand så vet vi alltså att denna sysselsättningsökning skulle ha skett även med en socialdemokratisk regering. Som vi också sa i valrörelsen. Dessutom hade vi inte försämrat ekonomin för de som ändå är kvar i arbetslöshet och för de sjuka. Man behöver inte öka klyftorna bara för att jobben ska strömma till. Och man behöver inte dramatiskt höja a-kasse och fackföreningsavgiften. Det gör den borgerliga regeringen för att de vill att fackföreningsrörelsen ska tappa kraft.

Dessutom drar de ner på komvux och på arbetsmarknadsutbildningar för att man ska få färre chanser i livet att utbilda sig. De går ifrån sin egen så kallade jobblinje när de inför ytterligare ett bidrag.  Nämligen bidraget till unga friska människor så att de ska stanna hemma för 3000 kr i månaden. Det kallas vårdnadsbidrag men är inget annat än "öka skillnaderna mellan män och kvinnor bidrag"


Kejsarens nya kläder - Vem kommer att avslöja att Reinfeldt är naken?Ökade klyftor, orättvisa och otrygghet är lika gammaldags nu som då. De har inga idéer och visioner mer än att det måste vara större skillnad. Dessutom har han mage att ljuga i sitt inledningsanförande. Han påstod nämligen att de många jobben som tillkom under socialdemokraternas senaste år bara var plussjobb. Han vet mycket väl att de inte räknades in i statistiken. Men han valde att ljuga om det. De 100 000 jobb som strömmade till från september 2005- september 2006 var tack vare den goda ekonomin som socialdemokraterna ordnat och att det då går att dra nytta av den högkonjunktur som pågår just nu.

Nu ska de förnya sig ännu mer säger de. Nya eller inte - de är samma gamla högerpolitik .svd

DN

tung Borg

påstår sig bli mer sossig

ska bli nyare


Kvinnliga småföretagare gör underverk


Nu har jag varit med om en fantastisk upplevelse. Dels har jag uppmuntrats att göra mitt eget glassmycke dessutom har jag fått en föreläsning om hur företagare har det i sin vardag

image294

Christina Voronko och Annika Östlind,,egenföretagare handledde oss i smyckes smidning, de var jätte duktiga. de hade framåt anda och villa hjälpa alla


Behåll parklekarna i Stockholm


Idag har Socialdemokraternas barngrupp i Riksdagen besökt Observatorielundens parklek här i Stockholm. Det är en kommunal parklek som har it-baserade lekredskap.

Vi fick en visning av föreståndaren Björn Ingvaldsson och sedan kom Barbro Samuelsson från Rålambshovs parklek och pratade om barns rätt till lek och barns behov av lek.

Dessutom träffade vi massor av barn som vi fick leka med. Vi hade jätte kul.

Det sägs att den borgerliga majoriteten i Stockholm ska sälja ut parkleken, ska baren bli handelsvaror och betraktas som lönsamma icke lönsamma?

Behåll och utveckla verksamheten i stället, det är bra för alla.

BARN HAR RÄTT ATT HA KUL som vi säger i Unga Örnar
image293


Klimatsmart, miljömedveten och Skogsmulle


Förändringarna i klimatet kräver åtgärder här och nu. Ju tidigare vi börjar, desto mer sannolikt är det at vi kan hantera klimatförändringarnas konsekvenser. Dessutom till en lägre kostnad.  Lär barnen att bli miljömedvetna via naturupplevelser och varför inte Skogsmulle.


Klimat- och sårbarhetsutredningens presenterat tiigare i år. Utredningen drar två viktiga slutsatser: Sverige kommer att påverkas kraftigt av klimatförändringarna och anpassningen till klimatförändringarna bör påbörjas redan idag.


Desto större negativa konsekvenser kommer klimatförändringarna ju längre vi väntar, för både människor och miljö. Klimatberedningen har 100 åtgärder som vi socialdemokrater står bakom. Än så länge har vi inte sett något konkret från den borgerliga regeringen. Vi förutsätter att de åtminstone orkar tycka till om de förslag som vi har lämnat

Än så länge alltså bara snack och lite verkstad när det gäller borgarna. Ni borde lyssna på Skogsmulle!!!


Littorin kan skratta sig ända fram till valförlusten

Sven-Otto Littorin tror att sossarnas jobbpolitik är ett skämt och han ska vara arbetsmarknadsminister.
Det är möjligt att borgerliga företrädare inte vet att satsning på forskning, utbildning, innovationer, ordning och reda i ekonomin, gott företagsklimat ger jobb.
Det är möjligt att de tror att förvärvsavdrag och högre skatt för pensionärer ger jobb. Det är till och med möjligt att de tror att sämre trygghet ger mer jobb.
Men väljarna är klokare än så. De vill inte ha det bättre på bekostnad att andra får det svårt.
De vet dessutom att bra stöd när man förlorar jobbet är en försäkring på att lönerna hålls uppe för de som har jobb. De vet också att ökade klyftor ger mer brott och oro i samhället. Istället för att underlätta ungdomars möjlighet till en fast anställning och en fast inkomst gör regeringen nu tvärtom och vill se fler tillfälliga och otrygga jobb för ungdomar med fler möjligheter till visstidsanställningar. Det leder till ytterligare oro och osäkerhet.
Just nu går det tack vare högkonjunkturen bra för Sverige. Det ska vi vara glada över och passa på att satsa för framtiden. Det gör inte den blåögda regeingen. Det kan gå fullständigt fel för våra ungdomar.
Sedan kan Totto sitta där och skratta över sina jobbavdrag och sämre ersättningar.

svd


Han får gärna skratta ända fram till moderaternas valförlust

Tjejkväll om utbildning kulturcaféet i Skövde

image292
Ikväll fick tjejer och kvinnor berätta om sina framtidsdrömmar om arbete, utbildning och trygghet.
Många lämnade idéer, tankar och synpunkter på hur utbildningen formas för att vara modern.  S-kvinnor i Skövde bjöd på sallad när vi hade tjejkväll om rådslaget.

Just nu pågår rådslagsarbete där allmänheten har möjlighet att ge synpunkter om hur socialdemokraterna ska utforma sin politik till att bli modern, ansvarstagande och rättvis.


Det borde vara skolans ansvar att se till att alla elev får godkänt. Läxhjälp till alla elever. Öppna skolan på kvällarna med fler vuxna.

Föräldrarna har ansvar att se till att eleven kommer till skolan och det behövs en ständig dialog. Det borde alltid vara en naturlig kontakt mellan föräldrar, elever, lärare och skolpersonal med fler anställda. Var några av de synpunkter som kom fram. Liksom åsikten om att KOMVUX måste få finnas kvar för att alla ska få en andra chans i livet och en tredje också. Studiemedlen är för låga.

-Varför ska bara de elever med rika föräldrar slippa jobba extra?

Andra synpunkter var att skolan måste bli mer rättvis och eleverna måste känna att de blir rättvist bedömda. Det måste gå att bedöma elever på olika sätt. Tal, skrift, framförande, praktiskt osv.

dn om antagningsprov

Emma till exempel berättade om att Folkhögskolan hon går på ger mycket större inflytande än när hon gick på gymnasiet. Gymnasiet, för långa lektioner, skolan lyssnar inte elevernas önskemål om.

 Emelie berättade om högskolan där kåren ett stort inflytande, att eleverna styr sin egen utbildning mycket mer. Hon menade att det vore bättre om utbildningen lades upp i  i projektform, med mindre grupper, fler vuxna och mer individellt anpassat för eleverna eftersom vi är så olika både de som har lätt för sig och de som har svårt för sig.

Alla elever ska ta ansvar för sin utbildning men få hjälp för att klara sina mål.

En examen ska vara en garanti på att du klarar en viss utbildning.

