Dags för bokrealise i Stockholm

  (null)Denna soliga sista dag i augusti är det äntligen dags för bokrealise i Stockholm på Arenagruppens innergård vid Barnhusgatan.

Boken Lyft varandra en guide till halva makten, handlar dels om den offentliga makten men innehåller också intervjuer med kvinnor från näringslivet, de vittnar om bristen på jämställdhet, om beslut i slutna rum och sexuella trakasserier som tystas ner. Dessutom finns en viss internationell utblick där naturligtvis UN Women, FNs jämställdhetsorganisation, finns med. 

Eftersom boken kommer ut nu när vi i dagarna uppmärksammar att det är 100 år sedan kvinnorna fick rösta finns givetvis en historisk tillbakablick. Det i sig är intressant eftersom vi definitivt inte haft 100 år av jämställdhet. 

Efter valet 1921, för hundra år sedan, tog fem kvinnor plats i riksdagen, och inte förrän efter det valet började riksdagen på riktigt närma sig att bli en demokratisk representation för hela folket.

Att det skulle ta ytterligare 70 år innan debatten om att kvinnorna skulle ha halva makten inom politiken skulle ta fart var det nog få som trodde då.

 

I början av sitt politiska intåg i Riksdagen tilläts de nyinvalda kvinnliga ledamöterna inte ta så mycket plats. Kvinnorna motarbetades av män, invanda strukturer och manliga traditioner som dominerade politiken.

Valet 1973 kan betraktas som ett genombrott, då andelen kvinnliga ledamöter i riksdagen ökade från 14 till 21 procent. Aldrig tidigare hade kvinnorepresentationen stigit på det viset. Bland forskare betraktas detta närmast som ett världsrekord.

Så sent som 1985 var det bara 30 procent av riksdagsledamöterna som var kvinnor. Kravet på varannan damernas i politiken blev inte möjligt förrän Gerd Engman presenterade den statliga utredningen SOU 1987:19. med just uttrycket "Varannan damernas".

 

De som inte ser att kompetenta kvinnor hindrats, göms undan och osynliggjort genom historien vill inte se. Eller så är det så illa att de som inte ser det som pågår är oförmögna att förstå vad de patriarkala strukturerna medfört. 

Vi som deltog som ombud på den socialdemokratiska kongressen 1993 vet att det var en tuff debatt om varannan damernas på listorna. Precis som i andra partier fanns argumenten om att kvaliteten på politiska beslut skulle bli sämre om hälften av dem som beslutade var kvinnor. Men det har visat sig bli tvärtom  kompetensnivån höjdes i de beslutade församlingarna när fler kvinnor inte portades för att de var kvinnor.

 

Der finns faktiskt lika många kompetenta kvinnor som män i vårt land. 

Trots det är Sverige det enda nordiska land som aldrig har haft en kvinnlig statsminister el­ler president.

Detta och mycket mer beskriver jag i boken som just släpps. 
Gott om kompetenta kvinnor

(null)

Vi har haft 100 år av rösträtt men definitivt inte 100 år av jämställdhet. När det gäller just representation mellan män och kvinnor i de beslutande församlingarna är det fortfarande flest män. De flesta tycker det är självklart att beslutsfattare ska komma från olika delar av landet, ha olika bakgrund, erfarenhet och komma från olika delar av arbetslivet. 

En SNS-rapport från 2017 Könskvotering, kompetens och karriär visar att varvade listor höjde kompetensnivån bland de manliga politikerna, samtidigt som kvin­nornas kompetens antingen förblev oförändrad eller höjdes. 


Låt oss en gång för alla slå fast att det finns lika många kompetenta kvinnor som män i vårt land. Trots det är Sverige det enda nordiska land som aldrig har haft en kvinnlig statsminister el­ler president. I övriga Europa finns det flera länder som varit före. I Storbritannien utsågs Margaret Thatcher till premiärminister redan 1979, på Irland valdes Mary Robinson till president 1990 och Édith Cresson blev premiärminister i Frankrike 1991. I Tyskland har Angela Merkel under många år varit förbundskansler och anses ha varit "Mutter" för inte bara tyskarna utan stora delar av Europa i decennier. Även Polen, Serbien och Kroatien har eller har haft kvinnor som främsta ledare. Globalt sett har 75 av de närmare 200 självständiga stater som finns i världen haft en kvinnlig ledare.

Sverige har haft flera vice statsministrar, såsom Lena Hjelm-Wallén, Mona Sahlin, Marga­reta Winberg, Maud Olofsson, Åsa Romson och Isabella Lövin. 


Centerpartiet är det parti som varit mest framgångsrikt vad det gäller att utse kvinnliga partiledare. Karin Söder, var den som bröt glastaket då hon efterträdde Thorbjörn Fälldin 1985. 2001 utsågs Maud Olofsson till partiledare som efterträddes av Annie Lööf 2011. Miljöpartiet har ett jämställt ledarskap i form av två språkrör, alltid en kvinna och en man.

Dessutom har Mona Sahlin, Anna Kinberg Batra, Gudrun Schyman, Ebba Busch och Nooshi Dad­gostar fått förtroende att leda sitt parti.


