Säg nej till Uranbrytning

Det borde inte vara tillåtet med uranbrytning, vare sig på Billingen, Kinnekulle eller i övriga Sverige. Vi kan inte låta andra länder sköta den miljöfarliga och hälsovådliga brytningen av uranhaltig mineral, för att sen tillgodogöra oss effekterna av utvinningen, därför måste vi fasa ut kärnkraften i den takt som alternativ finns. Att börja diskutera nya kärnkraftverk innebär att satsningen på förnybara energikällor stannar av

Nu finns det två tydliga alternativ inför valet nästa år. De borgerliga vill bygga ut kärnkraften. Det leder till ökat beroende av en icke förnybar energikälla, samtidigt som man nu kan tänka sig riskabel uranbrytning i Sverige.

Vi vill istället gå i motsatt riktning: satsa på det förnybara, och bidra till att farliga urangruvor också i andra länder kan stängas.

Det är anmärkningsvärt att statsministern försöker påskina att det går att bryta uran och hantera kärnbränsle utan några nämnvärda risker för vare sig människor eller miljö. Detta är något av det mest riskfyllda man kan syssla med.

skriv på namninsamlingen


Jämställdheten är inte prioriterad längre

När regeringen i början av mandatperioden införde ett speciellt anslag på särskilda jämställdhetsinsatser som omfattade hela 400 miljoner på ett år fick den applåder från de mest oväntade feministhåll. Det visade sig dock vara förslag som var framarbetade under socialdemokratiska regeringens tid och ”bara” sätta i sjön för Sabuni

Derför blev det tyst och slut på idéer efter det. Under 2007 användes endast en tredje del utav pengarna till insatser rörande jämställdhetsprojekt. Och det har inte blivit bättre. Jämställdhetsfrågan har hamnat vid sidan av och det finns ingen i Rosenbad som verkar bry sig om att Sverige tappar betydande mark i jämställdhetsfrågan.

All retorik om jämställdhet i början av mandatperioden bara var tomt prat. Att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor består och är mer än en tusenlapp i månaden är bevis nog för detta påstående.

Jämställdhet är ett politiskt begrepp definierat som jämlikhet mellan könen. Jämställdhet innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Kön ska aldrig vara ett hinder för personlig utveckling, möjlighet till samhällsinflytande eller inflytande över det egna livet.

Tyvärr har den nuvarande regeringen orsakat växande klyftor inte bara mellan klasserna utan även mellan könen. Enligt beräkningarna från RUT har fattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar, majoriteten kvinnor, ökat från 19 procent 2006 till 30 procent 2009. En utav de bakomliggande orsakerna till denna radikala tillbakagång är regeringens försämring av arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen.

Kvinnor som grupp är oftare visstidsanställda, deltidsarbetslösa, föräldralediga, hemma med sjukt barn, ensamstående med barn eller långtidssjukskrivna än män som grupp. Och det är just dessa grupper som har fått betala notan för regeringens orättvisa politik.

Regeringen har tagit Sverige ett stort steg bakåt när det gäller både jämställdhet och jämlikhet.

Ojämlikhet är inte lösningen på Sveriges problem

dagens arena


Skulle inte Anders Borg sätta stopp för bonusarna?

 

Anders Borg har försökt ge en populär bild av sig själv i media genom att skälla på bankerna och deras bonusar. Får man tro Anders Borgs retorik är det bonusarnas fel att den ekonomiska krisen uppstått. Men nu visar det sig att det bara varit läpparnas bekännelse.

Bonusfesten fortsätter. Anders Borg fortsätta skälla på bankerna och ge sken av att han vill ändra systemet. Eller vad ska han göra nu?


Ann-Marie Wahlström

6360d1c6af9fe6f4b9350e7938a81d05.png

Ann-Marie Wahlström (s) oppositionsråd i Tibro träffade otroligt många Tibrobesökare under Möbeldagarna.
Ann-Marie har många järn i elden och fixar det mesta, tuff tjej helt enkelt.


Mona vinner över Fredrik med rättvis politik

Det finns en eftersläpning i opinionen som gör att mätningar kan bli förvirrande. Jag är ju som mina bloggläsare känner till mycket partisk i min uppfattning.
För många är Reinfeldt ett sömnpiller, arrogant och besserwisser som vägrar svara på obekväma frågor

Att det nu publicerats en partiledarepopularitetssiffra i DN, ivrigt påhejad av Nicklas Kjellebring förändrar inte min uppfattning. Men kan naturligvis påverka andra. Men det är faktist inte personerna som går till val, det är partierna.

Det ju partiernas politik som ska granskas och värderas av väljarna nästa höst.

Där har den sittande regeringen misslyckas på punkt efter punkt

Sverige behöver en ansvarsfull ekonomisk politik som skapar jobb och nya möjligheter.

