Valborg en förberedelsedag!När snön bytts ut mot vita vidder med vitsippor är det dags att välkomna våren. Vi kan njuta av brasor, god mat och glada vännerslag. Människor samlas, umgås, lyssnar på fina sånger och fryser. För visst är det ovanligt kallt i år? Det känns så i alla fall. 

För oss socialdemokrater är Valborg en förberedelsedag, en uppvärmning inför morgondagens firande?
1 maj en viktig dag för arbetarrörelsen och alla som vill ha rättvisa och solidaritet. Då firas det och demonstreras på många håll i välden för fred, fler jobb, tryggare jobb, jämställdhet och välfärd.

Det kommer att bli en fantastik dag med stor samhörighet och fina traditioner. Det finns oerhört mycket viktiga frågor att demonstrera för i år.  När jag fick frågor av Skövde Nyheter om vad det ska stå på årets plakat föreslog jag: 
-Alla folks frihet = hela världens fred! 
Kvinnor ska kunna leva på sin lön! 
Mindre barngrupper på fritidshemmen! 
Läxhjälp till alla! 
Stå upp för den Svenska modellen! 
Stoppa skattestölden/skatteflykten!  Det senaste plakatet med anledning av att det visat sig Panamadokumenten att Svenskar gömt 46 miljarder i skatteparadis. 46 miljarder motsvarar kostnaden att anställa cirka 90 000 lärare. Det är precis så stor som lärarbristen fram till år 2020 beräknas vara. 

En annan viktig sak som händer i morgon är att "spring för livet" anordnar ett välgörenhetslopp mot cancer på Billingen. För mig känns det angelägnare än på länge. Däremot kommer jag inte hinna delta men det har inte hindrat mig från att träna inför loppet och skänka pengar dit.  

Fortsättning på att Sverige är påväg åt rätt hållUnder åtta år sänkte den tidigare regeringen skatterna med 140 miljarder kronor. Följden blev ett stort hål i de offentliga finanserna, en eftersatt välfärd och större ojämlikhet. Det går inte att sänka skatterna så mycket utan att det också märks i barnens skola, i vården och i äldreomsorgen. De fyra borgerliga partierna har sedan dess föreslagit sammanlagt 64 miljarder kronor i skattesänkningar med ytterligare nedskärningar i välfärden som följd. Är det lärarna, barnskötarna eller undersköterskorna som Moderaterna tycker är överflödiga?

Vi vill utveckla den svenska modellen som bygger på hårt arbete, en stark generell välfärd och ett land som håller ihop. Regeringen har investerat kraftigt i jobb och utbildning för hela Sverige. Detta är viktigt inte minst för nyanländas etablering. I vårbudgeten föreslår regeringen en rad satsningar om drygt 500 miljoner kronor under 2016 för att ge nyanlända goda förutsättningar att snabbt ta sig in i det svenska samhället. Kompetenskartläggning och validering av utländska utbildningar förstärks så att arbetsförmedlare och arbetsgivare lättare kan få en bild av individens kunskaper. Ett nytt i raden av snabbspår för nyanlända lanseras, denna gång för entreprenörer.

För att stärka möjligheterna att lära sig svenska avsätts ytterligare medel för att stärka kvaliteten inom SFI och för folkbildningen. Regeringen vill också att förbättra möjligheterna att kombinera jobb och utbildning för nyanlända. Vi ska på ett bättre sätt ta tillvara den kompetens som många av de människor som nu kommer till Sverige besitter.

Dessutom, i höst lägger vi fram förslag om att stärka välfärden med 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting. Det skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden. Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar det ökade tillskottet en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i välfärden. Så utvecklar vi den svenska modellen. 

Det skulle inte vara ansvarsfullt att gå fram med kraftiga nedskärningar eller höjda skatter för att finansiera de tillfälliga utgifterna med anledning av migrationen, det är också något som både Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet håller med om. Redan i höstas avgjorde regeringen och de borgerliga partierna att det var lämpligt att frångå krona-för-krona-principen för att hantera flyktingkrisen.
Moderaterna sprider myter om ”ökade bidrag”. Visst är det så att fler födda barn, fler pensionärer och fler som studerar svenska för invandrare leder till ökade kostnader. Men lösningen på detta är att bedriva en politik som leder till att fler kommer i arbete och kan bidra till den gemensamma välfärden. Inte att skära ner på barnbidrag, pensioner och svenskutbildning för att råd med fler skattesänkningar.

