Barn ska gå i skolan, inte behöva fly

(null)

Med långkalsonger, mössa och vantar på en kall vintrigt morgonpromenad möter jag påpälsade barn påväg till ännu en dag i skolan, matsäcken är packad med fina smörgåspaket. När det gäller skolmaten så är det som i många andra länder dvs att barnen ska ha med sig mat hemifrån. Många vuxna slutar sitt vid 16 tiden på eftermiddagen vilket gör att barnfamiljer äter lunch vid den tiden, åtminstone här i den delen av Serbien som jag befinner mig i förvärvade. 

Idag har vi besökt två mindre städer och deras motsvarighet till valnämnd. De förbereder valet i respektive stad genom att se till att det finns vallokaler, tjänstepersoner och en fungerade organisation under valdagen. De ska utbilda, förmedla gällande vallag och höja kompetens på tjänstgörande personal så att valet går så smidigt som möjligt.

Några av dessa utbildningar för valförrättare ska genomföras digitalt pga Covid-19, men de ska även pröva fysiska utbildningstillfällen. 

Dessutom har vi haft möte med polisen om hur de ska jobba under valrörelsen.

Det är ett intressant uppdrag att vara valövervakare. En lär sig nya saker hela tiden och möter nya spännande människor. 

Samtidigt går det naturligtvis inte att tänka bort det krig som pågår på annat håll här i Europa. Att hela tiden hålla sig uppdaterad om det senaste om Rysslands krig i Europa är givetvis nödvändigt. På så sätt är det en mycket dyster tid men vi måste se till att allt annat rullar på.

Barnen i Ukraina borde inte behöva fly, de borde få gå i skolan som barn i andra länder. Därför blir jag ändå lite tröstad och glad över att se de påpälsade Serbiska barnen påväg till skolan.
Utmärkt att FNs barnkonvention är lag nu.

(null)

Det är fantastiskt att Sverige äntligen inkorporerat FNs barnkonvention till lag. Det tryggar barnens uppväxt och förpliktigar att både följa och informera om de rättigheter det innebär. Den slår fast att barn är alla människor under 18 år. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Jag tänker givetvis på både pojkar och flickor men som ordförande för UN Women i Sverige känner jag ändå extra mycket för alla de flickor som utnyttjas. Jag ser barnkonventionen som ett sätt att värna de mest utsatta.

 Det finns flickor som könstympas i mycket unga år, vilket kan leda till livslångt lidande. Det finns flickor som blir bortgifta som 12-13 åringar  och blir våldtagna inom äktenskapet, blir mammor trots att de själva är barn och trots att flickkroppen inte är utvecklad.

Det finns flickor som säljs som sexslavar och det finns flickor som utsätts för våld och övergrepp. 

Dessutom finns alla subtila kränkningar, trakasserier och krav som innebär att flickor definitivt inte har samma möjligheter som pojkarna. 

Varför är det så?

Vi lever i ett patriarkat där mannen är norm vilket innebär att både män och kvinnor upplever män som mer trovärdiga. Jag borde inte behöva lägga till att det naturligtvis inte gäller alla män. De allra flesta män är schyssta men vi är alla låsta i de roller/strukturer som sitter så stenhårt i samhällsnormen. Allra helst hade jag sett att FNs kvinnokonvention blir lika känd, uppmärksammad och efterlevt. Men fram tills dess ser jag Barnkonventionen som ett sätt att bryta de stereotypa könsrollerna, hindra våld och övergrepp.

I artikel 19 slås det fast att: "Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp"


Därför välkomnar jag att barnkonventionen är lag från årskiftet.Höjt barnbidrag

Höjt barnbidrag
Ett av de mest efterlängtade besluten som riksdagen antog i veckan var att höja barnbidraget med 200 kronor från mars nästa år. För oss Socialdemokrater är en generell välfärd stommen i den svenska modellen. Att alla har samma rätt att ta del av den välfärd vi tillsammans bidrar till är en grundläggande förutsättning för att Sverige ska hålla ihop.

