I Riksdagen tryckte Borgarna igenom sin hjärtefråga om hushållsnära tjänster

Självfallet är det inget fel på städjobb, tvärtom de kommer säkert att utvecklas ytterligare. Går det också säkerställa att det inte blir ensamarbete, att det finns möjlighet till vidare utveckling och bra lön så att både män och kvinnor attraheras av yrket kommer det att blomstra.  

Men att säga att just den sektorn ska beskattas lägre är oroväckande och skapar gränsdragningsproblem. Ska en person som dammsuger hemma hos någon i privat regi beskattas lägre än den som utför samma tjänst genom hemtjänsten? Ska den som syr en jacka som säljs i en affär beskattas högre än den som syr upp gardinerna hemma hos någon? Den svåraste problematiken ligger i att ställa olika branscher mot varandra. Vi måste ha ett så enhetligt skattesystem som möjligt, inte krångla till det med snåriga regler som är svåra att följa.

Det Riksdagens majoritet nu röstat igenom om Skatteavdrag för hushållsnära tjänster är djupt orättvist. Det gynnar en högavlönad som har råd att lägga ut 100 000 kr på hjälp med hushållsarbete. Ju mer man handlar tjänster för desto större blir avdraget.   Förslaget kostar skattebetalarna 1,3 miljarder kr som ska tas ur statskassan för att gynna en särskild grupp. Dessutom blir det väldigt få arbetstillfällen.

Det hade varit bättre att satsa de pengarna på service i hemmen till de äldre. De kommunala servicetjänsterna är inte avdragsgilla men borgerliga regeringens förslag om hushållsnära tjänster är avdragsgilla och tjänsterna inte kan utföras av kommuner. Därför är risken stor att all servicehjälp åt äldre privatiseras. Många kommuner kommer inte längre att vilja erbjuda kommunala servicetjänster utan hänvisa till hushållsnära tjänster, som för många äldre kommer att vara en dyrare lösning. Kvar i kommunerna blir den tunga hemtjänsten.

skatterabatt

 

hushållstjänster

 


Bra, bättre, bäst???

I valrörelsen var högern helt borta när det gäller miljöfrågor. Moderaterna hävdade med bestämdhet att miljöåtgärder hindrar tillväxten. Så sent som i TV-debatten i mars mellan då nyvalda Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt så förfäktade moderatledaren uppfattningen at det inte går at gå före andra länder med tuffare miljökrav.

Men sedan hände något. Reinfeldt skulle till Bush och får beröm för det Sverige gjort tidigare. Då går det inte an och åka till USA för att säga - i självaverket har vi moderater röstat emot detta men kul att ni gillar det.
 
Nej plötsligt blev det annat ljud i skällan. Carlgren fick skaka fram en Östersjösatsning genom att ta pengar från den biologiska mångfalden, miljöbilspremien för nya bilar föreslogs i vårbudgeten och skulle EU användas vassare.
Bra. Bättre sent än aldrig !
Men det gäller också att genomföra det.
Där det är definitivt inget fel på Miljöminister Andreas Carlgren ambitionsnivå att sänka koldioxidutsläppen med 30 procent Men hur det ska kunna nås med den nuvarande regeringens politik.
Hittills har regeringen tagit en rad beslut som i praktiken ökar utsläppen i stället för att minska dem. De har avskaffat flygskatten, lagt Citybanan på is och sett till att trängselskatterna inte blir styrande för utsläppen.
När sossarna satt i regeringsställning föreslogs vid två tillfällen att riksdagen skulle besluta om bestämda klimatmål.
Men då sade de borgerliga partierna nej.

 

carlgren i DN

 

svd Carlgren


Riksdagens tvärpolitiska barngrupp samarbetar med många barnorganisationer.

 Riksdagens tvärpolitiska barngrupp besökte polisen som jobbar med att utreda barnpornografibrott. Vi upplevde att de gjorde ett fantastiskt arbete men att de var för få och att det behövdes mer resurser till dem.

I Riksdagens tvärpolitiska barngrupp samarbetar vi med många barnorganisationer.
ECPAT är en av dem. Bland annat genom namninsamlingen ecpats namninsamling

Öka barnpornografigruppens resurser!

Varje polistillslag mot barnpornografi innebär 100 000-tals bilder och filmer att granska. På Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp arbetar tre arbetstyngda poliser. Just nu har de arbete för minst två år framåt. De unga offren på bilderna får därmed vänta länge på att eventuellt identifieras. En del kanske fortfarande utsätts för övergrepp. Så behöver det inte vara. Därför driver ECPAT Sveriges frågan om  mer resurser till polisens barnpornografigrupp!

När Riksdagens tvärpolitiska barngrupp besökte  polisen upplevde vi att de gjorde ett fantastiskt arbete men att de var för få och att det behövdes mer resurser till dem. De var oerhört engagerade i sitt arbete och hade ett stort kontaktnät. Men de skulle behöva vara fler. 


nonchalerar barnpornografi
 

Mer resurser

Jag har blivit övertygad om Vågenergins fantastiska möjligheter

 

Vågenergi utgör idag en stor oexploaterad källa till förnybar energiproduktion. Den viktigaste fördelen med el från förnybara energikällor som vatten, sol och vind är att energimediet inte förstörs eller släpper ifrån sig några skadliga partiklar före under eller efter energiomvandlingen.


Baserat på den grundteknik som det svenska projektet på västkusten inom vågkraft, finns det goda förutsättningar för både en miljö och naturvänlig energiproduktion.

 Vågkraften är en energiform med stor potential, och där svensk forskning är framstående. Den tekniska potentialen för vågkraft inom Sveriges ekonomiska zon uppskattas av Energimyndigheten till cirka 10 TWh.  Infrastrukturprojekt på EU-nivå måste börja handla om förnybar energi och sluta premiera fler gasledningar mm. Ett vindkraftinitiativ bör tas på EU-nivå för att bygga ett europeiskt stamnät i havet längs med Europas kuster dit framtida vind- och vågkraft kan anslutas av projektörerna. Men det är fortfarande så att nyteknik inte gör att vi själva kan slå os till ro och tro att det bara är att fortsätta som förut. Det behövs strängare miljölagstiftning, smartare lösningar, fler som går och cyklar, fler som använder bilen mindre och fler som sänker sin inomhus temperatur med någon grad m.m. Och det behövs en socialdemokratisk regering som vågar gå före
 fjärrvärme

ekoblogg

mammorna

mammorna

Idag har jag stött Röda Korsets insamling till alla utsatta mammor.

