Rösta för fred, klimat och jämställdhet

(null)Nu är valrörelsen till Europaparlamentet i full gång och vill påminna om vikten att använda sin rösträtt. Vi kommer att kryssa en S-kvinna för ett mer jämställt, miljövänligt och tryggt Europa. Gör det du också!

Världen, EU och Sverige behöver sammanhållning och trygghet för alla våra invånare. Vi behöver ett Europa som håller ihop mot de högerpopulister och antidemokratiska krafter. Ett Europa som värnar alla människors mänskliga rättigheter. Det är bara på det sättet vi kan motverka framtida bakslag och i stället se till att vi tar flera steg framåt för att stärka flickors och kvinnors rättigheter.

Årets val är på många sätt ett ödesval. För säkerheten, demokratin, klimatet och för jämställdheten. Inför EU-valet den 9 juni står vi inför hotet att de framsteg som gjorts kan gå förlorade om högerpopulister vinner ytterligare mark. Att framstegen på jämställdhetsområdet idag går alldeles för långsamt och på vissa områden backar är oacceptabelt. Det finns det politiker som vill gå tillbaka och radera tidigare vunna segrar och förkasta kvinnors och flickors grundläggande rättigheter.

För första gången någonsin sedan mätningarna påbörjades backar jämställdheten. Vi ser det i Sverige när det kommer till lönegapet mellan män och kvinnor. I form av det ökade våldet i nära relationer och vi ser det i form av att antalet flickor som gifts bort ökar. Pandemin, krig och inflation har under de senaste åren påverkat oss alla, men det har drabbat kvinnor hårdast. 

 

Politiska högerkrafter som SD, motståndare till jämställdhet, har det alltid funnits. Det avgörande är hur stor makt de får.  Vi socialdemokrater kommer alltid försvara jämställdheten och våra grundläggande värderingar. 

Dessutom vill vi ha tuffa miljökrav. Om våra barn och barnbarn ska ha samma tillgång till ren luft, rent vatten och oförstörd natur som tidigare generationer måste vi tillsammans med andra länder få ner utsläppen, minska användningen av kemikalier och se till att vi har ett hållbart jordbruk. Med gemensamma regler i EU kan vi samtidigt påverka fler länder internationellt.

Det leder oss till slutsatsens att det behövs fler sossar i Europa. Gå och rösta nu, den 10 juni är det försent. 


Denna debattartikel är publicerad i SLA idag och vi som skrivit under är 

Emma Wiezell valledare för socialdemokraterna i Skövde 

Monica Green ordförande för S-kvinnor i Skövde


Rättigheter, resurser och representation

(null)

Tänk vilken ynnest det är att ha en fin bekantskapskrets och stort socialt nätverk. Som nu när jag fick möjlighet att diskutera jämställdhet och feminism inom EU med EU parlamentarikerna Carina Ohlsson, Helene Fritzon och Evin Incir. Det blev en intressant eftermiddag och givande kväll om stort och smått med dessa briljanta stjärnor. Vi konstaterade hur viktigt det är att kvinnor skaffar sig makt och inflytande för att kunna förändra något. Vilket dessa tre verkligen har gjort.


Jag ville diskutera hur Sverigebilden, den feministiska utrikespolitiken och om synen på Sverige förändrats nu när den nuvarande regeringen valt att inte prioritera det längre. Det innebär att kvinnors  Rättigheter, resurser och möjligheter till representation får stå till baka. 

Det står klart att det är ett stort avbräck för jämställdhetspolitiken om det inte arbetas systematiskt, målmedveten med möjlighet att utvärdera. Helene Fritzon beskrev målande om att en flicka som föds idag kommer att bli pensionär innan det blir jämställt inom EU-länderna om vi inte flyttar fram positionerna. En tredjedel av kvinnorna bland EU länderna har inte ett eget jobb att gå till, vilket innebär otrygghet, beroende av mannens ekonomi och ett liv utan självständighet.

En tredjedel av kvinnorna har endast deltidsjobb, gigjobb, otrygga anställningar med lön som inte går att leva på. Bara en tredjedel av kvinnorna inom EU-medlemsländer har fast jobb heltidsjobb.