Svensk ekonomi går starkt. I tre år har den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetat hårt för att få ordning på statsfinanserna och satt ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget framför orättvisa skattesänkningar. Regeringens arbete har gett tydliga resultat. Nästa år beräknas överskottet till 80 miljarder kronor. Hälften av det vill vi använda till att betala av på statsskulden. Den andra hälften vill vi använda till investeringar i samhällsbygget som kommer alla i hela landet till del.

Barnbidraget tillfaller alla familjer under den period i livet när man behöver det som mest. Därför vill vi stärka barnfamiljernas ekonomi nästa år genom att höja barnbidraget för första gången sedan 2006. Det är välbehövliga resurser för att ha råd till ett par nya vinterkängor eller en utflykt med familjen.

Det råder idag en bred politisk enighet om barnbidraget. Men den delar inte Sverigedemokraterna. De säger nej till regeringens höjning av barnbidraget med motiveringen att det inte ligger i samhällets intresse att rikta resurser utan behovsprövning. Det anser vi Socialdemokrater är fullkomligt insikts- och historielöst. Genom att barnbidraget betalas ut lika för alla barn sorteras inte barn in i grupper utifrån deras föräldrars inkomst. Det minskar klyftorna och ökar legitimiteten för stödet. Det Sverigedemokraterna förespråkar är en politik som splittrar, medför trösklar och ökad kontroll.

I motsats till Sverigedemokraterna vill vi Socialdemokrater fortsätta investera i samhällsbygget och utveckla den svenska modellen. För när Sveriges ekonomi går starkt tycker vi ska det märkas i vardagen för vanligt folk i hela landet. Det står vi upp för när vi i idag röstar för att barnfamiljernas ekonomi ska stärkas.


Samba

 


Idag besökte jag Samba på Medborgarplasten i Stockholm. Samba står för Samarbete för barn. Där diskuterades barnfrågornas plats i opinionsbildningen.

Ungdomsarbetslöshet och skolfrågor debatteras flitigt i media. Men bakomliggande faktorer som ökande klyftor, boendesegregation, ojämn resursfördelning och effekterna och hur det drabbar just barn tas sällan upp i den politiska debatten. Det är i stället ofta frivilligorganisationerna som står för det perspektivet, enligt Samba. 

 

De som beskrev barnens situation utifrån sina ämbeten var : Anna Nyman, SCB, Henrik Oscarsson, SOM-institutet, Ulla Kihlbom, forskningsrådet Forte (fd FAS), Bengt Sandin Tema Barn Linköpings universitet, David Ahlin, researchföretaget Ipsos.

Utsatta barns situation och villkor beskrevs av Anna Nyman från SCB
Barn som lever i relativ fattigdom har ökat från 10 procent 1995 till 19 % år 2011. De siffrorna visar att klyftorna har ökat. De som har det bra har fått det bättre.

Men däremot så lever färre barn i familjer med låg inkomst standard. I samband med 90-tals krisen var det uppe i 10% och sjönk till 2005 6%. Tyvärr är barn familjer med låg inkomst standard i påväg upp igen till 8 % 2011 enligt Anna Nyman.
Ensamstående mammor är mer ekonomisk utsatta än andra. Statistiken från SCB visar också att ju högre utbildning föräldrarna har desto bättre ekonomi för barnen.

Täby. Danderyd, Lomma, Ekerö, Nykvarn, Kungsbacka, Öckerö har lägst andel ekonomisk utsatta barn. Över 40% av barnen i Malmö är ekonomiskt utsatta och i
Årjäng, Landskrona, Eda, Gullspång, Södertälje är omkring 30% av barnen ekonomiskt utsatta. Även när det gäller barns hälsa, skolresultat och barns möjlighet till en rik fritid påverkas det på samma sätt som ekonomiskt utsatta.

