Protest mot neddragning av väg och järnvägsunderhåll

För att ha råd att sänka skatterna, mest för de som har det bäst, drar nu den borgerliga regeringen ner på järnvägs och vägunderhållet. Vägarna i Sverige är i sämre skick än på mycket länge. Våren innebar hårda prövningar för såväl privatbilister som yrkeschaufförer . Från hela landet kommer oroväckande rapporter om vägarnas standard. Så även i Skaraborg.

 

Det handlar om potthål, tjälskador och försämrad bärighet. Det innebär ökat tidsslöseri genom sänkta hastigheter för både de som arbetspendlar och för godstransporterna. Det innebär också en ökad  risk för dyra och förtretliga skador på bilar, bussar och lastbilar. En skadad lastbil på verkstad kan innebära stora förluster för både ett åkeri och en transportköpare.

 

Det behöver mer vägunderhåll inte mindre. Dåligt vägunderhåll hindrar jobb och tillväxt.

 

Dessutom behöver järnvägen underhållas betydligt mer än hittills.  För att öka järnvägens punktlighet är att öka takten i arbetet med att byta ut utrustning kopplad till kontaktledningar. Det handlar om stolpar, linor och ledningar. Det gäller längs hela stambanorna. Även byten av växlar ger stor effekt för att öka punktligheten. Viktiga växlar kan förses med värme genom att man permanent svetsar fast ett kopparrör på växeln som leder värme. För att öka järnvägens säkerhet är också spårbyten viktiga.   Västra Stambanan behöver åtgärdas för att inte förfalla och det behövs mer kapactet längs hela banan

Att i det läget dra ner på järnvägsunderhållet känns både oseriöst och allvarligt för framtiden.

 

Regeringen har i budgetproppsitionenn för 2014 aviserat att dra ner 286 miljoner på järnvägsunderhållet och 181 miljoner på bärighet och tjälsäkrningsåtgårder på vägarna

Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera

Dessutom drar regeringen ner på stödet för enskilda vägar. Vad är det för signaler till de som bor i gles och landsbygd? Hur ska mjölkbilen ta sig fram på en väg som mer liknar ”tvättbräda” än en grusväg. Vi accepterar inte dessa neddragningar.

 

Det behövs mer satsning på våra vägar och järnvägar i framtiden – inte mindre

 

 

Mindre klasser och fler lärare

 

 

 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv.Vi prioriterar investeringar i jobb och skola före att låna till skattesänkningar. Det handlar om mindre klasser, tidiga insatser och en lärarmiljard.

I våras besökte vi Socialdemokratiska Riksdagsledamöter 200 skolor runt omkring i Sverige. Jag besökte Helena skolan, Vasaskolan, Rydskolan och Norrmalmskolan i Skövde. Det var oerhört intressant och lärorikt. Jag mötte engagerade lärare som slet hårt för att hinna med och anpassa undervisningen till varje elev utifrån sina förutsättningar. Det var tydligt att det ehövs mer resurser till skolan. Därför föreslår vi socialdemokrater en storinvestering på 4,5 miljarder på skolan.

Resultaten i skolan har sjunkit sju år i rad och klyftorna i skolan växer. För att vända resultaten krävs mindre klasser de första åren i skolan, tidiga insatser och att lärarna får goda förutsättningar att göra sitt jobb. Läraryrket är ett av de viktigaste yrkena i samhället och bör ha bättre villkor. Därför ingår en lärarmiljard i vår budget. Den ska gå till att förbättra karriärmöjligheter, höja kvaliteten på lärarutbildningen samt höja läraryrkets status.

 

AB socialdemokraterna Expressen SVT


Kunskap och engagemang i NTF

Som ny ordförande i NTF försöker jag besöka NTF-förbunden ute i landet. Jag behöver lära mig hur NTF-Sverige ser ut, skapa kontakter och se vad som är på gång. Alla de besöken klämmer jag in mellan mina uppdrag i Trafikutskottet, i riksdagsgruppen och mellan debatter och beslut som tas i Riksdagen. Därför blir det med ojämna mellanrum som jag kan resa i landet. Först ut var Gotland som jag besökte i juli i samband med politikerveckan i Visby. Jag blev mycket imponerad över skolinformationsarbetet, arbetet på fritidsgårdarna och don´t drink and drive aktiviteterna där.

I augusti besökte jag NTF Skaraborg,  NTF Norrbotten och NTF Sörmland det var mycket intressanta och lärorika besök. Det märks att det är olika förutsättningar beroende på geografisk storlek, stöd från trafikverket regionalt och möjlighet till trafikmätningar mm

 

Den senaste veckan har blivit en riktig NTF-vecka för mig. Det började med ett besök hos 60-års jubilerande NTF-Skarborg. Där var det både uppvaktningar från olika håll och intressanta seminarier av duktiga föreläsare så som: Robert Ekman, Nils-Petter Gregersen från VTI fd NTF, Håkan Wennerström från Trafikverket väst

 

Dessutom gjorde NTF-gurun, verksamhetschefen Putte Hansson en historisk tillbaka blick och tackade för sig innan han lämnade över till sin efterträdare Joakim Andersson

 

 

Nästa anhalt var Östersund för ett besök hos NTF Jämtland. De gör ett fantastiskt jobb utifrån sina förutsättningar. Men trots entusiasm, engagemang och intresse har NTF Jämtland svåra ekonomiska utmaningar. Jag önskar så att det fanns ett större intresse från samhällets sida att fortsätta bedriva trafiksäkerhets arbete på ideellt folkrörelsebasis.

