Igår öppnade RFSLs sin kongress här i Skövde.

 http://www.rfsl.se/ 

HBT.se


Både prästen Karin Långström Vinge och EU minister Cecilia Malmström gjorde bra ifrån sig. Malmström inledde med att prata om de allvarliga kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter som sker runt om i världen.  I fler länder än vad vi kan räkna nästan utsätts människor för tortyr, förföljelse, trakasserier av polisen, fängslande, hotfullt beteende och ibland döms man till döden för att man älskar någon av samma kön. Det är helt oacceptabelt. Det är horribelt.  Det är viktigt att lyfta fram hbt-personers rättigheter det behövs ett starkt stöd för hbt-personer.
I morgon söndag ska jag hälsa från socialdemokraterna på RFSLskongress, det ska bli kul, jag har även med mig en dvd hälsning från vår nya partiledare Mona Sahlin.

RFSL (kongressen i bilder)

RFSL (Mona Sahlins videohälsning)


Idag har vi årsmöte i sossarna, vi ska bland annat behandla valanalysen men naturligtvis blicka framåt.
Men först ska jag njuta av vårsolen, det kvittrar underbart just nu i Tallbacksskogen, fåglarna sjunger att jag måste komma ut till dem....


Klyftorna ökar varje dag

Trots regeringens löfte om sänkt skatt med en tusenlapp varje månad riskerar låginkomsttagarna att gå back när notan för regeringens sparpaket är betald. Den största delen av regeringens jobbavdrag går till den rikaste tredjedelen av befolkningen. Också övriga skattesänkningar, på omkring 8 miljarder kronor, gynnar i första hand höginkomsttagarna. Två tredjedelar av sänkningen av fastighetsskatten går till höginkomsttagarna.  Medelinkomsttagarna får nöja sig med en fjärdedel och låginkomsttagarna med en tiondel. Det visar en genomgång av SCB:s statistik över inkomster, skatter, förmögenheter och boendeformer i olika grupper:
  • Tillsammans med sänkningen av förmögenhetsskatten och den planerade skattesubventionen av hushållstjänster får höginkomsttagarna skattesänkningar på lite drygt 29 miljarder kronor i ett första steg.
  • Låginkomsttagarna sänker sin skatt med omkring 4 miljarder kronor. Men tar man hänsyn till regeringens nedskärningar visar det sig att den tredjedel av befolkningen som har de lägsta inkomsterna riskerar att få hela sin andel av skattesänkningarna uppäten av sparpaketen.
Riksdagens utredningstjänst har gjort en kalkyl på en del av förändringarna, som sammanlagt resulterar i ett minus i kassan för medborgarna på 13-14 miljarder kronor. Enligt den beräkningen kommer höginkomsttagarna att betala mest för besparingspaketen i kronor och ören men bara 21 procent av de pengar som man tjänar in på skattesänkningarna.Utöver detta kommer de med mindre inkomster att drabbas tex av att trafikskadeförsäkringen lyfts ur sjukförsäkringen och de som är med i facket får högre avgifter.

Alla som pensionssparar förlorar på regeringens förslag på sänkt förmögenhetskatt. Trots det är inte ?reformen? med sänkt förmögenhetskatt finansierad. Förslaget ökar klyftorna ytterligare i samhället.
De rika blir rikare och de fattiga fattigare med regeringens politik.


Handelsmedlemmar arga på Svensk Näringsliv - med rätta

elever
När Berit Högman och jag mötte en grupp från Handels som går vårt tredje steg av FAFS ? bolagsstyrelseutbildning var de arga på Svensk Näringsliv eftersom de har stoppat Handelskvinnornas möjlighet till lite bättre lönevillkor. Det är fullt förståligt att förstå deras ilska eftersom Svensk Handel tvingar fackförbundet Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk handel att gå i konflikt trots att vi inte vill det. Det är skamligt av Svenskt Näringsliv att försöka vägra handelns lågavlönade kvinnor rimliga löneökningar som handelns arbetsgivare själva ansåg rimliga.Men i övrigt var Handelsmedlemmarna som besökte Riksdagshuset mycket trevliga, intresserade och insatta i dagens politik och ville veta hur det är i Riksdagen nu när sossarna är i opposition.

Stopp för diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden.

 Dags jämställda löner och en lön som man kan försörja sig på
Svenskt Näringsliv är inte bara tysta de pläderar för miljoner åt näringslivets toppar(toppar= gubbar). Men när kvinnorna, som sliter till låga löner och med deltidstjänster inom affärsbranschen som går mycket bra, vill ha en dräglig lön då menar Svenskt Näringsliv att det är en fara för Sveriges ekonomi. Att skylla på eventuell inflation är undanflykter från det de egentligen menar.De menar att det är bra med lönespridning, att det är nyttigt för kvinnorna om de har låga löner för då vill kvinnorna jobba hårdare. Det är tyvärr nyliberalismens syn på människor. Vi vet bättre, vi vet att det är bra för ett samhälle att hålla ihop grupperna, att inte ha för stora klyftor att kvinnorna i handeln har rätt till bättre lönerSTÅ PÅ ER TJEJER, annars gör Svenskt näringsliv det?

