Gott nytt valår

 

Det har varit ett tufft år för de 400 000 som är arbetslösa i Sverige.

Det har varit ett tufft för de sjuka och för barnen i skolan där skolresultaten bara sjunker. Uppror i Husby av frustrerande ungdomar som inte fått rätt chanser att komma in i samhället. Larm om krisen i sjukvården, 8000 hårt läkare visade att de inte kan stå tysta, när nya sjukhuslarm kommer varje vecka, när kvinnor tvingas föda på toaletter, när akutmottagningar bryter ihop.

Tufft år för lågavlönade kvinnor som stressar inom vården för att hinna ge de äldre en fin och värdig ålderdom osv osv

 

Men det är dags att ”vända blad” och se framåt. Det går att vända trenden. Sverige är ett fantasiskt land att leva i. Vi ska med gemensamma krafter under 2014 ändra samhällsutvecklingen. Det kommer att bli ett spännande och intensivt år

 

Först ska vi se till att det blir fler sossar i Europa i EU valet den 25 maj.

Sedan ska vi jobba för fler arbetstillfällen, utbildning, forskning, utrota barnfattigdomen och mer solidaritet genom att få en ny politisk ledning den 14 september.

 

Gott Nytt Valår


Ett bra land på väg åt fel håll

 

Sverige är ett bra land men tyvärr är vi på väg åt fel håll just nu. Många har vittnat om att både äldrevård och sjukvård behöver mer resurser för att klara kvalitén och omvårdanden. Många kvinnor har oerhört stressiga jobb för att hinna ge den vård som äldre och sjuka är värda att få.

Dessutom rasar vi i skolresultat. Att våra barn får det allt svårare att nå målen i skolan är förödande för framtiden. Barn ska ha en bra start i livet och goda förutsättningar att klara skolan men tyvärr går utvecklingen åt fel håll.

 

Som lök på laxen visar siffror från EU att Sverige sjunker i skatteligan.I den här takten är vi nere på EU-genomsnittet 40 procent inom sex, sju år.

Det i sin tur innebär att vi kommer att få sämre gemensam service, fler får betala själva och blir då ännu mindre benägna att betala skatt. Högre avgifter, större skillnader och svårare för de med lägsta inkomsterna att klara sig. Eftersom det är just de som har det tuffast ekonomiskt som tjänar mest på gemensamma lösningar

 


Inte en krona mer än S de senaste 20 åren

För att snabbt förbättra järnvägens robusthet och se till att fler tåg ska gå och komma fram i tid föreslår vi en särskild satsning för järnvägsunderhåll.2014 satsar vi 686 miljoner mer än regeringen på underhåll av järnväg.

Det är en satsnings som innehåller en mängd konkreta underhållsinsatser för järnväg. Det handlar om att öka takten i arbetet med att byta kontaktledningar och annan utrustning som stolpar, linor och ledningar. Det handlar om byten av växlar och vintersäkring av växlar genom att de förses med värme. Det handlar om byte och upprustning av befintligt spår för att öka järnvägssäkerheten.  Åtgärderna koncentreras till de större städerna och stambanorna där de får störst effekt.

 

Regeringen skyller ofta järnvägsunderhållet på deccenier av eftersatt underhåll, vad de inte berättar är att de aldrig haft mer än S i sitt budgetalternativ och att de flesta budgeterna föreslagit mindre pengar till järnvägsunderhåll än Socialdemokraterna

 

År

Moderaterna

Regeringen (s)

Regering (M,Fp,C,Kd)

Socialdemokraterna

1997

-100

3 000

 

 

1998

-750

7 490,4

 

 

1999

-500

6 689,6

 

 

2000

-1 390

6 279,3

 

 

2001

-700

6 611,50

 

 

2002

-690

7 046,80

 

 

2003

-690

7 064,0

 

 

2004

-

8 484,1

 

 

2005

-

11 196,5

 

 

2006

-

11 043,7

 

 

2007

 

 

13 315,8

-

2008

 

 

13 670,6

-

2009

 

 

14 188,2

816

2010

 

 

14 942

571

2011

 

 

12 824,8

273

2012

 

 

14 730,5

2 000

2013

 

 

15 187,3

400

2014

 

 

19 572,6

882


Solidaritet

Så här på slutet av året är det vanligt att titta tillbaks och summera. Jag kommer nog att göra det också men just nu nöjer jag mig med att citera Löfvens fina uttalanden från 2013:

 

Om man låter bli att lämna in bilen på service så rullar den ändå på ganska länge, men allteftersom man eftersätter underhållet så börjar den hacka och fungera allt sämre. Likadant är det med jobben, skolan, välfärden och landets konkurrenskraft.

Samla Sverige för en starkare konkurrenskraft och ett anständigare samhälle. Det finns en annan väg än att peka ut särintressen och dela in människor i olika grupper. I Sverige ska vi visa respekt för varandra, glädjas över andras framgångar och ställa upp för varandra när det behövs. Ingen ska smita undan sitt ansvar och ingen lämnas i sticket.

Varje försök att konkurrera med lägre löner, sämre arbetsmiljö och sänkta kunskapskrav är dömt att misslyckas. Det finns alltid andra länder som kommer att kunna bjuda långt under oss. Tillsammans kan vi göra investeringar i innovation, forskning och utveckling. Företagen behöver kompetens och motiverad arbetskraft för att växa. Vi måste sluta låsa in människor i Fas 3 och i stället ge utbildning för de yrkesroller som många företag absurt nog har brist på.