 

 

Sedan var jag i Jönköping. Där togs jag emot med full uppsättning, förutom en engagerad styrelse fanns där representanter från Polisen, landstinget, kommunerna och trafikverket regionalt. Alla lyfte fram vikten av samverkan och hur bra NTF kunde bidra med sin kompetens och sin erfarenhet. Som exempel kan nämnas Lanstinget Jönköping som ser sitt stora engagemnag som en ren investering för att spara liv och undvika svåra skador.  Det förebyggande arbetet med attitydförändringar är oerhört viktig för landstinget

 

Därför behövs en professionell organisation utifrån trafikantperspektivet Det kan NTF

NTF kan barns säkerhet i trafiken, enligt Landtinget i Jönköping, sådana ord värmer gott och ger förnyad kraft att jobba vidare.     

 Veckan avslutades i Falkenberg där alla NTF-förbunden i Västsverige hade en spännande överläggning

 

 

Jag är mycket imponerad över all kunskap och engagemnag som finns i NTF och jag hoppas att vi ska kunna utveckla verksamheten och trafiksäkerheten ytterligare


På måndag blir det Green-kontakt, välkomna

 

Min Green-kontakt är ett sätt att finnas tillgänglig för Skövdebor, Skaraborgare och andra som har vägarna förbi. En del politiker anordnar medborgarkontor, en del har fika-stunder på stan och några finns till hands på annat sätt.

Numera finns ju även de sociala medierna så förutom att träffa mig fysiskt en gång i månaden så går det att ha kontakt via bloggen, facebook, twitter och instagram osv

 

Men jag tycker det är trevligt att sätta på en panna kaffe och diskutera med de som droppar in på Hertig Johansgatan 24 i Skövde.

En del vill prata enskilt om någon fråga, några vill diskutera allmänpolitik och tjöta lite.

Ibland kommer många och ibland när jag missat att annonsera om det, kommer det väldigt få.

Men för mig är Green-kontakten både en trevlig stund men också ett demokratisk verktyg för mig att lyssna på väljarna.

 

 

På måndag den 30 september kl.15-17 är det dags igen

Varmt välkomna


Jag ska simma i Boulognersjön

Ska vi äntligen kunna bada i Boulognersjön igen?Vi är många som drömt och jobbat för att återställa Boulognersjön i Skövde  till badsjö. Efter årtionden av hårdnackat motstånd från den borgerliga majoriteten har de äntligen gett vika. Vi har fått många slängar från borgerliga ledamöter som helst hade velat lägga igen hela sjön men vi har stått på oss. Vi har lagt motion på motion på motion i frågan. Vi har tagit upp det i flera valmanifest genom åren osv.


Efter en av de varmaste somrarna på årtionden har det märkts extra tydligt att Skövde saknar tillräckligt med utebad. Vi har bra men få badplatser, de blir snabbt överfulla av badsugna Skövdebor och besökare. Dessutom finns inget utebad i centrum sedan vårt fina Arenabad blev klart. De som är kvar i stan som kanske inte har möjlighet att resa bort, behöver fler möjligheter att kunna bada.

 

 Boulognersjön som kan ha varit den första konstgjorda badsjön i Sverige, blev klar 1933 utgjorde omedelbart en samlingspunkt för barnfamiljer och ungdomar. Boulognersjön fick med tiden allt svårare att hålla tjänlig kvalitet på vattnet och efter 40 år fick den permanent badförbud 1973. Nu 40 år senare kan det alltså vara dags  

 

Det är trevligt att se Boulognerskogens förändring och det sker fler och fler förbättringar. I samband med det är det naturligt att rensa upp, rena och gräva ur Boulognersjön och se till så vattenflödet fungerar.


Jag ser fram emot första dyket


 

 

läs mer http://www.skovdenyheter.se/nyhet/82304/badsjo-i-boulogner


Var är jobben?

 


Sverige har fått en ny arbetsmarknadsminister men ingen ny politik för jobben.
Den sittande regeringen är nöjd med sin arbetsmarknadspolitik, de tror att det blir nya jobb av att människor blir fattiga, de kallar det drivkraft. De sänker skatterna men arbetslösheten sjunker inte. Då sänker de skatterna ännu mer eftersom det är det enda de kan. De försöker påstå att det tillkommit fler jobb med hjälp av deras kuckelimuckmedecin.

Den minnesgode vet dock att jobben kom 2006 då 153 000 nya jobb tillkom och 2007 tillkom ca 80 000 jobb. När högerregeringen tillträdde sa Anders Borg att det kommer ta 2 år innan den borgerliga regeringens politik skulle börja bita.

Å så blev det.
Jobbstoppet kom samtidigt som den internationella ekonomiska krisen och borgarnas politik börjar bita med sin beska medicin för de sjuka och arbetslösa. Försäkringarna försämrades, en halv miljon människor tvingades bort från a-kassan och otryggheten bred ut sig.

Men vad är det som behövs för att vi ska få ner arbetslösheten? Det handlar om investeringar, utbildningar och trygghet. Men det handlar också om en näringspolitik värd namnet. Företag ska ha långsiktiga spelregler, Svenska företag ska både vara ledande när det gäller att utveckla och använda resurssnål teknik. Det behövs forskning och inovationer och tydliga strategier. Sverige är ett litet exportberoende land, vi är beroende av schysta spelregler och en välutbildad befolkning.

