Synpunkter på mitt tal i morgon 1 maj?

 

I morgon firar vi vår allra största högtid. Första maj är som julafton för oss socialdemokrater.

En fantasiskt fin tradition som firas på flera hundratals plaster runt omkring i vårt vackra grönskande Sverige. Vi träffas, demonstrerar mot orättvisor i Sverige och i resten av världen, firar att våren är här och visar att sammanhållning ger styrka.

 

Jag kommer naturligtvis tala om jobben eftersom det är så viktigt att vi får ner massarbetslösheten. Jobb ger frihet åt individen, arbetslöshet leder till passivitet och ofrihet.

 

Jobben är viktig för våra ungdomar och det är skandal att så många börjar sitt yrkesverksamma liv som arbetslös utan riktig hjälp och stöd från samhället.

 

Jobben är också viktig för jämställdheten. När män och kvinnor jobbar sida vid sida i arbetslivet, har samma lön för liknande arbete, har samma möjligheter till karriär och samma möjligheter att ta sitt ansvar för hem och familj, då har vi kommit långt. Men där är vi inte idag.

 

Jobben är viktig på många olika sätt både för samhälle och individ.

Men för att kunna ta de jobb som finns behövs det livslånga lärandet eftersom nya jobb kräver nya färdigheter.

 

Men det behövs också en fungerande välfärd. Äldre anhöriga måste ha vård och omsorg, barnen måste ha en trygg tillvaro när föräldrarna jobbar osv

 

Det finns mycket mer jag ska tala om i morgon men det är jobben som blir stommen i mitt tal.

Synpunkter?Moberg AB GP 2 svd


Schysta villkor i transportbranschen – åtgärder behövs nu

 

 Ett växande antal svenska åkerier har börjat importera billig arbetskraft via utländska bemanningsföretag. Det sker antingen genom att de anlitar förare som är anställda i bemanningsföretag som saknar representation i Sverige eller genom att de anlitar egenföretagare/F-skattsedelsinnehavare. I EU-sammanhang brukar de betecknas som ”falska egenföretagare” eftersom de i praktiken agerar som osjälvständiga anställda, dock utan de rättigheter som normala anställningar i Sverige brukar ge. I dagsläget finns, uppskattningsvis, något tusental chaufförer som kör för svenska åkerier med sådana villkor. Men det är ett stort mörkertal och vitten påpekar att problemet accelererar lavinartat just nu.

Därför har jag ställt flera interpellationer om hur oseriösa företag slår ut den seriösa åkerinäringen. Det leder till färre företagare, färre schysta jobb och färre som betalar skatt i Sverige

Idag är det Anders Borgs tur att berätta vad regeringen gör för att stävja detta enorma problem.
i denna Interpellation


Utbildning för fler jobb

 

Idag lyssnade jag på presskonferensen som Magdalena Andersson och Stefan Löven.  Det handlade om våra förslag för att komma tillrätta med regeringens misslyckade arbetslöshetspolitik.

De presenterade ett utbildningspaket som innehåller både utbildning, praktik, erbjudande och eget ansvar.

 

De kallade utbildningssatsningen för Utbildningskontraktet för att betona ansvaret både från samhället och från den egna individen.

Det ska dock sägas att det är inte ungdomens eget fel att den är arbetslös, det måste ju finnas jobb att söka. Jobb skapas genom att det finns en efterfrågan dvs att människor känner att de har råd att köpa produkter och tjänster.

 

Det finns också jobb som arbetsgivarna inte kan anställa pågrund av att det saknas utbildade ungdomar.

 

Utbildningskontraktet ska både gälla nya insatser med jobb och praktik som komplement till den befintliga arbetsmarknadspolitiken, t ex arbetsmarknadsutbildningen

Jobb enligt ”Västeråsmodellen” är en variant dvs att ungdomen får avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid

 

Praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare samt studier på halvtid eller deltid är andra förslag. Men det kan också vara utbildning på heltid, vid komvux, yrkes-vux eller folkhögskola som passar den enskilde individen bäst.


Kungsan blommar

img_1693 (MMS)

Kungsan blommar


Hellre sammanhållen skola än en sorteringsskola

Den svenska skolan presterar allt sämre resultat. Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet har minskat fem år i rad. Förra året gick fler än 13 000 elever ut grundskolan utan tillräckliga kunskaper.  Sverige har  tappat den tidigare tätpositionen vad gäller likvärdighet i skolan.

