mera matfestival

0-5be89a4c140fb8bfdc2fee8d40ed5378.png

mera matfestival


Matfestivalen i Skövde, klart att

0-54e5bd7f86653cc671834a712dbab0c3.png

Matfestivalen i Skövde, klart att barnen ska ha sosseballonger


Jaha, nu var det OK med AMS-jobb igen


Vet inte hur många gånger jag har hört borgerliga företrädare prata illa om arbetsmarknadsåtgärder. De tog bort plus-jobben när de tillträdde. Plus-jobb som gjorde det möjligt för människor att vara aktiva under sin arbetslöshet. Plus-jobb som satte guldkant på tillvaron inom äldreomsorgen, som avlastade de hårt arbetande välfärdsarbetarna m.m.

Men det var ju så hemskt att det fanns sådana jobb påstod borgerliga företrädare. Jag hade många förtvivlade människor som ringde mig vid den tiden. Förtvivlade att de skulle bli passiva istället för att få göra en insats.

Men nu är det fint igen men naturligtvis kallas det något annat (för de skulle ju aldrig kunna erkänna att dessa typer av "extra-jobb behövs). Enligt regeringen 40 000 nya så kallade Lyft-platser skapas för redan arbetslösa där man under maximalt sex månader får ett slags beredskapsjobb inom offentlig sektor eller ideellt.


Problemet är bara att detta borde ha kommit för ett år sedan och det är en för liten satsning. Dessutom är trist att det inte ska vara avtalsenlig lön och att det inte går att kvalificera sig till a-kassa m.m.

Moderaterna, som är de som bestämmer i regeringen, försöker rädda ansiktet på sin misslyckade jobbpolitik innan de startar sin stämma


Läs gärna :

Fredrik Axelsson: "Bra tankar av MUF inför partistämma".
- Kent Persson: "Utan politiska debatter och konflikter så stannar den politiska utvecklingen
- Ulricehamnsbloggen: "Svensk näringsliv ger regeringen svidande kritik"
- Helena: "Regeringen - ett lyft?"

politik, jobbävning, fredrik reinfeldt, moderaterna, nya moderater, stämma, val 2010, tage erlander, socialdemokraterna, mona sahlin, alliansen, arbetslöshet, jobbkris, utanförskap


Helt såld av Torshavn och den magnifika utsikten på Færøarna

35657832e93b79975cf7c95b9636d7ab.png

Torshavn


Fortsatt högre arbetslöshet, nu krävs mod och framtidshopp


Det finns en del små ljusglimtar för framtiden i Svensk ekonomi. Svenskarna blir rikare (men inte alla eftersom klyftorna ökar)  

Men KI visar också på den negativa effekter på sysselsättningen
Det senaste året har antalet sysselsatta minskat med ca 100 000 personer och arbetslösheten har stigit. Under de kommande två åren försämras läget på arbetsmarknaden ytterligare. Under 2011 uppgår arbetslösheten till nästan 12 procent. Sysselsättningen minskar med drygt 260 000 personer 2009-2011. Dessutom leder detta till att sysselsättningen långsiktigt minskar med nästan 100 000 personer.

Med andra ord 100 000 av de som nu förlorar sitt jobb kommer inte att komma tillbaks till arbete, de fastnar utanför. Jämviktsarbetslösheten ökar + 1,3 %, något som A Borg har hävdat att det har varit en av de viktigaste utmaningarna att fortsätta pressa Jämviktsarbetslösheten nedåt (så som socialdemokraterna gjort sakta men säkert från 1994)

De arbetslösa straffas av regeringen med både lägre ersättning o högre skatt, något som den borgerliga regeringen annars brukar påstå vara medicinen för lägre långtidsarbetslöshet. Ändå lyckas inte regeringen. Nästa argument från borgerliga företrädare är att det inte är deras fel eftersom det är dåliga tider, lågkonjunktur överallt. Men då blir frågan varför klarar sig Sverige sämre än andra länder. Varför är arbetslösheten högre i Sverige än i Finland till exempel?

Sverige halkar efter både om man jämför inom EU eller om man jämför med OECD länder och USA.

