socialdemokraternas ekonomiska sem

0-4188947fa97e3b17d512ee0d5908511d.png

socialdemokraternas ekonomiska seminarie


Aktiv politik för ökad sysselsättning


Just nu pågår Socialdemokraternas ekonomiska seminarium här  i Almedalen på temat "Full sysselsättning". Thomas Östros, Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman börjar med att beskriva hur viktigt det är att investera och stimulera ekonomin för att mildra lågkonjunkturen. Han menar att det är nödvändigt med aktiva insatser i form av studier, praktik och adekvata åtgärder för att långtidsarbetslösheten inte ska bita sig fast. Den borgerliga regeringen har själva gjort bedömningen att var tredje arbetslös inte kommer att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Så kan vi inte ha det. Människor måste få chansen att bli anställningsbara när det vänder igen. Risken finns Kommuner och landsting måste skära i ned, då försämras servicen och arbetslösheten ökar ännu mer, detta måste hindras. Snart ska

Anna Thoursie, utredningschef på Kommunal, Henry Ohlsson, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Allan Larsson, f d finansminister ge sin syn på hur den nya moderna arbetsmarknaden ser ut


Ny rättvis fastighetsskatt


Visst är det orättvist att de som bor i små radhus ska beskattas lika som de i gigantiska herrgårdar. Men det är typisk borgerlig politik, de påstår att det ger fler jobb men det ökar bara klyftorna än mer. I dag har de rödgröna presenterat sin nya rättvisare fastighetsskatt.

Dvs. vi ska inte tillbaks eller göra återställare till hur det var före valet 2006. Vi sa redan då att vi skulle förändra fastighetsskatten och frös också taxeringsvärdet.

De borgerliga partierna gick till val på att ta bort fastighetsskatten och många i mina hemtrakter trodde på det budskapet, av det skälet har många känt sig lurade över att skatten höjs varje år i takt med att taxeringsvärdet höjts. Desto mer nöjda har naturligtvis de med stora kåkar varit, de har tjänat hundra tusentals kronor.

Den nya fastighetsskatten efter blir mer rättvis efter valet 2010  då ske de fastigheter som har ett över ett marknadsvärde om cirka sex miljoner för villor (dvs. på taxeringsvärde 4,5 miljoner eller mer) en skatt på 1%. En begränsningsregel inför så att de med låga inkomster inte drabbas.

Med andra ord mer rättvist och kul att vi kan göra det gemensamt


Allt fler går i Olof Palmes fotspår i Almedalen

Undrar om Olof Palme tänkt sig att så många skulle vallfärda till Gotland för att ta del av politik, näringsliv och samhällsdebatt när han startade Almedalstalen? Han stod på ett lastbilsflak för 41 år sedan och återkom sedan varje sommar för att tala till turister och Gotlänningar. Han talade om rättvisa, tillväxt och fler jobb.

Numera betraktas Gotlandsveckan både som ett jippo och som en spännande mötesplats för företag, lobbyister, journalister, beslutsfattare och allmänhet.  Att veckan vuxit rejält de senaste åren kan ha att göra med att mycket privatiserats. Många vårdföretag ser en chans att knyta goda kontakter med politiker på olika nivåer.  Även om en del bara vill ha skvaller och ytlighet så finns det både seriösa och problematiserande seminarier och samtal.

Minglet i vimlet är både viktiga och trevliga men höjdpunkten blir ändå partiledartalen där Lars Ohly var först ut i kväll, med spännande förslag på hur nästa finanskris ska förhindras/mildras

Jag börjar måndagen med att sitta i en panel i Donnerska huset kl.11 med Göran Petersson (m), Mikaela Waltersson (mp), Roger Tiefansee (c) Anders Nordström, Sidas generaldirektör, och Penny Davies från Diakonia. Vi ska diskutera Kapitalflykt - ett hårt slag mot fattiga i finanskristider.


Det är aldrig rätt att slå barn


Varje barn som tvingas leva i en familj där misshandel förekommer är ett misslyckande för vårt samhälle. Våld mot barn är alltid fel. Denna fråga måste uppmärksammas på alla nivåer i samhället och inom alla grupper. I grund och botten handlar detta om en attityd till barn och ungas människovärde. Idag träffade jag Rädda Barnen. Vi i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp planerade inför "30-års jubileet" av förbudet mot barnaga.

