En ledare som står upp när det blåser

 

 

Idag har Stefan Löfven visat prov på vilken stark, modig och smart han är. Igår ställde de borgerliga partierna till oreda genom att följa SDs utfall om misstroende mot tre av våra ministrar. I dag steg statministern fram och tog ansvar för landet.  Regeringen har under en lång tid arbetet med att få bukt med haveriet i Transportstyrelsen och informationsgången i Regeringskansliet.

Det märktes tydligt att Löfven ser mycket allvarligt på situationen och noga övervägt olika handlingsalternativ. Han valde det som är bäst för landet.  Han tänker inte medverka till att försätta Sverige i en regeringskris, därför blev det en regeringsombildning.

Anna Johansson, Anders Ygeman och Gabriel Wikström har valde att lämna regeringen. Morgan Johansson och Annika Strandhäll har fått utökade ansvarsområden.

Kul för oss Riksdagsledamöter att Ygeman blir föreslagen som ny gruppledare efter Tomas Eneroth som blir ny infrastrukturminister. Dessutom blir Heléne Fritzon, ny migrations- och biträdande justitieminister.

Omvärlden är orolig, vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. I höst ska den största försvarsövningen genomföras. Därför behövs den trygga försvarsminister Peter Hultqvist stanna kvar på sin post.

En misstroendeförklaring mot försvarsministern är ogrundat och därför allvarligt. Nu är det upp till riksdagen och varje enskild riksdagsledamot att ta ställning. Jag och många med mig vill att han stannar kvar.


rekord i fler jobb

Sverige har i dag EU:s högsta sysselsättningsgrad. Sedan regeringsskiftet har ytterligare 200 000 människor fått ett jobb att gå till. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på fjorton år och vallöftet om att unga ska ha jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar är uppfyllt. Samtidigt minskar andelen som är beroende av våra försäkringssystem till den lägsta nivån på 30 år. Att i detta läge försöka måla ut sociala skyddsnät som Sveriges största problem är ännu ett bevis på att Moderaterna nu har fullständigt slut på politik att förbättra människors vardag med.

 

Moderaterna arbetade konsekvent under åtta år i regering med att avveckla stora delar av den svenska modellen. De höjda avgifterna till a-kassan drev ut över en halv miljon från en trygghetsförsäkring som bidrar till jobbsökande och snabb omställning vid arbetslöshet. Moderaterna införde en stupstock i sjukförsäkringen som ledde till att 100 000 personer – många med allvarliga sjukdomar – kastades ut utan andra skäl än att de nått Moderaternas gräns för hur länge människor får vara sjuka. Under Moderaternas tid vid makten ökade bidragsberoendet i Sverige.

 

Moderaternas totala skattesänkningar på hela 26 miljarder kronor i sin vårmotion, de är ivrigt påhejade av främlingsfientliga SD. Trots retorik om att de som tjänar mindre ska få mer ska skatten sänkas mest för den som har högst inkomst. Det nedskärningar som vill göra för att finansiera sina skattesänkningar innebär i många fall att miljardkostnader vältras över från staten till kommunerna. I ett läge när välfärden behöver mer resurser – inte mindre – är det inte rimligt att nedskärningar i vård, skola och omsorg ska finansiera Moderaternas skattesänkningar.

 

Det finns stora utmaningar att ta tag i. Men vi socialdemokrater är övertygade om att Sverige ska vara ett samhälle som håller ihop. Ett Sverige där alla har förutsättningar att lyckas genom hårt arbete och där alla också gör sin plikt och drar sitt strå till stacken. Därför väljer vi gemensamma investeringar på över 80 miljarder kronor per år för fler jobb, en pålitlig välfärd och ökad trygghet. Så utvecklar vi den svenska modellen i stället för att avveckla den.


Ordning och trygghet

Svensk polis behöver stärkas för att möte de utmaningar vi står inför. Genom ökade anslag, vässad lagstiftning och en politiks ambitionshöjning vill vi socialdemokrater ha ett tryggare samhälle med en ännu bättre polis.

 

Även om brottsligheten i stort under lång tid har minskat i samhället har vi på senare år sett en negativ utveckling kopplad till framför allt gängrelaterade skjutningar. Vi har sett hur kriminella gäng fått fäste i våra mest utsatta områden där de gör upp på öppen gata, ibland med dödlig utgång. Ambulans och brandkår på väg att rädda liv har mötts av stenkastning. Laglydiga människor skräms till tystnad och vågar inte vittna. Den här utvecklingen är fullständigt oacceptabel.

