Reinfeld svarade inte om ordning och reda på vägarna

 
 
 

Istället för att svara på min fråga om ordning och reda på vägarna på Statsministerns frågestund så påstod han en massa saker om våra förslag angående vägslitageavgift.

 

Så kanske det är på sin plats att reda ut det. Ett sätt att ta reda på fakta är naturligtvis att läsa vår lastbilsmotion. Där står att den avståndsbaserade vägslitageavgiften ska gälla alla, såväl svenskregistrerade som utlandsregistrerade. Men det har tydligen inte Fredrik Reinfeldt gjort.

 

Flera studier visar att mer än 50 procent av lastbilarna är utlandsregistrerade och den illegala cabotagetrafiken i Sverige är både omfattande och betungande.
Den nya avståndsbaserade avgiften möjliggör nya investeringar i infrastruktur som gynnar exportindustrin i stort, seriösa aktörer i åkerinäringen och den svenska samhällsekonomin.
Dessutom ska vägslitageavgiften förbättra konkurrensneutralitet mellan väg, järnväg och sjöfart. Banavgifterna för järnväg har höjts och sjöfarten får ökade svavelkostnader på bränslet från 2015.

 

Flera länder i Europa ett system med avståndsbaserade avgifter. Det är Tyskland, Frankrike, Polen, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Schweiz. Även i Belgien och Holland finns planer på att införa avståndsbaserade avgifter. Storbritannien inför troligtvis tidsbaserade avgifter 2015. I Lettland pågår förberedelser för avgifter. I Ryssland pågår diskussioner om avståndsbaserad avgift. En svensk vägslitageavgift ska ske automatiskt via teknik i lastbilarna.

Vägslitageavgiften gör det enklare att kontrollera att utlandsregistrerade lastbilar i Sverige följer EU:s cabotageregler.

 

Vägslitageavgiften ska vara differentierad efter vilken så kallad Euroklass på avgas­reningen lastbilen har. En nyare lastbil med högre Euroklass får lägre avgift än äldre lastbilar. Lastbilar som går att tanka med alternativa bränslen eller har hybriddrift och treaxlade fordon ska främjas. Vi kan också tänka oss att regional differentiering för skogsindustrins skull.

 

Detta kan ge 4 miljarder kronor årligen och ska att användas till investeringar i vägar, förbättrad vinterväghållning, säkra uppställningsplatser, ökad kapacitet och kvalitet i det svenska järnvägsnätet. Detta främjar den seriösa åkeri­näringen, trafiksäkerheten, miljön, klimatet och Sveriges konkurrenskraft.

 

blogg

 

Bredband och telefoni till alla

 
 

 

Startade dagen med att delta i ett möte med Riksdagens glesbygdsnätverk angående bredband och telefoni i hela landet. Tyvärr är det inte så i dag. Det är långt kvar tills att alla har möjlighet att ringa mobilt, surfa mobilt eller för den delen fast internet eller fast telefoni.

 

Det blev en ganska intensivt möte med Riksdagsledamöter från olika håll i landet och från höger till vänster som var missnöjda med det nuvarande situation.

 

Med på mötet fanns bredbandsforum, Hela Sverige ska leva, PTS och Telia. De fick många frågor om varför byalag får olika bud under utbyggnadstiden, varför teknikskiftet inte har fungerat, vad händer i de mobila näten osv

 

 

Vi diskuterade frekvens, yttäckning, kapacitet och hastighet och naturligtvis fiber, fiber fiber för det digitala Sverige.  

 
 

 


E20 minst fyrfältsväg hela vägen

 

 

En av de interpellationsdebatter jag hade under tisdagen handlade om E20.
Tyvärr är ju som bekant E20 en av Sveriges farligaste vägar. Men det är inte bara säkerhet som måste säkerställas i samband med E20:s utbyggnad. Framkomligheten är också nödvändig för näringslivet och för persontrafiken. E20 förbinder inte bara storstäderna Göteborg och Stockholm, även mycket av godset från Bergslagen som ska till Göteborgs hamn går på E20.

Därför är framkomligheten av stor betydelse för den nationella och internationella industrin och för jobben och tillväxten i Sverige.

Kommunerna i Skaraborg och Västra Götalandsregionen är beredda att medfinansiera breddningen av den aktuella vägen om det blir ett fjärde körfält. Det är en stor uppoffring för kommunerna att gå med på medfinansiering så nu är förväntningarna höga på att det ska ge resultat.

Jag fick inget direkt svar av Elmsäter-Swärd även om hon medgav att denna medfinanisering var viktig. Jag förutsätter att svaret när det kommer ger besked om att E20 ska vara minst fyrfältsväg hela vägen genom Skaraborg


Semlor på Green-kontakt

 Idag har jag fortsatt fira att Green-kontakten har 10-årsjubileum. Green-kontakten betyder  öppet hus i centrala Skövde med fika och politik. Hela våren firar jag med pompa och ståt och säsongsbetonat tilltugg. I januari bjöds det på värmande gulaschsoppa och denna gång var det semlor till kaffet.

 

Som jag konstaterat tidigare finns det flera sätt att komma i kontakt med riksdagsledamöter och kommunpolitiker. Det går att skriva, ringa, mejla, följa sociala medier eller gå på politiska möten. Green-kontakten är ytterligare ett sätt att öka kontaktmöjlighet för Skövdebor och andra som har vägarna förbi.