Förmodligen är det borgerliga otrygghetschocken som ligger bakom att den inhemska konsumtionen stannande av under våren. Se Thomas Ostros uttalande

Nu krävs optimism, trygghet och ansvar. Nu behövs skatt efter bärkraft och satsning på industrijobb, utbildning, kvalité i välfärden i såväl sjukvård, äldreomsorg som förskola och skola  

Inte fortsatta skattesänkningar på lånade pengar


Regeringen styr mot ökade klyftor


I dagarna har vi sett budgetutspel, Reinfeldts sommartal samt fått ta del av att statsministern firar i TVn att ha besökt den grå vardagen 100 gånger det sedan valet.

Utspelen har varit tydliga. Att det är moderaterna som bestämmer i regeringen och att de vill fortsätta sänka skatterna på lånade pengar. Småpartierna surar lite men håller skenet uppe eftersom de vet att om samarbetet spricker så spricker det för alltid.


De lovade jobb, och nu har vi en arbetslöshet på nästan 10 procent. De skyller på lågkonjunkturen. Plösligt gäller inte vallöften om jobb eftersom det är dåliga tider.

Jag hörde ingen borgerlig företrädare i valrörelsen säga att jobben fixar vi endast om ekonomin går bra.

Men det går att styra även i svåra tider

Det är inte nödvändigt att sänka skatterna med 85 miljarder på lånade pengar.

Det är inte nödvändigt att stoppa nyinvesteringsstödet

Det är inte nödvändigt att stänga dörren till industrijobb,

Det är inte nödvändigt att skära ner komvuxutbildningarna

Det är inte nödvändigt att höja avgiften på a-kassan så att en halvmiljon tryckts bort från skydd vid arbetslöshet


Kort sagt visst styr borgarna, de styr mot ett land med ökade klyftor och större skillnad men de gör det genom att gömma sig bakom lågkonjunkturen


Läs gärna

Roger Jönsson, Anders Löwdin, Peter Andersson, alliansfrittsverige, Johanna Graf, Anna Wikström

Mitt i steget, HBT-sossen och Eva-Lena Jansson som kommenterar Välfärd eller skattesänkningar på lånade pengar

Och läs debattartikeln om ny s- politik


Israel har inte läst Svensk artikel men reagerar våldsamt

Sverige är ett av få länder som kraftigt och tydligt tagit avstånd mot antisemitism och har på olika sätt jobbat mot förintelseförnekelse. Ingen av oss får glömma det fruktansvärda som Nazismen (och de som valde att blunda då) genomförde mot miljontals judar under andra världskriget. Men ett folk som utsatts för massmord har ingen som helst rätt att ta ut sitt hemska förflutna på andra. Israel ingen rätt att förtrycka, förnedra eller bedriva apartheid mot sin omgivning.

I ett öppet demokratisk land kan och ska olika åsikter och synpunkter prövas och brytas mot varandra. Det verkar inte som om Israels regering känner till vad öppen debatt är. När Donald Boström i Aftonbladet ställde frågor på sin spets tog det hus i helsike i Israel och sedan har Åsa Lindeborg,   Lena Melin Helle Klein skrivit om Israel kräver fördömande Jan Helin har skrivit om Det var veckan då världen blev galen och Aftonbladets team i Israel motarbetas  Expressen har skrivit om Israelsfördömande , Dn om Bildt och svd i olika varianter har skrivit om det liksom Gp om upptrappningen från Israel

Om en dryg vecka ska jag ha debatt i Riksdagen med Carl Bildt om Israel - Palestina konflikten Min interpellation handlar om den dubbelmoral som Israel bedriver när de Vräker Palestinier från sina hem i östra Jerusalem. Samtidigt bygger israeler fler och fler bostäder på mark som de inte har rätt till. Israeliska bosättningar är ett brott mot den internationella humanitära rätten. Det ska bli mycket intressant


Rättvis skatt ???