Det kom in många synpunkter under kvällen som kan skickas vidare till Socialdemokraternas Rådslag


Miljöintresset hos moderaterna bara läpparnas bekännelse


Många har tyckt att det är väl bättre senat än aldrig när det gäller moderaternas uppvaknade om klimatet, miljön och jordens överlevnad. Men frågan är om de har vaknat? Visserligen har Reinfeldt åkt till USA och tagit emot kredit för beslut som sossarna genom fört och visserligen säger Carlgren att de sattas på Östersjön men det är ju pengar de tagit från den biologiska mångfalden.   Även bland m-motionerna från miljöutskottet är det skralt med konkreta förslag om hur miljön ska förbättras. Däremot finns två enskilda moderata förslag om att effekterna av att bryta mot miljöbalken måste minska för företagen. De har väldigt få förslag på miljö- och klimatområdet och det finns en hel del övrigt att önska.

Regeringen avskaffar till exempel miljömålet i konsumentpolitiken. Men vi socialdemokrater vill förstärka konsumenternas möjligheter genom att införa en klimatmärkning som visar hur mycket koldioxidutsläpp en vara har orsakat. Miljöbilspremien är ett steg i rätt riktning men det borde även ges till de äldre bilarna som görs om, det är ju trots allt inte alla som kan köpa ny bil.

Men de höjer korkat nog även  på den miljövänligaste dieseln, den så kallade miljöklass ett-dieseln. Den betydligt miljöfarligare dieseln, den i miljöklass tre, slipper skattehöjning

Ett steg framåt och två bakåt alltså


Tjejkväll på kulturcaféet

Tjejer och kvinnor ska få berätta om sina framtidsdrömmar om arbete, utbildning och trygghet.

Vad har de har för idéer, tankar och synpunkter på hur framtidens jobb ser ut, hur utbildningen formas för att vara modern och hur vi alla ska ha ekonomisk trygghet i förändring.  S-kvinnor i Skövde inbjuder till tjejkväll för att prata jobb, välfärd och miljö.

  

Just nu pågår rådslagsarbete där allmänheten har möjlighet att ge synpunkter om hur socialdemokraterna ska utforma sin politik till att bli modern, ansvarstagande och rättvis.

  

Efter valförlusten 2006 måste vi ta nya tag och lyssna på fler därför vill vi ha in synpunkter.

Vi lyssnar och tar till oss för att forma socialdemokraternas politik.

  

Arrangörer är S-kvinnor i Skövde men alla är välkomna


Peter Carlsson och de blå grodorna

image291

De är lysande att höra, roliga att lyssna på historierna och berättelserna. Musiken och sångerna är fantastiskt bra. Fisken Evert var otrolig. För att inte tala om Peter Carlsson och hans kompisar Staffan Wiklander på bas, Lars Dylte, klaviatur & saxofon (som kommer från Skövde) och Ola Norrman på slagverk och mimik. En härlig eftermiddag helt enkelt. Jag är såld.


EU är omodernt, odemokratiskt och orättvist - det kan vi ändra på

Det behövs fler sossar i EU. Sossar som vill demokratisera EU, som vill modernisera EU och som vill ha mer rättvisa både mellan folken inom EU-länderna men också i resten av världen. Ett av problemen med EU är att det finns för många konservativa, högerliberala fundamentalister som vill förhindra moderniseringen.

Nattens beslut om ett nytt fördrag kommer inte att ändra på det men det kan vara ett steg i rätt riktning. Samarbetet behöver bli enklare, öppnare och lättförståligt för att medborgare ska känna delaktighet. Då behövs naturligtvis ett fördrag som underlättar inte försvårar det. Men EU är en process som hela tiden kommer att förändras precis som vi Ser Sverige förändras i raskt takt just nu med större skillnader mellan folk.

Vi har en omodern, oansvarig och orättvis borgerligregering i Sverige. Så länge vi har det så är det de som representerar oss på ministerråden m.m.. Höger och vänster spelar roll även i EU-samarbetet . Exempel på det är ;

-        Tjänstedirektivet

-        Vaxholmsmålet

-        Jämställdheten

-        Folkhälsomonopolen

-        Miljön

I de frågorna har vi helt olika uppfattningar mellan höger och vänster. Så det spelar stor roll för EU om vi blir fler Sossar i Europa
svd

dn


politik, Europa, EU.


Självfallet ska vi bejaka jobb inom tjänstesektorn men inte med bidrag


Varför ska skattebetalarna hålla höginkomsttagarna underarmarna genom att skattesubventionerade tjänster?

Det finns säkert även de som tycker att till exempel bilreparationer och klippning hos frisören är dyrt och att samhället borde gå in med stöd där, ska det också subventioneras av skattebetalarna.
Det har aldrig funnits något som hindrar kvinnor och män med höga inkomster och omfattande arbetstid att köpa de tjänster som erbjuds på marknaden. Är då verkligen en av de viktigaste insatserna att ge städbidrag till samma personer som av regeringen redan har fått stora gåvor i form av sänkt fastighetsskatt och avskaffad förmögenhetsskatt? Samtidigt som man lägger en budget som tvingar pensionärer att betala högre skatt än löntagare med samma inkomst och försämrar sjukpenningen och föräldrapenningen.
Till och med näringsminister Maud Olofsson har motvilligt medgivit att problemet med svart arbetskraft består. Det som var ett av huvudargumenten med införandet av skattesubventionerade hushållstjänster har alltså i stort sett blivit ett slag i luften. Sveriges Radios undersökning visade på ett utbrett fusk med felaktiga kvitton där alla möjliga aktiviteter döptes om till sånt som är avdragsgillt. Näringsministern valde visserligen uppseendeväckande nog att bagatellisera det här, men det gör knappast saken bättre.
Att mitt i brinnande högkonjunktur föra en så uppenbart omodern och orättvis politik är ett hot både mot Sveriges välstånd och tillväxt.


Mona Körde över både Fredrik och Maud, idag var hon vass!!

En vass oppositionsledare på hugget, rapp, snabb och flexibel.

I dagens partiledardebatt lyckades Mona Sahlin pressa samtliga fyra partiledare från Regeringen så att de kom på reträtt. Hon var både mycket förberedd, påläst och kvick i replikerna. Det gjorde att hon fick ett övertag direkt med sin inledning och att de andra kom i försvarspositioner som de hade svårt att ta sig ur.  Hon redogjorde för socialdemokraternas förslag om forskning, utbildning och strategiska satsningar som ska hålla även under nästa lågkonjunktur. Sådana satsningar som ger jobb i längden. Hon var tydlig med att vi inte ville ta bort förmögenhetskatten men att vi kan tänka oss skattesänkningar om vi ändå kan klara skolan, omvårdnaden, sjukvården och solidariteten med de sämst ställda.

Hon poängterade att vi inte är emot servicesektorn utan de skattesubventioner som de hushållsnära tjänsterna ger till höginkomsttagarna. Hon var också tydlig med att om man blir arbetslös ska man ha en a-kassa värd namnet. På allt detta ville naturligtvis inte de borgerliga företrädarna höra. De ville höra att alla ska vara glada och nöjda med dagens politik och ingen ska klaga.

Men deras försök till tillrätta lägganden om att det inte alls är orättvisst att göra det sämre för de fattiga föll platt till golvet.

Det gav ett sådant gensvar att jag fick ett sms från en bensinmack i Lidköping som löd " Mona Kör över både Fredrik och Maud, heja Mona. Och jag kan bara hålla med. Idag var hon lysandeDN om Sahlin
DN om Reinfeldt
SvD om debatten


SKULLE DET INTE BLI LÄTTARE FÖR SMÅFÖRETAGEN?


Regeringen höjer skatter och gör det inte lättare för småföretagen. Dessutom förhalar de frågan om trygghet för småföretagare. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte under förra mandatperioden en utredning med syfte att stärka tryggheten för småföretagarna. Utredaren skulle se över socialförsäkringssystemen för att anpassa dem till småföretagarens förutsättningar. Den borgerliga regeringen stoppade utredningen i början av året.