På bara ett år har regeringen kraftigt minskat underskottet den ärvde av den borgerliga regeringen och kommer fortsätta föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Men att kraftigt strama åt ekonomin med 40 miljarder i närtid är inte ansvarsfullt – tvärtom. Moderaterna prioriterar skattesänkningar och nedskärningar. Vi socialdemokrater ett samhällsbygge med en politik som tar ansvar för Sverige och visar.

Från en splittrad till en samlad svensk polis.Idag hade vi socialdemokratiska Riksdagsledamöter från Skaraborg polischef Helena Trolläng. Det var ett mycket intressant och givande möte i Skövde. Hon berättade om den nya organisationen som håller på att sätta sig.  Det var efter hel politisk enighet som de 21 Polismyndigheter till en nationell polismyndighet.
Samhället har förändrats, alla medborgare är mer rörligare, dessutom är brottsligheten förändrad och det finns en ökad förväntningar från medborgare.
Polisen ska bli effektivare, ökad förmåga att ingripa och utreda och flexiblare med den nya myndigheten. Ett av problemen är en mycket stor brist på tolkar. Det skulle behövas en gemensam  transporttjänst inom kriminalvården som avlastar polisen. 
Polisens bärande princip är att de ska vara närmare medborgarna och få en ökad enhetlighet. Ambitionen för Helena Trolläng är att polisen ska bli mer publik och närvarande i det lokala samhället. De ska jobba mer via mobila poliskontor, områdespoliser, medborgardialoger mm.
Vi diskuterade länge om såväl trygghet, kvinnofrid, diselstölder och oseriös tung trafik och mycket annat som ingår i utmaningarna för polisen. 
Sverige åt rätt håll

 

 

I regeringens vårbudget prioriteras samhällsbygget framför stora skattesänkningar och nedskärningar, samtidigt som vi tar hand om de omedelbara utmaningar som Sverige står inför.

 

Under åtta år sänkte den tidigare regeringen skatterna med 140 miljarder kronor. Det gjorde ett stort hål i de offentliga finanserna, sämre välfärd och större ojämlikhet. Det går inte att sänka skatterna så mycket utan att det också märks i barnens skola, i vården och i äldreomsorgen. De fyra borgerliga partierna har sedan dess föreslagit sammanlagt 64 miljarder kronor i skattesänkningar med ytterligare nedskärningar i välfärden som följd. Är det lärarna, barnskötarna eller undersköterskorna som Moderaterna tycker är överflödiga?

 

Vi vill utveckla den svenska modellen som bygger på hårt arbete, en stark generell välfärd och ett land som håller ihop. Regeringen har investerat kraftigt i jobb och utbildning för hela Sverige. Detta är viktigt inte minst för nyanländas etablering. I vårbudgeten föreslår regeringen en rad satsningar om drygt 500 miljoner kronor under 2016 för att ge nyanlända goda förutsättningar att snabbt ta sig in i det svenska samhället. Kompetenskartläggning och validering av utländska utbildningar förstärks så att arbetsförmedlare och arbetsgivare lättare kan få en bild av individens kunskaper. Ett nytt i raden av snabbspår för nyanlända lanseras, denna gång för entreprenörer.

 

Möjligheterna att lära sig svenska ska bli bättre därför anslår vi pengar till att höja kvaliteten inom SFI och för folkbildningen. Regeringen vill också att förbättra möjligheterna att kombinera jobb och utbildning för nyanlända. Vi ska på ett bättre sätt ta tillvara den kompetens som många av de människor som nu kommer till Sverige har.

 

Vi lägger förslag om att stärka välfärden med 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting. Det skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden. Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar det ökade tillskottet en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i välfärden. Så utvecklar vi den svenska modellen.