 


Greenkontakten höll vi ute idag eftersom vädret var underbart

greenkontakten

Många kom förbi och smakade på karameller. Lika många var arga och ilska över att Svenskt näringsliv sagt nej till Handelsanställda kvinnors möjlighet till högre lön

elin

GRATTIS EU men stoppa de onödiga transporterna till Strasbourg

s-kv

Fortsätt utvidgningen, sluta upp med transporterna mellan Bryssel och Strasbourg och låt EU bli folkets.  När det gäller transporterna menar jag naturligtvis de som sker inom EU-parlamentet. Det finns många onödiga transporter men de transporter som sker var fjärde vecka från Bryssel till plenarsammanträdena i Strasbourg är väl det mest onödiga och dyra som över huvudtaget går att komma på? Dessutom är det dags för kvinnorna i Europa att ta sin rättmätiga del.
Hela lönen - halva makten, får inte vara en bara vara en vacker vision. Det är dags att gå från ord till handling. Klimatförändringar, flyktingströmmar, organiserade brottslighet, sexslavhandel och kapitalmarknadernas kortsiktiga vinstintresse är andra fenomen som EU ska vara med att förhindra. EU måste ta itu med de krafter som ägnar sig åt terrorism, handel med kvinnor och barn och handel med droger. Öppna gränser är bra men utnyttjas också av kriminella ligor. Stoppa prostitutionen, sexslaveriet och människohandeln/trafficking. Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, är grundläggande. Ett annat stort hinder för utveckling är att kvinnor ofta har svagare ställning juridiskt och ekonomiskt än män, mindre utbildning och begränsade möjligheter till inflytande.
Miljön är i högsta grad en global ödesfråga. Människans rovdrift på miljön har lett till omfattande miljöförstöring. En rättvis globalisering med utjämnade klyftor minskar negativ klimatpåverkan. FN:s klimatpanel kom nyligen med sin kraftigaste varning någonsin. Här måste Sverige gå före för att sedan flytta fram positionerna i EU för stärkt miljölagstiftning

Återigen Grattis men fortsätt reformarbetet tillsammans med folket


 


S-kvinnor firade EUs 50 årsdag och protesterade mot människohandel

maria

 S-kvinnor i Västsverige träffades på lördagen på gemensamt årsmöte.
Nalin Pekul deltog i ett uppskattat framträdande och Göteborgspolisen berättade om sitt arbete mot traficking

Sedan Grattade vi EU på 50årsdagen genom att kräva hela lönen och halva makten åt alla Europas kvinnor


Upprörande hur Sven-Otto Littorin får vräka ur sig oemotsagd i Riksdagens frågestund

Han hånar de arbetslösa rakt i ansiktet genom att påstå att han har en jobb politik. I själva verket är det tvärt om. De som står längst från arbetsmarknaden tvingas än mer längre bak i kön med den nya regeringen.  Flera oberoende bedömningsinstitut har slagit fast att S-regeringen skapat förutsättningarna för den tillväxt och sysselsättnings ökning som har kommit. Tidigare idag deltog jag i OECD:s redogörelse av Sverige rapporten, även de konstaterar att reformerna på 1990-talaet har ökat produktiviteten och givit grunden till de goda år vi har just nu.I valrörelsen förfäktade Sven-Otto Littorin att vi socialdemokraterna saknade jobbpolitik. Nu skördar han frukterna av den framgångsrika ekonomiska politik som socialdemokraterna genomförde.Att arbetslösa och sjuka blir fattigare ger inte, enligt mitt sätt att se det, fler jobb. Däremot ökar jobbutbudet i takt med att fler utbildas. Därför är det djupt tragiskt att Sven-Otto Littorin drar ner på arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder samt att anslagen till vuxenutbildningen så drastiskt dras ned. Det ökar klyftorna än mer.
Totto

Spännade besök från demokratielever från Skaraborg

abf

Vi fick många intressanta diskussioner när demokratielever från ABF i Skaraborg kom till mig i Riksdagen. Vi pratade ideologi, demokrati, öppenhet, samt vad det innebär att högerregeringen nu genomför sina planer på ökade klyftor. Eller som de själva säger ?? det måste vara större skillnad, det måste finnas incitament?. Vilket betyder att om folk blir fattigare blir de mer aktiva. De blir också tvingade att ta jobb till lägre löner och så är låglönespiralen igång. Det borde vara tvärt om.

I alla fall så hade vi spännande samtal om vad som kan hända framöver. Det var kul


Träff med den gröna näringen

Igår träffade socialdemokraterna LRF.  Vi pratande om den gröna näringen, om nya jobb, om klimat och infrastruktur. De lantbruksföretag som satsar på nya näringar växer snabbt. Därför diskuterade vi framtid och företagsutveckling med lantbruksföretag och medlemmar. Frågor som vi diskuterade var bland annat :
1. Energi från de gröna näringarna kan ge 25 000 nya jobb och minska växthuseffekten.
2. Investeringar i matproduktion kan ge minst 10 000 nya jobb och öppna landskap.
3. Nya arbetstillfällen i de gröna näringarna får fart på hela Sverige.

LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson ville förmedla LRFs framtidstro, diskutera möjligheter och vad LRF gör för att stödja medlemmarna i deras företagsutveckling samt ha ett samarbete med socialdemokraterna om dessa frågorEn bra och givande kväll, helt enkelt

S-KVINNORNA BESÖKTE VUXENUTBILDNINGEN i Skövde

Vi blev mycket väl mottagna och fick en genomgång av hur verksamheten ser ut idag för de 1000 elever som går där. Men vi ville också veta om hur det bli i framtiden och vi fick en mycket intressant debatt om hur det skulle kunna bli och osäkerheten som det innebär med motsträviga uppgifter. Det är för tidigt att se hur den borgerliga regeringen neddragningar av vuxenutbildningen påverkar Det riktade behovsstyrda statliga anslaget till vuxenutbildningen minskas med en tredjedel. Det innebär att det blir betydligt svårare för vuxna att bättra på sin utbildning.  Dessutom har den borgerliga regeringen slopat rekryteringsbidraget det innebär att de som behöver utbildning allra bäst inte kan skaffa sig det. Rekryteringsbidraget var i nivå med a-kassan och gav de som inte har grundskoleutbildning möjlighet att skaffa sig det. Andra försämringar är att möjlighet till utbildningsvikariat inom omvårdnadssektorn är borttagen. Det innebär att ambitionen att ge alla inom omvårdnaden den utbildning som de såväl behöver är borta..  Detta är inte bara osolidarisk utan även alltför snävt perspektiv. Vi vill ha ett livslångt lärande där människan får fler chanser i livet än ungdomsskolan. Det ska präglas av trygghet och studiero och en glädje över att erövra nya kunskaper. Det ska vara ett sätt att minska klassklyftorna och orättvisorna i samhället det gynnar också arbetsgivarna, tillväxten och konkurrenskraften i vårt land.Arbetsgivare och fack är rörande överens om att dagens och framtidens arbetsmarknad kräver välutbildad arbetskraft och att den arbetskraften behöver fortbildning under hela sitt arbetsliv. Framtidsstudier visar också att de som går ut gymnasiet i dag måste vara beredda på att få byta arbetsuppgifter och till och med bransch upp till sex-sju gånger under sitt kommande arbetsliv, med allt vad det innebär av kompletterande utbildnings- och fortbildningsbehov. Detta spolierar den borgerliga regeringen nu.

komvux

ABF-kurs om ideologi, facket och politiken

ABF-kurs och ideologi, facket och politiken


Idag har jag träffat studerande på ABF som går en utbildning om ideologi, facklig-politisk samverkan och framtid. Det var intresserade, engagerade kvinnor och män som var nyfikna på aktuella politiska frågor. Det handlade om sysselsättning, utbildning, miljö, ekologi och jämställdhet men även EU och utrikesfrågor. Vi fick möjlighet att prata om aktuella politiska frågor för socialdemokraterna, om Mona Sahlin och oppositionsarbetet. Frågorna handlade också om varför högerregeringen drar ner på a-kassan. Är det för att det blir fler låglönejobb för att människor blir fattigare eller är det för att det ska vara större skillnader i samhället? Det var frågor som jag lovade att ta med mig. Men jag fick också medskick till socialdemokraterna, nämligen grön skatteväxling. Höj gärna bensinskatten när sossarna vinner valet men sänk vägtrafikskatten med minst lika mycket. Då blir de rörliga, påverkbara kostnaderna högre och varje meter man minskar bilåkande med tjänar man på. Även det lovade jag att ta med


Hasse värvar medlemmar

Hasse v?rvar medlemmar

Hasse Gustavsson är medlem i Skogs och Träfacket, han är från Falköping och är mycket aktiv i sitt sätt att prata om facket och politiken.

Jag träffade Hasse när han var fullt upptagen med att värva medlemmar till socialdemokraterna. ? VI behöver bli fler, säger Hasse i en självklar gest


tranor i Skaraborg

tranor i Skaraborg

När Carina Ohlsson och jag i en sorts segeryra åkte hem från den historiska partikongressen i Stockholm till Skaraborg, då såg vi tranor dansa. Vi Skaraborgare är vana vid Grus grus-dans på våren men det känns extra bra första gången efter vintern. Just då var vi också så upprymda över det vi fått vara med om. Att Mona väljs, att klimat och miljö sätts högst på agendan. Den gröna välfärden ska bli lika självklart som kampen mot klassamhället och orättvisor. Att utforma en Klimatmärkning tillsammans med branschen är ett viktigt redskap mot målet det gröna folkhemmet.

Eftersom klimat och miljöfrågan är så global ska vi jobba i EU och med resten av världen men fly inte det egna ansvaret här hemma i Sverige. Det är viktigt att vi är och förblir ett föregångsland med tuff miljölagstiftning. Att dansa i takt men också kunna föra i dansen, det kan vi socialdemokrater. Vi är helt enkelt bättre på att föra än at följa i dansen

Skaraborgare på kongressen

kongressen

JA till ett socialdemokratisk EU

EU är den bästa motkraften vi har mot supermakten USA,

 

Vi ska ta initiativ i EU  för miljön, jämställdheten och freden. EU måste bli en progressivare kraft. Vi kan förändra om vi är aktiva, sa Mona

Margot Wallström vill också att EU blir mer demokratisk.- Vi har fått en stor inre marknad och stor ekonomisk och social integration i Europa, uppdelningen i öst och väst är slut, säger Wallström, men säger hon- Vi har försummat att försvara och fördjupa demokratin. Vi får inte göra om det misstaget nu om vi vill slippa att ge näring till extremister och rasister 

Jan Eliasson och Margot Wallström

Jan Eliasson och Margot Wallstr?