  

Regeringen ignorerar småföretagarens behov av trygghet. Allt fler kommer att gå mellan anställning och företagande under olika perioder i livet. Frågor kring trygghet vid föräldraledighet och sjukdom är lika viktiga för småföretagaren som för den anställde. Jag får frågan både om enklare regler men också bekymret att småföretagen fick höjd skatt vid årsskiftet.  Många småföretagare  tar upp trygghetsfrågorna. De är besvikna på att regeringen inte lyssnar på dem


svd


Äntligen rättvisa, Stureplansförgriparna blev dömda, rättsväsendet fungerade tillslut

Fyra år fick stureplansprofilerna . De är  "chockade", Men visst var det tillslut en  upprättelse, för kvinnan som utsatts för övergreppen  och för alla andra andra som blivit förnedrade, utsatta och förtryckta.
Kvinnor har rätt till sin egen kropp.  Vår lagstiftning ska vara könsneutral. Dagens dom tyder på att det går att tolka den så i motsatts till tidigare domar i fallet. Äntligen en liten upprättelse för alla dem som blivit utsatta men jämställda är vi inte ännu

svd


Bra rutet om att stoppa porrbilarna


Sätt stopp för porreklamskyltar på bilar i Stockholm city. Det kräver nu två S-kvinnor och riksdagsledamöter för Socialdemokraterna i en aktuell motion.
- Den här reklamen är förnedrande för kvinnor, säger Sylvia Lindgren (s).


Reklamskyltarna har väckt starka reaktioner.

Riksdagsledamöterna Sylvia Lindgren (s) och Veronica Palm (s) kräver ett förbud mot den kontroversiella reklamen 

I flera år har skåpbilar åkt runt med reklam för porrklubbar i Stockholms innerstad.  Och i flera år har Sylvia försökt soppa det äckliga bilarna utan framgång. Men trägen vinner, fortsätt med engagemanget vi är många som stödjer er kamp.

De är dumma, fula, nervärderande och löjliga. Bort med dem omedelbart!http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=704727


Borg tycker det är märkligt - han är en märklig man


När över 10% av landets villaägare för höjd skatt på grund av hans politik, då blir Borg förvånad över att folk blir arga.

Men snälla herr finansminister, du har sagt att alla ska få en sänkning. Klart att folk blir ilska om de inte får det du har lovat. Du har ju lurat dina egna väljare. Varför ifrågasätter du villaägarnas beräkningar, varför nervärderar du deras påståenden genom att säga att undersökningen är märklig?


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=705104


Över var tionde småhusägare tvingas betala mer i fastighetsskatt

Trots de fagra löftena som t.ex -  Alla hus får en sänkning jämfört med idag. Hela landet tjänar på det, säger Finansminister Anders Borg 19/9 till TT,

- Alla småhus får en sänkning av fastighetsskatten och en rätt kraftig sådan. Och hela landet tjänar på förslaget, Finansminister Anders Borg 19/9 till SvD. Trots det får 220 443 småhusägare får höjd fastighetsskatt år 2008.

Varför ska vi lita på Borg nästa gång han påstår någonting, när han uppenbarligen för Svenska folket och till och med sina egna väljare bakom ljuset

I Lidköping får 1411 småhusägare höjdskatt det är 16% i Skövde får 1033 småhusägare höjs skatt det är 11%, i Mariestad är det 330 småhusägare som får höjd skatt, som är lurade av Anders Borg, lurade av Cecilia Widegren och av Holger Gustavsson


http://www.villaagarna.se/pls/portal/docs/1/650487.PDF


http://www.e24.se/dynamiskt/skatterdeklarationer/did_17302658.asp


höjd fastighetsskatt


Insikt om vikten av att engagera sig!


Idag mötte jag fackligt aktiva som utbildar sig i samhällskunskap, ekonomi och ideologi.

Det var på en högkvalitativkurs på Billingen i Skövde där fackligt aktiva nu studerar ingående hur samhällsekonomin och dess drivkrafter fungerar. Jag fick möjlighet att berätta om den skuggbudget som vi socialdemokrater lagt i Riksdagen.

Kursdeltagarna var mycket engagerade och på hugget om hur den framtida politiken borde se ut och arga på de ökade klyftor som nu växer fram i rask takt. Extra intensiv blev debatten när vi kom i på hur socialdemokraterna borde forma sin politik och jag berättade om det Rådslagsarbete som pågår nu. Insikten om man har den politik och de företrädare som man förtjänar hade sjunkit in djupt.

Det verkar som om de kvinnor och män jag träffade idag var beredda att engagera sig för att få en förändring. Det bådar gott


Uppmaning till utrikesminister Carl Bildt! - Stöd Burmafolkets krav på skärpta sanktioner mot miltärjuntan


 Idag15 oktober beslutar EU om sanktionerna mot Burma ska skärpas. De sanktioner som finns i dag är ineffektiva, bland annat eftersom de utesluter handeln med de sektorer som juntan tjänar mest pengar på.

Många EU-länders regeringar har tydligt deklarerat att de är för skärpta sanktioner mot juntan. Vissa länder som helt var mot sanktioner tidigare har ändrat uppfattning efter den senaste tidens våldsutövning från juntans sida. Men Sveriges regering duckar varje gång frågan ställs och deklarerar inte tydligt vilken åsikt de har och driver.


Nu mer än någonsin behöver Burmas folk och demokratirörelse omvärldens stöd. Militären har tystat ner demonstrationerna, nu är det upp till omvärlden att sätta press på Burmas militärjunta. Vi få inte ge upp Burma bara för att nyhetsmedierna inte följer folkets kamp varje dag.


Burmas folk har gjort sin röst hörd genom att demonstrera på gatorna för fred, frihet och demokrati. Militärjuntan har svarat med våld och tystat deras röst. Nu är det upp till det internationella samfundet att visa sitt tydliga stöd för Burmas folk och att skarpt markera att militärjuntans beteende är oacceptabelt.


Aung San Suu Kyi, och demokratirörelsen har i många år vädjat till det internationella samfundet att införa riktade ekonomiska sanktioner mot Burma för att stoppa pengaflödet till generalerna.


Men EU och Sverige handlar med och investerar i Burma vilket förser militären med inkomster inom sektorer som olja, gas och timmer.


 Sveriges regering borde skärpa politiken mot Burma och arbeta för att EU stärker den gemensamma ståndpunkten mot Burma och förbjuda handel och investeringar i sektorer som ger den burmesiska regimen stora inkomster, däribland olja och gas och timmer.


Dra inte för stora växlar av bra opinionsläge även om det värmer gott


Visst är det bra för självförtroendet att socialdemokraterna ensamma är lika stora som de fyra höger/borgerliga allianspartierna. Men det är för tidigt att tro att vår politik är tillräckligt attraktivt. KD ramlar underspärren för att de är omoderna, men hur ska vi bli moderna?

Vi behöver fortsätta diskutera i rådslag, lyssna och ta in synpunkter från fler än bara de som går på socialdemokratiska möten.

Som exempel kan jag nämna hur vi ska göra i Skövde. Vi ska vi bjuda in till Tjejkväll 22 oktober på kulturcaféet Vi söker dig tjejer och kvinnor som vill berätta om sina framtidsdrömmar om arbete, utbildning och trygghet. Vad har de för idéer, tankar och synpunkter på hur framtidens jobb ser ut, hur ska utbildningen formas för att vara modern och hur ska den ekonomiska tryggheten se ut i samhällsförändringen.

Det är S-kvinnor i Skövde som inbjuder till tjejkväll för att prata jobb, välfärd och miljö. Det är i samband med det rådslagsarbete som pågår där allmänheten har möjlighet att ge synpunkter om hur socialdemokraterna ska utforma sin politik till att bli modern, ansvarstagande och rättvis. Efter valförlusten 2006 måste vi ta nya tag och lyssna på fler därför vill vi ha fler synpunkter. Vi ska lyssna och tar till oss för att forma socialdemokraternas politik.