Sverige är ett föregångsland som var först i världen med barnagaförbud. Det har varit framgångsrikt bland annat därför att det också genomfördes en mängd informationskampanjer. Vem minns inte Helga Henchen teckningarna om att jag ska aldrig slå mina barn?  Tyvärr finns oroande tecken på att misshandeln i hemmen ökar igen.

Inget barn ska behöva uppleva våld hemma. En förälder får inte kränka sitt barn. Grundtanken i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är att alla barn har lika värde. Inget barn får diskrimineras.  Barnmisshandel förekommer i alla samhällsklasser och i alla olika grupper. Detta är alarmerande. Därför är det dags att jobba internationellt så att fler tar efter och dessutom starta upp arbetet med barnfrid i Sverige igen.  


Glad midsommar

Hoppas alla får en glad, härlig, varm, solig och rolig midsommar


Jobbkris


Sysselsättningen har på ett år minskat med över 100 000 personer. Sverige har snart en arbetslöshet om en halv miljon människor. Den stigande arbetslösheten är förödande för alla.

Förödande för den utsatta människan som inte mår bra av att inte ha jobbarkompisar och tider att passa. Som inte klarar sin försörjning p.g.a regeringens försämring av a-kassan¨.

Förödande för kommunerna som måsta spara på äldrevård och skola för att ha råd med socialbidrag.

Förödande för staten som får ökade konstanter och mindre intäkter.

Alla förlorar på hög arbetslöshet som väntas stiga ännu mer nästa år.

Det är märkligt att vi i detta läge har en regering som säger att de inte har råd att motverka arbetslösheten.


Årets Anna Lindhpristagare

0-2d415615e05749588b473f89ccc88689.png

Årets Anna Lindhpristagare Susanne Lind


Björklund brukar påstå att kunskap är viktigt men vad kan han själv?

Björklund hänvisar om och om igen till Los rapport om jobbskatteavdraget. Han borde faktiskt läsa den innan han hänvisar till den. Åtminstone om han ska hänvisa till uppgifterna i den. I LO ekonomernas rapport om jobbskatteavdraget står att det är en mycket kostsam reform som kan i marginalen ge fler jobb på sikt på bekostnad av trygghet och service i offentliga sektorn.

Sedan fortsätter Jan Björklund med att påstå att de bygger ut komvux. Man tar sig för pannan över sådana påståenden. Sanningen är den att de har dragit ner komvux med en tredjedel i hela landet och att de nu lägger tillbaks en bråkdel av det. Nu kallar han det för en stor satsning.
Han avslutar sina inlägg med att visa ett visst förakt mot Peter Eriksson genom att kalla honom för fel namn om och om igen


Suck, vi verkar ha en ganska trött statsminister


Fredrik Reinfeldts inlägg i dagens partiledardebatt blev en trött historia. Som en liten vädergubbe försökte han beskriva läget i EU, i Sverige. Han pratande lite förstrött om ungas situation men det var inget tal som eldade massorna precis.

På replikerna från Mona Sahlin påstod han att de automatiska stabilisatorerna har gjort Sverige mest framgångsrikt. Han påstod att de står för en arbetslinje, undrar om han tror på det själv på en 12% arbetslöshet?


visst är det härligt

4e7f4235f78d2b17ba61b6f981b48234.png

visst är det härligt med röda gubbar


Mona lade fina rosor på Anna Lindhs grav

0-31b062ec791b57e28b7e936d94d17d7a.png

Mona la så fina rosor på Anna Lindhs grav


Lars, Maria, Peter och Mona

0-163d413ad00d0dc0456636cd7a735eeb.png

Lars, Maria, Peter och Mona


huset full på historiskt Gruppmöte

0-75267aa3cb940f759029912d7de65b.png

huset full på historiskt Gruppmöte


låt inte barnen betala krisen

6ea62bfeda2d7927757253026c9506d7.png

låt inte barnen betala krisen


De orättvisa ojämlika ersättningarna vid arbetslöshet


Arbetare i LO-grupperna har fått ta den stora jobbsmällen, medan tjänstemännen berörs betydligt mindre. Krisen har inte på allvar nått tjänstesektorn och bedömningarna går isär om hur hårt den kommer att drabbas. Det tudelade Sverige avspeglas också i avgifterna till a-kassorna. Efter maktskiftet i Rosenbad 2006 har systemet lagts om och den 1 juli 2008 infördes en så kallad arbetslöshetsavgift.

