Några avslutande eftervalsfunderingar

 

Avslutade min valövervakning med att lyssna på eftervalsdebatter och kommentarer mm. 

 

När jag besökte Kongressen talade Obama till nationen i TV om att han hörde både de 38% som röstat och alla de som inte röstade.  Obamas impopularitet, polariseringen mellan partierna och smutskastningen avgjorde valet .

 


Blockeringen i kongressen består. Men republikanerna kan inför presidentvalet 2016 ta en mer konstruktiv och ansvarsfull hållning. Fast det är föga troligt.  Partiet har inget direkt incitament att gå Obama till mötes. 

 

De republikanska väljarna är inte intresserade av en moderat (demokraternas) politik. Men Mitch McConnell lovade på valnatten att inte låsa budget arbetet som republikanerna gjorde för ett år sedan.

  Jag mötte en republikan som inte kunde förstå oss Svenskar eftersom vi är kommunister allihop. Enligt honom är allmän sjukvård och likvärdig skola samma som kommunism. Sådana ska leda detta land, det gör mig både rädd och förtvivlad. 

 

För samtidigt finns här fantastisk trevliga, underbara och positiva människor. Jag gillar amerikanarnas öppna attityd å önskar att jag kunde lära mig lite av deras sätt att sprida glädje. 

 

Men mest av allt önskar jag att de hemlösa får ett hem och att de hungriga får mat. Det får de inte i dagens USA  


Rosa Parks en hjälte i Kongressen

 Ingen kan väl vara oberörd över det mod som Rosa Parks visade när hon vägrade ge sin sittplats på bussen till en vit man i Alabama 1955.

-          jag reser mig inte, ni får hellre arrestera mig, sa Rosa Parks

och så blev det också, hon arresterades av två polismän, men det satt också igång en process som inte slutade förrän alla fick åka med bussarna och sitta var de ville. Bussbojkott och protseser över hela landet gav resultat.

 

I det djupt segregerade USA på 1950-talet fick inte afroamerikaner sitta tillsammans med vita i bussarna och de skulle ställa sig upp om någon vit behövde plasten. Det var mycket annat som de diskriminerades för också, lägre löner, längre arbetsdagar, inte samma rättigheter att gå i skola osv.

 

Senare fick Rosa Parks upprättelse genom både hedersmedalj av president Clinton och hon fick en statsbegravning i Kongressen när hon dog 2005.

Det är bara presidenter och några få civila som fått det.

 

Jag är djupt imponerad av Rosas Parks mod men också över att amerikanarna hedrat hennes minne med denna staty i den amerikanska kongressen.

 

När jag hör nyheter från Italien om att det finns förslag om att inrätta särskilda bussa för Romer för att de inte ska åka med samma bussar som Italienare inser jag att vi människor är skröpliga varelser som aldrig lär av historien


Pengarna, hindren och negativ kampanj

 

 

När OSSE sammanfattade sina synpunkter på valet till kongressen var det kritik på en rad punkter. Men naturligtvis inledde vi med att berömma för organisationen på själva valdagen. Mycket har hänt sedan krånglet år 2000. Nu har det förenklats betydligt och alla var måna om att valet skulle vara lätta att sammanställa. Väljarna bemöttes mycket proffsigt och fick den hjälp de behövde.

Men det finns problem med att så många inte går och röstar. Det är en extra tröskel att behöva registrera sig som röstare 4 veckor före valet. Dessutom har alla delstater olika regler för registrering och krav på legitimation mm.

En annan sak är att alla inte får rösta. De som sitter i fängelse heller har suttit i fängelse får inte rösta, liksom de som bor i Washington. Det är inte att betrakta som en helt igenom demokrati om inte alla har rösträtt. Ett annat problem är för alla de miljontals hemlösa. Eftersom det behövs en adress för att registrera sig är det inte så konstigt att hemlösa inte går i väg och röstar.

 

Men största kritiken riktar OSSE mot att det är pengarna som styr. Denna miljard rullning som i stort sett går ut på negativ kampanj om motståndaren är ytterligare ett hinder för demokratin  

 

 

OSSE PA hade parlamentariker från 18 OSSE-länder med på valövervakningen. 