  

Kd under spärren


Svenska folket sågar den nya fastighetsskattenTre av tio väljare anser att regeringen har uppfyllt löftet om fastighetsskatten. Bland borgerliga sympatisörer är stödet större, bland dem upplever nästan hälften att regeringen lever upp till sitt vallöfte om förändrad fastighetsskatt, enligt en Sifo-undersökning som Villaägarnas Riksförbund beställt.


Inför valet 2006 lovade den borgerliga alliansen att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en låg kommunal avgift. Löftet bidrog starkt till regeringsskiftet. Men enligt en ny undersökning från Sifo anser endast 27 procent av de tillfrågade att regeringen idag uppfyller vallöftet om en låg kommunal avgift.

Klart att folk känner sig djupt bedragna av borgaralliansen. En mycket stor majoritet av Svenskarna anser att vallöftet är brutet.

Undersökningen visar att småhusägare har andra förväntningar än det förslag som regeringen presenterat. Bland dem som tycker att regeringen brutit sitt löfte och har angett vilket belopp de anser motsvarar deras förväntningar, uppger 70 procent att den kommunala avgiften bör vara under 4 000 kronor.

De enda som är nöjda är moderata väljare och de som bor i Stockholms- och Göteborgsområdena.Det talar sitt tydliga språk. En vanlig Skaraborgare eller småhusägare ute i hela landet får betala till vissa delar av storstäderna.villa ägarna


gamla bilar, trafiksäkerhet och miljö

Nu är jag på Motorhistoriska Riksförbundets förbundsstämma på Täby Park Hotell i Stockholm.

Det börjar med frågestund med Anders Karlsson, ordförande i riksdagens trafikutskott, Peter Ekman från Bilprovningen, Lars Carlhäll och Mats Hjälm från Vägverket samt Stig Sjöberg från förlaget Albinsson&Sjöberg och Fredrik Westerlind från Folksam. Med på podiet finns även Helen Elmgren från MHRF-försäkringen och förbundsordförande Horst Brüning. Moderator är Peter Edqvist från MHRF:s styrelse.

Hittills handlar frågorna om trafiksäkerhet, om bälte i gamla bilar, om miljöpåverkan. Det är inte de historiska motorfordon som förändrar klimatet, de körs i en så liten omfattning 150 mil om man jämför det med den kraftigt ökande tunga trafiken som dels kör sönder vägarna och släpper ut partiklar, koldioxid osv. Men diskussionen kom ändå in på att alla kan bidra på sitt sätt. Kan man få ned utsläppen på sin bil med att köra sparsamkörning (ekodriving) eller genom tekniska lösningar så är det positivt. Dessutom är det ju så att de som äger ett gammalt fordon kör oerhört försiktigt.

Mona lyfter på stenarna i partiet


Heliga kor och tunga lass, allt ska prövas genom rådslagen. Det är bra och modigt att inte omedelbart ha svaren på alla frågor. Ödmjukhet och lyssnade är viktiga komponenter i formadet av en ny modern socialdemokratisk politik. Eftersom samhället förändras och vi med den.  Övergången mellan studier och arbetsmarknaden måste förbättras. Många nyblivna akademiker får vänta länge på sitt första jobb. Högskolan och arbetsmarknaden måste samverka samverkan, till exempel genom praktikplatser eller traineejobb.

Stärk arbetslinjen genom att stimulera till ökad kompetensutveckling. Personer vars kompetens inte överensstämmer med företagets behov borde får möjlighet till vidareutbildning i bestående anställningar eller omställning till nytt jobb. Fördelen med försäkringslösning jämfört med individuellt sparande är att alla omfattas av möjligheten den dag behov uppstår. Fördelarna är att parterna får ansvara för tillämpningen, vilket minskar behovet av central regelstyrning och ökar möjligheterna till individuellt anpassade lösningar som i exempelvis omställningsavtalen.

Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden kommer att fortsätta. Fler kommer att behöva gå från ett jobb till ett annat. Omställning måste bli lättare för människor - inte svårare. Mona är beredd att pröva om man genom en stimulans från samhällets sida kan utveckla modellerna för omställningsavtal i syfte att stärka stöd och rådgivning vid strukturomvandling för det stora flertalet anställda på svensk arbetsmarknad.Mona i DN


De fattiga drabbas mest av klimatförändringarna - Grattis till Fredspriset Al Gore och FNs klimatpanel


Nobels fredspris 2007 delas mellan FN:s klimatpanel och Al Gore.

FN:s klimatpanel IPCC levererade sin fjärde rapport i februari i år. I rapporten konstateras att forskningen nu visar att halten av koldioxid i atmosfären är högre än den har varit på åtminstone 650 000 år. Orsaken är mänskliga aktiviteter; särskilt förbränning av olja, bensin och kol. Utsläppen av växthusgaser har dessvärre redan lett till en varmare jord; temperaturökningen är 0,7 grader, vi har fått varmare havsvatten, högre havsyta, smältande snö och isar. IPCC konstaterar också att det är mycket troligt att det är utsläppen av växthusgaser som ligger bakom jordens uppvärmning och de allt häftigare regnväder som jorden drabbas av. Rapporten är en svidande vidräkning med den oförmåga världssamfundet hittills har visat när det gäller att hantera klimathotet och på allvar minska utsläppen av växthusgaser.

De fattiga drabbas mest av klimatförändringarna


Oavsett omfattningen av de pågående klimatförändringarna är det jordens fattiga människor som drabbas hårdast av extrem torka, jorderosioner, översvämningar och orkaner. 2 000 kvadratkilometer mark omvandlas varje år till öken i Nigeria, var femte invånare i Brasiliens nordöstra delar tvingas flytta på grund av vattenbrist och Gobiöknen i Kina har redan slukat tre provinser. Samtidigt faller ansvaret för att agera tungt på världens industriländer. I USA är till exempel koldixiodutsläppen per person och år tio gånger högre än i utvecklingsländerna. I Sverige är de tre gånger högre. Läget är synnerligen allvarligt, men omställningen till ett hållbart samhälle rymmer, rätt hanterad, en stor potential i tillväxt, arbetstillfällen och livskvalitet. Vi vill driva en hållbar politik för jobb, tillväxt, framtidstro och konkurrenskraft. Det handlar om att minimera de skadliga verkningarna på miljö, hälsa och klimat samtidigt som vi garanterar en fortsatt säker energiförsörjning och god tillgång på el till konkurrenskraftiga priser för industrin.

Jätte bra att Al Gore har upplyst om klimatförändringarna som människan själv påverkat.


Numera är miljöfrågan "het" i alla länder och till och med moderaterna som så sent för ett år sedan inte ville att Sverige skulle gå före för miljön. Sent ska syndaren vakna men å andra sidan bättre sent än aldrig.


svd

DN


Tibro, Kvänum och Lidköping

Idag ska jag först träffa träindustriarbetare på Swedwood i Tibro.

Sedan ska jag träffa fackligt aktiva i Vara, vi ska på arbetsplatsbesök i Kvänum.

Förhoppningsvis kan vi både titta på produktionen och prata om jobbpolitiken.

Det är viktigt att vi får möjlighet att diskutera och få synpunkter på hur sossarnas politik ska möta framtidens utmaningar

Det går ju bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Men fortfarande märks det inte för alla. Men de som har det ekonomiskt allra svårast och behöver försörjningsstöd är lika många som för ett år sedan. Regeringen försitter den chans som högkonjunkturen ger att ta tag i dessa problem och hjälpa dem som står längst ifrån arbetsmarknaden tillbaka till arbete.