I konflikter, krig och svält är mammorna utsatta. Det tar ansvar för sin familj sina barn. De bär vatten flera kilometer trots att det kan vara förorenat, de utsätts för våldtäkter och förtryck, de kidnappas och används i krigföring mellan länder eller som handelsvaror.

 Röda Korset arbetar med efterforskning och familjeåterförening, utbildning i humanitär rätt, rehabilitering av barnsoldater och vi driver behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade.
 Vi måste våga erkänna hur viktiga mammorna är. De är ovärderliga för sina och andras familjer och för att samhället ska fungera. Läs mer

http://www.raddamammorna.se/

aftonbladet

 

Min egen mamma ska få vita syrener på sin grav......


dn har en annan vinkling på att kvinnorna är förlorare


Den blå skatteväxlingen ett problem för högern?

De genomför gigantiska skattesänkningar för de rika sedan blir de förvånade att över att skillnaderna och klyftorna ökar.
Det är orättvist och har inte en "rimlig fördelningspolitisk profil",  har finansminister Anders Borg hävdat.
Kanske han skulle ha tänkt på innan förslaget lades, eller vem bestämmer över Borg?
Är det de fyra högerpartiledarna?
Många villaägare trodde nog på löften i valrörelsen om att fastighetskatten skulle bort.

Men att det skulle gälla bara vissa villaägare var det nog ingen som trott.
Den nya fastighetskatten ska heta "kommunal avgift" bara för att det ska låta bättre, men den är inte kommunal, de pengarna ska staten ha.
M
ånga radhusägare i landets tillväxtkommuner blir glada över att få sin fastighetsskatt sänkt med ett par tusenlappar om året, det är fullt förståligt..  Men vanliga villaägare och bostadsrättsinnehavare i andra delar av landet ska betala för detta genom en kraftigt höjd och därtill retroaktiv reavinstskatt. Den skatt som Fredrik Reinfeldt så sent som för ett år sedan kallade för en "konfiskatorisk skatt" avgift på villaägarnas

Den borgerliga regeringens förslag om sänkt fastighetsskatt innebär i praktiken en omfördelning från glesbygd till storstädernas och kustområdenas rikemansbygd. Förslaget tar ifrån de med lågt värderade villor och ger till de med stora villor i attraktiva områden.

Utöver denna generella orättvisa får den sänkta fastighetsskatten, i kombination med den avskaffade förmögenhetsskatten, fullständigt absurda konsekvenser.
Sveriges allra rikaste hushåll får helt orimliga skattesubventioner samtidigt som många andra knappt får någonting.

Samtidigt var det inte länge sedan alla långtidsarbetslösa fick sina ersättningar sänkta till 65 procent, alla förtidspensionärer fick sina framtida ålderspensioner försämrade och alla långtidssjukskrivna fick lägre sjukersättning.

ÄNTLIGEN

 Idag har EU:s generaladvokat gett ett förhandsbesked om att konflikten i Waxholm inte strider mot den fria rörligheten inom EU. 
Förhandsbeskedet från generaladvokaten på EU:s domstol är en framgång för den Svenska modellen och för fackets rättigheter att ta till stridsåtgärder ibland. Det är mycket bra att generaladvokaten ser problemet med socialdumpning Nu måste vi avvakta Arbetsdomstolens beslut men det är ett steg i rätt riktning som stärker det fackliga arbetet
 Läs domslutet
europadomstolen

dn

finansutskott, interpellationsdebatt och kommundelsstämma i Tidan

 Idag har jag varit på finansutskottsmöte där vi bland annat hade saksamråd med Anders Borg om en del EU-frågor
Jag fortsatte sedan att diskutera EU i en interpellationsdebatt med Cecilia Malmström. Jag uppmanade henna att bli lika aktiv som hon var innan hon kom in i Regeringen med att försöka stoppa flyttcirkusen. Hon har en mycket längre profil nu i de frågorna och det tycker jag är synd.
 Sedan förflyttade jag mig till det trevliga samhället Tidan där vi hade kommundelstämma ikväll.
Vi pratande om Kommunikationer, Övergångställen, Cykelvägar, Trafiksäkerhet, bättre vägar och hastighets begränsningar, Busshållsplatsen placering. 
Vi diskuterade Fritidsaktiviteter för ungdomar i Tidan  Andra frågor som kom upp var Äldreomsorg och HandikappHur blir det med äldrevården i framtiden?
Det behövs mer personal i äldrevården särskilt på natten.  
När det gäller fixarMalte har det varit en mycket bra verksamhet och borde få fortsätta även när statsbidraget försvinner. Hur tar kommunen hand om handikappade som är utskrivna från regionens sjukvård?Hela bygden ska leva satsa på hela kommunen.Tidanborna påpekade att de också betalar skatt men känner sig bortglömda av kommunen.
Kommunen borde satsa även på Tidanbadet inte bara på Arenan inne i Skövde
 Det var ett givande möten där väldigt många frågor berördes, hoppas att de som kom dit också tyckte det

Centerpartiet eller "Mauderaterna"?

 Att centerpartiet under Maud Olofsson har blivit ett stabilt högerparti, långt ifrån mitten beklagar jag. Så tycker Börje Hörnlund . Vi som stod så nära varann är nu så långt borta.
Men på många håll i landet är centern fortfarande ett folkrörelseparti. Socialdemokratin och centerpartiet, de två gamla folkrörelsepartierna, har en lång historia av samarbete: Krisuppgörelsen på 1930-talet, koalitionsregeringen på 1950-talet och regeringssamarbetet under 1990-talets mitt.

Men Maud Olofsson har låste fast sig så hårt för ett borgerligt regeringsalternativ att hon till och med släppte kärnkraftsmotståndet.Andra exempel är, sänkta skatter med 250 miljarder kronor,  beslut om att förbjuda sympatiåtgärder för fackförbund, Slopa LAS för unga, Sänk a-kassan till 65 procent,  Chockhöjning av avgiften till a-kassan,  plattskatt, Privatisering av sjukvården m.m.

