Jag tycker fortfarande att 38,1% av väljarkåren är en mycket bra siffraJag ser en leende Maud i DN på en färgbild, samtidigt skriver tidningen att centern tappar stöd. Inte så konstigt med tanke på hur de betett sig den senaste tiden.

Vad jag tycker är märkligt är att moderaterna går fram trots att Reinfeldt syns så lite. Eller kanske tack vare att han syns så lite och tar så liten del av ansvaret för att styra landet som han fortfarande är populär.

Eller också är det så att folk helt enkelt tröttnat på solidaritet och rättvisa. De vill ha större skillnader och är nöjda med att "bara" de själva fått det bättre. I så fall är allt frid och fröjd, vi har den regering som vi förtjänar

Den rödgröna alliansen vissas i tidningen med en svartvitbild.

Stödet för Socialdemokraterna är 38,1 procent, Det är bra men inte tillräckligt bra. Vi måste bli bättre på att höras och synas. I det arbetet kan alla hjälpa till. Det är inte bara Mona och Ibbe som ska synas. Vi alla kan göra betydligt mer än vad vi gjort hittills.


kärnkraftskramaren Maud Olofsson

Regeringen var inte intresserad av att få fram en långsiktig blocköverskridande energiöverenskommelse. De valde att dra sig ur samtalen. Vem hade trott något annat? Nu när centern har sålt bort sitt starkaste kort, det enda som skilde ut dem från de andra borgerliga partierna. Klart att de inte bara några veckor senare ändrar sig igen.

Maud och hennes blåa gäng var inte beredda att rucka på sin överenskommelse om kärnkraften. Det hela var upplagt så att det gällde att acceptera deras överenskommelse eller ingenting. Maud Olofsson har inte ens fått tillräckligt förhandlingsmandat, eller också har hon inte velat. Hon var inte beredd att ändra på någonting.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet hade gärna fortsatt samtalen för att kunna nå en bred överenskommelse om energi- och klimatpolitiken. Men i förhandlingar måste man ge och ta, det kunde inte Maud Olofsson. Oppositionen var beredda att kompromissa ifall helheten blir bra. Men nu visar det sig att regeringens vilja till samtal bara ver ett spel för gallerierna, ett politiskt spel. Regeringen försitter chansen att nå en blocköverskridande överenskommelse och därmed också möjligheten att ge långsiktiga besked till svensk industri och villkor för omställningen av ett hållbart säkert energisystemet.


Gulligt med bröllop men vart tog jobbfokus vägen


Jag gillar bröllop, det är jätte kul med fester, jag är själv vigselförrättare så jag får vara med om många lyckliga stunder när två blir ett.

Och visst det ger många hotellnätter och tjänstesektorn kan få sig ett uppsving tack vare ett kungligt bröllop men det räcker inte för att rädda Sverige ur jobbkrisen

Fredrik Reinfeldt var så glad att slippa frågor om industrikluster och SAAB att han pratar om att "kärleken har segrat" och att i en ganska dyster stund" tänder detta ett ljus av hopp".

Fredrik Reinfeldt vill inte inse att det inte bara går att byta tjänster med varann och vifta med flaggor åt Viktoria och Daniel. Det är bra om vi kan vända pessimismen. Men vi måste även fortsätta vårt industrikunnande i landet och vi måste fokusera på jobben

Men de borgerliga pr-människorna firade säkert lite axtra igår, eftersom det kungliga bröllopet passar perfekt för den egofixerade, sköt sig självpolitiken som den borgerliga regeringen står för


lätt och billigt att säga upp personal


Kan Maud bedöma en affärsplan?


Regeringen har misslyckats med jobben. Sedan september har 100 000 personer varslats. Och regeringen sitter bara passivt i Rosenbad och tittar på medan arbetslöshetssiffrorna stiger. De säger att det blir en lång vargavinter, att det blir ett jävla skitår, men säger att de inget kan göra åt det.  Nu krävs ett brett investeringspaket för att ta Sverige ur krisen. Vi har lagt förslag i riksdagen som skapar 100 000 möjligheter till jobb och utbildning genom investeringar i forskning, infrastruktur och gröna jobb. Sverige kan bättre.  
Sveriges välstånd kan inte byggas med hushållsnära tjänster. Den industriella kompetens som Sverige har måste överleva och utvecklas under krisen. Vi socialdemokrater tänker inte låta svensk fordonsindustri gå under. Den industriella kompetensen måste tas tillvara. Regeringen har misslyckats med jobben.   Det är ju uppenbart att statsministern inte anstränger sig tillräckligt (han har väl mycket att tänka på nu när han blivit informerad om förlovning) .
Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson påstår att SAAB bara är ett varumärke. Regeringen pratar hellre om GM:s ansvar för SAAB än sitt eget för Sverige. Detta för att dölja sitt eget misslyckande med jobben.

