Reflexen - snygg, smart och synlig!

(null) För att öka medvetenheten om reflexanvändning kampanjar just nu NTF i Skaraborg, Fyrbodal och Väst tillsammans med Västtrafik. 

Det är en viktig kampanj som kan rädda liv i höstmörkret.


Glömska är den absolut vanligaste anledningen till att reflexen lämnas hemma. Hälften av alla unga tycker dessutom att reflexen är för ful för att ha på sig, det visar en ny undersökning som gjorts av NTF Väst.  Läs mer här


Visst det är mänskligt att glömma men då får vi andra hjälpa till att påminna om denna viktiga, snygga, tuffa livräddare. 

Det går ju att ha reflex som bricka, fotband, armbricka, klipps, väska, hängslen, livrem, väst, toffs eller till och med cool reflexjacka. 

Välj själv men använd reflex både för din egen och för andras säkerhet.

Tack till duktiga medarbetare på NTF för att ni lyser upp höstmörkret med denna kampanj. 


(null)
Är du säker i trafiken?

(null)


Så här års ser väl alla till att ha reflexen redo i fickan? Jasså inte, varför då? För att du tror att du syns i trafiken eller för att du tror att du rör dig på ställen där bilar inte ska köra? Vilket fall som helst rekommenderar jag att du ser till att skaffa reflex.

Det är den billigaste livförsäkringen av alla.

Apropå livförsäkring jobbar Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande med att rädda liv i trafiken.


Idag ska vi från NTF ha chefs och ordförandeträff, dvs länsförbundsordföranden och länsförbundschefer mötas för att samråda om det senaste inom trafiksäkerheten. NTF som funnits sedan 1934 arbetar för en ökad trafiksäkerhet med hjälp av Nollvisionens och verka för att Nollvisionen utvecklas, där var och en av oss är aktiv, motiverad och ansvarstagande.


I ett längre perspektiv värnar vi att trafiksäkerhetsarbetet prioriteras höge för en långsiktig hållbar utveckling av transportsystemet. Det handlar om t.ex. stadsplanering, kollektivtrafik, miljö och folkhälsa stärkas.  Den tunga trafiken ska ta sig fram på ett smidigt sätt samtidigt som vi ska värna såväl gående och cyklisters säkerhet och framkomlighet. 


Ett viktigt budskap är att dela på ratten. Dela Ratten är en kampanj med syftet att öka trafiksäkerheten genom att uppmana det svenska folket att dela jämställt på körningen. Undersökningar visar nämligen att endast 15 % av alla svenska par delar helt lika på körningen, trots att statistik visar att män löper tre gånger så hög risk att vara inblandade i trafikolyckor, jämfört med kvinnor.

Extra viktigt att dela på ratten och bilkörningen är det nu när vi börjar närma oss vintern, då det är mörkt, halt och extra svåra vägförhållanden. 


Forskning har visat att andelen trafikolyckor som beror på trötta förare är minst 30 procent. Orsaken till dessa olyckor är ofta för långa körtider. Genom att dela lika på körningen när du är ute och kör med din partner minskar risken för att någon blir för trött betydligt. Dessutom får båda parter körtid och körvana.


Andra viktiga uppmaningar är: Håll hastighet, avstånd och kör nykter.

En tredjedel av alla omkomna omkomna i trafiken har varit onyktra.


En självklarhet just nu är att förbereda för vinterdäcken som ska användas vid vinterväglag 1 december - 31 mars, och dubbade vinterdäck får användas 1 oktober-15 april. (Men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag).


Ser fram emot att träffa mina kollegor inom NTF idag för att fortsätta utveckla trafiksäkerheten och på det sättet rädda liv.


Samspel, samverkan, samförstånd ökar trafiksäkerheten

Gående, cyklister, rullskridskoåkare, bilister, kollektivtrafikanter, yrkesförare, MC-förare, äldre och yngre, män och kvinnor, infödda eller nyanlända. Alla ska kunna ta sig fram i trafiken på ett säkert sätt.
NTF har sedan 1934 kontinuerligt arbetat för att förbättra trafiksäkerheten. En ovanligt pigg och vital 83 åring som ständigt förändras och utvecklas i takt med att samhället och trafiken förändras.