Evin Incir var också noga med att visa på att detta drabbar kvinnor som är födda utanför EU  mycket mycket värre. Det finns alltså ett klass och könsperspektiv men även etnicitet spelar en stor roll för kvinnors möjligheter att leva det liv de vill.

Carina Ohlsson som har ett långt förflutet inom S-kvinnor och inom UNIZON beskriver också de krafter som alltid hotat mot flickors och kvinnors rättigheter.

Vi skulle behöva höja ribban och jobba hårdare med arbetet mot sexuella trakasserier, om att säkra aborträtten samt aktivt för att stoppa alla former av våld mot kvinnor. 


Det gäller att gå från ord till handling när det gäller jämställdhetsstrategin som ska genomsyra alla politiska beslut och policies. Vi kan inte vänta i flera decennier på att flickor och kvinnor ska få leva sina liv i ett jämställt Europa. Vi måste höja ambitionen och öka takten för att uppnå lika lön, delad makt och för att kvinnor ska kunna leva ett liv fritt från våld och trakasserier.

Detta och mycket mer hann vi med att dryfta denna fina dag i Bryssel.


Ann Linde är fantastiskt!

(null)


Just nu pågår ett drev mot Sveriges utrikesminister och som vanligt i drev dras det betydligt större växlar från intervjun än vad det finns belägg för. Ann Linde intervjuas i 30 minuter  i tysk tv om Sveriges hantering av pandemin.  GPs Alice Teodorescu påstår att intervjun var "full av felaktiga påståenden".  "Arroganta och självtillräckliga svar på omvärldens rimliga frågor", säger Moderaternas Ulf Kristersson. "Magplask", skriver Lena Mellin i Aftonbladet och så drar naturligtvis "rubriksökaren" Bard till med storsläggan och påstår att utrikesminister är lögnaktig, dum och en hycklare på Twitter. För att inte tala om drevet på sociala medier. 


Jag tycker att Ann Linde är en enastående duktig och driven utrikesminister. Hon talar mycket bra engelska, svarar på frågor och har ett driv som få av oss andra skulle kunna mäta oss med.

Hon svarade rakt på frågorna, visade ödmjukhet att Sverige har problem med arbetssituation på äldreboenden, hon korrigerade reportern två gånger pga faktafel, det är väl bara bra? 


Hade en man korrigerat en reporter när den kommer med faktafel hade det uppfattats som naturligt.

För jag tror att det är precis som många andra påpekat att kvinnor granskas hårdare än män. 

Kvinnor förväntas vara undergivna, snälla, timida och ödmjuka. Men kvinnor dubbelbestraffas eftersom politiker förväntas vara tuffa, rappa och mästrande. 


Att politiska motståndare problematiserar tillhör naturligtvis demokratin, att vi ska kunna granska makthavare är rätt. 

Men det är när det tippar över till överdrifter, lögner och grova anklagelser som det är oacceptabelt.


Det är dags att stå upp för så starka, duktiga, pålästa politiker som Ann Linde. Det är dags att stå upp för kvinnor som vågar stå på sig. Det är är helt enkelt dags att backa kvinnor som blir felaktigt anklagade och felaktigt beskyllda bara för att de ha betett sig som män. Jag har inte blivit tvingad att rösta JA till Lissabonfördraget


Visst har vi lite olika syn på hur snabbt vi ska ratificera Lissabonfördraget. Jag är fullt medveten om att det finns många som tycker att det är radikalt och att man skulle vara bättre sosse om man motarbetade Lissabonfördraget.

Men det är helt felaktigt att påstå att Mona Sahlin  Sven-Erik Österberg tvingar på oss Lissabonfördraget. Jag har varit på många gruppmöten, särskilda seminarium och frukostmöten i olika konstalationer inom partiet och fackligautskottet.  På alla dessa möten har i stort sett alla inläggen gått ut på att Lissabonfördraget är OK. Att det finns fördelar och nackdelar med det. Att det är en fördel att äntligen slippa lapptäcket med en massa olika regler som går emot varann. Att det äntligen skulle bli lite ordning och reda på besluten i EU.