Regeringen blev vald på löften om fler jobb och minskat utanförskap, men resultatet blev färre jobb och växande utanförskap. Idag befinner sig 70 000 fler personer i utanförskap än för tre år sedan. Nästa år förlorar 50 000 sjukskrivna sin sjukpenning. 300 000 jobb, varav 60 000 i välfärden, försvinner mellan 2008 och 2011.

Det går inte i ett läge när undersköterskor och lärare sägs upp prioritera att sänka skatterna på lånade pengar. Det är inte ansvarsfullt. Nya jobb skapas inte genom sänkt skatt, utan genom investeringar i jobbskapande åtgärder. Klarar vi jobben, så växer ekonomin och då klarar vi också kvaliteten i välfärden.


Inte lika kul att sitta i regeringen längre, eller?

”Oj va roligt det var att ta över regeringsmakten och oj vad det skulle hända mycket”

Men det skulle ta två år innan den borgerliga politiken skulle ge resultat sa Anders Borg i en radio intervju. I början gick det ju bra att styra landet eftersom det var ordning och reda i ekonomin och högkonjunktur. Men nu är det inte lika kul längre.

Så här tre år efteråt kan vi konstatera att det hänt otroligt mycket. Ökade klyftor, större skillnader, fler arbetslösa, fler i utanförskap, ökade socialbidragskostnader, oroligheter i landet, ungdomar som inte blir sedda protesterar, pensionärerna är arga, jobben försvinner, skillnaderna mellan män och kvinnor ökar igen, barnfattigdomen ökar, budgetunderskottet ökar osv.

Allt är inte regeringens fel men det är märkligt att regeringen säger sig oförmögna att ändra på det som sker. Det också märkligt att regeringen trixar med siffrorna och använder olika beräkningsmodeller för att slippa ta ansvar.

De borgerliga partierna gick till val på att fixa fler jobb och minska utanförskapet. Det var därför de vann valet. Då borde de också stå till svars för just de frågorna nu när det går åt rakt motsatt håll.

Läs mer på

 

alliansfrittsverige

s-buzz

uppföljningl

hur har det gått för regeringen

moderaterna raderar information

frågan som kommer avgöra valet

mona for president

 


Västbergarånet- Regeringen har ansvar för att helikoptrarna inte är skyddade

 

För två år sedan sprängdes en helikopter i Göteborg ändå har regeringen inte brytt sig om att fördjupa sig i dessa oskyddade helikoptrar. Det är oansvarigt av regeringen. Extra oansvarigt är det, för att inte kalla det för skandal att regeringen inte ens brytt sig om att skicka Helikopter utredningen på remiss. Leni Björklund fick regeringens uppdrag att utreda samutnyttjande av helikoptrar och överlämnade en SoU den 15 december 2008, sedan dess har inget hänt. Helikopterutredningens uppdrag var att se över hur den offentliga sektorns användning av helikoptertjänster kan bli mer effektiv. Utreda ökat samutnyttjande och lokalisering för att uppnå effektiviserings- och rationaliseringseffekter. Leni Björklund behandlade frågor om huvudmannaskap, samfinansiering, behov och tillgänglighet samt vilka begränsningar som kan finnas i de aktuella regelverken.
Utredningen fick även i uppdrag att genomföra en kartläggning över olika offentliga aktörers behov och resurser avseende helikoptrar och titta på hur man gör i andra länder.

Nu när det som inte får hända, ett spektakulärt rån med helikopter, händer borde Beatrice Ask ta sitt ansvar och inte bara skylla på polisen. Säkerheten har brustit. Det är ytterst regeringen som bär ansvaret, för att ingenting har hänt i ökad säkerhet och skyddade helikoptrar.

 


Aida och Monica på livsmedlemsmöte

0-343aeef590124674010a81060c262273.png

Aida och Monica på livsmedlemsmöte på fokus


Regeringen ska förstärka sin kunskap..

 

Efter tre år i regeringen och efter ett år med varselhagelskurar inom fordonsindustrin har Maud Olofsson kommit på att hon borde anställa någon som kan något.

Regeringen ska anställa fler folk på regeringskansliet. De ska till och med förstärka sin kunskap inom fordonsindustrin Hösttilläggsbudget för 2009 sid 17-18.

Har de inte kommit på det förrän nu. Det där har vi vetat länge. Inte så konstigt att Maud Olofsson gjort så märkliga uttalande och att de miljoner som vi i Riksdagen avsatt för att stödja fordonsindustrin inte har använts

Dessutom såg Eva-Lena Jansson att Borg ska förstärka sin kompetens genom att anställa en nationalekonom (ekonom sökes)

Ska man skratta eller gråta? Jag längtar till valet nästa höst!