Vi har aldrig varit så rika som vi är i dag. Vi har en möjlighet att skapa en anständig trygghet – utan vanvård eller ohämmat vinstintresse. Sverige är starkt. Vi kan sluta att låna pengar till nya skattesänkningar, och i stället välja att fokusera våra resurser på jobb, skola och välfärd. Vi kan möta utmaningarna i en åldrande befolkning, en global konkurrens, en nödvändig klimatomställning, tillsammans. Om vi samlas och tar vårt ansvar som jämlika och jämställda medlemmar i en familj, finns det få hinder vi inte kan besegra.

Det är vår styrka, och vi svenskar har ofta sammanfattat den vetskapen med ett enkelt ord: solidaritet.


Tänd ett ljus och låt det brinna

 

Låt aldrig hoppet försvinna det är grönt nu men det blir vitare igen….

Hoppas alla kan få en fin avkopplande jul med nära och kära.

Det finns de som har det tufft och jag skänker en extra tanke både till drabbade och alla de som ställer upp för utsatta under julen. De gör något som betyder något!

Men oavsett vad ni gör i helgen önskare jag er alla en riktigt God Jul

 

Stoppa rasisterna

De fega, inskränkta, korkade rasisterna som inte tycker att alla är lika mycket värda hör inte hemma i vår moderna tid. Dessa fossiler passar möjligtvis bättre på stenåldern eller på Vikingatiden. Att nazister beväpnade med glasflaskor attackerade barnfamiljer i en fredlig demonstration i Kärrtorp för en vecka sedan är helt oacceptabelt.

Därför är det fantastiskt att 15 000 ställer upp idag och att både förtroendevalda, artister och engagerade samhällsmedborgare finns där.
Jag stödjer den med hela mitt hjärta även om jag själv inte kan vara med.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven deltar och säger
– Vi tolererar inte att demokratiska manifestationer, demonstrationer, utsätts för våld och hot. Då gäller det för oss alla att stå upp och visa att vi är emot detta. Vi visar samtidigt vad vi är för, ett solidariskt samhälle och vi ska stå upp för vår demokrati och vara mycket rädda om den.

 

på 80-talet hade vi SSUare "rör inte min" kompis-knappar på oss för att visa att vi ville stå upp för alla mönniskors lika värde oavsett kön, härkomst, utseende mm den knappen är lika aktuell idag 


Utbildning är vägen från arbetslöshet

Sedan Skövdemoderaten Torbjörn Bergman avslöjat sin människosyn och sina fördomar mot lärare förstår jag varför regeringen skär ner på utbilningsmöjligheter. Vi gör tvärtom

 

Den borgerliga regeringen har sänkt ambitionsnivån för dagens ungdomar. I stället för att satsa på kvalité i skolan, skaffa fler lärare och se till att eleverna klarar gymnasieskolan så sänks kraven, därför blir färre ungdomar rustande och behöriga för högskolestudier.

Som ett led i denna lägre ambitionslinje blir det färre högskoleplatser runt omkring i landet. De senaste årens utveckling är mycket oroande. Sedan 2006 kan en lägre andel unga gå vidare till högskolan och antalet Komvuxstuderande har minskat. Och de två senaste åren har 16 000 högskoleplatser skurits ned och fler nedskärningar planeras.

 

 

Vi socialdemokrater är tydliga med våra prioriteringar. När ungdomsarbetslösheten är hög och många unga vill studera behövs fler utbildningsplatser med hög kvalitet – inte färre. Till skillnad från den moderatledda regeringen ser vi inte utbildning som ett sätt att dölja arbetslöshet, utan som en väg till jobb. Det är därför som jag vill satsa mer på Högskolan i Skövde och likadant är det med mina kollegor runt omkring i landet.

 

I vår budget finns en tydlig prioritering på fler platser med kvalité än vad den borgerliga regeringen klarar av.

På förekommen anledning ska jag vara extra tydlig med att våra platser är beräknade på genomsnittskostnaden för en högskoleplats, dvs 73 000 kronor, samt kostnaden för studiemedel.

 

Socialdemokraterna har högre ambitioner för Sverige och för Skövde. Investeringar i ungas utbildning och jobbmöjligheter går före fler skattesänkningar. Det står vi för.


S-kvinnor kräver mer resurser till hemvård och äldrevård

 

 


På sitt senaste medlemsmöte hade S-kvinnor i Skövde en särskild gäst från hemvården i Skövde. Det blev en tydlig beskrivning och slimmade scheman, stress, tunga lyft och dåligt betalt. Kvinnorna som jobbar inom hemvården är ett segt släkte men får jobba oerhört hårt för att hinna med alla sina vårdtagare och ge dem den vård och kärlek de behöver.

De ska ge ögondroppar och ta på stödstrumpor på några minuter, de ska värma den omtalade maten från Sala och de ska lyfta, duscha och klä på de äldre på ett värdigt sätt, sedan ska vi stressa vidare till nästa vårdtagare. Det är orimligt stressig arbetssituation för kvinnorna som jobbar inom vården. Det får till följd att de äldre kommer i kläm.
Men det skulle inte bli ett dugg bättre med att privatisera hemvården. Då skulle det bli ännu mer delade turer, värre scheman och sämre arbetsmiljö.

