Advent, glögg och insamling till Filippinerna

 

Det blev ett lyckat julkul i Skövde med många arrangemang i Helensparken, Stadshuset och på Hertig Johanstorg. Både stadens näringsliv och föreningsliv fanns med i olika arrangemang. Vi socialdemokrater stod mitt i vimlet utanför vår expedition på Hertig Johansgata 24.  Glöggen värmde, pepparkakorna var goda och många ville köpa lotter till förmån för de drabbade i Filippinerna. Det är glädjande att givmildheten finns bland många Skövdebor, eftersom förödelsen är stå stor.

10 000 avlidna och miljontals har mist anhöriga och sina hem. Minst fyra miljoner människor i Filippinerna har drabbats av tyfonens Haiyan fruktansvärda framfart

 

 
 

Palmecentret har inlett en omfattande hjälpinsats genom sin stiftelse Active Citizenship Foundation skickar vi pengarna dit. Hjälpinsatsen kommer inledningsvis att inriktas på grundläggande humanitär hjälp. Det handlar bland annat om att tillhandahålla medicin, hygieniska inrättningar, drickbart vatten, mjölk och matpaket.

 

Vi fortsätter våra aktiviteter i morgon mellan 11-13, då kommer också fler kvinnor från Filippinerna att vara med i insamlingen. Vi ses

 


Kyssen

 
Eftersom Stockholms central är så fint dekorerat inför advent med en stor mistel så passade Carina Ohlsson och jag på att kyssa varandra : ) 

Ordning och reda på vägar och arbetsplatser

Jag har följt den olagliga lastbilstransporten som bara ökar och ökar på våra vägar. Mina kollegor har sett andra olagligheter och oegentligheter på byggen, restauranger och inom taxibranschen. Det måste bli en ändring på det. Arbetare måste ha schysta villkor och ska kunna känna sig trygga på sina arbetsplatser var de än kommer ifrån.

Regeringen har bedrivit en politik som medvetet har bidragit till att otryggheten breder ut sig och som har misslyckats med jobben genom uppluckringar i anställningsskyddet och andra försämringar

Därför var det ett välkommet besked som LO och socialdemokraterna kom med igår om att det krävs en handlingsplan för ordning och reda på svensk arbetsmarknad för att stoppa lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.

Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner. Socialdemokraterna och LO är eniga om
att det nu krävs krafttag. Läs mer om 10 punktprogrammet.

Föga förvånande var den moderata arbetsmarknadsministern och Svenskt näringsliv snabbt ute och påstod av vi bygger murar och att vi är protektionistiska bara för att vi kräver ordning och reda på arbetsmarknaden.

Men det var inte särskilt länge sedan som moderaterna påstod att de ”älskade” kollektivavtal. Nu är beskedet ett annat. Trist att arbetsmarknadsministern går tillbaks till de gamla moderaterna men det kanske blir tyligare så, att de säger vad de egentligen tycker

 

Hur påverkas demokratin av förändringarna inom mediebranschen

 


Onsdagsmorgonen deltog jag på frukostseminarium om media i Riksdagshuset. Representanter från media diskuterade hur bevakningen blir när media befinner sig i den största strukturella förändringen någonsin.

Just nu pågår en total omstrukturering av mediabranschen. Från tryckt till digitalt, sjunkande intäkter och minskat antal journalister, mediehus som omprövar begreppet traditionell media. Hur påverkas demokratin av denna förändring, var några frågeställningar vi diskuterade. Förändringen syns i hela landet. I Skövde ser vi den tydligt med Skövde nyheter som lades ner och som uppstod i gen dels som digital tidning och dels som papperstidning en gång i veckan. Den senaste förändringen sker just nu genom att Sla, som en av de sista i landet (känns det som) blir digital.

Dessutom diskuterade vi hoten mot mediaföretagen och om det påverkar deras journalistik. Vi talade om polisskydd för journalister och om pressetik m.m.

På seminariet deltog både TV4, SVT, Thomas Mattsson, Expressen, Charlotta Friborg Östgöta-Correspondenten, Ove Joanson, ordförande i Utgivarna med flera

 

 


IT i vardagen

 
 
 


Kunskap och rätt förutsättningar är viktiga för att vi ska kunna tillgodogöra oss en digital vardag. Det seminariet som jag deltog i på tisdagseftermiddagen i samband med internetdagarna handlade om den digitala vardagen.
Skolan har en viktig uppgift och måste bli bättre på att utbilda unga i att hantera sin vardag och utnyttja kraften i det digitala för sin egen skull. De framtida jobben och företagandet styrs av hur bra vi lyckas integrera det digitala i undervisningen. Nya lösningar för skolan är nödvändiga. Som exempel kan nämnas att vi är det enda nordiska land som inte har nationella prov digitalt

Offentlig sektor är en viktig pusselbit för den digitala vardagen. Utgångspunkten borde ligga i att det digitala är primärt men så är det inte. Sverige har halkat efter i utveckling på just digitala tjänster i offentligsektor. Saker går sakta när det gäller öppna data, tillgänglighet dygnet runt med mera. Det behövs en bättre vision för att klara omställningen i hela landet.


En E-förvaltning utan E dvs att all förvaltning ska ske digitalt sker i skiftande kvalité över landet . Offentliga ärenden borde ske på liknande sätt i alla kommuner men så är det inte idag. Dvs hur du skickar in dina handlingar till kommunen (t.ex bygglovsansökan)

Per Mosseby berättade om att "Center för e-samhället" sköts av SKL som har 290 medlemmar, kommuner med olika lösningar och olika förutsättningar.
Vi måste samverka inom hela offentlig sektor, mellan kommuner och landsting och regionalt. De små kommunerna klarar det inte själva utan måste samverka med sin omgivning  i t.ex kommun förbund.

Jenny Birkestad slog ett slag för #Förnyelsebyråkrat, hon ville att regeringen skulle vara tydligare i förändringen till ett  digitalt samhälle. 

Dessutom fick vi en spännande inblick i 4D som är ett samverkansprojekt för E-hälsa av Sofia Svantesson.