Därför är det LO-medlemmar får ta smällen nu när arbetslösheten förväntas stiuga ännu mer till ofattbara 12%. En naturlig följd av regeringens politik som hela tiden pläderat och arbetat för större skillnader i samhället.

En del blir förvånade över detta faktum trots att vi från oppositionen påpekat det om och om igen. Då har våra argument viftas bort med "gnäll"

Men det är inte bara LO-medlemmar som behöver en ny mer rättvis a-kassa. Det tjänar alla på i dessa oroliga, otrygga tider.

Den otygghetschock som regeringen orsakat har medfört att den inhemska konsumtionen fallit mest i Sverige, att lågkonjunkturen fördjupats och många står utan ekonomisk trygghet helt och hållet


Vulcans Riders

3af1b5b3b34b426aca01841de802dd8b.png

Vulcans Riders


socialdemokraterna i Falköping

6f227efa0f9a156ad10f089550eb95b4.png

socialdemokraterna i Falköping


Hur skulle socialdemokraterna investera för jobben


Jag får ofta frågan om vad vi socialdemokrater skulle gjort annorlunda för att mildra jobbkrisen. Vi lade en mäng förslag i riksdagen redan i höstas som röstades ner av den borgerliga majoriteten. Vi skulle naturligtvis ha sett till att fordonsindustrin fått tillgång till de 28 miljarder som Riksdagen avsatt för ändamålet och inte krånglat till det för företagen. Dessutom kan jag nämna huvuddragen i den vårbudget vi föreslagit och som borgarna avvisat. Vi lade en budget som tar ansvar för Sverige där jobben kommer först genom:


  • Kommuner och landsting behöver tydliga ekonomiska besked för att stoppa uppsägningarna och bevara kvaliteten i välfärden. Socialdemokraterna vill stödja kommuner och landsting med totalt 15 miljarder kronor 2009 och 2010, 8 miljarder mer än regeringen. 5 miljarder kronor 2009 och 10 miljarder kronor 2010. En del av stödet består av ett tillfälligt sysselsättningsstöd som lättar på bördan för kommunernas lönekostnader. Det har prövats förut med goda resultat. Med vår politik får kommunerna bättre möjligheter att behålla personalen och hålla uppe sysselsättningen.

  • Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. Socialdemokraterna föreslog ihop med v och mp ett ungdomsprogram med fler utbildningsplatser, ett Ungdomslyft som ger alla unga utan gymnasieexamen en chans att läsa in gymnasiet, 90 000 fler sommarjobb, traineeprogram i välfärden och starta eget-bidrag även för unga.

  • Tusentals framtidsinriktade jobb kan skapas i byggbranschen med rätt politik. Dessutom blir bostäderna bättre och klimatsmartare. Vi föreslog med v och mp ett utvidgat ROT-avdrag för upprustning och energieffektivisering av såväl flerfamiljshus som radhus, villor och bostadsrätter. En extra klimatbonus på max 10 000 kronor kopplas till den enskilda fastigheten. Totalt tillförs sex miljarder kronor till det breda ROT-programmet som bedöms skapa 15 000 fler jobb.

  • Ett gemensamt program med v och mp föreslog vi fler miljöfordon som minskar bilismens miljöpåverkan och samtidigt gynnar svensk fordonsindustri. Med förlängd miljöbilspremie året ut, en tillfällig kombinerad skrotnings- och miljöbilspremie på 25 000 kronor per bil och en enhetlig miljöbilsklassning.

  • Ett Kunskapslyft om 50 000 utbildningsplatser i komvux/yrkesvux, högskola, yrkesinriktad arbetsmarkandsutbildning, lärlingsutbildningar med mera.

  • Det tidigare förslaget om ett Kunskapslyft kompletteras med ett Innovationslyft på 1 miljard kronor: bland annat stöd till forskning i småföretag, ökad samverkan mellan näringsliv och forskarutbildning samt lån för uppfinnare.

  • Fler jobb i kultursektorn med bland annat en Kulturarvs-Rot och ACCESS-jobb.

Som man ropar i skogen får man svar


Vi riksdagsledamöter får alltid en mäng enkäter från media, företag, lobbyorganisationer m.m.