Mona Sahlin sa i sitt tal att  partiet ska  tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla partiets utrikes- och EU-politik inför EU-parlamentsvalet 2009 och riksdagsvalet 2010. Den ska ledas av EU-kommissionär Margot Wallström och före detta utrikesministern Jan Eliasson. Så vände hon sig särkilt till  Margot Wallström, och sa -  välkommen tillbaka!

läs merr m det på DN
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=629889


Igår kväll hade vi kongressfest med ÖS

Anneli
Det började med att Anneli Rydé dansade med Göran Persson och han fick en jätte fin avtackning a la Här är ditt liv. Sedan åkte vi till München bryggerierna, åt pyttipanna, sjöng, minglade och dansade. Mona och Margot var på dansgolvet till mitt i natten. Det var så häfftigt. Alla var på strålande humör, det kändes som vi en ny era i vårt parti.

Mona och Margot


Mona talar till sitt parti

Verklig frihet att förverkliga sina val. Att få välja fritt. Makt över sitt eget liv utan att trampa ner andra. Men också jämlikhet och egen makt att ta ansvar. En befrielserörelse för var en,  det är vår socialdemokrati. Vi måste ta till oss synpunkter från kärleksfulla kritiker, säger Mona från talarstolen. Hon är modig och inspirerande för oss alla


Mona talar till sitt parti

LO:s manifestation för kollektivavtalen på Sergels torg

Det första vi gjorde efter det att Mona blivit vald var att vi följde Mona som tillsammans med LO-ordföranden Vanja Lundby-Wedin var med i LO:s manifestation för kollektivavtalen på Sergels torg i Stockholm.-          Vi kommer att hålla ihop, Vanja och jag, Partiet och LO ,om det nu var någon som tvivlade på det sa Mona och talade om vikten av en stark a-kassa och solida kollektivavtal och gjorde ytterligare en sak klar: - Det kommer att finnas med i valet 2010.Det blåste visserligen kallt och det kom några snöflingor men vi var varma av glädje

Maria och Monica

Maria och Monica
an


mona
goran
serger

fanor

GRATTIS MONA - GRATTIS PARTIET


Göran höll ett ideologiskt tal med socialdemokratiska värderingar

Humlan flyger som den Svenska modellen där det går att förena hög sysselsättning med välfärd och tillväxt. Att stå upp för välfärden även i förändringens globaliseringens tidevarv.

Att Människovärdet är större än marknadsvärdet. Att trygga människor vågar.

Sedan tackade han för sig och önskade Mona lycka till.
När Mona äntligen valdes lyftes taket av applåder och vi nästan grät av lycka. Ja jag vet att det låter fånigt men det är stort att få vara här i kongresshallen just nu.
Nu tar vi fajten, nu ger vi järnet för feminismen, friheten och framtidsandan


ombud från Skaraborg

ombud fr?n Skaraborg

Mona for president

Mona for president

Med sikte på framtiden

Det finns många frågor och diskussionspunkter som kongressen ska brottas med.Frågor som dels ska diskuteras i Folkets hus och i informella samtal Det är frågor så som 1. Nya jobb, nya arbetsgivare, nya branscher som bygger på kunskap och kompetens?2. Hur stärker och utvecklar vi vår arbetslinje? 3. Motverka utslagning och skapar förutsättningar för att alla som vill och kan arbeta får ett jobb?4. Omställningen till ett hållbart samhälle ska förenas med en förstärkt fördelningspolitik? 5. Morgondagens infrastruktur ska bidra till en bättre miljö? 6. Miljöomställningen ska vara en konkurrensfördel för svenska företag och stimulera ?gröna jobb??7. Samverkan med andra länder och internationella organisationer för vår gemensamma miljö?Idag diskuteras dessa frågor med fördel på alla de sammankomster som anordnas i samband med kongressen. En sådan sammankomst är http://www.s-studenter.se/index.php?page=87en fest som S-studenters vänner anordnar, det blir säkert jätte kul

- Fegis,sa Mona Sahlin

Igår hade jag en tröja på mig i Riksdagsdebatterna där det står

Mona for president

http://kongress07.wordpress.com/ (klicka där om du vill se tröjan)

Idag på avtackningen av Göran Persson tog jag inte den på mig.
Men den första jag mötte av de 800 gästerna var just Mona som sa var har du tröjan ?
- Fegis....
Hon skojade med mig och tyckte naturligtvis at detta är Görans dag men ändå....

De flesta kongressombuden kommer till Stockholm idag fredag.