 


Oj va många eldsjälar det finns för digital delaktighet

 
 
Just nu pågår de intressanta internetdagarna.se i Stockholm. Fullspäckade dagar med oerhört intressanta seminarier om jobben, bredband, demokrati, teknik, ettor och nollor och mycket mycket mer.

I morse inledde Jimmy Wales, en amerikansk internetentreprenör som är mest känd som grundare av Wikipedia och Wikimedia Foundation.

Sedan lyssnade vi alla på Rebecca MacKinnon om sekretess, åsiktsfrihet och demokrati.

Jag valde att följa Christine Cars-Ingels kanslichef för digital delaktighet.
Som höll i Digidel of fame resten av dagen.

Där presenterade Olle Findahl en ny färsk statistik kring digital delaktighet ur rapporten Svenskarna och Internet 2013.

 

Åsa Zetterberg talade om utvecklingen på Center för eSamhället (CeSam) på SKL
Vi fick även lyssna på Loth Hammar, kanslichef och huvudsekreterare i Digitaliseringskommissen och Fredrik Stockhaus som är länsbildningskonsulent i Västmanlands län. Med flera med flera.

Kira Berg samtalade med Lars Sjöström, Virgo Konsult, Birgitta Hellman Magnusson, Bibliotekschef, Mjölby Kommun samt Frida Boklund, Företagarna. De talade om hur viktig digital delaktighet är för jobben och det hela avslutades reflektioner från Håkan Juholt (S) och Penilla Gunther (KD). Håkan menade att det är samhällets ansvar att få alla digitalt delaktiga. Det är lika viktigt som att lära sig läsa och skriva.

 


En av höjdpunkterna för dagen var Kjell som gjort dokumentärfilmen "De Bortkopplade", om de som inte har Internet alls. Kjelle berättade också om Årets Modernaste Pensionär som utsågs i våras.

Denna del avslutades med prisutdelning till de biblotikarier som jobbat jobbat flitigast med folkbildning och Digidel Initiativet IT Guide blev folkets favorit! Grattis till alla vinnare och grattis Dididel of fame! 

http://internetdagarna.se
 

Hur seriös är du själv Lena Melin?

 

Jaha så har jag blivit beskylld för att vara lat också...
Ibland blir jag kallad för tjock, ful och tjatig, det brukar visserligen av anonyma surfare.

Men nu ska jag alltså sopas in i fållan som lat också, intressant.

 

 

Antagligen passar det bra i kvällspressen att sopa alla politiker över en kant och det är lätt att vräka ur sig att politiker är lata utan att ta reda på vad vi jobbar med.

De som känner mig tycker att jag jobbar för mycket. De tycker jag har ett för högt arbetstempo och att jag borde tagga ner lite. Ingen av de jag känner kallar mig för lat.
Men eftersom Lena Melin inte känner mig så har ju hon ingen aaaaning om hur mycket jag jobbar.

 

 

Att vara Riksdagsledamot är både intressant och stimulerande. Det innebär många resor i och utanför landet, många studiebesök på arbetsplatser och skolor, många möten med människor. Därför är det kul trots att det är krävande i tid och engagemang.

Jag lyssnar på åsikter som framkommer och inte sällan skriver jag en motion eller lämnar en interpellation efter ett besök någonstans i Sverige. Det kan vara privatpersoner, studerande, företagare, fackförbund, idrottsorganisationer, Högskolan i Skövde, pensionärer, arbetslösa, ungdomar, kvinnoorgaisationer, fredsorganisatoner, barnorganisationer m.m. Å dessutom ber jag dem ibland skriva ett underlag så att jag har fakta att gå på. Det gör jag inte av lathet, utan för att det ska bli rätt.

 

 

De gånger som tidningarna mäter hur många motioner vi Riksdagsledamöter skriver, hur många interpellationer vi lägger och hur mycket tid vi talar i talarstolen brukar jag hamna bland de som skrivit mest, lagt flest och talat mycket.

 

För den saken skull är inte de andra lata, de som inte skriver en enda motion. De är inte lata, för de jobbar på annat sätt för att påverka i politiken.
De kan påverka genom informella och formella kontakter, genom utskottsarbete och på sina gruppmöten m.m.m.m

Men som sagt Lena Melin känner inte mig, då är det enkelt (men oseriöst) att bara sopa in alla i högen som lata.

 

 


Utbilda, upplys och uppmana för att stoppa våldet mot kvinnor

Den 25 november är FNs internationella dag för att avskaffa våld mot kvinnor. Det Vita bandet är en symbol för manifestationen mot våldet som drabbar kvinnor. På många håll i världen och i Sverige pågår aktiviteter för att upplysa, utbilda och uppmana till att stoppa ålder mot kvinnor , vi UN-women Skaraborg skriver tillsammans: 

Våld mot kvinnor och flickor är ett problem av enorma proportioner. Minst en av tre kvinnor världen över har blivit utsatt för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Gärningsmannen är ofta en person hon känner eller står i nära relation till. 

Våld mot kvinnor och flickor är idag det  mest utbredda brott mot de mänskliga rättigheterna som begås. Våldet förstör liv, splittrar samhällen och hindrar utveckling. Statistiken visar en skräckinjagande bild. I en studie gjord på Världsbankens statistik av tio utvalda riskfaktorer för kvinnor är våldtäkt och våld i hemmet en större riskfaktor än cancer, trafikolyckor, krig och malaria. Enbart i Sverige uppskattas de samhällsekonomiska kostnaderna för våld mot kvinnor vara mellan 2,7 miljarder och 3,3 miljarder kronor per år enligt en rapport som Socialstyrelsen tagit fram. 

Sverige har ungefär 58 våldtäktsanmälningar per 100 000 invånare per år, vilket är högst i Europa.  Även om bara ca 20 procent av alla fall anmäls (enligt BRÅ) var antalet anmälda fall år 2011 totalt 6532.  Antal åtal för våldtäkt ligger däremot så lågt som mellan 100-200 per år. Till detta ska läggas andra former av våld mot kvinnor. 

Det var bara 12 % av de anmälda fallen av mäns våld mot kvinnor som fördes till domstol år 2010. Det finns ett stort antal misstänkta våldsbrott mot kvinnor som det svenska rättsväsendet inte klarar att ta hand om.