Jag umgicks med killar och tjejer i CUF på Västgötaslätten. Det var inte bara danserna som drog. De var verkligt förankrade i folkrörelseSverige och som jobbade i den politiska mitten. Ibland hade vi gemensamma kampanjer SSU och CUF. Men vem vet det kan blåsa nya vindar igen. Många Centerväljare vill nog tillbaks till mitten

Nästan skönt att det inte går spikrakt upp, även om 40% är enormt bra...

Kanske är att svära i kyrkan men vi behöver tid till eftertanke.

Det behövs nya moderna tag för socialdemokraterna och om opinionsmätningarna skulle gått spikrakt upp varje månad till 50 -60 % blir det svårt att diskutera annat än rena återställare.

Jo, jag tillhör visst de som vill återställa a-kassan och höja taket, flera pappamånader och införa rättvisare skatter. Men jag vet att det också behövs nya tankar idéer både när det gäller ekonomi, privat kontra offentliga sektorn och tuffa miljökrav. Sådant som inte alltid är poppis omedelbart i väljarkåren. Därför tycker jag att det är viktigt att använda oppositionstiden åt tänkande, prövande och diskuterande inom varje område. Låt svaren ta lite tid även om det snart bara är tre år kvar tills vi ska ta över makten igen så måste vi inte ha tvärsäkra, återställarsvar på allt.  

sossarna får 40%

för tidigt att dra slutsatserHur länge är det goda tider?

Det ekonomiska läget i Sverige, dvs. det dukade bordet som högern fick ta över efter sossarna har inte dukats trots att vi valt att inte rikta udden mot sjuka och arbetslösa, utan tack vare det. För det ska vi stå upp. Och vi socialdemokrater är i ständig opposition mot orättvisor. Vi kan aldrig acceptera att de arbetslösa blir fattigare samtidigt som miljonärerna rikare. Inte heller att vanligt folk utestängs från kulturen samtidigt som våra gemensamma skattepengar går till städhjälp för de rika. Vi får se hur länge de goda tiderna håller i sig???
Och hur höger kan hantera det. Förra gången de försökte gick det ju inte så bra. Just nu kan de luta sig tillbaks och påstå att det är de som ?skapat? dessa goda tider. Folk i allmänhet vet bättre än så

För tidigt att dra slutsatser av opinionsmätningar, även om det värmer!

Ett ökat förtroende av väljarna värmer gott och stärker övertygelsen om att väljarna lurades av Reinfeldt när han påstod att han bytt kostym. Men förhastade slutsatser om att nästa val redan är vunnet skulle vara förödande och förlamande i det tuffa arbete som ska pågå fram till regeringsskiftet 2010.


De "nya" moderaterna lurade väljarna på flera sätt. De skulle bekämpa arbetslösheten sa de men de bekämpar de arbetslösa. Ersättningen i a-kassan sänks, plusjobben tas bort, alla möjligheter till en andra chans i livet ? oavsett om de har kallats Komvux eller arbetsmarknadsutbildning - minskar eller försvinner helt.
Unga drabbas särskilt hårt.  Alla mellan 16 och 24 år ska få sin a-kassa sänkt bara för att de är unga.   I stället för att satsa på att förbättra välfärden väljer den borgerliga regeringen den "blå skatteväxlingen" slopad förmögenhetsskatt, fastighetsskatten som byter namn till kommunalavgift, skatteavdrag för hushållsnära tjänster. De rikaste får skattesubventioner i hundratusenkronorsklassen samtidigt som vanliga småhusägare får höjd reavinstskatt.


När klimatfrågan kräver aktiva åtgärder ägnar sig regeringen åt kreativ bokföring, och låter satsningarna på miljöbilspremier och bättre havsmiljö betalas med hjälp av mindre pengar till biologisk mångfald.

 

Men de vann valet och kan göra det igen om inte vi är tillräckligt bra på att lyssna, vara ödmjuka och våga pröva nya utmaningar för framtidens lösningar

 

Se den fina statistiken blått blir rött


Rädda Räddningsskolan

R?dda R?ddningsskolan

Åsa Lindenstam, Peter Jonsson och jag är överens om att jobba för att stoppa nedläggningen av Räddningsskolorna.

Åsa och Peter är socialdemokratiska ledamöter i försvarsutskottet, de menar att det är bra att samla kompetensen inom krisberedskap under en myndighet .
Men de motsätter sig alltså nedläggning av utbildningsplatser och att delar myndigheten ska flyttas till Stockholm
Nu har jag bjudit ner båda till Skövde så att de återigen kan få se på skolan och träffa berörda personer.
Vi kommer jobba aktivt för att Räddningsskolan i Skövde ska finnas kvar

åsa lindestam 

peter jonsson

 


Självfallet borde Räddningskolan i Skövde vara kvar

 Vi behöver en ökad kunskap i landet om krishantering, inte mindre, därför är socialdemokraterna i försvarsutskottet besvikna över utredningen om nedläggning av två av de fyra räddningsskolorna i landet. Klart att jag ska kämpa för att Räddningsskolan i Skövde ska vara kvar.  
Det är obegripligt att dra ned på personal på Sandö och lägga ner skolorna i Skövde och Rosersberg nu när det behövs så mycket kompetens och kunskap i krishantering  idag.
Dessutom är det inte alls bra att lägga nya myndigheten till Stockholm.   Jag förutsätter att alla remissinstanser kommer fram till att inte lägga ned några räddningskolor. Dessutom ifrågasätter chefen för Räddningsskolan i Skövde underlaget och argumentationen i utredningen. Socialdemokraterna vill i  inte lägga ner någon skola, vi menar att det behövs ökad krishanteringsförmåga både internationellt och i landet. Om det blir ett förslag från regeringen i höst om detta förutsätter jag att även de borgerliga riksdagsledamöterna från Skaraborg säger ifrån för att rädda kvar den kompetens, det kunnande och den samlade enhet som Skövdes räddningsskola innebär. 
Vi Socialdemokraterna motsätter oss nedläggning av Räddningsskolan i Skövde

