Två steg framåt och ett bakåt i Panama

Så här på avslutningsdagen av IPU-kongressen känns det bra att vi nått framgång på flera viktiga områden. Vi fick igenom ändringsförslag om bland annat att mints 30% av Nationernas Parlament ska vara representerade av kvinnor. Det var många märkliga argument mot den skrivningen men det gick tillslut igenom utan reservation. 

Självklarheter som att flickor ska ha samma möjligheter till utbildning (känns märkligt att vi inte kommit längre år 2011 men så är det)

Dessutom ska inte valkretsindelningar kunna ändras hit och dit mitt under valkampanjer. Det är viktigt att slå fast eftersom det finns regimer som ändrar valkretsar för att stänga ute vissa Riksdagskandidater. Dessutom beslöt vi att det ska vara mer öppenhet i samband med val så att det lätt ska kunna kontrolleras.

En annan viktig fråga som jag fick argumentera för att få in var att alla ska ha rösträtt, dvs även de som inte ha en fast adress. Hemlösa ska givetvis ha sina demokratiska rättigheter de också 

Däremot kom vi inte ända fram när det gäller om hur internationella valövervakare fritt ska kunna kontrollera val. Där jobbar vi på en reservationstext just nu


Barnen, Panama och framtiden

I går deltog jag på studiebesök strax utanför Panama city. Det tar inte många minuter med minibuss innan de enorma skyskraporna försvinner och slummen breder ut sig. Det är mycket tydligt att Panama har enorma ekonomiska klyftor och att de allra flesta invånarna i Panama är mycket mycket mycket fattiga. Panama som en gång i tiden stått centrum för latinamerikas slavhandel men lämnat det bakom sig för länge sedan, har svåra utmaningar inför framtiden.  

Tyvärr breder narkotikahandeln ut sig både när det gäller odling och smuggling från kanalbåtarna och mindre typ av flygplan berättade en av FN-personalen som var med oss på studiebesöken. Framtiden bygger på att barnen har det bra.

Vi åkte till två olika projekt som stöds av UNICEF. Först åkte vi till en by där kommunen satsade på barn i så kallade riskzoner, de barnen var inte brottslingar eller indragna i droghärvor men riskerar att hamna där om de inte får gå färdigt skolan, får möjlighet till bra fritidsaktiviteter eller har vuxna som sätter ramar omkring dem.

Därefter åkte vi till ett hus där fattiga mödrar och deras barn fick möjlighet till utbildning i hantverk, manikyr, sång och musik, engelska m.m. så att de så småningom skulle kunna leva och få inkomst på sina färdigheter.

Det var härligt att se all kreativitet och entusiasm mitt i all annan misär.

 

Men nu tillbaks till konferensbygganden och förhandlingar om de uttalanden vi 155 länder ska enas om. Jag återkommer om det

dn 2   
exp  svd


Flykting i Sverige nu parlamentsledamot i Chile

-          Vi Chilenare är väldigt tacksamma över er solidaritet som Sverige visade i aktiv handling för oss Chilenare.

Så sa Parlamentsledamoten från Chile Tucapel Jiménez som bott i Sverige i 14 år. Hans pappa blev mördad i  Chile början på 80-talet för att han var aktiv i facket. Familjen flydde till Sverige. Tucapel Jiménez växte upp i Rinkeby och senare i Skärholmen, innan han kunde flytta tillbaks till Chile.

Det känns stort att befinna sig på IPUs världskongress med 700 delegater och få en sådan uppskattning av den svenska humana flyktingpolitiken.Kanske känns det extra nu när strömningarna är annorlunda, nu när Sverigedemokraterna till och med finns med i Riksdagen och när Sannfinnarna blivit så enormt stora i vårt grannland Finland.

AB    expre   dn svd


186 av 700 parlamentariker

IPU kongressen i Panama fortsätter med debatter, diskussioner och bilaterala samtal. Det är både intressant och lärorikt men också tragisk av insikten om att världen är så fruktansvärt ojämställd. Trots alla tjusiga ord som sägs i plena om män och kvinnor är det en förkrossande mansdominans som styr både nationella parlament men också IPU.

Av oss 700 ledamöter som deltar i kongressen är 186 kvinnor. Och det var ändå en fantastisk förbättring gentemot förra kongressen. Därför kändes kvällens särskilda kvinnomiddag extra angelägen och rolig. Vi åkte minibussar ut till något som kallas gamla stan men som var en ruinstad. Där hade de dukat upp till fetsmåltid i månskenet.

Höjdpunkten blev Chiles ex-president Michelle Bachelet som numera är chef för FN: s kvinnokonvention, den nya myndighet skapas för att synliggöra genus-och kvinnofrågor. Hon hade tidigare under dagen gjort ett lysande inlägg om kvinnorepresentation och de underliggande manstrukturerna som styr samhället.