 

Det finns inget viktigare för en elevs resultat än att de möter en riktigt bra lärare. Lärare måste ges möjlighet till kompetensutveckling och karriär. Det är centralt både för att stärka lärarna i sitt uppdrag och för att attrahera fler begåvade studenter till lärarutbildningen. Investera i lärares kompetensutveckling och ge fler karriärvägar för lärare genom specialisering och forskning.

 

I dag överhopas rektorer av administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter. Rektorer ska främst vara pedagogiska ledare och måste ges möjlighet och tid till att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet i skolan.

Rektorer som lyckas vända utvecklingen på en skola ska ges större ansvar och leda utvecklingsarbetet på fler skolor för att det som fungerar ska sprida sig i skolsystemet.

 

Basfärdigheter och eleversundervisning under de första åren i skolan måste prioriteras, så att inte ett enda barn lämnar tredje årskurs med bristfälliga basfärdigheter.

 

En sammanhållen skola med höga förväntningar på alla elever, utan tidig sortering och stängda dörrar är grunden för att skapa en likvärdig skola med höga resultat. Resurser till skolor måste fördelas efter elevernas behov så att elever som behöver extra stöd får det.


DN Moberg Högberg Svd


Schysta Villkor i transporter

Det blir allt viktigare med en offentlig upphandling som präglas av social och ekologisk hållbarhet. Stat, kommun och landsting i Sverige köper varor och tjänster för stora summor.

Skövde upphandlar varor, tillfälliga boenden, ungdomshem, transporter, tjänster, byggnationer, renoveringar och annat för stora summor.

Det är oerhört viktigt att hela tiden förbättra de sociala, etiska krav vid dessa offentliga upphandlingar. Fler och fler kommuner skärper sina upphandlingskrav ytterligare.

Idag debatterar jag frågan om upphandling i Skövde kommun.

Schysta Villkor i transporter ska naturligtvis vara lika självklar som miljökrav, etiska krav och kollektivavtal. Detsamma ska gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat


Ulrika Lång

img_3998 (MMS)

Ulrika Lång


Palmecentret för mänskliga rättigheter, fred och demokrati

Idag på S i Väst årsmöte i Lidköping fick vi även information av Olof Palmes internationella center. Om respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för fred och demokrati. Mänskliga rättigheter är inte bara ett mål utan också ett verktyg för att förändra världen. Alla människor är lika mycket värda, oavsett vilka vi är eller var vi kommer ifrån.

Kampen mot fattigdomen är i djupaste mening en kamp för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter. Att bekämpa fattigdomen handlar om insatser på många olika plan i syfte att stärka människors förmåga till egen försörjning och egen utveckling. Ingen kultur eller religion har rätt att sätta sig över de mänskliga rättigheterna som övergripande värden.

Grunden för Palmecentrets demokratisyn är alla människors lika och unika värde. Demokrati skapar förutsättningar för människor att leva liv i frihet, och är ett styrelseskick som långsiktigt kan lösa konflikter fredligt. Demokratin är en process, inte som ett färdigt system eller givet tillstånd.

Människor kommer alltid att söka friheten. Så länge hon förvägras den, står freden på spel. Varje människas frihet och säkerhet är nära sammankopplad med alla andra människors frihet och säkerhet. Den grundläggande princip om gemensam säkerhet som Olof Palme ofta talade om innebär att människor inte kan uppnå säkerhet mot varandra, utan måste göra det tillsammans med varandra. En globalisering präglad av ökat fredligt umgänge mellan länder, organisationer, människor och andra aktörer, stärker freden

Duktiga flickor kostar inte

Sveriges Kvinnolobby har granskat budgetpropositionen för 2012. Granskningen visar att regeringens satsningar inom utgiftsområdena arbetsmarknad, utbildning och socialpolitik gynnar unga män på bekostnad av unga kvinnor. Dessutom saknas genomgående ett jämställdhetsperspektiv.