Några avslutade reflektioner från TokyoNär OECD samlade parlamentarikernätverket i Tokyo hade vi en särskild session om jämställdhet som tillväxtmotor. Intressanta data presenterades http://www.oecd.org/gender/data/
Det blev som jag skrev i ett tidigare blogginlägg en intressant diskussion. Extra intressant var det att ta del av Japans genderutmaningar eftersom de uttalat att de vill att kvinnor i högre grad ska lönearbeta.

Kvinnor i Japan förväntas göra allt det oavlönade arbetet såsom att ta hand om hushåll, barn, äldre anhöriga. Därför finns det kvinnor som avstår från att skaffa barn och familj, för att få chansen att stanna kvar på jobbet. Jag träffade på en av dessa kvinnor.   Ms. Mistuko Ito, hon är styrelseledamot i UN Women nationell kommitté Japan, och har jobbat 35 år på utrikesdepartementet i Tokyo. Hon berättade att hon valde jobbet framför familj samtidigt som hon beklagade att det är så för många Japanska kvinnor. 

Nu byggs det förskolor/daghem i många kommuner. Tyvärr finns det inte förskollärare eller barnskötare som yrke därför är nästa utmaning att kunna utbilda och anställa personal, annars kommer dessa förkolehus stå tomma i flera år till. Ska bli intressant att följa utvecklingen.

Sveriges feminsitiska utrikespolitik slår igenom på våra ambassader runt om i världen. Det blev extra tydligt för mig när jag träffade Victoria Forslund Bellass som är biträdande ambassadör och ambassadrådet Sven Östberg. Båda var engagerade i jämställdhetsfrågorna. 
Sven Österberg har samarbete med UN Women nk Japan, något som han ville utveckla ytterligare.

Det värmer och gläder mitt UN womenhjärta  
Spännande att försöka hitta i Tokyo
Efter några intensiva dagar med OECD i Tokyo var det dags för hemresa.
Om du någon gång ska förflytta dig från Tokyo centrum till flygplatsen så tipsar jag om att vara ute i mycket god tid. Det var vi, ändå kändes det som vi fick tidsbrist eftersom vi inte hittade så bra. Det är inte alldeles enkelt med alla dessa japanska skyltar och några få skyltar med engelsk information i liten text.

Det började bra med att vi tog taxi från hotellet till Tokyo station. Den resan gick bra, men väl där började första missförståndet. Den trevliga taxichauffören frågade om vi kunde gå av vid trottoaren och det tyckte vi var helt ok. Vårt problem var bara att vi inte hade förstått att vi blev avsläppta på andra sidan gatan. Så vi gick med snabba steg in i närmaste byggnad i hopp om att hitta fram till spåren. Det tog ett tag innan vi förstod att det huset egentligen var en gigantisk galleria.

Vi stoppade en av de tusentals morgonpendlare och frågade efter Tokyo station. Hon var väldigt vänlig och visade oss vilken riktning vi skulle gå.
Så vi gick ut igen, över gatan och hittade den stora stationen.

Nästa utmaning var att hitta vilken spärr vi skulle gå igenom och att förstå vilken av alla biljettautomater som vi skulle köpa biljett i. Det fanns fem olika biljettatomater och två av dem tog kreditkort, vi testade de flesta av dem men gick på pumpen flera gånger.
Det blev många tryckningar och många frågor till förbipasserande Tokyobor och personal innan vi lyckades få ut lämpliga biljetter.

So far so god.

Därefter skulle vi hitta rätt ingång, rätt våning och åka i rätt rulltrappor ner de tre våningarna till rätt perrong. Men vi lyckades till slut.

En budget för fler jobb och bättre välfärd

 I vårbudgeten som regeringen just presenterat prioriteras det gemensamma samhällsbygget framför stora skattesänkningar och nedskärningar, samtidigt som vi tar hand om omedelbara utmaningar som Sverige står inför. 

Redan nu investerar vi 60 miljarder kronor per år i vårt gemensamma samhällsbygge, och i höst lägger vi fram förslag om att stärka välfärden med 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting. Det blir det största enskilda permanenta tillskottet sedan det allmänna statsbidraget infördes. 