Anders Borg bankade med en budgetpropp från 2005


Idag på blev Anders Borg alltmer pressad under budgetdebatten.Han gick upp och bankade med budgetpropp från 2005 och påstod att ”S-regeringen lånade också när de tog bort arvs- och gåvoskatten 2005”

Men aj aj aj så fel han hade. Vi lånade inte, det var fullt finansierat.

När vi avskaffade arvs- och gåvoskatten 2005, så gjorde vi det genom ändrade regler för periodiseringsfonder, den som vill läsa mer kan ju slå upp budgetproppen  2004/05:1, på sid 103.  

De offentliga finanserna med underskott 2005. I budgetpropositionen för 2005 beräknades det finansiella sparandet i offentlig sektor att uppgå till 17 miljarder kronor, eller 0,6 procent av BNP.

Så det hjälpte inte att Anders Borg bankande med en gammal budgetpropp, för att få lite pondus.


Thomas Östros var tydlig och seriös i budgetdebatten

 Det blev 10- 0 till Thomas Östros i dagens budgetdebatt. Han var inte bara tydlig och seriös, han kunde även klä av Borgs påståenden om att sänkta skatter ger mer jobb.

Thomas Östros menade att det är en oansvarig budget som regeringen lagt på Riksdagens bord . Trots underskott på över 100 miljarder kronor nästa år lånar regeringen till permanenta skattesänkningar. Med den här politiken kommer Sverige att fortsätta att halka efter.
När det gäller arbetslösheten beklagade Thomas Östros regeringens misslyckande försök. Det är tredje budgeten i rad som arbetslösheten skrivs upp. Trots det lägger regeringen ändå inte om politiken. Det är fortfarande bara samma gamla skattesänkningar som genomförs. Det är en väldigt oklok politik.

    Vi kan inte ha en politik där Sverige halkar efter, utan man bör investera i jobb och välfärd.


Inget företagsvänligt klimat med den borgerliga regeringen

 

Trist med en regering som bara jobbar för att öka klyftorna genom lägre ersättningar och sänkta skatter. De är förblindare om att sänkta skatter ger fler jobb. Tyvärr visar verkligheten något helt annat. Förutom de 60 000 jobb som försvinner inom kommun och landsting med regeringens politik så har regeringen misslyckats med en bra näringspolitik. Det är inte ”bara” den hårt drabbade fordonsindustrin som förlorat arbetstillfälle. Även småföretagare är missnöjda med att den borgerliga regeringen började med att höja arbetsgivaravgiften för dem. Nu återställer regeringen sina egna misstag och ger tillbaks lita av den egenavgift som de pådyvlade småföretagarna. Men det räcker inte. Förtroendet för regeringens näringspolitik minskar. Därför misslyckas regeringen med jobben och med ekonomin


Vadå ökad sysselsättning Borg?

Det här tufft säger Anders Borg och drämmer till med ytterligare skattesänkningar för lånade pengar. Han beräknar att budgetunderskottet ökar till 107 miljarder.

Varför påstår Borg att hans politik ger fler jobb? Jo, han vill att det ska vara så och han tror att om han säger det tillräckligt många gånger så kanske andra också tror på honom. Men Sverige lyckats sämre än EU genom snittet och sämre än Finland med arbetslöshetsbekämpningen, så hittills kan vi inte se något resultat av det som Borg kallar jobbpolitik, tvärt om.

Han räknar med att arbetslösheten kommer att stiga ännu mer än vad regeringen räknat med tidigare. Nästa år räknar regeringen med att 11,4 procent går utan jobb. 2011 stiger siffran till 11,6 procent.

Vidare räknar regeringen med att 60 000 jobb försvinner i kommuner och landsting trots att de höjer anslagen tillfälligtvis nästa år med 10 miljarder.

Utanförskapet är högre. Klyftorna ökar, regeringen beskriver att andelen fattiga ökar med 30% pga lägre ersättningar och högre arbetslöshet. Socialbidragen ökar med 50% från 2006 -2011.

Det är inget annat än en orättvis, omodern och oansvarig budget


working class hero

0-72252facda9265630267ed6479ce1938.png

working class hero


LO-facket och SSU på hugget

-edc52157cf05a2fdbec98ceb7f5eea3.png

LO-facket och SSU på hugget i Mariestad


statsministern sa att han lärt sig att inte ljuga??

Inför EU-nämnden i onsdags berättade Fredrik Reinfeldt att han lärt sig att inte ljuga för väljarna (i sig ganska uppseende väckande) Men hur är det med sanningen egentligen?

 Vi kan ju fortsätta studera regeingsbortförklaringen.

