SVT24 gör en folkbildningsinsats men de visar inte alltid direkt sändningDet är jätte kul att höra så många kommentarer om vad som händer i Riksdagen. Numera sänds  många av debatterna, utfrågningarna och seminarierna i TV. Då vet fler om vad som händer i Riksdagshuset, det är jätte bra.

Idag har SVT24 sänt ett seminarie som jag deltog i förra veckan. Det har gjort att jag fått många mejl och kommentarer om mitt bloggande och om vad vi diskuterar. Det var från Riksdagens framtidsdag och det seminariet som jag deltog i handlade om Informationsteknink. Mot en digital demokrati- teknik, politik och institutionell förändring, med Joachim Åström, fil.dr, Örebro universitet. Om Det mobila livet - nästa IT-revolution, med Professor Kristina Höök, Stockholms universitet. Om En framtida virtuell statlig förvaltning - utmaningar och vägval. Olika scenarier av en virtuell förvaltning med Lennart Nordfors, vice VD Gullers-gruppen. Och om Framtidens lärande och IT med Roger Säljö, professor Göteborgs universitet.

Läs mer om det från min blogg i förra veckan

http://monicagreen.webblogg.se/riksdagens_framtidsdag.html


Framtiden är här

Egentligen ett roligt utryck för framtiden är ju här hela tiden. Nu och nu och nu. Men uttrycket beskriver naturligtvis att IT, facebook, bloggar, mobila terminaler är redan verklighet.

Efter de intressanta inledningarna hade vi en spännande diskussion om säkerhet på nätet, om tilliten, tråkigheter som mobbing och kränkningar. Men också om möjligheterna. Digitala klyftan är ingen klyfta utan en trappa som vi alla kan ta steg för steg på. Utbildningsmöjligheter och sociala mönster som kan beivra olagligheter på nätet.

Sedan hade vi en jätte kul debatt alla andra intresserade om hur vi skulle vilja forma framtiden tillsammans. Vi kom in på en stock konservativ musikbransch fick vi höra av Kristina Höök, hon menade att om branschen gjort det lättare att betala låtar och filmsnuttar så hade inte fildelningen blivit så infekterad

Vi pratar också om det finns ett behovet av IT vision eller inte.

Självfallet är det ungdomarna som också var med på seminariet som är de mest intressanta eftersom de tar till sig nya moderna möjligheter mycket snabbare än vad vi andra gör


Roger Säljö från Göteborg talar om framtidens lärande och digital teknik


Han sätter IT utvecklingen i sitt sammanhang och tittar tillbaks lite i tiden på hur människor alltid försökt att uttrycka sig. Han jämför Informationstekniken som lika omvälvande som när vi fick skriftspråket och texter att förhålla oss till.

Vi kan idag inte tänka oss et liv utan böcker och tidningar. I framtiden kan vi inte tänka oss ett liv utan mobilinformation. Förändringstakten är hög och det slår tvärs igenom samhället enligt Roger. Det blir nya sätt att tänka, nya sätt att avgöra vad som är sant, nya sätt att minnas och dokumentera. Vi får ett ökat behöv av det livslånga lärandet.

Framtiden är redan här, det behövs en fortsatt satsning på integration av digitala resurser redan från förskolan. Lärarutbildning och digitalkompetens och utvärdera det som sker kontinuerligt.


Lennart Nordfors från Gullersgruppen


Talar om en framtida e-förvaltning. Det finns både tvärsäkra svar men också trevande frågeställningar om hur avancerad den virtuella förvaltningar blir.

Vill vi samarbeta mellan myndigheterna. Var hör de olika frågorna hemma? Det är ett landskap om samarbeta och också om konkurrens.

Enkelheten för medborgaren står i motsatts till information i överflöd och svårt at hitta i IT-djungeln. Finns det objudna gäster där vi inte vill ha dem? Hur ser den digitala klyftan ut, är det en generationsklyfta eller är klyftan mellan utbildade och icke utbildade?

Ett annat scenario som Lennart beskriver är reträtten. Med säkerhetsproblem, bristande förtroende och upprättelse för den fysiska mötesplatsen  


Professor Kristina Höök visar exempel på det mobila IT-livet


Hon visar roliga GPS samtidigt som det är ett spel, där barn kan leka i baksätet och där det mobila livet kopplas ihop med den fysiska världen.

Nästa exemplet är sms som kan visa känslor genom fysisk aktivitet och rörelser.

Därefter ser vi roliga exempel på hur musikfiler delas mellan personer i närheten (......)

Hur mycket svettas vi är nästa exempel på vad som kan vara spännande i vårt stressade liv, eller i motionsaktiviteter m.m.

Helt enkelt en mobil IT-revolution


Joachim Åström lyfter oss sedan in i den digitala demokratin med hjälp av IT.


Han talar om hur relationen politiker och medborgare kan fördjupas. Hur diskussionerna kan vidgas och hur fler kan bli delaktiga.

Han menar att ju mer man använder tekniken desto mer ökar delaktigheten. Men det hänger på oss folkvalda om hur tillgängliga och lyhörda vi är.

Än så länge har de stora flertalet bland politikerna står utanför den digitala demokratin.

Han menar att det finns tre frågor som bör diskuteras mera

  1. det behövs en större debatt om hur e-demokratin kan bli bättre i Sverige
  2. Hur finner vi vägar att förena medborgarna och de folkvalda
  3. Hur styrs e-demokratin? Idag är det mest lokala försök och det råder brist på nationell styrning (och behövs det en nationell styrning) Nu finns stora olikheter över landet.

Han avslutade med att säga att vi har alla möjligheter att styra framtiden gemensamt


Berit Andnor startar vår del av framtidsdagen

I Riksdagens första kammarsal diskuterar vi de många omvälvande utmaningarna som informationstekninken innebär

panelhönor på riksdagens framtidsdag

DSC00804.JPG
panelhönor på riksdagens framtidsdag

RSS 2.0