EU behöver ett nytt och modernt fördrag, särskilt efter utvidgningen till 27 medlemsländer. Lissabonfördraget medför flera förbättringar för Europas löntagare, bland annat genom att den sociala stadgan blir rättsligt bindande.

Däremot har vi haft olika uppfattningar om när vi ska anta(ratifisera) förslaget.

Vad som har diskuterats är den olyckliga lavaldomen och hur vi ska undvika sådan idiot beslut i fortsättningen. Lavaldomen har vi som bekant fått med det nuvarande krångliga motsägelsefulla regelverk som finns inom EU.

Dessutom har diskussionen gått ut på vad LO krävt inför beslutet.

Nu har Riksdagsgruppen beslutat sig för att rösta JA till Lissabonfördraget.  


Nu gäller att få fart på den senfärdiga regeringen, som slöade inför att tillsätta utredningen, som innerst inne är glad över Lavaldomen, som inte vill ha trygghet på den Svenska arbetsmarknaden, som inte vill ta strid för arbetarnas rättigheter på EU-nivå. Det är ju tyvärr den arbetarfientliga regeringen som har saken i sina händer och det beklagar jag djupt


EU, Socialdemokratin


Grattis Västsverige. Carina blir EU-kandidat

MMS

Grattis Västsverige. Carina blir kandidat till  EU-parlamentet i valet nästa år


Elections in the UK


Right now I have discussion with Lewis Baston abut the election system in UK

He is working for ERS

And he thinks that the election system in UK need to change because it´s old and not very democratic. His opinion is that "first past the post" is just for the big parties. He says that it's a big discussion to change the election system - we have to wait for the next election, says Lewis Baston

But he don't know when and how that reform could be introduced .

It also depend on if Labour or the conservative (torries) party win the next election.

There are a lot of questions to take care of first after un election, to change the electing system are not the first issue .

But it is interesting to listen to Lewis Bastons opportunities and hazards for the future.
http://www.electral-reform.org.uk/

http://en.wikipedia.org/wiki/First_past_the_post(som vanligt skriver jag mest för att det är kul och lärorikt. De som blir störda av att läsa min blogg rekommenderas att läsa någon annans blogg i stället. Den som däremot vill komma med ändringsförslag är välkommen att göra det även om det inte är säkert att jag ändrar...)


When is the next general elections in the UK?


Right now everyone focuses on the president campaigns in USA and no one know when Labour and Gordon Brown are call on a election in UK.  The poll ratings are not so good right now and there are two more years to change that.      

David Cameron is promising major changes and radical a social reforms.

For Mr Cameron, it is the "epidemic" of knife crime currently dominating the headlines that has provided the backdrop to his attacks on Labour's record. But unlike Mr Blair - who pledged to rebuild "civic society" and use the power of the state to transform individual lives - Mr Cameron believes the answer lies in the state doing less.

A Cameron government would try to bolster the family and promote marriage through tax breaks - but it would also be likely to dismantle much of the bureaucracy that has grown up around social policy under Labour.

In that sense, it is a very Thatcherite vision.

And Labour will attack it as such, invoking memories of Thatcher era social strife and division

Labour is undoubtedly irked by Mr Cameron's incursion on to what it sees as its home turf.


http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/7570851.stm


Strike in the Underground in London for three days


Up to 1,000 members of the Rail Maritime and Transport (RMT) union are protest at a pay offer.  It is the first of two planned strikes by Tube Lines staff who maintain the Jubilee, Northern and Piccadilly lines. But a normal service should operate on all other lines. I'm on my way to  the parliament,  but  I have to take another way. That's aright for me

And the workers are suppose to walk out for another 72 hours on 3 September.

The RMT's says that: "As far as we're concerned, two people doing the same job should get the same rate of pay". They work for different companies but they work for a company that operates on London Underground.

"We hope that common sense prevails and there's agreement that's satisfactory to the company and our membership." say Bob Crow from the Rail Maritime and Transport union.  


Gordon Brown is right, he has got a problem


I agree whit all of them who says that Gordon Brown is better than his reputation.
He has been behind Tony Blair since his 1995 conference speech - from the "stakeholder society" to "a new moral purpose for our nation"

But know David Cameron have a good chance to fixing Britain's "broken society". And a lot of people think that he has more than a chance to success?