Förutom informationen från hemvården upprörs S-kvinnor av att fritidsaktiviteterna för de äldre blivit sämre på bland annat på Käpplundagärde och servicehuset Bagaren.
Kaféer som stängs, äldre som inte får delta i fritidsaktiviteter pga av personalbrist är inte värdigt våra äldre, vi kräver en bättring.

Socialdemokraterna i Skövde har avsatt 11 miljoner mer till omvårdnadsnämnden i sin budget än vad det borgerliga styret bestämt att det ska vara. De 11 miljonerna hade kunnat användas till bättre öppettider på äldrekafeer, mer personal, mindre stress och bättre trivsel


Satsa mer på lärarna - inte mindre


Moderaten Torbjörn Bergman avslöjas i dagens SLA med fördomsfulla synpunkter om lärare. Det är oerhört trist att företrädare för "etablerade" partier uttalar sig så nedlåtande om en så viktig yrkeskår.


Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter skickliga och engagerade lärare. En central del i vår skolpolitik är därför att öka professionalisering av läraryrket där lärarna har rätt till en systematisk kompetensutveckling, har gott om tid att bedriva och utveckla undervisningen samt högre lön och möjlighet att göra karriär som lärare i skolan. Det är också viktigt för att fler unga ska se läraryrket som ett drömyrke och söka

 

till lärarutbildningen.

Andelen elever som inte når målen i grundskolan och är behöriga till ett nationellt program i gymnasiet har ökat med nästan 20 procent sedan 2006, från 10,5 % till 12,4 %, det handlar om cirka 12 000 elever årligen

För att ge varje elev möjlighet att lyckas måste alla skolor vara en bra skola. Skolor som har många elever som inte når målen i skolan behöver utvecklas i snabbast takt för att varje elev ska ges förutsättningar att lyckas i skolan.

Vi socialdemokrater har föreslagit att skollagen ska förändras så att resurser till skolan ska fördelas efter elevernas behov. Det ger möjlighet för skolor med tuffare förutsättningar att anställa fler eller bättre betalda lärare.


Vi behöver investera mer i skolan – för att höja kunskapsresultaten och för att säkerställa att varje barn får möjlighet att nå till toppen av sin förmåga.

.


Hårdare tag mot fusket inom taxibranschen

 


Idag deltog vi i Transports aktion mot Taxi kurir eftersom bolaget bestraffat två förare som tagit initiativ till facklig organisering.

En chaufför sparkas ut och hotas dessutom med svartlistning i hela branschen. Förarkollegan får behålla jobbet, men tvingas till en veckas oavlönat arbete i växeln.

Det förekommer skattebrott inom taxibranschen och problem med prissättningen av taxiresor. Vi Socialdemokrater har drivit frågan om fusket inom taxibranschen i Riksdagen och i våras fick vi majoritet för kravet om att tillsätta en utredning som ska ta fram åtgärder för att komma till rätta med problemen. Utredningen ska ta ett samlat grepp om branschens utveckling.

Regeringen fick också i uppdrag att se till att obligatoriska redovisningscentraler för taxametrar införs. Till redovisningscentralerna ska chaufförernas köruppdrag och ersättningar rapporteras. Det bör ställas krav på åkarna att de är anslutna till en redovisningscentral för att de ska få taxitillstånd. En övergångsperiod bör gälla innan de nya reglerna träder i kraft.

Riksdagen gjorde dessutom ett tillkännagivande om att kravet på lokalkännedom för taxichaufförerna i Stockholms län ska vara kvar. Transportstyrelsen beslutade att slopa kravet från den 1 april 2012 men det tycker vi är fel för det gynnar inte vare sig resenärer eller seriösa åkare.


Läs mer på
http://transport.se/Press_aktuellt/2013/December-2013/Aktion-till-stod-for-sparkad-taxiforare/
Och på http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Facklig-aktion-pa-gang-mot-Taxi-Kurir/

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Ordningsregler-for-svensk-arbetsmarknad/


Förvirrad IT-minister

 

 

Under tisdagen hade trafikutskottet sin budgetdebatt, den pågick i fyra och en halvtimme och behandlade alla transportslag. Som de flesta vet delar vi upp frågorna mellan oss, så inläggen får lite olika inriktning. Med tanke på alla inställda tåg, försenande tåg, uppsagda underhållsarbetare var det inte konstigt att Anders Ygeman startade med tåg och regeringens sänkta underhållsambitioner. 

 

Efter replikskiftena med Catarina Elmsäter-Svärd var det sedan dags för Anna-Karin Hatt att göra sitt inlägg.

Vi hörde en mycket nöjd IT-minister. Efter 9 minuters och 15 sekunders skryt, nämnde Anna-Karin Hatt i några sekunder att det går att göra mer. Sedan anklagade hon Anders Ygeman att han pratade för mycket om järnvägar. Det gjorde hon trots att hon såg att jag stod på talarlistan och trots att hon vet att jag är socialdemokraternas IT-politisk talesperson.