 

 
 
 
 

Det är besökarna som bestämmer dagordningen. En del vill ta upp egna frågor, andra vill ta del av aktuella politiska frågor, många vill fika och prata om lite av varje

 

.

 

Idag handlade Green-kontakt bland annat om vikten av fler lärare i skolan och i förskolan. Om Svenska för invandare, om hur FAS3 passiviserar deltagarna, om behovet av högkostnadsskydd i tandvården, om kollektivtrafiktaxorna som stigit och om det går att införa fria resor för pensionärer (inte bara för de som är över 75år)och ordning och reda på den tunga trafiken och mycket annat.

 

Givetvis tar jag med mig synpunkterna och kommentarerna till Riksdagen och även till kommunen för de kommunala frågorna.  

 

Vi hade också ett samtal om förvirringen inom de borgerliga leden, centern och Kd vill fortsätta sänka skatterna för att de påstår att det ger fler jobb, moderaterna vill inte det längre för att de inta har råd, frågan är om de har råd med 8% arbetslöshet. Fp vill förstaliga skolan, det vill inte moderaterna. Borg säger att Svensk lantbruk inte kommer att överleva. Centern säger att de vill satsa på landsbygden men de har misslyckats med landsbygdsprogrammet osv osv  

 

Jag är glad att inte tillhöra den borgerliga röran. Jag är däremot glad över alla glada besökare på dagens Green-kontakt. Nästa gång blir det våfflor och politik


Fråga på SSUs DÅK - Hur ska Borgarna ha det?

 

Idag har jag haft förmånen att besöka SSU Skaraborgs distriktsårskonferens. Det var glada engagerade ungdomar som träffas en helg på Flämslätt i Guldbyn Lerdala.

 

Det är kul att få umgås med busiga SSUare.

 

Dessutom var det intressant att följa deras politiska debatter om energi, nej till uranbrytning, frukost i skolan, kollektivtrafik, sommarjobb, praktik och försvaret och många andra spännande motioner som de tog ställning till.

 

Jag beskrev bland annat vilka frågor som blir viktiga inför EU-valet den 25 maj dvs

1. fler jobb

2. ordning och reda på arbetsmarknaden för att hejda lönedumping  

3. en tuffare miljöpolitik.

 

Frågor som uppstod var förvirringen i den borgerliga regeringen. Varför vill de försämra för studenterna? Ska studenter låna mer för att höginkomsttagare fått sänkt skatt? Vem ska M och Fp regera med om Kd och C faller ur Riksdagen? Hur ska de ha det med landsbygden om Borg inte tror att lantbruket kommer att överleva. Ska de fortsätta sänka skatterna eller ska de höja dem?

 

För mindre än två månader stred de med näbbar och klor i riksdagen för att få genomföra ytterligare skattesänkningarnuaviserar de skattehöjningar. Men inget är nytt under solen. Anders Borg gjorde samma sak i februari 2010 då hanaviserade skattehöjningar före valet. 

 

Trots det genomförde de skattesänkningarna under mandatperioden med över 50 miljarder kronor. Sedan 2006 har de sänkt skatter med 140 miljarder ändå har det inte ”skapats” jobb, som de påstod att det skulle göra. Det som inträffat är att kvalitén i välfärden har försämrats, klyftorna har ökat och vi lånar mer.

Så frågan är berättigad - Hur ska Borgarna ha det egentligen?

Varför behöver Sverige en näringspolitik?


I moderaternas rädsla att hamna på 2002 års katastrofval har de bland annat frågat mig om vad vi har för näringspolitik. Kanske vill de triangulera även dessa förslag, inte vet jag. Men eftersom vi står för våra förslag kan jag redovisa varför Sverige behöver en starkare näringspolitik som skapar fler jobb.

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen har svenska varor och tjänster efterfrågats. Men nu tappar Sverige konkurrenskraft. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre vilket försämrar företagens möjligheter att anställa och massarbetslösheten är ett faktum.


Sverige tappar konkurrenskraft i internationella jämförelser som till exempel World Economic Forums ranking.
Ungefär vart femte rekryteringsförsök misslyckas på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens.

Därför ska vi stärka de näringspolitiska insatserna, när vi vunnit valet.

Småföretag och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas. För att underlätta för småföretag att våga ta steget och anställa måste hela samhället vara med och dela på riskerna. Därför vill vi att staten ska ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan.

För att företag ska kunna sälja sina varor och tjänster måste det finnas efterfrågan. Därför måste vi se till att det finns konsumenter som vågar och kan köpa produkterna. Alltså måste det finnas ekonomisk trygghet för alla.

Vi ska öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader. Vi ska investera i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi. Dessutom ska vi se till att fler har möjlighet att läsa vidare på folkhögskolor, vuxenutbildningen och högre studier.

Vi ställer inte jobb och välfärd mot varandra tvärtom välfärden är jobbens förutsättning.

Alltså ska vi:
+Slopa arbetsgivarnas kostnadsansvar för den andra sjuklöneveckan.
+Skapa ett nationellt innovationsråd under statsministern där representanter från näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter samarbetar för att Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer.
+Bilda en ny innovationsfond för att hjälpa företag med investeringar i tidiga skeden.
+Stärka svenska företags exportmöjligheter genom ökat exportstöd.
+Underlätta för fler och växande företag genom nyföretagargarantier och regionala företagarförmedlingar.
investera i utbildning
Satsa på kvalité i välfärden så att företagare är trygga med att barnen får en bra start i livet och att äldre anhöriga får en värdig ålderdom.
+mm

Detta och mycket mer går att läsa på socialdemokraterna.se


Skratta eller gråta?

