Lägre arbetslöshet är inte tillräckligtNästa år väntas arbetslösheten sjunka ytterligare. Antalet fast anställda fortsätter att öka och fler anställs i till exempelkommunerna. Det är tydligt att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken och den svenska modellen levererar goda resultat. 

 

Men sjunkande arbetslöshet är inte tillräckligt. Det krävs också goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Konkret handlar det om en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och tar hänsyn till människors olika förutsättningar i arbetslivet.

 

Vi socialdemokrater menar att det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Det krävs också en bra dialog och en fungerande ansvarsfördelning mellan staten och arbetsmarknadens parter.

Staten ska säkerställa goda arbetsvillkor och underlätta att nya jobb växer fram. Genom kollektivavtal tar fack och arbetsgivares ansvar för villkorens utformning, exempelvis lönebildningen. Det är den svenska modellen och lägger grunden för trygghet, tillväxt och konkurrenskraft.

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar för att stärka och utveckla den svenska modellen på arbetsmarknaden, både i Sverige och inom EU. Kollektivavtalens ställning värnas och svenska löner och villkor ska gälla för den som arbetar i Sverige.

 

Att spara på arbetsmiljön får aldrig vara ett konkurrensmedel. Ingen ska riskera att dö eller skadas i sitt arbete. Fortsatta insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan är nödvändiga. 

 

Om kvinnor och män ska orka jobba ett helt arbetsliv krävs bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen måste intensifieras. Särskilt måste den psykosociala arbetsmiljön stärkas – inte minst på kvinnodominerade arbetsplatser. Regeringen har presenterat en ny arbetsmiljöstrategi i nära samråd med fack och arbetsgivare. 

 

Även om arbetsmarknadsprognoserna går åt rätt håll finns fortfarande mycket att ta tag i. Därför väljer socialdemokraterna bort stora ofinansierade skattesänkningar. Vi ska fortsätta bedriva en politik som trycker tillbaka arbetslösheten, för jämställdhet, som säkerställer ordning och reda men också skapar ett hållbart arbetsliv för alla. 

 


 

 


Fem steg för bättre välfärd
Vi ska ha ett samhälle där en generell välfärd går före vinstjakt och nedskärningar, där arbetsgivare och fackliga organisationer bestämmer löner och villkor. Där vi tillsammans investerar i utbildning, bostäder, företagande och klimatsmart infrastruktur.

För att utveckla den svenska modellen har vi socialdemokrater nu påbörjat ett samhällsbygge med hittills 60 nya miljarder kronor per år.

Vi genomför nu den största välfärdssatsningen på decennier:

1. Vi investerar 8,3 miljarder kronor per år i skolan för höjda lärarlöner, tidiga insatser och ökad jämlikhet. Vi investeringar i järnväg, infrastruktur och bostadsbyggande och utvecklar moderna beredskapsjobb i staten. Ett nytt kunskapslyft skapar över 50 000 nya utbildningsmöjligheter varje år

2. En aktiv arbetsmarknadspolitik med extratjänster, traineejobb och utbildningskontrakt ger resultat.
Arbetslösheten minskar, sedan valet har ungefär 110 000 fler människor ett jobb att gå till. Ungdomsarbetslösheten ligger på sin lägsta nivå sedan före finanskrisen.

3. Vi har kraftigt minskat budgetunderskottet som den förra regeringen lämnade efter sig. Svensk export av varor och tjänster fortsätter uppåt. Vi har rekordtakt i byggandet: I år byggs 57 000 bostäder. Antalet påbörjade bostäder 2015 var det högsta på 25 år. Idag jobbar 13 000 fler pedagoger i skolan än vid regeringsskiftet.

4. Andelen behöriga lärare i alla skolformer har ökat med 11 procent bara det senaste läsåret. Barngrupperna i förskolan och elevgrupperna på fritidshemmet minskar


5, Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas. Vi har kommit en god bit på väg, men vi ser också att vi har mycket kvar att göra. Därför kommer vi att prioritera fler anställda i svensk välfärd, så att vi har en vård, skola och omsorg som är värdig 2000-talets Sverige. 

Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera nya nedskärningar för att finansiera sänkt skatt. 

FNs framtid och ny generalsekreterareTillsammans med övriga FN-familjen höll UN women Nationell kommitté ett gemensamt seminarie på Sidas torg ”Sverige i världen”. Där diskuterade vi FNs framtid, demokrati och öppenhet mm.
Semniariet startade med en varm applåd till Sveriges plats i FNs säkerhetsråd och Annika Söder fick kommentera möjligheterna som det innebär.
 