När NTF idag samlas till kongress har nollvisionen funnits i 20 år. Nollvisionen har varit och är fortfarande mycket framgångsrik för att förbättra trafiksäkerheten.
I arbetet hittills har åtgärder inom fordonsteknik och infrastruktur prioriterats med huvudsyfte att människokroppen inte ska utsättas för mer våld vid en olycka än den tål. Men människans beteende och attityd i trafiken är avgörande för att nollvisionen ska nå målet med noll dödade och svårt skadade i trafiken. I det arbetet behövs civilsamhället och organisationer som ökar på kunskapen för alla i trafiken. I Sverige finns en rad olika intresseorganisationer som arbetar med trafiksäkerhet med fokus på människan. NTF är paraplyorganisationen som jobbar med alla trafikslag och menar att samförstånd mellan trafikanterna ökar trafiksäkerheten.

Åtgärder med fokus på människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part måste tas på allvar. Det kan ske genom skolans arbete med trafik, informationskampanjer som dont drink and drive och cykelutbildning för nyanlända för att nämna några exempel

Trafiksäkerhet ska ses i ett perspektiv av långsiktig hållbar utveckling i samspel med frågor om t.ex. miljö, hälsa, tillgänglighet och livskvalitet.
Trafiksäkerheten skall beaktas vid alla beslut på alla nivåer som berör vägtransportsystemet.

En högre prioritet måste ges till människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part i trafiken.
Åtgärder som är inriktade på att utveckla trafikanternas attityder och beteende måste ständigt påpekas.

Det kan ske genom folkbildningen och opinionsbildningen, genom att trafiksäkerhetsutbildningen i skolan och i förarutbildningen ständigt förbättras och det kan ske genom upplysning i nya kanaler med nya metoder.
I huvudsak handlar trafiksäkerhetsarbetet om rätt hastighet, om att få bort alkohol och andra droger, genom utvilade trafikanter, genom bältesanvändning och bilbarnskydd. Dessutom handlar det om samspelet i trafiken. Men det handlar också om acceptansen av trafikregler. Ju fler som varit delaktiga i målsättning för nollvisionen desto fler anpassar sig till de regler som finns för ökad trafiksäkerhet. Det är i det arbetet som folkrörelsearbete och det civila samhället kommer åter igen har en viktig och avgörande roll.

Det kommer att bli en intressant dag med debatt och beslut på NTFs kongress som både tar emot statsrådet Anna Johansson och delar ut guldtriangel för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet.


Går ditt barn säkert till skolan?

 
 
 
Har ditt barn en säker skolväg? Kanske finns det en säkrare väg fast den bara är lite längre? 
Nu aktiverar NTF verktyget ”#minskolväg”. Verktyget är tänkt som ett stöd till föräldrar och kan bli en stor trafiksäkerhetskartläggning.
 
Med hjälp av ett digitalt verktyg som bygger på Google Maps dokumenterar barn och föräldrar alla punkter där man korsar en bilväg på väg till eller från skolan. #minskolväg genererar därefter en samlad bedömning av skolvägen. 
 
 
Det finns en utbredd oro bland föräldrar kring barnens skolväg så här i skolstartstiden. Oron leder ofta till att föräldrarna skjutsar sina barn med bil. Det i sin tur ökar trafiken runt skolorna, barnen rör på sig mindre och luftmiljön försämras. 
 
 #minskolväg vänder sig till barn som går själva till skolan. Självklart är det bra om vuxna följer sina barn. Gå med barnet och kartlägg skolvägen tillsammans  eftersom det är då man kan börja ta sig till och från skolan på egen hand.  
 
Barns förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har svårt att hantera flera skeenden samtidigt och bedöma vad som kan vara farligt. Det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa en väg, blir riskfyllda för små barn.
 