 

 

 

Först funderade jag på om Anders Borg skämtade när han berättade att Sverige studenter skulle låna mer för att finansiera höginkomsttagares sänkta skatter. Om det hade varit et skämt hade jag skrattat men nej tyvärr, karl menar allvar. Å sådana här allvarliga saker är inte lämpliga att skämta om.

 

Det är mycket allvarligt att ge sådana signaler som den borgerliga regeringen ger just nu, dvs att jobb på hamburgerrestauranger ska subventioneras och studenter ska låna mer.

Visserligen har vi hela tiden vetat att den nuvarande regeringen vill ha större skillnader, underlätta för låglönejobb och försvåra för de som vill läsa vidare.

 

Men det blir extra tydligt idag att det är ökade klyftor de är ute efter.

 

Dessutom är det extra pikant att de borgerliga företrädarna slogs till sista bloddroppen i höstas för att få sänka skatterna med ytterligare 3 miljarder för de med högre inkomster. De påstod att vi skadade budgetreglerna, att vi skulle förstöra förtroendet och sänka Sveriges anseende bara för at vi stod fast vid att inte sänka skatten ytterligare.

 

Vi har skatteintäkter på 20 miljarder mer än den borgerliga regeringen i vårt budget alternativ. Nu ville Borg visa sig på styva linan och höja skatterna med 3 miljader om året i 3 år, för att klara välfärden.

Sorry Borg, du blir allt svårare att förstå sig på. Förtroendet fortsätter sjunka särskilt efter sådana här desperata försök att få lite inkomster till staten.   

 

Det är nästan synd om karln ………


18 mars är sista dagen för Regeringen att agera

Det är hårt tryck på lastbilsbranchen och jag träffar förtvivlade åkare och förare som berättar hur den oseiösa lycksökare utnyttjar arbetskraft, dumpar löner och slår ut den seriösa näringen.  I dag besökte Stefan Löfven och Anders Ygeman åkeriet Börje Jönsson i Årstaberg i södra Stockholm.

 

Där framkom med all önskvärd tydlighet att det behövs en regeringen som vågar lägga förslag på åtgärder mot den illegala tunga transporter. I två års tid har Trafikuskottet varit enigt om att det behövs omedelbara åtgärder. Tyvärr kommer inget att hända som förändrar situationen.

Den 18 mars är sista dagen för den borgerliga regeringen att lägga en proposition men det tänker inte regeringen göra.

 

Vi socialdemokrater kan inte vänta. Vårt  åtgärdsprogram innehåller bl,a Krav på frakthandlingar i hytten höjda böter för de som kör olagligt klampning för de som kör olagligt Inför en Holländsk modellen med krav på anställning mm

 

Läs mer på socialdemokraterna  Aftonbladet: Svensk Åkeritidning:  Transportarbetaren:

 

 


Fick ett meddelande av Anders Borg

 

Anders Borg meddelande att han inte hinner debattera med mig angående trovärdigheten i den ekonomiska politiken. Det är tråkigt med meddelanden som innehåller lögner. Särskilt från någon som tidigare haft hög trovärdighet.

Så här löd det

"Meddelande om fördröjt svar på interpellation 2013/14:260 av Monica Green (S) Trovärdighet i den ekonomiska politiken

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid.

 Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

 Stockholm den 19 februari 2014"

 

Problemet för Borg är att det så lätt går att bevisa att han inte alls är på, så många resor och andra engagemang, att han inte skulle hinna ta debatt med mig.

Han är nämligen här i Riksdagens kammare både den 14 mars och i den 25 mars. Han ska ha Interpellationsdebatter då. Så att han inte skulle kunna ta en debatt till på ca 25 minuter är lögn, undanflykt och bluff. Jag är inte den enda Riksdagsledamoten som han försöker undvika debatter med. Flera av mina kollegor får liknande meddelanden just nu.

Detta sänker tyvärr trovärdigheten än mer på mannen som fått sin hjältegloria på sne.

Att han dessutom slagits högljutt i debatt efter debatt för att få fortsätta sänka skatterna, mest för de som har det bäst, för att sedan kovända och påstå att han inte ska sänka skatterna, det ökar ju inte på trovärdigheten precis. Tvärtom


Tågkaoset är ett faktum

 

Det känns så oerhört trist att få klaga på att tågen inte fungerar som det ska men eftersom jag upplever detta så ofta så går det inte att försöka blund för problemen.

 
 

I morse fick vi tågresenärer från Skövde veta att det skulle gå ersättningsbussar till Laxå eftersom en kontaktledning dragits ner i Töreboda.

Av någon anledning tror många av oss på information som sänds ut i högtalare. Det känns liksom tryggt att någon tagit ansvar och ropar ut att det ska komma 5 ersättningsbussar och att det ska ta en timme till Laxå. När bussarna inte kom blev vi besvikna och kände oss lurade.

Resenärer från Falköping hade uppmanats att ta tåget till Skövde för att kunna ta buss till Laxå. När detta sedan ändades till att det skulle bli tåg till Falköping för att åka via Nässjö, kände sig Falköpingsborna extra lurade.

 

Nu vet jag att tågpersonalen gör allt de kan för att hjälpa oss resenärer och att de gör sitt bästa för att hitta lösningar när sådant här inträffar.