Maud Olofsson måste göra tre saker: 1) Leva upp till löftena om forskning och lånegarantier som vi var överens om före jul 2) Investera i utbildning för dem som jobbar i fordonsindustrin och 3) Lägga fram ett brett miljöbilspaket. Och hon måste sluta att prata ner värdet på enskilda företag och skylla ifrån sig.   Vi har under hösten föreslagit nya exportsatsningar, nya forskningsprogram, nya utbildningsprogram och ett nytt miljöbilsprogram. Allt detta har regeringspartierna sagt nej till, och röstat nej till. Regeringen misslyckas med jobben.

" Den tidigare analysen att staten inte är någon kompetent ägare till Saab är förmodligen helt riktig. Ändå anser sig näringsministern vara mer kompetent än bilföretagen när det gäller att bedöma om Saabs affärsplan håller eller" inte skriver utredaren Roger Mörtvik


http://www.utredarna.nu/


De kommer att ge sig, nu lovar de mer pengar till de arbetslösa...


Steg för steg kommer regeringen få ge sig. Hittills har de sagt nej, nej nej till krispaket för jobben, nej ytterligare åtgärder för de arbetslösa, nej till ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, nej till ersättning till de som studerar, nej till stimulansåtgärder i form av höjt barnbidrag och bättre villkor till pensionärerna. Men....

Steg för steg har de fått ge med sig. I höstas var det nämligen omöjligt för regeringen med krispaket eftersom de påstod att deras budget var tillräcklig. Motvilligt tvingades de lägga ett krispaket strax före jul. Dessutom tvingades till ytterligare en proposition i januari.

Så trots att de låter hårdnackade om att det måsta vara större skillnad (de menar "arbetslösa måste bli fattigare för att söka jobb") så kommer de att så sakteliga att ge med sig.

Dagens besked från Maud Olofsson är ytterligare en reträtt och de lovar nu mer pengar till de arbetslösa. Så om vi är tillräckligt ihärdiga kommer det att ställa upp även på SAAB.

Så det finns hopp....

Det är viktigt eftersom det inte enbart handlar om Trollhättan - det handlar om Göteborg och Södertälje, Umeå och Oskarshamn, Skövde och alla andra av det hundratal orter i Sverige som bidrar till vår fordonsindustri.

Vi har hela tiden sagt att regeringen måste vara aktiv för att hitta en framtida ägarlösning - och då kan man inte börja med att utesluta saker. Vi har aldrig förordat ett statligt ägande av SAAB, men har heller inte velat utesluta detta. Den här krisen är så djup, så de regeringar som är pragmatiska - som samlar olika aktörer för att hitta lösningar - kommer att klara sina länders intressen bäst - inte de som av ideologiska skäl vill fly sitt ansvar eller är inriktade på konfrontation och spel om vems fel krisen är i stället för att utveckla nya jobb. Regeringen avfärdade också SAAB:s rekonstruktionsplan redan samma dag som den presenterades. Det har försämrat möjligheterna att hitta en väg vidare.

Men nu låter det annorlunda, de kommer att tvingas till att ställa upp för industrin för jobbens skull


Öppet brev till borgerliga riksdagsledamöter i Västsverige


Framtiden för Västsveriges fordonsindustri


Västsverige har en fantastisk industriell kompetens med stora möjligheter inför framtiden. Fordonsindustrins storlek, gedigna produktionskunnande och kedjan av produktionsutveckling, underleverantörer och slutleverantörer är viktiga för Västsveriges tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. I förlängningen är Västsveriges fordonsindustri viktig för hela Sveriges tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.


Nu behöver staten bidra till strategiska investeringar som stärker långsiktig konkurrenskraft. Miljö- och säkerhetsarbetet måste vara i fokus. Sverige kan behålla tätpositionen inom fordonsindustrin och fortsätta att vara ledande inom miljö- och säkerhet vilket kräver ökade investeringar i utbildning, forskning och utveckling. Det industriella kunnandet får inte riskeras. Vår konkurrenskraft måste bibehållas. Det krävs också efterfrågestimulanser som skrotningspremie och miljöbilspremie. Regeringen måste verkställa 28-miljardersprogrammet med bl. a lånegarantier. Ett besked behövs från regeringen för att öppna för nya lösningar och nya ägare, och att man tror på industrin och svenskt industrikunnande.


Socialdemokraterna i Västsverige ställer nu ett antal krav på regeringen och den borgerliga majoriteten i riksdagen för att stärka fordonsindustrins konkurrenskraft genom att:

 • Ge besked om lånegarantier. Regeringen måste leva upp till sina löften.
 • Utnyttja möjligheterna i EU-samarbetet, bl.a. globaliseringsfonden
 • Forcera investeringarna i fordonsforskningsprogrammen. Vi vill investera 500 miljoner kronor per år med en extra satsning på 250 miljoner kronor 2009.
 • Genomför ett Miljöbilspaket med efterfrågestimulanser med miljöbils- och skrotningspremie
 • Öka investeringarna i infrastruktur med två miljarder per år.
 • Investera i utbildning och kompetens. Anställda måste rustas inför framtiden, omställning underlättas och lågkonjunkturen utnyttjas.
  • 6 000 vidareutbildningsplatser för anställda inom fordonsindustrin.
  • Spetskompetenslyft på 20 000 platser för att möta varselvågen och ta vara på befintlig kompetens
  • 50 000 nya platser inom högskola, KY, arbetsmarknadsutbildning, komvux/yrkesvux, utbildningsvikariat
 • En fungerande a-kassa för trygghet i omställning

Detta är konkreta förslag för att stärka svensk fordonsindustri och konkurrenskraft. Mot detta står den Moderatledda regeringens passivitet och ovilja. Det som nu krävs är ledarskap och beslutsamhet. Socialdemokraterna har ett program för åtgärder. Vilka initiativ tänker borgerliga politiker i Västsverige vidta?