Läs mer på http://www.ntf.se/

schysta villkor och säkrare vägarIdag har jag återigen deltagit på Här Stannar Sveriges demonstration för schysta villkor och säkrare vägar. Det var många som hade hörsammat uppmaningen att sluta upp och flera hundra lastbilar drog igenom Skövdes gator.

Innan kortegen drog iväg stod Emil Sahlberg, Freddy Wille, Sten Bergheden och jag på ett flak och berätade vad som gjorts och inte gjorts på området. Trots god stämning var det flera förare som var både otåliga och arga över att det går för långsamt.  Otryggheten på vägarna måste få ett slut . Den svenska modellen med schyst konkurrens samt schysta villkor för transportarbetarna ska utvecklas – inte avvecklas.

Det handlar om allt från att förare utnyttjas, trafiksäkerheten brister, att miljö- och klimathänsyn inte respekteras och att man bryter mot regelverket kring cabotagetransporter.

 

De seriösa åkerierna drabbas av fruktansvärda konkurrensnackdelar. Människor far illa. Det är helt oacceptabelt. Det behövs alkobommar, alkolås, bättre kontroll vilka som trafikerar vägarna, kontroll av godshandlingar i bilen, att kör och vilotidsregler och cabotageregler följs mm

 

Oseriösa godstransportföretag kör fler än tre transporter och därmed bryter mot cabotagereglerna. För att råda bot på detta skärptes reglerna den 1 mars 2015.

 

Då infördes möjligheten för polisen att ta ut en sanktionsavgift om 40 000 kr vid en vägkontroll om föraren inte kan visa att denne utför en cabotagetransport, dessutom tillåts även klampning i upp till 24 timmar. Det var et steg i rätt riktning.

 

Vi måste få ordning och reda på våra vägar och det återstår en del att göra. Därför har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över villkoren inom yrkestrafiken. Här ingår: beställaransvar, utvärdering om klampningen har fungerat, bättre villkor för yrksetrafik m m

 

Målet med regeringens arbete både på hemmaplan och i EU är att säkra schyssta villkor och sund konkurrens på de svenska vägarna. Alla inom transportbranschen ska betala rätt skatt och uppfylla miljö- och trafiksäkerhetskrav. De oseriösa företagen ska bort från våra vägar.

 

Sverige ska inte konkurrera med låga löner och farlig arbetsmiljö, särskilt inte nu när tillväxten ökar, exporten växer och allt fler får jobb. Nu är det läge att skapa framtidstro och ta strid för schysta villkor och avtalsenliga löner, sund konkurrens och trygga vägar i Sverige.

 

Vi har kommit en bit på väg. Men det finns mycket kvar att göra.


Nollvisionen på exportTack vare den Svenska ambassaden i Vietnam kunde vi genomföra en förmiddag för bättre trafiksäkerhet. Vi satte på oss fina blågula mopedhjälmar och tog oss ut i den täta trafiken. Dessutom träffade vi både Vietnams trafiksäkerhetsavdelning och transportministern. 

Trafikolyckor kommer att inträffa, oavsett hur bra man blir på att förebygga dem, eftersom människor ibland gör misstag. Däremot går det att förhindra att olyckorna leder till dödsfall och allvarliga skador. För att nå dit måste man utforma och dimensionera trafiksystemet utifrån människans tolerans mot yttre våld. Vägar och fordon kan bli säkrare och människors insikt om vad och hur viktigt ett trafiksäkert beteende är kan bli bättre. Alla har ansvar för att vägtrafiken är säker.
1997 beslutade riksdagen att Nollvisionen ska gälla för vägtrafiken i Sverige. 
Nollvisionen är politisk målsättning för trafiksäkerhet, en bild av en framtid där ingen människa ska behöva dö eller skadas allvarligt på vägarna. Vi har lyckats en bra bit men har ännu inte nått målet.

Visionen går dels ut på att bygga ett system som hanterar mänskliga misstag, men också på att förebygga och förändra attityderna och beteenden i trafiken


För mig som ordförande i NTF var det viktigt att ta upp just beteenden frågorna. Hur viktigt det är att använda bälte, hjälm, köra försiktigt och inte köra berusad. 
Ta´t försiktigt i Påsktrafiken

Det är inte bara vi Påskkärringar som ska ta det lugnt när vi kör. Tänk på bälte, var nykter och håll hastigheten!

