Mind the gap

Har ni hört talas om den digitala klyftan? Att det fortfarande finns människor som står utanför IT-samhällets alla fördelar. Det handlar om att det inte finns bredband i hela landet, det handlar om att alla inte har en dator, det kan även handla om osäkerhet och sämre möjligheter till att få lära sig alla fördelar.
Just nu befinner jag mig på en dataspelsmässa i Malmö som kallas mind the gap, closing the gaps.
Se upp för klyftan och hjälp till att sluta klyftan.
Här handlar det om klyftan mellan dataspel och TV, om klyftan mellan länder, klyftan mellan design, användarvänlighet och utvecklare.

De vill sluta klyftorna mellan olika media och börja samarbeta än mer. De som är här har kommit väldigt långt och in i IT-samhället och ser det som fullkomligt naturligt att vara uppkopplade hela tiden med olika terminaler.

http://nordicgame.com/

Speakers´ corner

Speaker corner


Nordiska Rådets Speakers corner frige Dawit Isaak

Vi här i Norden ser det som självklart att få tala fritt, säga sin mening. Yttrande frihet och mänskliga rätigheter som går hand i hand är en förutsättning för ett demokratisk öppet samhälle. Därför är det både bra, modernt och roligt att vi medlemmar i Nordiska Rådet också har infört ett speakers corner för att ytterligare fördjupa, förbättra och öppenhet. Vi politiker ska inte besluta i slutna rum, vi ska finnas ute, vara synliga och granskningsbara. Vi vill förbättra öppenheten inte försämra

Tyvärr är det inte en självklarhet på alla håll i världen.

Ett hemskt exempel på att människor inte får säga vad de vill, inte skriva vad de vill, inte granska makten ostraffat.

Den jag talar om är den svenske medborgaren Dawit Isaak. Han har suttit i fängelse i sju långa år. I 3000 dagar. Han sitter i fängelse för att regimen i Eritrea inte accepterar det fria ordet, inte accepterar mänskliga rättigheter, inte accepterar granskning. Men den eritreanska regeringen verkar inte vara särskilt intresserad av att frige en svensk journalist. Eritreas president har ett övertag. För honom är Dawit Isaak eritreansk medborgare och inget annat.

Det kan och ska vi i Sverige och Norden aldrig ställa upp på.

Vi som tar det fria ordet för givet, men som i själva verket fått kämpa för det länge, innan vi hade demokrati. Vi måste nu stå upp för yttrande friheten i hela världen.

Vi kan göra skillnad med vårt engagemang, med att inte tystna, med att skriva på protestlistor och att i alla Sammanhang lyfta frågan om fri och mänskliga rättigheter

Därför kräver jag nu frige Dawit Isaak


Helt såld av Torshavn och den magnifika utsikten på Færøarna

35657832e93b79975cf7c95b9636d7ab.png

Torshavn


Socialdemokraterna på Island förhandlar om att bilda regering, det lutar åt koalition med Vänstern-De gröna.Den socialdemokratiska partiledaren Ingibjörg Gisladóttir, diskuterar med Vänstern-De Gröna, som enligt de senaste opinionsundersökningarna är Islands största parti. Vad vi förstår bantas regeringen från 12 ledamöter till 10 eller kanske till och med en så liten regering som 8 ministrar. Dessutom sipprar det ut från förhandlingarna vilka personer som kommer att ingå i den regeringen som kommer att presenteras i slutet på veckan. Men det är nog inte lämpligt att jag skriver om det på bloggen. Vad som däremot redan blivit offentligt är att  socialdemokraten Jóhanna Sigurðardóttir som är mycket uppskattad och omtyckt är den som utpekas att bli statsminister......