Reinfeldt läste: Om klyftorna

Vi vill inte igen se att vi mitt i en högkonjunktur får växande klyftor mellan de som har jobb och de som står utanför arbetsmarknaden”

Men sanningen är:

Regeringen har sänkt taket i a-kassan, och försämrat ersättningsnivån under högkonjuntkuren. Bara genom förändringen i taket fick 186 600 personer sänkt arbetslöshetsersättning, när förändringen trädde i kraft 1/1 2007. Dessutom har regeringen valt att sänka inkomstskatterna enbart för de som har jobb. Källa: RUT

 Reinfeldt läste Om arbetslösheten

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för alla och särskilt unga har gett nya möjligheter till jobb”

 Men sanningen är

Ungdomsarbetslösheten har ökat från cirka 20 procent till drygt 25 procent sedan januari 2007. Ungdomsarbetslösheten har ökat betydligt snabbare i Sverige än i EU som helhet. Källa: SCB och Eurostat

 Reinfeldt läste  Om sjukförsäkringen

Med reformerna i sjukförsäkringen öppnas dörrar tillbaka för människor som tidigare stängts ute”

Men sanningen är:

Under 2010 beräknas 50 000 personer helt utförsäkras från sjukförsäkringen. Källa: Försäkringskassan

Vad var det statsministern hade lärt sig?


utanförskapet har ökat med 270 000 personer, Var är arbetslinjen?

Hur många gånger har Reinfeldt och kompani sagt att de har en arbetslinje? Jag vet inte, jag vet bara att de tror att de kan prata sig ur jobbkrisen. Skylla på någon annan (typ amerikanska husförsäljare) eller som i regeringsbortförklaringen där vi nyligen fick serverat lögner på hög nivå.

Ur regeringsbortförklaringen läste Reinfeldt om utanförskapet

 ”Vi vänder inte åter till ett Sverige där över en miljon människor, var femte svensk i arbetsför ålder, ställs utanför. Där arbetslinjen avvecklas och bidragslinjen byggs ut”

 Men fakta är :att utanförskapet ökat  med 270 000 personer

Enligt beräkningar från Riksdagens Utredningstjänst, som bygger på regeringens egna prognoser i vårpropositionen 2009, så kommer utanförskapet nästa år att uppgå till 1 311 000 individer. Det betyder att utanförskapet under den borgerliga mandatperioden kommer att öka från 17,9 till 22,0 procent, vilket motsvarar cirka 270 000 personer.


bästa gänget

43d68514b4b12042573ef8bd22cc1cf3.png

bästa gänget


Vad sa ministern?

Men vad är det för påståenden som Statsministern vräker ur sig i SVTs morgonsoffa

Reinfeldt får frågan om han kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna

Han svar är att sossarna och media konspirerar mot honom. Menar han media är styrda av socialdemokraterna? Menar han att vi inte har en fri press och att journalister inte kan komma på kritiska frågor själva. Menar han att journalistkåren inte tänker själv?

Ganska anmärkningsvärt sätt att svara på en fråga. Eller för att klara klartext fullständigt absurt svar från en statsminister till en journalist.

Tänker han luta sig på främlingsfientliga partier eller inet?

Tänker han samarbeta med partier som inte tycker att alla människor har loka värde?

Varför gömmer han sig bakom dimridåer i en så viktig fråga?


Å vi elsker dette landet… Rödgrön seger i Norge

Det är härligt att höra hur Jens Stoltenberg förklarar hur de ska fortsätta med jobben, ekonomin och välfärden i fokus. I Norge är arbetslösheten ca 3% (att jämföra med det borgerligt styrda Sverige där arbetslösheten förväntas bli 12 % nästa år).

Den rödgröna regeringen har inte haft särskilt bra opinionssiffror under våren men har gjort en imponerande valrörelse. Därför kan Arbeiderpartiet ses som valets stora segrare trots att de med Svenska mått mätt inte är optimalt med 35,5 %. Men med tanke på att de ökade med hela 2,8 procent är det helt fantastiskt. Något som vi socialdemokrater i Sverige borde se som ett nåbart mål september nästa höst. Regerings kollegan Senterpartiet i Norge är med sina 6,2 procent är ungefär lika stort som centerpartiet i Sverige. Tyvärr kan vi inte räkna med ett sådant samarbete förrän Maud kastat in handduken. Men vi har bra och gedigna samarbetspartier i miljöpartiet och vänsterpartiet.

Jag blir både glad och inspirerad över den rödgröna segern i Norge och hopas att höger vinden i Europa ska vända. Vändas till tankar om sysselsättning, solidaritet och samarbete,

 

GP, DN dn svd ab


Borg har satt igång sedelpressen

 

Han har etthundra tre gånger uttalat sig om att vi ska vara försiktiga. Det är i och fös sig inte sant eftersom han valt att sänka skatterna med 85 miljarder. Men han vill uppfattas som återhållsam och rstrektiv.