Påsken är den mest trafikintensiva helgen under året, så det gäller att vara skärpt och utvilad.

Genom att hjälpa andra så skapar du lugn och harmoni i trafiken. En irriterad förare är en farlig bilist.

Kör med omdöme och krama varandra i trafiken som Åke Cato sa en gång i tiden

Ha en Glad påsk

 

NTFs ledartröja i trafiksäkerhet

 

Påväg hem från två mycket konstruktiva och givande dagar med engagerade NTFare från hela landet. Nollvisionen är grunden för svensk trafiksäkerhet. Förutom att bygga vägar och infrastruktur så säkert som möjligt så är det viktigt att förändra beteendet och attityden i trafiken.

Eftersom NTF är duktig på trafiksäkerhetsarbete, är kompetenta och har ett en lång gedigen kunskap om hur beteenden i trafiken kan förändras för att rädda liv har vi en viktig uppgift framför oss.

Vi har verksamhet i hela landet, är lokalt förankrade och har ett stort kontaktnät. Därför kan vi sprida uppgifter, utbilda i trafiksäkerhet och hyra ut barnbilstolar mm
Därför kan vi med trovärdighet uttala oss om cykel, äldre i trafiken, handsfree, säker skolväg osv
Vi kan jobba med hjälm, bälte, hastighet, droger, trötthet, aggressivitet och annat som förändrar beteendet för en säkrare trafik.

Allt det där ska vi fortsätta med och utveckla. NTFs varumärke är så starkt att vi ska klara den nödvändiga omställningen till en modern och öppen organisation. Vi ska ta vara på varandras styrkor och hjälpa varandra med idéer och erfarenhet från olika projekt.

Av det skälet har dessa två dagar varit nödvändiga men även väldigt roliga.


Kunskap och engagemang i NTF

Som ny ordförande i NTF försöker jag besöka NTF-förbunden ute i landet. Jag behöver lära mig hur NTF-Sverige ser ut, skapa kontakter och se vad som är på gång. Alla de besöken klämmer jag in mellan mina uppdrag i Trafikutskottet, i riksdagsgruppen och mellan debatter och beslut som tas i Riksdagen. Därför blir det med ojämna mellanrum som jag kan resa i landet. Först ut var Gotland som jag besökte i juli i samband med politikerveckan i Visby. Jag blev mycket imponerad över skolinformationsarbetet, arbetet på fritidsgårdarna och don´t drink and drive aktiviteterna där.

I augusti besökte jag NTF Skaraborg,  NTF Norrbotten och NTF Sörmland det var mycket intressanta och lärorika besök. Det märks att det är olika förutsättningar beroende på geografisk storlek, stöd från trafikverket regionalt och möjlighet till trafikmätningar mm

 

Den senaste veckan har blivit en riktig NTF-vecka för mig. Det började med ett besök hos 60-års jubilerande NTF-Skarborg. Där var det både uppvaktningar från olika håll och intressanta seminarier av duktiga föreläsare så som: Robert Ekman, Nils-Petter Gregersen från VTI fd NTF, Håkan Wennerström från Trafikverket väst

 

Dessutom gjorde NTF-gurun, verksamhetschefen Putte Hansson en historisk tillbaka blick och tackade för sig innan han lämnade över till sin efterträdare Joakim Andersson

 

 

Nästa anhalt var Östersund för ett besök hos NTF Jämtland. De gör ett fantastiskt jobb utifrån sina förutsättningar. Men trots entusiasm, engagemang och intresse har NTF Jämtland svåra ekonomiska utmaningar. Jag önskar så att det fanns ett större intresse från samhällets sida att fortsätta bedriva trafiksäkerhets arbete på ideellt folkrörelsebasis.

