Nu rätar vi sossar på ryggen

 

Det märks att vi socialdemokraterna väntat i startfållan lääänge  PÅ kongressens tredje dag möter jag idel glada leenden. Alla är både laddade och tända . Nu är det rivstart för oss som gäller. Tillväxten, Jobben, välfärden och miljön utmaningarna är många.  Men för framtiden och sammanhållningen krävs det extra satsningar på barnen och på jämställdheten. I Sverige ska barn inte tvingas växa upp i fattigdom. Välfärdssektorn ska inte subventioneras av låga kvinnolöner.

 

Den borgerliga regeringen har misslyckats helt med att hålla ihop samhället eftersom de drastisk slaktat i trygghetssystemet . Eller så tror de på ett samhälle med större skillnader Men det bör sägas att vi socialdemokrater prioriterade lyckades inte vi heller alla gånger. Det kan och ska vi ändra på nu. Vi vet ju att alla mår bättre av att minska klyftorna inte öka dem.

 

Jämna ut skillnader och bekämpa fattigdom genom den generella välfärden är helt nödvändig. Att barnens föräldrar får jobb är a och o men då måste det också finnas barnomsorg på nätter, kvällar och helger. Förskolan ska ha högre kvalité och tillräckligt med personal. Alla barn ska gå i den bästa skolan.  Det behövs fler fritidshem och fritidsgårdar så att barn och unga kan ha vettiga fritidsaktiviteter som inte kostar skjortan.

 

Alla barn ska ha barnbidrag, dessutom behövs höjt tilläggsbidrag för studenter med barn och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar. 

Vi socialdemokrater måste gå till offensiv mot de växande orättvisorna. Jobben blir inte fler för att barnfattigdomen ökar. Med den här kongressen i bagaget när vi åker hem till alla platser i Sverige är vi bättre rustade med goda argument och glatt humör

Dags att räta på ryggen och köra

  

gp.se dn ab sap netroots


Barnfattigdomen ska utrotas

Idag sa Håkan Juholt många bra saker i sitt ideologiska, humoristriska, utmanande tal på nystartskongressen. Intressant att han startade med kulturen. Att han beskrev värdet med att vara en rörelse som aldrig stannar av. Att han beskrev vad värdeburen tillväxt kan innehålla.

Mest av allt uppskattade jag avsnittet om Barnfattigdom

”Barnfattigdomen är oacceptabel och ovärdig vårt modernt samhälle. Politiken ska kraftsamla för ett omfattande program mot barnfattigdomen, som sträcker sig hela vägen från barnbidrag till fler människor i arbete. Barnfattigdomen ska bekämpas varje dag och med alla till buds stående medel!

Segregationen ska bekämpas. Vi ska ägna större energi och kreativitet åt att bryta ner den ojämlikhet som finns i vårt land; mellan stadsdelar, mellan bostadsområden, mellan människor.

Ungdomsarbetslösheten ska köras på porten. Vi ska ta ansvar för att ingen ung människa ska behöva gå arbetslös, utan utbildning, praktik eller jobb.

Sveriges barn och ungdomar förtjänar bättre än vad de erbjuds i dag.
Vi ser er. Vi hör er.
Vi förstår hur ni har det. Vi vill något annat.
Vi ska utforma en politik som ni kan lita på. Och som tar er på allvar.

Det är socialdemokratins löfte!”

Extra bra var det att Håkan Juholt lyssnat på oss i det socialdemokratiska barnnätverket

ab 2 expr 2 svd DN 2 3 GP


Extrakongressen NYSTART, omstart, RIVSTART

Äntligen kom då den extra kongress vi har gått och väntat på. Det har varit en väldigt bra dag.

Mona höll ett fantastiskt tal. Hon var som vanligt bra och just då kände jag en tagg av ilska över att hon tvingats bort. Men med den styrka hon visat måste även vi andra gå vidare och jag hade bestämt mig för att inte tjura längre.

Ombudens inlägg var både välgenomtänkta och ideologiska. Men det går inte att bortse ifrån att dagens höjdpunkt ändå var valet av ordförande.