Vad vill du som borgerlig riksdagsledamot göra för att möta krisen i fordonsindustrin? Det är bråttom!Socialdemokraterna i Västsverige (antaget av rep.skapet på Viskadalens folkhögskola i helgen)


Ack Värmeland du sköna....Socialdemokraterna i Västsverige lyssnade på partidistiktet i Värmlands ordförande Ann-Kristin Johansson och diskuterade hur en eventuell regionbildnig ska ske i framtiden. "Härliga Värmland, välkommen till Väst" (var min ingång i samtalen)

Olle Ludvigsson för löntagarnas EuropaViktigaste Europafrågan just nu: Jobbkrisen och finanskrisen är det självklara svaret för mig. Jag befinner mig mitt i den just nu. Viktigast är de fackliga fri- och rättigheterna och industrins möjlighet att konkurrera på goda villkor. Sen givetvis också miljö- och klimatarbetet.

Vädjan till Regeringen BYT strategi, tala inte illa om SAAB, då blir det etter värre


Regeringens retorik bidrar till att framställa Saab som ett sjunkande skepp - vilket gör att den spännande framtidsplan som GM presenterat inte kommer fram i ljuset, det menar bilanalytikern Matts Carlsson, enligt TT

"- Vi har sett leverantörer som inte vill leverera för att de inte vet om de får betalt. Då stärks osäkerheten, och den förstärks även av en hårdnackad hållning från näringsdepartementet, där man talar om Saab som ett bolag som inte gått med vinst på 20 år och som gör produkter som ingen vill köpa, säger han"

Om Saab ska räddas krävs ändrad retorik och att olika aktörer slutar att agera i egen sak, anser Carlsson: Regeringen kan inte använda varvsindustrin som exempel och den måste sätta sig in i den affärsplan som Saab presenterat och bedöma den.

GM har ju inte begärt att få rena pengar, utan garantier, om deras plan inte skulle fungera. Den amerikanska staten ställer ju också upp med garantier.

Totalt HOTAS 140 000 jobb som finns inom svensk fordonsindustri,

Det vore bättre med en förlängd miljöbilspremie och ny skrotningspremie, utbildningssatsningar för dem som drabbas av varsel eller uppsägning samt större och tidigarelagda investeringar i fordonsforskning.

Varför lever regeringen inte upp till sitt eget löfte om lånegarantier på 28 miljarder till svenska biltillverkare? Vi kommer att producera fordon i Sverige också framöver.

Inget bilföretag i världen går ju bra nu under finanskrisen och lågkonjunkturen. Därför gäller det för Saab att ha tålamod. Får man ordning på Saabs balansräkning kan man snabbt komma ur rekonstruktionsförfarandet.

Men något tålamod har inte den borgerliga regeringen, de talar om SAAB som om det bara vore ett varumärke men det är ju människor av kött och blod, det är kunnande, skicklighet. Nu behövs handlingskraft, mod och styrka


Utbildning till varslade och arbetslösa


De statliga samordningsmännen, som fått göra det som de nedlagda länsarbetsnämnderna skulle ha gjort, har lagt fram en rad förslag på hur den ökade arbetslösheten och varslen ska kunna mildras. Ett av förslagen gäller utbildningsprogram och möjlighet till ekonomisk ersättning för dem som går utbildningar. De syftar till att förbättra den industriella konkurrenskraften genom utbildning. Och nu kommer frågan i ett aktuellt läge. Det finns en stor uppslutning inom fordonssektorn inklusive underleverantörerna om behovet av utbildningsprogram. Den gemensamma utgångspunkten är att det behövs satsningar i svensk industri för att kompetensutveckla personal. Därigenom säkras tillgången på kvalificerad arbetskraft inför en kommande konjunkturuppgång. Fler kommer ju att vilja studera över huvudtaget framöver.