Vita bandet-rörelsen bildades i Kanada. En handfull män beslöt sig för att tillsammans på allvar säga ifrån mot våldet som drabbar kvinnor, efter "the Montreal Massacre". Där 14 kvinnliga ingenjörsstudenter sköts till döds och ytterligare 13 skottskadades under en universitetsföreläsning. Den 25-årige gärningsmannen skrek att han hatade feminister medan han begick dådet som skakade nationen. Bara några veckor efter männens initiativ satt det vita bandet på hundratusen mäns jackor runtom i landet. Alla ville de visa sin avsky mot de våldshandlingar som begås mot kvinnor genom att bära den vita symbolen.

Vi UN-women Skaraborg uppmanar alla att ta avstånd från våldet mot kvinnor. Anmäl det du sett, säg ifrån om du kan och orkar, stötta utsatta kvinnor och bär ett vitt band den 25 november.

UN-women Skaraborg 
gm
Marly Mattson, 
Birgitta Thilander,
 Ana Jaksic, 
Margaretha Åslund,
 Hanna Lindström, 
Anita Andersson, 
Britt Larsson, 
Helena Dahlström,
 Karin Jonegård, 
Ann-Katrin Jönsson,
 Ingvor Bergman, 
Devinia Larsson Fattala
Ingrid Wikström  
 Monica Green

Medlemsutbildning

 

Idag fick jag förmånen att delta på Vidareutbildningen för nya socialdemokratiska medlemmar på Scandic Billingen i Skövde

Några har varit medlemmar ett tag men inte hunnit gå utbildningen, några var ganska nya men alla var oerhört intresserade och nyfikna på socialdemokraterna och samhällsfrågor.

Innan jag fick träffa dem hade de träffat skådespelaren Ewa Carlsson som både spelade teater och talade om Demokrati och Ideologi

 

Ombudsman Sigge Friberg redogjorde för Arbetarrörelsens ideologi och historia. Alex Bergström hade ett pass om  samhällskunskap och Politiska nivåer i kommunerna, regionen riksdagen och EU

 

Jag gick igenom några av de vanligaste Sociala medier så som hemsidor, bloggar, facebook, twitter och instagram

Sedan fortsatte kursen med mer media med hjälp av Lars-Uno Olausson.

 

Det är alltid inspirerande att träffa nya människor och det är kul att vi både lyckats värva nya medlemmar och att erbjuda dem en avancerad medlemsutbilning i flera steg.

 

Kanske känner du någon som borde bli medlem? Hör av dig i sådana fall! Vi har ett oerhört spännande och intensivt år framför oss. Välkommen


Hänt i veckan

 

När jag kom hem från New York i måndags hade jag Green-kontakt. Jag fikar med de som har lust att sitta ner en stund på socialdemokraternas lokal Hertig Johansgata 24. Det brukar var trevliga stunder där besökarna bestämmer vad vi ska tala om. Denna gång blev det många synpunkter om äldrevården, maten till de äldre, brist på träffpunkter vid äldreboenden, stressig arbetsmiljö för hemtjänstpersonal mm

 

Sedan fick jag fint besök av kvinnor från Filippinerna. Vi gör en insamling tillsammans för de drabbade i tyfonen.

 

Efter Green- kontakten var det dags för handboll socialdemokraterna i Skövde var matchvärdar när Skövde IFK och Alingsås möttes på Arenan. Skövde förlorade men det var väldigt trevligt att träffa så många härliga människor.

 

 

På tisdagsmorgon åkte jag till Stockholm igen för trafikutskott och debatt med Jan Björklund om Högskolan i Skövde. Sedan var det dags att möta Carina Ohlsson och resten av S-kvinnorna för att tala om plattformen ”En jämställd värld är möjlig”

 På Riksdagsgruppen hade vi förutom beslut om vilka motioner vi skulle lägga även ett Europaseminarium med besök av Carsten Schneider och Kirsten Meijer. "let's make Europe work again!"

PÅ kvällen sprang jag på löpbandet för det var för mörkt och halt för att vilja ge sig ut i Stockholmstrafiken.

 

PÅ onsdagen var det debatt i riksdagen om utgiftsramarna och votering Jag hann med att skriva en Interpellation till Catarina Elmsäter Svärd om den olagliga tunga trafiken som konkurrerar ut de seriösa åkerierna. Dessutom var jag på två olika energiseminarier, Seminarium ett om användandet av naturgas och biogas inom industrin och transporter och ett om vad som händer i Europa, energiomställning i Tyskland och vad det betyder  för Sverige

 

På torsdagen var det trafikutskott igen och på eftermiddagen frågestund. Där jag ställde en fråga till idrottsministern angående mänskliga rättigheter innan det var dags för votering igen och hemresa. Väl hemma i Skövde kunde jag njuta av ”stad i ljus” och en väldigt fint upplyst Boulonierskogen.

 

 

Idag fredag har jag varit i Göteborg och pratat trafiksäkerhet i Västra Götaland tillsammans med NTF och nu är det dags för möte med Kommunfullmäktiges presidie.

 

I morgon lördag ska jag vara ledig på söndag ska jag medverka på en kurs för nya medlemmar det ska bli kul. En varierad vecka som vanligt!

 

Trevlig helg


Tågolyckor och sämre järnvägsunderhåll

 Med tanke på den allt sämre punktigheten på tågen, det uppsplittrade järnvägsunderhållet på många olika aktörer, uppsägning av 400 personer som borde jobba med just järnvägsunderhåll är det inte konstigt att tågresenärer är upprörda. Att det dessutom sker olyckor på sträckor där det varit känt att något måste åtgärdas gör saken allt mer allvarlig.

Att regeringen i det läget väljer att dra ner på järnvägsunderhållet med 286 miljoner och skyller på sossarna är djupt oseriöst och klantigt.

 

För de första att dra ner bara för att regeringen ”satsat” året innan är dumt eftersom det fortfarande behövs mer pengar till underhåll.

För det andra när de borgerliga partierna var opposition och lade sin skuggbudget  hade de aldrig mer pengar till järnvägsunderhåll. Moderaterna tyckte dessutom att vi socialdemokrater satsade för mycket på järnvägen.