Ibland ska de kartlägga vad vi tycker innan partiet bestämt sig, ibland ska de göra en nyhet om att vi inte tycker samma osv.

Det går inte svara på alla enkäter, då skulle tiden inte räcka till, till utskottsarbete, skrivande av tal, interpellationer, träffa väljare, delta på möten eller debattera med allt förberedelsearbete som det för med sig.

Nu har Göteborgsposten skickat en enkät där vi förväntas svara på vilken som är den viktigaste frågan inför valet. Märkligt nog finns inte jobben med bland svarsalternativen.

Visserligen finns inte rättvisan eller jämställdheten med heller. Men att "glömma" jobben när Sverige går igenom den värsta jobbkrisen i mannaminne är mycket anmärkningsvärt.

Varslen har stått som spön i backen sedan i höstas, regeringen räknar med att arbetslösheten blir 10,7% nästa år.

Vi socialdemokrater har lagt en mängd förslag på förslag på investeringar, gröna jobb, utbildning, satsning på kommunerna, arbetsmarknadspolitiska åtgärder men regeringen står handfallen. De har valt att sänka skatterna för 80 miljarder och har nu inga pengar att mildra jobbkrisen för. Detta faktum har GP av någon underlig anledning missat och ger knappt Riksdagsledamöterna chansen att svara att jobben blir den viktigaste valfrågan


Röd-grönalaget vann med 3-2

0-1b5c27c490efd6fb7cd3f118abcd2849.png

Röd-grönalaget vann med 3-2


JIppi vi leder

0-67fcdf5572a8f24004cf1ef96e4d00fa.png

JIppi vi leder


Lite patetiskt av Anna Maria Corazza Bildt


Lyssnar, för "femtielftegången", på Anna Maria Corazza Bildt när hon påstår att det varit en nackdel för henne att vara gift med Carl Bildt i EP-kampanjen. När hon får kommentera kryssframgångarna

Men snälla någon

Hade någon överhuvudtaget vetat att hon funnits om hon inte varit gift med Carl?

Hade TV intervjuat henne flera, flera gånger om hon inte hetat Bildt?

Hade hon fått uppmärksamhet av radio och tidningar när hon åkt runt i landet om hon istället hetat till exempel Ohlsson?

Det kan vi naturligtvis inte veta men jag har svårt att tro det.

Jag vet många otroligt duktiga, engagerade, erfarna kandidater som inte alls lyfts upp i media.

Detta skriver jag inte för att jag inte unnar Anna Maria att åka till Bryssel (och att hennes man senare satsar på att bli kommissionär efter Margot Wallström....)

Tvärt om, men jag tycker det är lite patetiskt av henne att påstå att det varit en nackdel


Jag är inte nöjd


I dessa dagar är det säkert rätt att hitta positiva förklaringar om hur och varför det gick som det gick. Jag är i grunden en mycket positiv person som försöker se ljuspunkterna. Men jag ska villigt erkänna att jag inte är nöjd med samma dåliga resultat som vi fick för 5-år sedan. Trots att vi knackat dörr, trots att vi syns på nätet, trots att vi delat ut rosor på torget och på resecentrum. Det är tydligen annat som styr människors val än att träffa representanter för partierna. Vad vet jag inte. En dels kulle säkert säga att media har makten att lyfta eller dissa partier. Det ligger nog en del i det men det kan inte vara enda förklaringen. Förde vi fram fel frågor? Var vi inte tillräckligt trovärdiga? Mycket tål att tänkas på. Nu ser vi fram emot att se hur personkryssen hamnar. Jag minns förra valresultatet mycket väl. Då drog jag 16000 kryss, något som inte räckte långt för att få framgångar i vårt stora parti (ja Socialdemokraterna är Sveriges största parti, vi ska njuta av det). Nejd et kommer nog krävas mer än 30 000 kryss för att flytta om på vår lista. Även det återstår att se. Å nu när jag fått gnälla en stund tänker jag börja tänka på gobitarna. Så som att:

140 000 fler väljare valde att rösta på Socialdemokraterna jämfört med valet 2004. Vi kan också alla glädjas åt att valdeltagandet ökade med över sex procent. Detta är ett trendbrott och därmed också en framgång för demokratin.


rösta rött i EU-valet

0-5ac1661b6ebb8842605a505072d35371.png

rösta rött i EU-valet


SSU kampanjar in i de sista

0-37999e4f376522b7e408e497ad71d723.png

SSU kampanjar in i de sista


tjejVättern i mål på 4 tim och 46

0-6d65e11c390a40da89622aab160fd967.png

tjejVättern i mål på 4 tim och 46 min


toakö i Skänninge.