Ett tydligt exempel är långtidsarbetslösheten bland ungdomar. Trots den goda konjunkturen har 7 500 ungdomar varit arbetslösa i mer än tre månader - en ökning med 300 procent under regeringens första år vid makten. I stället för att rikta särskilda insatser mot dessa arbetslösa ungdomar väljer regeringen att ge alla företag som redan har anställt ungdomar en skattesubvention .

Parallellt med den stigande sysselsättningen redovisar fler och fler branscher brist på arbetskraft. Enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer uppger över 60 procent av alla företag i byggsektorn att de har brist på arbetskraft, och även inom den privata tjänstesektorn och tillverkningsindustrin har arbetskraftsbristen ökat. Den risk som tidigare fanns för flaskhalsar inom några få branscher verkar har spridit sig till stora delar av näringslivet.

Samtidigt vet vi att den högkonjunktur som Sverige är inne i just nu inte kommer att vara för evigt.

Som avslutning på dagen ska jag till Lidköping för att prata jämställdhet med S-kvinnor.


DN


Bakläxa för regeringen kring fastighetsskatten - sju skäl till att slänga förslaget i cylinderarkivet

Skatterna har sänkts mest för höginkomsttagare och förmögna. Dessutom är det främst arbetslösa, sjuka och pensionärer som har fått finansiera skattesänkningarna. Det har lett till att klyftorna i Sverige har vidgats. 

1.      En ränteskatt på 0,5 % av redan beviljade uppskov införs. Enligt en beräkning från Riksdagens utredningstjänst hade 2006 158 000 personer beviljats uppskov för vinst när de sålt sin bostadsrätt. Det genomsnittliga uppskovet uppgick till 394 000 kronor. Den nya ränteskatten innebär en årlig skatt på nästan 2 000 kronor per år i genomsnitt för denna grupp. Därutöver ska ränteskatten också tas upp på uppskov vid försäljning av småhus. Detta innebär bland annat att de nybyggda hus som tidigare hade skattefrihet i fem år, nu i praktiken kan få betala skatt redan från första året.

2.       Uppskoven får inte längre uppgå till mer än 1,6 miljoner kronor. En person/familj som från och med 2008 skaffar sig större uppskov än 1,6 miljoner kronor, måste realisera och betala kapitalvinstskatt för den överskjutande delen.

3.      Möjligheterna till fortsatt uppskov genom arv, testamente, gåva och bodelning avskaffas förutom i undantagsfall. Om exempelvis ett syskon får ärva ett hus, måste denna betala in hela skatten på uppskovsbeloppet. Det kan röra sig om hundratusentals kronor.

4.      Begränsningsregeln avskaffas, förutom för pensionärer. Det innebär enligt Riksdagens utredningstjänst att omkring 15 000 - 20 000 personer med låga inkomster får höjd skatt, trots löften om motsatsen

5.      Frysningen av taxeringsvärdena upphör. Skatterna kommer återigen att börja höjas för dem som bor i områden med stigande huspriser. För hushåll vars hus är värda mindre än 800 000 kronor, kommer detta på sikt att innebära höjda skatter.

6.      Reavinstskatten höjs till 22 procent. Vid en vinst på exempelvis 500 000 kronor ökar skatten med 10 000 kronor.

7.       Taket i fastighetsskatten räknas upp. Taket i fastighetsskatten, som för 2008 hamnar på 6 000 kronor istället för de 2 800 kronor som presenterades i regeringens ursprungliga förslag, är inget fast tak. Det kommer att höjas successivt. Det innebär att alla får höjd fastighetsskatt med tiden. Taket i den kommunala avgiften innebär att personer med lågt värderade hus, får betala högre skatt i förhållande till sitt hus taxerade värde, än personer som har hus med höga taxeringsvärden

 De tre rikaste tiondelarna av befolkningen får nästan 70 procent av alla inkomstförstärkningar, medan de fyra tiondelarna med lägst inkomster får försämrade villkor eller oförändrade villkor. Detta trots att även årets budgetproposition är underfinansierad

svd


Bakläxa för regeringen kring fastighetsskatten - sju skäl till att slänga förslaget i cylinderarkivet

Skatterna har sänkts mest för höginkomsttagare och förmögna. Dessutom är det främst arbetslösa, sjuka och pensionärer som har fått finansiera skattesänkningarna. Det har lett till att klyftorna i Sverige har vidgats. 

?1.      En ränteskatt på 0,5 % av redan beviljade uppskov införs. Enligt en beräkning från Riksdagens utredningstjänst hade 2006 158 000 personer beviljats uppskov för vinst när de sålt sin bostadsrätt. Det genomsnittliga uppskovet uppgick till 394 000 kronor. Den nya ränteskatten innebär en årlig skatt på nästan 2 000 kronor per år i genomsnitt för denna grupp. Därutöver ska ränteskatten också tas upp på uppskov vid försäljning av småhus. Detta innebär bland annat att de nybyggda hus som tidigare hade skattefrihet i fem år, nu i praktiken kan få betala skatt redan från första året.

?2.       Uppskoven får inte längre uppgå till mer än 1,6 miljoner kronor. En person/familj som från och med 2008 skaffar sig större uppskov än 1,6 miljoner kronor, måste realisera och betala kapitalvinstskatt för den överskjutande delen.

?3.      Möjligheterna till fortsatt uppskov genom arv, testamente, gåva och bodelning avskaffas förutom i undantagsfall. Om exempelvis ett syskon får ärva ett hus, måste denna betala in hela skatten på uppskovsbeloppet. Det kan röra sig om hundratusentals kronor.

?4.      Begränsningsregeln avskaffas, förutom för pensionärer. Det innebär enligt Riksdagens utredningstjänst att omkring 15 000 - 20 000 personer med låga inkomster får höjd skatt, trots löften om motsatsen

?5.      Frysningen av taxeringsvärdena upphör. Skatterna kommer återigen att börja höjas för dem som bor i områden med stigande huspriser. För hushåll vars hus är värda mindre än 800 000 kronor, kommer detta på sikt att innebära höjda skatter.

?6.      Reavinstskatten höjs till 22 procent. Vid en vinst på exempelvis 500 000 kronor ökar skatten med 10 000 kronor.

?7.       Taket i fastighetsskatten räknas upp. Taket i fastighetsskatten, som för 2008 hamnar på 6 000 kronor istället för de 2 800 kronor som presenterades i regeringens ursprungliga förslag, är inget fast tak. Det kommer att höjas successivt. Det innebär att alla får höjd fastighetsskatt med tiden. Taket i den kommunala avgiften innebär att personer med lågt värderade hus, får betala högre skatt i förhållande till sitt hus taxerade värde, än personer som har hus med höga taxeringsvärden

 De tre rikaste tiondelarna av befolkningen får nästan 70 procent av alla inkomstförstärkningar, medan de fyra tiondelarna med lägst inkomster får försämrade villkor eller oförändrade villkor. Detta trots att även årets budgetproposition är underfinansierad

svd


En andra chans i föräldraförsäkringen

Vem har inte träffat pappor (och mammor) som säger att de hade agerat annorlunda om de fick ta småbarnsåren i repris? Det är ofta fäder som ångrar att de inte var föräldralediga.  Plötsligt står de där med barn som börjat skolan eller kanske redan är i tonåren - och då har deras föräldrapenningdagar för länge sedan brunnit inne. Vi socialdemokrater har just föreslagit i Riksdagen att ge alla som inte har utnyttjat sin föräldrapenning medan barnen var små en andra chans att ta ut dagarna när barnen är tonåringar. Det kan bidra till en förbättrad relation mellan förälder och barn att ge möjlighet till ett besök i skolan eller skapa tid och ork för föräldern att vara ute på stan på kvällarna. Det som hänt de senaste dagarna visar tydligt att föräldrar och andra vuxna behöver finnas där ungdomar finns på kvällarna.
    Vi socialdemokrater vill även utveckla föräldraförsäkringen för att öka barns tillgång till båda föräldrarna och för ett jämställt föräldraskap. Dessutom borde vi hitta fler möjligheter till att knyta större delar av föräldraförsäkringen till respektive förälder.
dagarna fryses inne


Här diskuterar vi Välfärdens framtid

DSC01309.JPG 
Här syns Mona, Eva-Maj, Maria, Eva och Pia framföra sina synpunkter om jobbet, mer tid och om välfärden i framtiden

höstkampanj i Tibro

 

höst
Höstkampanj i Tibro

Här möter jag Eva-maj, Petra och Birgit på äldreboendet Brittgården

Bevara oss från gatuvåldet men också mot våldet mot kvinnor i hemmen


Eftersom jag varit med i facebook ett tag nu, och på det sättet fått bättre kontakt med vänner jag inte hinner träffa, tyckte jag det var naturligt att även gå med i den grupp på facebook som kallar sig

"Bevara oss från gatuvåldet". Den gruppen ökar lavinartat just nu och det är bra att vi över alla gränser kan visa vår avsky från allt meningslöst våld, mobbing och förtryck.