Men nu kan han inte hålla emot längre. Nu ska alla fyra borgerliga partier ha sina godispåsar.

Först och främst skulle moderaterna blidka sina väljare med att fortsätta skattesänkningarna med ytterligare 10 miljarder.

Sedan var det pengar till kommunerna med lika mycket osv

Nu senast har vi fått ta del av den glädjande nyheten av Krantz och Björklund att de ska höjda studiemedel  till studenterna.

Så var det med den försiktigheten och budgeten i balans…

Nu startar sedelpressen (eller snarare statens lån ökas på ytterligare).

Om en vecka ska Borg presentera budgeten inför Riksdagen, då har han stått i källaren och tryckt pengar så det står härliga till. För nu ska väljarna köpas


Stor uppslutning på LOs familjedag

0-3f0605822eeb82e9e35c509772710a19.png

Stor uppslutning med massor av barn och vuxna på Aspö och LOs familjedag i Skövde


Alma prövar ponnyridning

5fc081778c0f2d9c822d928c06107350.png

Alma prövar ponnyridning


Kerstin å Viola från Handels

0-2275e5f372da1e299fadd62b55dfe5f9.png

Kerstin å Viola från Handels bjuder på facklig information och godis


brandkåren finns på plats

0-414e460dc7fc765d124e99a9ffc1deec.png

brandkåren finns på plats på Aspö


busschaffis Eva på Svebuss är med

0-5e56e6d60369041f31030f50c93c9cca.png

busschaffis Eva på Svebuss är med på LOs familjedag


Transport har med en lastbil

44d97f796a83abd3a88321db6557bb55.png

Transport har med en lastbil från OLSSONs åkeri


givetsvis är IFMetall med på Aspö

0-1dc70dc76722982fe7150cbccf945809.png

givetsvis är ifMetall med på Aspö


Margareta från ABF

0-eef404139e2f4102cf0e0234337f20.png

Margareta från ABF inspirerar till höstens studiecirklar


hoppborgen är poppis

0-7e859c01ae0ee88ec5564238a4168d2d.png

hoppborgen är poppis på LO s familedag

och hinderbanan ger nya utmaningar


Unga Örnar, rätt att ha kul

768b8e14568aee95fee71bfb9d2493aa.png

Unga Örnar, rätt att ha kul


grillmästare Roger fixar korven

grillmästare Roger fixar korven


Leif från Folksam

64ddd71ba23a883402be603f46f850fa.png

Leif från Folksam berättar om försäkringar


Kerstin startar tipspromenaden

0-131771f5592d57ef66b0b6ddae2656bd.png

Kerstin startar tipspromenaden


Nättan från kommunal bjuder på sol

0-6075c497fc9c5b14e609388c4b214520.png

Nättan från kommunal bjuder på solksen på LOs familedag


Maria Joao Rodrigues besöker socialdemokraternas förtroenderåd

0-6b931fdd3196d701c1ff61a60db79257.png

Maria Joao Rodrigues, från Portogal besöker socialdemokraternas förtroenderåd. Hon är särkild rådgivare åt Europeiska Socialdemokratiska partiet (ESP) hon talar om arbetet med att få fram en ny Lissabonstrategi för jobb, tillväxt, trygghet o miljö


Regeringen sviker sina vallöften, rapport från förtroenderådet

 

Det är ju inte ”bara” utebliven maxtaxa på fritidshem som regeringen valt att avstå ifrån för att hellre sänka skatten för de rika.

Den viktigaste frågan är ju jobben. Regeringen har valt skattesänkningar med 85 miljarder och tänker fortsätta skattesänkartragedin istället för en aktiv arbetsmarknadspolitik

De lovade jobb inte bidrag

De lovade fler i sysselsättning

De lovade färre i utanförskap

Arbetslösheten ökar dramatiskt och förväntas bli 12 % nästa år, sysselsättningen minskar och utanförskapet ökar också.

Så börjar Mona Sahlin sin inledning på Socialdemokraternas förtroenderåd. Sedan beskrev hon hur vi socialdemokrater vill ta Sverige ur jobbkrisen med en aktiv näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, ekonomisk trygghet, utbildning och kvalité i välfärden

Hon citerade också en metallare från Trollhättan ”Det är bättre med en miljövänlig SAAB på parkeringen än en Maud i Regeringen”

läs hela Monas tal  

Vem får nytt jobb


Ökade klyftor

Många talar om krisen som om den skulle slå mot alla. Jag har till och med mött ministrar som i Riksdagens talarstol påstått att alla får vara med och betala i sämre tider. Det är möjligt att regeringen försöker trumma in detta falska budskap, men sanningen är den motsatta.

