Israel måste upphöra med ockupationen, Palestina måste erkännas

 Idag skriver socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin i UMT : Sverige ska vara aktivt för att främja en framtid i fred. Det kan exempelvis göras genom att erkänna staten Palestina, kräva tydligare ursprungsmärkning och att arbeta för ett slut på ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt blockaden av Gaza.
 
I Riksdagen har vi en debatt med Carl Bildt om att Israels ockupation av Palestina måste stoppas. Vi som ska ha debatten skriver på SVT-debatt ungefär så här:
 
Palestinier fördrivs från Västbanken och i östra Jerusalem. Bosättare flyttar in i husen, trots att det är i strid med folkrätten ta deras hus i besittning. Inte ens i apartheidens Sydafrika restes fysiska murar.
 
Det är dags att ta tag i Israels övergrepp på palestinier, deras brott mot folkrätten och att lyfta frågan om att bojkotta Israel. Med säkerhet som skäl förnedras de ockuperade palestinierna av israelisk säkerhetstjänst varje dag genom muren och de militära övervakningarna av passagen genom muren. Trakasserier och hot är vardagsmat. Familjer vräkts och värst är just nu situationen i Jerusalem. Nya Israeliska hus byggs och de tar vattnen från Palestinierna. Hela tiden ökar intensiteten av vräkningar och allt fler palestinier drabbas av Israels folkrättsvidriga övergrepp.
 
Palestina är ett ockuperat land. Muren, vägarna som inte Palestiner får använda, vägspärrar som vaktas av militärer. Detta måste få ett slut. Tyvärr har Israel inget att ”vinna” på en fredlig lösning därför fortsätter de med bossättningar och ockupationen. Därför måste omvärlden reagera. Upphäv EU: s förmånliga handelsavtal med Israel sägs upp. En rättvis märkning av israeliska varor och varor från ockuperad mark kan vara ett, av fler, effektiva sätt att påverka men vi kan åtminstone gå från ett fruset avtal till att säga upp det helt. Det vore ett stort steg för att få Israel att ändra sin ockupations- och apartheidpolitik.
 
I israeliska fängelser sitter det idag uppemot 5000 palestinska fångar. De flesta utan att ha fått en rättvis rättegång. Det finns bl.a. över 100 s.k. administrativa fångar. Personer som är fängslade utan att veta vad de är anklagade för, som förnekas rättegång och som inte vet när eller om de kommer att komma ut. Det finns över 100 barn mellan 15 och 18 år fängslade och enligt de senaste uppgifterna finns det 7 kvinnor i fängsligt förvar.
 
När Palestina proklamerade att de skulle ansöka om medlemskap i FN blev reaktionen kraftig från Israel och deras medlöpare. Just för att världssamfundet skulle betrakta Palestina som jämbördig med Israel. Därför är det så viktigt med ett palestinskt medlemskap. När Palestina skulle tas in som medlem i Unesco röstade Sverige med folkpartiet i spetsen inte för. Något som förvånade och som vi får skämmas över under lång tid.
 
Sverige och den svenska regeringen måste på olika sätt, dels på egen hand, dels genom EU och världsamfundet förmå Israel att lämna sin apartheidpolitik och trakasserier mot palestinierna. Nu måste tvåstatslösning utifrån 1967 års gränser bli verklighet. Det är ett mål som vi arbetat för under lång tid. Till för Israels måste upphöra med ockupationen av Palestina. .

Barn till fattiga föräldrar

 

Visst är der märkligt att det finns de som lägger ner kraft på att förklara bort barnfattigdomen i Sverige hellre än att göra något åt problemet.
Efter det att jag varit med i Radio Skaraborg i debatt om barnfattigdomen fick jag många positiva reaktioner på sms, mejl, facebook och twitter.
Med dessutom fick jag ett par rektioner på att det är fel att påpeka att det finns fattiga barn i ett rikt land som Sverige. Ungefär som att om barnen inte svälter så är de inte fattiga. Jag tycker det är futtigt.

Sverige slits i sär allt mer. Klyftorna ökar.
Nu när även SCB visar i ny statistik, det som Majblomman, Rädda Barnen och Unga Örnar med flera påvisat under flera år borde även de hårdnackade mjukna och inse att vi behöver sätta in omedelbara åtgärder.

Större skillnader har inte gett fler jobb, sjuka har inte blivit friskare av att de blivit fattigare. Att flera av de sjuka och arbetslösa också har barn borde väl inte vara någon överraskning. Barnen får lida för att Borg vill ha ”incitament”

Fler jobb är Sveriges största tillgång. När alla har ett jobb och när människor kan leva på sin lön blir Sverige rikare. Därför behövs en aktiv näringspolitik för fler och växande företag som skapar efterfrågan på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att satsa på utbildning som rustar människor så att de kan ta de nya jobben när de växer fram.