För att stärka polisen har den socialdemokratiskt ledda regeringen i vårbudgeten tillfört ytterligare 700 miljoner kronor utöver regeringens tidigare satsningar. Det kommer förbättra polisen möjligheter att göra sitt viktiga arbete redan i år och är en tydlig signal att regeringen tar problemen på allvar.

Andra viktiga delar i brottsbekämpningen som regeringen genomfört eller lagt förslag om är höjda straff för flera brott, bland annat vapenbrott, förbättrade samarbete med andra stater och skärpta gränskontroller.

När vi socialdemokrater nyligen samlades till kongress fattade vi också beslut om att vi vill stärka polismyndigheten med ytterligare 10 000 polisanställda fram till 2024. Det är alltså ytterligare 10 000 personer som kommer arbeta för att förebygga och uppklara brott och skapa trygghet i samhället. Ett ambitiöst med nödvändigt mål för att skapa trygghet i en ny tid.

Det får aldrig råda någon tvekan om att brott måste få konsekvenser, men fler poliser och hårdare straff räcker inte. Det effektivaste sättet att hindra unga människor från att välja kriminalitet är att erbjuda något bättre. Det brottsförebyggande arbetet kan aldrig ersättas av fler poliser och fler poliser kan inte ersätta satsningar på ett samhällsbygge som håller ihop. Det ska inte vara antingen eller – det ska vara både och.

Den oron vi känner måste tas på allvar. Det gör vi genom satsningar på att utveckla den svenska modellen med ett samhällsbygge som håller ihop och en välfärd för alla som ger varje människa chansen att utvecklas och nå sina mål. Men vi gör det också genom att stärka polisen och se till att de som bryter mot lagen fångas in och lagförs. Så skapar vi trygghet för alla.


Så ska fler välja cykeln

 

 

 

Sverige har fått sin första nationella cykelstrategi för att få fler att cykla till jobb och skola istället för att exempelvis ta bilen. Men för att cykeln ska bli ett naturligt alternativ måste det bli enklare och säkrare att ta cykeln istället för bil eller kollektivtrafik.

Höjda anslag från regeringen till cykelvägar gör att trafikverket kan bevilja allt fler ansökningar för säkrare cykel. Nu kan vi glädjas åt fler möjligheter till att anlägga cykelvägar.

 

                         Bättre cykelbanor

Idag samsas snabba och långsammare cyklister allt för ofta även med gående. Detta skapar en oro och kan få fler att välja bort cykeln. Alla ska kunna kan känna sig säkra och känner att de kan cykla och röra sig i den takt de vill.

 

                         

Cyklister är den största andelen allvarlig skadade i trafiken. Det behövs tydligare markeringar bl.a vid korsningar. Allt fler använder cykelhjälm vilket är mycket positivt men det behöver bli fler. Här behöver informationen bli bättre. Dessutom behövs mer cykelforskning för en ökad säkerhet.

 

                          Planera våra städer för cykeltrafik

Tänk alltid på cykeln i samband med planering av nya bostäder och stadsdelar. Det behövs fler cykelparkeringar med tak nära jobbet, bostaden och fritidsaktiviteterna, det behövs sammanhållna cykelnät med fler cykelvägar och andra insatser som underlättar för cyklister.

 

Kan vi få fler som cyklar så blir vi friskare samtidigt som vi minskar våra utsläpp och bullret i städerna. Cykeln behöver bli ett självklart alternativ för fler vuxna och barn. Så utvecklar vi den svenska modellen med klimatsmarta transporter och en bättre folkhälsa.

 

 

 


Storsatsning på välfärden

Regeringen har sedan dag ett bekämpat ojämlikheten. Vi har gjort det genom att sätta jobben först och genom att rusta vården, skolan och omsorgen – välfärden är hjärtat i vårt samhällsbygge. Den bidrar till en jämlikare fördelning – att alla oavsett tjocklek på plånbok har rätt till sjukvård och utbildning av högsta kvalitet. Det är en förutsättning för att alla ska kunna utvecklas och arbeta.