Totalt hamnar nästan 269 miljoner av de 10 miljarderna i Skaraborgs kommuner 2017 enligt de preliminära siffrorna. Dessutom ska väl åtminstone en del av de drygt 376 miljoner VGR får också hamna här. En pålitlig välfärd, som omfattar alla såväl gammal som ung och fattig som rik, är en central del av den svenska modellen.

Det skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden. Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar det ökade tillskottet en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i välfärden. Det tar oss också ett steg närmare målet om EU:s lägsta arbetslöshet.

Människor i vårt land ska känna sig trygga med att lag och ordning upprätthålls. För att stärka tryggheten ges polisen ytterligare resurser för att öka närvaron i utsatta områden och arbetet mot hatbrott prioriteras. Därutöver får Migrationsverket kraftigt utökade resurser i linje med sina prognoser över antalet asylsökande. 

I vårbudgeten föreslår regeringen drygt 500 miljoner kronor under 2016 för att ge nyanlända goda förutsättningar att snabbt ta sig in i samhället. Kompetenskartläggning och validering av utländska utbildningar förstärks så att arbetsförmedlare och arbetsgivare lättare kan få en bild av individens kunskaper.

Till reformerna i vårbudgeten hör också ett antal förslag för ett Sverige som håller ihop – för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi förstärker demokratiarbetet och kommunernas arbete mot våldbevakande extremism och mot rasism. 

Steg för steg stärks vårt gemensamma samhällsbygge. Fler kommer i arbete. Skolorna anställer. Sverige leder klimatomställningen. Välfärden stärks. Det är en politik som tar ansvar för Sverige och som visar resultat.


Välkommen vårbudget - samhällsbygget!
Just lyssnat på Magdalena Anderssons presskonferens om vårbudgeten. Hon presenterar possitiva siffror för såväl tillväxten som den sjunkande arbetslösheten. Med den svenska modellen som grund ska vi pressa ner arbetslösheten, kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och kvalitén i äldreomsorgen ska höjas.

Det går bra nu. Tillväxten under 2015 var drygt 4 procent, vilket är klart över den genomsnittliga tillväxten i Sverige de senaste tjugo åren. Tillväxten var också hög i jämförelse med många andra länder, till exempel USA och Tyskland. Arbetslösheten minskade betydligt under 2015 och är nu cirka 7 procent. Det är den lägsta nivån på sju år. Även ungdoms- och långtidsarbetslösheten minskade påtagligt 2015.
Nu har vi en mer ansvarsfull finanspolitik och underskottet har minskat kraftigt sedan regeringen tillträdde. 
 
Regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 ligger fast. Investeringar i jobben görs på vår jobbagenda innebär satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar för framtiden i bland annat bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Satsningar på välfärden är också en viktig del av jobbpolitiken.
Vi ska ha en jämlik kunskapsskola med tid för varje elev.

För att leda den internationella utvecklingen skärper Sverige den nationella klimatpolitiken ytterligare och minskar utsläppen.
 
Vi prioriterar ett samhällsbygge där välfärden stärks och förutsättningarna ges att anställa fler inom välfärdens verksamheter. Vi  fortsätter arbetet med att beakta jämställdhetsperspektivet i alla delar av utformningen av politiken, och genomför också särskilda satsningar.
 
 Migrationsverket får kraftigt ökade anslag för att asylsökande får ett vänligt mottagande. Dessutom ska förutsättningarna för nyanländas etablering i Sverige förbättras. 
 
För att underlätta etableringen görs extra språkinsatser och en kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända genomförs. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer inrättas.
 
Även Polismyndigheten tillförs ytterligare medel för detta ändamål 2016. Polisen ges ökade resurser, närpolisen förstärks och arbetet mot hatbrott prioriteras. Arbetet mot terrorism förstärks bland annat genom att Säkerhetspolisen ges utökade resurser. Därutöver ges Migrationsverket förstärkta resurser för att öka säkerheten på asylboenden.

I eftermiddag berättar vi om hur mycket pengar varje kommun får i vår investering i välfärden. Men klart redan nu är att det blir möjligt att anställa fler lärare, fler socialsekreterare och fler personal inom äldrevården.

Kort sagt en välkommen vårsatsning från Magdalena Andersson med flera.


