Finanspolitiska rådets gamla råd


Idag på tisdag förmiddag ska vi i finansutskottet ha öppen utfrågning av finanspolitiska rådet och av finansminister Magdalena Andersson.

Samtidigt som finanspolitiska rådet kritiserar regeringen för att nyanlända inte får jobb får vi den glädjande nyheter att nyanlända får jobb. 

Lite dålig tajming kanske för rådet......

Antalet arbetslösa minskat hat med 14 000 personer sedan i fjol. Dessutom har 4 700 nyanlända personer börjat jobba eller studera hittills i år, förra året låg samma siffra på 2 400 personer. 

Alltså har det som finanspolitiska rådet befarat inte slagit in, tvärt om. Rådet konstaterar att regeringen har tagit steg mot att varaktigt sänka arbetslösheten, men anser att åtgärderna inte räcker enligt finanspolitiska rådet. Ändå är andelen utrikesfödda som jobbar högst i hela EU. 

Rådet tycker också att regeringen ska spara mer inför framtiden. 

Men att investera 40 miljarder i välfärd, infrastruktur och trygghet samtidigt spara 40 miljarder är en väl avvägt. 

I dessa investeringar bygger vi ett starkare samhälle gör Sverige väl rustat för att lösa de stora samhällsproblemen.


(null)

De nya siffrorna visar att vi är på rätt väg.   Sysselsättningen har ökat sedan förra valet med 300 000 personer, varav över 100 000 i välfärden. Även långtidsarbetslösheten har minskat och är bland de lägsta i EU. Arbetslösheten bland ungdomar är den lägsta sedan 2003. Detta trots att både finanspolitiska rådet och alliansen påstod för några år sedan att ungdomar borde ha lägre lön och sämre anställningstrygghet för att få jobb. De hade fel då också.


Ja, till familjeåterförening


Jag läser i Svenskan hur chefslönerna rusar i höjden, att klyftorna ökar, att tipsen på aktieportföljer duggar tätt. Men det är det få som upprörs över. Diskussionerna handlar i stället om nyanlända, jag hör förfärliga uttalanden från SD om att flyktingar gott kan bo i flyktingläger hela sitt liv, att det inte är vårt problem. 

Jag har varit i flyktingläger i bl.a Libanon och sett kvinnor, barns och möns utsatthet och misär. Den som påstår att flyktingar gott kan stanna där livet ut, vet inget om alla människors lika värde, om humanism, medmänsklighet och solidaritet.  Jag blir arg och besviken att vi hamnat i fällan över att i stället för att tala om jobben, välfärden, skolan, äldrevården så går det åt spaltmeter och tusentals debattimmar om vem som har den stramaste flyktingpolitiken.


Jag vet att vi inte kan ta emot alla och är för en reglerad invandring med ordning och reda. Alla länder måste ta sitt ansvar och inom länderna måste naturligtvis alla kommuner ta sitt ansvar. 

Sverige är ett rikt land numera. Så var det inte för fyra år sedan.  Då hade vi en statsskuld på 60 miljarder. Nu är det vänt till överskott på 50 miljarder och 300 000 fler har fått jobb. Både ungdomar och nyanlända får jobb i snabb takt. För fyra år sedan hade den förra regeringen sänkt skatterna över höginkomsttagare i åtta år. Ungdomar stod utan jobb  trots att arbetsgivare fick sänkta avgifter om de anställde unga människor.Jag gillar den Svenska modellen där vi delar på bördorna, där vi ställer upp för varandra, har en jämställdhetspolitik i världsklass och arbetsmarknadens parter gör upp om anställningsförhållanden i stället för att vi politiker beslutar om lägsta lön osv.

Men allt är inte bra. Det finns en mängd utmaningar och problem. Otrygghet, våld mot kvinnor, våldtäkter och brister i vården mm. Det måste vi ändra på, det är betydligt viktigare än att sänka skatter.    


Sverige är numera väl rustat för att lösa de stora samhällsproblemen, att bekämpa brottsligheten, garantera välfärden för framtiden och förbättra integrationen. Fler sjukvårdspersonal, poliser, förskolepersonal, lärare och omvårdnadspersonal behövs.   (null)Med det sagt vill jag hävda att vi i Sverige skulle klara och borde se till att familjer på flykt kan återförenas. Det är viktigt för integrationen.  Att alla som bor här ska ha rätt till att lära sig Svenska, då behövs fler lärare och investering i skolan. Små barn ska ha rätt till förskola, det är ett utmärkt ställe att lära sig språket.  

Givetvis ska vi fortsätta värna asylrätten och att i står upp för det, driver på inom EU och resten av välden.


Fler länder måste dela på ansvaret på ett solidariskt sätt för att människor på flykt ska få ett bra och värdigt mottagande.

Japp, socialdemokraterna vill styra Skövde

(null)

I går på första maj hade vi en fantastisk dag i Skövde, på många hundra ställen i Sverige och på många håll i världen. Visserligen fick vi ett dramatisk firande i Skövde som började med  viktiga och roliga plakat i demonstrationståget. Fortsatte med dansuppvisning i Helensparken men firandet fick avbrytas mitt i våra tal pga ösregn och hagelskur med hagelkorn stora som körsbär. 
Men flexibla som vi är flyttade vi snabbt in mötet i stadshuset. Visserligen gick de dyblöta hem men över hundra entusiaster lyssnade på grymma tal av SSUaren Elin Hjärtqvist, metallaren Lars Ask, kommunalrådskandidat Johan Ask och vår huvudtalare Tomas Eneroth. 
Talen handlade om jobben, hur ungdomsarbetslösheten minskat dramatisk tack vare medveten politik som gör skillnad. Vidare handlade det om investeringar i botsäder och infrastruktur om trygghet och om jömställdhet. Tomas Eneroth beskrev den extra satsning på pension som ska ske under nästa mandatperiod. 
En rolig grej som vi kunde läsa om både i SLA och i SN var "nyheten" om att vi socialdemokrater vill styra Skövde. Det vill naturligtvis göra för att vi tycker att den borgerliga majoriteten inte prioriterar vår kärnverksamhet inom förskolan, skolan, fritidshemmen och äldreomsorgen på ett tillfredställande sätt.
Skövde lever gott på de socialdemokratiska satsningarna för högskolan, försvaret, bostadsbyggande och höjda kommunanslag. Men tyvärr använder majoriteten inte dessa investeringar på ett smart sätt. 
Givetvis vill vi vinna valet till höst. Då kan vi prioritera förskolepersonal, lärare, omsorgspersonal mm. Då hoppas jag på att Johan Ask blir kommunstyrelsens ordförande. Att jag kandiderar till att bli ordförande i kommunfullmäktige ser jag som en naturlig följd då jag varit vice orförande och suttit i kommunfullmäktiges precidie under flera mandatperioder. 
Det är kul när något som vi socialdemokrater ser naturligt uppfattas som en nyhet. Hoppas vi kan leverera fler nyheter innan valet. 


RSS 2.0