Dessutom behövs lärare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal. Det behövs fler vardagshjältar inom välfärden.
Kort sagt det behövs investeringar, framtidstro och trygghet för att få fram de nya jobben

 


Samba

 


Idag besökte jag Samba på Medborgarplasten i Stockholm. Samba står för Samarbete för barn. Där diskuterades barnfrågornas plats i opinionsbildningen.

Ungdomsarbetslöshet och skolfrågor debatteras flitigt i media. Men bakomliggande faktorer som ökande klyftor, boendesegregation, ojämn resursfördelning och effekterna och hur det drabbar just barn tas sällan upp i den politiska debatten. Det är i stället ofta frivilligorganisationerna som står för det perspektivet, enligt Samba. 

 

De som beskrev barnens situation utifrån sina ämbeten var : Anna Nyman, SCB, Henrik Oscarsson, SOM-institutet, Ulla Kihlbom, forskningsrådet Forte (fd FAS), Bengt Sandin Tema Barn Linköpings universitet, David Ahlin, researchföretaget Ipsos.

Utsatta barns situation och villkor beskrevs av Anna Nyman från SCB
Barn som lever i relativ fattigdom har ökat från 10 procent 1995 till 19 % år 2011. De siffrorna visar att klyftorna har ökat. De som har det bra har fått det bättre.

Men däremot så lever färre barn i familjer med låg inkomst standard. I samband med 90-tals krisen var det uppe i 10% och sjönk till 2005 6%. Tyvärr är barn familjer med låg inkomst standard i påväg upp igen till 8 % 2011 enligt Anna Nyman.
Ensamstående mammor är mer ekonomisk utsatta än andra. Statistiken från SCB visar också att ju högre utbildning föräldrarna har desto bättre ekonomi för barnen.

Täby. Danderyd, Lomma, Ekerö, Nykvarn, Kungsbacka, Öckerö har lägst andel ekonomisk utsatta barn. Över 40% av barnen i Malmö är ekonomiskt utsatta och i
Årjäng, Landskrona, Eda, Gullspång, Södertälje är omkring 30% av barnen ekonomiskt utsatta. Även när det gäller barns hälsa, skolresultat och barns möjlighet till en rik fritid påverkas det på samma sätt som ekonomiskt utsatta.

Diskussionerna fortsatte under eftermiddagen men jag var tvungen att sticka tillbaks till Riksdagen för nästa möte. Ska bli intressant att se vad som kommer ut av Samba efter dagens sammankomst

Läs mer  http://unicef.se/barnkonventionen

http://samba.nu/aktuellt/2013/08/barnfragornas-plats-i-opinionsbildningen

http://www.barnombudsmannen.se/nyheter/2013/9/max18-presenteras-pa-nationell-barnrattskonferens/

http://www.scb.se/Pages/Article____332756.aspx


Jobben som näringsministern glömde

 När jag ser hur näringsministern vänder de små och medelstora företagen blir jag ledsen. När S satsar på det som regeringen glömt bort blir jag glad. Inte bara glad föresten, det är helt nödvändigt att satsa för att klara jobben i såväl städer som på landsbygden. Sverige har en högre arbetslöshet än jämförbara länder i Europa.  I det läget väljer regeringen att sänka skatterna för dem som tjänar mest med lånade pengar och bara småsmulor blir kvar till jobben. Så kan vi inte ha det.

 

 

Fler jobb i Sverige kan nås genom medvetna investeringar och genom goda förutsättningar för näringslivet.

 

Vi vet idag att fyra av fem nya jobb skapas i de små- och medelstora företagen. Därför ska vi se till att näringslivet har bra förutsättningar så att företag kan starta, expandera och nyanställa.

 

I budgeten för 2014 avsätter socialdemokraterna 1,7 miljarder kronor till fler och växande företag. 

 

Vi ska minska riskerna vid nyanställningar genom att staten övertar företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan.
Vi ska förbättra tillgången till krediter och riskkapital särskilt riktat till små- och medelstora företag genom nyföretagargaranti och regionala inkubatorer.
Vi ska underlätta generationsväxlingen bland företagarna genom tillgång till regionala företagarförmedlingar och studentmedarbetare.

Vi ska reglera betalningsperioden till 30 dagar, ge rätt till utökad tjänstledighet vid start av innovationsbolag samt se över privata försäkringslösningar vid stillestånd och försäkringar mot patentintrång.

 

Med dagens besked kommer vi närmare målet om fler jobb och att bli bäst i EU


Högern avhängd i SLA-loppet

 

 

Närmare 300 personer träffades i höstsolen på lördagsförmiddagen för att värma upp och delta i årets SLA-lopp. God stämning, duktiga arrangörer och uppmuntrande publik gjorde de 5 km i Skövdes Stadslopp till en kul happening.

 

 Innan start träffade jag på min partikompis, musikläraren och socialdemokraten Göran Bergman.

Efter starten drog vi ner mot Boulonierskogen full fart. Vi rundade en av sjöarna och sedan bar det uppåt mot stan igen och förbi Eric Uggla. Där kom jag i kapp en ljusblå t-shirt som det stod moderaterna på, det visade sig vara Michael Nimstad som just då hade en liten svacka. Jag gav honom några uppmuntrade ord och vi tog följe en bit.

 

Jag trodde att han skulle spurta ifrån mig efter Arena men det blev tvärtom jag som drog i från i stället och efter 28,15 minuter nådde jag målet mycket glad och nöjd.

