Arbetslösheten sjunker.....Tillväxten i Sverige tar fart, BNP ökar, arbetslösheten sjunker och glädjande nog även ungdomsarbetslösheten trots att moderater med flera påstod att det skulle bli tvärt om. 
Men fortfarande är arbetslösheten för hög, och många arbetslösa saknar yrkeskompetens och erfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar. 

Vi socialdemokratiska Riksdagsledamöter i Skaraborg  besöker förnärvarande arbetsförmedlingarna i vår valkrets. Vi tar del av de nya utmaningarna som de står inför. 

Konjunkturutvecklingen innebär bättre möjligheter för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa, utlandsfödda, personer med funktionshinder, äldre, unga utan gymnasieutbildning kan få personliga utvecklingsplaner och ett bättre stöd.
Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag kan och ska intensifieras. 
Åtgärder för snabbare inträde och etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kan påskyndas.
Fler arbetslösa ska få chansen till utbildning, omskolning och validering. 

Idag hade vi diskussion om etablering, utbildning, samarbete med kommun, privata företag och sociala företag samt om arbetet med både unga och långtidsarbetslösa på arbetsförmedlingen i Mariestad. Dessutom fick vi möjlighet att besöka kommunens gemensamma resurs Maria Nova. 
Tillväxt i TidaholmTillsammans med kommunalrådet Anna-Karin Skatt besökte mina kollegor Erik Ezelius, Patrik Björck och jag arbetsförmedlingen i Tidaholm. 
Arbetslösheten i Tidaholm ligger på ungefär som riksgenomsnittet i dagsläget dvs ca 7,9 % trots en del hårda slag för ett par år sedan, vi trodde att den skulle var högre. Men industrin i Tidaholm går oerhört bra, det levererar många nya jobb. 
En sak som atbetsförmedlarna var noga med att framhålla var att ungdomsarbetslösheten inte alls är ett så stort problem längre, som det var för några år sedan. 
Men det återstår många utmaningar bl.a för de som inte slutbetyg från gymnasiet, 55+ samt nyanlända som har svårt att få jobb. Så ser det ut på många håll i landet. 

Det fler utbildningar så som undersköterskeutbildning, industriutbildning för både unga och på vuxenutbildning. Det som också behövs är mer information till företagarna om hur många och bra erbjudanden det finns om de t.ex. ger chansen till en nyanländ.

Det blev en intressant eftermiddag om bristyrken, matchning och tillväxt.
  

Dags för hemfärd från Zambia
Nu är vårens IPU session avklarad och alla 640 Riksdagsledamöter inklusive 79 talmän och vice talmän åker hem till sina länder. Det som gäller nu är att leva upp till besluten och ta med dem till respektive Parlament.

Vi har enats om att det behövs Mer globalt samarbete för att motverka terrorism och uttalat oss om de över 200 miljoner barn som saknar statstillhörighet, alla barn har rätt till födelsebevis och därmed legal identitet. 


Resolutionerna som vi antagit handlar bland annat om att det behövs ett utökat globalt samarbete för att motverka terrorism och att mer måste göras för att möta hotet mot demokratin och mänskliga rättigheter. Det antogs också en resolution om att skydda de kulturella världsarven mot att terrorister slår sönder dem. En resolution röstades också fram om vikten av barns rätt till födelsebevis och därmed legal identitet.


Det här var den 134:e IPU-församlingen i ordningen och vid mötet blev tre nya länder medlemmar i IPU, Egypten och Guyana. Det innebär att IPU nu har 170 medlemsländer.

Jag själv deltog bl.a i jämställdhets diskussionerna för att ge kvinnor mer makt inom ekonomin.
Pengar är makt, därför måste även kvinnor finnas inom finansvärlden och t.ex vara finansministrar. Sverige är ett lysande undantag från den annars mansdominerade finansministervärlden.  

Det har varit fem otroligt intensiva och intressanta dagar som har gett energi för att fortsätta kampen för ett fritt, jämställt, fredligt samhälle. 


