Satsa på sjukvårdspersonalen!

(null)


I morse åkte jag tåg till Stockholm och lyssnade på radion menas jag jobbade på datorn.

Varje halvtimme från kl.6 till kl.9 hörde jag vikten av utbildning av polis och militär. 

Naturligtvis viktiga åtgärder men jag tänkte att det är minst lika viktigt att se till att utbilda läkare, sjuksköterskor, uskor och annan sjukvårdspersonal. 


Vården skriker efter personal eftersom det saknas mer än 40 000 sjuksköterskor. Personalen och deras villkor är avgörande för om vi har en bra och tillgänglig hälso- och sjukvård eller stängda vårdplatser och operationssalar.  

Därför blev jag mycket glad när jag fick höra Annika Strandhäll som på eftermiddagen presenterade en investering av i fler anställda med bättre villkor en investering för en köfri vård. 


Det ska ske genom fortsatt höjda statsbidrag för att kunna anställa fler, förbättra arbetsmiljön och ge bättre förutsättningar till personalen. Det handlar om både generella statsbidrag med 20 miljarder mer under nästa mandatperiod, men också riktade satsningar på personalen och deras villkor. En viktig del i detta är att locka tillbaka personer som har en vårdutbildning men inte arbetar inom vården.


Dessutom ska 400 miljoner kronor per år öronmärkas till studielön och utbildningsanställningar för sjuksköterskor som blir specialister.

Det finns ett utbildningsunderskott som ska åtgärdas genom utbildningsplatser på läkarutbildningen, sjuksköterske- specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningen samtyrkeshögskole- och vuxenutbildningar för bl.a. undersköterskor som den socialdemokratiskt ledda regeringen infört under mandatperioden.  Dessutom ska  undersköterskeyrket stärkas och utvecklas. 


Det behövs alltså både fler poliser och militär samtidigt som sjukvårdspersonalen blir fler genom investeringar och utbildningar nu när vi blir fler och fler i Sverige. 

Så får vi ett tryggare Sverige och det är betydligt viktigare än stora skattesänkningar. 


Partiledardebatt i Sveriges riksdag

(null)


Idag har vi haft partiledardebatt i Riksdagen. Det blev en bra debatt om fortsatta satsningar på kvalité i välfärden eller gigantiska skattesänkningar. 

Naturligtvis blev jag stolt över att Stefan Löfven så tydligt visade att SDs politik är en försämrad trygghet på jobbet. Dessutom var Åkesson inte sen med att ställa sig bakom moderaternas otrygghet på jobbet med hänvisning till att arbetsgivarna behöver mer flexibilitet. Dvs lättare att avskeda utan anledning. 

 Tryggheten på jobbet ger människor trygghet i vardagen och är grunden för det starka samhället. 

Allt fler kvinnor och män får jobb idag, även nyanlända, vilket inte ville kännas vid av SD och de andra borgerliga partierna. Att gå till jobbet är viktigt för självkänslan, ekonomin och jämställdheten.  Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Socialdemokraterna står för en aktiv jobbpolitik och en arbetslöshetsförsäkring som ger ett rimligt inkomstskydd samt en fungerande sjukförsäkring som skapar trygghet och förutsättningar att bli frisk och kunna återvända till arbetet.


Ett starkt samhälle kräver trygga arbetsplatser. Vi ska fortsätta utveckla den svenska modellen och en tryggare arbetsmarknad.


Dagens partiledardebatt handlade också om miljön, skolan, pensionerna och framtidstron för Sverige. 

Det ska bli spännande i valrörelsen och hur partierna lyckas beskriva sin politik för väljarna i hela landet. 


Skövdes lokala Anna Lindh kommitté

(null)


Det var en strålande solig dag på Hertig Johanstorg i samband med firandet av Nationaldagen. Anna Lindh-kommittén i Skövde som är hade återigen utsett en pristagare. 

Kommittén som är partipolitisk obunden har tre aktiviteter per år. De två andra aktiviteterna under året är 11 september då vi har en manifestation mot våldet och den 8 mars då utlyses möjligheten till nominering för att få Anna Lindhpriset. 


Anna var en glad, framåt, aktiv och engagerad förebild. Det behövs fler som engagerar sig för internationellt samarbete, rättvisa, feminism, fred och förståelse mellan människor.

Därför var det hedrande och kul att få dela ut årets Anna Lindhpris till Utväg Skaraborg för sitt framgångsrika arbete mot våld i nära relationer. 