Den borgerliga regeringen har misslyckats med jobben gör att många människor idag står längre ifrån arbetsmarknaden än för sex år sedan.

Idag ser vi att långtidsarbetslösheten ökar och att många människor tvingas leva på försörjningsstöd. Följden blir att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom.
Dessutom urholkar försörjningsstöden/socialbidragen kommunernas ekonomi. Det gör det ännu svårare att möta kraven på moderna öppettider och fler personal inom förskolan och på fritidshemmen.


En stor och växande grupp föräldrar arbetar på obekväma tider. Cirka 30 procent av arbetskraften jobbar på kvällar och helger. Några börjar sitt arbete tidigt på morgonen. Andra arbetar på kvällen eller på natten. En del jobbar också skift. Tyvärr är öppettiderna inom förskolan och fritidshemmen inte är anpassade utifrån kraven på arbetsmarknaden.
LO visade i en nyligen genomförd undersökning att ungefär var fjärde förälder inte kan arbeta heltid på grund av öppettiderna inom förskolan. Det leder i sin tur till minskade ekonomiska resurser – det handlar om utebliven lön, pension, skatter och avgifter.
Fackförbundet Kommunal gav företaget PWC i uppdrag att undersöka om det ur samhällsekonomiskt perspektiv är lönsamt att utöka öppettiderna inom barnomsorgen.

En bra förskola med hög kvalitet stärker arbetslinjen och är en förutsättningen för att båda föräldrarna ska kunna förvärvsarbeta och vara självförsörjande. Det är ett grundfundament för såväl jämställdhet mellan kvinnor och män som för goda uppväxtvillkor för alla barn.
 
 Henningsson
Moberg

Alla barn ska ha en bra start i livet


Så är det inte i dag. Vi måste säkra så att alla barn får en bra uppväxt. Barndomen kan vi inte ta igen. Barnens uppväxtvillkor kommer att prägla samhället för en mycket lång tid framöver.
 
Vi har en statsminister som pläderar för att det måste vara större skillnader, vi har en finansminister som hävdar att det måste till mer incitament och vi har borgerliga Riksdagsledamöter som inte förstår sambandet mellan sämre ekonomiska skyddsnät och barnfattigdom.
 
Det är till och med så att statistiken och rapporterna på den ökade barnfattigdomen ifrågasätts. Men borde vi inte ägna all kraft att till att motverka barnfattigdomen istället för att skjuta mot budbärarna?

Fler jobb och en bättre utbildning är a och o för att minska barnfattigdomen. Men vi behöver också underlätta för föräldrar att jobba genom att kommunerna erbjuder heltidsarbeten och barnomsorg på moderna öppettider.

Med barnomsorg menar jag både förskolan och fritidshem. Det är bedrövligt att kommunernas pengar går åt till försörjningsstöd pga. statens försämringar i socialförsäkringar. När pengarna i stället borde gå till mindre barngrupper i förskolan och på fritidshemmen. Idag finns allt för många exempel på fritidshems avdelningar med 75-100 barn, det är inte hållbart.

Sap.se  Fattiga barn i ett rikt land SVTdebatt Moberg

Idag kommer inte Reinfeldt till riksdagen


Den svenska välfärden gäller inte längre för alla. Den borgerliga regeringen har genomfört systemskiftet och bytt samhällsmodell eftersom de tycker att folk är trötta, lata och sövda. De tror att lägre ersättningar i a-kassa och sjukförsäkring gör så att människorna vaknar upp, tar sin sjuksäng och går ut och skaffar sig ett jobb.
Jag skrev en interpellation till statsministern dels att han har skrivit boken ”det sovande folket” där han beskriver hur nedsövda människor blir av trygghetssystem.
Dessutom har han nyligen sagt ”Det som ju händer är att allt fler i arbetslivet har egna tilläggsförsäkringar ovanför det som vi har skattefinansierat i a-kassan. Det tycker jag i grunden är en bra utveckling.” Det sa statsminister Fredrik Reinfeldt i tv-debatten i början av maj.
Han har också sagt till SvD om hur de 400 000 som lämnat a-kassan sedan 2006 ska kunna försörja sig om det blir riktig lågkonjunktur:
”Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt”, han lägger också till att "det finns andra sätt". Förmodligen menar han tilläggsförsäkringar och då urholkas den generella välfärden bit för bit och färre vill vara med och betala till de gemensamma försäkringarna.
Därför hade det varit intressant att få diskutera med statsministern i ämnet. Uppenbarligen vill han inte att ekonomisk trygghet ska gälla alla. Han vill tydligen ha en grundtrygghet med tilläggsförsäkringar.
 