Det är fortfarande ofattbart och alla som mobbas, hånas, misshandlas borde få en upprättelse. Det gäller naturligtvis även de kvinnor som misshandlas till döds av sina män. För tyvärr är det vanligare med mäns våld mot kvinnor än att killar slår ihjäl varann men båda brotten är lika avskyvärda.

  

Dn stoppa våldet


Markera mot våldet i alla former

Markera mot våldet i alla former

Två fruktansvärda mord har begåtts i helgen, hur kan det gå så illa?

Det är ofattbart att unga pojkar slår ihjäl, mördar varann i Stockholm.

Att unga pojkar trakasserar så till den milda grad att de blir offer för våldet själva i Rödeby.

Vi vet inte allt som ligger bakom men vad vi vet är att alla har ett ansvar. Föräldrar, andra vuxna, kommunen, föreningar, medmänniskor och  vi politiker. Vi måste alla visa år avsky från dessa illdåd och hjälpa de som utsätts för mobbing, förtryck och meningslöst våld.

Jag är ganska säker på att dessa ungdomar inte varit med i Unga Örnar eller någon annan förening där de haft rätt att ha kul.

"Rätt att ha kul!" är ett barnmanifest ska som antogs på Unga Örnars kongress i somras där också och ett 60-tal motioner kring barns rättigheter behandlades.

Att lyssna på vad barn och ungdomar tycke och tänker om nuet och framtiden är en viktig pusselbit.

Sverige måste prioritera barn och ungdomsfrågor bättre än vad som görs idag! Ökad orättvisa och växande klyftor slår alltid hårdast mot barnen
 I barnmanifestet "Rätt att ha kul" som kongressen antogs slås fast en rad åtgärder för att stärka barns rättigheter såväl i Sverige som resten av världen och förbättra för dagens barn och ungdomar.


unga örnar


svd


 


Uppmaning till Reinfeldt - Ställ upp för de mest utsatta ungdomarna, lämna dem inte i sticket

Reinfeldt duktig på att förvränga sanningen, men lättköpta poänger går inte hem i längden.

Många påstår att Reinfeldt vann gårdagens partiledardebatt och om man inte funderar på vad han säger kan jag nog hålla med om det. För hans sätt att attackera och agera kan ju gå hem vid första anblicken. Som tur är, är inte Svenska folket så lättlurade som moderaterna tror.

Han påstår bland annat att jobben kommer till nu tack vare hans politik. Det är ju inte sant. Redan förra året fick Sverige skjuts i jobbtillströmningen med 96 tusen nya jobb och den trenden håller i sig. Det är tack vare att vi haft ordning och reda i ekonomin, att vi haft gott företagsklimat och att vi satsat på utbildning under en lång tid. Dessutom har vi högkonjunktur det går bra för Sverige. Det ska vi alla vara glada över. Men att det skulle bli fler jobb bara för att de arbetslösa blir fattigare finns ingen sanning bakom. I andra länder där man inte sänkt a-kassa har jobben strömmat till i lika stor utsträckning.

När Reinfeldt sedan börjar prata om att han tycker att det är bra att ungdomarna är helt arbetslösa än att de deltar i något arbetsmarknadsprogram eller utbildning kommer hans verkliga människosyn fram. "Bliv vid sin läst du unga människa som inte lyckats få ett jobb, vi från staten ska inte hjälpa dig". Så sa inte Reinfeldt för han är för slipad för att säga det rent ut. Men detta kan ju lätt genomskådas eftersom långtidsarbetslösheten bland ungdomar ökat lavinartat detta året.
Det är definitivt inte bra för ungdomen, för de som vill ha mindre brott och fylla i samhället, inte bra för de som vill ha ett tryggt sammanhållet samhälle. Det är helt enkelt inte bra för någon, att lämna utsatta ungdomar i sticket.

svd

DN


Självfallet är jobben viktigast därför behövs En offensiv för fler jobb, som klarar även en lågkonjunktur

Eftersom jobben är så viktiga har  vi lagt förslag i Riksdagen om flera offensiva satningar.


Exportfrämjande för små- och tjänsteföretag. Vi vill satsa totalt 220 miljoner kronor på fler exportrådgivare som hjälper mindre företag ute i regionerna, fler exportsäljare och stärkt närvaro på viktiga framtidsmarknader.


Nytt innovationslån. Ett nytt innovationslån med en förenklad ansökningsprocess och låga krav på medfinansiering föreslås. Totalt avsätts 40 miljoner kronor per år 2008-2010.


Fler högskoleplatser. Antalet platser vid högskolan ska öka med 4 500 platser till 2010.


Stor satsning på forskning. Vi satsar 2 miljarder kronor mer än regeringen till forskning 2008-2011. Av dessa riktas 100 miljoner kronor per år till företagsnära forskning till småföretag, tjänstesektorn och miljöteknikbranschen.


Nyföretagartorg. En ny statlig satsning via Almi för att uppmuntra de kommuner som inrättar nyföretagartorg, där de som vill starta företag kan få tillgång till lokaler, telefoni och övrig service till låga kostnader.


Utbilda bort arbetskraftsbrist. 20 000 platser i arbetsmarknadsprogrammen uppgraderas till kvalificerad arbetsmarknadsutbildning inriktad mot bristyrken - öppna även för akademiker (1,0 miljard kronor).


Avstampsutbildningar för långtidsarbetslösa ungdomar. Ungdomar som har varit arbetslösa i tre månader ska erbjudas korta utbildningar i specifika yrkeskunskaper. Dessa ska inte kräva några teoretiska förkunskaper - vilket gör att de är öppna även för de som inte har en slutförd gymnasieutbildning (350 miljoner kronor).


Introjobb. För att underlätta för ungdomar som har generella utbildningar att finna ett arbete ska en ny form av lärlings- och traineeplatser utvecklas, så kallade introjobb. Detta ska ske tillsammans med arbetsmarknadens parter (500 mkr).


Och sist men inte minst infrastruktursatsningar för väg, järnväg och bredband i hela landet


jobben viktiga i DN

Sahlin har gått i kapp m-ledaren på flera områden och i kväll drar hon förbi


Opinionsföretaget Synovate har inför söndagskvällens debatt i tv mellan de två ledarna frågat drygt tusen väljare vad de anser om Reinfeldt och Sahlin som landets ledare. Skriver TT. Frågorna gäller vad som kan hända vid nästa val 2010, då de båda förmodas vara statsministerkandidater.

När det gäller förmåga att leda regeringsarbetet säger 48 procent att Reinfeldt klarar det bättre mot 37 för Sahlin.

Reinfeldt är också den bättre av de två på att företräda landet utomlands, säger 55 procent. Bara 31 procent för fram Sahlin.

Hon har däremot bättre förmåga att skapa majoritet för sin politik i riksdagen, säger 45 procent mot 38 för Reinfeldt.