Med motiveringen:

Genom samverkan, stöd, samtal, terapi och gruppverksamhet lyckas Utväg Skaraborg att få våldsamma personer våldsfria. Dessutom får personer stöd oavsett om de har varit utsatta för våld, utövar/har utövat våld eller är barn och unga som upplever eller har upplevt våld.Skövdes Anna Lindh kommittén bildades onsdagen den 8 mars 2006.

kommittén i Skövde agerar mot våldet i samhället och verka för att fler kvinnor och tjejer ska finnas som ledare i näringslivet, politiken och i övriga delar av samhället. Anna Lindh var Sveriges utrikesminister när hon mördades den 11 september 2003.


Andra som fått priset är: 


Anna Holmgren för sitt arbete för nyanlända i Tidan,

Tjejjouren Elina

Kavelbrogymnasiets Tanzaniaprojekt, 

Musikern Susanne Lindh, 

Evelina Åslund för sina kurser i feministisk självförsvar.

Lena Carlsson för sitt arbete för barnens rättigheter,

Clara Lindefors för HBTQ personers rättigheter, 

Jenny Brusk på Högskolan i Skövde för arbetet med tjejer och IT,

Pop-gruppen Pretty Princes

Evelina Johansson för sina insatser mot fattigdom. 

Västerhöjdseleven Shahad Mazen för sitt arbete mot "hederskultur"

Elevrådsordförande Shammeran Benjamin, 

Reumatologen på Skaraborgs sjukhus Skövde 

Infrastrukturinvesteringar för framtiden

(null)


Svårt att tänka mig en bättre miljö än att åka Sveriges vackraste järnväg för att läsa planer för infrastruktur 2018-2029. Jag åker Kinnekullebanan och njuter av grönskan, blommorna, stationshusen, Göta kanal, Vänern, Kinnekulle och sommarsolen. Samtidigt tar jag del av regeringens nationella plan för infrastruktur de kommande 10 åren. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor och den största järnvägssatsningen i modern tid, som det kallas. 

 Planen omfattar stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur. Beslutet rymmer också betydande satsningar på sjöfart och väg. Detta är en satsning på 100 miljarder kronor mer än i förra planperioden. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringens-plan-for-infrastrukturen---sa-bygger-vi-sverige-starkt-och-hallbart/


Som Skaraborgare är jag noterar jag en hel del positiva besked men naturligtvis trist att inte ytterligare spår längs Västra stambanan finns utpekat. Däremot får Trafikverket i uppdrag att göra en bristanalys längs sträckan vilken kommer att tydligt bevisa vikten av fler spår eftersom vi nått kapacitetstaket för länge sedan. 

Dessutom var det ju så att moderaterna i Skövde och den borgerligt styrda regionen hellre ville prioritera Järnvägen mellan Göteborg och Borås, så de är nog nöjda nu. 


Det positiva är de investeringar som finns med för såväl sträckan Skövde-Göteborg som Alingsås-Laxå. S atsningarna ska öka kapaciteten på banan och därmed ge möjlighet till säkrare person- och godstrafik. Det handlar bland annat om förbigångsspår, som gör att inte långsamgående tåg ska stoppa upp trafiken. Några av dem blir i Falköping i koppling till godsterminalen där. Det är utmärkt.Att det finns med medel för spårbyte mellan Mariestad-Håkantorp är bra för alla oss som reser med Kinnekullebanan.

Dessutom finns nu förslag om nya slussar i Göta älv. De är en förutsättning för att Vänersjöfarten ska kunna fortleva och utvecklas.


Nu gäller det att jobba vidare med dessa planer och trycka på inför kommande beslut och jag kan njuta av resten av utsikten av Kinnekulle. 


Stoppa vinstjakten i skola och omsorg


En majoritet av Sveriges befolkning, även väljare som röstar borgerligt, vill begränsa vinstjakten i välfärden. Vi socialdemokrater håller med. Idag den 4 juni har vi debatt i Riksdagen och på torsdag ska vi rösta om en vinstbegränsning i riksdagen.

Välfärden står inför betydande utmaningar. Stora pensionsavgångar inom skola och omsorg väntar, samtidigt som allt fler äldre behöver omsorg. Omständigheterna kräver en politik som prioriterar välfärden före skattesänkningar. Socialdemokraterna lanserar nu det största trygghetsprogrammet i modern tid. Samhället ska bli starkare och Sverige ska bli tryggare. Ett starkt samhälle bygger vi genom att medborgarnas skattepengar används rätt.

