Det handlar om framtiden

I kväll hade UN women nationell kommitté Sverige en diskussion med några av våra medlemsorganisationer om de globala målen 2030.
Det blev ett mycket intressant och givande möte och ett första steg till samarbete för att få ut mer av FNs 17 mål för en bättre framtid i hela världen.
Vi fokuserade mest på mål nr 5 dvs målet om jämställdhet även om flera av målen innehåller krav på jämställdhet mellan män och kvinnor.

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra.

Våld mot kvinnor och flickor drabbar individen, samhället och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Därför måste männen ta sitt ansvar bl.a genom Heforshe Pojkar måste få veta hur de ska uppföra sig. Vi berättade om hur Heforshe ska utvecklas ytterligare under hösten.

I kväll har vi även diskuterat hur vi vill att Sverige ska jobba för att uppnå målet och processen dit. Det var kul att få träffa några av medlemsorganisationerna och det var extra kul att lyssna på våra duktiga styrelseledamöter Johanna Lundin och Sofia Ekarv, de är verkligen suveräna på att berätta om UN womens verksamhet.

Vi diskuterade även hur sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor kan förändras. Dessutom funderade vi på vad regeringen kan göra ytterligare för att uppnå målen och hur NGOs ska få muskler att genomföra målen.

Helt enkelt en bra kväll som gav mersmak.


Dags för en kvinna som FNs generalsekreterare

 


Det finns flera duktiga kvinnor som kan ta över efter Ban Ki-moon som FNs generalsekretarear. Märkligt att det fortfarande finns debatörer som måste poängtera " att det inte viktigast med en kvinna utan en duktig person" Givetvis ska vi ha den bästa, oftast är det kvinnor som inte fått chansen i denna patriarkala struktur.
Efter 70 år av manliga generalsekreterare, är ”hög tid” att nästkommande blir en kvinna säger Ban Ki-Moon. Liknade uttalande kommer från Jan Eliasson. Helt i Heforshes anda dvs att männen nu ska stå upp för kvinnorna och för en jämställd värld.

Att den nionde generalsekreteraren finns det ett enormt stort engagemnag för i hela världen. Det vote fantastiskt om såväl säkerhetsrådet som hela världssamfundet tog tillfället i akt för jämställdhet och visar på att kvinnor kan ta de högsta positionerna. Då skulle vi kunna slå igenom även detta glastak. 

Det finns en stark önskan över hela världen om att nästa person att leda FN ska vara en kvinna med stora erfarenheter i frågor som rör jämställdhet, fred, utveckling, rättvisa och mänskliga rättigheter. Både UN women med Pumzile i spetsen och Svenska FN förbundet tycker att det är dags med en kvinna efter åtta män sedan organisationens bildande 1945. Jag kan bara hålla med som ordförande för UN womens Nationella kommitté i Sverige ser jag stora möjligheter till att vi lyckas denna gång.

Det finns många bra kandidater, både män och kvinnor med lång erfarenhet, utmärkt kompetens och kunskap så det går inte att påstå att det inte finns kvinnor att välja på. 
 
Nu finns en möjligheten att ta nästa steg i jömställdhetskampen -
Min uppmaning är TA den möjligheten. 
läs mer http://www.unwomen.se/nyheter/fn-maste-agera-foredome-valet-av-ny-generalsekreterare-nu-finns-en-mojlighet-att-sta-upp-jamstalldhet/

Tillsammans gör vi skillnad


Som vanligt efter en dag med UN Womens nationella Kommitté Sverige är jag oerhört peppad och imponerad över den oehörda samlade kunskap som styrelsen sitter på. Erfarenhet från Internationella engagemang, jämställdhetsexperter,  erfarenheter från stora och små organisationer, offentliga och privata företag, pålästa, seriösa och engagerade kvinnor och män från norr till söder. 
 
Att få leda en sådan organisation är en ynnest.
 
 
Annars är det en ganska dyster situation just nu när det gäller jämställdhet. Kvinnors utseende, klädsel och kroppar är i fokus istället för att få bukt med männen som förtrycker, förbjuder och förbannar.
Det är männen som slår (en överväldigande majoritet), det är männen som startar krig och männen som bestämmer. På så sätt upplever vi en backlash av jämställdhetsarbetet. Vi behöver alla kavla upp ärmarna och stå upp för en feministisk värld.
 
Då känns det extra bra att få lyssna och diskutera med UN women entusiasterna. Vi diskuterade hur Sverige och världen ska få stopp på mäns våld mot kvinnor och våra återkommande aktiviteter  där den 25:e i varje månad är Orange Day dvs FNs dag mot mäns våld mot kvinnor. Det händer mycket spännande grejer med vår samarbetspartner 2life. Det känns bra. 
 