Socialdemokraternas ledare har också förmåga att ingjuta hopp om en bättre framtid för dem som bor i Sverige säger 51 procent mot 34 som tror mer på Reinfeldt.

Det procentenheter som saknas till summan 100 gäller dem som inte kunnat ta ställning.

Svaren visar också att Sahlin stärkt sin ställning när det gäller tre av de fyra områdena. Som företrädare utomlands är ställningen oförändrad, skriver Dagens Nyheter.


Varje tid kräver nya lösningar. Men en orättvis, oansvarig och omodern politik är aldrig rätt.


Ett år har gått sedan Anders Borg blev finansminister. Sverige var mitt i en högkonjunktur, ekonomin gick på högvarv och jobben blev fler. De hade chansen att minska klyftorna, öka förutsättningarna för alla att hitta nya jobb och anta den gröna utmaningen.

Men den borgerliga regeringen har valt en helt annan väg. Hanteringen av a-kassan, fastighetsskatten och utförsäljningen av de statliga bolagen har genererat kritik i alla läger och skapat oro. Stora skattesänkningar och utgiftsökningar har ökat risken för överhettning - vilket har bidragit till att Riksbanken har tvingats höja räntan. Det är oansvarigt. Plånboken för redan rika har blivit tjockare medan den har tunnats ut för dem som har det tufft. Gapet mellan rika och de med knappa resurser har ökat. Förutsättningarna att klara en förändring i livet - hitta en ny bostad, vidareutbilda sig eller vid arbetslöshet få stöd tillbaka till arbetsmarknaden har försämrats. Det har blivit dyrare att leva och bo. Den borgerliga regeringens politik är inte bara ogenomtänkt, den är orättvis.

Trots att Borg utlovade en tusenlapp till låginkomsttagarna går skattesänkningarna till redan rika. Och pengarna till dem som har det mindre välbeställt försvinner snabbt i form av höjda bolånekostnader, höjd avgift till a-kassa och dyrare trafikförsäkringspremie. Men det ska bli bättre säger han nu. Vad menar han? vill han minska skillnaderna mellan rik och fattig, mellan frisk och sjuk? Varför börjar han då med att öka skillnaderna?

Borg i DN


Häpnadsväckande Borg


Nu är Borg häpen, säger han. Han förvånas över att vi socialdemokrater vill ha en mer rättvis budget än den borgerliga regeringen. Han till och med påstår att hans politik skulle leda till mer jobb. Jag förstår att Borg inte är politiker som ser till helheten. Jag förstår att Borg tycker att han är bra på att räkna.

Men visst är det anmärkningsvärt att han inte ens tagit till sig av dem massiv kritik som framförts detta år om orättvisorna med deras ekonomiska politik. Han ha inte ens bemödat sig med att ta reda på att konjunkturinstitutet inte alls ger borgarna kredit för den förda såkallade jobbpolitiken hittills.
De korrigerar sig på sin hemsida den 19/9 ki.

Det totalt blir 220 000 nya jobb från 2006 till 2010. Jobbtillväxten beror till största delen på den goda konjunkturutvecklingen.  Det är för tidigt att dra slutsatser om i vilken utsträckning regeringens arbetsutbudsstimulerande politik redan lett till fler jobb, säger konjunkturinstitutet. Skulle vara klädsamt om vi hade en finansminister också korrigerar sig.häpen Borg

Borg säger att han inte förstår


Sverige tjänar på rättvisa

Det är hög tid att de goda tiderna kommer alla till del. Just nu befinner sig Sverige i en ekonomisk högkonjunktur, sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten fast - inte minst bland ungdomar. Lika många behöver försörjningsstöd idag som för ett år sedan. Många, inte minst äldre, har inte alls fått del av de goda tiderna. Det är hög tid att ändra på det.


Vi socialdemokrater vill ta tillvara de möjligheter som högkonjunkturen ger för att bryta långtidsarbetslösheten och investera i framtida konkurrenskraft. Samtidigt får inte den ekonomiska politiken spä på risken för överhettning. Då äventyras en fortsatt stark ekonomisk utveckling. God avvägning mellan en ansvarsfull ekonomisk politik och nödvändiga satsningar krävs för att rusta Sverige för framtiden.


Vi socialdemokrater föreslår framtidsinriktade satsningar på fem områden:


·        En offensiv för fler jobb

·        Sverige ska ta täten i klimatfrågan

·        Ungas rätt till kunskap och trygghet

·        En välfärd av hög kvalitet

·        Skatt efter bärkraft


I morgon smäller det, då ska vi redovisa vår politik

En politik som tar ansvar som är modern och rättvis i motsats till den borgerliga budgeten som är orättvis, omodern och oansvarig

  

Kl.10 i morgon kommer Pär Nuder presentera socialdemokraternas budgetmotion i Riksdagen.

Jag kommer att vara i Skövde och berätta om den

  

Vi prioriterar företag och därmed också de långsiktiga jobben, ungdomar, miljö  och inte minst pensionärerna

Jag är på servicehuset Bagaren i sällskap av äldre människor - detta med tanke på en av de viktigaste punkterna i budgetförslaget.

När de borgerliga väljer att ta bort förmögenhetsskatt för rika, satsar vi på skattelättnader för pensionärerna Det är de äldres tur nu! Vi satsar på pensionärer, inte miljonärer"

Dessutom berättar jag om Jobben som alltid är viktigas om hur Klyftorna mellan människor måste minska.

Socialdemokratiska paroller som är högaktuella i bakvattnet av den borgerliga regeringens orättvisa budgetering. Alternativbudgeten innehåller matnyttigt om pensionärer och äldre, men även satsningar på vägar, utbildning, miljö och rättvis a-kassa.


Han reder inte ut föräljningshärvan, den borde stoppas

Huvudena rullar allt fortare i härvan kring investmentbanken Carnegie.  Mats Odells statssekreterare Urban Funered, med färskt förflutet som kontrollchef hos Carnegie, tvingas gå. Men han ska stanna på departementet. Vad ska han jobba med där? Vem ska ha ge råd till?, I vilket ämne ska han vara sakkunnig i? Att sälja bolag eller vadå? Det svarar inte Odell på.

I tisdags lämnade Carnegie uppdraget som regeringens rådgivare i försäljningen av börsoperatören OMX och bolåneföretaget SBAB, hon skyllde sin avgång på oppositionen, inte på att hon gjort misstag, antagligen någon slags förnekelsefas.

Hela försäljningsprocessen borde stoppas.

- Utfrågningen av Mats Odell visar att han har tappat greppet fullständigt. Hela hans stab har rasat samman men han säger ändå att utförsäljningen ska fortsätta som tidigare, säger Östros efter utfrågningen av Odell i näringsutskottet.

Odell själv är på det stora hela nöjd med hur han har skött processen. Finansinspektionens kritiska Carnegierapport fick han besked om redan i förra veckan, på torsdagen, dagen innan den blev offentlig.

- Då förstod jag att det skulle bli mycket stora problem för mina närmaste medarbetare Karin Forseke och Urban Funered att fortsätta, säger Odell. Men med facit i hand konstaterar Odell att han kanske kunde ha handlat annorlunda, speciellt vad gäller anställningen av Urban Funered så sent som i början av september.

Försäljningsprocessen fortsätter trots denna härva, han inser inte att han har tappat greppet.. En ny bank får ta vid där Carnegie lämnar. Enligt Odell har ingen tid gått förlorad.........

Odell får stöd från statsminister Fredrik Reinfeldt som också han tycker att försäljningsprocessen ska gå vidare - trots allt som hänt.

- Vi förstår att Carnegieskandalen har varit betydande. Men det här visar att kontrollsystemet finns och fungerar och att folk drar rätt slutsatser, säger statsminister Fredrik Reinfeldt till TT om de senaste turerna i härvan.

På onsdagen avgick även Carnegies finanschef Ulf Fredrixon. Carnegie ville inte kommentera avgången.