Island på G del 2

Sedan fortsatte vi mötet med att diskutera för och nackdelar med globaliseringen. Frågan om hur vi ska ha samråd och dialog fortsättningsvis och hur mångfalden påverkar oss positivt. Vi fortsatte med områden som kultur, om undervisning och innovationer.  Men i stort sett alla inlägg hamnade av naturliga skäl tillbaks på ekonomin. Hur vi kan stötta varann i de Nordiska länderna och hur förtroendet ska kunna byggas upp igen för det finansiella systemet


Island på G att få en ny regering

Vi började med en genomgång om vad som hänt den senaste tiden om en ekonomin på väg rakt ner och det politiska efterspelet av att kapitalismen inte klarat det de påstått att de ska klara.
Vi fick också veta att Socialdemokraterna nu har fått bollen att bilda regering med vänstern och antagligen med centern och liberalerna. Den förhandlingen är inte klar så vi får följa detta time för timme


Islands sak är vår sak, nu åker jag ditJag ska träffa kollegor från såväl Norge, Finland, Danmark, Grönland, Färöarna på Island. Mötet med Nordiska Rådet kunde inte komma lägligare. Nu kan vi på ort och ställe se krisen.

Islands sak är vår sak, därför ska de Nordiska länderna givetvis ställa upp. Bland annat med ett lån. Insatserna ska samordnas med stödet från Internationella valutafonden (IMF).


Island Regering har stått under hård press ända sedan finanskrisen drabbade Island med full kraft i oktober. Finanskrisen och bankkollapsen är den värsta som drabbat Island och ändå är det bara ett år sedan som Island ansåg som en förebild bland ekonomer världen över. Jag hörde ofta att Island var ett gott föredöme med en ekonomi som blomstrade. Nu vet ser vi resultatet av hur farlig dessa uppblåsta ekonomier kan vara.

De kraschade bankerna Glitnir, Landsbanki och Kaupthing räddades av staten men har skulder på uppemot 400 miljarder svenska kr. Den isländska regeringen avgick på måndagen, kollapsen har gjort regeringssamarbetet omöjligt.

Finanskrisens verkningar väntas få följder i många år med ekonomisk tillbakagång, arbetslöshet och en valuta som inte fungerar längre.

Det blir nyval 9 maj, men vad som ska hända innan dess och vem som ska styra landet fram till dess är ännu oklart. Förhoppningsvis kan vi få veta mer under vårt besök på Island. Det kommer mer rapporter på denna blogg när och om dimridåerna kan skönjashttp://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article4267310.ab


http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=305&a=472495


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=874086höjdes till skyarna


svd om Island


Nordiska arbetsmarknaden i en globaliserad värd.


Gestur Gudmundsson professor på Islands universitet började föredraget med att konstatera att alla länder kan och ska ta emot människor från andra länder. Men han menade att det är viktigt att alla får chansen till utbildning, till att tala sitt modersmål och sitt nya språk samt att snabbt få möjlighet till ett jobb.

Ingbjörg Hafstad som är undervisningschef på "Det Interkulturelle Hus" beskrev vikten av att invandrarbarn börjar i förskolan (Barnahagen, som hon kallade det) så snart som möjligt.

Dels för att lära sig språket men också kulturen.

Hon tog ett exempel med en kulturkrock med "Ida" som kom från ett land där man äter riset med händerna och när "Ida" kom till förskolan fick hon bannor av personalen för att hon gjorde som det lärt sig hemma. Ingbjörg menade att det finns hundratals kulturkrockar som barn möter dagligen.

Efter inledningarna hade vi en mycket intressant diskussion


Sorg även i Reykjavik


Vi skulle ha diskuterar den Nordiska arbetsmarknaden i en globaliserad värd.

Men vi började dagens möte med en tyst minut för att kunna tänka på den fruktansvärda händelsen som inträffat Kauhajoki i Finland. Jag har många finska kollegor här som är både chockade och bedrövade och vi andra kan inte göra annat än att instämma i sorgen.