De rika har blivit rikare under den borgerliga regeringens tid. Sedan regeringen tillträdde har skatterna sänkts med 85 miljarder kronor. Den fjärdedel av befolkningen som har de högsta inkomsterna har fått ungefär hälften av de borgerliga skattesänkningarna. Den fjärdedel av befolkningen som har de lägsta inkomsterna har endast fått drygt 6 procent av skattesänkningarna.

Som en följd av skattesänkningarna och att allt fler saknar ett jobb att gå till ökar inkomstklyftorna i Sverige. Riksdagens Utredningstjänst har utrett hur inkomstklyftorna förväntas att utvecklas de närmaste åren, med utgångspunkt från regeringens egna prognoser. Utredningen visar att inkomstklyftorna ökar kraftigt. Även detta är en medveten strategi från moderaterna som vill tvinga fram låglönejobb i Sverige.

Om inte regeringen hade drivit igenom sina skattesänkningar skulle budgetunderskottet vara cirka 80 miljarder kronor lägre år 2009 jämfört med 2006, enligt riksdagens utredningstjänst.

Resultatet efter tre år med högerpolitik är massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande

budgetunderskott.¨

läs mer på http://www.rodgron.se/nyheter/granskningsrapporten-tre-ar-av-missade-chanser/

#jobbävning


Så här kan vi inte ha det Littorin

Idag har jag interpellationsdebatt med Sven-Otto Littorin om den skyhöga ungdomsarbetslösheten. Enbart i Skövde har antalet arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år ökat med 133,9 procent jämfört med förra året. Sedan den borgerliga regeringens politik börjat bita har arbetslösheten ökat för varje dag.

Sänkta skatter har inte gett ett enda nytt jobb. Det har bara ökat på klyftorna mellan rik och fattig, mellan sjuk och frisk, mellan de som har ett arbete och de som inte har ett arbete eller har pension.

 Regeringens svar på att inte uppfylla sina vallöften är att det är någon annans fel.

Det är bankernas fel säger Anders Borg (och räknar med populistiska poänger), det är lågkonjunkturens fel säger Maud Olofsson, det är den internationella lågkonjunkturens fel säger Fredrik Reinfeldt. Men varför halkar Sverige efter andra jämförbara länder? Sverige har i dag den näst högsta ungdomsarbetslösheten i Europa och siffrorna förväntas stiga.

Littorin bruka säga att deras åtgärder är bra men att regeringen följer utvecklingen noga. Hittills har regeringen på punkt efter punkt få ge vika i sitt hårdnackade motstånd mot att ge kommunerna mer pengar, att satsa på komvux, satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Varför har de varit så emot dessa jobbskapande åtgärder, jo därför att de under sin tid i opposition alltid talade illa om det som i borgarnas ögon var ”AMS-Trams”. Nu har de som tur är ändrat sig och ökar alla dess åtgärder. Men inte i tillräcklig rask takt. Så här kan vi inte ha det Littorin.

Det behövs jobb, det behövs praktik och många olika typer av utbildningar till ungdomar som inte kommer in på arbetsmarknaden. Kort sagt det behövs en arbetsmarknadspolitik värd namnet. Det behövs en #jobbävning


Tydlig rättvisepolitik

 

I flera dagar har vi kunnat läsa påståenden som är tagna helt ur luften och som är motsägelsefulla. Dels påstås det att vi socialdemokrater inte ha någon politik, att det bara skulle vara tomma ord, dels påstår bland annat Slingman att socialdemokraternas politik är för dyr.

Vi har under hela mandat perioden lagt förslag i Riksdagen om jobbskapande åtgärder, omskolningsplatser, fler utbildningsplatser, åtgärder för kvalité i skolan, åldringsvården och sjukvården. Förslag som blivit nedröstade av den borgerliga majoriteten som ryckt på axlarna.

I dagens DN beskriver Mona Sahlin och Thomas Östros återigen vår rättvisepolitik. Med skatt efter bärkraft och att jobben måste komma först. Undrar om borgerliga företrädare ska fortsätta tjata (ljuga) om att vi inte har någon politik


Skattesänkningarna har gått före välfärden

Först och främst är det viktigt att kommuner och lansting äntligen får pengar. Att det är nödvändigt för att klara kvalitén i skolan, i äldrevården och i sjukvården har stått klart för alla, utom möjligen den regeringen. Regeringens eget finanspolitiska råd, Konjunkturinstitutet och SKL har visat på nödvändigheten i satsningen.   Ifrån oppositionen har vi försökt att göra regeringen uppmärksam på i över ett år. Hittills har det varit för döva öron. De har påstått att de inte har haft råd. Men det är en stor lögn som Anders Borg tror ska bli sann om han upprepar den etthundratre gånger. Han och hans borgerliga bröder och en syster (Olofsson) har valt att sänka skatterna med 85 miljarder före räddningen av jobben i kommuner och landsting. De har också aviserat att de kommer att sänka skatterna med 10 miljarder till under nästa år. Det har varit viktigare för regeringen att gynna rika män än att klara välfärden. I aftonbladet idag beskrivs också hur Regeringen lånar till miljardregnet, lån som idag går upp till 113 000 kronor per person.