 

Sedan lämnde IT-minister debatten utan att vänta in oss som talade om IT-frågorna. Om hon har dåliga rådgivare, var rädd eller nonchalant mot oss vet jag inte men det är trist att vi inte fick den IT-debatt som vi så väl behöver i Riksdagen. Att hon sedan skriver på sin blogg att budgetdebatten borde handlat om IT ger ett förvirrat intryck. Hon borde veta bättre

 

Vi hade kunnat debattera varför Sverige har tappat positionen som världens bästa IT-nation, vi hade kunnat diskutera mobiltelefoni och mobiltbredband i hela landet. Vi hade kunnat diskutera varför den borgeliga regeringen vänder 10% av befolkningen ryggen i sina mål för snabbt bredband och mycket mycket mer.

Jag hoppas vi får chansen att ta debatten snart igen och att ministern vågar stanna kvar då och inte lämna efter halva tiden.


Michelle och jag....

 
 
Med tanke på jordskredssegern i Chile känns det kul att ha träffat socialdemokraten Michelle Bachelet. Hon har varit Chiles president och UN Womens ledare i FN, det var då jag träffade henne. Då var hon engagerad i våldet mot kvinnor i konfliktområden.

 

Nu är hon tillbaks som president igen. Det är ett land med stora klassklyftor. Så hon har stora utmaningar framför sig. Sist lyfte hon tryggheten och jämställdhet och kvinnofrågor i Chile.

Det är bara att gratulera till ett bra val och hoppas på att hon ska kunna göra bra rättvisereformer. Det behövs socialt skyddsnät, fler jobb, möjlighet för alla barn att gå i skola och bättre omvårdad för de äldre i Chile.


Trafiksäkerhetsarbete i Syd

 

Idag har jag varit i Växjö och träffat entusiastiska trafiksäkerhetsarbetare i NTF Syd.

Johan Lindström och jag reser runt i landet för att diskutera om hur vi får ett så effektivt trafiksäkerhetsarbete som möjligt. Det var kul, givande och intressant att få ta del av olika erfarenheter från Skåne,Kalmar, Blekinge och Kronoberg. När vi kom höll just Kristina och Madelene på att berätta om en trafiksäkerhetskonferens i Italien som EU anordnande. De var stolta över att tillhöra den mest erfarna trafiksäkerhetsorganisationen i hela Europa. Men samtidigt tyckte de att det var spännande att ta del av nystartade ideella trafiksäkerhetsorganisationer och hur de gjorde uppsökande verksamhet på nattklubbar, fritidsgårdar och skolor mm.

Läs mer på youth forum och på NTF

 

om min grynkorvslast

”Jag har en last som håller mig fast i ett järngrepp varje vinter” (citat Falk Adolphson)
Mitt järngrepp sitter i sedan jag som liten följde med till farmor och farfars kök i Hällekis, för att i juletider göra grynkorv. Korngrynen som legat i blöt över natten skulle blandas med fläskfärs, lök och kryddor. Innan vi kunde börja stoppa korven i de ursköjda fjälstren skulle gammelfarmor Gärda smaka av och avgöra om vi kryddat rätt med kryddpeppar och salt mm.

 

Sedan dess är jag ett stort grykorvsfan och när grykorvens vänner startade för några år sedan gick jag givetvis med som medlem och delgav mitt recept till föreningen.

 

Traditionen förs vidare och i går träffades barn, mostrar, kusiner och morbröder för att göra årets grynkorv. Numera är det morfar Ingemar 82 år som avgör smaken. När korvarna är klara steker vi grynbullar (en del kallar det skinnatröt) och så har vi en trevlig måltid tillsammans allihop. Det är väldigt kul, minst lika kul som julafton tycker jag.

 
 
Så när Adolphson och Falk sjunger att de vill ha:
segare knäck och fetare fläsk från grisen
sjunger jag om mera grynkorv på spisen.

Var är jobben i Skaraborg?


I Skaraborgs allehanda, SLA, andas den borgerliga ledarskribenten Niklas Lindstrand ut. Äntligen ett under som ska vända den tunga hösten för den borgerliga regeringen. Han skriver att hösten varit blytung med sjunkande skolresultat mm. Misslyckanden men att inte kunna förankra sina beslut i riksdagen och därmed inte få igenom alla skattesänkningar till de som har det bra känns tydligen jobbigt.
Men sedan skriver Lindstrand att nu har undret i form av vändningen på arbetsmarknaden kommit. Det är naturligtvis bra att det äntligen blir lite ljusare för alla de 400 000 som inte har ett jobb. Men tyvärr ser det inte bättre ut i Skaraborg och i Skövde.

Den borgerliga regeringen har bara har ett enda recept mot arbetslösheten (och mot allt annat också för den delen) dvs skattesänkningar. Sedan sitter de och håller tummarna på att "marknaden" ska fixa resten. En sådan passiv hållning är naturligtvis förödande för gles och landsbygd. Urbaniseringen går med rekord fart och regeringen kan inget göra åt det eftersom de inte vill lägga sig i.
Därför är 8,2 % arbetslösa i Skövde trots att vi har bra förutsättningar att vara navet för östra delen i Västra Götaland. Hela Skaraborgs arbetslöshet är oacceptabel.

Vi vill ha ett samhälle där alla behövs. Inte ett samhälle där problemen växer sig allt större och där svaret på alla frågor är ytterligare en sänkt skatt. Sverige behöver mindre av egoism och mer av samarbete. Bara så kan vi skapa en bättre framtid för alla.