0-5f2e526724b2a910103f2e135f3cd08c.png

toakö i Skänninge. Nu är det bara resten kvar


första fika pausen

62fd3fe338713786697eae26de4bd3fc.png

första fika pausen


dags för tjej Vättern

0-57df67ea5b01244e4a4bec6384f43037.png

dags för tjej Vättern


barnens parti

0-57e2d17c505112e469c388e93aa736c1.png

barnens parti


Anita knackar dörr

Nu ska här knackas dörr och påminna om att det är val på söndag


sossarnas valstuga i Skövde

54ec31cb93ecace40284c41947d541ed.png

sossarnas valstuga i Skövde, Här syns glada aktivister som övertygar Skövdeborna att ta en socialdemokratisk valsedel på söndag.
Johan Ask, Pontus Lundin, Åke Jönsson, Camilla Ohlsson, Malin Wadman


Kolbrun, Malin och Julia

4af3d218f7a5b4313da1b02cdd0993d4.png

Kolbrun, Malin och Julia. Tre goa tjejer som valt att jobba med socialdemokraternas valprogram i sitt skolarbete.
Lycka till med redovisningen


Varför är det så många som röstar på sossarna?


Antagligen för att de allra flesta har ett starkt rättvisepatos. De allra flesta vill att det ska vara rättvist. Att betala skatt efter förmåga och få vård eller utbildning efter behov, av var och ens förmåga osv osv

Att hålla ihop grupperna, att sträva efter minskade klyftorna, att lita på människan, att ta fajten mot kapitalet som inte vill ha tuffa miljökrav, är några exempel på varför jag tror att socialdemokratin står sig genom tiderna. Men det handlar naturligtvis också om att lyckas med att förändrar och moderniseras i takt med att samhället förändras.

Förra riksdagsvalet förlorade vi eftersom vi förlorade tolkningsföreträdet. När vi berättade om de ökade klyftorna som skulle kunna komma med en borgerlig regering blev vi inte trodda. När vi berättade om att jobben kommer ville man inte lyssna. Och när sedan borgerliga partier strävade efter att låta som "bättre" socialdemokrater var det många som attraherades av det. Inte så konstigt.

Sedan dess har vi tagit täten och leder i stort sett i alla 40 opinionsmätningar som varit.

Nu står vi inför ett EU-val. Där det också handlar om att sätta jobben, tryggheten och miljön överst på dagordningen. Igår skrev jag om varför jag kryssar en socialdemokratisk kvinna. Idag kan vi ta del av Evin Cetin som gästbloggar hos Alexandra.

Jag hoppas att rättvisepatoset ska slå igenom i EU-valet. Att vi når vårt mål med fler sossar i Europa och att många röstar rött i EUvalet


David, Andreas, Martin och Linda

0-1033f2f02c923f337b16acf89789b6bd.png

David, Andreas, Martin och Linda


Kryssa en kvinna


Idag beskriver Johanna Graf om varför hon ska kryssa en kvinna. Hon citerar bland annat Margot Wallströms träffande uttalande "Det är inte något glastak eller klistrigt golv som hindrar kvinnor, utan ett tjockt lager av män". Det säger en hel del om varför det behövs fler kvinnor i Europa politiken.

Jag har ett kriterie till i uppmaningen till vänner, bekanta och bloggläsare.

Kryssa inte vilken kvinna som helst. Kryssa någon som är beredd att slåss för rättvisa, trygga jobb, att kollektiv avtal ska gälla alla på en arbetsplats. Kryssa någon som går i bräschen för miljöfrågorna, någon som inte tycker att kemikalieindustrin ska styra utsläppskraven i Europa, kryssa någon som har bekämpat och som kommer fortsätta bekämpa människohandeln, våldet mot kvinnor och barn, står upp för FNs barnkonvention och som sätter människan före marknaden.

Kort sagt välj en socialdemokratisk valsedel innan du börjar kryssa.

Jag tänker kryssa nr 9 Carina Ohlsson för att hon är både kunnig, påläst och har lång erfarenhet i såväl Riksdagen som i Europa rådet.