Under de borgerliga åtta regeringsåren fick välfärden stå tillbaka för ofinansierade skattesänkningar, privatiseringar och vinstjakt. Regeringen har nu vänt stora underskott till överskott. Sveriges ekonomi är i ett nytt läge, statsfinanserna är urstarka och tillväxten är god. Vi har därför kunnat satsa nästan 30 miljarder till välfärd i hela landet – för fler lärare, undersköterskor och personal inom äldreomsorgen. Det har bidragit till att antalet anställda i offentlig sektor har ökat med 100 000 personer.

Tryggheten och jämlikheten ska fortsätta att öka i hela landet. Nu blir vi blir allt fler barn och allt fler äldre. Att fler vill bilda familj samtidigt som vi lever allt längre är glädjande och det är en framgång för folkhälsan.

Men det är också en stor utmaning för landets kommuner och landsting. Istället för nedskärningar och kommunala skattehöjningar kommer vi Socialdemokrater möta utvecklingen genom att garantera statliga resurser till välfärden.

I Almedalen lovade Magdalena Andersson  ytterligare förstärkningar av de permanenta statsbidragen till kommunsektorn. Med ett fortsatt socialdemokratiskt ansvarstagande för statsfinanserna kommer de sammanlagt att kunna höjas med minst 20 miljarder.Vilket ansvar tar männen för jämställdhet?

Tillsammans gör vi skillnad

Så trots att Sverige är ett föregångsland när det gäller har vi långt, mycket långt kvar innan vi har ett jämställt samhälle. Ett av de viktigare seminarier i Almedalen idag handlade om vad männen gör för att ta ansvar för jämställdheten. Det var UNIZON som arrangerade det välbesökta seminariet. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson fick svara på frågan om vad han gör för en jämställd idrottsvärld? Hur arbetar Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg med att bryta kopplingen mellan män och våld? Hur har det påverkat inrikesminister Anders Ygemans arbete att regeringen ska vara feministisk? Hur arbetar kulturentreprenören Jakob Grandin för ett nöjesliv där kvinnor kan känna sig trygga och ha roligt?

Alla tjänar på ett mer jämställa samhälle och vi blir inte jämställda om inte männen förstår det.
I UN Women har vi jobbat med den frågan under en lång tid. I flera år nu har vi bedrivit kampanjen Heforshe och alla manliga statsråd har anslutit sig till detta viktiga arbete.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma sina egna liv och kunna påverka samhället. Samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla områden.

Alla människor, män och kvinnor, ska ha rätt till ett arbete som det går att försörja sig på. I Sverige jobbar allt för många deltid mot sin vilja. Det häller oavsett om de är anställda inom offentlig eller privat sektor, så kan vi inte ha det.


Lärorikt i Almedalen

Det ska bli intressanta dagar i Visby. Jag som varit där i 27 år har sett hur det växer mer och mer för varje år. På gott och ont.
I början var jag bara i Visby en enda kväll, resten av tiden tillbringade jag med barnen på Börkhaga på det som S-kvinnor kallade för fruntimmersveckan. På den tiden inföll politikerveckan senare i juli och sammanföll ofta med namnsdagarna Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina.
Numera är det tusentals seminarier, fullt med media som har egna program, mycket PR-folk och representanter från näringslivet dominerar sedan några år veckan, på grund av eller tack vare att de har mest pengar att spendera.

Men samtidigt pågår otroligt viktiga, lärorika och spännande möten mellan människor och föreningslivet.
För egen del handlar mina paneler mest om hållbarhet, jämställdhet, trafiksäkerhet, upphandling, fred och säkerhet.
Återkommer här på bloggen om mina möten och intrycken.
Hoppas vi ses i Visby eller via sociala medier


Rabarber- och flädersaft

I år blandade jag i rabarber i fläderblomsaften, ett lyckokast om jag får säga det själv. Vill du pröva? Gör så här: plocka

3 kilo rabarber, det är ungefär ca 30 rabarber? och skär dem i bitar. Plocka sedan ca 50 fläderblomsklasar, de väger väldigt lite så det blir ca 500 gram

Skär fem små citroner i skivor och ta 3 kilo socker.

Häll över 2 liter vatten och låt stå ett dygn, rör om då och då.

Sila sedan och häll upp i rena flaskor.

Det blir jätte gott. Ställ i kylen högst två veckor eller flys in och ta upp en flaska i taget så blir den inte dålig. Lycka till


RSS 2.0