 


Snart blir vi fem eller fler....

 

När bästa länsbänken tog årets julkort framför granen på Rosers Salonger i Skara konstaterade vi att nästa gång är vi fem på kortet. 

 


Vi står inför ett valår och det är klart att vi satsar på att ta minst 5 socialdemokratiska mandat från Skaraborg. Det har hänt många positiva saker för Skaraborgs partidistrikt under de senaste åren. Och skulle den senaste SCBn med 50,5% stå sig tar vi storslam med 7 mandat, det skulle vara fantastiskt bra för jobben, skolan och välfärden.

 

I veckan blev valberedningen klar med våra regions och riksdagslistor, de fastställs på distriktskongressen i Götene den 25 mars. Men nu står det klart att vi fyra som poserat framför julkortet står på valbaraplatser om än i annan ordning. S-kvinnors förbundsordförande ska givetvis ha en så framträdande plats som möjligt. Sedan Carina Ohlsson valdes i augusti deltar hon också på partiets VU-möten där Urban Ahlin ingår sedan kongressen i april. Det är ju också några exempel på att det hänt mycket positivt för Skaraborg i år.

Dessutom har vi tre nya spännande kandidater på platserna 5-7. Erik Ezelius 27 år, Tidaholm, Ida Ekeroth 23 år, Mariestad och Sebastian Clausson 31 år, Skara (Urban är 49 år, Carina och Patrik är båda 57 år och jag är 54 år på valdagen)


Efter en valvinst händer det mycket. Ministrar och statssekreterare mm ska ju utses så det är inte omöjligt att både Erik, Ida och Sebastian kommer in i Riksdagen nästa höst. 

Men vi vet ju hur det blir i en valrörelse, allt kan hända och ingeting är klart.
Då får plötsligt alla partier lika mycket utrymme i media oavsett om de är aktiva eller inte.
Självklart är det inte bara media som spelar in, det är mycket annat som kan hända.
En ny fråga kan dyka upp (sälar, naturkatastrof, bankkrasch..... ) eller det visar sig att någon företrädare gjort något ovanligt korkat m.m.

Allt sådant förändrar förutsättningarna men det ser onekligen bra ut inför valet när vi går på julledighet om en vecka.

 


Låt dig inte luras av falska alkomätare

 
 


Det bästa är att ställa bilen eller skaffa chaufför om du druckit glögg eller öl, vin och snaps på julkalasen Men nu finns alkomätare som tyvärr lurar människor in i en falsk trygghet som kan leda till död, olyckor, förlorat jobb och böter.


Bilförare som vill testa sin nykterhet riskerar att luras av undermåliga alkomätare. Av 34 testade produkter blev 11 underkända.
Efter julbord med glögg och snaps väljer många att kontrollera alkoholhalten själva innan de sätter sig bakom ratten och kör hem. Under de senaste tre åren har över 700 000 alkomätare sålts.

Alkomätare eller ej så är uppmaningen att låta bilen stå hela dagen efter festen. Trötthet och bakfylla gör dig till en sämre bilförare även om din kropp har brutit ner alkoholen. Samtidigt vore det förödande om någon tror sig vara nykter, men inte är det på grund av en dålig alkomätare


Vi NTF har i samarbete med MHF Test Lab i gjort mätningar som visar att en tredjedel av alkomätarna på marknaden är underkända. Totalt har MHFs Test Lab testat 34 produkter, 11 blev underkända. De godkända är ofta dyrare, men skillnaden i pris mellan godkända och underkända blir allt mindre. De billigaste godkända mätarna har ett riktpris på 1 195 kr, den dyraste underkända mätaren i testet kostar 2 299 kr. För att vara på den säkra sidan gäller det därför att välja en godkänd alkomätare enligt MHFs test. Marknadsöversikter och mer konsumentinformation återfinns på www.ntf.se/konsument och www.mhf.se/alkometrar.m.

Det finns butikskedjor som genom aggressivs marknadsföring och reklam invaggar människor i falsk trygghet. Biltema och Jula måste ta ansvar för kvaliteten på de alkomätare de säljer och ta reda på vilka kvalitetskrav som gäller.
Det borde finnas krav på märkning så att konsumenterna väljer rätt men de icke godkända alkomätarna borde försvinna från marknaden. Alla tjänar på att det går att lita på de produkter som ligger på hyllorna.

NTF

 


Snacka skolans innehåll inte huvudman

 

Skolresultaten sjunker som en sten och Björklund skyller på sossarna, föräldrarna, eleverna och kommunerna. Inget är tydlighen hans ansvar, trots att han och den borgerliga regeringen hade goda ambitioner har de misslyckats totalt.

De svenska kunskapsresultaten har sjunkit dramatiskt i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Sverige ligger nu under OECD-genomsnittet i alla ämnen och Sverige har sämst kunskapsutveckling i hela OECD.

Bjröklunds svar på det skulle vara att förstatliga alla skolor. Eller jag vet inte om han vill förstaliga alla, men åtminstone de kommunala skolorna. Men vad skulle det hjälpa i det här läget när det är staten som är problemet? När jag twittrade om att då kunde vi väl böra förstatliga friskolorna så blev det en mängd reaktioner på att det går ABSOLUT inte.

Men när Björklund hävdar att det går att förstaliga de kommunala skolorna hör jag inte samma klagokör.