Den blå alliansen vill öka skillnaderna ytterligare mellan den skatt pensionärer och löntagare betalar. Den blå alliansen har redan sänkt skatterna med 85 miljarder kronor. Det har bidragit till stora underskott i de offentliga finanserna. Samtidigt har jobben blivit färre. Det måste bli ett slut på att låna till skattesänkningar.

Men den blå alliansen är djupt splittrad och de små partierna (de som inte har något att säga till om) tycker att det räcker med skattesänkningar nu.  Ska det bli något extra till kommunerna, ska det bli lättare för småföretag och ska det bli sänkt skatt för pensionärer???

Det kan löna sig att reagera nu när borgarna förhandlar om budgeten. Särskilt med tanke på att de små gärna vill ha någon godispåse som de kan skryta med inför väljarna om att de har fått igenom mot Borgs vilja.

I http://rattvisskatt.nu/ kan alla engagera sig. Ett upprop för skatt efter bärkraft för alla, oavsett om man jobbar eller inte, är ett bra initiativ.


 DN


All stars crusers i Skövde

0-2fcc67a64ba8f359206fa69d6cc3e09b.png

All stars crusers i Skövde


Bygg grönt, rädda miljön och fixa fler jobb

Jag har befunnit mig i London en vecka nu. Även här dikuteras miljön och klimatutmaningarna väldigt mycket. De har byggd ut sin återvinning genom att titta på Sverige. De är mycket imponerade över att vi har haft koldioxidskatt i nästan 20 år i Sverige. Nästa steg för dem är att bygga mer energieffektivt.
Sverige borde vända på jobbkrisen genom att bygga om bland annat miljonprogrammet.
ROT-avdraget ska gälla såväl hyreshus som småhus och finnas kvar så behövs för att bekämpa den djupa jobbkrisen och utvidgas med en klimatbonus för att främja minskad energianvändning i hushållen, om den rödgröna alliansen vinner nästa års val. Totalt skapar vår breda ROT-satsning omkring 15 000 fler jobb.

Genom ett utvidgat ROT-avdrag riktat till så väl småhus som flerbostadshus kan nya jobb skapas samtidigt som det stora behovet av upprustning av de äldre flerbostadshusen, inte minst inom miljonprogrammet, stimuleras.


Att stimulera ekonomin genom att klara klimat- energi- och miljöutmaningarna som vi står inför, är en mycket bättre lösning, än att göra som den borgerliga alliansen, då det bara gäller villor.. Genom att utforma en smart och modern konjunkturpolitik som både stabiliserar efterfrågan i ekonomin och samtidigt leder till att nödvändiga klimat-, miljö- och energiåtgärder genomförs minskar de kortsiktiga skadorna i ekonomin av kraftiga konjunktursvängningar. Samtidigt stärks ekonomin långsiktigt genom att vi skapar förutsättningar för en effektiva långsiktig resursanvändning. Detta innebär att ta ansvar både på kort och lång sikt.


Barn och föräldrar vill ha kvar övergångställetIdag var jag med om ett trafiksäkerhetsmöte i västra London. Där träffades många upprörda föräldrar och barn. De var upprörda över att övergångsstället på Twyfoord avenue skulle tas bort. Förhoppninsvis lyssnar kommundelsordföranden i Creffield på dem och låter övergångsstället vara kvar

Barn far illa


Rätten till att inte bli diskriminerad är en av de grundläggande principerna i Barnkonventionen. Men i Sverige utsätts barn som lever i fattiga familjer just för den typen av diskriminering. I de flesta samhällsfrågor tenderar barn och unga att glömmas bort, så är det även i den pågående finansiella krisen och det trots att det är just barn och unga som påverkas mest av en försämrad samhällsekonomi. I början av juni gav FN:s kommitté för barnets rättigheter den svenska regeringen ovanligt hård kritik. Kommittén uppmanade regeringen att anta en handlingsplan för att bekämpa barnfattigdomen, särskilt i tider av ekonomisk kris. Därför framförde kommittén rekommendationen att rikta särskilda insatser till de grupper av barn som lever i socioekonomiskt sårbara hushåll.