Som en del av det arbetet presenterar vi skarpa lagförslag som syftar till att stoppa vinstjakten i skolan och omsorgen. Det här är inget konstigt eller kontroversiellt. Svenska skattepengar ska gå till vår gemensamma välfärd – inte till välfärdsdirektörernas fickor.

I förra valet hade SD parollen "Vi väljer välfärd" och lovade då att begränsa vinsterna i välfärden och förbjuda det i skolan. Sedan dess har de svängt. SDs partiledning bestämde sig för att springa vinstlobbyns intressen och svika sina vallöften och sina väljare.


Vi socialdemokrater vill skapa ordning och reda i välfärden. För att bygga ett starkt samhälle måste vi säkerställa att skattemedel avsatta för välfärden används till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg. Att pengarna går till barns utbildning, lärares och undersköterskors löner, till bättre arbetsmiljö, bättre elevhälsa och bättre tillvaro för brukarna inom äldreomsorgen – inte till obegränsade vinstuttag.

Välfärdsutredningen visar att 4,7 miljarder kronor av medborgares skattepengar, avsedda för skola och omsorg, försvann iväg i övervinster under år 2015. Dessa 4,7 miljarder motsvarar kostanden för att anställa till exempel 9 500 förskolelärare, 7 500 undersköterskor eller 6 400 gymnasielärare.

Vinstjakten ska stoppas men vi ska värna valfriheten och mångfalden i välfärden. Seriösa välfärdsverksamheter som återinvesterar i verksamheten kommer att kunna vara kvar. På torsdag röstar vi om vinstjakten i skola och omsorg ska stoppas eller inte. 

Alla riksdagsledamöter som röstar nej till förslaget - är skyldig svenska folket en förklaring till varför de sviker den svenska välfärden.I Lissabon med IPU

(null)


Menas andra svalkar sig med välförtjänta dopp och lapar sol i sommarsverige sitter jag inne i Lissabons Parliament och diskuterar regler, förhållningssätt och värdegrund mm.


Missförstå mig rätt eller som det heter nu snälltolka det jag skriver. 

Jag menar med hela mitt hjärta att alla som har möjlighet att koppla av nu i värmen ska göra det. 

Men jag har ett mycket intressant internationellt uppdrag i IPU så när jag blev kallad till detta extra möte om framtidens utmaningar åker jag både med glädje och stolthet. 


 Interparlamentariska unionen, IPU, är en global organisation för självständiga staters parlament. Den grundades för mer än hundra år sedan i syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. Organisationen har för närvarande 178 nationella parlament som medlemmar. Jag har har varit med nu som Svensk representant för Riksdagen i åtta år. Det har varit mycket intressanta år.


IPU bildades 1889 och antalet medlemmar har mer än fördubblats under de senaste 30 åren. Bland organisationens uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och verka för de parlamentariska institutionernas utveckling. Att hjälpa till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt och fungerande parlament är en ständigt växande del av IPU:s verksamhet.


Vi i IPU arbetar också mycket med bistånd. Vi jobbar med representativ demokrati, mänskliga rättigheter och, inte minst, jämställdhet, våld mot kvinnor och kvinnors deltagande i politiken. Vilket passar bra för mig som också är ordförande för UN Women nationell kommitté Sverige. Ipu värnar också parlamentarikers mänskliga rättigheter och främjar internationell säkerhet och hållbar utveckling.

Vi har genom åren närmat oss FN som i första hand är regeringarnas möjlighet till samarbete, samförstånd och fredsarbete sedan 2002 har vi observatörsstatus i generalförsamlingen.


Det som bekymrar mig just nu är den polarisering som sker i världen. Denna hårdnade attityd visar sig även i IPU. Som exempel kan jag nämna att vi blivit tvingade att jobba med HBTQ-personers rättigheter om och om igen. Det borde vara självklart i en organisation som har mänskliga rättigheter som grundsten givetvis ska underlätta livet för alla människor oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Men tyvärr har väldigt många medlemsländer på ett bryskt, hårt nästan våldsamt sätt vägrat att ta med frågan på dagordningen. 


Men det är bara att jobba vidare och aldrig ge upp. Nu är vi i Lissabon för att mangla igenom stadgar, samförstånd och statuter som ska underlätta för framtiden. 

Det kommer att bli ett långdraget möte så jag vet vad jag gör under lördagskvällen...... 

  • förhandlar! Men det är det värt!


RSS 2.0