Om den borgerliga regeringen ville ha förbättrade skolresultat är det väl viktigare att prata innehåll, kvalité, fler lärare, mindre klasser och mer kunskap än huvudman?

Vi socialdemokrater ska skapa en kunskapsskola med höga resultat där varje barn får förutsättningar att lyckas och där det är ordning och reda i skolsystemet. Förutom mindre klasser och skickliga lärare vill vi ha en jämlik skola där alla barn lyckats utifrån sina förutsättningar. Dessutom vill vi stoppa vinstjakten i skolan.

Vi sätter skolinvesteringar före nya skattesänkningar.

 

läs mer: socialdemokraterna SVD


Hedra Mandela

Idag hade vi en tyst minut i Riksdagen för att hedra Nelson Mandela. Dessutom fanns det kondoleansböcker att skriva på utanför socialdemokratiska Riksdagsgruppens möte och på fler andra platser.

Mandela gav aldrig upp kampen för demokrati och han gav hopp till en hel generation världen över. 

 Han är en av historiens en främsta demokratiämpar han är och förblir en stor förebild. Mandela ledde frihetsrörelsen i Sydafrika, samlande ett splittrat land och blev en av vår tids största ledare. Trots sin tid i fängelse drevs han aldrig av hämndbegär, utan en vilja till försoning och samling. Alltid villig att finna lösningar – aldrig villig att svika sina ideal.

Vi var många som engagerade oss för en  förändring, för mänskliga fri och rättigheter. Vi deltog  i demonstrationer och insamlingar för att bidra i kampen mot Apartheids vidrighet. 

Nu gäller det att föra hans starka övertygelse vidare

 

Greenkontakt

 
 
 
Många säger att vi politiker är svåra att nå, att vi sitter inne i våra stadshus, regionhus eller i Riksdagen.  Vi som är politiker tycker att vi är ute enormt mycket på arbetsplatser, skolor, åker lastbil, pryar, träffar fackligt aktiva och arbetsgivare m.m.  Ändå finns uppfattningen att vi inte är tillgängliga.
 
Ett sätt att komma tillrätta med nåbarheten är min Greenkontakt som jag haft i snart 10 år istort sett en gång i månaden. Det är ett sätt för mig att finnas tillgänglig för Skövdeborna och andra som har vägarna förbi. Vi brukar fika, prata om lite av varje, någon har en specifik fråga som behöver redas ut, men de flesta vill ha en allmänpolitisk pratstund om vad som händer i Skövde och i Rikspolitiken. 
 
Det ett är långt i från tillräckligt, det behövs Facebook, Twitter, torgmöten, dörrknackning, fler arbetsplatsbesök och möten med skolungdomar och pensionäreor m.m. Men det är alltid något.
 
I dag har vi sista Greenkontaken för året på Hertig Johansgata 24 i Skövde kl.15-17 med dropin café.
Det blir kaffe, lussebullar, glögg och pratsunder om det som besökarna tycker är viktigt 
 

Valplaneringskonferens i Skaraborg

 
 
 


I helgen har hundratals Socialdemokrater träffats i Skara för att planera supervalåret 2014.
Det kommer att bli ett spännande och viktigt år för att få tillbaks handlingskraften för jobben, skolan och välfärden i Sverige.
Sverige är ett fantastiskt land och Skaraborg är en bra plats att bo i. Men någonting håller på att gå sönder. Jobben försvinner från vår fina landsbygd och skolresultaten faller.
De anställda i vården behöver ta hand om allt fler gamla och sjuka.

 

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel men att sänka skatten och privatisera fungerar inte. Nu ser de inte längre vad som händer. De vänder Skaraborgarna ryggen.

 

Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell.
I Skaraborg ska kvinnor och män (även unga) gå till jobbet, tar ansvar, känna sig trygga och fria. Så är det inte idag, det ska vi ändra på. Därför har vi socialdemokrater planerat valrörelsen, umgåtts och stärkt varandra. Nu ska vi ta detta med oss till våra arbetarekommuner och lokalanpassa våra valplaneringar. Känns mycket mycket bra.

 

 

 
 

Nelson Mandela

 
 
En fantastisk ledare och förebild har dött men han går inte ur tiden.
Nelson Mandela kommer alltid finnas i våra hjärtan och skrivs in i världshistorien. 
Han är beviset på att det går att förändra orättvisor. Jag skrev på min blogg i våras om mina intryck 
 
 
 
Som SSUare engagerade vi oss för ANC i Sydafrika. Vi samlade in pengar och protesterade mot den vita minoritetens förtryck mot svarta och färgade i Syd Afrika.

Jag tar fram LP-skivan från ANC-galan från 1985 i Göteborg och minns stämningen från galan och alla fantastiska artister som uppträdde och Olof Palme talade.  

 

Jag minns också den gala i Globen som ordades för Nelson Mandela i Stockholm.

- Släck inte elden just när grytan börjar koka Nelson Mandelas ord till oss tolv tusen entusiastiska åskådare i solidaritetsgalan i Globen den 16 mars 1990, bara en dryg månad efter frisläppandet.