VÄSTERBY i Götene

Forn?ngskolan i G?tene

Mycket intresserade elever från Götene besökte mig på onsdagen. Vi hade jätte kul när vi gick runt i Riksdagshuset. De var från VÄSTERBY skolan och eftersom de var så nyfikna så tror jag att det är en mycket bra skola....

västerbyskolan


Utbildningsklyftorna ökar

Kvinnorna drabbas i högre grad än männen av den budget som de lagt fram. Kvinnorna får betala mer av skattehöjningen än män. Dessutom tjänar kvinnor mindre än män på skattesänkningarna. Kvinnor är dubbla förlorare av vårpropositionen.    Kvinnorna kommer tvingas ta de låglönejobb inom tjänstesektorn som regeringen vill pressa fram med de sänkningarna i de gemensamma trygghetssystemen.  Redan förra året sjönk arbetslösheten kraftigt, vi slogs rekord i antalet nystartade företag bland annat med hjälp av de förenklingar för småföretagen som genomfördes. Ekonomin har inte varit så god som nu. Men istället för att se till så att alla får ta del av den goda ekonomin, sänker högern skatterna. I Högerns Sverige ska inte alla få lära sig engelska, matematik och svenska i gymnasiet. Det kommer inte att vara obligatoriskt på de praktiska programmen och på lärlingsutbildningen.  Trots att tiderna är goda vill högerregeringen göra det svårare att läsa på högskolan genom att tar bort den så kallade 25:4an. Förutom att det stänger dörren för högskolestudier innebär det också att dessa elever kommer att få svårt på arbetsmarknaden. De drar ner komvux med en tredjedel i hela landet, för att de som inte kommer från studievana hem inte ska få fler möjligheter i livet. En modern arbetsmarknad kräver förutom yrkesskicklighet också goda baskunskaper. De påstår att företagen själva ska betala bristyrkesutbildningar.
Vi vet sedan länge att de som har en lång utbildning lättare får fortbildning av sin arbetsgivare än den som har kort.
Med andra ord kommer utbildningsklyftorna öka ännu mer 

läs mer

Ylva Törn 

mycket snack och lite handling med högerns kulturpolitik

Det borde vara möjligt att få uppleva teater, dans eller musik även om man bor i en liten stad. Sveriges moderata kulturminister anser dock att skattesänkningar ska gå före satsningar på kultur till de många. Vårbudgeten ändrade inte på det. Det är de rikaste i storstadsregionerna som får mer i plånboken, medan kulturen ute i landet går en osäker framtid till mötes.  
Från och med i år ska de statliga bidragen prövas mot något regeringen kallar för nya ekonomiska villkor. Detta innebär att osäkerheten permanentas och att regionala teatrar och orkestrar även i fortsättningen har opålitliga ekonomiska förutsättningar. Långsiktig planering av repertoarer och verksamheter blir omöjlig.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth säger att satsningar på kulturområdet bara är möjliga om ekonomin fortsätter att växa. Jo, det är viktigt att ekonomin växer.

Men tyvärr vill Kulturministern i likhet med övriga regeringen vänta med de stora kulturprojekten tills besparingarna fått önskad effekt på de sjuka och arbetslösa. Hon rivstartade ju med att ta bort det populära fria inträdet till museum dvs tillgången begränsades.

 Nu såg jag att Lena Adelsohn och landets jämställdhetsminister (ja, ni vet hon som inte är feminist och som inte ser att kvinnor fortfarande är underordnande män, hon som tycker att när man påtalar brister inom jämställdheten då är man tjatig (det har hon sagt i interpellationsdebatter i Riksdagen))
De två har på dndebatt sagt att de ska ta fram blåslampan och göra jämställdhetsprojekt. Frågan är nu bara om detta är löften som ska genomföras?
Kulturministerns lovade att redan i år sätta fokus på barn- och ungdomskulturen. Men något konkret har det inte blivit av det  Barnkultursatsningen existerar fortfarande bara som idé. Projektet blir bara verkligt om det blir pengar över när skattesänkningarna för de rikaste är genomförda. Än så länge har borgarnas prat om barnkultur bara resulterat i ett inställt Barnkulturår.
Blir det lika dant nu med jämställdhetssatsningar.


Mycket snack och lite handling?Anders Borg och jag har inte samma uppfattning om särskilt mycket?

Idag har vi haft interpellationsdebatter i Riksdagen om de ökande klyftorna Just nu sänks skatten för dem som har förmögenheter och stora villatomter i norra Storstockholm.
De genomför kraftiga neddragningar i arbetsmarknadspolitiken. De sänker ersättningen till de arbetslösa i arbetslöshetsersättningen, så att de blir tvungna att ta anvisade låglönejobb.
 Dessutom blir det billigare att köpa låglönetjänster genom skattesubventioner, som utnyttjas av dem som redan idag har råd att köpa tjänster riktade till hushållssektorn.  
I stället för att satsa på att förbättra välfärden väljer den borgerliga regeringen att sänka skatten kraftigt för de allra rikaste. Kombinationen av slopad förmögenhetsskatt, fastighetsskatten som byter namn till kommunalavgift, skatteavdrag för hushållsnära tjänster ger helt orimliga konsekvenser ? de allra rikaste får skattesubventioner i hundratusenkronorsklassen  
Kvinnorna drabbas i högre grad än männen av regeringens politik.  Kvinnorna är också den grupp som kommer att i högst utsträckning tvingas ta de låglönejobb inom tjänstesektorn som regeringen vill pressa fram med de kraftiga sänkningarna i de gemensamma trygghetssystemen.  
Anders Borg svarade mig att kvinnorna kommer att gynnas eftersom ni ska införa skattesubvention på hushållsnära tjänster.
Vilka kvinnor då?
 Är det den ensamstående kvinnan med småbarn som kommer att få den avlastning hon såväl skulle behöva?
Är det den äldre pensionärskvinnan med låg pension som vårdar sin man i hemmet som får den avlastning hon så väl skulle behöva?
Är den unga kvinna som tillhör gruppen långtidsarbetslösa som nu ökar?
Nej det är i de kvinnorna som Anders Borg vurmar för. Han subventionera för den kvinnan i karriären med ordnade förhållanden där familjen har två bra inkomster och som vill köpa sig fri från att slippa diskutera med sin man att han ska göra sin del i det gemensamma hemmet?
Varför är det just de som ska få det bättre i ditt Sverige?,
Det svarade han inte på han fortsatte istället sitt pläderande för ?incitament? dvs. att forskning visar att det blir fler jobb om de arbetslösa blir fattigare. Han upprepar sig så många gånger så att han åtminstone tror på sig själv.
 Men det gör inte jag