De flesta kongressombuden kommer till Stockholm idag fredag. En solig vårdag som det spritter om. Många kommer att passa på att gå på den stora avtackningen av Göran Person som sker i Riksdagens sammanbindningsbana. Ca 800 Gäster kommer att bli välkomnade av Björn von Sydow, Britt Bohlin-Olsson och Marita Ulvskog. Det blir mingel, tal, bildspel och trevligheter med politiskt aktiva från olika partier, fackförbund, näringsliv, föreningsliv, arbetarrörelsen, företrädare från socialdemokrater från hela världen

extrakongressblogg

NU startar jag min kongressblogg. En extra kongress för att välja partledare och debattera framtidsfrågor som miljö och arbete. En kongress är också en kick eftersom så många intressanta personer träffas, möts, pratar, umgås, mejslar fram nya vägar till vårt gemensamma mål dvs FRIHET, RÄTTVISA och TRYGGHET
extrakongress


Nyfikna elever besökte Riksdagen

Jag fick glädjen att stifta bekantskap med intresserade gymnasieungdomar från Sollentuna de flesta av dem går el-programmet på Rudbeck gymnasiet. Vi visar ofta runt i Riksdagshuset och berättar hur det är att vara folkvald ledamot, pratar om demokratins förutsättningar och

beskriva hur utskotten arbetar.

Här syns några av dem i Riksdagens trapphus

christers


Klimathotet i fokus på Riksdagsdebatten.

Det blev flera debatter idag som handlade om klimathotet. Andreas Carlgren tycks ha ärliga ambitioner på det området synd bara att han inte har resten av regeringen med sig. Borgarna vaknar sent, de hade ingen som helst miljöpolitik i valrörelsen och har röstat emot alla förslag tidigare mandatperioder som minskar växthusgaser och koldioxidutsläpp. Men nu tycks det nyvaknade intresset ha ökat och det är vackert så frågan är bara om det räcker och om de ska låta ord övergå ti ll handling någon gång. Det går inte at prata sig till en bättre miljö Vi socialdemokrater står för en offensiv och ambitiös miljö- och energipolitik sompräglas av en helhetssyn. Det gröna folkhemmet är en integrerad del avvälfärdspolitiken där människors hälsa, god miljö och välfärd för alla värnas.Därför vill vi minska utsläppen av växthusgaser, fortsätta fasa ut de farligakemikalierna och genomföra en nationell aktionsplan för att rädda miljön i Östersjön. Därför vill vi bryta Sveriges oljeberoende. Sverige behöver en aktiv politik för en grön omställning som är långsiktig ochuthållig. Socialdemokraterna har en sådan politik. När resten av världen börjar se allvaret i klimatfrågan, fortsätter den svenska regeringen med att hänvisa till att andra ska lösa problemet.  Fredrik Reinfeldt agerar på fel sätt när han försöker skjuta över ansvaret för miljöpolitiken på andra.  Om vi ska möta klimathotet både på kort och lång sikt förstår alla att det finns oerhört mycket kvar att göra. I det läget väljer den borgerliga regeringen att passa i frågan, och skjuta över ansvaret på andra.

Nu tackar vi Göran

Nu tackar vi G?ran

Ikväll har den socialdemokratiska riksdagsgruppen Tackparty för Göran Persson.Det började på det obligatoriska gruppmötet som vi har varje tisdag. Pär Nuder höll ett föredrag om Svensk ekonomi och hade stoppat in roliga bilder/foton på Göran i sin bildserie och statistiks siffror. Det blev mycket komiskt att se Göran dansa med kossan Doris ihop med siffror och fakta om tillväxt, ekonomi, ekologi och sysselsättning.Sedan höll Britt Bohlin en härligt ömt tacktal och därefter förflyttade vi oss från andrakammarsalen till s-kansliet där vi kunde mingla, äta, umgås och prata med Göran om framtiden och om roliga episoder som hänt.

Skövdes första Kommundelstämman genomfördes i Skultorp

skultorp

Skövdes första Kommundelstämman genomfördes i Skultorp

  

I takt med förnyelsearbetet inom Skövde kommunfullmäktige ska även sex olika kommundelsstämmor genomföras i delar av Skövde som tidigare haft kommundelsråd.

Vi från Presidiet ska hålla i dessa möten och ta in synpunkter. Vi startade i Skultorp.

Jag cyklade dit för att det var så fint vårväder.

 

1. Den första synpunkten som debatterades var Äldreboende

Det behövs fler boenden för 55+/ seniorboende som man skulle kunna bo kvar i Skultorp.

Det behövs olika typer av boende för olika skeenden i livet. Som kan kopplas till hemvården när det behövs. Distriktssköterskans verksamhet borde utökas

 

2. Sedan diskuterade vi möjligheter för ungdomar att ha meningsfull fritidsverksamhet, ökat tillgänglighet på fritidsgården bland annat på fredagar och lördagar.

Hur kan äldre och yngre generationer kopplas samman?

Kan äldre få möjlighet att på ideell basis finnas på fritidsgården för att öppettiderna skulle kunna utökas

Var är den utlovade Skateboardramp? Sätt igång med att bygga den

Stäng inte ute ungdomarna på Kråkberget för motorsport.  FMCK gör ett stort jobb

 

3. Biblioteket behöver utökade öppettider

 

4. Sjötorpssjön behöver iordningställas och rensas minst en gång om året.

Badplatsen är bra men det finns ingen toalett och omklädningsrum. Boulebanan, volleybollbanan och freesbebanan är bra men även där behövs fler vuxna på kvällarna. Elljusspåret släcks kl.21 går det att hålla längre öppettider? Går det att sätta upp en timer som kan slås på själv?

 

5. Trafiksituationen

låt bussen till och från Falköping och Tidaholm gå genom Skultorp

Busshållsplatsen vid Skolvägen/Klagstorpsvägen är borttagen, sätt tillbaka den.