 

Alla var på ett strålande humör i målfållan och det var roligt att träffa så många bekanta. Någon som jag inte såg var moderaten Anders G Johansson som för några år sedan skröt på sin blogg över att han hade sprungit i från mig. Enligt resultatlistanIFK Skövde kom han över en minut efter mig så den här gången kanske han inte kan ironisera över mitt sätt att springa....

Tack arrangörer för ett väl genomfört arrangemang. Det var kul! 

Det går att se bilder från loppet på Skövde Nyheter


Köttben till de som redan har, smulor till fattiga

 

Politik handlar om ideologi och människosyn. Det är inte så konstigt att en borgerlig regering ger mer till de som redan har det bra. De tror nämligen på att om de rika får det bättre så spiller det över lite till de fattiga. De tror inte på ett sammanhållet samhälle utan talar tydligt om incitament, drivkraft och skillnad.

När mer än 400 000 personer arbetslösa i Sverige, väljer regeringen att låna till skattesänkningar, mest till de som har det bäst. Arbetslösheten är högre än i de flesta jämförbara länder, ändå skyller de på internationell lågkonjunktur.

Utöver de ofinansierade, oansvariga skattesänkningarna presenterar regeringen reträtter. De höjde avgiften till a-kassan för 6 år sedan, nu ändrar de tillbaka den olyckliga "reformen" som tvingade bort många från en bra försäkring. En halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan och står idag utan rimligt försäkringsskydd.

De inför en "fritidspeng" till fattiga barn som inte har råd till fritidsaktiviteter. Så när försämrade försäkringar till sjuka och arbetslösa lett till barnfattigdom. Då ska utsatta barn räcka upp handen och berätta att de är fattiga och behöver en allmosa. Det känns som om vi går tillbaka 50 år i Sverige.

 

Jag är inte förvånad. Det handlar om ideologi och människosyn

 


Att låna till skattesänkningar är ingen god idé


Idag är ungefär 400 000 personer arbetslösa i Sverige. Arbetslösheten är högre än i de flesta jämförbara länder. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. Kunskapsresultaten i skolan har fallit sju år i rad.


Efter 7 år är arbetslösheten högre, skolresultaten lägre, och välfärden brister. Ändå är Reinfeldts huvudbudskap mer av det samma. Med Regeringens politik kommer Sverige aldrig nå EUs lägsta arbetslöshet.

Regeringen väljer att skuldsätta hela svenska folket för att sänka skatten – mest för dem som tjänar bäst. Det är fel väg att gå.

Efter regeringens vidlyftiga skattesänkningar återstår bara smulor till jobben. Det är fel prioritering.

Smulor till jobb och skola. Efter de ofinansierade skattesänkningarna och regeringens reträtter finns bara smulor kvar till vår tids stora utmaningar: Arbetslösheten och skolresultaten.

Att centern dessutom misslyckats med satsningar på jobb utanför städerna är tragiskt.
Skaraborg lider av den borgerliga regeringens urbaniseringspolitik. Kommunerna i Skaraborg går på knäna och måste öka barngrupperna i förskolan, skolan och på fritidshemmen. Inga investeringar i bredband, inga investeringar på högskolan i Skövde, inga satsningar på infrastruktur eller på att stödja SLU i Skara. Jobben försvinner från Skaraborg, de borgerliga representanterna står handfallna

Om två veckor presenterar vi Socialdemokrater vår budgetmotion för 2014. Där beskriver vi hur en politik för investeringar i jobb och utbildning är bättre än att låna till skattesänkningar. Så vi bygger Sverige starkt för framtiden.


Arbetsmarknadsministrar slits ut pga massarbetslösheten

 

Det verkar som om den borgerliga regeringens arbetsmarknadsministrar inte orkar med sitt jobb. Inte så konstigt eftersom massarbetslösheten bara ökat i takt med regeringens iver att göra större skillnader, incitament och ”fler drivkrafter för att jobba”.

 

Det låter ju så bra i teorin för nationalekonomer att bara de fattiga blir fattiga så ökar drivkraften för att jobba. När verkligheten kommer i kapp så är det inte så enkelt som i uppslagsböckerna. I verkligheten vill folk jobba, men problemet öär att det inte finns jobba. Att 1000 tals söker samma jobb hjälper inte, det gör det bara svårare för arbetsgivare att hitta rätt sökande.

 

I själva verket så måste de arbetsmarknadsministrar som tillträder ratta en arbetsmarknadspolitik i fritt fall. De enda åtgärderna som hittills gjort är skattesänkningar, skattesänkningar och skattesänkningar utan att det haft någon effekt.

 

Efter 7 år är arbetslösheten högre, skolresultaten lägre, och välfärden brister. Ändå är Reinfeldts huvudbudskap mer av det samma.  Regeringen lägger 25 gånger mer på sina skattesänkningar än på skolan.

 

Häromdagen visade en undersökning att svenska folket tyckte välfärden försämrats. Det Reinfeldt säger idag är att svenska folket har fel, det som behövs är skattesänkningar, inte investeringar i jobb, skola och välfärd.

 

 

Idag har jag lagt en interpellation till den nya arbetsmarknadsministern och en till finansministern. Båda handlar om den massarbetslöshet som regeringen inte klarar av


Det räcker nu…

 

För stora barngrupper på förskolan och fritidshemmen, omsorgspersonal som stressas till sjukdom och allt större klyftor. Det är några av symtomen på regeringens skattesänkarhysteri.