Jag har ställt en fråga (interpellation) till Maud Olofsson om detta, hon i sin tur har skickat frågan vidare till Lars Lejonborg. Idag ska han svara mig och det blir debatten i Riksdagen ca.9.45 (beroende hur lång debatten innan min blir)


JOBBEN; JOBBEN; JOBBEN


Var har arbetslinjen tagit vägen? Var det inte så att den blå alliansen gick till val på att skaffa fler jobb? Nu låter det annorlunda, nu är det plötsligt billigare för staten att låta folk gå arbetslösa än att göra allt som står i deras makt för att rädda jobb. Dessutom sa den blå alliansen att det måste vara större skillnad för de som har ett jobb och de som inte har det. Därför sänkte de a-kassan, försämrade villkoren och såg till så att de som är arbetslösa betalar högre skatt än de som jobbar. Nu ska alltså Saab-arbetarna straffas för att de förlorar sina jobb. Maud Olofsson skopar ut SAAB trots att Saabs vd Jan-Åke Jonsson säger att General Motors affärsplan är bra för både GM och Saab. Men Maud och hennes kompisar i säger att Trollhättan bör ägna sig åt något annat än bilar, att det skulle vara GM som gillrat en slags fälla som Mona Sahlin fallit i.

Men om regeringen varit handlingskraftig och inte så handlinsförlamad som de framstår som så hade de agerat annorlunda. Regeringen måste ge besked om lånegarantier, forcera investeringar i fordonsforskning, genomföra ett miljöbilspaket med stimulanser som miljöbils- och skrotningspremier och öka investeringarna i infrastruktur med två miljarder per år.

Maud Olofsson har dessutom farit med osanning om lånen som Saab sökt hos Europeiska investeringsbanken. Saab har sökt EIB-lånet och GM har sagt att man är beredd att skjuta till pengar. Regeringen haft full insyn i affärsplanen för Saabs framtid. Där ingår att GM ska skjuta till cirka 3,5 miljarder kronor och regeringen garantera närmare 5 miljarder kronor i lån hos EIB. Ändå står Maud på presskonferenser och säger motsatsen.

Om regeringen vill ha in skattepengar för att klara vård, skola, omsorg borde de se till så att folk har ett jobb att gå till.


SAAB arbetarnas kunskaper behövs

Svensk bilindustri kan bli världsledande i energieffektivitet, säkerhet och miljöanpassning. Vi måste inse att här krävs handlingskraft, forskning, gemensamma ansträngningar och resurser.

 Istället för att förneka problemet och tala ned de svenska biltillverkarna skulle regeringen ha kunnat ge besked om stöd och investeringar för att utveckla jobben inom fordonsindustrin. Beskeden dröjer fortfarande och det försvårar allvarligt att hitta en hållbar lösning framåt.

Nattens besked från GM kanske var det som förväntades i USA om att bilindustrin som begär stöd från staten ska visa på handlingskraft och bevisa att jobb ska behållas i USA. Ett besked om att SAAB ska fortsätta i egen regi, rekonstrueras. Nu kan regeringen agera Ingen kan eller ska ge upp nu "Det är klart att det är ett kärvt läge. Men jag skulle kunna stå här och säga att det är slut, och det är det inte, säger Paul Åkerlund, ordförande för IF Metall på Saab i Trollhättan".

Nu måste det finnas ledarskap, ett ledarskap som inger hopp och framtidstro. Trots ovissheten försöker han vara optimistisk: På något sätt ska Saab överleva. Regeringen måste ha mod att tro på att bilindustrin kan fortsätta utvecklas när vi väl kommer ut ur den finansiella krisen. Det kan vara en jättechans för Saab om företaget blir fristående men det innebär stora utmaningar. Tyvärr saknar den borgerliga regeringen ledarskap. De själva påstår att de har otur nu igen men att deras politik egentligen är bra. Sanningen är ju den att de kan bara regera i högkonjunktur, och då ägnar de sig åt att öka klyftorna genom gigantiska skattesänkningar för att stå tomhänta i lågkonjunktur. En tomhänt regeringen som säger att de inget kan göra och som alltid har otur ger inte SAAB och bilklustret i Västra Götaland ger inte rätt signal just nu


Tio procent arbetslöshet och 190 miljarder i offentliga underskott, ja det är ett NÖDÅR


Dagens prognos från SEB Nordic Outlook är bedrövliga. Nu krävs handlingskraft och inte passivitet. Krisen måste bekämpas nu, det går inte som att säga som finansministern att vargavintern blir så lång så vi ska inget göra nu. Tvärtom görs det inget nu blir det ätter värre.  

En arbetslöshet på över tio procent kan inte hänskjutas till att "vi följer frågan och kanske återkommer" när det blir 200 000 färre jobb och underskott om sex procent (motsvarande ca 190 miljarder kronor).

Den moderatstyrda regeringen påstår gång på gång att ingenting kan göras . Detta är fel. Skippa fler skattesänkningar för dem med goda inkomster och investera istället i jobb och utbildning

Det behövs fler utbildningsplatser, investeringar i bostäder och järnvägar, förbättrad tillgång till riskkapital och sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag, förstärkt köpkraft för barnfamiljer, studenter och pensionärer, förstärkningar till kommunerna samt satsningar för att förbättra tryggheten vid sjukdom och arbetslöshet.  Jag håller med Thomas Östros när han säger - Varje dag som passivitetens politik tillåts råda fortsätter jobbkrisen att fördjupas och underskotten att förvärras.

katrinekielos i ab

http://www.dn.se/ekonomi/trollhattan-haller-andan-1.801009


Nu kör vi igång Skaraborgs (S) jobbkommission på allvar


  

Nu börjar vi vår jobbturné i Falköping.  Socialdemokraterna ser djupt allvarligt på den allt högre arbetslösheten och mängden varsel som drabbat Skaraborg. Därför har vi tillsatt en särskild jobbkommission, som ska turnera i Skaraborg, träffa företagare, arbetsgivare, utbildningsinstitutioner, fackförbund och varslade. vi ska lyssna, analysera samt presentera förslag på satsningar för utbildning och miljö för att mildra krisen.