Berit Andnor beskrev hur arbetet gått till i valberedningen och sedan föreslog hon Håkan Juholt. Han valdes med stor förtjusning av ombuden. När han äntrade stolen visade han sin styrka och den glädje han kände för partiet.

Det här kommer att bli väldigt bra

Jag ser med nyfikenhet fram emot morgondagen

 

 

 

ab 2 3 expr DN 2 svd GP


Varför så viktigt med statsrådserfarenhet

Alltid är något som måste vara fel. Ja så är det ju. Ingen av oss är felfri och Håkan Juholt har erkänt sina 3 fortkörningsböter. Det går säkert att hitta fler felsteg hos såväl Håkan som resten av den nya VU:t. Jag hoppas det, annars är de inte människor utan ”änglar” eller robotar.

Men det här tugget om att det är så förfärligt att så få suttit i regeringen är väl långsökt enligt mitt sätt och se det. Eller varför ställdes i så fall inte de frågorna när Reinfeldt valdes till partiordförande. Tänk om det då hade skrivits om att inte någon av de borgerliga partiledarna suttit i regeringen och av det skälet skulle de inte ha tillräcklig erfarenhet?

Det faller på sin egen orimlighet. Det viktiga är väl att vi får ett gäng med bred förankring, olika erfarenheter och fler kompletterande kunskaper som de tillförskaffat sig på en mängd sätt. Det är både vara kul, spännande, intressant, utmanande och tryggt att vara sosse.

Jag hoppas att extrakongressen som startar idag förutom at vi väljer ny ledning också gör en RIVSTART inför framtiden. Ser fram emot detta….

 

 

AB 2 3 expr 2 GP 2 DN 2 3 4 svd


Rivstart för tillväxt, rättvisa och framtid

Efter månader av ovisshet och interna debatter är det äntligen dags för vår extra kongress. I morgon samlas vi socialdemokrater till kongress i Stockholm. Ny partiledning, ja det blir en betydligt större ommöblering i verkställande utskottet än vad jag hade förväntat mig. Ideologen, pragmatikern och humoristen Håkan Juholt förväntas få internationalisten och ordningsmänniskan Carin Jämtin vid sin sida. De blir ett fantasiskt radarpar.  Dessutom förslås Mikael Damberg, Veronica Palm, Leif Pagrotsky  och Lena Micko få nya uppdrag i VU:t

Det är på tiden att vi gör en Ctrl+delite, en omstart, en rivstart för att komma upp på banan igen. Den borgerliga regeringen har kommit undan för lätt med sin orättvisa politik just för att vi bara kritiserat dem och varit för otydliga i vad vi själva vill. Men nu har vi chansen att ändra på det.

Arbete åt alla är och förblir vår fråga. Den borgerliga regeringen påstår att de vill ha fler jobb men nöjer sig med en arbetslöshet på 6-8% för att på sätt hålla nere lönerna och för att arbetarna ska konkurrera om jobben. Att alla människor som kan ska arbeta, har alltid utgjort en central del i den socialdemokratiska arbetslinjen.  Men för att klara de nya jobben behövs utbildning, omskolning, folkbildning och kompetenslyft.

Vi vill att Sverige ska stå starkt, inte bara idag utan också i framtiden. Då krävs en politik som investerar i nya jobb, i forskning och utveckling och i utbildning . Den svenska modellen som förenar marknadsekonomi och välfärd, som visat sig vara så framgångsrik, behöver utvecklas, inte avvecklas. 

 Den viktigaste framtidsfrågan är att satsa på barnen. Vartenda unge ska få chansen oavsett bakgrund, vilka föräldrar de har eller var de bor. Att 200 000 barn idag växer upp i fattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle, en skamfläck för oss alla. Så här har vi tillsammans lite att bita i. Generell välfärd, skola, förskola, fritidsaktiviteter är några byggstenar för barnen och därmed också för framtiden.

Jag ser fram emot kongressen i morgon och därmed också den rivstart vi behöver göra för Sverige 


 

SAP    2 LO i DN DN SVD 2 AB 2 3 expr 2 3 mitt i steget Peter A 


RSS 2.0