 

 

Sedan var jag i Jönköping. Där togs jag emot med full uppsättning, förutom en engagerad styrelse fanns där representanter från Polisen, landstinget, kommunerna och trafikverket regionalt. Alla lyfte fram vikten av samverkan och hur bra NTF kunde bidra med sin kompetens och sin erfarenhet. Som exempel kan nämnas Lanstinget Jönköping som ser sitt stora engagemnag som en ren investering för att spara liv och undvika svåra skador.  Det förebyggande arbetet med attitydförändringar är oerhört viktig för landstinget

 

Därför behövs en professionell organisation utifrån trafikantperspektivet Det kan NTF

NTF kan barns säkerhet i trafiken, enligt Landtinget i Jönköping, sådana ord värmer gott och ger förnyad kraft att jobba vidare.     

 Veckan avslutades i Falkenberg där alla NTF-förbunden i Västsverige hade en spännande överläggning

 

 

Jag är mycket imponerad över all kunskap och engagemnag som finns i NTF och jag hoppas att vi ska kunna utveckla verksamheten och trafiksäkerheten ytterligare


Lite pinsamt…

Det började väldigt bra med att jag som NTFs ordförande fick berätta om hur vi kan jobba för att hindra alkoholen i trafiken. Men sedan gjorde jag ett pinsamt misstag. Jag bloggar om det, eftersom jag bjuder på mina misstag.
I en reklampaus fick jag veta att jag skulle stanna kvar för att låta programledarna blåsa i de alkoblås jag hade med mig. Programledarna kom på att jag kunde sitta med Eric Saade i soffan. Jag gick fram och hälsade, berättade att jag var NTFs ordförande och passade på att berömma honom för hans framträdande i St.a Karins ruin i Visby förra veckan…..

- Men jag har inte varit i Visby, sa Eric
Ridå ner för mig, men Eric fann sig snabbt och sa att det är ganska vanligt att folk tar fel på honom och på Darin.
OK det var ju Darin jag lyssnade på i onsdags. Trost detta misstag gick Eric Saade med på att sitta bredvid mig och han till och med gjorde ett blåstest trots att han sagt innan att han inte ville det.

Slutet gott allting gott, men synd att jag inte är bättre på dessa duktiga musiker vi har i Sverige
 
Här syns jag och Erics duktiga kör inan de sjöng EM-låten , synd att jag glömde av att be någon ta kort på mig och Eric Saade
 

Festivalsommar med trygg hemfärd


Visst är det härligt med alla sommarfester som pågår just nu. För att inte tala om alla häftiga festivaler med alla tusentals besökare. Musik, dans och festligheter. Vi är mitt uppe i en intensiv festivalsommar. Förhoppningsvis tar sig alla hem oskadda.

Som NTFs ordförandehar jag uttalat mig om hur viktigt det är att ta ansvar för resandet. Visst har vi färre rattfylleriproblem i Sverige än på många andra håll men varje liv som slocknar ett ett liv för mycket. Ungefär 70 personer dör varje år i alkoholrelaterade trafikolyckor. Förra året var 25 procent av de förare som dog i trafiken påverkade av alkohol.

 
 

Festivaler och sommarfester runt om i landet är arrangemang som drar mycket folk. Vi umgås, har trevligt och många tar ett glas eller två.

Självklart är den enskilda individens ansvar att inte köra bil eller annat fordon om man druckit alkohol, men att det finns saker som kan göras för att höja trafiksäkerheten.

Polisen kan tydligt visa sin närvaro, både på festivalområdet men också vid parkeringen. Om besökarna redan från början vet att många kommer att få blåsa innan de lämnar parkeringen blir det färre som chansar. Det finns alkobomar vid ett antal campingar och det kan gott utvidgas.


Dessutom borde även arrangören hitta på aktiviteter under festivalens sista dag, som gör att besökarna stannar några timmar till – och hinner nyktra till, t ex vinstdragning i någon tävling eller konsert också på söndagen, men utan alkoholförsäljning. Information om hur lång tid det tar för såväl alkohol som droger att gå ur kroppen behövs.

Så ut i sommarsverige och fira vår ljusa och varma tid men se till att vara nykter när ni kör hem


RSS 2.0