Diskussionerna fortsatte under eftermiddagen men jag var tvungen att sticka tillbaks till Riksdagen för nästa möte. Ska bli intressant att se vad som kommer ut av Samba efter dagens sammankomst

Läs mer  http://unicef.se/barnkonventionen

http://samba.nu/aktuellt/2013/08/barnfragornas-plats-i-opinionsbildningen

http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2013/9/max18-presenteras-pa-nationell-barnrattskonferens/

http://www.scb.se/Pages/Article____332756.aspx


Nonsens av Maria Larsson

Barnfattigdomen ökar och Barnministern skyller ifrån sig, hon påstår att de förbättrade för barnen åren 2006-2008, det är fel det vet hon. För det första så vann de valet i september 2006, deras första budget lade de okt samma år. De hade med andra ord inga som helst påverkan på situationen i Sverige hösten 2006. Dessutom hade vi internationell konjunkturuppgång då. Det var bra, jobben strömmade till det året. Men sedan blev det värre.  Anders Borg påpekade mycket riktigt att när de vann valet att det skulle två år innan deras politik skulle ge något resultat.

Utgångspunkten var enligt den borgeliga regeringen att Sverige hade för generösa bidragssystem som inte uppmuntrade till arbete och egen försörjning. Genom omfattande skattesänkningar, mest för dem som tjänar mest, och försämrade ersättningssystemen för dem som är arbetslösa eller sjukskrivna, skulle fler komma i arbete.

De förändrade trygghetssystemen har bidragit till att slå undan benen på grupper i samhället som tidigare alltid har klarat sig själva. De rikaste har blivit rikare medan de fattiga har blivit fler. Nästan hälften av regeringens skattesänkningar har gått till den fjärdedel av befolkningen som tjänar mest.

Nu ser vi än värre resultat av deras politik barnfattigdomen ökar dramatiskt. Sedan början av 2000-talet så har barnfattigdomen fördubblats. Under denna mandatperiod ökar barnfattigdomen som andel av samtliga barn med nästan 45 procent. Barnfattigdomen i gruppen barn till ensamstående ökar med över 40 procent.

2010 rör det sig om vart sjunde barn, d v s i genomsnitt 4 barn i skolklass på 28 elever. Alla svårast är det för barn med en ensamstående förälder. I den gruppen är det nästan vart fjärde barn som lever i fattigdom.

 

 

 

DN

svtplay.se

gp.se

rädda barnen


väsnas om barnkonventionen

0-4fc41c914df6b1f3a7d2f39f79971ae3.png

väsnas om barnkonventionen


Nätverket för barnkonventionen

541e02fdb31c6542a23187a7465d41cc.png

Nätverket för barnkonventionen. Uppmärksammar givetvis 20-dagen och gör den årliga utfrågningen av berörda ministrar.
Maria Larsson var den närvarande ministern på utfrågningen, hon var med en timme. Göran Hägglund var med 20 minuter på länk/distans tillsammans med Jacques Barrot från EU och Marta Santos Pais från FN

Det har aldrig tidigare under alla dessa år varit så få närvarande ministrar

Läs gärna Fredrik Lunds med fleraa debattinlägg i frågan http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/20/barns-rattigheter-maste-prioriteras


20-årsdagen av FN:s barnkonvention men vad är det vi firar?

 

20-årsdagen av FN:s barnkonvention firas den 20 november med en stor konferens ledd av regeringen och den 19 november med pompa och ståt i Berwaldhallen med flera inbjudna celebra kungliga gäster och artister. För mycket jippo kan tyckas och för lite konkret handling för att flytta fram positionerna ytterligare. En av de många barnkämparna Nic Nilsson har påmint oss om att det inte hänt så mycket på de här 20 åren.

Jag tycker att det började bra med många bra kampanjer och satsningar på föreningslivet och kommuner så att de skulle införa/implementera barnkonventionen i hela landet. Men sedan har det kommit av sig

Och nu kommer givetvis kravet på att FNs barnkonvention ska bli lag eftersom ingen vill att barnen ska behöva drabbas av den borgerliga politiken.

Klyftorna och barnfattigdomen ökar allt mer.

Den borgerliga regeringen har sänkt ersättningarna för de mest utsatta grupperna, självfallet drabbas barnen. Visst de borgerliga företrädarena tror att sjuka blir friska av att bli fattiga men det är ju barnen som måste avstå från skolresan eller som inte kan vara med på de fritidsaktiviteter som kostar pengar.  