Washingtonborna får inte rösta till kongressen

 
USA har en märklig partiöverenskommelse om att huvudstaden inte ska ha någon plats i kongressen. Alla delstater har 2 representanter i Senaten, därmed finns det 100 Senatorer. 
Men det finns ingen Senator från Washington DC, det samma gäller representant huset som inte har några representanter från huvudstaden.  Representanthuset har 435 ledamöter och varje delstat representeras av ledamöter i förhållande till delstatens folkmängd, utom Washington DC. 
 Med andra ord får inte Washingtonborna rösta till kongressen. Tänk er själva om Stockholmarna inte skulle få rösta till Riksdagsvalet, utan bara till kommun och landstingsval.....
 
Den vallokal vi besökte i en skola i nordvästra  Washington valde borgmästare 
 

Konservativt, konservativt, konservativt

 

Med dessa tre ord inledde Bill Sweeney sitt föredrag för oss. Han konstaterade att allt tyder på att republikanerna behåller majoriteten i Representanthuset, att de får majoritet i Senaten och att de vita männen som kommer att bedriva en konservativ politik.

I USA är ”satsa på dig själv” andan stark. Att republikanerna går till val på sänkta skatter och sänkta utgifter för staten attraherar en majoritet av de som kommer att rösta i morgon fördrar det.

 

När sedan Rich Galen (ja han heter faktiskt så) från Republikanerna kom började han med att konstatera att även Demokraterna är ett mycket konservativt parti ur ett Europeiskt perspektiv.

 

Han tror också att republikanerna kommer att få majoritet i hela Kongressen, dvs både Representanthuset  och Senaten, i morgon och konstaterar att det är 40 år sedan något sådant har inträffat. Men hans uppfattning var att republikanerna inta alls var ute efter att filibustra och låsa förslag. Han menade att det är lätt att vara i minoritet och bara rösta nej till alla förslag. Nu kommer det att krävas mer av förhandling och ansvarstagande.


Pengarna avgör valet i USA

 Pengar spelar en avgörande roll i amerikansk politik. Amerikanarna gör ingen hemlighet av att den som har mest pengar vinner val. Partierna lyckas samla in gigantiska belopp som används till att påverka väljarna.  Det mesta av pengarna går till politiska konsulter, reklammakare och lokala tv-stationer. Behovet av pengar gör också att politiker måste lägga ner mycket tid till insamlingar.

 

I USA hyllas själva förmågan att få pengar, att få många människor att vilja satsat på en kandidat, visar på kandidatens ”duktighet”. I amerikansk kultur finns också ett drag av beundran för dem som tjänat mycket pengar.

 

Många av kampanjfinansieringsanalyserna i USA visar att valrörelsen 2014 var dyrare än mellanårsvalen 2010.och det är inga små pengar dte handlar om, det är miljarder dollar i omlopp.  De stora donatorer gick om de små och dessutom att det var ett litet antal enskilda rika individer som svarar för det mesta av beloppen som kallas ”outside money”. Det finns inget som tyder på att det ska stoppa, tvärtom, det kommer att bli mer och mer ”gåvor” i framtiden. Nu satsar miljardärer mer och mer pengar på republikaner.

 

 

Vi diskuterade med bl.a journalister från BBC och consortium news om det är odemokratisk även ur en amerikansk synvinkel att pengarna styr.

 

 

(obs. jag tog efter påpekande bort antal miljarder dollar för att vara på den säkra sidan, men kan konstatera att det är gigantiska belopp som ska påverka väljarna)


Vilka röstar i USA-valet på tisdag?

 På vår fösta  observationsgenomgång gick vi igenom vilka som röstar, hur de röstar och vilka som har rätt att rösta. Tyvärr är det väldigt olika i olika stater här i USA hur valet går till på tisdag.

 

Det finns papperslappar, e-voting, maskiner, datorer, färdigskrivna valsedlar och alla möjliga andra sätt att rösta. Det är till och med så att sättet att rösta är olika i vissa av delstaterna.

 

Delstaterna bestämmer också vilka som har rätt att rösta. T.ex så har den som sitter i fängelse inte rätt att rösta i en del stater kan du få tillbaka rösträtten när du kommer ut från fängelset i andra stater får du aldrig tillbaka rösträtten, men det går att flytta till en annan stat för att få rösträtten tillbaka.

Hemlösa har i teorin rätt att rösta men alla måste registrerar sig i förväg och för att registrerar sig behövs en hem-adress som kan ta emot röstsedeln.

.