I Sverige har det varit förbjudet att aga barn i 30 år nu. Det har varit ett framgångsrikt förbud eftersom det förenades med en mängd kampanjer och information om varför ingen, ingen, ingen ska slå sina barn. Därför är det intressant att ta del av DN artikeln om att kriminalisera de som inte tar hand om sina barn. Artikeln hänvisar till Kerstin Wigzells förslag till ny lag om stöd och skydd för barn och unga. Barnskyddsutredningen föreslår bland annat att bestämmelser om barn i socialtjänstlagen och samtliga bestämmelser i LVU förs samman i en särskild lag. Barn ska till exempel få större möjlighet att tala med socialtjänsten även om föräldrarna inte vill det. Barn som omhändertas ska dessutom få en egen socialsekreterare som besöker barnet minst fyra gånger per år.

Men vi ska ha klart för oss att  barnfattigdomen ökar Nästan 12 procent, av Sveriges barn idag lever i ekonomisk utsatthet och klyftorna ökar.Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll löper ökad risk för dålig hälsa, med problem som till exempel fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Barn i familjer med dålig ekonomi lever också kortare. De löper också ökad risk att utsättas för våld. Den risken är tre gånger större för barn som lever i områden med låg inkomstnivå. Denna grupp barn mobbas oftare. Det är mer än dubbelt så stor risk att bli mobbad om man kommer från en familj med sämre ekonomiska förhållanden än genomsnittet. Barn från ekonomiskt utsatta hushåll får sämre skolresultat.


Varför tjänar kvinnor mindre än män????Jo jag hör om och om igen att om kvinnor bara lossades från sin "boja" i offentliga sektorn så skulle lönen stiga i höjden. Bara sjukhuset blev ägd av Wallenberg skulle lönen öka, skulle kvinnorna dessutom starta egen vårdinrättning skulle de strax öka sina inkomster till männens nivå.

Tyvärr har alla dessa borgerliga åsikter helt fel.

Fråga snabbköpskassörskan på ICA om hon tjänar bra. Fråga hotellstäderskan om hon tjänar bra. Fråga i klädaffären nästa gång du köper en ny tröja om tjejen som jobbar där tjänar bra med anledning av att hon kan ju alltid börja på en annan klädaffär om hon är missnöjd med sin lön eller anställningsgrad.  Det är precis samma med anställningsgraden. "Varför går det bra att skapa heltider i mansdominerade branscher, men inte åt kvinnor? Varför har killarna på Siba och Elgiganten heltidsjobb, medan kvinnorna på Vivo och Ica deltid?"

Jag vet svaret. Vi har inget jämställt samhälle. Kvinnor tjänar mindre för att de är kvinnor.

Därför är det så bra att vi har en socialdemokratisk ledare som vågar lyfta jämställdhetsfrågan, som vet vikten av att jobba både med klass och kön

Go for it Mona - fortsätt kämpa för ett mer jämställt samhälle


uppvärmning på midnattsloppet

0-736698f4d06bb4ba72d2370089d90e6d.png

uppvärmning på midnattsloppet


Taggad Mona tar fajten


Härligt att Mona Sahlin betonar jämställdheten i sitt sommartal. Frihet i Sverige är inte bara att kunna välja skola. Det handlar också om att forma ett samhälle med trygga och fria människor som är det utan att trampa på någon. Det handlar om både män och kvinnor.

Härligt att hon var så taggad och engagerad.

Härligt  att hon tänker ta strid för välfärden, för välfärdens resurser och för dem som arbetar "i välfärden", Att värna välfärden i stället för att låna till skattesänkningar, var hennes tydliga budskap.

Mona Sahlin talade även om kvalitén i vården och skolan och vikten av att kommunerna ska ha råd att ge alla medborgare en bra service

Skattepengar ska användas till vård och skola . Om den rödgröna alliansen vinner valet ska det bli tydliga kvalitetskrav för både vård och skola, sade hon.

Fastighetsskatten tog hon upp nästan direkt i talet. De med små inkomster ska få sänkt skatt - de med de allra dyraste bostäderna ska betala mer.