FN står inför ett generalsekreterarbyte och det är viktigt att det sker i öppen och transparent process. Vi är många som hoppas, tror och driver för att det ska bli en kvinna efter åtta män. 
FN står inför stora utmaningar och det krävs mycket av medlemstaterna och av den nya generalsekreterare. Det krävs reformer för att FN ska bli en stark samordnande kraft i implementeringen av Agenda 2030. 
Panelen som bestod av Annika  Söder, Anders Kompass, Camilla Brückner och Linda Nordin diskuterade bland annat hur FNs arbete för fred, säkerhet och mänskliga rättigheter ska stärkas. 
 
2015 var ett år av stora beslut i FN – de globala målen för hållbar utveckling antogs, ett nytt finansieringsavtal slöts och det första globala klimatavtalet förhandlades fram. Dessa överenskommelser kan ses som stora framgångar för FN-samarbetet. Samtidigt ställer de nya krav på reformer som gör FN effektivare och bättre anpassat för sin uppgift. Översyner av FNs fredsstärkande organ och kvinnors deltagande i fredsarbete enligt resolution 1325 pekar också på stora förändringsbehov. 
Vi diskuterade också hur FN borde omdefiniera sin roll och sina verktyg för att klara de nya utmaningarna. Och hur den nya generalsekreteraren ska kunna ta sig an dessa utmaningar.
 
läs mer http://www.unwomen.se/
 

När blir det lika viktigt att ställa upp för förortens kvinnor?


När Varken hora eller kuvad höll seminarie om det hedersrelaterade våldet var det fullsatt i Vårdsklockans kyrka i Visby. Under andra halvåret 2015 och under första halvan av 2016 har en debatt rasat i Sverige om problemen i våra förorter. 
Det handlar om ökande religiös fundamentalism, speciellt bland unga män och en ökad kontroll, bevakning och begränsning av kvinnor. Den debatt som drivits har i stora delar handlat om huruvida det finns problem i våra förorter eller inte. Men den har också handlat om det hedersrelaterade våldet och förtrycket. 
Varför glömmer vi förorterna? 
Vid ett flertal tillfällen har Varken Hora eller Kuvad i samverkan med andra lämnat konkreta förslag som också presenterades på seminariet.  Nu behövs handlingskraft 
På seminariet deltog bl.a den alltid lika engagerade Amineh Kakabaveh, kvinnoorganisationer och jämställdhetsminister Åsa Regner 

Ställ upp för varandra


Efter de senaste uppmärksammande sexövergreppen på festivaler är jag inte förvånad men förbannad över att vi aldrig lyckas hindra, stoppa och förebygga dessa vidrigheter.  
Dessutom är det ju faktiskt så att sexuella övergrepp och våldtäkter sker varje dag hela året. Det är ett stort samhällsproblem och angår oss alla. Det är därför vi behöver mer av feminism och jämställdhet i hela samhället.  

Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. Sedan lanseringen 2014 har kampanjen Heforshe fått stor medial spridning. I år har UN Women breddat HeForShe och riktar sig inte längre bara till män, utan till alla människor – oavsett könsidentitet.

Vi har alla ett gemensamt ansvar i kampen för att stoppa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Det är en viktigt att bryta könsnormer tidigt. I förskolan, skolan, på fritidshemmen, på flyktingförläggningar, på bonde för ensamkommande pojkar, inom idrotten och föreningslivet behöver könsnormer diskuteras och machokulturen stoppas. 

Inte bara stoppas, utan vridas nacken av. I det har vi alla ett ansvar,  män och kvinnor, äldre och yngre, föräldrar, far och morföräldrar måste säga ifrån när de ser våld, förtryck och sexuella övergrepp. Det bet behövs en uppryckning inom folkbildning, på jobbet, i näringslivet, inom facket, hela civilsamhället och makthavare. 

UN Women nationell kommitté Sverige jobbar aktivt med HeForShe-kampanjen för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. När UN Womens Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka besökte Sverige förra året blev jag imponerad av hennes rättframma budskap och civilkurage. Hon menade att de som skriver på för Heforshe inte bara ställer upp för ett jämställt samhälle utan också tar aktivt ansvar när de ser och hör övergrepp i omgivningen. Hon sa att om du hör att det bråkas hos grannen, då ska du banka på dörren för att stoppa ellr hindra övergreppen. 

Det är allas vårt ansvar att ställa upp för varandra. 


HeForShe bjuder in alla människor att delta i kampen mot en mer jämställd värld. Med enade krafter kan vi uppnå förändring. 

RSS 2.0