Imponerad av Svenska ambassaden i ZambiaI samband med IPUs 134:e församling i Lusaka har den Svenska ambassaden gjort ett fantastiskt program för att vi ska kunna lära oss mer av Zambia.  De välkomnande oss till och med i förväg via Twitter och lade stor vikt vid att vi skulle känna oss varmt mottagna.
De fixade möte med Zambias talman Patrick Matibini, Vice president Inonge Mutukwa Wina, Zambias jämställdhetsminister Nkandu Luo och med rikspolischefen Kakoma Kanganja. 
Vi hade i förväg sagt att vi är intresserade av jämställdhet och det tog ambassaden fasta på.
Vi gick lära oss mer hur Zambia ska göra för att fler kvinnor att engagera sig politiskt samt kvinnans möjlighet att ta plats både i civila och politiska livet. 
Även landets ekonomi berördes, hållbara energifrågor och utvecklingen av förnyelsebar energi samt de kommande valen i Zambia.
På programmet stod också möten med kvinnliga parlamentariker i Zambias parlament, organisationer och kliniker med fokus jämställdhetsfrågor samt mänskliga rättigheter vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Staden Kabwe besöktes bland annat för möten med kvinnliga småföretagare och entreprenörer som bildat egna spargrupper. 
Att de dessutom hela tiden lyssnade på våra intressen och anpassade sig till våra önskemål på ett mycket proffsigt sätt gjorde mig extra imponerad.

Jag nämner inga namn men skickar ett stort tack till alla på Svenska ambassaden i Zambia som varit inblandade i vårt program.  

Möte med Zambias jämställdhetsministerIdag träffade vi Zambias jämställdhetsminister Nkandu Luo. Det var en mycket engagerad och intressant kvinna som med stort engagemang beskrev sitt arbete med att får in jämställdheten inom alla områden dvs mainstreema.
Hon beskrev hur Zambia var uppbyggd i mer än 100 små ”kungadömen” och att det är trögt att förändra attityder men hon ska inte ge upp. En fördel med Zambia att de inte har problem med könsstympning som många andra afrikanska länder men de har många andra utmaningar.

Nu sätter Nkandu Luo igång ett program som ska leda till att få stopp på barnäktenskap. Hon och hennes medarbetare ska åka runt till alla delar av Zambia med upplysning om flickors rättigheter.

Ett annat gigantiskt stort område hon ska ta sig an är mäns våld mot kvinnor och kvinnomisshandel. Genom utbildning, kampanjer och information till både män och kvinnor ska de stoppa eländet med mäns våld mot kvinnor. 
Överhuvudtaget var ministern övertygad om att skolan är avgörande för att förändra. Att flickor går i skolan och att flickor och kvinnor ska skaffa sig högre utbildningar är nyckeln till framgång för landet. Nkandu Luo själv är professor och hade fått möjlighet både till utbildning, forskning i UK. 

En spännande kvinna som var övertygad om att det går att förändra världen genom att gå från ord till handling.  Vi avslutade mötet med att jag överlämnade ett armband från UN Women nationell kommitté Sverige.   
 

HIV i ZambiaIdag har jag besökt ett center i Lusaka som arbetar med att motverka HIV and AIDS.
 Zambia är hårt drabbat av hiv och aids. Enligt de uppgifter vi fick idag är det 1,2 miljoner människor som har med hiv eller aids. Mellan 600 000 och 800 000 barn har blivit föräldralösa till följd av epidemin. Men även många barn blir smittade i samband med förlossningen, minst 130 000 barn lever med hiv. Omkring 15 procent av barnen är hemlösa, mest på grund av att föräldrarna dött av aids. Ett problem enligt Unicef lever är att kvinnor alltför ofta nekas av sina män att göra hiv-test och att använda kondom.
 