Det egentliga temat om hur integrationen ska gå smidigt när länder berikas med människor från andra delar av världen är naturligtvis angeläget och viktigt. Men det finns inget värre än mord och då känns eventuella problem med invandrare lite futtiga eller småaktigt i sammanhanget


på plats i Reykjavik

MMS

på plats i Rejkavik


Från olja till kultur och klimatsmart

image576

Nu när vi i Nordiska rådet håller vårmöten i kultur - och oljestaden Stavanger. Är det, som jag skrev i mitt förra inlägg, miljö och klimat som fått huvudrollen. Men vi diskuterar även andra frågor. Stavanger är Norges fjärde största stad med 119 176 invånare - och är för många känd som oljestaden. Men Stavanger är europeisk kulturhuvudstad 2008 och det är en av orsakerna till att Nordiska rådet har valt att hålla sina aprilmöten just här.

Vi lyssnar på Leiv Johan Sevland, direktören för det norska Oljedirektoratet och Mary Miller, direktör för Stavangers europeiska kulturhuvudstadsprojekt 2008. Men även Bente Nyland, Lars Wegendal och Christina Gestrin ger sin syn på Stavangers spännande utmaningar.


Ett steg i riktning mot kultur som en strategi för tillväxt och utveckling. Exploateringen av olja lett till ekonomisk stabilitet för Stavanger och för Norge. Men i dagens klimatdebatt och kunskapen om riskerna med oljan. Om den globala uppvärmningen och dess konsekvenser för våra liv.

Kulturens uttryck är något helt annat. Kulturen skapar trygghet samtidigt som den öppnar våra nyfikna sinnen. Kulturen kan vi lita på samtidigt som dess uttryck kan vara ofantligt utmanande. Kulturens uttryck kan aldrig överkonsumeras och står på en och samma gång för tradition som nyskapande.


På grund av oljeindustrin är Stavanger mångkulturell, vilket kan vara en klar fördel för kulturen som utvecklas och förändras av stimulans. Detta borde vara en positiv effekt av oljeindustrin på stadens kulturella utveckling. Stavanger har redan tidigare en rik erfarenhet av kontakter med andra kulturer i olika världsdelar via sjöfart och mission. Här finns en nyfikenhet och öppenhet mot världen.


- I Nordiska rådet är kulturområdet helt centralt, kittet som håller oss samman. Kulturen utgör grunden för våra nordiska samhällen liksom för det nordiska samarbetet. Säger kulturutvaljets ordförande Lars Wegendal


Nordiska Rådets socialdemokrater vill öka takten om klimatfrågan.


Just nu har vi ett särskilt temamöte på sossarnas gruppmöte i Nordiska rådet. Vi befinner oss i Stavanger och ska senare idag ha ett gemensamt kulturmöte med de andra partierna på oljemuseet.

Men nu är det socialdemokrater från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som har vårt sedvanliga gruppmöte inför morgondagens utskottsmöten. Det ovanliga är att vi denna gång klämt in ett temamöte om klimatet. Det har vi gjort för att vi känner att det är helt nödvändigt att flytta fram positionerna ytterligare och öka takten i klimatarbetet.

De nordiska socialdemokraterna är överens om behovet av stora samhällsförändringar för att stoppa uppvärmningen av klotet. SAMAK (arbetarrörelsens nordiska samarbete) har tidigare i år antagit rapporten "Norden skal gå forrest i klimatkampen" Till vår hjälp i diskussionen har vi bjudit in den tidigare miljöministern Svend Auken. Vi kommer också öka arbetet inför FNs klimatkonferens i Köpenhamn nästa år  Svend beskrev på ett tydligt sätt om att det bråskar
image574


Båtresan fortsätter i den Norska fjorden

image572

Vi får uppleva Lysefjorden och lyssna på Grieg musik, det är fantatsikst


image573
Kulturen binder samman Norden säger Sinnika Bohlin


Nordiska rådet i Stavanger
image570

Nordiska rådet är på båtfärd i Lysefjoden utanför Stavanger, här syns den berömda predikstolen

image571

Vi åkte så nära vattenfallet att vi kunde ta av källvattnet, här nedan syns Anki dricka av det uppfriskande vattnet

image568

RSS 2.0