Då var deras recept privatisering, avreglering och lägre anslag. Nu ser vi resultatet av den politiken.

 

Argumentet att de ”aldrig har satsat som mycket som nu” faller platt till marken när vi ser på kostnadsutvecklingen. Vi satsade alltid mer för varje år vi också, det är naturligt och dessutom var det nödvändigt.

Nu är vi i opposition och kräver ett mer samlat järnvägsunderhåll och mer pengar. När moderaterna var i opposition krävde de privatisering och mindre pengar till underhållet.

 

Det behövs en omstart, en nystart för Sverige helt enkelt

 

Hellre fler jobb och bättre skola än sänkt skatt

 

Idag ska budgetramarna antas av Riksdagen. När utgiftstaket väl är satt kan vi inte rösta igenom några fler utgifter som gäller för budgetåret 2014. Det är bra att vi har så fasta budgetregler.
De reglerna sattes upp efter 90-talskrisen och har hjälpt Sverige att ha ordning och reda i statsfinanserna i kristider. Det var under Göran Persson regeringen som reglerna sattes upp och vi gjorde en uppgörelse med centern för att få en hållbar lösning.

Så inga fler utgifter efter dagens Rikdagsbeslut. Men med fler inkomster skulle staten inte behöva låna så mycket. Moderaterna prioriterar att låna till skattesänkningar. Det går före allt annat. Vi gör en annan prioritering. Investeringar för fler jobb, en bättre skola och kvalité i välfärden är viktigare än fortsatta ofinansierade skattesänkningar.

Regeringen lägger 10 gånger så mycket pengar på att låna till skattesänkningar som på att investera i jobb. Regeringen lägger 20 gånger så mycket på att låna till skattesänkningar som på att investera i en bättre skola. Och regeringen lägger 100 gånger så mycket på att låna till skattesänkningar som på att investera i sjukvården. Så ser regeringens prioriteringar ut.

Det är fel prioriteringar. Därför kommer vi att väcka ett initiativ i finansutskottet för att begränsa de ofinansierade skattesänkningarna under nästa år.

Regeringens förslag innebär att hela svenska folket sätts i skuld, för att skatten ska sänkas för dem som tjänar mest. Skulden måste betalas tillbaka med ränta. Det är en oansvarig politik.

I Anders Borgs budgetpropositionen står det tydligt att höjd skiktgräns, (dvs att färre ska betala statlig skatt) inte ger några jobb alls. Det är märkligt att prioritera ett så ineffektivt förslag.

Det vill vi ändra på och tänker fortsätta lägga förslag för fler jobb. bättre skola och kvalité i välfärden

 


Riksdagsdebatt om Högskolan i Skövde


I den tuffa internationella konkurrensen som pågår måste Sverige som litet land vara på hugget med en välutbildad befolkning. I det läget är det både trist och allvarligt att antal högskolestuderande sjunker per capita. Dessutom misslyckas Sverige med att få med begåvningsreserven som finns i studieovana hem.

Sverige förlorar konkurrenskraft i förhållande till andra länder. Fram till 2006 ökade ungas examensfrekvens från högre studier och nådde då nivån 41 procent. Därefter vände utvecklingen.

Idag kl.13 ska vi ha en interpellationsdebatt om regeringens låga ambitioner.

Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har varierat något över åren, men sedan 2010 har antalet studerande minskat varje år trots att fler än någonsin söker till högre utbildning. År 2006 fanns 431 högskoleplatser per 1 000 personer i åldrarna 19–24 år. I dag har det förhållandet sjunkit till 377.

Vid Högskolan i Skövde har antalet platser minskat från 4 509 till 4 146, en minskning med nästan 9 procent. Regionala högskolor som den i Skövde har en stor betydelse för möjligheterna att studera vidare i närheten.

 


Hej då New York, Heja Skövde

 
 
 
 Efter några oerhört intressanta och givande dagar i New York var det dags att dra vidare.

Innan hemresan från IPUs konferens i FN-skrapan tog vi tunnelbanan till Harlem och njöt av fantastiskt gosspel. Dag var stor skillnad att gå ner i tunnelbanan vid tjusiga Blommingdale på Lexinton aveny och komma upp 65 kvarter bort. Även om Harlem är betydligt fräschare och tryggare nu än för några år sedan, är det betydligt fattigare och ruffigare än centrum och södra Manhattan.

I vilket fall som helst blev vi mottagna med öppna armar av goospelkören och det svängde rejält om tanterna som sjöng.

Nu är det hemresa som gäller, om flyg och tåg som de ska är jag i hemma Skövde måndag eftermiddag.


Då är det Green-kontakt på Hertig Johansgata 24, välkomna att fika med mig någon gång mellan 15-17, jag berättar gärna mer om New York besöket, eller så diskuterar vi aktuell politik det avgör besökarna.

På kvällen ska jag titta på handboll i Arenan och naturligtvis heja på Skövde. Socialdemokraterna är matchvärdar den här gången, kanske ses vi där!


En jämställd värld?

 

Det var fantastiskt att höra Jan Eliasson när han utnämnde detta århundrade till kvinnornas århundrade. Han såg kvinnor på bred front i många länder ta för sig mer och mer. Fler kvinnor än män skaffar sig högre utbildning, kvinnor starar företag och fler kvinnor tar plats i beslutande församlingar.

Det är bra att FNs högsta ledning är så tydlig, eftersom det är långt kvar innan världen blir jämställd. Handen på hjärtat är vi många som även ser backlash på flera områden. Den syns i Sverige, vi har färre kvinnor nu i Riksdagen än för 5 år sedan, kvinnor tjänar sämre än män, mäns våld mot kvinnor fortsätter.

 

Backlashen syns också i resten av välden när FNs milleniemål inte uppfylls är det kvinnorna som drabbas hårdast. Fattigdom, dålig skolgång, brist på vatten, sexuella övergrepp och svält måste bekämpas.
I mitt tal på IPUs FN-konferens tog jag upp de frågorna. Dessutom framhöll jag vikten att även stoppa prostitution.