Europeiskt Ekonomiskt Ekologimöte

45563b37f17e1811bcbff43ceba01e32.png

Europeiskt Ekonomiskt Ekologimöte. På bilden syns Ingvar Mattsson (sätter sig och) ler mot Ekonominprofessor Iain Begg. Här syns också Eva Lindström och Per Jansson djupt försjunkna i sina förberedelser

"Family foto"


Ekonomiskt miljömöte i Riksdagen med parlamentariker från nästan hela Europa

4122b12a6dac2cf78a313ca7aa73c6dc.png

Idag pågår ett mycket intressant EU-seminarier i Riksdagen.  Det är parlamentariker från 20 av EUs 27 länder som diskutera ekonomiska aspekter av klimatförändringarna.

Vi började med att lyssna till Professor Thomas Sterner från  Göteborgs universitet

Han talade engagerat om att priset på energin är avgörande för att minska åtgången. Ett lågt pris på till exempel bensin ökar åtgången

Han menade att vi politiker måste vara modiga att ta tuffa beslut. Han menade att vi inte borde vara så rädda för att höja skatten på miljöförstörande energi.


Sedan fortsatte Richard Baron, som är chef på  of Climate Change, International Energy Agency (IEA) om ekonomin och föroreningar och miljöförstörning.
Innan den allmänna diskutionen  talade Jacqueline McGlade, Executive Director, European EnvironmentAgency (EEA)i  Köpenhamn.

Hon talade om vad EU kan och ska göra och vikten av att för att hindra den globala uppvärmningen och om de kommande stegen fram till Köpenhamnmötet i december  

På bilden syns Stefan Attefall, Jacqueline McGlade, Richard Baron och Thomas Sterner

Rödgröna dagar

0-3ce328f24640d8509161dcabb5508668.png

Rödgröna dagär


Det rödgröna samarbetet fördjupas

Idag skriver de rödgröna partiledarna Så ska vi göra Sverige till ett bättre land att leva i. De beskriver om hur Arbetslösheten är den blåa regeringens stora misslyckande och framtidens stora utmaning. Och hur den rödgröna alliansens ska ta ansvar för ekonomin och full sysselsättning. Det handlar om att vända tolv procents arbetslöshet till full sysselsättning. De skriver om Kunskapssamhället, om hur Sverige ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner. Det krävs Entreprenörskap för företagande och nya jobb och investeringar i klimatsmarta lösningar och hur denna mandatperiod innebär fyra förlorade år för klimatarbetet, om de ökande klyftorna om utanförskap och människor som blir försäkringslösa och otrygga med den blåa regeringens politik. De skriver om hur vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister ska investera och satsa på Kvaliteten i välfärden.  Om hur trygghet och framtidstro ska lösa Sveriges problem. Det bådar gott inför det kommande året och det rödgröna samarbetet


Jämställdhetsministern pratar men får inget gjort

Hon är helt övertygad om jämställdheten blir bättre trots att det är precis tvärtom. Nyamko Sabuni försökte förgäves gömma sig bakom lönestatistik från medlingsinstitutet i gårdagens IP-debatt om Sveriges förlorade jämställdhetsanseende. Hon påstod stolt att den borgerliga regeringen var bäst.

Men  de flesta vet ju vid det här laget att vi har tre förlorade år i strävan för ett jämställt samhälle. Klyftan har ökat mellan män och kvinnor, eftersom regeringen satar på ofinansierade skattesänkningar som gynnar männen.

Mona Sahlin ägnade stor del av sitt sommartal i Nacka åt om att bedriva en politik som främjar jämställdheten.  Inget har så dramatiskt ökat kvinnors frihet som utbyggnaden av den offentliga sektorn. Genom en utbyggd förskola, rätt till utbildning och en hög kvalitet i äldreomsorgen så har kvinnorna själva kunnat styra sina liv. Nu införs istället vårdnadsbidrag och kommunerna står inför stora neddragningar.

Ensamstående med barn är oftast kvinnor. De lider av högre arbetslöshet och högre ohälsotal. Regeringens sänkning av a-kassan och urholkning av sjukförsäkringen har därför slagit särskilt hårt mot ensamstående kvinnor.