De vi besökte idag hade en stor kunskap, de tog hand om alla gravida som har Aids eller HIV, de får medicin resten av livet så att både mamman och barnet kan leva ett ganska normalt liv.
Men tyvärr är det skamligt och medför isolering och stigmatisering. Även detta togs om hand på ett imponerande sätt. Kvinnorna vi träffade var i stället stolta, glada och kände ingen skam.


 
Engagerad personal på  Chaisa Health Facility och Mulangile Women’s Group Community med frivilliga krafter imponerade stort på oss. De undersökte alla gravida som kom till mödravårdscentralen. De bjöd med papporna och de delade ut kondomer mm.
De hade med hjälp av föräldragrupper, information, upplysning och olika stöd fått ner antalet smittbärare till 7%. 
Det var ett bra steg i rätt riktning men de skulle inte ge sig förrän de kom ner till målet 0 %. 
Det var uppmuntrade att få se hur det går att vända den dystra utvecklingen med stöd, kunskap och engagemang.  
Sveriges bistånd ger effekt på plats, detta är ett av många god exempel på hur vi kan förändra världen.Starten på IPU i ZambiaNu har debatterna startat på Interparlamentariska unionen, IPU, i Luzaka Zambia. Många vet inte vad IPU är, men det är en union mellan väldens parlament, vi har 167 nationella parlament som medlemmar. 
Syftet är att arbeta för fred och samarbete mellan parlamentariker. Vi träffas 2 ggr om året och nu har alltså vårt 134:e möte startat. Här är över 650 parlamentariker, inklusive 82 talmän och vice talmän, vi ska debattera och anta resolutioner inom en rad områden.

IPU-mötet handlar bland annat om hur vi ska kunna utöka ett globalt samarbete för att motverka terrorism. Mänskliga rättigheter och kvinnors möjlighet att fritt delta i politiska processer är oerhört viktiga frågor på mötet. En bra grej med IPU är att länderna måste ha både män och kvinnor med som deltagare för att få full rösträtt. Det borde fler organisationer ta efter tycker jag.


Vi som deltar i Zambia från Sverige är tredje vice talman och delegationsledare Esabelle Dingizian (MP), Krister Örnfjäder (S), Anti Avsan (M), Teres Lindberg (S),  Arhe Hamednaca (S) och jag. 

Vid sidan av IPU-programmet ska vi bl.a träffa Zambias talman Patrick Matibini, vice president Inonge Mutukwa Wina samt jämställdhetsminister Nkandu Luo. På programmet står också möten med en rad organisationer med fokus på jämställdhetsfrågor samt mänskliga rättigheter vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

Jag bloggar mer senare om vad som pågår, nu ska jag rusa till kommittémötet om mänskliga rättigheter där vi ska träffa UNHCR 


Vad vet du om Zambia?


 Nu är jag påväg till republiken Zambia där det bor 15 miljoner invånare, Det är IPU som ska ha sin 134:de församling där och det ska bli oerhört intressant. 
Zambia är en demokrati men presidenten har stor makt. Nästa val är den11 augusti i år. Parlamentets makt är svag och bara 11,5% av ledamöterna är kvinnor. 

Kyrkorna har stort inflytande och deltar aktivt i den politiska debatten. Zambisk partipolitik påverkas av etniska grupperingarna och det är viktigt för partierna att ha frontfigurer (kändisar)  från olika folkgrupper för att få väljarnas stöd. 
President Edgar Lungu tillträdde efter ett fyllnadsval som hölls i januari 2015, med anledning av förra presidentens död 2014.

Ekonomi bygger på utvinningen av koppar och kobolt. Dessutom är turism, tillverkningsindustri och jordbruk viktiga tillväxtsektorer. 

Mänskliga rättigheter är skyddat i konstitutionen men fattigdomen är mycket hög. I Zambia lever fortfarande cirka 60 procent av befolkningen på mindre än 10kr om dagen. Gapet mellan fattiga och rika mycket stort. Inkomstskillnaderna i landet har ökat på landsbygden där fattigdomen uppgår till cirka 80%. 