Människohandel och prostitution är två sidor av samma mynt. Någon frivillig prostitution existerar inte. Att kalla prostitution för sexarbete är att gå hallickarnas och bordellägarnas ärenden på kvinnornas bekostnad. Det är inte att ta ansvar för kvinnors mänskliga rättigheter.

 

 

Det finns alltid orsaker bakom som gör att kvinnor tvingas in i prostitution, exempelvis fattigdom, arbetslöshet och drogberoende. Den enda som har ett val i frågan är personen som köper en annan människas kropp. Köparen har inte bara ett val utan också makt. Männens självpåtagna rätt att utnyttja en annan människas kropp bara för att hen är fattig är helt oacceptabel.

 


Hur blir världen bättre?

 
 
 

 


Sedan millenniemålen antogs i början av 1990-talet har världen visserligen blivit bättre. Andelen människor som lever i extrem fattigdom har halverats och fler barn än någonsin går i skolan. Men samtidigt släpar vissa mål efter. Kvinnors rättigheter, matsäkerhet, reproduktiv hälsa och miljömässig hållbarhet måste få mer fokus och resurser i den nya agendan.

Idag var frågorna : Vad kan vi parlamentariker göra för att bidra till en bättre värld?, Vad kan vi göra tillsammans inom IPU och FN och vad kan vi göra i våra respektive parlament?

 

 

I post 2015 ska länder arbeta efter det man kallar ”de tre dimensionerna av utveckling”, att de ska anpassas efter varje lands egna förutsättningar och att alla medlemsstater ska arbeta enligt ett gemensamt ramverk. Alla länder ska få komma till tals och ha en delaktig roll i sin egen utveckling. 

 

Det blev intressanta diskussioner efter det att Gunilla Carlsson, Jan Eliasson med flera gjort sina inlägg. En av de mest gripande talen gjordes av Pakistansk representant Atizaz Ahsan. Han beskrev hur de jobbar med investeringar och möjligheter till flickor och pojkars skolgång, men att de hindras av krafter som inte respekterar demokratin. Bakåtsträvande Talibaner som vill hindra flickor att gå i skolan, som till och med tar till våld och drar sig inte för att mörda flickor som Malala Yousafzai som vill gå till skolan. Men att Pakistans folkvalda ledning jobbar vidare och fler flickor går i skolan nu än när Talibanerna sköt Malala. 

 


Många inlägg i dagens debatt handlade om "trust". Folkets företrädare ska föra en politik som är accepterad och trovärdig hos medborgarna annars blir det väldigt svårt att förändra något. Om folket inte litar på sina ledare, tar de saken i egna händer och ser hellre om sitt eget hus än bidrar till den gemensamma samhällsutvecklingen.

 

 


Millenniemålen

 

Som ni förstått befinner jag mig i New York några dagar. Jag deltar i IPUs hållbarhets konferens i FN-skrapan. Vi diskuterar hållbar utveckling, ekonomi, rättvisa, miljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter och vad som händer efter 2015 när FNs Millenniemål ska vara uppfyllda.
Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga


Idag talade Tim Jacksson inledningsvis om tillväxtens dilemma. Han menade att det inte går att det inte går att bygga ekonomin på ständig tillväxt pågrund av finansoro och miljöförstöring. Å andra sidan är tillväxt viktig för fattigare länder och utgör möjlighet till utbildning och fattigdomsbekämpning. Det var det han menade med tillväxtens dilemma. Vi vet vad tillväxt kan ställa till det men är ändå helt beroende av den för jobben och tilltron på framtiden.
Enligt Tim Jacksson går det att stoppa spekulationerna och krisekonomin och bygga en annan hållbar ekonomi.
Sedan fick några paneldeltagare opponera/reflektera över dessa påståenden. Till exempel gjorde Ximenena DelRocio Pena Pacheco från Ecuador ett inlägg om att det går att ha tillväxt om vi tillsammans jobbar mer med solidaritet, hållbarhet och jämlikhet.
Hon berättade om hur Ecuadors oljepengar investerats i möjlighet till fri högre utbildning för alla medborgare. Ximenena menade att just investering i män och kvinnors möjligheter att bygga sina egna liv är den mest hållbara ekonomin.

Nu fortsätter diskussionerna med alla deltagare

 


Bild från New York

De ny byggnaderna vid World trade center. Vid besöket i den fina minnespaparken 9/11
 
Men nu ska vi tillbaka till FN-skrapan för att diskutera melleniemålen och vad som händer efter 2015

Intensiva dagar i FN

 

Vi rivstartade våra FN dagar i New York med besöket hos International Peace Institute (www.ipinst.org) Mr. Francesco Mancini, Director gjorde en exposé över värdens utmaningar inom ekonomi, miljö, överbefolkning, ökade klyftor, digitaliseringen och konflikter.

Höjdpunkten på dagen blev mötet med Jan Eliasson på våning 38 i FN-byggnaden. Det var fantastiskt att höra hans idéer och visioner om framtiden. Trots krig, konflikt, ojämställdhet vet han att det går att förändra om tillräckligt många jobbar i den riktningen.

Jan utnämnde detta århundrade till kvinnornas århundrade för att det är så mycket som tyder på det just nu.
FN måste blir bättre på att både jobba på djupet och på bredden för att bli effektivare i konfliktsituationer.
Eliasson menade att vi både måste vara realistiska och ha visionen om en rättvisare, fredligare värld som vi gemensamt jobbar för.
768 miljoner människor har inte drickbart vatten 2, 5 miljarder människor har inte toaletter, det leder till sjukdomar som tex. Kolera och dödlighet. Detta går att förändra bland annat genom FN arbetet.

Sedan fortsatte vi till UNDP, en organisation som funnits sedan 1966. United Nations Development Program (www.undp.org) chefen Helen Clark, Administrator (fd statsminister i Nya Zealand) tog emot oss och gjorde en gedigen genomgång av pågående arbete och vad de gör för att hjälpa till i kriser som den i Fillipinerna. 

       

 
 

 


Tågen står stilla och regeringen drar ner på underhållet

.

Med tanke på det som hänt den senaste tiden med tågurspårningar, lös räls och värdelösa växlar borde järnvägen underhållas betydligt mer än hittills.