 

Deras kuckilimuckmedicin som används till allting har inte fungerat. Högre arbetslöshet, fler som förvägras rätten att läsa vidare och urgröpt välfärd är resultatet av den borgerliga regeringens skattesänkarpolitik.

 

Hela svenska folket ska skuldsättas, för att de som tjänar mest ska få sänkt skatt. Sverige hade stora överskott i de offentliga finanserna när regeringen tog över makten. Nu planerar regeringen för underskott både nästa år och året därpå. År 2015 kommer vi att summera sju år i rad av underskott. Regeringen väljer att skuldsätta Sverige för att sänka skatten.

 

Regeringens förslag strider mot det finanspolitiska ramverket.

”Överskottsmålet nås inte”, skriver Finanspolitiska Rådet.  Enligt Konjunkturinstitutets bedömning ”finns det inget långsiktigt reformutrymme.” Slutligen konstaterar Ekonomistyrningsverket: ”Överskottsmålet nås inte.”

 

 

Att skuldsätta hela svenska folket för att gynna dem som tjänar mest är självfallet olyckligt fördelningsmässigt. Inkomstklyftorna ökar. Dessutom är det väl känt att skattesänkningar till människor med högre inkomster är ett ineffektivt sätt att stimulera efterfrågan. Då är det mer effektivt att rikta insatserna till dem som har mindre marginaler.

 

Men Sverige behöver investeringar i jobb, skola och välfärd. Sverige behöver en ny regering

Det räcker nu


Gillar att Löfven talar om bredband

 

När Stefan Löfven blev intervjuad med anledningen av vår landsbygdsatsning framhöll han särskilt att jobben kommer om det finns bredband och telefoni i hela landet. Utmärkt att en partiledare lyfter upp den frågan eftersom det är en ödesfråga för landsbygden.

Höga hastigheter i nätet, att det finns kapacitet och att det finns täckning gör det möjligt att bo kvar, utveckla hemsjukvården, satsa på jobb, öka tryggheten för skogsarbetare, turister och hemtjänstpersonal.

Socialdemokraterna sätter jobben främst. Vi har satt upp som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet senast 2020. Då måste det finnas jobb i hela landet

 

 


Sverige är ett bra land men ......


Jovisst är Sverige ett fantastiskt land att leva i. Alla barn får gå i skolan, ingen svälter ihjäl och ingen kastas ut från sjukhuset bara för att plånboken inte är tillräckligt tjock.

Men vi är på väg mot fel håll. Sverige glider i sär. Visst är det kul med en tusenlapp mer i egen ficka, som borgeliga företrädare brukar prata om. Men om det är på bekostnad av större klasser, sämre sjukvård och ökade klyftor, är det värt det då?

Jag tycker Stefan Löfven beskriver det så bra i DN
"Om man låter bli att lämna in bilen på service så rullar den ändå på ganska länge, men allteftersom man eftersätter underhållet så börjar den hacka och fungera allt sämre. Likadant är det med jobben, skolan, välfärden och landets konkurrenskraft"

Å så är det ju. Kanske dags att inse det nu, att allt hänger ihop


Kvinnorna förlorar

 

Förutom att välfärden gröps ur i takt med de gigantiska skattesänkningarna har kvinnorna fått det allt mer stressigt på sina jobb. Det finns kvinnor i vården som har det så tufft att de inte orkar jobba heltid. Tänk er mottsatsen att arbetsuppgifterna på manligt dominerade arbetsplatser. Jag har träffat på killar som jobbar på industrier som säger just det ”– gå hellre och titta på hur min tjej har det i vården, hon är helt slut när hon kommer hem från jobbet”

 

S-kvinnorna i Skövde har medlemmar som beskriver ohållbara scheman med att hinna besöka de äldre, lyfta de äldre och ge den omvårdad som de äldre borde få osv. Kvinnorna sliter så mycket att de blir sjuka.  Dessutom tjänar kvinnorna sämre och skillnaderna har ökat. De ensamstående kvinnorna drabbas hårdast. Nästan en tredjedel av Sveriges ensamstående mammor lever på knappt 14 000 kronor i månaden.

 

På grund av jobbskatteavdragen har männen fått mer kvar i plånboken, medan lågavlönade dvs kvinnorna fått mindre. Räknat i kronor har gapet ökat från knappt 45 000 kronor 2006 till 63 000 kronor i dag. Det innebär att männen har mer än 5 000 kronor mer att röra sig med ­– varje månad.

 

En del ser inte sambanden mellan del större och större skolklasser, större fritidsgrupper och sämre kvalité inom äldrevården och de gigantiska skattesänkningarna. De borgerliga företrädarna tror att folk blir nöjda med en tusenlapp i plånboken och sämre service i den gemensamma sektorn. För då kan folk köpa sig privata lösningar…..

Jag tror att de flesta börjar få nog.  

 

läs mer: Lenesblogg Dagensarena


Anna


För 10 år sedan satt jag på ett tåg på väg mot en politisk debatt i Halmstad. Mobilen ringde och jag minns inte längre vem jag talade med men budskapet kom som en total chock.
Alla politiska möten är inställda, Anna Lindh är knivskuren, du får åka hem igen!
Jag visste inte vad jag skulle ta mig till och jag visste inte hur allvarligt skadad Anna var.