Idag diskuterades detta i Riksdagen med bl.a  Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister, Jenny h Petersson, arbetsmarknadsutskottet (m), Ylva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (s), Gunilla Svantorp, utbildningsutskottet (s), unga politiker med flera.
Det var en aning förvånande att Jämställdhetsministern inte tyckte att rapporten från Kvinnolobbyn var särskilt bra. Hon tyckte inte heller det var hennes ansvar att jämställdhet diskuterades mer i Riksdagen.
Unga kvinnor är överrepresenterade bland undersysselsatta och ofrivilligt deltidsarbetande, samt har en svagare anknytning till arbetsmarknaden. Därför är unga tjejer mycket fattigare än killar.  Killars skolgång är dyrare än tjejers. Stora insatser har gjorts inom mansdominerade områden såsom teknik-, yrkesförberedande- och lärlingsutbildningar.
Liknande satsningar inom kvinnodominerade vård- och omsorgsprogram saknas, trots att efterfrågan på arbetskraft inom detta område kommer att vara stor framöver. En jämförelse mellan två pojk- respektive flickdominerade vårdformer visar att den pojkdominerade får kosta 10 gånger så mycket som de flickdominerade.   .

Talmannen åker bara med män

Det är oacceptabelt att talmannen bara tar med sig män när har reser i världen. Snart ska han åka till Spanien och Portugal och då ska bara manliga riksdagsledamöter åka med.
Vi är en av de mest jämställda parlament i världen och det borde vara en självklarhet att Sverige alltid representeras av både män och kvinnor från Riksdagens sida.
Gör om delegationen inför resan i slutet av april och se för sjutton till att denna fadäs aldrig upprepas.

Fredrik Olofsson överraskade i ekonomiska debatten

Idag lyssnade jag på den ekonomiska debatten i Riksdagen. Anders Borg har inga idéer på hur arbetslösheten ska sänkas. Regeringen konstaterar "bara" att Arbetslösheten är 7,5 % och att den ökar. Regeringen har misslyckats med jobben. De har påstått att deras skattesänkningar skulle leda till jobb men icke. De har försämrat a-kassa och höjda avgifter, utförsäkrat sjuka, sänkt arbetsgivaravgifter i tron att det skulle ge jobb, men icke. Dessutom har de minskat vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildning samt infört av Fas 3 som den största åtgärden. Var är jobblinjen? Särskilt allvarligt är att långtidsarbetslösheten ökar och antalet arbetslösa som har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ökar Ändå har regeringen inga förslag på förbättringar, bara kommentarer om vad de gjort och vad de skulle vilja göra om läget är stabilt..... Dagens stjärnskott i debatten var Fredrik Olofsson, som lugnt och sakligt redogjorde för våra förslag om infrastruktur, innovationer, utbildning och forskning. Han svarade replikerna på ett lysande sätt. När Borg hetsade upp sig över att s, v och mp har samtal utan att han vet vad det pratas om, så svarade Olofsson helt kallt - det är väl inte så farligt att vi talar med varandra, ni har ju också arbetsgrupper i moderaterna och inom alliansen. Det handlar om jobben och på utbildningslinjen eller fortsätta skattesänkningar som inte har lett till nya jobb

Fredrik Olofsson om dribbel i Regeringen

img_9004 (MMS)

Fredrik Olofsson om dribbel i Regeringen


Barnfattigdomen måste bekämpas

 

Ökade klyftor och fattigdom har tyvärr blivit vardag i Sverige och med det också barnfattigdom. Sjuka och arbetslösa har blivit fattigare och deras barn har fått en allt mer tuffare situation. Arbetslösa tvingas till statsmissionen för att få matkassar för att den borgerliga regeringen sabbat a-kassan.

Socialbidragen ökar och urholkar kommunernas ekonomi. Det i sin tur leder till att kommunerna inte kan satsa på välfärden. För stora barngrupper på fritidshemmen och höga avgifter till musikskolan, förvärrar för de utsatta barnen.

Familjernas inkomster räcker inte till och barnen får avstå från det som
deras kompisar gör. Spela fotboll, gå på bio, till simhallen och resor som de allra flesta ser som en självklarhet under uppväxten tvingas flera barn avstå i från.