Den borgerliga regeringen drar ner på underhållet inför nästa år med hänvisning till att de redan satsat för mycket. De vill hellre "investera" i sänkta skatter. Ett väldigt konstigt agerande när det är uppenbart för alla att det behövs mer satsningar, inte mindre.


Vi som åker frekvent på Västra Stambanan vet att det är mycket som behöver åtgärdas och dessutom behövs det mer kapacitet längs hela banan. Men tyvärr är det lika illa i hela landet.
Att i det läget dra ner på järnvägsunderhållet känns både oseriöst och allvarligt för framtiden.

Regeringen drar i budgetpropositionen för 2014 ner 286 miljoner på järnvägsunderhållet och 181 miljoner på bärighet och tjälsäkringsåtgärder på vägarna.

Det kan vi socialdemokrater inte acceptera, vi höjer istället anslaget i vår budget och tänker argumentera för att majoritet ska rösta på vårt förslag. Tyvärr har jag inga större förhoppningar om det. De som är förblindade av att allt blir bättre med ännu mer konkurrens och skattesänkningar är svåra att övertyga.

Det behövs en omstart, en nystart för Sverige helt enkelt

PS nu har jag fått ordning på texthanteraren så ni förhoppningsvis slipper läsa dubbelt upp ....  


Positivt om Högskolan i Skövde, trots motvinden

 

 

I förra veckan kunde vi läsa intressanta siffror när det gäller utbildningskvalitet, i en rapport som Mats Ericson (ordförande i SULF) tagit fram. För Högskolan i Skövde är det glädjande att Högskolan ligger bland de universitet och Högskolor som har mycket god kvalité.

I övrigt är det ganska dystert på utbildningsfronten pga den borgerliga regeringens sänkta ambitioner.

Regeringen har dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande.
År 2006 fanns 431 högskoleplatser per 1 000 personer i åldrarna 19–24 år. I dag har det förhållandet sjunkit till 377.

Vid Högskolan i Skövde har antalet platser minskat från 4 509 till 4 146, en minskning med nästan 9 procent. Med så drastiska nedskärningar ökar den sociala snedrekryteringen. Vi kan se att andelen studenter vars föräldrar har kort utbildning (mindre än tre år på gymnasium eller förgymnasial) minskat sedan den borgerliga regeringen tillträdde.

Sverige förlorar just nu konkurrenskraft i förhållande till andra länder. Fram till 2006 ökade ungas examensfrekvens från högre studier och nådde då nivån 41 procent. Därefter vände utvecklingen. År 2010 var examensfrekvensen nere på 37 procent. Sverige ligger på sista plats bland de nordiska länderna. Island ligger högst på 60 procent, följt av Danmark och Finland på 50 procent. Norge hade en examensfrekvens på 42 procent. Om nuvarande politik får råda kommer Sverige under de kommande åren att ligga under genomsnittet i OECD. Länder som Slovakien, Irland och Polen kommer att ha en mer välutbildad ung befolkning än Sverige.

Det där måste vi ta tag i så fort vi vunnit valet nästa höst.
Fram för fler och bättre utbildningsmöjligheter i hela landet

 


Hjälp de drabbade i Filipinerna

Ingen kan göra allt, alla kan göra något och när jag ser och hör hur katastrofen i Filipinerna dragit fram. 10 000 avlidna och miljontals har mist anhöriga eller sina hem, det saknas precis allting. Minst fyra miljoner människor i Filippinerna har drabbats av Haiyan, som är en av de kraftigaste tyfoner som någonsin har registrerats. Då kände jag att jag måste bidra med något. Jag kontaktade min vän Devinia Larsson Fatalla, som kommer från Filipinerna men som numera bor i Tibro och är aktiv i S-kvinnorna i Skövde.

 

Vi bestämde oss för att göra en insamling genom S-kvinnor i Skövde. Vi ska skaffa bössor med gördlar på där det står Filipinerna, vi ska starta ett lotteri och vi uppmanar alla i vår närhet att skänka en slant till de drabbade av Tyfonen Haiyan. Vi kommer fortlöpande informera när vi får information. 

 

Eftersom Palmecentret har inlett en omfattande hjälpinsats genom sin stiftelse Active Citizenship Foundation skickar vi pengarna dit. Hjälpinsatsen kommer inledningsvis att inriktas på grundläggande humanitär hjälp. Det handlar bland annat om att tillhandahålla medicin, hygieniska inrättningar, drickbart vatten, mjölk och matpaket.

Om någon vill vara med att bidra till hjälpinsatsen för tyfonens offer går det att sätta in en gåva direkt till Palmecentret Plusgiro 570-2 och märk inbetalningen ”Filippinerna”. Eller till några av de andra insamlingaran som pågår nu på Rädda barnen, röda korset, Radiohjälpen.

Som sagt ingen kan göra allt, alla kan göra något. Vill du bidra till just S-kvinnor i Skövdes insamling, kan ni kontakta oss eller hålla utkik på stan efter våra bössor

 

Stoppa, hindra, förebygg våldet

 


Nu när polisen i Västra Götaland konstaterat att det skulle kunna gå att jobba mer proaktivt för att hindra mäns våld mot kvinnor, borde kanske även Skövdes borgerliga majoritet tänka om.
Våld i nära relationer är ett betydligt större samhällsproblem än skottlossningarna i Göteborg och Stockholm. Trots det får gatumord betydligt större uppmärksamhet än morden på kvinnor som pågår i stort sett varje vecka.

En majoritet av det våld som riktas mot kvinnor sker i hemmet och utövas av en partner eller ex-partner. Våld förekommer i alla typer av parrelationer, oavsett parternas sexualitet och könsidentitet. Dessutom förekommer det i alla samhällsklasser.

Våld i nära relationer är också ett mycket stort problem som många gånger kännetecknas av att det pågår systematiskt under en längre tidsperiod och även innefattar en psykologisk nedbrytning av den som är utsatt.

Denna successiva nedbrytning och det faktum att våldet huvudsakligen utövas av någon man har starka emotionella band till försvårar också kraftigt uppbrottsprocessen.

