Föräldraförsäkringen 50 år - en fantastiskt reform

(null)

I Almedalen idag uppmärksammade TCO att föräldraförsäkringen fyller 50 år. 

De har gjort en fantastisk bra film som beskriver utvecklingen i landet under dessa 50 år. Vi har gjort den här dokumentären för att föräldraförsäkringen förtjänar det. Ingen annan reform har haft lika stor betydelse för ett jämställt föräldraskap, sa Therese Svanstöm, ordförande TCO. Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring, något som vi ska vara stolta över. 

Innan 1974 hade vi i Sverige den så kallade moderskapspenning. Det var flera engagerade S-kvinnor och folkpartister som drev frågan om föräldraförsäkring som infördes av den Socialdemokratiska regeringen 1974. Då hade opinionsbildningar, debatter, påtryckningar och internt politiskt debatt pågått i 10 år. Tillslut var drev socialminister Sven Aspling som lade fram förslaget till riksdagen. Målet var att båda föräldrarna skulle kunna arbeta och försörja sig själva. Men det handlade inte bara om att få ut alla i arbete utan också att erbjuda båda föräldrarna så mycket tid som möjligt hemma med sina barn.

Men i början var det helt främmande för de flest familjer att dela på föräldraförsäkringen, istället skrev papporna över sina dagar till mamman. Män tog i snitt ut 0,5 procent av föräldrapenningen det första året.

Det var inte förrän Bengt Vesterberg införde den fösta pappa månaden som det började hända grejer. Männens uttag av föräldrapenning ökade med 9,9 dagar.

2002 reserverades en andra månad för vardera föräldern. Samtidigt förlängdes det totala antalet föräldrapenningdagar till 480 per föräldrapar. Mäns uttag av föräldrapenning ökade med 4,4 dagar. Sedan infördes ytterligare en månad till den som var hemma kortast tid dvs pappan. 

70 år kvar till att vi har jämställt uttag om vi fortsätter i denna takten. Det bidrar till att bevara ojämställda strukturer. Papporna missar mycket av närheten till sina barn. Dessutom halkar kvinnors löner efter och de gör det mesta av det obetalda arbetet i hemmet. Det behövs kunskap och hjälp för att göra jämställda val för barnfamiljerna. 

Nu behöver vi se framåt och satsa än mer på jämställdhet, bättre arbetsvillkor för kvinnor och lyfta fram fördelarna med att dela på ansvaret i hemmen tillsammans med hög kvalitet i förskolan. Debatt om Rosa huset

(null)

De som bor i Skövde har nog inte undgått den debatt som pågår angående Rosa huset. Kommunens majoritet har antagit en avsiktsförklaring som går ut på att vilja sälja den så kallade Brända tomten och Rosa huset till fastighetsbolaget Västerkulla Hotell som idag äger grannfastigheten Hotell Majoren. Planen är, enligt majoriteten, att det ska byggas nytt på brända tomten och att Rosa Huset ska omvandlas till Hotell. 

Igår hade vi kommunfullmäktigemöte, visserligen fanns inte försäljningen av Rosa huset med på agenda. Men eftersom flera partier hade med med Rosa huset i sina budgetförslag så var det viktigt för mig att begära ordet i frågan:

 "Ordförande, ledamöter och åhörare 

I det Kulturmiljö program som ligger på Skövde kommuns hemsida står det att Tor 2, dvs Rosa huset, är av särskilt intresse eftersom det bildar en byggnadshistorisk länk mellan det tidiga 1800-talets agrara småstad och den expansiva utveckling som följde med järnvägsbygget 1859.

Vidare står det att Per August Beckman lät bygga det stora knutimmrade bostadshuset i två våningar 1862. Tor 2 bevarar en mångfald byggnadsdetaljer från 1800-talet. Exempel är fönster­snickerier med beslag, helfranska pardörrar med överljus mot gården, ursprungliga trapphus, kök med murad spiskupa och andra inredningar med paneler, kakelugn och dörrar.

Intressant är även flygelbyggnaden vid Trädgårdsgatan uppförd som brygghus och bagarstuga med visthusbodar och ett bostadsrum. Flygeln är idag Skövdes enda återstående hus av denna typ. De välbevarade byggnaderna utgör tillsammans en mycket värdefull enhet, starkt förankrad i innerstadens kulturmiljö. 

Denna text tog jag från kommunens hemsida idag.

Eftersom vi inte ska ta beslut om någon eventuell försäljning idag har jag inget yrkande.

Men jag kan konstatera att verksamheten där är i full blom med Skövde konstskola, en filial från Helidens Folkhögskola. Med Skaraborgs konstgrafafiska verkstad där trycks inte bara fantastiska litografier. Det är en mötes- och arbetsplats för konstnärer och konstintresserade. Här finns en välutrustad verkstad för de flesta konstgrafiska tekniker och ett galleri. 

I Rosa huset finns också det fina anrika Galleri Lucifer. 

Dessutom finns Kulturarbetscentrum med sina 250 medlemmar som ordar kvälls och helgkurser på ideell basis, kreativa verksamheter av olika slag allt från barnmåleri till kroki och som erbjuder ateljéer och utställningar året om. 

En av höjdpunkterna sker ikväll när "Water and Wine" uppträder på Kultur på innergården. 

Kultur på innergården är återkommande välbesökt arrangemang varje onsdag hela sommaren med olika band och olika konstnärer som ställer ut. 

Dit kan vi gå allihop ikväll, efter att vi är klara här, det är nämligen gratis inträde tack vare hårt arbetande ideella krafter samt samarbetet mellan flera företag och andra som vill ha ett levande centrum. Därför kan vi njuta tillsammans i kulturens bultande hjärta mitt i stan.

Jag är säker på att vi kommer att återkomma till Rosa huset många gånger och att vi alla vill väl med verksamheterna och att kulturen är en viktig del i stadens tillväxt! Tack"

Så långt mitt anförande. 

Efter en lång budgetdebatt var det helt fantastiskt att gå ner till Rosa husets och njuta av kvällens begivenheter. 

Det kulturmiljöprogram jag hänvisade till från Skövde kommuns hemsida finns här https://skovde.se/globalassets/byggabo/bilderpblk/kulturmiljo/skovde-kmp-staden-innerstaden.pdf

Verksamheterna i Rosa huset:  

Kulturarbetscentrum https://www.kulturarbetscentrum-rosahuset.se/

Skövde konstskola https://helliden.se/utbildningar/skovde-konstskola/

Skaraborgs KonstGrafiskas http://www.skaraborgskonstgrafiska.se/om-verkstaden

Galleri Lucifer https://gallerilucifer.se/ 


RSS 2.0