Härligt med en sådan tydlig och bra partiledare

Läs mer  om talet , sr , DN . svd,

och lite annat i ab, mona sahlin, Politik, Socialdemokraterna, val 2010


Arbetslösheten i Västsverige har fördubblats på ett årArbetslösheten i Västra Götaland har i stort sett fördubblats på ett år och bland ungdomarna har den ökat med hela 113 procent. Och i höst väntas den stiga ytterligare.

I hela landet har Antalet arbetslösa fortsatte att öka under juli och vid slutet av månaden uppgick antalet till nästan 251 000 personer. Detta innebär en ökning med 108 000 personer jämfört med juli 2008, enligt arbetsförmedlingen.

Antalet arbetslösa har jämfört med juli 2008 nästan fördubblats för männen och stigit med drygt 50 procent för kvinnorna. Om inte kommunerna får extra statliga anslag (därom tvistar borgarna) kommer allt fler kvinnor bli arbetslösa eller varslas under hösten.

I detta läge är det märkligt att ha en regering som påstår att de har en jobbpolitik.....

De försöker tjata in detta budskap så att de åtminstone ska tro sig själva. Nästa sak de säger är att ja, ja det kanske inte är så bra nu men egentligen har vi en jobbpolitik, och då menar de antagligen att när tiderna är goda har de en bra jobbpolitik.

Men det är väl inte så svårt att styra i en högkonjunktur när jobben strömmar till. Det är i nöden vännen prövas och just i denna nödsituation kan regeringen uppenbarligen inte göra någonting, mer än att göra de som är sjuka och arbetslösa ännu fatigare.


Hägglund tror på fullt allvar att ökade skillnader ger fler jobb


Det är lite märkligt att debattera med en minister som inte är helt uppdaterad på vad som sker i samhället.

Göran Hägglund påstod i dagens debatt att den borgerliga regeringens politik ger jobb.....

Det är ganska häpnadsväckande påstående med tanke på den massarbetslöshet Sverige befinner sig i. Han hänvisade till LOs rapport, utan att ha läst den (det är föresten mycket tydligt att folkpartiledaren inte heller har läst den). Sedan säger han lite svepande att lång rad ekonomer sagt att regeringens politik ger jobb, utan att ta några exempel.

Hägglunds svar är väldigt märkligt, han konstaterar det bästa för att motverka barnfattigdom är att få fler i arbete men sedan påstår han att det är ju kris och då går det som det går,(i stort sett), konstaterar bara att regeringen inte kan rå för den internationella krisen. Jag borde ha frågat honom hur vårdnadsbidraget går ihop med att "fler ska få vara med i arbetsgemenskapen"...


Den näst viktigaste åtgärden för att göra de här barnens levnadsvillkor bättre är att ha en generell välfärd, på två sätt. Dels därför att de generella försäkringssystemen omfördelar osv, dels därför att en del av skillnaderna i levnadsvillkor kan utjämnas genom en väldigt bra skola för alla, förskola av god kvalitet men också genom att det finns fritidsgårdar, att kulturaktiviteter finns tillgänliga för alla, inte bara de som kan betala höga biljettpriser, att man kan få upplevelser på sommarlovet genom att badet inte tar hutlösa avgifter osv. Hägglund säger ju att man ger mer pengar till kommunerna men det är för sent och för lite.

Sedan kommer det där märkliga uttalandet att alla har fått det sämre i kristider. Men det vet han väl, att han har sänkt skatterna med 80 miljarder, mest till de som har det bäst, mest till män i storstäder.

Skillnaderna har ökat inte minskat, men det ville inte Göran Hägglund kännas vid


Nöjda ministrar vid dagens interpellationsdebatter


Har just avlutat dagens tre interpellationsdebatter. Dels med Cristina Husmark Pehrsson (m) om vad som ska hända med de långtidsjukskriva som blir utförsäkrade vid årsskiftet Interpellation 2008/09:567. Dels med Åsa Torstensson (c) om en Nationell IT-strategi
Interpellation 2008/09:566 . slutligen med Göran Hägglund (kd) om den växande Barnfattigdomen Interpellation 2008/09:564

