En stolt Stoltenberg

Just nu befinner jag mig i Norska stortinget. Vi diskuterar hur Nordisk samarbete ska fortsätta. Därför var det extra intressant att få lyssna till socialdemokraten och statsministern för Norge, Jens Stoltenberg

-          Trenger vi det nordiske samarbeidet, får jeg ofte spørsmål om i ulike sammenhenger. Svaret er et rungende ja. Jeg er glad for å få denne anledningen til å gi min kjærlighetserklæring til Nordisk Råd og det nordiske samarbeidet. Jeg er stolt over å tilhøre Norden, sa han.
-         
Sedan förklarade han varför han känner en sådan stark övertygelse om vikten av att vi förbättrar och fördjupar samarbetet. Det var enligt Stoltenberg den Nordiska modellen, med trygghet, ansvar för varann och hög välfärd. Världen tittar på Norden om hur vi kan var så framgångsrika med både produktivitet, effektivitet och stor trygghet. Därför ska vi både vara stolta och fortsätta arbetet med att förbättra välfärden och förmedla kunskapen om att trygghet och produktivitet hör ihop. För det andra ska vi fortsätta fokusera på hur kunskap och kompetens är framgångsrik i globaliserings processen. Vi ska inte konkurrera med låga löner och sämre trygghet här i Norden. Vi ska hålla ihop grupperna och gå den andra vägen än vad högerkrafterna vill.
Klart att jag blir stolt över att höra en sådan engagerad och stark socialdemokrat. Glad också över att han så tydligt visar att den Nordiska modellen är byggd av arbetarrörelsen. Det finns ju en och annan borgare som tror att den Nordiska modellen kan förvaltas lika bra av högerkrafter.

 De har fel

Monica.nu


Cementa i Skövde vill diskutera utsläppsrättigheter

 

Förra veckan ringde Cementa i Skövde upp mig. De ville diskutera utsläppsrättigheterna.

Inom EU pågår handeln med utsläppsrättigheter. Ett försök till att hindra miljöförstöring och att kontrollera de utsläpp som kommer från industrin inom EU. Dessa rättigheter som kan köpas och säljas ska utvecklas ytterligare under våren. Vi ska fortsätta behandla frågan i Riksdagen. Idag ska jag besöka Cementa för de ser detta som ett problem. Jag tar med mig min kollega Carina Ohlsson som jobbar med frågan i miljö och jordbruksutskottet och Anita Löfgren som är vice ordförande i Skövde miljö och hälsoskyddsnämn. Det ska bli intressant att se produktionen och lyssna på synpunkterna. Förhoppningsvis kan vi komma med gemensamma lösningar på ett angeläget problem

 


Monica.nu


Mer Passion i partiet

Idag har vi socialdemokrater vårupptakt. Låter härligt med vårupptakt mitt i smällkalla vintern. Det är härligt också. Vi har just fått lyssna och låta oss inspireras av Mark Levengood.

Han var jätte bra. Kul med goda råd under lättsamma former. Det var inte bara ”kläm käcka” råd från hans Mamma som till exempel ”om du har en paraply i rumpan så öppna den inte”.

Det var även tänkvärda ord om att det gäller att ta in ny kunskap hela tiden och att inte stagnera. Han menade på att vi socialdemokrater är oerhört duktiga på ordning och reda, trygghet och ekonomi men att vi borde bli bättre på passion, brinna för våra frågor och låta väljarna kittlas lite i våra budskap.