Att avskaffa barnfattigdomen handlar om politisk vilja och om prioriteringar.
Det behövs jobb, utbildning, aktiv arbetsmarknads politik och ett bättre skyddsnät. En generell välfärd, rätt till heltid och flexiblare öppet tider inom förskolan och fritidsverksamheten är helt nödvändigt för att komma till rätta med barnfattigdomen.


svd Dn GP Andersson Expr Majblomman Unga Örnar  Rädda Barnen SR


Härlig, rolig och viktig distriktskongress

 

Det är årskongresstider och i dag hade vi en väldigt trevlig kongress i Lidköping.

Vi behandlade ett 30-tal spännande motioner, lyssnade på Håkan Juholt och tog ett skarpt uttalande om att E20 ska vara fyrfältsväg/motorväg.

Det är så kul att jobba politiskt och se hur starka vi blir tillsammans. Vilka fantastiska möjligheter vi har med partiet framöver. Nu när vi rest oss igen efter en turbulent period så ser vi framtiden an med tillförsikt. Det är mycket spännande att få vara med i fajten för att vinna tillbaka makten i Riksdagen men också för en stark majoritet i regionen och styra fler kommuner i valet 2014. 
 

När facket och partiet jobbar tillsammans för gemensamma mål om fler jobb, rättvisa, solidaritet och trygghet. När vi går i takt, samtidigt som vi har högt i tak på våra möten, då är vi fullständigt oslagbara.

Att jobba politisk kan ju uppfattas som lite nördigt av andra. Men vi vet ju att vi växer som människor, lär oss nya saker hela tiden och har roligt ihop.

 

Nu efter dagens distriktskongress har vi fått styrka, kraft och mod att jobba ännu hårdare


Juholt - Räta på ryggen

img_6819 (MMS)

Juholt - Räta på ryggen


Unga behöver utbildning, jobb och någonstans att bo

 

Som om det inte vore nog med den enorma ungdomsarbetslösheten och brist på relevant utbildning till ungdomar. De står utan bostad också. Inte konstigt att ungdomar känner sig otrygga och saknar framtidshopp.

 En kvarts miljon unga vuxna är utan bostad. Sverige slår bottenrekord i nyproduktion av bostäder år efter år. Under 2011 påbörjades byggandet av 22 700 lägenheter, en minskning med 14 procent jämfört med året innan. Både hemlösheten och vräkningar av barnfamiljer ökar enligt Socialstyrelsen respektive Kronofogdemyndigheten. Alla kurvor pekar åt fel håll.

 

Vi vill införa en investeringsstimulans för hyresrätter och studentlägenheter. Nyproduktionen av hyresrätter mer behöver fördubblas. Gör det möjligt att rusta bostäder som är slitna, gamla, bristfälliga och är i mycket stort behov av energieffektivisering.

Vi vill ha ett handslag mellan stat, näringsliv, kommuner och aktörerna på bostadsmarknaden för att utveckla miljonprogramsområdena.

 

Det behövs neutralitet mellan olika boendeformer. En nybyggd hyreslägenhet är 2 000 kronor dyrare per månad än ett nybyggt småhus eller en bostadsrätt, enligt en rapport som Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO gemensamt tagit fram. Det är mycket orättvist.

 

Det är hög tid att bygga Sverige starkt och att ge ungdomar framtidstro


DN  2  SVD  Barbro Engman Peter A Röda Berget Roger J
Högberg  Veronica Palm AB  2


Kunskap är makt-makten åt folket

Igår hade vi intressanta diskussioner med Lars Engkvist och Marika Lindgren Åsbrink.

 Frågeställningarna som vi utgick ifrån var:

Hur ska vi möta globaliseringen ?

Kan vi återskapa full sysselsättning?

Hur ska demokratin breddas och fördjupas?

Vilka är de stora socialdemokratiska framtidsreformerna -eller behövs de inte längre?


I vår disskutionsgrupp kom vi fram till att svaret på alla frågorna är. Utbildning, omskolning, validering, folkbildning, det livslånga lärandet och möjlighet till högre utbildning i hela landet. Vi är ett så litet land att vi måste se till att alla kan mycket. Vi ska möta framtiden med kvalité, kunskap och forskning - inte med låga löner

Varför sjunker inte arbetslösheten? Anders Borg.

För tre år sedan halverade regeringen arbetsgivaravgiften för ungdomar. Detta kostar nästan 16 miljarder kronor varje år. Enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering kan man inte säga att detta givit någon nämnvärd effekt.