Våldet kan även ses som extra allvarligt då det, genom att äga rum i den privata sfären och på en plats som helt saknar insyn

Grov kvinnofridskränkning är tyvärr vanligare än vad många ens kan ana. Upprepade kränkningar i form av vålds- frids – eller sexualbrott som en man begår mot en kvinna i en nära relation pågår dagligen.
Det handlar om misshandel, olaga hot, olaga tvång, sexuellt eller annat ofredande samt sexuellt utnyttjande.

Vi socialdemokrater i Skövde är djupt besvikna på den borgerliga majoriteten som först ställer sig bakom vår motion om samordnare. Sedan går de emot sig själva på fullmäktige och påstår att motionen är besvarad trots att socialnämnden inte har medel att anställa någon. En enig socialnämnd har beskrivit att det behövs ett höjt budgetanslag för att de ska klara det.

 

 

Än en gång konstatera att vi har högre ambitioner än den styrande majoriteten.
Vi vill verka för Allas Bästa i Hela Skövde.


Socialdemokraternas inspirationsdag

 


Idag samlas socialdemokraternas i Skaraborg till ytterligare en inspirationsdag
Det började otroligt intressant med att ekonomen Sandro Scocco tog med oss in i stabiliseringspolitiken, tillväxt och missriktad arbetsmarknadspolitik.

Han menade att faktorerna för att bedriva en framgångsrik ekonomisk politik är att vi har en tydlig ide' om vad som driver utvecklingen. Vi måste ha en acceptans hos medborgarna för vad som ska göras. Dessutom måste det fungera i omvärlden.

Sandro beskrev den ekonomiska politiken och hur det skulle kunna vara med arbetade timmar (arbetskraftsdeltagande/årsarbetstid) osv
- Regeringens politik går ut på incitament till arbete dvs öka skillnaden mellan de som är i arbete och de som inte är i arbete
- avreglering av arbetsmarknad (konkurrens som leder till fler sysselsatta)

Trots sänkt a-kassa, 130 miljarder i skattesänkningar och privatiseringar har arbetslösheten ökat. 

Han beskrev tydligt att den borgeliga politiken bygger på en ekonomisk teoretisk modell som inte fungerar i praktiken. 

I eftermiddag fortsätter vi med Björn Sundström från SKL och samtal om förutsättningar för våra Skaraborgska kommuner.


Tack för beskedet - Äntligen !!!

 


Lyssnade just på Stefan Löfven i P1 morgon. Det känns så stabilt och skönt att vi socialdemokrater går till val på vår socialdemokratisk politik och att väljarna får säga sitt innan vi binder oss vid något samarbete.
Naturligtvis kommer alla andra partier protestera mot att det största partiet går till val själva. Men jag tycker det är betydligt bättre och tydligare.
I ärlighetens namn har jag varit lite orolig för att vi skulle binda oss med några andra före valet. Så för mig är dagens besked ett stort ÄNTLIGEN för mig.


Moderaternas politik har inte fungerat det blev inte en massa jobb genom att sänka skatterna mest till de som har det bäst. Välfärden blev inte bättre att privatisera den. Arbetslösheten är nu högre än när den borgerliga regeringen tillträdde. Färre barn klarar skolan. Varje vecka kommer nya larmrapporter om situationen i sjukvården och äldreomsorgen.


så här lyder socialdemokraternas besked till väljarna

Vi socialdemokrater går till val själva med ett socialdemokratiskt valmanifest, som tydliggör våra prioriteringar kring att skapa fler jobb, vända utvecklingen i skolan och stärka välfärden.

Vid en kommande valseger siktar vi på att bilda en socialdemokratiskt ledd regering som tar tag i Sveriges framtidsutmaningar med ökad global konkurrens, en växande demografisk utmaning och en betydande klimatutmaning som kräver snabb omställning.

Vi är beredda att ta ansvar för Sverige – även i ett svårt parlamentariskt läge. Därför är vi beredda att samarbeta över blockgränsen.

 

Vi socialdemokrater har en lång tradition av att arbeta tillsammans med andra partier och att ta ansvar för Sverige. Vi har samarbetat med Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Inom ramen för olika samarbetsformer har vi reformerat skattesystemet, räddat Sverige ur 90-talskrisen och genomfört reformer för tillväxt, rättvisa och grön omställning under 2000-talet.
Vi socialdemokrater går till val på ett eget valmanifest – men vi är redo att samarbeta brett. Sveriges utmaningar kräver politiska företrädare som är beredda att lägga dagsaktuella gräl åt sidan.
Tack för beskedet

 

 

 


En statsminister långt bort från sanningen

 


Vid dagens frågestund med statsministern påstod Reinfeldt helt fräckt i bästa "Björklund stil" att M-regeringen har fler studenter. Det är inte sant
Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har varierat något över åren, men sedan 2010 har antalet studerande minskat varje år trots att fler än någonsin söker till högre utbildning. År 2006 fanns 431 högskoleplatser per 1 000 personer i åldrarna 19–24 år. I dag har det förhållandet sjunkit till 377.

Vi kan ta Högskolan i Skövde som exempel, där har antalet platser minskat från 4 509 till 4 146, en minskning med nästan 9 procent. Regionala högskolor som den i Skövde har en stor betydelse för möjligheterna att studera vidare i regionen och därmed för att minska snedrekryteringen till högskolan. Denna typ av drastiska nedskärningar ökar den sociala snedrekryteringen. Vi kan se att andelen studenter vars föräldrar har kort utbildning (mindre än tre år på gymnasium eller förgymnasial) minskat sedan den borgerliga regeringen tillträdde.

Sverige förlorar just nu konkurrenskraft i förhållande till andra länder. Fram till 2006 ökade ungas examensfrekvens från högre studier och nådde då nivån 41 procent. Därefter vände utvecklingen. År 2010 var examensfrekvensen nere på 37 procent. Sverige ligger på sista plats bland de nordiska länderna. Island ligger högst på 60 procent, följt av Danmark och Finland på 50 procent. Norge hade en examensfrekvens på 42 procent. Om nuvarande politik får råda kommer Sverige under de kommande åren att ligga under genomsnittet i OECD. Länder som Slovakien, Irland och Polen kommer att ha en mer välutbildad ung befolkning än Sverige.