Vi tog även upp Kvinnokonventionens tillämpning i Sverige och vikten av att fler kvinnor känner sina rättigheter och männens uppgift att ta eget ansvar. Det gör vi bl.a genom Heforshe. 
 
Vi hann även med en första inblick i uppföljning av de globala målen där jämställdhet särklit lyfts fram både som eget mål och i genomsyrar de andra målen.
 
Naturligtvis lyfte vi UN womens insamlingar till flyktingkvinnor.  Det är full möjligt att stödja kvinnor och flickor i konflikter, katastrofer och fredsbyggande bl.a genom att ge en donation eller gåva. 
Läs mer på http://www.unwomen.se/engagera-dig/skank-en-gava/
 
Jag ser fram emot en intressant och intensiv höst med mina kollegor.
läs mer http://www.unwomen.se/
Tillsammans gör vi skillnad
 

Stefan Löfvens sommartal


Det var fullt med folk i Vasaparken trots regent . Stefan Löfven började med att applådera alla framgångar i OS. 

Sedan fortsatte han med att t kraftigt avstånd från sexuella trakasserier, var de än dyker upp. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att får stopp på oacceptabla sexuella övergrepp på festivaler och bilbränder i bostadsområden.

I vår omvärld har det skett förfärliga terrorattacker i Orlando, Nice, München och Kabul, försöket till statskupp i Turkiet och händelserna därefter. Vi har sett ett obehagligt tonläge i debatten både i Storbritannien och i USA.  Löfven menade att vi från Svensk sida  ska engagera oss mer för samarbete över gränserna med gemensam, ansvarstagande och seriösa länder.  Tillsammans stärker vi säkerheten i världen. 

Löfven gladdes åt att arbetslösheten går ner, särklit bra att ungdomsarbetslösheten sjunker. Nu investerar vi för trygghet och välfärd det är den Svenska modellen .

Stefan Löfven talade också om den svenska skolan. I dagarna går över en miljon barn till läsårets första skoldag. För 120 000 barn är det första höstterminen. De har höga förväntningar och samhället har ett stort ansvar att leva upp till dessa. För vår framtid ligger i deras hunger efter kunskap. Ett grundfundament för den svenska modellen ska därför vara en jämlik skola som ger alla barn och unga en bra start i livet oavsett bakgrund. Där ingen lämnas efter, men inte heller någon hålls tillbaka. En skola där alla elevers förväntningar uppfylls.

Tyvärr lämnade den gamla borgerliga regeringen ett dystert facit efter sig. Under för lång tid fick skattesänkningar gå före kunskap i skolan. En prioriterad del av regeringens samhällsbygge är därför arbetet med att vända kunskapsresultaten och den ökade ojämlikheten i den svenska skolan.

Nu satsar regeringen på fler lärare. Skolan står just nu inför en akut lärarbrist och regeringens nya satsning är tänkt att möta den.

Totalt ska utbildningen, både lärarutbildningen och förskolelärarutbildningen, byggas ut med 3 600 helårsstudenter till 2021.Hösten är här - dags att börja blogga!Med tanke på att augusti hittills varit kallare och regnigare än på mycket länge så känns det som tidig höst.   Alltså är det hög tid för mig att börja blogga igen efter några veckors sommaruppehåll.

Det har hänt väldigt mycket i sommar. Fruktansvärda terroristdåd i södra Frankrike, uppror i Turkiet, upptrappning av Daesh/IS krig i Syrien, kvinnor på flykt, massmord och oroligheter i vår omvärld gjorde att jag längtade efter nyhetstorka och lösningar på krigshetsen.

I Sverige har sexuella trakasserier fortsatt både på musikfestivaler, i hemmen, på arbetsplatser och i det offentliga rummet. Det är ett stort samhällsproblem. 
Sexuella övergrepp är tyvärr inte något nytt och är lika stort om inte större utanför festivaler. Men det är utmärkt att det uppmärksammas där det finns många ungdomar som vill ha roligt, lyssna på musik och umgås med vänner. 
Det är dock viktigt att inte lägga ansvaret på de utsatta. Vi måste jobba både på kort och lång sikt dels med stöd till utsatta och synliggörande av vad det innebär att tafsa, trakassera och våldföra sig. Dels betydligt mer med förebyggande information, normkrititiska samtal, kompetensutveckling och stöd. Hela samhället har ett ansvar, skolan, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar, föräldrar, föreningsliv och civilsamhälle, arbetsmarknadens parter osv. alla kan göra mer.

Nu när skolorna drar igång igen har vi all anledning att fokusera på mänskliga rättigheter, jämställdhet, roller, normer, värderingar som stödjer och lyfter istället för slår i sär och söndrar. 

Vi har mycket att ta tag i, jag ser fram emot en intressant höst med ny energi.
Vi ses i vimlet, på nätet och i debatterna. 
Tänk på att jämställdhet är ingen kvinnofråga, det är en mänsklig rättighet. RSS 2.0