I Skaraborgs jobbkommission ingår Urban Ahlin från partistyrelsen, Patrik Björck från arbetsmarknadsutskottet, Carina Ohlsson från miljö- och jordbruksutskottet, Birgitta Johansson från regionutvecklingsnämnden och jag

  

Så nu har jag tagit tåget till Falköping och befinner mig på  Lärcenter.

Här ska vi möta förvaltningschef Berit Folkesson som kommer att berätta om hur Lärcenter arbetar och naturligtvis diskutera med lärare och elever


Sedan ska vi till "Bruk för alla" som kommer att berätta om det sysselsättningsprojekt de bedriver för de som inte kommer in på den reguljära arbetsmarknaden.


Sist i dag blir det varseldrabbade Arkivator för träff med både företagsledning och fackförbund


Visst minns jag besöket som Urban fick i april förra året


Han (Urban) har ju alltid så mycket att göra och reser hit och dit hela tiden.

Så när Carina Ohlsson och jag satt på en uteservering på Drottninggatan en onsdagskväll och vi fick se Urban komma gående ropade vi glatt på honom eftersom vi inte setts på ett tag. Först låtsades han som att han inte såg oss och stirrade rakt fram men sedan skrattade han och kom och satte sig hos oss. Vi pratade en stund om lite av varje, om sådant som hänt hemma i Skaraborg och sådant som hänt i riksdagsgruppen. Sedan ringde det i Urbans mobil och det är ju inte ovanligt, det ringer ju i våra mobiler också stup i kvarten. Men den här gången var det Urbans republikanske kompis från USA. Han ville ansluta till vårt sällskap och det hade vi inget emot. Vi åt ihop alla fyra och pratade om sommarplaner och allmänna grejer. David sa att han uppskattade Urbans engagemang mycket och att de känt varandra länge.

Urban berättade att ha skulle upp tidigt eftersom han skulle sticka till Vitryssland på morgonen och vi blev inte förvånade även om jargongen är den:

"va ska du dit och göra nu igen?" - säg det sa Urban med ett leende.....
svd


S stärkt i Göteborg, Heja Hultén


Visst är det kul när opinionsmätningar går uppåt. Särskilt som borgarna trodde att de skulle lyckas köra in en kil i samband med kärnkraftseländet. Men den överenskommelsen är det nog centern i allmänhet och Maud i synnerhet som förlorar på.

Extra kul är det att Socialdemokraterna stärkt sin ställning i Göteborgsområdet som även omfattar kranskommunerna.
Allra starkast ser partiet ut att vara i Göteborgs kommun.
Extra kul för Annelie Hultén som just axlat arvet efter Göran Johansson och där många trott att det kan bli tufft för henne. Det blir det säkert också men det börjar ju bra och Annelie är värd gott betyg och råg i ryggen för att ta sig an utmaningarna.

svd

dn

gp


Ska vi borra sönder bergen som Schweizerostar?


 Det vore bra om vi kunde få ett nyanserat samtal om energifrågan där vi ser att våra gemensamma ändliga resurser inte kommer att finnas kvar i all evighet utan att vi måste finna alternativ som håller över tid.

En sak som inte diskuterats den här veckan särskilt mycket är uranbrytningen. Svenska folkets har i stället blivit i pumpade att kärnkraften är ren.

Hur rent är det att dö i cancer för att ha jobbat med uranbrytning i Ranstad utanför Skövde? Hur schyst är det att säga nej till uranbrytning i Sverige och köpa från andra håll i världen.

Hittills har vi kunnat säga nej till brytning i stor skala med hänvisning till att kärnkraften är en parentes i Sverige och ska fasas ut allteftersom de blir uttjänta och förnybar energi kan tillföras. Nu aktualiseras frågan på nytt eftersom den borgerliga regeringen gett klartecken till tio nya kärnkraftverk.

Sverige importerar uran från andra länder, där det oftast är ursprungsbefolkningar som blir lidande - aboriginer i Australien, indianer i USA och Kanada och afrikanska folk i Niger, Gabon och Namibia. Stora landarealer ödeläggs på grund av uranbrytningen. I Rössinggruvan i Namibia gör man av med omkring tio miljoner ton koncentrerad svavelsyra varje år. Dessutom förbrukar anläggningen 40 000 kubikmeter vatten per dygn - detta i Namiböknen, ett av jordens vattenfattigaste områden!

Många gruvarbetare drabbas av lungcancer på grund av radongasen och riskerar att få andra sjukdomar av olika slag. Fiskar och vilda djur, som människan levt av sedan urminnes tider, får i sig radioaktiva isotoper som anrikas i näringskedjan och slutligen når människan.