For Mr Cameron, it is the "epidemic" of knife crime currently dominating the headlines that has provided the backdrop to his attacks on Labour's record.


As you understand I am in London right know and tried to see what's happening in UK politics. Of course I'm a fan of Labour but I realize that they have sum problems, for example with the record in social policy.

But far from being broken, we talk about a Britain where millions more have jobs, parents have more rights at work, there is less discrimination against minorities and the life chances of disadvantaged children have been transformed by Sure Start.


(jag skriver på engelska mest för att det är kul och lärorikt, många av er skriver säkert mycket bättre än jag på engelska och får gärna komma med uppmuntrande  kommentarer om hur jag borde skriva istället.)

Tack för alla påpekanden, nu har jag rättat en del men det finns säkert fel fortfarande (som ni ju alla känner till vi det här laget är jag inte perfekt.....)


Ett nej är alltid ett nej


Efter Irlands nej i folkomröstningen blir det omtag för demokratiseringsarbetet i Europa.
Det irländska folkets nej till Lissabonfördraget måste respekteras. Nejet är ett avbräck i EU:s fortsatta reformarbete.
Resultatet av folkomröstningen visar att vi politiker inte klarat tillräckligt bra med att förankra Lissabonfördraget. Den hemläxan gäller även den borgerliga regeringen i Sverige. Oron måste tas på allvar. Men jag tillhör ju dem som tycker att det vore bra att slippa lapptäcket med alla olika fördrag som till och med ibland strider mot varann. Dessa parallella fördrag och praxis måste ersättas med tydligare, öppnare fördrag. Ta till exempel den så kallade Lavaldomen mot Sverige, den kom till på dessa gamla regler EU har idag.

Det behövs ett förtydligande och ett bättre, mer demokratiskt sätt att samarbeta inom EU.
Fördelarna med Lissabonfördraget överväger nackdelarna. 27 medlemsländer kan inte arbeta effektivt i ett regelverk som huvudsakligen härstammar från den tid EU bestod av sex länder. Det är avgörande för Europas framtid att utvidgningen som skett lyckas väl och det nya fördraget är en förutsättning för det.
Lissabonfördraget ger EU bättre möjligheter att arbeta med fortsatt utvidgning, ta  gemensamma tag i klimat och miljöfrågorna , stimulera tillväxt, jobb och bygga ett socialt rättvist Europa. För detta arbete behövs en ny kostym efter unionens nya storlek.

EU-ländernas regeringar måste fundera gemensamt på hur fortsättningen av ratificeringsprocessen ska se ut.

I dagsläget är det svårt att gå vidare med den svenska ratificeringen.

politik     samhälle   demokrati   sverige     eu     riksdagen   em   socialdemokraterna   regeringen   alliansen  lissabonfördraget http://bloggar.se/om/irland


Jag har tackat nej


Under våren har jag fått flera förfrågningar om jag ska ställa upp, och blivit nominerad som kandidat till EU-parlamentet igen. Det känns hedrande att få sådana frågor. År 2004 stod jag som kandidat nr fem på sossarnas lista.
Sossarna tog fem mandat men mina 16 000 kryss räckte inte till en valbarplats, just nu är jag första ersättare till EU-parlamentet.
Men har alltså bestämt mig för att inte kandidera. Visserligen det är jätte viktigt och spännande med EU-parlamentet och försöka förändra EU i mer socialdemokratisk riktning.

Efter långt tänkande och ältande har jag kommit fram till att jag inte vill ställa upp en gång till. Finns flera skäl till det. Bland annat för det fräcka dubbelspel som kördes i förra valrörelsen. Men också för att man måste vara oerhört motiverad/taggad för att ge sig in i valrörelsen och i själva uppdraget, den känslan har inte jag denna gång.


Jag har nominerat en utmärkt kandidat.

Carina Ohlsson är en erfaren politiker med lång erfarenhet, engagemang med mycket stor arbetskapacitet. Förutom en framträdande plats inom S-kvinnor, är hon ordförande i SKR, ledamot i EU- nämnden och i Europarådet.