Titta över Trafiksäkerhet i Skultorp.

 

Det blev många intressanta frågeställningar innan jag cyklade hem igen


Motverka arbetsskador - satsa mer på arbetsmiljöverket

Motverka arbetsskador satsa mer p? arbetsmilj?verket
Arbetsmiljöverket bildades 2001 genom att Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen slogs sammanDe ska se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs. Arbetet med att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön har varit framgångsrik. Det är ur ett samhällsekonomiskt helhetsperspektiv lönsamt att kontrollera arbetsplatser för såväl  fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt. Därför är det djupt tragiskt att den borgerliga regeringen tror att de sparar pengar genom att dra ner på verksamheten. Självfallet ska en organisation alltid kunna ses över och anpassas till moderna metoder. Men det är kortsiktigt och populistiskt att påstå att Arbetsmiljöverkets viktiga verksamhet är onödig byråkrati. Både arbetstagare och arbetsgivare vill ha bra arbetsmiljö och ser Arbetsmiljöverket som en hjälpande hand i det arbetet. Därför gör den borgerliga regeringen en björntjänst till seriösa företagare om de drar ner på verkets verksamhet.  Idag besökte jag deras kontor i Skövde

Yngre förare förlorare när regeringen inför skatt på trafikförsäkringen

 Regeringen inför en skatt på trafikförsäkringen den 1 juli. Yngre förare och motorcyklister kan räkna med kraftigt höjda premier. Har man en bil som är förknippad med större risker, till exempel en motorcykel, eller är en mer oerfaren förare, företrädesvis yngre man, då blir det dyrare. Borgarnas extraskatt på trafikförsäkringen kommer att mer än fördubbla premierna för många bilister och MC-ägare. Den innebär också ett hårt slag mot den svenska modellen, vilket kommer att leda till ökade orättvisor.Vilka ska undantas nästa gång från den generella välfärden? Är det äldre, idrottare eller arbetsskador som blir nästa målgrupp som ska ta dyrare privata försäkringar?

distriksmötet för S-kvinnor i Skaraborg

ds

10088-88Birgitta och marianne
tina och marie

Maria går på vägen, hon skrattar och hon ler ?

 den Björn Afzelius låten och tjejsånger sjöng vi på S-kvinnor i Skaraborgs Distriktsmöte.

Det blev ett jätte trevligt möte med mycket debatt och många skratt.

Vi diskuterade rättvisa löner, rätten till heltid, delad föräldraförsäkring, grön skatteväxling, tillväxt och välfärd. Dessutom beskrev många sin bestörtning över om hur den borgerliga regeringen nu trycker jämställdheten tillbaka. Gigantiska skattesänkningar som främst gynnar välbeställda villaägare i norra Storstockholm, ska betalas av de som haft oturen att drabbas av arbetslöshet och sjukdom. De deltidsarbetande kvinnor kommer att drabbas eftersom arbetsvillkorkravet till A-kassan skärps.

Men vi valde också ny distriktsyrelse. Tina Jensen från Hjo blir ny ordförande och vi önskar henne all lycka och framgång i sitt nya uppdrag. Hon är en av våra riktiga hjältar och inte som i Afzelius låt Kungens man. Ni minns väl hur den slutar?

  tina
Ja, herrarna blir hjältar, men folket det blir dömt. Och vi som sett hur allt gått till,får veta att vi drömt??.

Bättre betalt, fler jobb och bättre miljö

Idag ska S-kvinnor i Skaraborg ha sitt distriktsmöte. Eftersom det är vi från Skövde som står som världar denna gång håller vi på med förberedelser.

Vi vill att de kvinnor som kommer hit från Mariestad, Lidköping, Falköping, Karlsborg, Hjo med fler ska få en trevlig och givande dag. Därför har vi delat in oss i olika förberedelselag.

Några ska ordna med lokalen så att den ser inbjudande ut, några ska ordna med fikat, några ska vara mötespresidiet, några fixar sånger och några ordar lunchen. Ofta är förberedelser inför en stor händelse minst lika roligt. Jag sitter just nu och filar på ett förslag till uttalande som mötet kanske kan anta. Naturligtvis kan det handla om rättvisa löner, fler jobb, bryt den könsuppdelade arbetsmarknaden, tuff miljölagstiftning för att mot/hindra/hejda/minimera klimatförändringarna och den orättvisa politik som högerregeringen nu genomför. Vi får se var det slutar


Titta på TV ikväll

Titta p? TV ikv?ll

Jag hör många som ser på ?lets dance? och undrar hur det går för Brandeby. Jag har definitivt inget emot det programmet. Det har bara inte blivit av att jag sett det någon gång. Så blir det inte i kväll heller eftersom TV2 gör ett porträtt av Aino Trosell kl.20.00. Det vill jag gärna se. Jag vill höra henne berätta om sin mor, mormor och mormorsmor och döttrar. När jag lyssnade på Aino blev jag både glad och inspirerad att läsa fler av hennes böcker, Oavsett om de är arbetarböcker, deckare eller kvinnoskildringar. Hon verkar på seg, tålig och rolig.