Så frågan är, vad är det vi firar egentligen?


tårtkalas, för FNs barnkonvention

1a063d87d6fcaa5a100a5584ab467e0e.png

Idag hade Socialdemokratiska barnnätverket tårtkalas för att FNs barnkonvention fyller 20 år.
Vi kunde också fira att vi lagt så många barnpolitiska motioner under hösten i Riksdagen.
Nu får vi fortsätta sätta barnen i främsta rummet, sätta fokus på utsatta barn och se till så att barnfattigdomen minskar. Med andra ord se till så att vi byter regerring nästa höst.

Här är några exempel på de motiner vi lagt i höst

 1. Beteendevetarkompetens inom skolan
 2. Rätt till barnomsorg på obekväm tid.
 3. Skolan behöver behöriga lärare
 4. God elevhälsovård  
 5. Körkortsutbildning i skolan
 6. Kunskap om mat
 7. Trafikkunskap i skolan                  
 8.  Läxor i skolan                              
 9. Utbilda barn i deras rättigheter       
 10.  Dolda avgifter i skolan                                       
 11.  Avgift på skolmat                                                                     
 12.  Betygsättning av barn                          
 13. Fler vuxna i skolan                              
 14. Satsa på ungdomar, så undviks kravaller                                         
 15. Genuspedagoger                                 
 16. Ökat engagemang i fritidsverksamheten                    
 17. Stärkande av barnens ställning i EU     
 18. Reklam som riktas till barn                  
 19. Bostadsbrist för unga                           
 20. Barn, föräldrar och kronofogden         
 21. Statliga myndigheters arbete med barnkonventionen
 22. Barnkonventionen                               
 23. Jämställt föräldrasamtal
 24. Barnfattigdom               
 25. Apatiska flyktingbarn 

De finns att läsa på riksdagens hemsida    


Det är aldrig rätt att slå barn


Varje barn som tvingas leva i en familj där misshandel förekommer är ett misslyckande för vårt samhälle. Våld mot barn är alltid fel. Denna fråga måste uppmärksammas på alla nivåer i samhället och inom alla grupper. I grund och botten handlar detta om en attityd till barn och ungas människovärde. Idag träffade jag Rädda Barnen. Vi i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp planerade inför "30-års jubileet" av förbudet mot barnaga.

Sverige är ett föregångsland som var först i världen med barnagaförbud. Det har varit framgångsrikt bland annat därför att det också genomfördes en mängd informationskampanjer. Vem minns inte Helga Henchen teckningarna om att jag ska aldrig slå mina barn?  Tyvärr finns oroande tecken på att misshandeln i hemmen ökar igen.

Inget barn ska behöva uppleva våld hemma. En förälder får inte kränka sitt barn. Grundtanken i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är att alla barn har lika värde. Inget barn får diskrimineras.  Barnmisshandel förekommer i alla samhällsklasser och i alla olika grupper. Detta är alarmerande. Därför är det dags att jobba internationellt så att fler tar efter och dessutom starta upp arbetet med barnfrid i Sverige igen.  


Sabina i Kvänum

MMS

Besök i skolan i Kvänum, läs mer på min hemsida


barnturné i Karlsborg

MMS

barnturné i Karlsborg


Har vi en skola som är tillgänglig för barn med funktionsnedsättningar?


Riksdagens tvärpolitiska barngrupp genomförde ett seminarie i andra kammarsalen om funktionshindrades barn och ungdomars skolgång och möjlighet till fritidsverksamhet


Det började med att Leif Liljegren och Johan Steirud, representanter för Unga RBU På ett engagerat sätt gav glimtar från skolans vardag ur elevens perspektivSedan fortsatte vi med att ta del av Projektet "Särskild, Särskiljd eller Avskiljd" som Karin Paulsson, projektledare vetenskaplig ansvarig och Lina Stenberg, statsvetare berättade om

Vi fortsatte med att ta del av studien om "Skolvardag med rörelsehinder" av

Göran Nygren som är etnologi vid Uppsala Universitet.