Intressanta dagar med OECD i TokyoJust nu har jag förmånen att representera Riksdagens finansutskott på OECDs möte i Tokyo.
Här samlas parlamentariker och tjänstemän från 25 länder och diskuterar aktuella ekonomiska händelser i världen. Det är oerhört intressant.
Först fick vi en globalutblick om ländernas ekonomiska tillstånd och möjligheter av OECDs generalsekretare Angel Gurría.
Den globala BNP-tillväxten 2016 väntas bli något högre än 2015 men det går långsammast. Prognoser har återigen reviderats ned. Tillväxten mattas i många tillväxtekonomier och en blygsam återhämtning i utvecklade ekonomier. Handeln är fortast svag och det saknas investeringar som kunde få fart på världsekonomin. Tillväxttakten i de nya asiatiska ekonomierna förblir relativt stabil , även om risker kvarstår i samband med nedgången i Kinas ekonomi. 

Sedan fortsatte vi med jämställdhet som en tillväxtfaktor. Vi fick en genomgång av ländernas förmåga att ta tillvara den tillväxtpotential som det innebär att kvinnor deltar i arbetslivet i samma utsträckning som män. En del länder skämdes nog när det visades svart på vitt hur det stod till med representation, möjlighet att påverka, avsaknad av barnomsorg och äldreomsorg.
Men trots att Sverige och de nordiska länderna i de här sammanhangen sticker ut är det oerhört trist att vi fortfarande har genderlönegap, skevt uttag av föräldraförsäkring och manliga maktstrukturer. 
Jag fick möjlighet att presentera Riksdagens arbete med jämställdhet och berätta om varvade listor med mera. Naturligtvis tog jag chansen och berättade om UN womens särskilda satsning med mön för jämställdhet "Heforshe".

Sedan fortsatte programmet men en riskanalys av olika länder. Det var också vansinnigt intressant. I morgon ska vi fördjupa oss i Asiens tillväxt, det ska bli spännande. 


 

Stolt och förvånad
Det är med stolthet jag lyssnar på Ardalan Shekarabi som i Sveriges Riksdag slår fast att svenska löner och svenska villkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt blir jag förvånad över de borgerligas företrädare i riksdagsdebatten, över deras avsaknad av insikt vad konkurrens på lika villkor innebär för våra företagare. Eller också borde jag inte bli förvånad när borgerliga företrädare försöker bläddra bort korten. 

Vi gör det möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Det är anmärkningsvärt att Moderaterna vill ha sämre trygghet, dumpade löner och bristande försäkringsskydd. Det är märkligt att inte alla partier ser det som en självklarhet.

I dag finns det yrkesgrupper som inte kan leva på sin lön och där det offentliga dvs kommuner, regioner, landsting, statliga myndigheter och bolag, har en stor del av ansvaret.

Så kan vi inte ha det.

När färdtjänst upphandlades i Stockholm hade lönerna dumpats till 27 kronor i timmen som lägst, visade Sveriges radios granskning av taximarknaden förra året. När Skatteverket kontrollerade städbranschen låg de lägsta lönerna på 11 kronor i timmen. Länge har svenska regeringar ignorerat rapporter om att det offentliga, inom ramen för upphandlingar, bidragit till social dumpning. Offentliga Sverige upphandlar varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor varje år .
 
Vi ska höja ambitionsnivån när det gäller offentlig upphandling. Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. 

Med den svenska modellen ska vi ordning och reda gälla på arbetsmarknaden.
Svenska löner och svenska villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige oavsett var hen kommer i från.

Vi ska ha krav på kollektivavtal i de nya upphandlingslagarna dvs svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad!
 
Vi tar gärna debatten om vikten av en väl fungerande offentlig upphandling och hur vi kan säkerställa att skattemedel som bekostar offentligt upphandlade kontrakt inte ska kunna skapa social dumpning.

Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. Ett viktigt steg i den riktningen är att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige.      