Sedan demokratins införande har Sverige haft 50 finansministrar. Av dessa har 48 varit män. Den första kvinna som krossade glastaket på finansministerposten var folkpartisten Anne Wibble, som var finansminister åren 1991–1994. 

Den andra kvinnan på posten är Magdalena Andersson (S) som tillträdde 2014. Enligt henne präglas Sverige fortfarande av stora skillnader i förutsättningar mel­lan kvinnor och män och därför måste finanspolitiken sträva efter att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen. De i sin tur ska leda till att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.Läs gärna mer om detta i min bok Lyft varandra en guide till halva makten.
Stöd Afghanska kvinnor och flickor

(null)

Sitter och förbereder Skaraborgs första HeForShe-match, nu när Skövde AIK tar det viktiga steget att bli en HeForShe-klubb. Det är så otroligt viktigt att idrotten ser sitt ansvar och sitt ledarskap för ett mer jämställt samhälle fritt från våld. Vi är så glada över detta samarbete som vi hoppas leder till att fler tar ställning.


Samtidigt sköljer nyheterna om konfliktetna i Afghanistan över oss som en hemsk mardröm. Ska Afghanska kvinnor och flickor förtryckas ytterligare, de som varit med och ändrat sitt lands historia? Hur blir det med möjligheten att röra sig fritt, gå i skolan och kunna ta ett jobb? Framtiden är oviss och det är oerhört viktigt att omvärlden både reagerar och finns till hands. 

UN Women har funnits på plats i Afghanistan i över 10 år och kommer att fortsätta arbeta operativt och samarbeta med våra partners för att tillhandahålla livsnödvändiga tjänster för afghanska kvinnor och flickor, särskilt vid denna kritiska tidpunkt.

Nu är de mänskliga rättigheterna hotade. Alla goda krafter behövs såväl världssamfundet, länder, civilsamhället, beslutsfattare och ideella organisationer. 


På det viset är jag glad över att vara medlem i UN Women som kommer att fortsätta stötta Afghanistans kvinnor och flickor och är fast beslutna om att fastställa deras säkerhet.


Därför ska jag i morgon på Skaraborgs första HeForShe match också påminna om att alla kan bidra med något även om ingen kan göra allt.

Stöd UN Womens arbete i Afghanistan, du också. 
Swisha en gåva 123 900 29 32 


Birgitta Dahl

(null)

Så otroligt intressant och bra att filmen om Birgitta Dahl finns på SVT-play. En stark personlighet, kraftfull miljöminister och talman, det är det som satt djupast intryck hos mig av Birgittas långa engagemang och som jag beskriver i  boken Lyft varandra en guide till halva makten.

Riksdagen har endast haft två kvinnliga talmän på dessa hundra år sedan kvinnor fick rösträtt och blev valbara. Dels Ingegerd Troedsson och dels Birgitta Dahl. När jag kom in i riksdagen 1994 valdes Birgitta Dahl till talman och hon instiftade ett nätverk för jämställdhet, samt inrättade fasta voteringstider för att underlätta riksdagsledamöternas planering av arbetstiden. Innan dess var det votering efter varje debatt. Ibland varade debatten i en halvtimme, ibland varade debatten i fem. På den tiden var det vanligt att många "tog en öl" i väntan på sista voteringen för dagen. 


Det blev betydligt mycket bättre när vi visste i förväg att voteringen skulle vara kl. 09 på morgonen och kl. 16 på eftermiddagen. Särskilt för oss småbarnsföräldrar underlättades vardagen, då det blev enklare att planera tillvaron. Men jag minns att det var en diskussion och ett ifrågasättande av Birgittas "nymodigheter". Hur skulle nu väljarna vara säkra på att Riksdagsledamöter skötte sitt uppdrag om de inte befann sig i Riksdagshuset hela dagarna?

 I själva verket blev det tvärtom, ledamöter blev betydligt mer effektiva, kunde planera arbetsplatsbesök, möta väljare och ordna möten. Äntligen visste vi vilka tider vi hade att förhålla oss till.


(null)

En annan viktig reform som Birgitta Dahl införde var barnomsorg för riksdagens ledamöter. När riksdagsdagiset invigdes 1995 var mina och kommande statsrådet Ulrica Messings barn de första som utnyttjade det. Detta Riksdagsdagis blev världsberömt och jag fick och får fortfarande beskriva verksamheten när jag är ute och reser. Särskilt många frågor på detta tema får jag i de afrikanska länderna.

Det är många som drivit på för ett mer jämställt samhälle Birgitta Dahl är en av dem. Trots flera många reformer är det långt kvar och ett ständigt pågående arbete. 
#Metoo i näringslivet???

(null)

När boken Lyft varandra en guide till halva makten mejslades fram fick jag chansen att lära känna flera spännande, intressanta och härliga kvinnor i näringslivet. 

En av de kvinnor jag intervjuat på distans är Cecilia Björk Bang Melchior. Hon jobbar som Senior Manager Customer Ex-perience på Volvo Car Sverige och trivs alldeles utmärkt med att jobba på djupet med kundupplevelser.  