Två dagar i Bryssel får räckaJag är i allra högsta grad Europavän och vill att vi ska samarbeta mer, inte mindre.
Nu har jag varit på möte mellan budgetutskottet och den nationella finansutskotten om krisen
viktigt men det blir väldigt många tal...

Mona, Peter, Maria och Lars - STÅ PÅ ER,


Nu kommer många borgerliga egoister göra allt för att skriva ner, svärta ner och kleta elände på den röda alliansen.

Det gäller att håll i och hålla ut. Vi som vill ha en regering som sätter rättvisa och solidaritet före ökade klyftor och försämrad trygghet måste bli bättre på att ställa upp och hålla ihop.

För säga vad man vill om högern men duktiga på att blogga, skriva ledare, stå upp för sina ledare är de. De är alltid otroligt snabba med att klanka ner på våra alternativ och sluter upp bakom Borg, Reinfeldt och Olofsson.

Vi socialdemokrater är alltid betydligt mer självkritiska, lägger pannan i djupa veck och problematiserar mer. Inget fel i att problematisera. Men ska vi vinna väljarnas förtroende får vi minsann bli bättre på att lyfta upp fördelarna med en rödgrön allians före en blå.

Till exempel är det alldeles utmärkt att en rödgrön regeringspolitik ska pröva allt ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv. Varje rödgrön arbetsgrupp har dessutom i uppgift att ta fram förslag som ska motverka diskriminering. Allt i Sverige måste handla om jobbfrågan. Det är ett slöseri om välutbildade människor inte får jobba inom det område de är utbildade för.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2447081.svd

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=11742

dn.se

sämre ersättning om du varit föräldraledig


Upp och ner och upp igen!!


Inte så tokigt att få 40,2% i en opinionsmätningen i Expressen, förhoppningsvis börjar Svenska folket inse att högeralliansen ridit på högkonjunkturen, att deras politik inte leder till nya jobb bara ökade klyftor. Sveriges största tillgång är människors vilja och möjlighet till arbete. Men regeringen sänker skatten istället för att satsa på jobben.

I år lånar regeringen till att sänka skatten för dem som tjänar bäst med 12 000 kronor.  

Regeringens passiva och oansvariga politik fördjupar krisen. Arbetslösheten är redan högre nu än för två år sedan.

Vi socialdemokrater vill investera Sverige ur jobbkrisen: småföretag, gröna jobb, utbildning, välfärdsjobb och ökad trygghet för hopp och framtidstro.

Vi vill ta ansvar för Sverige. Sunda offentliga finanser kräver investeringar i fler jobb nu; annars riskerar vi stora framtida underskott.

Sverige har goda förutsättningar. Utnyttjar vi de här åren rätt kommer Sverige nå nya framgångar. Nu ska också arbetsgrupperna mellan s, v och mp sätta i gång på allvar i och med träffen på Bommersvik.

om träffen på Bommers i DN

om 40,2 i Expressen


Bättre kan vi

 

Sverige har goda möjligheter till en stark ekonomi och nya jobb. Men jobbkrisen och regeringens passivitet slår hårt mot vårt land. Varje dag kommer besked om nya varsel och stigande arbetslöshet.

Den moderatstyrda regeringen tog över en stark ekonomi. De sa att fler jobb var deras viktigaste fråga. De hade en historisk chans att investera i det som bygger Sverige starkt men istället prioriterades sänkt skatt. Mest för dem som tjänar bäst och redan har mest.

Men nya orättvisor löste inte Sveriges problem och den moderatstyrda regeringens politik har inte fungerat. På två år har antalet arbetslösa blivit över 20 000 fler. Särskilt ungdomarna är hårt drabbade. Sverige har nu den nästhögsta ungdomsarbetslösheten i hela EU.

En halv miljon löntagare har redan trängts ut ur a-kassan - samtidigt som jobbkrisen fördjupas för varje dag. Socialbidragen ökar redan nu i två tredjedelar av alla kommuner.

Trots att krisen förvärras för varje dag så står regeringen passiv. Varje ny dag i passivitetens tecken fördjupar jobbkrisen och leder till större underskott.

För oss är det självklart att nya jobb går före stora skattesänkningar. Vi säger nej till regeringens politik att låna till skattesänkningar till dem som tjänar bäst.

Vi vill se en politik för fler jobb genom entreprenörskap och företagande.

Vi vill investera i mer utbildning och forskning. Vi vill investera i gröna jobb och i välfärden. Och vi vill bygga trygghet för hopp och framtidstro.

Det är i de små företagen framtidens jobb växer fram. Därför måste villkoren för entreprenörskap stärkas. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för de små företagen. Vi vill stärka tillgången på riskkapital och vi vill korta myndigheternas betalningstider.

Vårt näringsliv ska stå starkt när uppgången kommer. Därför ska vi möta krisen med en bred investering i en starkare utbildningslinje. Vi vill investera i 50 000 fler utbildningsplatser än regeringen. De av oss som förlorar jobbet ska ha goda möjligheter till att utveckla sin kompetens och stärka sin konkurrenskraft.