Allra viktigast är dock att rösta och använda sin demokratiska rättighet att påverka


Camilla och Ann i Tidaholm

-5cfe93f93c5d23989da452d332eb30e.png

Camilla och Ann i Tidaholm, Aktiva valarbetare i Tidaholm


tjejkväll i Hjo

23f4a30cc1528d5849f29d855091e4d4.png

tjejkväll i Hjo


Låt oss tala allvar Anders Borg, menar du att expansiv är det samma som hög arbetslöshet?

Anders Borg hävdar att Sverige för den mest expansiva finanspolitiken i OECD-området.

Det stämmer inte. Den undersökning som OECD har gjort, och som Borg hänvisar till, visar att Sverige ligger först på 11:e plats när det gäller aktiva politiska åtgärder för att stimulera ekonomin. Det visar OECD som jämfört länderna under perioden 2008-2010. Roger Mörtvik har intressanta synpunkter om Anders Borgs Blogg.
Och jag ska just debattera med Borg om varför han inte lyssnar på sitt eget finanspoilitiska råd.

Anders Borg försvarar sig med att han tar hänsyn till ökningen av de automatiska stabilisatorerna (framförallt de ökade utbetalningarna av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd) när de jämför stimulansernas storlek. Men konsekvenserna av det blir absurda. För varje procentenhet som arbetslösheten stiger för att regeringen är passiv skulle regeringen definieras som mer "aktiv". Räknar man på det här sättet så borde regeringen eftersträva att vara minst expansiv - inte mest expansiv. För regeringen borde ju rimligtvis sträva efter att arbetslösheten ska öka så lite som möjligt.

Borg har en lång utvikning om offentliga finanser men missar ökningen av den varaktiga arbetslösheten

Anders Borg har en lång utläggning om det strukturella sparandet i offentlig sektor - och säger att det är svårt att bedöma hur mycket produktionskapacitet som varaktigt slås ut under konjunkturnedgången.

I vårbudgeten skriver regeringen mer om detta - inte minst när det gäller hur många som varaktigt slås ut från arbetsmarknaden. I vårbudgeten bedömer att 30 procent av dem som nu blir arbetslösa aldrig kommer tillbaka i arbete. Det innebär att nästan var tredje arbetslös kommer att slås ut från arbetsmarknaden. Dessutom konstaterar regeringen att varje varaktig ökning av arbetslösheten får betydande konsekvenser - inte bara för de som drabbas - utan också för de offentliga finanserna.

I vårbudgeten har regeringen till och med siffersatt de här sambanden. För varje procentenhet som arbetslösheten stiger med så försvagas de offentliga finanserna med nästan 20 miljarder kronor. Per år. Och eftersom den varaktiga arbetslösheten nu väntas stiga mer än så kommer de offentliga finanserna nu att försvagas med cirka 30 miljarder kronor per år*.

Och det märkliga i sammanhanget är, Anders Borg, är att du uppenbarligen ser detta samband, och ni räknar på det i Finansdepartementetet - men att ni inte gör någonting åt det.

För det är just precis de här sambanden som Finanspolitiska Rådet och Konjunkturinstitutet också ser. Och det är därför de, precis som vi socialdemokrater, förespråkar en större finanspolitisk stimulans i år och nästa år för att dämpa ökningen av arbetslösheten, och för att på så sätt förbättra de offentliga finanserna i framtiden.

Men i stället fortsätter regeringen med er vanliga politik och lånar till skattesänkningar. Men så tar man inte ansvar. Så tar man inte Sverige ur krisen.

Regeringen räknar med att arbetslösheten stiger med cirka 5,5 procentenheter, från 6,2 procent 2008 till 11,7 procent 2011. Bedömningen att 30 procent av denna stigning av arbetslösheten blir en varaktig ökning av arbetslösheten ger att jämviktsarbetslösheten stiger med cirka 1,6 procentenheter. Enligt regeringens egna beräkningar i kapitel 12 "Bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet" i 2009 års vårproposition leder en procentenhets högre arbetslöshet till att de offentliga finanserna varaktigt försvagas med 0,6 procent av BNP per år. En varaktig ökning av arbetslösheten med 1,6 procentenheter leder således till att de offentliga finanserna försvagas med 1 procent av BNP varje år; vilket motsvarar 30 miljarder kronor.


RSS 2.0