Carina Ohlsson och jag gav upp och tog bilen till Hallberg och därifrån ett tåg via Örebro och Västerås till Stockholm. Vi får väl se om vi kommer fram någon gång.

 

 

Jag har missat en viktig omröstning i trafikutskottet och många missar sina jobb idag.

Underhållet är så undermåligt att det hela tiden inträffar olyckor som medför stora och små förseningar på västra stambanan. Så här kan vi inte ha det. Det behövs ett samlat järnvägsunderhåll, bättre ledning och investeringar för framtiden.

SJ:s hemsida går det att läsa mer om hur trafiken omleds och vilka sträckor som ersätts med buss.


Omstart för Europa

Idag saknar 26 miljoner EU-medborgare ett jobb. Nästan sex miljoner av dem är unga. Så kan vi inte ha det. Det behövs fler sossar i Europa för att få ordning och reda på jobben. Läs mer på omstarteuropa.se och glöm inte att rösta den 25 maj för en varmare mer solidariskt EU

15 år av europeisk högerpolitik har varken lyckats öka tillväxten eller minska klyftorna mellan människor. Den ensidiga åtstramningspolitiken har inte fungerat. Arbetslösheten har skjutit i höjden. Välfärden har skurits ned, lönerna sänkts och arbetsvillkoren försämrats. Europa halkar efter.

Europa behöver en ny riktning. För oss socialdemokrater är jobben viktigast. Med fler jobb har vi råd att investera. Istället för att låta marknadskrafterna styra kan vi skapa ett EU för jobb och hållbar utveckling.

Med ordning och reda i finanserna, en aktiv näringspolitik i hela Europa och investeringar i utbildning kan vi bryta massarbetslösheten. Då skapas jobb också i vårt land.

 

Ordning och reda behövs också på arbetsplatserna och på våra vägar. Schysta villkor, inget A och B-lag, kollektivavtal och arbetsmiljö.  

Med fler socialdemokrater i Europas ledning kan vi vända utvecklingen i Europa och Sverige.


Ha det hjärtligt gott

 
 
 Så här på alla hjärtans dag vill jag passa på att uppmuntra till omtänksamhet. Givetvis ska vi visa våra nära och kära att vi uppskattar dem varenda dag och det är säkert inte politiskt korrekt att dras med i ett kommersiellt jippo. 
 
 
 
Men jag kostar på mig att tänka till lite extra sådana här dagar. Det gör jag på mor och farsdag också. Det gör jag öven på internationella kvinnodagen den 8 mars, då lyfter vi fram att det långt kvar till ett jämställt samhälle även om vi kommit en bit på väg i Sverige.

Men på alla hjärtans dag vinner Sverige två OS-medaljer. Det är bra, vi vinner i ishockey över Schweiz och vi gläds över de idrottsliga framgångarna.

Men vi har andra hjältar att hylla också. Välfärdsarbetarna är hjältar när de sliter för att ge våra äldre en värdig ålderdom, när de går upp långt före soluppgången för att ge våra barn trygghet på förskolan, fritidshemmen och lära dem bra saker i skolan. Välfärdsarbetarna ger oss sjukvård och ser till att vi kan åka bussen till jobbet. De ger oss omvårdnad och omtanke. Ni är värda all vår uppskattning varje dag hela året.

Sedan har vi sjuka och arbetslösa som borde får den hjälp och ekonomiska trygghet de behöver för att klara sin tillvaro. Inte som nu, att de blir utförsäkrade, osynliggjorda och misstrodda. Ni är värda både tårta och blommor för att ni orkar kämpa vidare. Men framförallt behöver ni få upprättelse.

När jag ändå är igång att uppskatta män och kvinnor för sina insatser kan jag även nämna transportarbetare, industriarbetare, handelsanställda och de som jobbar inom hotell och resturang. Ni håller Sverige igång och det är värt otroligt mycket för alla oss andra. Det är värt betydligt mer än gelehjärtan. 

Avslutningsvis får det bli en hyllning till våra pensionärer. Våra hjältar som byggt upp allt det vi har idag. Er styrka, framåtanda och uthållighet gjorde Sverige till det välfärdssamhälle vi har idag. 
Utan er hade vi stått oss slätt. 

Jag önskar att Sverige fortsätter vara unikt och att vi alla tillsammans jobbar för det. 
Tillsammans är vi starka

Om kvinnor och män på OSSE-möte

 


Just nu pågår OSSE PAs vintermöte i Wien. Som jag tidigare beskrivit är OSSE en samarbetsorganisation mellan 57 länder för fred och säkerhet. Vi jobbat främst ,med valövervakningarna men två ggr om året är alla medlemsländer samlade. 
Dels på ett vintermöte i Wien och dels på ett sommarmöte, det mötet förläggs på olika platser, någonstans bland medlemsländerna. 

 På OSSE PAs vintermöte har vi allmän politisk debatt om tillståndet i världen och vad OSSE kan göra för fred och säkerhet. Dessutom delar vi upp oss i tre olika utskott/kommitéer. Jag ingår i andra kommittén. Där behandlas många spännande framtidsfrågor inom ekonomi, näring, forskning, science, teknik och miljö. 

De flesta av frågorna som vi diskuterar just nu är utkast till rapporter som ska bearbetas, lämnas synpunkter på och så småningom om ska det bli en färdig rapport att ta ställning till på sommarmötet.

Dagens debatt innehåll arbetet mot korruption, säkerhet, visselblåsare, öppenhet och transparens. Men vi diskuterade även hållbar miljö och jämställdhet. En annan fråga som kom upp var PPP dvs investeringar genom privata intressen och offentliga medel.