Men han vill inte diskutera det i Riksdagens kammare, inte med mig i alla fall.
Därför har han lämnat över svaret till Hillevi Engström
 
 
Moberg Röda berget Dagens IP

Sommarlov eller?

 

 

 

Nu sprids uppgiften att Riksdagen tar sommarlov i media och bland allmänhet. Kanske inte så konstigt att många tror det och förr var det ju faktiskt helt stängt mellan juni – september. Då styrdes Riksdagsåret av hur skördarna och lantbruket skulle skötas.

 

Få kommer i håg att vi förra sommaren kallades in för debatt och votering om sjukförsäkringen redan en vecka efter det att talmannen önskat oss trevlig sommar.

 

 

 

I år nöjde han sig med att önska oss glad midsommar. Flera av oss ledamöter är tillbaks redan på måndag för Interpellationsdebatt om nedmontering av den Svenska välfärdsmodellen. Andra ledamöter åker till Europa rådet som har session nästa vecka eller åker på studieresor ut i världen.

 

Om en vecka drar Almedalstalen i gång och i och med det möts tusentals politiker, näringsliv och samhällsintresserad allmänhet i samtal, seminarier och debatter.

 

 

 

Jag för min del kommer att vara ledig några veckor från mitten av juli innan det drar igång igen med förberedelser, studiebesök, arbetsplatsmöten, resor i och utanför landet.

 

Vårt uppdrag som Riksdagsledamöter sköter vi lika mycket utanför Riksdagen som i kammaren.

 

 

 

Att tro att vi bara ”arbetar” när vi är i Riksdagen är som att påstå till en TV/radio- journalist att hen jobbar bara när det är sändning. Eller att säga till lärare att de bara jobbar när de har lektion. Förberedelser och efterarbetet, rätta prov m.m. tar ju mints lika mycket tid.

 

 

 

För förtroendevaldas del är det också mycket lämpligt att finnas i sin valkrets under den tid vi inte är inlåsta pågrund av voteringar och utskottssammanträden under låååånga dagar. 

Men visst är det bra med en mindre intensiv period.  Och som sagt motioner, interpellation och tal görs ju inte av sig självt, det måste förberedas, skaffa fram fakta och underlag m.m.

 

 

 

Vilket fall som helst önskar jag alla en skön sommar oavsett om man jobbar eller ej så kanske vi kan njuta av sol och bad på lediga stunder. Det tänker jag göra

 
 
DI

Skövdes Anna Lindh Kommitté delar ut årets pris

 

I morgon skulle Anna Lindh ha fyllt 55 år år, då går jag till hennes grav på Söder i Stockholm. I Skövde hedrar vi också Anna Lindhs ljusa minne genom vår lokala Anna Lindh kommitté som bildades den 8 mars 2006.

Anna Lindh kommittén i Skövde ska agera mot våldet i samhället och verka för att fler kvinnor och tjejer ska finnas som ledare i näringslivet, politiken och i övriga delar av samhället. Vi vill framföra det enkla budskapet att fler kvinnor ska våga ta för sig.

Anna Lindh var Sveriges utrikesminister när hon mördades den 11 september 2003.

Hon var en glad, framåt, aktiv och engagerad förebild. Det behövs fler som engagerar sig för internationellt samarbete, rättvisa, feminism, fred och förståelse mellan människor.

Vi vill att hennes visioner ska få leva vidare bland annat genom engagemang och aktiviteter i hennes anda.

I dag delar vi ut årets pris kl. 14.30 på Högskolans bibliotek.


Inte en sådan natt till

 

Tredje gången gillt, heter det och så kanske det blir för mig också. Dvs att det får räcka med att köra Vätternrundan tre gånger.

Årets lopp började fantastiskt. Motala tog emot hela cykelsverige i sin finaste sommarskrud. Vi njöt i fulla drag när vi cyklade mot Gränna och såg solnedgången över Vättern. I Jönköping åt vi köttbullar och mos innan vi tog oss an de fruktansvärda Bankerydsbackarna i mörkret. När klockan var halv tre blev vi överraskade med världens godaste pannkakor Fagerhult. Livet lekte och vi såg fram emot soluppgången och fågelsång.

Sedan var det stopp på roligheterna. Visserligen startade det med i lätt regn i Hjo, som vi var beredda på. Men sedan blev det bara värre och värre. När vi kom till Karlsborg på lördags förmiddagen var vi helt dyblöta in i minsta lilla vrå av kläder och kropp. Vi tog skydd i ett tält, som fylldes med fler och fler frusna och våta cyklister. Det fanns ingen ljusning och vi övervägde om vi skulle bryta. Men vi övertalade varandra att åtminstone cykla vidare i ösregnet till nästa matkontroll. Där i Boviken uppmuntrades vi av serviceinriktade funktionärer, som tröstade oss med att det bara är sju mil kvar och inte så tuffa backar. Vi tog sats igen och lyckades med mycket möda och stort besvär ta oss till Hammarsundet.