Systemskifte pågår

Kostnaderna för sjukskrivningar, sjukersättning och vård i samband med trafikolyckor ska läggas över till trafikförsäkringen, istället för att tas av socialförsäkringen. Högerregeringen lägger över kostnaden från det gemensamma till det enskilda, från vårt gemensamt skattefinansierade till högre försäkringspremie för bilen.  Det innebär att alla som har en bil ska betala en extra "skatt" på 32 procent. Denna "skatt" ska betala kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning för de befintliga trafikskadorna dels får vi. Detta ska gälla redan från 1 juli 2007! Syftet med förslaget är att alla kostnader som uppstår i samband med trafikolyckor ska betalas av trafikförsäkringen. Riskerna är flera och en av dem är dyrare försäkring.  Om man skadas i trafiken ska man numera bedömas av försäkringsbolagen, när kostnaderna för sjukpenning och andra ersättningar som är relaterade till trafikskadan, är överförda till fordonsägarnas privata trafikförsäkringar. Vilka grupper ska plockas ur nästa gång från vår gemensamt betalda sjukvård.
Är det de kronisk sjuka,
är det allergiker,
är det idrottare,
är det arbetsskador?
Det vet vi inte ännu.
Det enda vi vet är att vi har en regering som vill ha ökade klyftor
(men de kallar det ökade incitament för att det låter bättre?)

http://avgiftshojning.wordpress.com/2007/03/05/hojd-skatt-pa-trafikskadeforsakringen/

Tips gör som i Västsveige där s, fp och c styr tillsammans

Tre partier är överens om att  samarbete i regionen är en bra grund för hälsa och trygghet i vardagen och för ett livskraftigt framtida Västra Götaland. Med en gemensam politisk plattform läggs en grund för en fortsatt stark och stabil utveckling under mandatperioden.
Sedan regionen bildades, efter den första orliga, turbulenta  tiden med moderaternas Cecilia Widegren i spetsen, har stora steg tagits i rätt riktning.
Genom regionen och samarbetet med bland annat kommunerna har vi stora möjligheter att underlätta planering och genomförande av viktiga satsningar på bland annat infrastrukturen i Västra Götaland. Regionen har goda förutsättningar att klara ett utvidgat ansvar och antar o utmaningen från klimatförändringarna och ska arbeta för att bryta vårt beroende av fossil energi.

Vårdgarantin ska genomföras fullt ut, ett tidbokningssystem ska införas, sjukvårdsupplysningen ska förbättras. Tillgängligheten i primärvården ska förbättras bland annat genom en bättre sjukvårdsupplysning. Ett stort arbete ska starta för att höja kvaliteten i alla vårdverksamheter.

I västra Götaland tar de ansvar föra att arbeta både med utveckling och vård. Satsa på forskning och kultur samtidigt som de stärker och utvecklar hälso- och sjukvården.

 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=649121

 

s i väst


Din plan för Telia är obegriplig, Odell! Så varför så bråttom?

Han har bråttom Odell av rent ideologiska skäl ska staten inte äga. Några andra skäl finns ju inte. Det är ialla fall inte ekonomiska skäl. Utförsäljningarna är redan från grunden en mycket dålig affär för svenska staten. Genom att använda utförsäljningsmiljarderna till att betala av på statsskulden minskar statens räntekostnader. Men samtidigt går staten också miste om stora utdelningar. Förra året delade bara TeliaSonera, Nordea, OMX, Vasakronan, SBAB och Vin&Sprit ut nästan 10 miljarder kronor till statskassan och i år blev utdelningarna från dessa sex företag över 16 miljarder kronor. Det är dubbelt så hög avkastning som om företagen istället sålts för att betala av på statsskulden. Regeringen har nu påbörjat utförsäljningen av Teliasonera med rasande fart. Det är mycket allvarligt. I Teliasonera ingår det stora accessnätet som är en mycket viktig del av Sveriges infrastruktur. Ett privat monopol på kan innebära sämre konkurrens som högre priser för bredbands- och teletjänster. Även på bolånemarknaden kan utförsäljningen innebära sämre konkurrens. SBAB brukar tvinga fram prispress på boräntorna och när SBAB reas ut är risken stor att konkurrensen försämras och att lånen återigen blir dyrare.
Inte ens Odells kamrater i Högeralliansen håller med, det framgår av dagens debattartikel http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=648668 

Så varför så bråttom, Odell?


Elever från Tidaholm tittade på Riksdagshuset

Elever fr?n Tidaholm tittade p? Riksdagshuset
PÅ eftermiddagen mötte jag glada ungdomar från Tidaholm. De hade åkt buss, tittat på Gamla stan och sedan kom de till mig. De ville veta mer om demokratins historia, om politiken idag och se Riksdagshuset.
Jag passade på att berätta om mitt uppdrag. Jag blev glad över deras engagemang

Mariestads elever besökte Riksdagen

Nu har jag fått träffa elever från Mariestad. Vi gick runt i Riksdagen och tittade på utskottsrum, sammanbindningsbanan och bankhallen. Vi pratade om hur det är att vara Riksdagsledamot, politiker och beslutsfattare. Ett glatt, nyfiket gäng

Mariestad

Lidköpings elever ville veta mer om demokratin

Lidk?ping

Idag har trevliga ungdomar från Lidköping besökt Riksdagen. De ville veta när vi fick demokrati, hur en Riksdagsledamot jobbar och vilka beslut som tas i utskotten. Det var jätte kul att få träffa dem

Europadagen firade jag med att handla hos ekola

En butik som är värd att få uppskattning för sina rättvisemärkta varor, kravodlade varor och varor från närheten.
Dessutom skrev jag en interpellation om flyttkarusellen i EU ställd till Cecilia Malmström

stoppa flyttkarusellen nu


Sedan diskuterade jag med ledamöter i miljö och jordbruk om de gränsöverskridande miljöhoten
Inför en klimatmärkning för att ge konsumenter en ärlig chans att välja klimatsmart. Uppmuntra alla som vill bidra genom en mer hållbar livsstil.