Vi vill bygga Sverige för framtiden genom att investera i de gröna jobben. Ett Sverige som är mer rättvist och hållbart. Vi måste bygga billiga hyresrätter, bygga om miljonprogrammen, rusta upp nerslitna skolor och investera i järnväg och kollektivtrafik. Vi vill också satsa på en smart bonus som skrotar ut de gamla smutsiga bilarna och ersätter dem med miljöbilar.

Vi vill också investera i välfärden. Vi tillför fem miljarder kronor extra till välfärden. Nu måste också regeringen lämna besked. Annars betyder jobbkrisen en kvalitetskris i välfärden. Det behöver inte ske. Men då krävs handling nu.

För att bryta krisen behöver vi också investera i trygghet för framtidstro. Regeringen har skapat en ny otrygghet. Då minskar konsumtionen och arbetslösheten stiger. Vi måste bryta otrygghetens negativa spiral. Vi vill förbättra för barnfamiljer, pensionärer och studenter. Vi vill sänka kostnaden för a-kassan så att fler kommer med. Vi vill förbättra villkoren för dem av oss som blir sjuka eller förlorar jobbet.

Regeringen skyller sitt misslyckande på finanskrisen. Men det var regeringen som trängde ut en halv miljon människor ur a-kassan. Det är regeringen som har avvecklat tre fjärdedelar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Och det är regeringen - inte finanskrisen - som har satt stora skattesänkningar före en politik som skapar jobb.

Vi socialdemokrater tror på Sverige. Vi tar ansvar för Sverige. Vi vill föra Sverige ur krisen och vända utmaningar till möjligheter. Vi sätter jobben först.

Sverige kan Bättre.


Visst ska det byggas hotell och konferensanläggning i Skövde, men kommunen ska använda sina skattepengar till skolor, äldreboende och service

Jag är definitivt inte emot att det bygga Arenor B, C eller D (ett hotellprojekt med konferensanläggning har arbetsnamnet Arena B i Skövde).

Men om det nu är så lönsamt som många hävdar i debatten så är det väl bara sätta igång att bygga för de privata företag som vill satsa. Om de tror på projektet oh tror att de får tillbaks sina investeringskostnader så förstår jag inte varför de vill att kommunen ska använda skattebetalarnas pengar till att bygga. Låt det bli en marknadslösning

Socialdemokraterna är inte emot en andra etapp om privata intressen vill bygga det hela. Då kan vi sälja marken. Men vi är inte beredda att ställa upp med några kommunala driftmedel.

Vi socialdemokrater är glada över det Arena bygge som nu pågår. Vi får äntligen ett familjeband värd namnet och det är bra att den tidigare Arena tillslut fick sin garderob.

Personligen är jag inte nöjd med att vi inte längre får något utebad.  Även de barn och ungdomar som blir kvar i stan på sommaren borde få bada i ett utebad. Men den striden får jag fortsätta ta både med mina partikamrater och de borgerliga partierna som styr kommunen.

Men när det gäller hotell och konferensanläggningen är jag nöjd med att socialdemokraterna igår beslöt att inte vara emot något Arena B bygge om det sker i privat regi.


Finns centern, eller är de bara ett litet eko från moderaterna?

Dagens utspel innebär ökad osäkerhet för industrin. Att bygga tio nya reaktorer är inte en seriös utgångspunkt för breda energisamtal.


Det behövs en snabb utbyggnad av den förnybara energin - inte en dyr och långsam utbyggnad av kärnkraften. Regeringens besked om tio nya reaktorer innebär att investeringarna i det förnybara, vind och kraftvärme på sikt även vågkraft, blir dyrare på grund av brist på investeringskapital. De konkreta utbyggnadsplanera för el från kraftvärme ger10 TWh redan till 2015 och Svensk vindenergis prognos är 25 TWh ny vindel till 2020.


 Regeringens kompromiss bygger på en massiv elexport från Sverige till Tyskland och Polen. Nya elkablar ska byggas för att klara detta. Det är en seger för kraftindustrin som nu kan bygga subventionerad svensk vindkraft och kraftvärme men även ny svensk kärnkraft och sälja den till tyska priser. Förlorare är den svenska basindustrin. Kraftföretagen kommer alltid att sälja där de får högst pris och det som sätter priset i Europa idag är kolkraften. Vi vill prioritera den nordiska elmarknaden. Vi prioriterar därför utbyggnad av ny energikapacitet framför ytterligare kablar till kontinenten.


Borgarnas utspel är mest inriktat på att försöka splittra arbetarrörelsen det säger Stefan Löfven, ordförande i IF Metall, han är rädd för att alliansens energiuppgörelse mest är en taktisk manöver, enligt TT
- Han vill nu se förhandlingar med oppositionen och är rädd för att alliansen satsar för mycket mot en europeisk elmarknad.