Men tidigare i arbetslivet har hon haft flera tuffa utmaningar och mött flera machomän som trott att de kan styra och ställa utan att bli ifrågasatta. Nu vill Cecilia vara med i arbetet med mer inkluderande, tillmötesgående attityder på arbetsplatser där män och kvinnor stöttar varandra.

– På en tidigare arbetsplats fick jag samtal från mina manliga kollegor som åkt till Sälen för att arbeta utan mig och de tyckte det räckte att jag var med på telefon. På en annan arbetsplats skulle ledningsgruppen med respektive ha en heldag tillsammans, men vid dagens början delades vi upp män och kvinnor och därmed fick jag tillbringa dagen i ett program avsett för fruarna och min pojkvän fick som enda respektive umgås med mina manliga arbetskamrater hela dagen. Det var roliga och trevliga aktiviteter men jag kan inte tänka mig att det är det som är syftet med en teambuildingdag.

– Jag är så glad över att #metoo öppnade ögonen för många, det har gjort det betydligt lättare för oss alla att påpeka felaktigheter i en organisation, säger Cecilia i boken. 


I det privata näringslivet har det varit anmärkningsvärt tyst angående sexuella trakasserier, metoo och övergrepp, trots att jag mött flera kvinnor som har egna starka upplevelser av vad som pågår. Jag har tolkat det så att kvinnor och män inte vill att det framkommer att kvinnorna utsätts på samma sätt som i resten av samhället. En förklaring jag fått är att det handlar om stora pengar, investerare, affärsuppgörelser som bygger på förtroende. I det ingår att inte avslöja de män som tafsar, klappar, kräver sex eller "bara" är sexistiska i sina kommentarer. Vid avslöjanden blir det inte bara dålig stämning för stunden, den kan innebära förlorade affärer.

Tyvärr finns det mycket som tyder på att machoattityderna finns kvar i stora delar av samhället, trots metoo, att alldeles för lite har hänt som förändrat synen i grunden.


Boken kommer ut i dagarna,läs mer här 
Lyft varandra

(null)


Det känns verkligen kul att boken Lyft varandra en guide till halva makten ska kommer ut i dagarna. Det har varit roligt, intressant och lärorikt att intervjua kvinnor från näringslivet i arbetet med boken. Intervjuerna har skett på distans pågrund av covid-19 men de flesta av oss har blivit vana med digitala möten vid det här laget.


En av de jag skriver om är Elin Kristensson, en framgångsrik kvinna inom sjöfartsbranschen. 

Det en bransch med en typisk manlig miljö. 

Inom shipping och sjöfart finns mycket av de gamla patriarkala strukturerna kvar.

Kvinnor som går till sjöss kan bli utsatta för sexuella trakasserier, och affärerna görs gärna upp sent på natten efter en mycket god middag.


Elin vill ändra på detta och vill vara med på att ge stöd till att andra som också vill nå sina mål. Hon vill flytta affärsuppgörelserna från middagsbordet sent på kvällen till konferensrummet på dagtid. 

Hon är mycket optimistisk om att det går att förändra och ser redan nu positiva trender när det gäller jämställdhet inom sjöfartsbranschen.

Det har varit en ynnest att få lära känna Elin genom arbetet med boken och jag är övertygad om att hon bara är i början av sin era. Hon uträttar redan stordåd. 

På onsdag ska jag och de som kommer på boksläppet att få träffa Elin, det ser jag fram emot.


Läs mer om om boksläppet och boken 

OS-hjältarna lyfte Sverige till SILVER

(null)
3-0 mot USA var bara det en bragd. De dubbla vinsterna mot Australien som slog fast lagets kvalitet och stabila insatserna mot Nya Zeeland och Japan gjorde Sverige till det absolut bästa laget. Att se landslag kliva ut på planen idag och inta sin rättmätiga plats i OS-finalen gjorde oss stolta, glada och euforiska. 


Trots en stark match från svensk sida och heroiska insatser från alla spelare lyckades Kanada sno åt sig segern på straffar OS-finalen.


Ett OS-silver är historiskt och våra fotbollshjältar har skapat inspiration till många nya generationer av fotbollsspelare, inte minst flickor och unga kvinnor. 


Spelarglädjen, kämparglöden och lagandan visar att det går att komma långt genom att lyfta varandra. Att det blev silver och inte ett guld kan svida efter alla bedrifter men då gäller det att gå vidare. Naturligtvis få känna sorg, bitterhet och trötthet ett tag för att sedan resa sig igen för att med stolthet och glädje över de fina insatserna.


I boken Lyft varandra en guide till halva som släpps nu, handlar om ledarskap, jämställdhet representation inom politik, näringsliv och samhälle. Där finns också ett avsnitt om återhämtning bland vänner en litar på. Som starkt engagerad gäller det hitta sina andningshål. Sällskap där man vet att man kan koppla av i och ladda batterierna. Goda vänner som känner av de gånger en behöver stöd och push. Det ger kraft inför framtiden.


Läs mer om boken och beställ den 

 

RSS 2.0