Regeringen har fel när de säger till ungdomar utan arbete är ”Vi ska göra dig så billig som möjligt. Vi tror inte på dig och dina förmågor, så därför ska vi sänka kraven, sänka din kompetens och sänka din lön”.

Lösningen på den höga ungdomsarbetslösheten är istället att höja ungdomarnas kompetens, underlätta för arbetslösa att ta steget ut på arbetsmarknaden och ha fokus på att stärka näringslivet och innovationskraften så att nya jobb kan skapas.

Investera i utbildning och minska avhoppen från gymnasieskolan.

Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen måste bort. In med utbildningsvikariat inom vård och omsorg där anställda får vidareutbildning samtidigt som långtidsarbetslösa får prova på ett nytt jobb. Fram med traineeplatser för unga under 26 år och kräv av alla landets kommuner ska garantera sommarjobb åt skolungdomar

Jag hörde Lördagsintervjun med Anders Borg där han inte kan erkänna att det är massarbetslöshet, trots att 7,5% är mer 6,5 % som det var när Anders Borg kallade det för massarbetslsöhet
 
Lägre löner och sämre kompetens fixar inte jobben. Det är dags före regeringen att sluta blunda för ungdomsarbetslösheten – se verkligheten och våga tänk nytt.

RödaBerget Alliansfritt

Ulf Bjered


IPU - Syrien måste stoppa våldet

 

Att jobba internationellt är väldigt intressant, spännande och tålamodskrävande. Dagarna i Kampala med IPU:s 126 församling har tagit ytterligare steg för fred, säkerhet och demokrati.

Det går att förändra det vet vi med facit i hand. Men det kan ta väldigt lång tid.

 

Något som inte får ta tid är fredsarbetet i Syrien. IPU antog på sitt sista sammanträdes dag ett uttalande om att ”Våldet i Syrien eller närmare bestämt regimens våld och dödande mot sin egen befolkning måste upphöra” Uttalandet antogs med mycket stor majoritet men vi var tyvärr inte helt eniga. Venezuela, Chile, Syrien, Nordkorea, Sydafrika och Cuba reserverade sig med lite olika invändningar så som att det behövs både ekonomiska och diplomatiska sanktioner.

Men omvärlden måste öka pressen på den syriska regimen att upphöra med det fruktansvärda våldet och dödandet. Tusentals människor har dödats och de som är på flykt inom och utom landet räknas i hundratusental. Den syriska regimen måste ge människors rättmätiga krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Annars måste regimen bort.

 

Därför var det helt rätt att IPU gjorde uttalandet och vi måste öka trycket ytterligare tillsammans med FN och andra som måste agera för en fredlig lösning


Dagen  Expr  2 AB DN


Det återstår en del

Det drar ihop sig till avslutning på IPUs 126 församling.

Så här på sista dagen är det många resolutioner som ska diskuteras och antas.

En av höjdpunkterna idag blir antagligen uttalandet om att våldet i Syrien måste upphöra.

Det har varit intensiva dagar med debatter i flera utskott och i storplena.

 

En häftig känsla var att lyssna på Syd Sudans representant väldens yngsta land. Han beskrev demokratiseringsprocessen och de var glada över att kunna närvara på IPU som egen stat och tackade för allt stöd i arbetet med att bygga upp sin nya fria stat.

 

Vi Svenskar har gjort tydliga avtryck under dessa dagar. Vår delegationsledare, vice talman Ulf Holm höll ett tufft tal mot korruption och mot förtryck och förföljelse av homosexuella.Ulrika Karlsson gjorde ett starkt arbete i sitt utskott för fri abort, arbete mot mödradödlighet, sexualundervisning och preventivmedelsrådgivning, det var ”bara” fri abort hon inte fick igenom i de gemensamma texterna.

 

Mina ändringsförslag om jämställdhet gick igenom men som jag skrivit om tidigare så är IPU inte jämställt. Här i Kampala är vi 29.3 % kvinnliga ledamöter.

Nu när vi fått statistiken visade det sig att så många som 15 länder bara har män som delegater. De länderna är Azerbaijan, Brasilien, Colombia, Kambodja, Haiti, Ungern, Kuwait, Lettland, Luxemburg, Malta, Mongoliet, Myanmar, Qatar, Saudi Arabien och Suriname.

 

Det återstår en del med andra ord.