 

Sverige var det första landet utanför Afrika på hans utlandsresa, Dåvarande statsministern Ingvar Carlsson ordnade ett statsbesök.  Nelson Mandela framträdde för oss i Globen och tackade för Sveriges engagemang och att vi inte gav upp som andra länder gjorde. Men uppmanade oss till fortsatt stöd inför den kommande demokratiseringsprocessen och de val som skulle hållas några år senare

 

Nu när Nelson Mandela sover, hoppas jag att han är stolt över allt den han lyckades med tillsammans med sina kamrater på Robben Isand och senare som Sydafrikas första svarta president.

 

Jag har varit på Robben Isand och kan inte förstå att någon kan överleva i fångenskap i 28 år där i den kalla fukten på nätterna och de hårda betonggolven. Bara det är en prestation i sig.

 

Att dessutom uppmana till försoning och att bli president. Är så stort att det svårt att ta in.

Jag hoppas att på Sydafrikas framtid i harmoni och hoppas innerligt att vi lärt oss något av historien. Nelson Mandela, en av våra största hjältar

 

 

 

 


Gunnar, Pär, Sven, Håkan och Alice med flera

 

Det är intensiva veckor just nu. Idag har jag inte ens hunnit blogga, förrän nu ikväll då jag kan reflektera lite över vad som hänt idag.
På förmiddagen fick trafikutskottet en första genomgång av Utredningen om järnvägens organisation, av utredare Gunnar Alexandersson.

Han sa att det finns ett stort antal problemområden att hantera i det svenska järnvägssystemet. Det är väl bara förnamnet enligt mig.
En enkel till framtiden? (SOU 2013:83) delbetänkande pekar Alexandersson på förbättringar som borde göras, han redovisade sina rekommendationer. Vi kommer fortsätta beredda detta och riksrevisionens rapport om trafikverkets ledningsansvar.

Växelfel, snö och strömavbrott, det håller inte att skylla försenade tåg på praktiska problem. När det gäller punktlighet, restider, inställda tåg och problemen som yttrar sig för resenärer och godstrafik måste det bli en bättre tingens ordning.

På eftermiddagen uppstod en märklig situation då Riksdagens talman för första gången i Riksdagens historia vägrade ta upp förslaget om att inte sänka skatten trots att en majoritet av Riksdagens ledamöter krävt det. Vi socialdemokrater tycker det är viktigare med fler lärare, mindre klasser och mer kunskap än mer pengar i fickan.

Nu går frågan till konstitutionsutskottet och vi får rösta om det i nästa vecka i stället.

I kväll har jag varit på Arenagruppens 20 årskalas. Vi passade på att uppvakta grundaren Håkan A Bengtsson och ser fram emot många kreativa, spännande, progressiva år och ännu fler Nobelpristagare än årets Alice Munro.

I morgon ska jag på NTFs styrelse och hoppas på att stormen Sven bedarrar så att jag kan ta mig till Skaraborg på kvällen


Även Björklund behöver läxhjälp

 
Ok, först och främst ska jag slå fast att skolresultaten sjönk även under vår tid. Vi skulle ha gjort mer för lärarna, investerat i mindre klasser och mer kunskap redan då. Men att göra som Björklund just nu gör. dvs skyller på alla andra än att ta sitt ledarskap på allvar är inget annat än en katastrof för barnen, skolan och framtiden. Björklund är den skolminister som suttit längst av alla.
 
Givetvis har han ansvar för att skolresultaten sjunker som en sten. jan och den borgeliga regeringen har haft snart åtta år på sig, nu är den sista utvärderingen gjord och det är tydligt att regeringens skolpolitik har misslyckats fundamentalt: kunskapsresultaten faller dramatiskt och klyftorna i skolan växer.  
 
Barn och unga får betala priset för regeringens misslyckande. Att regeringen prioriterar skattesänkningar framför nödvändiga investeringar i skolan och mindre klasser är oförsvarbart. 


Vi socialdemokrater är beredda på att ta ansvar för att  stärka skolan i grunden. För att vända utvecklingen i skolan krävs större investeringar, i mindre klasser och fler lärare med bättre villkor. Vi behöver inte fler skattesänkningar, dåligt genomarbetade förslag och ökad skolbyråkrati. 

Våra förslag leder till att alla barn ska ha en bra start på sin skolgång, vi investerar i mindre klasser. Från förskoleklass till och med årskurs 3 ska antalet barn i stora klasser minska med upp till fem barn per klass. Det ger lärarna mer tid med varje elev – både de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som vill ha mer stimulans. Vi investerar i att erbjuda läxhjälp till alla, i fler lärare och mer kunskap.
 
 Det krävs krafttag för att vända utvecklingen i skolan. Björklund får bakläxa

Rond 10 om olagliga lastbilstransporter

 


Så var det dags för interpellationsdebatt om de olagliga transporterna igen. För vilken gång i ordningen vet jag inte längre, men jag tänker fortsätta tills det händer något.

Att regeringen vägrar komma med åtgärder mot oseriösa, olagliga åkerier som slår ut sen seriösa näringen är förödande. Det var ett enigt trafikutskott som redan för två år sedan med samtliga 8 partier ställt krav på åtgärder som snabbare kommer tillrätta med de olagliga företeelserna.

Ändå förhalar regeringen åtgärder som till exempel klampning, dvs låsa fast däck om någon vägrar betala böter mm

Jag börjar tro att detta är ett led i den politiska agendan om att trycka ner lönerna för Svenska arbetare som den borgliga regeringen bedriver.
Det började med Laval för flera år sedan där regeringen vägrade inse att det är rätt att ta till fackliga stridsåtgärder för att få bukt med lönediskriminering.