14,3 % har HIV och orsakar förstås mycket lidande. Hälsosystemet har brist på utbildad personal. Mödra- och barnadödligheten är mycket hög. Avgiftsfri sjukvård har införts men ändå har inte alla har inte tillgång pga stora avstånd, brist på utbildad hälsopersonal och dålig infrastruktur. 

Sjuårig skolgång har införts och målet är nioårig skola. Men det råder brist på lärare och många har inte råd med skolböcker, skoluniformer och föräldraföreningsavgift. 

Zambia har dödsstraff för mord, högförräderi, vissa narkotikabrott och grova rån men ett moratorium råder. Fängelserna fruktansvärt dåliga och överfulla. Homosexualitet kan ge 14 års fängelse men på senare tid har ingen dömts för det. 

Det finns ingen formell skillnad mellan män och kvinnors rättigheter. Men i praktiken diskrimineras kvinnor, de har sämre rättskydd, är fattigare osv.
 
Det var ett litet axplock av detta spännande land som vi i IPU ska ha vår 134:de församling i. Det ska bli mycket intressanta dagar. 


Hej då New York


Så här på femte dagen av FNs årliga jämställdhetskonferens CSW så är jag imponerad över hur många otroligt intressanta semianrier och event som anordnas av UN Women och av civilsamhället.
 Kvinnokommissionen är enligt UN Womens Executive Director, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en viktig möjlighet för medlemsstaterna att fatta viktiga jämställdhetsfrågor nu när arbetet med Agenda 2030 ska genomföras. Därför är det mycket bra att UN Women lyckats göra ett så intressant program som fördjupar delegaternas kunskaper. 
Själva förhandlingarna fortsätter och förväntas bli klart i slutet på nästa vecka.
Men att den kommer att innehålla avståndstagande av våld mot kvinnor och flickor är självklart.
Det finns en djup oro över att diskriminering och våld mot kvinnor och flickor fortsätter i alla delar av världen liksom den enorma mängd av barn och tvångsäktenskap som genomförs varje dag.  
Dessutom kommer slutsatserna innehålla texter om egenmakt, diskriminering, hälsa, utbildning, ägande rätt, arvsrätt och vikten av att civilsamhället är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Det viktiga är förstås att jämställdhet där flickor och kvinnors rättigheter genomsyrar alla områden.

Konferensen kommer att fortsätta en vecka till men jag åker vidare till IPU-kongress i Zambia.
Jag är glad att engagerade jämställdhetskämpen Hannah Stanton är kvar hela tiden.
Hej då New York för den här gången, jag kommer gärna tillbaka. 


Starka intryck från utsatta flickor och kvinnorDet blev en oförglömlig kväll i generalförsamlingen på eventet The time is now.
Trots att Jan Eliasson var lysande i sitt tal om att vi måste stoppa övergreppen, barnäktenskapen och våldet mot flickor och kvinnor så var det ändå inte han som satte de starkaste intrycken.
Det var inte heller den fantastiska inledningen med en kör som sjöng Amazing Grace.
Det gjorde de tre utsatta flickor/kvinnor som vittnade om övergreppen.
En flicka berättade ingående och i detalj om hur hon blivit könsstympad. En kvinna berättade om hur en man satt eld på henne för att hon vägrat gifta sig med honom. Hon brann levande och skinnet försvann, hon hade fått 26 operationer för att kunna leva igen. Ändå är mannen en fri man. En tredje kvinna beskrev hur pappan i familjen misshandlat mamman och barnen och hur de lyckats ta sig bort från denna förövare.  
Dessa vittnesuppgifter varvades med fin sång, musik och informationsfilm mm. 
Som exempel att varje dag tvingas 37 000 flickor under 18 år att gifta sig. Ja ni läste rätt varje dag!
Det kommer ta mycket lång tid innan jag samlat mig efter de fruktansvärda uppgifter. 
Men det ger mig styrka och övertygelse om att vi måste fortsätta med ökad intensitet för att få stopp på vidrigheterna som flickor och kvinnor utsätts för.