 

Bara någon vecka tidigare hade vi haft Anna som gäst i Skaraborg. Jag körde henne runt till Västerhöjdsgymnasiet i Skövde, till Vadsbogymnasiet i Mariestad och till Dafgårds i Kjällby. Överallt möttes hon av nyfikenhet, intresse och jubel. Hon skojade friskt när vi satt i bilen, hon svarade i min telefon när det ringde och sa att hon var Monica Greens sekreterare osv.

 

Vi hade känt varandra länge eftersom vi var SSU:are samtidigt. Hon var förbundsstyrelsens representant på min första distriktsårskonferens i Skaraborg. När hon blev ordförande i SSU blev jag invald i förbundsstyrelsen och där jobbade vi ihop i 6 år. Vi var på läger ihop, hade torgmöten och ordnade jämställdhetskurser på Bommersvik m.m. När jag blev invald i Riksdagen var Anna redan etablerad toppolitiker och blev miljöminister i Carlsson regering.

 

Hon var alltid påläst och allert men även stridbar. Kvinnor på topp blir naturligtvis också ifrågasatta. Hon slets ofta med dåligt samvete, ville vara hemma mer med sina söner men ville också vara med och förändra världen som utrikesminister i Perssons regering.

 

Men för 10 år sedan var läget ett annat, jag satt på tåget på väg hem från ett inställt möte i Halmstad. Hemresa blev lång och oviss, det kändes fruktansvärd. Nästan morgon den 11/9 kom budet Anna Lindh är död, mina tårar bara sprutande och det kändes som att marken försvann under mina fötter. Efter några timmar samlade jag mig och arrangerade en minnesstund med en tyst minut på Hertig Johans torg i Skövde.

 

 

Tiden sedan dess känns både väldigt lång samtidigt som det har gått fort. Det har hänt så mycket sedan den 11 september 2003 och vi är många som tror att samhällsutvecklingen varit annorlunda om inte Anna Lindh hade mördats för 10 år sedan.
Idag minns vi hennes engagemang, hennes förmåga att entusiasmera män och kvinnor i sin omgivning och sist men inte minst hennes medryckande skratt.

 

 

Bilden tog jag på Anna när hon talat i Almedalen 2003 

 


Höjning och sänkning av arbetsgivaravgiften

 

Jaha nu ska regeringen höja arbetsgivaravgiften för de över 24 år, antagligen för att det inte har lett till någon effekt. Men de ska sänka ytterligare för de under 24 år, det är märkligt eftersom dessa dyra reformer inte stärkt ungdomarna på arbetsmarknaden.  

Det blir varken fler anställda eller fler timmar. Arbetsgivare tänker helt krasst ekonomiskt. När den anställde timvikarien, eller visstidsanställde uppnått en viss ålder och hen blir dyrare att ha som anställd får hen sluta. Åldersgrupper ställs mot varandra men jobben blir inte fler.

Fackförbunden Handelsanställdas förbund och Hotell- och restaurangfacket har gjort granskningar av regeringens ”satsning” på lägre arbetsgivaravgifter för den som anställer unga upp till 26 år. Förbunden kom då fram till att det inte gick att se någon ökning av antalet unga i de berörda sektorerna. Läs mer i Dagens Arena

 

 

Motionstider – vad vill du ändra på?

 

Just nu pågår motionsskrivande för oss Riksdagsledamöter. Under den allmänna motionstiden har vi möjlighet att lämna in alla typer av motioner. Resten av året får vi bara motionera på de förslag, propositioner eller skrivelser, som Regeringen lägger.

 

Det brukar vara en intensiv period när vi träffas i olika konstellationer. Partierna skriver sina partimotioner/budgetmotioner.  Utskottsgrupperna skriver ihop sina kommittémotioner, barnnätverket skriver motioner om barns uppväxtvillkor, fackliga studiegruppen skriver om arbetsvillkor, S-kvinnor skriver jämställdhetsmotioner, länsbänkarna och regioner skriver motioner med regional anknytning osv.

 

Dessutom skriver vi egna motioner om problem som vi stött på under året och där vi har förslag på förändringar.

Det diskuteras ofta om Riksdagsmotionerna har någon nytta eftersom väldigt många, nästan alla, avslås. Men å andra sidan är det ett tillfälle att visa omvärlden vad som är viktigt och med lite tålamod så går det att få igenom förändringen något år senare.

 

 

Vad är viktigt för dig/er? Vad skulle du ändra på om du fick möjlighet? Skriv gärna förslag på förändring och hur det ska finansieras. Det är väldigt intressant att ta del av dina/era uppfattningar.

Kanske blir det en Riksdagsmotion av dina förslag :)


Vill du bli medlem?

 
Idag värvade jag fyra nya medlemmar till socialdemokraterna. Tre S-kvinnor och en medlem till Södra Skövdes S-förening. Det är roligt och viktigt att bli fler medlemmar.  Har du som läser detta fått frågan? 
 
 
 

Allmosor vs generell välfärd

I går skrev jag om regeringens fritidspeng som ska gå till fattiga barn som inte har råd med fritidsaktiviteter. Jag kallade det för allmosa eftersom det är det!

Jag fick en hel del reaktioner och vill därför utveckla resonemanget ytterligare.

 

Allmosa kommer från grekiska och betyder "barmhärtighet" och är en gåva för omsorg till de fattiga.  Allmosor är tänkta att mildra ofrivillig nöd.  Den generella välfärdsstaten erbjuder sina tjänster till alla medborgare, medan den selektiva riktar sig till dem som bäst behöver. I Sverige har vi tillsammans med de övriga Nordiska länderna den mest utvecklade välfärdsstaten i världen. Motsatsen till välfärdsstaten kan sägas vara den nyliberala nattväktarstaten.