Sedan fick Lena Nyberg, Barnombudsmannen, Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen, Ulf Janson, Pedagogiska institutionen Stockholms Universitet ge Kommentarer kring inkludering av barn med rörelsehinder i skolan

Vi avslutade med´en Paneldiskussion mellan Staffan Engström, Skolverket, Laina Kämpe, SKL, Greger Bååth, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Torbjörn Andersson, Handikappombudsmannen,

Det blev en intressant, engagerad, empatisk eftermiddag som visar på frustrationen om att tillgängligheten inte fungerar och att vissa skolor väljer bort vissa barn


nyvakna barn på avdelningen Svalan i Töreboda

MMS

Jag träffade många mysiga barn när barnturnén nådde Töreboda.

(Föräldrarna har givit tillstånd till att barnen fotas)


Hannes räknar och pusslar

Hannes räknar och pusslar Korneknarrens förskola i Töreboda


på barnturné i Grästorp

MMS

på barnturné i Grästorp


Folkpartiet är emot betyg!!!!!!!!!!!!!!!!!!Betyg är bra för det ger en möjlighet att veta vad som behöver förbättras, så brukar det låta från folkpartihåll (och andra håll också). Men då gäller det små barn som mognar olika och som kan ha olika svårt att ta till sig kunskap i olika åldrar.

När det gäller vuxna pedagoger är det fel och dumt enligt folkpartiet (och lärarnas fackförbund).

Att stämpla barn i pannan om vad som är bra är dåligt är bra men att ge barn möjlighet att utvärdera sina lärare det är kränkande och fel.

Jag undrar var finns ryggraden, är det konsekvent och rätt att ge betyg på små barn men fel att ge det till vuxna?betyg på lärare enligt svt


Höj barnbidraget och studiebidraget


Inflationen som inte varit så hög sedan Sverige hade borgerlig regering förra gången i början på -90talet. Den ekonomiska krisen sköljer över Sverige. En kris och en lågkonjunktur som vi tvingas leva länge med. Det är alltid den lilla människan som kommer i kläm. Så som pensionärer och småbarnsföräldrar. Jag har tidigare beskrivit vikten av att satsa på pensionärer eftersom allt blivit dyrare. Lika viktigt är det att barnfamiljer har möjlighet att hålla sig över vattenytan. Ett sätt är att höja barn och studiebidrag. Det riktas sig direkt till de unga och får avsedd effekt omedelbart.

Så höj barn och studiebidrag genast


besök på ungdomsgården i Hjo

MMS

Som ett led i min barnturné besökte jag ungdomsgården i Hjo. Där var det full fart på aktiviteterna.
se vidare på min hemsida under fliken barnturné


Visst är det härligt med sommarlov – men varför lämnas vissa barn kvar i stan?


Trots att det regnat på tok för mycket denna sommar är det ändå skönt att slippa tidspress, läxstress och plugghets för barnen. Sommar brukar även innehålla resor, semester med familjen och utflykter. Tyvärr gäller inte det alla. Det finns barn och ungdomar som inte har möjlighet att åka bort, lösa inträde till attraktioner eller har råd till glass på stranden. Sex procent av Sveriges befolkning i yrkesverksam ålder är fattig. Fattigdomen har ett barnperspektiv.

 2008 års fattigdom är att telefonen stängs av eller att man inte har råd att gå till tandläkaren. Det är att inte ha råd att köpa sommarkläder till sina barn. De fattigas barn är kvar i stan den här sommaren.  


Deras föräldrar kan inte köpa sistaminuten-resor när sommaren har regnat bort. Dagens fattigdom handlar framförallt om kvinnor och barn. Socialdemokraterna lyckades inte tillräckligt med att bryta utvecklingen och nu under den borgerliga regerings tid ökar klyftorna ännu mer, socialbidragstagarna ökar igen och de utsatta barnen får det ännu svårare.


http://www.majblomman.se/


http://dagensarena.se/


http://alliansfrittsverige.blogspot.com/http://cattiullstrom.blogspot.com/


Regering, Riksdag, Sociala frågor, allmänt, Socialtjänst, Offentlig sektor, Barn, ungdom,

http://www.aftonbladet.se/debatt/article2950839.ab


Tidigare inlägg
RSS 2.0