Och där började det ljusna. Visserligen var vägarna och våra kläder blöta men vi fick extra kraft av god choklad och beslöt oss för att slutföra loppet. De fyra sista milen var jobbiga, tuffa och backiga. Men vi klarade det. När vi rullade in över mållinjen var jag helt slut men ändå glad över att inte varit en av de 1800 som fullt försåtligt bröt loppet.

Ska jag köra igen? Njae, förmodligen inte. Å om jag gör det ska jag ha världens bästa cykelregnkläder med mig på pakethållaren.

Nu ska jag sova med medaljen på magen :)


Dags för start

img_7350 (MMS)

Dags för start


Inspektionsmyndighet för vård och omsorg

När jag först hörde moderaten Kent Perssons utspel om en ny myndighet för vård och omsorg, trodde jag att moderaterna bestämt sig för att skippa Kd inför nästa val.

Att M helt enkelt kör själva i tron att den borgerliga alliansen ändå inte kommer att vinna nästa val. Inte så konstigt kanske eftersom KD nu ligger på 2,9 % i mätningar.

 

Men sedan visade det sig att Kent Persson och moderaterna inte hade en aaaaaaaning om att Inspektionsmyndighet för vård och omsorg var på G. Det betyder ju å andra sidan att alliansen inte fungerar längre eftersom de uppenbarligen inte pratar med varandra.

 

Så hur man än vrider och vänder på utspelet så är det mycket avslöjande om att den borgerliga alliansen har krackelerat. Eller åtminstone inte fungerar just nu

 

 

 

 

 SVD  Röda berget Peter A SVT AB


Tåg, IT och tunga transporter på vägarnaIgår fick regeringen stryk om tåg underhållet i en omröstning i Riksdagen. Nu har vi gett regeringen i uppdrag att återkomma med ett samlat grepp som fungerar bättre än det splittrade tågunderhållet vi har idag. Flera av de borgerliga ledamöterna tog det som en stor prestige förlust och försöker nu pådyvla oss en mängd påståenden. Men beslutet är taget, det känns bra

Senare på kvällen hade vi i trafikutskottet två debatter. En om ett IT-samhälle för alla och en om ett bättre planerings system. Jag höll i debatten om IT och berättade hur vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla Sverige som IT nation.

Idag har jag haft debatt med Catarina Elmsäter-Swärd om regeringens långsamma hantering av den oseriösa transportnäringen som med osund konkurrens håller på att slå ut de som följer lagar, avtal, löner och vilotider m,m.
Det är omöjligt att konkurrera när vissa skrupelfria åkare utnyttjar chaufförer med låga löner, långa arbetsdagar och ojusta villkor.

Det behövs omedelbara åtgärder och mer muskler till poliserna att för att stoppa den olagliga åkerinärningen som även drar med sig smuggling av sprit, narkotika och diesel m.m.

Catarina Elmsäter-Swärd lovade att återkomma i mars ......

Nu däremot eftermiddag, fredagen den 8 juni 2012 är jag på tåget mot Skövde för att delta i studentfirande
Nya Svenskar hälsas välkommen

img_0514 (MMS)

Nya Svenskar hälsas välkommen


Borgarna är rökta...... (not)

 

Givetvis ska vi glädjas åt att opinionsmätningarna går bra. Det visar hur vår politik för rättvisa, fler jobb och trygghet går hem hos väljarna.

 

37,3 procent av de tillfrågade skulle välja socialdemokraterna om det var val idag. De rödgröna partierna (dvs. S+V+MP) skulle få 51,2 procent och Sverigedemokraterna skulle då förlora sin vägmästarroll.

Men det är valresultatet som räknas och vi vet att den borgerliga regeringen kommer att attackera oss, förvränga våra förslag och komma med ”hela listan av förlorare” som de säkert kallar vår rättvisare politik för.

 

Därför är det bara att kavla upp ärmarna och jobba vidare för investeringar i en bättre skola, i utbildning för alla inte bara de välkammade och motiverade. Investeringar för ett grönt folkhem med miljövänligare bostäder, bättre kollektivtrafik och infrastruktur i hela landet.

 

Dessutom måste vi våga stå upp för den Svenska välfärdsmodellen, att alla tjänar på minskade klyftor och att det kostar pengar. Inkomster till staten får vi genom fler i arbete, tillväxt och rättvisa skatter.

 

 

 

AB SCB expr essen DN Svd 2 GP
Oscarsson Röda Berget  Högberg


Varannan vatten till studenterna!

img_9684 (MMS)

Varannan vatten till studenterna!


RSS 2.0