- För IF Metalls del är det tillgången till el som är det viktiga, påpekar han. Det måste säkerställas att vi i Sverige har ett nyttoöverskott.

- Det finns utrymme för förhandlingar nu mellan alliansen och oppositionen.

- En annan fråga som han tycker är viktig är hur vi ska få fram fler aktörer på den svenska elmarknaden. I dag är det de tre stora, Vattenfall, Eon och Fortum, som sätter priset. Det finns ingen konkurrens.http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2614904_


http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2617762


Något klokare.....


Efter besöket på universitetet i Famagusta fick vi se den gamla staden och var den Svenska FN styrkan varit placerad 1963. Sedan fick vi se "den döda staden" en del av Famagusta som är helt stängd och där byggnader stått tomma i 35 år sedan Turkiet skjutit raketer på en av byggnaderna . Det var tragiskt att se att ett så fint område med en fantastiks strand lämnats att förfalla och inte kunnat användas pga stridigheterna.

Vi träffade Utrikesministern Turgay Avci, han beskrev många svårigheter och diskriminering som de upplevde det. Sedan åkte vi till en massgrav där Turkcyprioter blivit mördade och begravda.

Nu har vi gått över greenline och buffertzonen och befinner oss på Södra Cypern. Här började vi med att möta  FNs reperesentant i FN byggnaden (ett gammalt hotell som de hyrt in sig i).

Han beskrev hur dessa 45år av stävan efter en lösning av Cypern har gått i snirklar  Att det arbetar med sex olika grupper med politiska frågor i förhandlingsprocessen  för  att klara av en lösning med två delstater (federalastater) och ett förbund/ en union som ska förena dessa två delstater. Det var ganska upplyftande eftersom det fanns en optimism och en tilltro till förhandlingarna

Med hjälp av Ambassadör Ingemar Lindahl fick en än mer detaljerad beskrivning av hur Cyperns historia påverkas dagspolitiken

Vi har även hunnit med ett möte med Adroulla Kaminara EU-kommissionens hon jobbar med att informerar om EU för att öka förståelsen för EU i såväl Norra som södra Cypern.

Naturligtvis kom vi in på kvinnors rättigheter och fick nedslående uppgifter om att skillnaden mellan män och kvinnor är mycket stor här. Hon ska jobba vidare med kvinnors rättigheter, försöka hindra våldet mot kvinnor och hejda den utbredda prostitutionen och handeln med kvinnor som förekommer i mycket stor utsträckning på både Norra och Södra Cypern.

Nu är vi på den Norska  prio och blir än mer peppade över att en lösning är möjlig


Otroligt intressant studiebesök på Norra CypernVarför kan inte Grekland och Turkiet komma överens om Cypern. Finns det något sådant intresse?

Vad är det för typer av ockupation som denna vackra ö har i sin historia?

Vad hände på Cypern på 60-talet och vad hände 1973,74,75 ?

Vad svårt det blir ju mer man lär sig......
(Var det Tage Danielsson som skrev den svenska översättningen på Casablanca?)


Jag deltar några dagar på ett studiebesök på Cypern. Idag har vi träffat Norra Cyperns utrikesminister och sett universitetet. I morgon ska vi till den södra delen


Stoppa kvalitetsraset. Att vara frisk, en klassfråga?


Sjukvården betyder ofta skillnaden mellan liv och död. När en svårt sjuk person kan

botas, när en allvarligt skadad människa kan läka och återvända till jobbet och när ett förtidigt fött barn kan räddas upplevs det ofta som ett mirakel.  Det är resultatet av ett professionellt arbete av engagerade medarbetare och betydande gemensamma investeringar under många års tid. Målet att alla, inte bara några, ska få ta del av den allra bästa hälso- och sjukvården har drivit på utvecklingen i den svenska sjukvården så att den idag håller internationell toppklass. Hälso- och sjukvården handlar också om att erbjuda en bra vård och omsorg för våra äldre, en kvalitativ hemsjukvård och en väl utbyggd elevhälsa. Alla ska få en god behandling - vården ska vara jämlik och jämställd. Ska folkhälsan kunna förbättras räcker det inte med insatser i sjukvården, det krävs en samlad politik för bättre livsvillkor och minskade klyftorna mellan människor.

Trots de goda resultaten i hälso- och sjukvården finns många brister. Köerna växer, information och service motsvarar inte alltid våra förväntningar och på många håll försämras tillgängligheten. Dessutom varierar kvalitet och tillgänglighet över landet. Ojämlikhet i inkomst och utbildning, brister i jämställdhet och alla former av diskriminering avspeglar sig både i människors hälsa och i tillgången till vård.

Fortfarande gäller att den som är rik oftare är frisk.


Mera Mona, Margot och Marita

Framtidsdagarna fokuserar nu på EU-valet och vi delade in oss i 20 olika temagrupper som belyser EU ur olika perpektiv
Sedan blev det mera jubel för Mona, Margot och Marita våra främsta företrädare i EU
Här syns förväntansfulla Skaraborgare
jens Oback uppmanar oss att samla pnegar till de utsatta på Gazaremsan

RSS 2.0