Det finns hopp i deppigheten om den kommande miljökatastrofen

image577

Det var fullt med folk och en del i publiken satt kvar hela eftermiddagen. Det var roligt och lärorikt, jag fick många goda medskick som jag kan ta med tillbaks till sossarna att diskutera

Först inledde Fredrik Moberg på ett fantastikt livfullt tal som han avslutade med ett 10 punkt program för en bättre miljö. Sedan fortsatte vi med att Klimatet inte är den enda utmaningen


Victor Galaz beskrev förhållandet mellan människa/natur/teknik, ekosystem.

Därefter förde Chris von Borgstede in frågorna på svårigheter med att förändra sitt beteende
till förmån för miljön och varför vi inte gör det vi bör. Varför miljö och klimathotet inte får gehör bland allmänheten.

Sedan fick centerns Claes Västerteg ge sina reflektioner om vad  politikerns uppgift är

Sedan hade Gunvor G Eriksson (mp) och jag ett resonemang med Chris von Borgstede om hur vi skulle kunna förändra beteendet på individnivå

Därefter kom frågan om oljeberoendet - våra nya bränslen och finns det verkligen bilar som kan köras på luft. Svaret blev tyvärr nej för först måste det finnas energi i någon form.

Karl Hillman menade att vanlig olja inte det stora problemet för klimatet eftersom tillgången är begränsad.

För att undvika kol och olja från oljeskiffer som kan ge mycket stor klimatpåverkan behövs förnybara alternativa bränslen. Vi behöver också minska användningen av drivmedel för transporter på olika sätt.

För att de nya alternativen ska komma behöver vi börja redan nu, med att välja det som leder bort från fossila bränslen.


Johanna Björklund beskrev på ett målande sätt hur bråttom det är med att göra något åt klimatpåverkan. På sin höjd hav vi 10 år på oss och stora minskningar av utsläppen högst 50år. Hon menade att vi måste klara att bromsa så att temperaturen inte stiger över 2 grader. Och om bristen på ekologisk kunskap i samhället som är ett stort problem

Hon betonade att livets väv samtidigt blir tunnare i och med att fler och fler av de globala ekosystemtjänsterna är hotade; haven, färskvattnet, mildra naturkatastrofer, biologisk reglering etc.

Och den allra största utmaningen är att samtidigt skapa en rättvisare värld, något som vi inte lyckats med när kakan växte, klyftorna mellan fattig och rik har aldrig varit så stor som nu. Vi i den rika delen av världen har ett stort ansvar att på allvar förändra världen, dela med oss och ta den största delen av de minskningar av utsläppen som måste göras. Sedan fick Lars Hjälmered från moderaterna ge sin syn. Anita Brodin från Fp var också med

Sedan hade vi en spännande introduktion om Vägen till ett hållbart samhälle med  John Holmberg. Publiken fick ställa frågor och Eva och Fredrik var mycket duktiga positiva samtalsledarare


Utmaningen- forskare om en hållbar mänsklighet


En väldigt spännande eftermiddag med Fredrik Moberg, Albaeco, systemekolog och Eva Krutmeijer, Vetenskapsrådet i samtal med duktiga och pålästa forskare och oss riksdagsledamöter.
Vi samtalade om att klimatutmaningen inte är den enda utmaningen, hur vi förändrar beteendet och vilket bränsle/energi vi ska ha i framtiden.

Det vetenskapliga rådet och alla partier i Klimatberedningen är eniga om att Sverige ska minska sina utsläpp av klimatgaser med 75-90% till 2050. Denna gemensamma utmaning måste mötas genom att utsläppen minskas i jämn takt under hela perioden.

Tyvärr riskerar ointresset från de borgerliga partierna att förstöra förutsättningarna för svensk industri och konkurrenskraft genom att göra lite i början och mycket i slutet. Det är en strategi som ökar kostnaderna och påfrestningen på vårt samhälle. Det är en ambitionsnivå som lägger betydligt större ansvar på kommande generationer är på oss som nu verkar.
Det är viktigt att påpeka att vi jämfört med borgerligheten inte lagt på ett enda öres ökad skatt eller ett enda grams minskat utsläpp på den konkurrensutsatta industrin, tvärtom har vi flera förslag som stärker svensk konkurrenskraft.
Jag saknar klimatinvesteringsprogrammen, satsning på kollektivtrafik, högre andel av förnyelsebara drivmedel, Omställning av befintlig bilpark, Verksamma styrmedel mot flyget, Energieffektivisering och satsningar på en fungerande elmarknad. Nu lät det på de närvarande borgeliga partiernas representanter som att de också är med på banan. Det är bra at de vill anta våra förslag men hittills har de alltid varit emot tuffare miljölagstiftning
image579image580

Det hållbara samhället - utopi eller utmaning? dialog och debatt i Nordstan i Göteborg


Idag möts Forskare, politiker och allmänhet för att diskutera jakten på minskade utsläpp av växthusgaser.  Räcker det med ny teknik revolutionerar energimarknaden, eller måste det till mer drastiska åtgärder? . Hybridbilar i all ära men de läker inte kraschade ekosystem. Det krävs andra grepp med plånbok, natur och människa i balans. Är det hållbara samhället en onåbar utopi eller en gigantisk utmaning? Det är vad vi pratar om i eftermiddag i Göteborg i eftermiddag under ett seminarium som anordnas av Vetenskapsrådet i samband med utgivningen av den nya populärvetenskapliga pocketboken "Utmaningen".

RSS 2.0