Alltså  mer Passion i partiet

 

Monica.nu


grönsakshuset

grönsakshuset
Skövde Grönsakshus AB var en av de första småföretagen som övergick till e-fakturering i samband med försäljning till instutioner. Detta har uppmärksammats bland annat av NUTEK.
I Måndags  var jag där för att lära mig mer om e-handel.  
- Som socialdemokratiska riksdagsgruppens IT-talesman är jag väldigt intresserad av att besöka verksamheter som framgångsrikt satsat på e-handel precis som Grönsakshuset har gjort, säger Monica.
Torsdag den 19 januari hålls Riksdagens IT-politiska debatt och inför den ville jag ta med sig kunskaper om vilka möjligheter och svårigheter företag som satsar på e-handel mött.
Satsningen på mindre och medelstora företag är viktig för Sverige och det är endast genom direktkontakt med företag och förvaltningar med praktiska erfarenheter jag på ett konstruktivt och trovärdigt sätt kan komma med förslag. Grönsakshuset har använt sig av både e-fakturahantering och hantering av beställningar från Skövde Kommun under fyra år
Grönsakshuset startade för 20 år sedan, med 6 anställda. Nu har de vuxit så att man har 12 anställda, det är ett familjeföretag. Företaget levererar framförallt till restauranger, pizzerior och Skövde Kommun. Kommunen har ca 100 enheter som var och en har ett eget kundnummer och kan identifieras direkt när de gör beställningen. Ett bevis på att vi nu har gått från en IT- politik för samhället till politik för IT-samhället.

Monica.nu

”Hur fattar vi kloka beslut om ett hållbart transportsystem och vem gör det?”

På plats i Linköping
Just nu pågår VTI:s transportdagar i Linköping. Förutom att vi i inledningen fick vara med om invigningen av Järnvägens 150 årsjubileum, deltog jag också i en debatt om
 ”Hur fattar vi kloka beslut om ett hållbart transportsystem och vem gör det?”
Till vår hjälp fick vi frågor från barn som ställde mycket tänkvärda och intelligenta frågor om hur samhället ser ut i framtiden. Vad händer när bensinen tar slut? Varför går det inga tåg längre ut i landet?, Blir det solenergi bilar i framtiden? osv.
Det ä faktiskt fantastiskt härligt att höra att barn är så medvetna och omtänksamma. Synd bara att vi, när vi blir vuxna inte bär med oss samma klarsynthet. Vi ser hindren, vi ser problemen, vi är bekvämare, vi tror inte att det går att lösa miljöproblemen längre..
Vi borde lära oss av barnen. Stå på oss i den vetskapen om att om alla levde som vi i den rika världen så skulle det behövas tre jordklot för att naturresurserna skulle räcka till. Socialdemokraterna satte en djärvkurs på vår partikongress i höstas när vi vill gå före med att bryta oljeberoendet. Att tillsätta en oljekommission som ska se om hur vi ska klara oss utan olja om 20 år. En vision viktig att jobba för. Men det är klart vi klarat inte det utan starka företag. Vi måste göra detta både ekonomiskt socialt och miljömässigt hållbart, de är alla tre beståndsdelar, förutsättningar för varann. På så sätt kan vi bidra med vårt tekniska kunnande i vår export och bidra till att levnadsstandarden ökar i andra delar av världen. På så sätt lär vi oss att samverka mellan transportslagen. Allt hör ihop

Monica.nu

Lös miljöproblemen för barnens skull


Ett år sedan stormen Gudrun drabbade stora delar av södra Sverige. Många fick sina livsverk förstörda och hela året har transporter av stormdrabbad skog och återuppbyggnad av infrastruktur pågått. Många är fortfarande med rätta missnöjda med sina el och teleleverantörer. På många håll i världen har det varit väldiga stormar, intensiva värmeböljor, långvarig torka. 2005 års väder var extremt på många håll på jorden. USA, Europa och Indien drabbades av intensiva värmeböljor. Under hösten stod orkanerna på rad ute i Atlanten, medan den värsta torkan i mannaminne bröt ut i Amazonas. Stormen Catrina i USA och jordbävningen i Pakistan är några exempel på fruktansvärda naturkatastrofer under hösten. Därför skräms vi idag av klimatförändringarna. Jordens medeltemperatur stiger, mest närmast polerna. Kampen mot miljöförstöringen ställs i ett nytt ljus. Frisk luft och giftfri mijö är viktig för alla- men särkilt för barnen som på flera sätt blir mer utsatta än vuxna


Monica.nu


RSS 2.0