Spännande utmaningar.
Idag hade vi ett otroligt intressant gruppmöte med den socialdemokratiska Riksdagsgruppen.
Både Stefan Löfven och Magdalena Andersson gjorde strålande inledningar om Svenska modellen och om den kommande budgeten. Det är bra att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten går ner. Men naturligtvis kan vi inte vara nöjda. Vi behöver utveckla jobbsatningarna ytterligare och snabbare etablering för nyanlända. Vi behöver höja kunskapsnivån och satsa på en bättre skola.

Vi gör en historisk satsning på välfärden. 
Det blir en investering på 10 miljarder per år så att kommuner och landsting kan anställa fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrken. Detta är den största satsningen på att utveckla den svenska modellen på flera årtionden. 

Pengarna kommer inte att öronmärkas, utan det kommunerna och landstingen kommer att utifrån sina lokala förutsättningar besluta hur resurserna ska användas.

Mot denna satsning på att utveckla välfärden står fyra borgerliga partier, som sammantaget vill sänka skatten med 64 miljarder kronor förutom de 140 miljarderna som de redan genomfört.


Borgerliga skattesänkningar har under åtta år lett till en alltmer slimmad offentlig sektor. Sjukvårdspersonal, omvårdnadspersonal och socialsekreterare går på knäna. Det är tydligt att det behövs ett tillskott. Höstens flyktingmottagande krävde stora extra insatser, då försvann de små marginaler som var kvar. 

Fakta: Välfärdsmiljarder
Vi investerar i 10 miljarder kr per år för att höja kvaliteten i välfärden i Sveriges kommuner och landsting. Det genererar mer än 10 000 nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare i skolan, personal i vården, i äldreomsorgen och socialtjänsten.
Kommuner och landsting som tagit ett större ansvar för flyktingmottagandet har ett ökat behov av investeringar i välfärden just nu. Därför viktas de tio välfärdsmiljarderna till dessa kommuner och landsting inledningsvis. Den exakta fördelningen kommer att presenteras nästa vecka.Kvinnor och flickor drabbas hårdast i krig men får minst hjälp

​​


UN Women nationell kommitté Sverige kräver att Sveriges feministiska regering med sin feministiska utrikespolitik:
- följer Tysklands exempel genom att ta emot extra utsatta grupper till exempel kvinnor och flickor som utsatts för IS/Daesh övergrepp. Dessa bör tas emot som kvotflyktingar.
 
- genom sitt bistånd och genom FN driver på för en kraftfull insats för att skyndsamt stödja utsatta kvinnor och flickor, till exempel genom att upprätta rehabiliteringskliniker i flyktinglägren.
 
- i FN och EU ska verka för att sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor ska anses som krigsbrott och ansvariga ställts inför rätta.
 
-undersöker möjligheten att i enlighet med punkt 11 i CEDAW-rapporten låta dessa utsatta kvinnor och flickor söka asyl på plats.
 
Miljontals människor befinner sig på flykt undan kriget i Syrien – nutidens värsta humanitära kris. 6,5 miljoner människor har tvingats lämna sina hem i Syrien och 4,8 miljoner har sökt skydd i grannländerna. Upp emot tre fjärdedelar är kvinnor och barn. 145 000 syriska familjer på flykt i Libanon, Jordanien, Egypten och Irak leds av kvinnor. Trots att kvinnor drabbas särskilt hårt i konflikter och krissituationer prioriteras de sällan i utformandet av humanitära insatser.
UN Women arbetar aktivt för att kvinnor och flickors särskilda behov ska tas i beaktan i samband med humanitära insatser. UN Women finns på plats i Jordanien som är ett av de länder som tagit emot flest människor på flykt från Syrien. Genom utbildning och så kallade cash-for-work-program får kvinnor möjlighet till förbättrade, ekonomiska förutsättningar.
UN Women arbetar även för kvinnors deltagande i fredsförhandlingar och beslutsfattande processer samt erbjuder hjälp och stöd till kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt våld. Syftet med UN Womens program är att kvinnor på flykt ska få möjlighet till egen ekonomi, ökad självständighet och hjälp att etablera grunden för ett tryggt liv.
Det är dags att krigsdrabbade kvinnor och flickor tas på allvar och får den hjälp de behöver!
 
Uttalandet antagit på UN Women nationell kommitté Sveriges årsmöte den 2 april 2016
 RSS 2.0