Besluta om ett långsiktigt mål om 100 procent förnybar energi, det ger tydliga signaler till energimarknaden om färdriktningen i omställningen. Osäkerheten som regeringen skapat kring exempelvis kärnkraften och naturgasens framtid hämmar utvecklingen.

Driv också att flygtrafiken inom EU får en egen "bubbla" inom ramen för EUs utsläppshandel.

Inför ett certifikatsystem för alternativa drivmedel inom transportsektorn och vita certifikat för att effektivisera energianvändningen. Upphör att skära ner på just energieffektivisering genom minskade anslag i budgeten och avskaffande av de konverteringsstöd som givit så många hushåll chansen till miljövänligare uppvärmning!

Lena frågar Andreas

 

Läs mer på  Ekoblogg: http://klimatskifte.wordpress.com

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_15476977.asp


En kväll på motorcykel

 smc

På tisdagskvällen fick jag och andra Riksdagsledamöter att åka motorcykel. En underbar kväll på härliga vägar runt Stockholm. Vi diskuterade trafiksäkerhet, miljö, import och framförallt försäkringar.

Trafikförsäkringsreformen är en ödesfråga för Sveriges motorcyklister. Det finns ingen statistik som visar att ökade försäkringspremier ger säkrare förare. Däremot kommer färre att haråd att köra motorcykel eller bil i framtiden och förslaget drabbar främst unga människor.
Högerregeringen lämnade i början av april en proposition till riksdagen som föreslår att allafordonsägare ska betala en extraskatt om 32 % på alla trafkförsäkringspremier från 1 juli 2007.Den skatten ska täcka de trafikskador som redan skett och ger staten ökade intäkter med 3miljarder per år.
I en kommande utredning förväntas förändringar som innebär att de trafikskadades sjukpenning och sjukersättning i framtiden ska betalas av fordonsägarna från 1januari 2009.
Så budskapet till oss från SMC var
"Dyrare försäkringar ger inte säkrare motorcyklister, bara färre!"

MC

 

http://www.svmc.se/

mc


LO-Facken i Skövde besökte Riksdagen

lo
Idag fick vi fint besök i Riksdagen. Det var fackligt aktiva tjejer och killar i Skövde som tagit tåget till Stockholm (även de hade blivit försenade). De är medvetna om den nedrustning på arbetsmarknaden som den borgerliga regeringen vill driva igen. Därför ville de veta dels vad vi socialdemokrater gör nu i opposition men också vad de själva kan göra. Många har fått hjälpa kamrater som är oroliga över sin framtid.  De var på hugget helt enkelt.

marie


Sj sj gamle vän,,,,Suck och stön... tåget försenat igen

carina

Det är fruktansvärt jobbigt att sitta och vänta på ett tåg i skogen utanför Laxå. Särskilt om man är påväg till något viktigt och det är ju alla som går upp vid femtiden på morgonen för att hinna med första tåget till Stockholm

Den förklaring vi fick var att det var något fel på strömförseningen. Vi var både trötta, irriterade och stressade över att bli sena. Jag var påväg till riksdagens finansutskott och min goda vän och kollega Carina Ohlsson påväg till riksdagens miljö och jordbruksutskott. En den skulle med plan från Arlanda andra skulle på sammanträden osv.

Tydligen var alla tåg drabbade, en klen tröst.

Men något som var bra var att Internet fungerade, bravo SJ


Kvinnors rätt till utbildning, arbete, trygghet och kvinnofrid nu.

Misshandel är en bitter verklighet för många kvinnor i Sverige därför är kvinnofriden samhällets ansvar. Det diskuterade vi ikväll på S-kvinnor i Skövdes möte.
Det gäller att komma åt dem som ligger bakom slavhandeln med kvinnor- det senaste exemplet är de kvinnor från Nigeria och Östeuropa som fraktas till Svenska sexköpare.
Det gäller att stödja de unga kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld.
Det gäller att se till att kvinnojourerna och mansjourer- har resurser för sin verksamhet
Och inte minst gäller det att påverka attityder.
Trots att det var tunga allvarliga frågor som kom upp hade vi ett mycket trevligt möte hemma hos Petra Willersjö.

Dessutom tog vi upp den borgerliga regeringens ideologi att öka klyftorna i samhället. Alla ska inte längre skaffa sig gymnasiekompetens. Vi vet vilka barn det blir som hamnar på efterkälken. Det blir inte de med högavlönade studievana föräldrar. Dessutom försämras möjligheterna att skaffa sig den kompetensen senare eftersom komvux ska skäras ned
Kvinnors dåliga arbetsvilkor hänger ihop med kvinnors omsorgsbörda. Om kvinnor någonsin ska få samma trygghet i anställningen, rätt till heltid och lika lön för likvärdigt arbete måste vi kräva en jämställd fördelning av omsorgen. Det är inte rimligt att ha en föräldraförsäkring som befäster orättvisorna på arbetsmarkanden.
Sedan funderade vi över vilka krav kvinnor kommer att kunna ställa på lön, arbetstid, anställningstrygghet och utveckling i jobbet. Hur kommer deras yrkesliv att utformas efter småbarnsåren? Hur blir deras liv som pensionärer? Hur hanterar de det ekonomiska beroende som de hamnar i?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=647525

GREENKONTAKT, har du vägarna förbi?

Dags för GREENKONTAKT måndagen den 7 maj kl.15.30-17.30

Kan du träffa mig ?live? om du har vägarna förbi Hertig Johansgatan 24 i Skövde.

Om du tycker att det kunde vara kul att prata, fika, diskutera politik en stund så ar det bara att dyka in på sossarnas expedition. Jag tror att det kan handla om miljö, de ökade klyftorna och jobben. Men du har kanske andra saker som behöver belysas?

  

greenkontakt


OJ OJ OJ vilka spännande handbollsmatcher

 

Jag fick både hjärtklappning och gåshud av tjejernas handbollsfinal i Globen.

Underbart duktiga tjejer vi har i Skövde. Tyvärr har även Sävehof det, så trots att Skövde ledde hela matchen fick de snöpligt se sig som tvåa i år igen efter förlängning.