Jag tog upp en debatt om att jämställdhet och miljö ofta nämns tillsammans som viktiga frågor.
Naturligtvis delar jag uppfattningen att frågorna är viktiga men varför nämns stark och stabil ekonomi som en fråga, arbetet mot korruption och mer öppenhet som en fråga och så nämns kvinnor och miljö som en fråga? Det blev in intressant diskussion det också  


Uttalande från S-kvinnor i Skövde

 

Full sysselsättning är grunden för kvinnors ekonomiska självständighet och krävs för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och säkra en god inkomst genom hela livet.

S-kvinnors mål är ett samhälle som är både jämställt och jämlikt. S-kvinnor accepterar inte dagens borgerliga skattepolitik som skapar ökade klyftor och växande relativ fattigdom bland kvinnor och barn. Den generella välfärdspolitiken ska stärkas det är viktigare än sänkt skatt för de med goda inkomster.
Vi vill satsa på äldreomsorgen, vi kräver att det byggs fler äldreboenden och att det satsas mer resurser till kompetensutveckling och bättre bemanning i äldreomsorgen. Alla äldre och skolbarn ska äta god, hälsosam och aptitlig mat.

Kvinnors tjänar i snitt 14 procent lägre än män. Vi S-kvinnor kräver årliga lönekartläggningar och en uppvärdering av alltför lågt värderade kvinnojobb. Dessutom kräver vi rätt till heltid.

Kvinnor har generellt sämre arbetsvillkor än män. Det handlar om visstidsanställningar, stress, tunga lyft, ensamarbete, delade turer, dålig arbetsmiljö. Det i sin tur leder till sämre hälsa, så kan vi inte ha det.

Vi vill att det byggs fler billiga och miljövänliga bostäder. Bygg också för el-överkänsliga och andra allergiker.
Vi ska stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Vi accepterar inte våld i nära relationer. Stöd kvinno- och tjejjour och kvinnohus samt jobba förebyggande.

Ge alla barn rätt till förskola och fritidshem men öka inte antalet barn i barngrupperna. För stora barngrupper leder till sämre kvalité, mindre trygghet för barnen och ökad stress för personalen. Givetvis ska det finnas moderna öppettider eftersom nästan 40 procent jobbar på obekväm arbetstid.
Vi vill satsa på grundskolan med mindre klasser, fler lärare och speciallärare, det ger mer kunskap och bättre livschanser.
Kunskap är makt därför behövs det livslånga lärandet och högre utbildning ger förutsättningar till ett jämställt och jämlikt samhälle.


 


Visa nätrespekt, du också

 

Just nu pågår vänliga veckan och på fredag är det alla hjärtans dag. Det är trevligt även om vi faktiskt borde vara både vänliga, trevliga och respektfulla mot varandra året runt.


Igår den 11 februari startade organisationen Surfa Lugnt en kampanj med namnet #Nätrespekt.
Ett bra initiativ. Jag har följt Surfa Lugnts arbete, har besökt dem i fryshuset och har även provat att nätvandra med dem. Därför vet jag att Surfa Lugnt jobbar för att sprida goda exempel och att de uppmuntrar till engagemang och upplysning.

 

Näthat ska inte accepteras av någon. Men med nätkärlek och nätrespekt kan vi tillsammans bilda motkraft. Barn och kvinnor blir kränkta, hotade eller råkar illa ut på nätet. Det förekommer på Facebook, bloggar, Instagram, Twitter och hatsidor. Men vi ska komma i håg att det finns mycket bra med nätet också.

Surfa Lugnts vill få vuxna att prata med barn och unga om sådant som är spännande, lärorikt och på andra sätt givande med nätet. Ett positivt samtal öppnar upp och ger förtroende att även diskutera eventuella problem som dyker upp när barn och unga använder nätet.

Det behövs många anledningar till motkrafter till näthatet, för att främja användandet av nätet som en positiv kraft. Surfa Lugnt visar vägen med nätkampanjen #Nätrespekt som innebär att visa varandra respekt på nätet, men också att lyfta fram goda exempel på nätet som förtjänar respekt.

Visa #Nätrespekt du också!


Järnvägen spåra ur

 
Järnvägen är i kris. Allvarliga tågurspårningar skett, rapporter om allvarliga brister i järnvägsunderhållet. Trafikverket anger att antalet sträckor med nya fel som riskerar att utvecklas till urspårningsfarliga fel ökade med 181 procent mellan åren 2009 och 2012.
 
Vi socialdemokrater har under många år föreslagit större investeringar i järnvägen än regeringen, både i form av nya banor och ökat järnvägsunderhåll. Inte minst Västra stambanan, som går genom Skaraborg har behov av investeringar. Detsamma gäller Kinnekullebanan där man fått sänka hastigheten på grund av banans bristande standard. Det är åtgärder som är viktiga. Men som tar tid att genomföra. Den akuta tågkris vi upplever just nu kräver andra lösningar. Någonting måste göras och det måste göras nu.
 
- Staten måste ta ett samlat ansvar för allt järnvägsunderhåll. · Det statliga aktiebolaget Infranord bör successivt omvandlas till en underhållsenhet inom Trafikverket. Underhållskontrakt bör i takt med att de löper ut överföras till denna nya enhet. · Vi vill omgående skärpa tillsynen av järnvägen. Trafikverket måste snabbt bygga upp kompetens för att inspektera säkerheten på de egna banorna och inspektera kvaliteten på entreprenörernas arbete · Meddelarfriheten hos de anställda i järnvägsbranschen.
Alla som jobbar med järnvägen måste kunna slå larm om säkerhetsbrister. Järnvägens kris går ut över jobben. Såväl arbetspendling som industrins godstransporter drabbas. Det handlar om Sveriges framtid.
 