 Andelen kvinnliga chefer i näringslivet är fortfarande mycket liten. Kvinnor har samtidigt lägre löner, fler ofrivilliga deltidsanställningar och tar störst ansvar för barn. Vi har förslag om att lagstifta om rätt till heltid. Vi har förslag om att minst 40 procent av vartdera könet ska vara representerat i de större bolagens styrelser

I dagens Expressen skriver Ann-Charlotte Marteus skriver om Dum debatt om könskvotering, hon skriver bland annat ” Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vill inte kalla sig feminist och gör inte ett vitten. Maud Olofssons hantering av näringslivets ojämställdhet är ynklig”

 För oss socialdemokrater handlar kampen för jämställdhet om att förändra samhället och att fördela makten. Det handlar om ekonomisk politik, jobbpolitik och en välfärdspolitik

 


FRAMTID för Sverige

 

Idag skriver Mona Sahlin om hur jobben ska sättas före ofinansierade skattesänkningar, om individens frihet och möjligheter, om de nödvändiga investeringar i skolan, vården och omsorgen och om hur Sverige ska våga visa vägen till ett mer miljövänligt samhälle. Utmärkt, så visar vi vägen för ett mer rättvist samhälle. Naturligtvis ska vi använda hösten, kongressförberedelserna och möten till att peka ut visionen, framtidstron och vägen till ett mer rättvist och tryggt samhälle. Men vi får inte glömma att ställa den borgerliga regeringen till svars för deras misslyckanden. De gik till val på fler jobb, där har de misslyckas, de gick till val på att minska utanförskapet, de har misslyckats, de gick till val på bättre ekonomi, de har misslyckas. De har lyckats med sina löften om större skillnad och sänkta skatter. Det skulle vara förödande för Sverige om de fick fortsätta fyra år till


Tack vare Monas sommartal ökar socialdemokraterna igen

 

Härligt att se att Monas Sahlins uthållighet har gett resultat även i opinionsmätningarna.

Vi som hörde partiledardebatten i juni, Mona Sahlins tal i Almedalen och hennes sommartal i Nacka vet vilken tydlig partiledare hon är. Förhoppningsvis blir det fler och fler som inser hennes erfarenhet, insikt och politiska kraft för ett rättvisare Sverige


Stora underskott i de offentliga finanserna – regeringen lånar till skattesänkningar!

Moderatregeringen har redan sänkt skatterna med 85 miljarder kronor. Det har bidragit till stora underskott i de offentliga finanserna. Samtidigt har jobben blivit färre. Regeringen räknar med underskott på över 100 miljarder kronor och en arbetslöshet på över 11 procent så väljer moderaterna att föreslå fortsatta skattesänkningar på lånade pengar. Det är ett slöseri att inte använda resurserna till effektiva insatser för jobben. Moderaterna väljer att ytterligare öka klyftan mellan den skatt pensionärer och löntagare betalar. Pension är uppskjuten lön och ska så beskattas. Det måste bli ett slut på att låna till skattesänkningar. Konjunkturen är alltjämt svag även om den har ljusnat något. ESV bedömer ett underskott för det finansiella sparandet i staten, kommunsektorn och ålderspensionssystemet under hela perioden 2009—2012. I år uppgår underskottet i offentliga sektorns finansiella sparande till drygt 2 procent av BNP. Nästa år ökar underskottet till 2,7 procent av BNP. Även det konjunkturjusterade finansiella sparandet är negativt under hela prognosperioden, vilket tyder på en underliggande obalans i de offentliga finanserna. Hur länge ska Borg kunna hålla sig fast vid myten om att han tar ansvar för ekonomin?

Alla får inte chansen till utbildning

Nu har höstterminerna börjat i landets skolor, gymnasier, högskolor och universitet.

Tyvärr har inte alla som vill fått chansen. Några lämnas kvar på perrongen för att göra… ja, vadå? Sverige ligger i bottenligan när det gäller ungdomsarbetslösheten (en del kallar det toppen men att ha den högsta arbetslösheten i Europa är ingen topp). För att bekämpa jobbkrisen, stärka näringslivets konkurrenskraft och ge människor ökade möjligheter till arbete vill vi socialdemokrater investera i utbildning. De som inte jobbar eller hittar praktikplats borde ha möjligheter att utveckla kompetensen och stärka konkurrenskraften. Vi vill investera i 50 000 fler utbildningsplatser än regeringen den kvalificerade yrkesutbildningen, komvux/yrkesvux, mastersutbildningar på högskolan m.m. Dessutom föreslår vi breda utökade insatser för att möta den allvarliga jobbkrisen bl.a. genom utbyggda förstajobbet-avdrag, traineeprogram i kommunerna och genom ett särskilt spetskompetenslyft om 20 000 platser. Det är ett viktigt svar på den utmaning Sverige står inför här och nu, men också en viktig investering i Sverige som ett framtida kunskapssamhälle. 


RSS 2.0