Men det var underhållning och bra spel, jag är mycket imponerad. Det är bara bryta ihop och komma igen.

GRATTIS till ett mycket välförtjänts SILVER (ni var värda guld,,,)


Sverige är ett bra land (ett inlägg om brott, poliser och förebyggande arbete)

Många har frågat mig om min oro inför de ökade klyftorna mellan fattiga och rika, mellan män och kvinnor mellan stad och land. Jag vill slå fast att Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. En skola för alla, underbar natur, bra miljö, trygghetssystem, god ekonomi, tillväxt, fortfarande låg ränta, allt fler i arbete osv.

Det jag är orolig för är att höger partierna inte längre vill använda politiken till att hålla ihop landet, minska klyftorna, utjämna skillnader. Många kommer att få det bättre med högerns politik, Javisst rika vita män i tillväxtområden. Även andra grupper kommer att få det bättre.

Menas en grupp ska lämnas efter. Det är just den där ideologin att det ska vara större skillnad som jag vänder mig emot.

Det finns länder där man har det så, att en ganska stor grupp lever gott, en medelklass som har råd att anställa pigor och hjälpredor. Menas en mindre grupp har låga löner, kanske måste ha två jobb för att klara sig, ingen arbetstrygghet, hög arbetslöshet och fattigdom. I de länderna är också brott och orolighet vanligt. Där byggs det staket och murar med grindar för att hålla bort de fattiga. Där finns rädslan, där är vapen vanligare, där är det lätt att ta till våld och övervåld.

Dit ska inte vi.

I valrörelsen gjorde moderaterna populistiska utspel med att stå och ringa på dörrar på obemannade polisstationer. Mig veterligen finns det inte något samband mellan antalet brott och antal polisstationer i landet att göra. Det är inte polisstationen (huset) som är viktig, det är tillgängligheten till polisen. Inte springer du till en polisstation om du blir rånad eller utsatt för brott, du ringer väl? Då är det viktigt att någon svarar att du blir omhändertagen på ett bra sätt.

Därför är det viktigt att polisen får möjligheten att organisera sig, modernisera sig och möta framtiden på ett bra sätt. Vi behöver utbilda fler poliser och ha fler poliser tillgängliga i hela landet. Tyvärr delar inte borgerligheten vår syn när det gäller en förlängd akademiserad polisutbildning. Det är ett bakslag för både studenter och polisens framtida utveckling.

Regeringen tar i och med vårpropositionen i smyg bort 40 miljoner kronor från polisen och ger till åklagarmyndigheten. Lite märkligt när man haft en minst sagt hög profil i frågan. Ska borgerligheten svika polisen igen och på samma sätt som man svikit kriminalvården tidigare?

Å andra sidan är det bra att borgerligheten redan nu inser att man inte kan satsa ensidigt på polisen. Resursfördelning till polis, åklagare, domstolar och kriminalvård måste hänga ihop om systemet ska fungera. Det finns emellertid fortfarande en stor obalans. Kriminalvården har redovisat stora behov framöver. Över 2000 fler platser behövs under de kommande åren. Fler poliser, bättre verktyg och längre straff ökar dessutom trycket på kriminalvården. Tyvärr väljer regeringen att inte lyssna på kriminalvårdens behov. Avsaknaden av ytterligare resurser till kriminalvården drabbar möjligheterna till vård och behandling samt säkerheten på sikt. Klimatet på anstalter och häkten hårdnar, både för vårdare och intagna.

Men kriminalpolitik handlar inte bara om resurser till rättsväsendet. Det förebyggande arbetet är kanske ännu viktigare. Det behövs en politik som håller ihop samhället och som skapar en generell välfärd, som jobbar förebyggande med föreningsliv, integration och komvux m.m. Vi ska fortsätta utjämna skillnader, vi ska ge alla chansen att utbildas och genomföra sina drömmar.


Vinnovas programråd för TEMA IT-användning befinner sig i Kämpasten i Sigtuna

 

Vi fokuserar på nyttiggörandet och användningen av IT.

Huvudsakligen arbetar vi fram det nya satsningsområdet med utgångspunkt från ?IT i vardagens tjänst?. Och går igenom den pågående satsningen på Living Labs.Dessutom pratar vi strategi och utveckling och utlysning av ny ansöknings förfaranden.

Bostadspolitiken diskuterades i Skövde på onsdagskvällen

johan
Johan Löfstrand från Riksdagens civilutskott (utskottet som hanterar bostadsfrågor) besökte oss.  Vi socialdemokrater står för en social bostadspolitik som skall skapa möjligheter för alla oavsett inkomst att få tillgång till ett bra boende. Men den borgerliga regeringen vill slakta den svenska bostadspolitiken. 
Borgarna tar bort räntebidragen och slopar investeringsstöd Den borgerliga regeringen avvecklar räntebidrag till byggande. Möjligheten att söka investeringsbidrag för byggande av hyresbostäder har upphört. 
(M)arknadslösningar ger en orättvis boendemarknad Den borgerliga regeringens borttagande av räntebidragen är ett steg mot marknadslösningar. Produktionen till attraktiva lägen i och kring de större städerna, övriga projekt blir högriskprojekt. Studenter och unga får hitta alternativa boendeformer.  
Den mest genomgripande förändringen i modern tid Förslaget om räntebidragen innebär tillsammans med de slopade investeringsstöden att allt statligt stöd till bostadsproduktionen upphör. Men att inte göra det när man fattar det mest genomgripande förändringen av svenskt bostadsfinansieringssystem är ansvarslöst och cyniskt.
 Konsekvenser för planerade bostäder Tillsammans har räntebidrag och investeringsstöd inneburit att produktionen av hyresbostäder och studentbostäder kommit i gång och att hyresnivåerna även i nyproduktionen kunnat hållas på en rimlig nivå.  
Konsekvenser i befintligt bestånd Vad som hittills inte har uppmärksammats lika mycket är de stora konsekvenser som avtrappningen av räntebidragen kommer att få för många bostäder i redan befintliga bostäder.  Vi vill behålla, men förändra, bostadsfinansieringssystemet!
Vi socialdemokrater vill istället förändra dagens räntebidragssystem för att det skall få en långsiktigt hållbar utformning. Under den tidigare regeringen inleddes därför ett utredningsarbete om de framtida formerna för bostadsfinansieringen. 
  • Bekämpa bostadssegregationen, vi har en hög boendestandard, det måste vi fortsätta att ha. Om marknadshyror införs blir det bara rika i innerstäderna och fattiga i utkanten. Läget kommer bli allt viktigt. Attraktiva bostadsområden
  • Valfrihet, alla typer av boende i bostadsområden
  • Hållbar utveckling. Bygg och renovera miljövänligt
  • Slåss för hyresgästernas rättigheter. Det behövs ett starkt besiktningsskydd
Regeringens slakt av bostadspolitiken har inneburit en åtstramning av bostadsbyggandet, vilket leder till färre studentbostäder och att det har blivit avsevärt svårare att bygga hyresrätter. Regeringen har heller inga ambitioner attupprätthålla det statliga ansvaret på det bostadsfinansiella området och saknar heltvisioner om hur en fungerande bostadsmarknad ska åstadkommas