I år förväntats många förtidsrösta via brev och dessa poströster räknas inte i den ordinarie vallokalen utan på ett centralt ställe i respektive delstat.

 

Fler äldre röstar än yngre och som jag skrivit tidigare, valdeltagandet är väldigt lågt, mindre än 50% av de röstberättigade, röstar i årets val.

 

Det får bli allt för nu, fortsättning följer   


En lyrisk taxichaufför Washington

 När vi anlände Washington och efter det att vi tragglat oss igenom timslånga köer vid passkontrollerna, och alla andra kontroller tog vi taxi till centrala Washington.

 

Taxichauffören visade sig vara ett Sverigefan. Han var lyrisk över den Svenska modellen och att ”politikerna” jobbar för folket, inte som i USA och på andra håll i världen där det bara är pengar som räknas sa han. Sedan rabblade han upp Ingvar Carlsson, Göran Persson, Mona Sahlin, han mindes också Carls Bildt.

 

Jag frågade om valet i USA på tisdag, syns det något, vad är de stora frågorna, är det valfeber?

-          Nej, vi som jobbar från morgon till kväll ser inget av valet men det är mycket Tv-reklam sa han.  

Efter det började vi diskutera sjukförsäkringen, som han inte hade någon trots Obamacare. Det skulle kosta honom 250 dollar som inträde och sedan 100 dollar i veckan, han var beredd att betala sa han men det var så många som krånglade till allt. Många motarbetar Obamacare enligt Taxichauffören.

 

 

Ungefär hälften av amerikanerna har en sjukvårdsförsäkring som arbetsgivarna täcker merparten av. Den allt dyrare vården har lett till att många företag erbjudit sämre sjukförmåner eller försökt lägga över en större del av avgifterna på de anställda som i många fall också tecknat privata sjukförsäkringar.

Äldre medborgare garanteras sjukvård genom programmet Medicare. Programmen har blivit allt dyrare för staten på grund av stigande sjukvårdskostnader och ett växande antal pensionärer.

 

Omkring 50 miljoner människor saknade i början av 2010-talet en sjukförsäkring. President Barack Obamas förslag om en sjukförsäkringsreform stötte på starkt motstånd. Men har ändå baxats igenom.

 

Obamacare började gradvis genomföras hösten 2013 och från 2015 ska arbetsgivare ha försett sina anställda med en försäkring. Det kan innebära att ytterligare 30 miljoner amerikaner har en sjukförsäkring, demokraterna menar att förändringarna på sikt kommer att sänka kostnaderna för sjukvårdssystemet medan ledande republikaner hävdar det motsatta.


Påväg till Washington

 Så var jag då på väg till ännu en valövervakning. Denna gång är det inte något Östeuropeisk land eller land som slutar på ”stan” (Långtbortistan länderna) Nej nu är det mellanval i USA som OSSE har för vana att övervaka. Sist jag var i USA i samband med ett val var 2004 då George W Bush blev omvald.

 

Eftersom jag brukar blogga om mina upplevelser så kommer bloggen några dagar framöver handla mest om detta mellanval och om USA. Uppgifterna är från UDs briefing inför resan, utrikespolitiska institutet, OSSE och mina egna intryck.

 

USA styrs av en folkvald president, som har den verkställande makten. Kongressen svarar för den lagstiftande makten, men presidenten kan utnyttja sin vetorätt.

 

Republikanerna och demokraterna dominerar helt partibilden och mobiliserar framför allt sin kraft inför kongressvalen vartannat år och presidentvalen vart fjärde. USA har liknande valsystem som England dvs enmansvalkrets

 

I förra presidentvalet 2012 röstade ca 59 % av de röstberättigade och i kongressvalet 2010 var valdeltagandet endast 42 %.

I invandrarlandet USA bor ca 315 miljoner människor från världens alla hörn. Engelska/amerikanska talas av de allra flesta men 38 miljoner av USAs befolkning talar Spanska.

 

USA är ojämlikt med en stor del fattig befolkning, alla har inte rätt till sjukvård och det finns inget trygghetssystem som liknar det Sverige har. USA är inte heller jämställt, mannen är norm. Förväntningarna på Barack Obama var mycket höga, dessa förväntningar har nu vänts till missnöje och hopplöshet. Men nu är det inte presidentval utan kongressval.

 

Det ska bli otroligt intressant att få ta del av valet på tisdag.


RSS 2.0