Kvinna Skaraborgs 15 årsjubileum

t?rta

På kvällen deltog jag i Kvinna Skaraborgs 15 årsjubileum http://kvinnaskaraborg.se/

Det började med att vi Uppvaktade flickor i Skaraborg som föddes den 8 mars 1992 - den dag då föreningen bildades. Sedan blev det prisutdelning i skrivartävlingen som pågått under hösten.

 Magpies  -7 kvinnor från norra länsdelen sjöng så det stod härliga till? (härliga skator)

En Tokans dröm- Författaren Aino Trosell berättade om sin väg till författarskapet på et mycket livfullt och engagerat sätt.

Sedan kunde vi utlysa nominering till årets Anna Lindh pris http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____37285.aspx


Stoppa mäns våld mot kvinnor och ta hand om de kvinnor som blir utsatta

IFmetall

 

Jag fick möjligheten att besöka IF Metall i Östra Skaraborgs firande av Internationella kvinnodagen. Det gjorde de genom att lyssna på
Representanter från kvinnohuset Tranan som beskrev våldet mot kvinnor och om hur de skaraborgska kvinnorna behöver en tillflykts ort. Det är hemskt att vi år 2007 har kvinnor som måste fly med sina barn från sina våldsamma män och att våldet mot kvinnor finns i alla samhällsklasser


Det bor en sexist i oss alla, Talmannen inleder.....

Så startade Per Westerberg seminariet i Riksdagens andra kammarsal på 8 mars.

Annars var det Lars-Einar Engströms bok En sexistisk bekännelse som det handlade om.

En berättelse om diskriminering av kvinnor inom slutna sammanträdesrum i näringslivet.

Han gick till 15 bokförlag innan den blev publicerad. Idag kom han ut med en ny bok "sexistens karriärhandbok för unga kvinnor"

Lars berättade om jämställdhetsdebatt, intervjuer han gjort, Människors lika värde och rättigheter, kvinnolöner, Piska och morot, och att han gav ut en bok som ingen vill ha.

Han berättade att män tycker att de är bättre än kvinnor. Att miljön, uppväxtvillkoren gör killar till sexister. Dessutom påverkas vi alla av reklamen, kommersiella krafter med nakenbilder på kvinnor som finns runt omkring oss dagligen.

Överhuvudtaget var han både rolig, tuff och modig i sina "självklara" påståenden om att männen inte vill visa sina svaga sidor för andra, att de alltid strävar uppåt för lönen, makten och statusen.

Det var ett mycket bra initiativ och många lyssnare
det bor


Är EU en kvinnofälla?

Den frågan ställdes på ett lunchseminarie i Riksdagen där Barbro Westholm, Inger Segelström Eva Fager och Pernilla Sekreus satt i panelen. Seminariet var mycket välbesökt och debatten blev både rolig och intressant. Av jämställdhets och rättviseskäl måste vi jobba internationellt i alla nivåer för att stödja kvinnor i alla länder. Naturligtvis kom antiabort motståndet upp på och frågan om EU ska gå in även i nationell lagstiftning. Men frågan om EU är en kvinnofälla är enligt mitt sätt att se det lite felställd (och det kanske var medvetet provokativt). Det går ju att ställa motfrågan är Jorden en kvinnofälla, är Sverige, Skövde, Skaraborg en kvinnofälla?

Det beror naturligtvis på vem, vilka som styr och vad vi gör det till.

EU är den största biståndsgivare mot fattigdomen i världen som också kan kopplas till krav på mänskliga rättigheter och demokrati
eu


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=626343


stoppa saxslaveriet

stoppa saxslaveriet

Sälj inte kvinnor och barn till sexslavar

Hur stärker vi flickors självbild så att de inte klär av sig framför webbkameran mot påfyllning av kontantkortet på mobilen? Hur skapar vi motbilder i samhället om att machokillar ska gilla läktarvåld? Hur hindrar vi sexslaveriet och handeln med kvinnor och barn?

Den internationella kvinnodagen startade med en diskussion som S-kvinnor och fackförbundet Handels anordnade. Carina Ohlsson från Sverige Kvinnojourers Riksförbund beskriver vikten av lagstiftning, motbilder och otraditionella moderna metoder.

 

Marian Nyberg från Handels beskriver om varför fackförbunden måste engagera sig mot våldet mot kvinnor och handeln med kvinnor. Både lönefrågor och traffiking är jämställdhetsfrågor menar Maria och berättar hur de inom Handels nu engagerar sig internationellt bland annat inom fackliga internationalen.

David Lagerlöf ECPAT Sverige beskriver arbetet mot barnpornografi, barnsexturism, traffiking. Att det inte bara är ett fattigdomsproblem utan också efterfrågeproblemet. Så länge det finns en köpare, någon som betalar, efterfrågar så länge finns det också traffikingoffer och sexslaveri. Han menar att det behövs regeringsinitiativ mot Handeln med kvinnor och barn för sexuella ändamål

 

Jens Orback berättade om att det finna 4 miljoner kvinnor och barn i världen en halv miljon i Europa som köps transporteras och säljs och ställde frågan - Hur gör vi för att ändra detta?

Trots att Sverige sexköpslag är en av det bästa verktygen som genomförts så ifrågasätts starkt.