Vi socialdemokrater har satt upp ett mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. En väl fungerande järnväg är en förutsättning för det.

Olaglig trafik ett större hot

Regeringen är handlingsförlamad vad gäller åtgärder mot utländska olagliga lastbilstransporter leder till att seriösa jobb med schysta villkor försvinner. Vi socialdemokraternhar en lång rad konkreta åtgärder för att komma åt den olagliga trafiken avståndsbaserad vägslitageavgift är ett utav dem, det har jag beskrivit flera gånger i min blogg..

Den moderaterna försöka mörka sin ovilja att ta i den fråga svensk åkerinäring anser viktigast just nu – den olagliga cabotagetrafiken. Enligt Sverigeåkarna.se kör omkring 3000 utländska bilar olaglig inrikestrafik i Sverige idag, de lämnar aldrig landet. Det har cabotagestudier visat.

När transportministrarna från Italien, Spanien, Frankrike, Belgien, Tyskland, Danmark och Finland gick till EU:s kommissionär för kraftfulla åtgärder för lagefterlevnaden och stoppande av vidare liberalisering av cabotageregler valde Catharina Elmsäter-Svärd att inte delta i denna uppvaktning.
Inte förvånande eftersom regeringen vill ha fler låglönejobb bl.a. genom att underlätta för utländska förare att konkurrerar ut seriösa åkare.

 Som jag beskrivit tidigare så är den avståndsbaserade vägslitageavgiften ett sätt att komma åt utlänska förare som sliter ut våra vägar och som inte betalar ett öre. Men det är också ett sätt att minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken. Mot bakgrund av att regeringen femdubblat banavgifterna för järnvägen och att sjöfarten nu får ökade kostnader genom de nya svavelreglerna bidrar vägslitageavgiften också till ökad konkurrensneutralitet mellan godstransportslagen.
Vi vill att vägslitageavgiften differentieras efter lastbilens miljöegenskaper. Ju nyare lastbil med bättre avgasrening, desto lägre vägslitageavgift. Vi vill också att vägslitageavgiften sänks för lastbilar som kan tankas med alternativa bränslen eller har särskild energibesparande teknik som hybriddrift.
Det är också ett sätt att ge seriösa och innovativa åkerier möjlighet att specialisera sina uppdrag och på så vis möta konkurrensen från de som kör med enkla dragbilar med sämre energi- och miljöprestanda. Bekymret idag är att den olagliga trafiken undergräver åkeriernas ekonomi och omintetgör satsningar på mer miljövänliga fordon. Observera att vi kommer inte införa avgiften om inte utländska åkare betalar.

Vi socialdemokrater vill ta tag i både bekymret med den olagliga cabotagetrafiken och förbättra miljön. Regeringen väljer att stoppa ned huvudet i sanden och låta den svenska åkerinäringen betala priset för sin handlingsförlamning.


ordning och reda på arbetsmarknaden

Genom uppluckringar i anställningsskyddet, en hög arbetslöshet och en regering som har varit medvetet passiv har pressen på löner och villkor hårdnat. Den borgeliga Regeringen har bedrivit en politik som medvetet har bidragit till att otryggheten breder ut sig och som har misslyckats med jobben.

 

 

Det krävs en handlingsplan för ordning och reda på svensk arbetsmarknad för att stoppa lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.

Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner.

 

Värna och utveckla den svenska modellen, bekämpa arbetslösheten och förbättra villkoren på arbetsmarknaden. Vårt mål är EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.  Kollektivavtalstäckningen, den höga fackliga organisationsgraden och regleringen av arbetsmarknaden är bärande pelare i visionen om det ”goda arbetslivet”.

Den svenska modellen är en konkurrensfördel men det inser inte den borgeliga regeingen som vill göra allt för att underlätta för låglönejobb med otrygghet som norm

Men otrygghet är inte lösning på Sveriges problem

 

Jag har tidigare skrivit om ett 10-punktsprogram för ordning och reda på svensk arbetsmarknad


Feministiska socialdemokrater i Skövde

 
 Ni som läser min blogg via SLA har säker undrat varför jag inte skrivit på länge, men så är inte fallet. Jag skriver blogg varje dag, tyvärr har Sla slutat att uppdatera min blogg, jag har påpekat det men än så länge har inget hänt. tills dess kan ni läsa direkt på http://monicagreen.webblogg.se/
 
 

Idag den 8 februari  ska S-kvinnor i Skövde ha årsmöte. Det ska bli väldigt kul att träffa engagerade feminister som vill jobba för en socialdemokratisk valseger den 25 maj och den 14 september.

Vi ska förutom ha sedvanliga årsmötesförhandlingarna också diskutera valfrågor och planera våra insatser under supervalåret.

Jobben är en otroligt viktig fråga för kvinnor. Jobb med lön som går att leva på och som inte stressar sönder kroppen. Kvinnor tjänar 14 % mindre än män och det är inget annat än ren diskriminering. Kvinnor inom handel, hotell, restaurang och inom välfärdssektorn tjänar inte bara dåligt, de har ofta stressiga, ensamma jobb på obekväm arbetstid.