Jag tycker att Statsministen ska hålla sig för god för att trixa med utbildningplatserna

 


Svantesson och jobben

 

 


Idag hade vi en lång debatt i Riksdagen med arbetsmarknadsminister som valt att svara på 13 av våra interpellationer om massarbetslöshet, ungdomsarbetslöshet, långtidsarbetslöshet, arbetsmiljö mm.

Det var en viktig debatt, för även om Sverige är ett fantastiskt så håller välfärden på att krakelera pga av den höga arbetslösheten.

Mer än 400 000 är utan arbete, 103 000 av dessa är personer som antingen är över 55 år, har låg utbildning, personer som är födda utanför Europa eller har en funktionsnedsättning.


Förutom att Sverige lider av massarbetslöshet och att långtidsarbetslösheten bitit sig fast är den alltför höga ungdomsarbetslösheten en tragedi.

Ungdomar som får börja sitt yrkesverksamma liv som arbetslösa är inte bara ett sorgligt öde för dem själva. Samhället går miste om arbetskraft och det leder till oroligheter på många håll i landet.

Den främsta orsaken till ungas svårigheter på arbetsmarknaden är de allvarliga bristerna i den svenska skolan. Likvärdigheten har urholkats och elevernas socioekonomiska bakgrund tillåts i högre grad slå igenom i form av sämre resultat och kunskaper.

Så kan vi inte ha det. Det behövs 90-dagars garanti, bättre matchning och större möjligheter för ungdomar gå klart sin gymnasieutbildning. Den kan varvas med praktik eller vara arbetsplatsförlagd. Det behövs validering, omskolning och en breddad vuxenutbildning

 

 


Framtidspartiet träffades i Skaraborg

Idag hade vi en intressant eftermiddag med fackligt aktiva och socialdemokraterna i Skaraborg. Vi hade en noggrann genomgång av Socialdemokraternas budget inför 2014 och den nuvarande regeringens politik som ökar klyftorna.

Både i mindre orter i Skaraborg och i städer växer oron för framtiden. Arbetslösheten ökar,  Långtidsarbetslösheten har skenat och klyftorna ökat. Sverige faller i mätningar om konkurrenskraft, och andelen som har möjlighet att studera på högskolan minskar.

Ökad arbetslöshet, fallande skolresultat, vidgade klyftor och sprickor i välfärden. Så här kan vi inte ha det. Det enades vi om på vår träff idag.

Om man låter bli att lämna in bilen på service så rullar den ändå på ganska länge, men allteftersom man eftersätter underhållet så börjar den hacka och fungera allt sämre. Likadant är det med jobben, skolan, välfärden och landets konkurrenskraft.

Vi ska satsa på investeringar i innovation, forskning och utveckling. Företagen behöver kompetens och motiverad arbetskraft för att växa. Vi måste sluta låsa in människor i Fas 3 och i stället ge utbildning för de yrkesroller som många företag absurt nog har brist på.

Vi ska bli bäst i EU när det gäller  att bekämpa arbetslösheten ,  Vi ska se till att ungdomar har jobb praktik eller utbildning inom 90 dagar. Vi ska minska klasserna så att varje barn blir sett. Läraryrket ska bli en stolthet igen, och barn som riskerar att halka efter måste få så tidigt stöd som möjligt. Dessutom ska vi satsa på det livslånga lärandet och högre utbildningar så som Högskolan i Skövde.

Vi ska sluta att låna pengar till nya skattesänkningar, och i stället välja att fokusera våra resurser på jobb, skola och välfärd. Vi ska möta utmaningarna i en åldrande befolkning, en global konkurrens, en nödvändig klimatomställning, tillsammans.

Socialdemokraterna är framtidspartiet. Framtiden för jobben, skolan och välfärden

 

Stoppa Friskolornas ”Russinen ur kakan” beteende

 

Att bara äta upp russinen i kakan är inte särskilt belevat, det är ociviliserat och inte ens gott.

Att friskolor vill välja ut de fina, duktiga välkammade barnen är inte förvånande men det är inte tillåtet.

De måste dra in vinst till sina ägare och kan därför inte ge alla elever en bra utbildning. De vill visa upp fina resultat och vill därför välja bort de barn som tar längre tid på sig att lära och som strular.

 

I SVTs Uppdrag granskning den 30 oktober såg vi hur fristående skolor bryter mot lagen och sorterar bort elever. Men det är elever som ska få välja skola – skolor ska aldrig få välja bort elever.

 

Friskolorna ställer till stora problem för elever, föräldrar och kommuner när ägarna plötsligt får för sig att skolan inte är tillräckligt lönsam och stänger ner. JB koncernen i våras var ett exempel. Men även här i Skövde har skolor plötsligt lagt ner verksamheten. Då ska kommunen snabbt skaffa fram utbildningsplatser som de varit tvungna att avveckla när friskolan startade.

 

Vi menar att friskolor inte ska kunna etablera sig mot kommunens vilja. Det kan ställa till stora problem med överetablering och utbildningsplaster som måste tas bort från kommunen, trots att kommunen snabbt måste skaffa fram de platserna när friskolans ägare plötsligt får för sig att skolan inte ska bedrivas längre.

 

Fristående skolor som bryter mot lagen genom att välja ut barn som om de vore russin i en kaka, de ska inte få fortsatt förtroende att bedriva skolverksamhet, deras skoltillstånd ska dras in.

 

Regeringen har inte gjort något åt vinstjakten i skolan under sina sju år vid makten. Socialdemokraterna kräver ordning och reda i skolan.

 

I dagens skolsystem tjänar fristående skolorna att sortera bort resurskrävande elever från skolan. Men det ska de inte kunna göra. Kommunerna bör därför ta över ansvaret för antagningen till de fristående skolorna som ligger i deras kommun.

 

Och handen på hjärtat: Hur gott är det att bara äta russin i längden?, Hur bra är det med fina välklädda barn som aldrig träffar ”strulpellarna”? Framför mångfald framför enfald.

Låt tusen blommor blomma – släpp in strulpellarna, de berikar oss. Men se till att de får rätt förutsättningar att klara skolan. De tjänar hela samhället på.

 

 

Alla barn ska ha samma möjlighet att komma in på den skola som de valt.


RSS 2.0