Det är aldrig ett eget val att vare sig bli prostituerad eller bli såld som sexslav . Vi måste ändra attityder i samhället, arbeta med lag som normgivande, jobba opinionsmässigt och globalt


Framtidens transportsystem ? en utmaning för hållbar tillväxt och miljön

Är transporterna för billiga? Varför kostar en vattenflaska från Italien i livsmedelsaffären 6.90kr och en lika stor flaska med vattnen från Sverige 12.50? Är Svenskt vatten så mycket nyttigare, bättre, godare så att du för miljöns skull är vilig att betala nästan det dubbla? Varför kostar inte transporterna någonting på en vara? Är det protektionism att vilja lägga på en kilometer skatt även på varor i livsmedelsbutiker? Sådana frågor diskuterades idag på en träff i Konserthuset vid Hötorget med statliga myndigheter. Du kanske har svaret eller idéer på hur vi ska klara av klimatförändringarna i framtiden


TI automotive i Lidköping

TI automotive

Stundtals hetsig diskussion om anställningstrygghet, kompetens och miljökrav när Carina Ohlsson och jag besökte TI Automotive i Lidköping. Det var mycket imponerande och informativt  Företaget TI Automotive har funnits i Lidköping sedan 1967 och har en välutvecklad och modern produktionsanläggning. Företaget producerar komponenter och system med vätskebärande applikationer främst till fordonsindustrin.

Carina Ohlsson som själv är från Lidköping var också nöjd - Hårda miljökrav har lagt Sveriges industri i framkant, vi måste fortsätta i denna inriktning.

Företagets representanter Peter Andersson och Mikael Welin beskrev hur företaget konkurrenskraft bygger på högteknologiska lösningar och tror att företaget kan stanna kvar i Lidköping i framtiden även om det blir tuffa utmaningar.

Därefter blev diskussioner med Metallklubbens ordförande Anne Unger och SIFs Sören Andersson med flera. Det handlade löner, trygghet och kompetensutveckling med mera. Dessutom beskrev Anne Unger sina åsikter om orättvisan med högre a-kasseavgifter och lägre ersättningar till sjuka och arbetslösa och att hon skrivit både till Sven-Otto Littorin och Fredrik Reinfeldt.


lägre ersättning i a-kassan - slår mot de som har det sämst

l?gre ers?ttning i a-kassan - sl?r mot de som har det s?mst

Angrip arbetslösheten - inte de arbetslösa!

Den moderatstyrda regeringens jobbpolitik går ut på att försämra för de arbetslösa genom att sänka a-kassan. Det pressar ner lönerna och ökar klyftorna.  Sverige mår bäst om vi håller ihop. Nya jobb skapas genom satsningar på utbildning, företagande och framtidsbranscher, en stark ekonomi och fokus på dem som står längst från arbetsmarknaden.

Vi är ett litet land och måste konkurrera med kunskap och kompetens.

Inte med låga löner och otrygghet!


Regeringen vill hindra Alma på Byggsoft

Alma p? Byggsoft

Regeringen hotar Skövdeföretags utveckling och hindrar utbildning i bristyrken!
"Yrkesutbildning som leder till jobb!" Så rubricerar Skövdeföretaget Byggsoft sin verksamhet som erbjuder en individbaserad grundutbildning i olika byggjobb. I det här fallet finns relevans i företagets självberöm. Sådana yrken är något som Sverige snart lider en skriande brist av, och ansökningstrycket på Byggsofts utbildningar enormt. Men företaget oroar sig över framtiden - den borgerliga regeringen skär drastiskt ned på utbildningsplatser, vilket hotar företagets goda tillväxt.- Den borgerliga regeringens politik är inte bara skadligt för Sveriges arbetskraftsbehov och kunskapsutveckling, utan för även lokala entreprenörer. 
Ansökan till Byggsoft sker genom KomVux och Arbetsförmedlingen, som utvecklat ett fint samarbete med företaget för att få in arbetslösa och ungdomar in på utbildningar som resulterar i ett konkret och på arbetsmarknaden hett efterfrågat yrke.  Det här är en typ av företag som vågar tänka nytt vad gäller utbildning, arbetsmarknadens behov och elevers möjligheter, och det tycker jag vi måste backa upp. Därför är det förkastligt när den borgerliga regeringen sätter krokben för en verksamhet som gynnar såväl arbetsmarknadens behov, ett lokalt företag, minskar arbetslöshet och ökar framtidsutsikterna för så många. Att inte utbilda byggarbetar nu är att medverka till den löneglidning som uppstår vid bristyrken, det kan äventyra Svensk ekonomi. Men det viktigaste av allt är att det hindrar individen att skaffa sig en bra utbildning

http://www.byggsoft.se/


ssu vill inte ha sämre schema

ssu

SSU i Skövde vill inte ha endast 80 minuters lektioner

När jag besökte SSU-klubben i Skövde var de upprörda över att det fanns ett förslag på att endast ha 80minuters lektioner på gymnasiet. ? vi orkar inte plugga matte så lång tid, - Varför måsta alla lektioner vara så långa, - detta kanske fungerar på små skolor men inte hos oss, - det blir korvstoppning utan att vi lär oss för livet. Det var några av kommentarerna från SSU ungdomarna. De kom fram till att starta en namninsamling mot förslaget. Jag gillar när de engagerar sig för det som de tror på. STÅ PÅ ER

Här syns Jakob, Jonas, Johan och Amanda


RSS 2.0