Höstlov=läslov

 

Många familjer har fullt upp under veckorna och hinner kanske inte alltid läsa för sina barn även om det är en mysig vana. Läsning är en grundläggande byggsten i barns och ungas språkutveckling och läsförståelse är central för utbildningen. I dag är läsning i för hög grad en klassfråga.

 

Det brukar sägas att det krävs 5 000 timmar för att träna upp din läskondition, att gå från att staka sig genom en text till att läsa med flyt och lust. Alla de timmarna ryms inte i skolans schema. Därför måste läsning uppmuntras och möjliggöras på fler platser. Vi ska läsa mer i skolan, men vi måste också läsa mer hemma och alla barn – oavsett hur många böcker man har i bokhyllan hemma – måste oftare hamna i situationer där man kan upptäcka läsning. I det arbetet blir läslovet en viktig del.

 

 

Många barn som börjar grundskolan utan ett tillräckligt ordförråd för att kunna ta till sig undervisningen. Läsförståelse är avgörande för att ett barn ska klara skolan och kunna delta fullt ut i samhällslivet. Därför behöver vi hjälpas åt så att alla barn får chansen att klara skolan bättre.

 

 

I februari brukar en mängd föreningar se till så att sportlovet blir en rolig vecka med en mäng valmöjligheter att testa olika sporter. Fortsättningsvis kan vi göra höstlovet dvs det nya läslovet blir ett tillfälle då barnen får en extra skjuts till att vilja läsa mer.

Fotbollsklubben kanske tar med barnen till biblioteket i slutet av en träning, då skolbibliotekarien jobbar lite extra med lärarna på fritidshemmet och folkbiblioteket tänker ut ett nytt sätt att nå föräldrar och barn som vanligen inte går dit.

 

Starta din kreativitet: läs, lyssna, lek och lär

 
 
 

RSS 2.0