Välfärden är en annan avgörande valfråga för kvinnor. Därför kräver vi förbättrad kvaliteten i förskolan. S-kvinnor vill se mindre barngrupper i förskolan och personal med goda möjligheter för barnens utveckling..
Dessutom vill vi utveckla kvaliteten i fritidshemmen
Resurserna till fritidshemmen minskat, det vill vi ändra på. Mer resurser och personal med god utbildning och bra arbetsvillkor skapar ökad trygghet för både barn, föräldrar och anställda. F


Givetvis ska både förskolan och fritidshemmen vara öppna på moderna öppettider. Det ger trygghet för barnen och föräldrarna.
En annan viktig välfärdsfråga är omvårdnaden av äldre. Idag jobbar färre inom äldrevården och omsorgen om vi räknar per invånare. Det behövs mer resurser till välfärden, det är viktigare än skattesänkningar.

Dessa valfrågor och mycket mer kommer S-kvinnor i Skövde diskutera och behandla idag.
Om du vill vara med får du gärna komma med.


Fårhjärna till lunch

 
 
 

Vi har även mött utrikesutskottets ledamöter och sedan finansutskottets ledamöter i Parlamentet på vår talmansresa i Marocko. Det var intressanta möte om ekonomi och hur de jobbar med migration, skolan, arbetslösheten mm. Efteråt fick vi gå ut på baksidan eftersom det var en demonstration som var utanför Riksdagen/parlamentet.
Vi åkte vidare till en vacker byggnad där Nationella rådet för mänskliga rättigheters höll till och vi hade intressanta diskussioner om kvinnors rättigheter, minoriteter, Väst Sahara, ungdomars situation mm Vi pratade bl. a om media och tillgången till internet och andra spännande saker.

På lunchen fick jag en smärre chock eftersom vi gick fårhjärna......

På eftermiddagen hade vi möte med kungens rådgivare (bara män) de förklarade sitt förslag på att Väst Sahara ska bli ett självstyrande område. Kan förmodligen liknas vid Färöarna, Åland eller Skottland. De hade en lång utredning och hade haft många möten med FN om förslaget och hoppades nu att det ska falla i god jord för inblandad parter.

Mötena fortsatte i rasande fart och avslutades på utrikesdepartementet där vi fick träffa vice utrikesministern

Jag vill passa på att tacka ambassaden för stort engemang och för ett bra program 


Mera om Marocko

Konungariket Marocko i västra Nordafrika med andra ord ett av Afrikas nordligaste länder och gränsar till Algeriet, Västsahara, Spanien,Atlanten och Medelhavet. Det bor 30 miljoner innevånare, stora delar av landet är öken, de brottas med arbetslöshet och stora skillnader mellan fattig och rik något som är grogrund för brott och oro.
 
Programmet på talmans resan innehöll bland annat ett möte med parlamentariker som hade startat en Marockansk - Svensk vänskapsförening. De var intresserade över hur vi byggt ut den gemensamma välfärden i form av sjukvård, barnomsorg, sociala skyddsnät mm. Vi svarade så gott vi kunde om att människor är villiga att betala skatt om de litar på att de används på bästa sätt. Vi berättade även om fri abort, vilket inte är lagligt i Marocko om det inte är fara för kvinnans liv.
 
En fråga var svår att svara på. Stämmer det att mäns våld mot kvinnor är vanligare i Sverige än i andra Europeiska länder? Svaret ja, det förekommer våld mot kvinnor men vi arbetar hårt för att få bort det. Vi accepterar inte våld, vi har hög straffskala på kvinnomisshandel och att vi uppmuntrar alla att anmäla och lägga sig i om de misstänker våld mot kvinnor och barn. Men vi nämnde också att vi tror att det tyvärr är vanligare i andra länder än vad som syns på ytan, att vi i Sverige synliggjort och vågar ta itu med problemen.
 
De uppskattade våra ärliga svar och vill gärna ha samarbete mellan länderna. Sedan åkte vi vidare till regeringsbyggnaderna och träffade statsministern......
 

Marocko

 
Just nu besöker Talmannen Per Westerberg Marocko, några av oss riksdagsledamöter har utsetts att följa med på denna talmansresa. Vi ska fokusera på frågor som rör demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, EU-samarbete och parlamentariskt samarbete. Naturligtvis diskuterar vi jämställdhet, fackföreningar och Väst Sahara som är ockuperat av Marocko sedan 26 februari 1976.
 
Vi startade vårt besök med att träffa Svenska företagare i Casablanca innan vi åkte vidare till huvudstaden Rabat. Där gjorde vi en artighets visit vid Mohamed V mausoleum, en otroligt vacker byggnad där både King Hassan II och Prince Abdallah ligger begravda. I Parlamentet hade vi intressanta möten med talmän från de olika kamrarna. Karim Ghellab talade om politiska reformer och nya konstitutionen, lika rättigheter för oppositionen, möjligheter för kvinnor och ungdomar osv. Jag fick möjlighet att framföra socialdemokraternas uppfattning om ett fritt Väst Sahara. Per Westerberg påpekande att regeringens uppfattning är den samma som FN dvs att så länge det inte finns något folkvalt Parlament i området går det inte att förklara ett fritt väst Sahara.
 