Höjd fastighetskatt för de fattiga


Nu när femte förslaget (på det här året) om fastighetskatten visar sina skevhet är nog den om att de fattiga får höjd skatt. Menas de med de stora husen får tiotusentals kronor i skattesänkningar.  Insikten om att borgarna inte skyr några medel för att öka klyftorna är smärtsam.


De personer med låga inkomster drabbas av höjd fastighetsskatt. Detta eftersom den så kallade begränsningsregeln som infördes av den socialdemokratiska regeringen nu avskaffas. Regeln kom till för att begränsa fastighetsskatten till 4 procent av hushållsinkomsten och var därmed ett effektivt skydd för hushåll med små inkomster. Nu raseras detta i ett penndrag. Regeringen höjer skatten för de som har det tuffast. Och sänker den för de som redan har gott om pengar.
Och som tidigare gäller att Skaraborgarna inte får någon säkning alls. Borgarna förde väljarna bakom ljuset även i denna fråga, det är förfärligt

misslyckade hus köp


det skimrar både rosa och blått på Yngen dvs sjön vid Bommers,

 


Bommersvy
det skimrar både rosa och blått på Yngen dvs sjön vid Bommers, det är underbart

Sverige ett skatteparadis


Vinnare och förlorare i Borgs budget med ytterligare skattesänkningar till de rika.

Slopad arvs- gåvoskatt och alliansregeringens senaste beslut att ta bort förmögenhetsskatten är anledningen till att folk med pengar har fått upp ögonen för Sverige.

I Spanien är arvsskatten 34 procent, i USA 47 procent och i Österrike 60 procent, enligt Affärsvärlden som menar att det är läge för rika svenskar att flytta hem igen.

Det finns några saker att tänka på innan flytten, enligt Affärsvärlden som gjort en lista utifrån intervjuer med flera skatteexperter: Sälj alla värdepapper med vinst om kapitalbeskattningen är lägre än i Sverige, spara förlustpapper eftersom dessa kan kvittas mot framtida vinster i Sverige och ta ut pension, lön och bonus i det land du bor i om skatten inte är lika hög där som i Sverige. I Sverige är skatten för närvarande är 56 procent, tipsar AFV.

Du tjänar också på att skrota familjestiftelser utomlands och ta hem pengarna. Plus att det lönar sig att starta ett företag när du anländer till Sverige. När det gäller det sist nämnda är skälet att utdelningar ur bolag har en skattesats på endast 20 procent mot normala 30 procent, framhåller Affärsvärlden.

Exakt hur stort det svenska utlandskapitalet är vet ingen, men det har talats om summor på mellan 250 till 1 000 miljarder kronor, skriver Affärsvärlden.

e24.


ska vara på Bommersvik några dagar.

 image285
ska vara på Bommersvik några dagar. Vilken underbar känsla att få vara här i socialdemokraternas fotspår

Stoppa hela försäljningshysterin


Att regeringen försatt sig i en ohållbarsituation med alla turer fram och tillbaks för att försöka sälja ut Svenska folkets egna tillgångar.


Trots att statsekreterare Funered avgår är det Odell som ska sköta utförsäljningen

Odell är i allra högsta grad inblandad i Carnegiehärvan. Och helt nyligen rekryterade han ytterligare en politisk medarbetare från Carnegie: En person som fram till dess ansvarat för företagets regelverk och som lyftes upp till en hög position och det håller inte.

Han stannade bara en månad, när han rekryterades påstod han att han höll etiken högt. Så när han nu tvingades avgå så påverkar det naturligtvis både Odell och försäljningen.


I dag är det utfrågning i Näringsutskottet, vi får se hur det slutar. Förhoppningsvis går det att få de borgerliga att inse att de har ansvaret för försäljningarna och att de kan stoppa cirkusen om de vill


Funered


funderade


Nu har jag ätit lunch med Ewa

image283

Hon är en underbar, sprudlande, glad, entusiastisk tjej som numera bor i Italien.

Hon kan Italienska flytande så jag tycker att hon ska bli översättare av Italienska böcker och filmer. Med en sådan energi skulle hon nog i och för sig kunna jobba som vad som helst.

http://vallinoti.blogg.se/


Antagligen inte helt lätt att komma som "utlänning" och få jobb där heller.

Men vi hade en jätte trevlig lunch och pratade om minnen, kompisar, partiet, EU och hennes kommande bröllop. När hon väl bestämt datum är det bara att boka resa, för ett bröllop i Italien vill man ju inte missa


GÖTEBORG, GÖTEBORG verkar vara inne just nu idag Reinfeldt i morgon Sahlin


Idag ska Fredrik Reinfeldt besöka Göteborg. Dels Volvo Personvagnar och dels arbetsförmedlingen i Angered. Han går tydligen ifrån sin strategi att alltid möta kvinnor i våden på sina resor i landet. Ingen idé kanske eftersom han ändå inte lyssnar på dem. De kvinnorna är de som blir mest straffade av Reinfeldts budget. De får lägre jobbavdrag än högavlönade, de får inte nytta av någon sänkt förmögenhetskatt och de kvinnor som inte fått heltid trots att de sökt länge ska efter 75 dagar säga upp sig och flytta någon annans stans.

I morgon besöker Mona Sahlin Göteborg

Hon ska träffa med elever och lärare på omvårdnadsprogrammet, Katrinelundsgymnasiet tillsammans med Annelie Hulthén och Ann-Sofie Hermansson.

Sedan ska hon besöka och träffa de anställda på Atlet i Mölnlycke.


Rådslag pågår


Ett av de socialdemokratiska rådslagen handlar om vår framtida välfärdspolitik.

Mer information och gruppens frågeställningar hittar du här>>

 Ett rådslag där frågeställningarna uppmanar till samhällskritik, omprövning och förnyelse. Våra grundläggande socialdemokratiska värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet är lika levande i dag som de alltid varit. Målet är fortfarande ett samhälle där alla människors lika värde är ledstjärnan och där alla, inte bara några, har möjlighet att förverkliga sina egna drömmar och livsmål. Men vägen fram för att kunna förverkliga våra värderingar ska kunna kantas av nya överväganden och nya lösningar.
Tolv år av socialdemokratiskt regeringsinnehav innebar att många viktiga reformer kunde genomföras för att utveckla människors välfärd.  Men nu ställs vår förmåga att självkritiskt granska den egna socialdemokratiska politik.

Fyra år av högeralliansens politik kommer att ha skapat ett annat Sverige. År 2010 kommer välfärdskartan att ha ritats om. Vi ser att alliansens politik är utformad för att öka orättvisorna och klassklyftorna. Även detta ska läggas i vågskålen när vi nu inom arbetarrörelsen utformar vår framtida politik.
Men den politik som vi presenterar för väljarna 2010 kan inte vara en samling nej till alliansregeringen, eller ett hopkok av reformer som inte blev av under förra mandatperioden. På negationer och anakronism vinner vi inte människors förtroende. Förtroendet skapar vi på våra egna meriter utifrån en verklighetsförankring som berättar om människors behov och vilja till förändring.  Därför behövs rådslaget detta rådslag som också har en undergrupp som handlar om skolan Läs mer om deras arbete här>>

 De andra Rådslagen handlar om "Jobb" Mer information och gruppens frågeställningar hittar du här>>

 "Världen/utrikespolitiken" Mer information och gruppens frågeställningar hittar du här>>
 "Klimat/miljö" Mer information och gruppens frågeställningar hittar du här>>


Varför ska TV bolag och telefonföretag låsa in konsumenter?

När du skaffar ett abonnemang till TVn eller telefonen blir du ofta inlåst som kund i flera år. Så borde det inte vara, det borde finnas frihet att få abonnera så länge du själv vill på vissa Tv-kanaler, filmkanaler eller för den delen också vara mobilkund hos en operatör.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=698150


RSS 2.0