 

 

 I det Välfärdssamhälle som vi byggt upp i Sverige har vi lagt stor vikt vid att välfärden skall komma alla till del. Det gör vi genom omfördelning av resurser till exempel via skatten, där det är meningen att vi ska betala efter förmåga och få ut av samhällets insatser efter behov. Det kan gälla sjukförsäkringar, pension, barnbidrag men också skola, sjukvård, äldrevård osv.

 

  

 

Den borgerliga regeringen slår bit för bit sönder den generella välfärden. De vill hellre ha privata lösningar för de som har råd och riktade/selektiva stöd till de fattiga.

I boken Det sovande folket beskriver Fredrik Reinfeldt, hur folk blir sövda av att samhället ställer upp för dem, han argumenterar för att avskaffa den generella välfärdspolitiken. Han ville ha kraftiga skattesänkningar och ta bort statens åtaganden för till exempel utbildning.

 

 

Det är också så den borgerliga regeringen jobbat. De har genomfört skattesänkningar med 120 miljarder, (snart 130), mest till de rika. Det har dels inneburit att anslagen till kommunerna stått still, trots kostnadsutvecklingen (undantaget valåret 2010).  Det i sin tur har lett till större och större barngrupper på förskolorna, allt för stora skolklasser och minskade möjligheter till fortbildning. Det har också lett till att arbetslösa och sjuka inte får en anständig försäkring. På så sätt har de fattiga fått det allt svårare. Barnfattigdomen har ökat och oroligheter i förorter med hög arbetslöshet blir vanligare.

 

 

En del vill inte se sambanden mellan de gigantiska skattesänkningarna och sämre välfärd. Jag hoppas att fler får upp ögonen för dessa orättvisor.  


Allmosor till de fattiga


Nu ska alla tänka att så fiiiiiint att av Regeringen som avsätter 122 miljoner kronor under två åren till stöd för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Pengarna, högst 3 000 kronor per barn och år, ska ge barnen möjlighet att delta i organiserade fritidsaktiviteter.

Jag tar mig för pannan och tänker nej, har det gått så långt nu med ned monteringen av den generella välfärden att regeringen ska dela ut allmosor till de fattiga.

 

"Det här ger dessa barn möjlighet att utveckla intressen och talang. Det är också en skyddsfaktor mot utanförskap", motiverar barn- och äldreminister Maria Larsson beslutet.

För oss socialdemokrater bygger välfärden på grundläggande värderingar om solidaritet, omtanke, rättvisa och jämlikhet. Vi betalar gemensamt, efter förmåga för till exempel utbildning, vård, omsorg och trygghet i samhället – och vi vill att alla ska både ha rättigheter och skyldigheter, och ingå på lika villkor. En generell välfärd som omfattar alla och finansieras solidariskt ökar tilliten i samhället. Välfärdspolitiken handlar om ekonomisk trygghet, men också om att rättvist fördela livschanser och ge förutsättningar att välja i livets olika skeden.

 

En generell välfärd av hög kvalitet bidrar också till en stark utveckling av såväl ekonomin som samhället. Samhället ska rusta människor att kunna ta arbeten som finns – på så sätt blir alla med och bidrar till finansieringen av välfärden. Samtidigt finns välfärden till för den som på grund av sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada, föräldraledighet eller pension inte arbetar. Socialförsäkringarna täcker då upp den förlorade inkomsten under en tid. Utbildningssystemen ger möjlighet att skaffa den kompetens som behövs för att börja på eller få ett nytt jobb.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll och dagens besked om almosor/fritidspeng är ytterligare ett exempel på att samhällets slits i sär.

För samtidigt som gigantiska skattesänkningar har genomförts, mest till de som har det allra bäst, samtidigt har de som har det allra svårast fått det ännu svårare att få sin ekonomi att gå ihop

Det är pinsamt med ökade klyftor, massarbetslöshet och att fattiga behöver allmosor/fritidspeng. Vuxna behöver  jobb försörja sig med, en anständig försäkring om de är sjuka eller arbetslösa, chans till utbildning. Barnen behöver en bra förkosla med hög kvalité, mindre elevgrupper i skolan och en rik fritid


Välkommen till Skaraborg Ibrahim

 

 

Idag hälsar vi Ibrahim Baylan välkommen till Skaraborg. Vi ska börja med att åka till Skara där socialdemokraterna kämpar för en ny skola. Socialdemokraterna har lagt ett förslag på ett investeringspaket som omfattar en ny högstadieskola för 600 elever, ett nytt centralkök och ett stadshus innebär en investering motsvarande ca 400 miljoner kronor.

 

I eftermiddag ska vi få en genomgång med Högskolan i Skövdes ledning. Det blir samtal om investeringar för fler högskoleplaster med god kvalité inte färre plaster som den borgerliga regeringen vill med den sänkta ambitionsnivån

Efter det åker vi till Södra Ryd och träffar representanter från olika föreningar och ungdomar från Fritidsgården Flamman. Förhoppningsvis blir det många möjligheter till samtal om trygghet,  jobb och utbildning för alla

 

Vi avslutar dagen med ett öppet möte arrangerat av S-kvinnor i Skövde och Skövde Arbetarekommun på Högskolan i Skövde. Där ska Ibrahim Baylan presentera socialdemokraternas utbildningspolitik mm

 

Som vanligt hoppas jag på en intressant och givande dag, Att tågen kommer i tid och att logistiken fungerar


Stockholm, Solna, Falköping, Skövde


Idag blev jag stoppad på min väg till Solna eftersom Obamas besökt stängt av trafiken. I stället för att gå till NTF Solna fick jag vända vid bron över E4:an, jag fick gå tillbaks och ta tunnelbanan i stället. Väl framme i Solna fick jag ett bra möte om trafiksäkerhet tillsammans med medarbetarna på NTF.