Ni har säker läst om Socialdemokraternas och LOs gemensamma 10-punktsprogram för att komma till rätta med oredan på arbetsmarknaden och på våra vägar.
Oseriösa företag och företagare som inte betalar avtalsenliga löner eller som på andra sätt diskriminerar löntagare som arbetar i Sverige ska inte ha fördelar av att utöva illojal konkurrens.

Att alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här. Det måste finnas en fysisk eller juridisk person att ställa till svars. Kollektivavtal ska kunna tecknas med företrädare med rättskapacitet.

Lönekonkurrens nedåt och villkorsdumpning måste få ett stopp. Ett system med förhandskontroller och efterkontroller med kännbarar sanktioner mot arbetsgivare ska införas.
Vi måste få bukt med falska F-skattare. Det måste vara enkelt att bedöma om en person ska betraktas som självständig företagare eller anställd.

Det ska vara konkurrensneutrala villkor inom åkerinäringen. Det behövs en nationell samordnare för bättre regelefterlevnad i åkeribranschen, inte minst cabotagemissbruket måste stoppas. Det innebär att utländska förare/åkare kör uppdrag långt utöver det som är tillåtet.


15 000 välfärdsarbetare eller 4000 hamburgervändare?

 

Idag fick vi höra den ”glädjande nyheten” att det har blivit fler anställda inom restaurangbranschen. Så sent som i våras kunde inte SCB se någon förändring trots subventionen på 5,3 miljarder. Men nu har alltså Konjunkturinstitutets lyckats hitta 4000 nya jobb. Det är väldigt väldigt dyra jobb. För de pengarna hade över 11 000 – 15 000 sjuksköterskor, lärare eller personer inom äldrevården kunnat anställas.

Reformens effekter på sysselsättningen i hela ekonomin är dock mer osäker skriver Konjunkturinstitutet.

Att subventionera restauranger på detta viset är naturligtvis ytterligare ett politisk steg för att få fram fler låglönejobb i tjänstsektorn. Men det är bedrövlig politik som försämrar möjligheterna att bygga Sverige starkt för framtiden.

Men naturligtvis har jag inget emot jobb i restaurangnäringen. De behövs i allra högsta grad, vad jag vänder mig emot är subventionen eftersom de pengarna hade kunnat användas mer effektivt och som hade ökat kvalitén i välfärden.

 

Jobben, skolan och jämlikheten

 

I helgen fick jag förmånen att besöka SSU Skaraborgs kurser på Axvalla foklhögskola.Det är oerhört stimulerande att träffa nyfikna, engagerande och intresserade ungdomar.

Vi diskuterade vikten av en riktig jobbpolitik. Dvs inte bara säga att man har en jobbpolitik, som den borgerliga regeringen gör och sedan sänka skatterna gigantiskt i tron att det ska fungera bara för att det gör det i nationalekonomiska teorin. I praktiken skapas jobb genom efterfrågan, investeringar och tilltron på framtiden. I dagens stenhårda internationella konkurrens måste vi hela tiden stärka vår utvecklingskraft och kompetens. Vi investera i utbildning och kompetensutveckling, investera i järnväg, i bostadsbyggande, ombyggnation till mer miljöanpassade moderna lägenheter och i forskning och utveckling m.m.

 

 

Vi pratande om skolan också. Tyvärr sjunker skolresultaten som en sten just nu, det vill vi socialdemokrater ändra på. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Vi socialdemokrater vill investera i mindre klasser, fler lärare och speciallärare. Givetvis ska vi satsa på kvalité på högskolorna och på att fler får chansen till högre utbildning. Sådant bygger sammanhållning och gör Sverige starkare.

 

Avslutningsvis tog jag också upp frågan om jämlikhet och styrkan i ett samhälle som håller ihop. Till skillnad från de som vill ha större lönespridning, fler låglönejobb och skattesänkningar för de som har det bäst, vill vi socialdemokrater satsa på att minska skillnaderna. Med mindre skillnader mellan män och kvinnor, mellan sjuk och frisk och mellan stad och land blir samhället tryggare och det tjänar alla på. Därför vill vi fortsätta bygga ett välfärdssamhälle för alla

 

.

 

Det var som sagt kul att träffa SSUarna och det kommande året kommer vi få många roliga, spännande stunder och jag hoppas jag stöter på dem under supervalåret.


Varför så mörkt i Boulognerskogen?

 
 
 

 

Förra helgen tyckte jag det var mysigt att gå igenom Boulognerskogen, med sin vanliga kvällsbeslysning och de rödbeslysta träden borta vid Boulognersjön och Hjovägen.

Men den här helgen har det varit helmörkt förutom nämnda röda träd.

 

Det måsta ha hänt något särskilt för jag kan inte tänka mig att kvällsbelysningen ska vara släkt. Både lördag och söndag har jag gått igenom parken och det är obehagligt att set är så mörkt. Jag kan visserligen lysa med min ficklampsapp i telefonen men det hjälpen föga.

 

Det är en säkerhetsrisks att ha de lamporna släckta. Jag har i alla fall inte hört att det av besparingsskäl skulle släckas ner. Men jag kanske har missat något.


RSS 2.0