När hon dök upp på middagen blev hon hyllad som en rockstjärna. Hon var först överrumplad och lite blyg över all uppskattning men insåg läget och hälsade på alla som ville. Att hon dessutom var hon en hejare på dansgolvet visade sig när musiken kom i gång och kvinnor från hela världen äntrade dansgolvet tillsammans. Det blev en fantastiks kväll att minnas länge länge

dn expr  svd

Fria rättvisa val

I den första kommittén som jag deltar i här på IPU-kongressen i Panama diskuterar vi just nu fria och rättvisa val. Alla inlägg handlar om hur vi ska göra det möjligt att utveckla demokratin nu när en demokratiseringsvåg sveper över världen. Men det blir lite märkligt när vissa länder säger att de är för fria val för alla, utom för kvinnorna. De borde skämmas över sin inställning att utestänga halva sin befolkning från de demokratiska rättigheter. Det finns också länder som hävdar att de internationella valopseravtöterna inte är seriösa när de påpekar valfusk, de borde skämmas de också. Mitt inlägg handlade om att fria demokratiska rättvisa val innebär att alla ska ha rätt att rösta. Men också om att alla ska veta vad valet handlar om. Där kommer folkbildning och sociala medier in som ett bra redskap. Fattiga människors åsikt ska inte köpas för pengar, även hemlösa ska ha rätt att rösta osv. Jag hoppas vi kan enas om att ta ytterligare steg på demokratins stege

Kanalen

Panamakanalen byggdes 1914 och inte förrän 1977 undertecknandes Torrijon-Carterfördraget, och 22 år senare dvs 1999 fick Panama överta kontrollen. Nu utger den 20% av landets inkomster. Landet planerar att bygga ut den lagom till 100-årsjubileet och därmed ska även dagens stora fartyg kunna passera. Utbyggnaden/breddningen av kanalen ses som mycket positivt med en fördubblad trafik till 2025, fler arbetstillfällen och ökad handel. 
Vi åkte till Panamakanalen på lunchen idag. Vi hade två timmars lunchuppehåll och trodde att vi skulle hinna se kanalen och äta lunch på den trevliga resturangen vid en av slussarna på den tiden.
Det gjorde vi också men vi missbedömde den täta eller stillastående trafiken. Det tog mycket längre tid än den information vi fått. Men vi kom fram tillslut, såg den magnifika kanalen i ösrgenet
(det är 37 grader varmt men någon slags regnperiod). Det var en Svenks fraktbåt som just slussades när vi var där.

Jag som begärt ordet på punkten efter lunchen, kastade i mig lite mat och tog en taxi före de andra.
Naturligtvis fastnade jag i trafiken och blev väldigt sen tillbaka, tur i oturen att många andra var sena och att introduktionstalarna talade länge, länge.


Kvinnomöte i Panama

Eftersom de 150 länderna som är medlemmar i IPU är anmodade att ta med minst en kvinna till denna kongress har vi ett särskilt kvinnomöte innan själva utskottsarbetena börjar. Här tas frågorna upp som senare ska diskuteras under veckan. Dels för att det är bra att belysa t.e.x mänskliga rättigheter ur ett kvinnoperspektiv men också för att kvinnor världen över ska kunna stötta varandra. Just nu har vi fått en föredragning om hur kvinnorepresentationen ser ut i världen. Så nu ska vi dela upp oss i två grupper. En som pratar om hur valrörelser finansieras och en om hur våldet mot parlamentariker, särskilt våldet mot kvinnor som stäler upp i val,  kan förhindras.  En bra grej är att efter halva dagen med bara kvinnor bjuds männen in för att ta del av vad vi kommit fram till och så har vi en gender-dialog parlamentariker emellan.
Anlänt PanamaEftersom jag ingår i Riksdagens IPU-delegation har jag fått möjligheten att åka till Panama för at vara med på Världskongressen. Nu har jag anlänt efter en mycket lång resa. Det var skönt att komma fram men varmt här är det 37 grader i skuggan just nu.

Panama är ett land, en republik, i Latinamerika med ca 3,5 miljoner invånare, de pratar spanska men väldigt många kan engelska. Deras främsta exportvaror är bananer, räkor, socker, kaffe och kläder. Ekonomin bygger mycket på tjänster inom transport, byggnation och bankväsendet.  Ojämn inkomstfördelningen, fattigdom och korruption som påverkar rättssäkerheten och därmed också människors rättigheter. Skolan är gratis upp till niondeklass men många barn går inte färdigt skolan för att de måste hjälpa till med försörjningen åt familjen. Jag återkommer nog i fler blogginlägg om det.

En stor inkomstkälla för Panama är kanalen, den ska vi besöka i morgon. Men annars är det mest möten i utskott och debatt om mänskliga rättigheter och demokrati jag ska ägna mig åt de närmaste dagarna. Det ska bli oerhört intressant att träffa parlamentariker från nästan hela världen.


RSS 2.0