Det Carina inte känner till om kvinnors rättigheter, utsatthet, jämställdhet och Europa är knappt värt att veta. Carina skulle göra en jätte insats som MEP, jag hoppas att hon kommer på valbarplats, dessutom ska jag kryssa henne.


Hissa EU-flaggan, dags för ett socialt folkligt Europa

Felet med EU är att det är allt för många konservativa, kapital starka baksträvare som drar i trådarna. Det behövs fler sossar i EU för att genomföra en progressiv social, folklig politik.


Människan måste gå före marknaden. Den fria rörligheten måste förbättras för EU:s medborgare och spelreglerna för företagen måste bli tydligare. Handeln med tjänster måste regleras utan att arbetsrätten eller lönerna hotas och utan att begränsa medlemsstaternas ambitioner att trygga och utveckla den offentliga välfärden.

EU:s arbete för lika rättigheter, måste hottas upp. Vi måste få bort all diskriminering, oavsett om den grundar sig på kön, sexuell läggning, hudfärg, ålder eller funktionshinder. Särskilt måste åtgärderna för att hindra människohandel stärkas.


Vi borde jobba hårdare för att avveckla jordbrukssubventioner snabbare.

Varje år spenderar EU närmare hälften av sin budget i direkta jordbrukssubventioner. Dessa resurser borde i stället användas till utvecklad välfärd, förbättrad miljö, landsbygdsutveckling och att stärka Europas konkurrenskraft.


Dessutom borde vi ha fler och bättre jobb i hela Europa. Även om varje land ansvarar för sysselsättningspolitiken måste större insatser göras för att få fler och bättre jobb i Europa. EU måste få en sysselsättningsstrategi värd namnet. En stabilitetspakt för jobb och full sysselsättning måste bli ett mål för EU. Regionalpolitiken är ett viktigt instrument för god sysselsättning och konkurrenskraft.

Välfärd för alla med miniminivåer för den sociala standarden och arbetslivet. Varje europeisk medborgare bör kunna åtnjuta ett minimum av välfärd, oavsett var i unionen man bor eller arbetar. Välfärdspolitiken ska utformas i varje medlemsland, så för att förbättra välfärden i EU krävs ett större samarbete mellan Europas socialdemokratiska partier och fackföreningsrörelsen. Inget land borde få misshushålla med offentliga finanser. I klar text borde inget land ha platt eller väldigt låga skatter och samtidigt få bidrag från EU för att ha råd med sin egen välfärd.

I slutändan drabbar dåliga offentliga finanser i ett land de övriga länderna. EU:s budget används bättre och att utgifternas andel av ekonomin inte ökar.


Europa ska bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Konkurrenskraften ska byggas med kunskap, trygghet, välfärd och miljöhänsyn, inte med otrygghet, låga löner, ökade klassklyftor och rovdrift på naturen.


Självklart kan Sverige gå före i med tuff miljöpolitik men vi måste ändå jobba för att EU ska ha världens bästa miljöpolitik. Miljöproblemen är gränsöverskridande, lösningarna likaså. Europa ska bli bäst på miljö och vara aggressiv miljöförespråkare. Utsläppen måste minska, transporterna bli renare och säkrare, Östersjön måste bli ett rent innanhav, kontrollen av kemikalier måste bli starkare, likaså måste livsmedelskontrollen och jordbruket i EU kopplas till positiva effekter. Men miljön, klimatet och överlevnaden på jorden tjänar på att hela världen har "världens bästa miljöpolitik" (om ni förstår hur jag menar)


EU ska vara kraft för rättvisa i världen. EU kan ha en konsekvent och sammanhållen politik för global utveckling. Alla EU-länder ska uppnå löftet i FN om att 0,7 procent av BNI ska avsättas till bistånd. Samtidigt måste missbruk med EU:s biståndsmedel förhindras och samordningen förbättras.

Avslutningsvis några ord om den viktiga utvidgningen och att EU ska vara till för hela Europa. Fortsätta värna ett EU som är öppet mot omvärlden. Först när alla länder som uppfyller EU:s krav för medlemskap har blivit medlemmar kan Europa betecknas som en enad kontinent.


Så hissa EU-flaggan idag, om ni har någon, vi har mycket att slåss för

RSS 2.0