Nu har vi socialdemokrater presenterat motionen mot högerregeringens orättvisa budget.

Vi vill bekämpa arbetslösheten - inte de arbetslösa. Vi vill låta Sverige gå före in i framtiden - inte backa tillbaka till gårdagen. Vi vill minska klyftorna - inte öka dem. 
Den "blå skatteväxlingen" slopad förmögenhetsskatt, fastighetsskatten som byter namn till kommunalavgift, skatteavdrag för hushållsnära tjänster ger helt orimliga konsekvenser. De allra rikaste får skattesubventioner i hundratusenkronorsklassen samtidigt som vanliga småhusägare höjd reavinstskatt.  Den borgerliga regeringen utnyttjar inte de goda tiderna för att förbereda Sverige för framtiden. Svenska företag behöver konkurrera med kunskap och kompetens för att vara världsledande på fler områden men regeringen skär ner på vidareutbildningen. Klimatfrågan kräver aktiva åtgärder men regeringen satsningarna på miljöbilspremier och bättre havsmiljö betalas med hjälp av mindre pengar till biologisk mångfald.  Vi socialdemokrater vill göra tvärtom: En ansvarsfull ekonomisk politik
Vi socialdemokrater har betydande satsningar på fler jobb med en offensiv arbetsmarknadspolitik, en generös tandvårdsförsäkring, bättre villkor för förtidspensionärerna och ålderspensionärerna, omfattade förbättringar av äldreomsorgen och satsningar på psykiatrin.
1. Fördubblad satsning på kvalificerad arbetsmarknadsutbildning 
2. Särskilda satsningar för att bryta långtidsarbetslösheten bland ungdomar 
3. Nya miljösatsningar  nya miljöcertifikatsystem, klimatmärkning och konverteringsstöd 
4. En miljard kronor till psykiatrin 
5. Särskild Afrika satsning
Läs mer på
 www.sap.se
Dessutom är det förvånade är det förvånade att högerregeringen inte satsar något på vägar och järnvägar. Det är häpnadsväckande att de drar in 40 miljoner på polisen och 4 miljoner på domstolsväsendet. Med tanke på de populistiska utspel som gjordes från moderat håll är detta inget annat än ett svek 

Amanda var SSUs talare i Skövde

Amanda

Jag missade både tåget och talen på Skövdes första majfirande i Helensparken.
men jag kunde ta bild på SSUs talare som på sin tröja gör reklam för http://lokatt.nu/Jag fick också möjlighet att lyssna på Underhållning av Spinning Wheels 50-60 tals musik, det blev riktigt bra drag


Tidaholms första maj firande blev soligt och roligt

Det blev en fantastsikt trevlig demonstration i Tidaholm. Vi var nog 250 män och kvinnor som tågade till Torget för att protestera mot Högerns orättvisor. Jag talade bland annat om valförlusten.  
I höstas förlorade vi socialdemokrater valet. Det var en sorg och besvikelse, men också en väckarklocka. Vi förlorade eftersom vi inte lyssnade på och utformade politiken utifrån de drömmar och problem som finns i var och ens vardag.
 Även om vi i Skaraborg höll ställningarna någorlunda så blev det ändå en tung valförlust.
Vi förmådde inte på riksplanet berätta om vår framtidsvision.
Det ska vi lära oss något av och lärandet pågår nu överallt i vårt parti!
Men i Tidaholm gick det betydligt bättre.
De lyckatades att nå framgång i kommunvalet igen och det gratulerade jag dem till. Dels arbetet med att finnas i människors vardag i Tidaholm, att finnas till hands, lösa problem, sikta framåt och ge Tidaholmarna förtroende.
Dessutom gjorde de ett mycket bra arbete i valrörelsen.
Moderaterna och de andra borgerliga partierna bildade regering och tog över i många kommuner och landsting.
Moderaterna vann genom att förklä sina gamla åsikter i en ny  kostym, de plötsligt ?nya? vann valet. Men snart avslöjade de sig själva. De nya moderaterna är lika gamla som de förra, det är ingen skillnad.  
Med en rasande fart vidgas klyftorna i vårt samhälle.
Jag talade också om jobben och trygghet i en globaliserad värd, om miljön, om välfärden, om den orättvisa politik som borgarna bedriver som kan kallas blå skatteväxling, några ord om socialdemokraterna som frihets och internationellrörelse och om att det finns hopp om framtiden.


Tidaholm
På bilderna ser ni när vi samlades i Tidaholm
tid

holm


Tidaholm nästa

Var ska du ta vägen på första maj?

Jag är inbjuden av socialdemokraterna i Tidaholm att få vara med och protestera mot orättvisor och ökade klyftor. Jag talade just med Ordföranden Curt B Gustavsson han hoppades på att det fina vädret står sig och vi blir minst hundra som går i demonstrationståget. Det hoppas jag också. Förra året var det väldigt regnigt och blött men nu är det sol i sinne, det bådar gott.  Det är en härlig känsla att ha hela våren och sommaren framför sig och att tillsammans med andra få dela både ilska och framtidshopp.

http://tidaholm.sap.se/default.asp?active_page_id=1

 

Efter firandet i Tidaholm åker jag till Skövde för att se om jag hinner vara med på slutet av första maj mötet i Helensparken. http://skovde.sap.se/

En härlig dag med andra ord


RSS 2.0