Ett intressant möte var med rådskammarens ordförande Mohamed Cheikh Biadillah. Rådkammaren kan nog liknas vid en första kammare med parlamentariker indirekt valda från olika regioner, fackföreningar och universitet mm. Men det intressanta med Mohamed Cheikh Biadillah var att han var med och startade motståndsrörelsen polisario i Väst Sahara och han berättade stolt att han träffat Olof Palme.
 

Ett bättre och varmare Europa

 

 

Idag berättar Marita Ulvskog och Janne Larsson om socialdemokraternas EU-valrörelse

Den ekonomiska och sociala krisen slår hårt mot Europa. Med 26 miljoner arbetslösa pressas lönerna och försämras villkoren också för dem som har jobb. Europa halkar efter.

 

Vi skulle kunna välja en annan väg. EU:s utvecklade näringsliv, storlek och unika samarbete skulle kunna stärka oss alla i den globala konkurrensen. Men de senaste årens europeiska högerpolitik har varken lyckats öka tillväxten eller minska klyftorna mellan människor.

EU-valet den 25 maj handlar om värderingar. Antingen ger vi upp inför arbetslöshet och klimatförändring och låter marknadskrafterna styra - eller så sätter vi människorna främst och satsar på deras kunskap, ambition och kreativitet. För oss socialdemokrater är valet enkelt:

•         Jobben kommer först. Med en långsiktig näringspolitik, investeringar i forskning och utveckling och ökade möjligheter till praktik och vidareutbildning kan EU:s länder bryta massarbetslösheten. Då skapas jobb också i vårt land.

•         Med bättre regelverk kan vi undvika att löner dumpas och människor utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Då motverkar vi också klyftor och orättvisor här hemma.

•         Med en samordnad klimatpolitik kan vi skapa ett bättre liv för kommande generationer - och fler jobb i Europa och Sverige.

Europa behöver en ny riktning. Med fler socialdemokrater i Europas ledning blir det lättare för oss att minska arbetslösheten och förbättra välfärden i Sverige.

Rösta den 25 maj - för fler jobb, schysta villkor och bättre miljö!


Handels besöker Falköping idag

 Varje år vecka 6, genomför Handels sin årliga uppsökarvecka. Varje år blir jag inbjuden att följa med de fackligt aktiva Handelsmedlemmarna i Skaraborg. Det brukar vara både roligt, intressant och lärorikt

Det är viktigt för Handels eftersom förbundet organiserar anställda på små arbetsplatser med hög personalomsättning. Tanken är att nå både anställda som är medlemmar i förbundet och anställda som ännu inte är medlemmar.

Det blir information om kollektivavtalets värde, allt från ob till avtalspension. Och vi kommer att fråga hur det står till på arbetsplatsen. Om det finns problem förs det vidare till berörd facklig företrädare.

Jag kan få träffa anställda som inte kan ta jobb på kvällen bara för att det inte finns barnomsorg på moderna öppettider. Andra år har jag träffat kvinnor som ser diskriminering, som sliter till låga löner och otrygga anställda.

Men jag träffar också kvinnor och män som är stolta över sina jobb och som gläds över att få gå till jobbet.

Idag ska jag följa med till Falköping, det ska bli kul och jag kommer förmodligen lära mig mycket. Det brukar jag göra.  Förhoppningsvis kan jag blogga om mina intryck

 


Wigforsseminariet


Idag har jag haft möjlighet få medverka på Ernst Wigforsseminariet. Det var både spännande och stimulerande att diskutera och försöka lösa samhällsproblem tillsammans med intresserade deltagare och åhörare.
Vi som var där skulle tala om hur vi ska bygga gemensam framtid. Vi talade om Wigforss "visioner på verklighetens grund", som han uttryckte det.
Vi fick många intressanta frågeställningar att utveckla. Här är lite spridda rader och intryck:

Människor far illa av den vinstjakt som pågår i välfärden - det är en utmaning för oss att lösa.
Uppdraget att utveckla en samhällsmodell där vi tillsammans löser problem står för dörren.
Vi ska ställa krav på varandra men också hjälpa varandra.

Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och därmed också fria.
Män och kvinnor som är föräldrar ska hjälpas åt med barn och hem.
Vår gemensamma sektor ska ställa upp för att barnen ska få en trygg uppväxt, avlasta och stötta föräldrarna i sin strävan att barnen ska få en bra start i livet.

För att barnen ska ha en trygg uppväxt behövs trygga vuxna, det behövs barnomsorg med hög kvalité även på obekväm arbetstid.
Det behövs heltidsjobb för män och kvinnor och vi måste stoppa mäns våld mot kvinnor.

Frihet är att ha ett eget hem, ett jobb, tjäna egna pengar för att slippa vara beroende av någon annan. 

Dessutom behövs samarbete för att investera i jobb, i infrastruktur, i bredband, fungerande mobiltelefoni, investera i våra barns skola. Investera i högskolor i hela landet och möjlighet till högre studier, investera i grundläggande kunskaper på gymnasieskolan så att det går att läsa vidare på högskolan.

Med fler jobb kan vi ta oss an de stora framtidsutmaningar, som att klara miljöförstöring, minska klimatförändringar, stärka tillväxten i knivskarp global konkurrens.

Med fler jobb får vi råd med välfärd som vi kan var stolta över

 

Vi hade en rolig diskussion efter inledningen som handlade om frihet, demokrati och samhällsomvandlingen. Förutom jobben och välfärden blev bostäder en het politisk fråga.

Sänkta skatter och privatiseringar är inte lösningen för Sveriges problem
Gemsnesama lösningar är lösningen

 

 

 

 


RSS 2.0