På eftermiddagen tog jag tåget till Falköping (bara 30 minuter sent idag)
Väl framme blev jag glatt mottagen av ett 50 tal taggade socialdemokrater på Falköpings Lärcenter.
Jag fick möjlighet att peppa dem med våra hjärtefrågor med kvalité i skolan, fler jobb genom en bättre näringspolitik, investeringar, forskning och anständiga försäkringar. Vi fick en bra diskussion om finansieringen av välfärden, om solidarisk fördelning och framtiden.

När de fortsatte sitt arbete med den lokala politiken, sprang jag till tåget för att även hinna med ett besök hos min egen S-förening på Östermalm i Skövde. Där var den politiska debatten i fullgång när jag öppnade dörren och jag fick möjlighet att avrunda mötet med att sammanfatta de jag sagt i Falköping.

 

En fantastisk dag, mera sådana tack!


LEDARSKAP FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERPå tisdagen deltog jag i ett seminarium om hur vi kan stärka Sveriges roll i arbetet för mänskliga rättigheter internationellt. Det var Anna Lindhs minnesfond som arrangerande den intressanta förmiddagen på Moderna Museet Stockholm.

Sverige har länge haft ett högt anseende internationellt gällande värdestyrt ledarskap, tack vare personer som Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte, Alva Myrdahl, Harald Edelstam, Olof Palme, Anna Lindh med flera. Med utgångspunkt i ledarskapet hos dessa svenska företrädare diskuterades Sveriges roll i arbetet för mänskliga rättigheter.

Jan Eliasson som är vice generalsekreterare FN beskrev kopplingen mellan EU, FN och Anna Lindhs engagemang för MR-frågor.
Eva von Oelreich är ordförande Svenska Röda Korset och tog bland annat upp frågan om hur företag kan/ska ha mänskliga rättigheter som ledstjärna.

Niclas Kjellström-Matseke, VD Postkodlotteriet talade om investeringar i länder som har behov av utbildning för mänskliga rättigheter. Han berättade också om sitt möte med finansmän som investerat bort delar av fattigdomen med hjälp av microfinanisering mm.

Amanda Jackson, koncernstrateg hållbarhet och mänskliga rättigheter Swedbank, berättade om det komplexa mellan olika företag, underleverantörer och finansvärlden och hur svårt det är att ha ett bra ledarskap och följa mänskliga rättigheter i alla led.

Bengt E Johansson, Sveriges CSR-ambassadör Utrikesdepartementet framhöll bl.a EU som verktyg men han slog också ett slag för whistle- blowers i företag. Människor som vågar och kan säger i från när mänskliga rättigheter inte följs

Mona Sahlin ställde frågan om Sverige är ett så tryggt och tillåtande land att det funnits många personer som vågat stå upp för andra i samarbete.
Den Svenska eller Nordiska modellen står upp för sammanhållning, låga trösklar och öppenhet, stärker på det sättet individen så att människan blir fri nog att göra sina språng- Men det är viktigt att inte slå sig för bröstet Händelserna i Husby är exempel på att allt inte fungerar särklit bra.

Vi kom också in på tortyr, Syrien och vedergällning m.m m.m.

 

 

 

Läx-rut ökar på utbildningsklyftorna


Att skolan misslyckats med sitt kompensatoriska uppdrag vet vi sedan lång tid tillbaka. De som inte har studevana i hemmen ska få chans att ta igen det genom hjälp från skolan på olika sätt. Skolan klarar inte det, skolresultaten sjunker och kommunerna får allt svårare att hålla kvalitén eftersom det statliga anslaget inte har räknats upp i takt med kostnadsutvecklingen. Den enda gång som den borgerliga regeringen höjt anslagen under deras 7 år vid makten var under valåret 2010.

Det är beklämmande att centerns Ulrika Carlsson står i SVTs Agenda och försvarar ökade klyftor. Att centern tycker det är ok att välbärgade Stockholmskommuner får större utbildningchanser för sina barn än vad gles och landsbygdskommuner får, är bedrövligt.

För att ytterligare öka klyftorna i samhället har den borgerliga regeringen infört läx-rut för de rika. Det är personer med hög inkomst som använder det.
13 procent av alla med årsinkomst över 400 00 gjorde rut-avdrag 2011. Bland dem med en årsinkomst under 200 000 kronor gjorde bara 4 procent rut-avdrag.

Skolverket varnar för hur läx-rut förstärker klyftorna ytterligare, våra gemensamma resurser sliter sönder skolan.

Läx-rut ökar klyftorna mellan barn beroende på föräldrarnas förutsättningar men läx-rut ökar även klyftorna mellan stad och land. Vi socialdemokrater vill ha alla barn som behöver det. Det kan ske i skolan, på fritidshemmet, genom föreningslivet eller på annat sätt.

Vi har lagt förslag i Riksdagen om det men blivit nedröstade, men snart är det val och då har vi chansen att rätta till dessa orättvisor

 

 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article17396615.ab


RSS 2.0