Det var ganska förvånande att ministrarna var så nöjda med den situation vi har idag. Husmark Persson hänvisade i vanlig ordning till Anna Hedborg (det gör hon jämt). Dessutom undrar jag om hon förstår hur stor människors oro är för vad som ska hända vid årsskiftet. Det är enkelt för någon som har sin egen försörjning tryggad att hänvisa till några ospecifiserade åtgärder som kanske ska komma i budgeten i september och beslutas av riksdagen ännu senare. Dessutom kan man fundera på om denna nya försörjning verkligen hinner sättas i sjön på så kort tid som återstår. Det hade nog varit bra att tänka igenom konsekvenserna av förslagen först. Människors oro får förstås också konsekvenser för deras hälsa.


Ansvarslösa moderater vill fortsatta med orättvisa skattesänkningar


Trots att det finns vissa ljusglimtar i den annars mycket mörka ekonomitunnel Sverige befinner sig i talar moderaterna om fortsatta skattesänkningar. Det är provocerande eftersom alla slantar borde användas till välfärd och jobb, inte till skattesänkningar som i första hand gynnar de som redan har det flott. Rika män i storstadsområden har gynnats av regeringens politik (58 % av de fördelningspolitiska reformerna, 57 % av inkomstsänkningarna, 56 % av den reformerade fastighetsskatten, 60% av den avskaffade förmögenhetsskatten etc.).


Sverige närmar sig en arbetslöshet på 11,3 procent enligt arbetsförmedlingens egna prognoser för 2010. Skattesänkningar för de rika skulle behövas nu när sjuksköterskor, lärare, fritidsledare etc. varslas ute i Sveriges kommuner. I moderaternas senaste utspel lovades mer pengar till kommunerna. Något som vi krävt hela tiden, men som regeringen nobbat. Hur mycket och hur länge kommunerna skulle få ytterligare sades dock inget så vi får väl se om alla kommande varsel i kommuner och landsting hejdas. SKL uppger det krävs miljardbelopp
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att kommun- och landstingssektorn behöver flera miljarder extra, annars hotas 6 000 jobb nästa år


Idag samlas SSU på kongress det blir säkert storm, strid och solidaritet


När Jytty Guteland i eftermiddag drar igång SSUs 35:e kongress blir det internationella utblickar och solidaritet med resten av världen som står i fokus. Men ungdomsarbetslösheten i Sverige, utbildnings chanser och miljön blir säkert heta inrikes frågor.  Den här sommaren har ungdomsarbetslösheten fullkomligt rusat i höjden. Aldrig tidigare har så många ungdomar förvägrats möjligheten till jobb.

Sverige har idag den näst högsta ungdomsarbetslösheten i EU.  Samtidigt som den moderatstyrda regeringen fortsätter vara passiva åskådare. Att börja sitt vuxenliv genom att gå ut i arbetslöshet är en katastrof.

Den enskilt viktigaste orsaken till att ungdomar inte får jobb är bristande utbildning. Därför är det av största vikt att de som är födda under 1990-talet och som nu är på väg ut i arbetslivet har fullständiga gymnasiebetyg som kvalificerar dem till högre studier. Trots att ungdomskullarna växer kraftigt under de kommande åren har regeringen minskat antalet studieplatser på både komvux och högskola. Risken är betydande att vi nu står inför ett historiskt negativt trendbrott där andelen ungdomar som har möjlighet att gå vidare till högre studier för första gången kommer att minska. Många unga som har gått utan arbete en längre tid behöver uppdatera sin kompetens. SSU kommer att ge förslag och idéer på hur denna vanmakt för ungdomar ska kunna brytas.

När SSU samlas får moderpartiet med rätta många smällar, men jag är ganska säker på att den borgerliga regeringen också får sig en och annan käftsmäll
#ssukongress


i mål på Göta Kanal simmet

44a0260e31377bea68ef8a153ac00f09.png

i mål på Göta Kanal simmet


på plats i Sjötorp, här ska simmas

0-1f54277fc9b8dc7fe5884b57ae00998a.png

på plats i Sjötorp, här ska simmas i Kanalen


RSS 2.0