Hur långt borta är freden i mellanöstern?

 

IPUs Mellanösterngrupp träffade representanter från Palestina, Jordanien och Egypten.

Israel var också inbjudna men de hade meddelat tidigare att de inte skulle komma.

 

Palestina påpekade att de är ockuperade sedan 1967 och nya Israelska hus byggs hela tiden på den Palestinska marken. Det finns inget som tyder på att Israel vill hitta en lösning på konflikten/kriget

 

Representanterna från Jordanien började med att påpeka att ockupationen inte kostar Israelerna någonting. De har tagit marken och vattnet för Palestinierna samtidigt som världen handfallet tittar på.

Egyptierna ville hjälpa till i fredsprocessen men eftersom inte Israelerna inte vill, så är det svårt att förhandla. De lyfte upp den svåra situationen för människorna som bor i Gaza och hur elen stryps till sjukhus m.m.

 

Vi diskuterade också det faktum att Israelerna fängslat flera av Parlamentsledamöter från Palestina så att de inte kan ha sin Riksdag igång.

I maj ska det hållas val i Palestina, vi får verkligen hoppas att alla har möjlighet att rösta.


Fattigt och fördomsfullt men ändå hoppfullt i Uganda

 

 

Det finns många hoppfulla framtidsutsikter för Uganda. Ekonomin växer men från en väldigt låg nivå.

Av de 35 miljoner invånare lever hälften på under 10 kr om dagen. Väldigt få har elektricitet, färre än 10 % av befolkningen har el och att de lyser upp sina hyddor/hus/bostäder med paraffin i lanternor istället.

Då är det kanske inte så konstigt att det blir strömavbrott 10-15 ggr om dagen även i Kampala.

 

Men ett sjukhus som vi besökte beskrev att de hade både back-up system för elen och back-up för ”back-uppen” så de klarade sin elförsörjning bra. Det sjukhuset hade tack vare bistånd lyckats förbättra sjukvården och jobbade förebyggande mot flera av de dödande sjukdomarna så som HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulos och mödradödlighet.

 

Ett annat problem som Uganda dras med är fördomsfullheten. Många är fördomsfulla mot homosexuella.

Ugandas politiker talar om krafttag, fängelse och förbud mot homosexuella.

Vi träffade Frank Mugisha från organisationen Sexual Minoritets Uganda, SMUG som är en paraplyorganisation för HBT-organisationer i Uganda. Han var mycket tacksam för det engagemang Sverige har i frågan.

 

Just det där med att mänskliga rättigheter ska gälla alla är något som vi måste tjata om mer. Mänskliga rättigheter betyder inte att män ska ha vissa rättigheter. Det gäller kvinnor, män, barn, sexuelläggning, religionsuppfattning, etnicitet m.m. Det arbetet gäller inte bara för oss i IPU som är i Uganda just nu.

Det gäller alla, överallt


Kvinnor i alla länder - stötta varandra !

Här i Kampala är Riksdagsledamöter från 120  länder samlade med olika stora delegationer. (från 4 – 15 ledamöter)

Alla som är här ska, enligt IPUs stadgar, vara representerade av både män och kvinnor.

Trots det är det 7 länder som bara är här med manliga riksdagsledamöter. Just nu vet jag inte vilka det är men jag ska ta reda på det.

Det märks att de särskilda kvinnomötena behövs för att stötta och tipsa om hur vi kan flytta fram positionen för kvinnor i respektive länder. I går kväll hade vi faktiskt en särskild kvinnomiddag där Ugandas kvinnliga talman, Ugandas Presidentfru och kvinnliga ministrar talade. Det var fantastiskt roligt att träffa nästan 500 kvinnor från olika delar av världen. Lyssna på roliga upplyftande tal och uppträdanden.  Hela middagen avlutades med att allihop deltog i en gemensam, medryckande, förlösande dans tillsammans.

Helt fantastiskt.

Det är inte lika kul att Israelerna uteblivit från IPU-församlingen. Det innebär att våra samtal om Mellanösternkonflikten får en annan inriktning.

Idag fortsätter diskussionerna om välfärd, mödradödlighet, fattigdomsbekämpning, fred, säkerhet, demokrati och maktförskjutningar både i olika utskott och i storplena.


från tidningen Monitor


RSS 2.0