Förhandlingar, frågor och framsteg i FNVi startade tidligt som vanligt på Svenska representationen.  Idag var det väldigt intressant att diskutera förhandlingsläget för den gemensamma slutsatserna som ska antas i slutet på denna årliga jämställdhetskonferens.   Vi tog del av förslagen, både slutsater och de åtgärder som behöver göras för att nå målet en jämställd värld. Dit är det tyvärr långt när vi ser mäns våld mot kvinnor, barnäktenskap, fattigdom som drabbar kvinnor och våldtäkter med mera med mera.
Men vi tog steg i rätt riktning när de nya hållbarhetsmålen 2030 antogs i höstas. I FN:s nya utvecklingsmål har jämställdhet och kvinnors rättigheter en särskilt plats. Nu gäller det att gå från ord till handling när detta ska genomföras i praktiken.
 
Förutom det femte FN-målet som handlar om jämställdhetsfrågor genomsyras flera av de andra målen också av kvinnors rättigheter, till exempel när det gäller hälsa och utbildning. 
 
Frågan om att nästa generalsekretare ska vara en kvinna efter åtta män kommer upp på många av de möten jag deltar i. Det ska bli mycket intressant att följa den frågan den närmaste tiden.

Ban Ki-moon själv har uttalat sitt stöd för att nästa generalsekreterare ska bli en kvinna. 
Att välja en kvinna skulle förstås få ett enormt symbolvärde och öppna för kvinnor på andra toppjobb inom FN och i internationella sammanhang. Dessutom är det smart på många andra sätt också. 
 
En annan kul grej som inträffade idag var när jag tryckte in mig på ett stort möte med flera hundra deltagare. UN womens event Step it up for gender equality startade med ett samtal mellan Pumzile och Kanadas karismatiske feministiska premiärminister Justin Trudeau. Sedan fick Stefan Löfven komma in på storbild lyfte frågan om lönegapet mellan män och kvinnor. 
 

 
Sedan har dagen fortsatt i rasande fart som vanligt. Nu ska vi avsluta dagen med ett mäktigt event i Generalförsamlingen. Det blir tal, sång och musik för flickor och kvinnors rättigheter på temat The time is Now. Där ska även Jan Eliasson tala. Jag skriver mer om det i nästa blogginlägg. 
 

Fullt fart i FN-skrapan för jämställdhetÄven denna dag har varit fullspäckad med tal, seminarier, lobbying, rundabordssamtal och möten.
Allt i syfte att stärka flickor och kvinnors möjligheter att leva sina egna liv, ta egna beslut, bestämma över sin egen kropp som jämbördiga parter med män och pojkar. En otroligt spännande och intressant dag.

Idag har jämställdhetsministern hållit Sveriges tal. Ett bra tal om vår feministiska regering och om Sveriges jämställdhetsarbete. Åsa Regner talade givetvis också om att vi inte kan acceptera våld mot flickor och kvinnor, hur barnäktenskap ska motarbetas och förebyggas samt om hur vi kan uppnå egenmakt mm

Idag har vi också fått alla ändringsförslag på det gemensamma dokumentet som ska antas i slutet på denna jämställdhetskonferens. Det är väldigt många förslag att ta ställning till, vi får se vad det leder till. Det är ju dessutom över 100 länder kvar som ska tala i generalförsamlingen. 

Det är väldigt intressant att vara här men det är också krävande. Att försöka hänga med i alla turer och hinna med så många möten som möjligt är engagerande och slitsamt på en och samma gång.

Efter att ha bevakat den svenska stolen gick jag  vidare till den Svenska delegationen. Där träffade jag många otroligt intressanta feminister från olika länder. Ett kul mingel som Åsa Regner hade fixat. Nu ser jag fram emot att få vila en stund. I morgon blir det nya tag och nya möjligheter.Jämställhet på FNs agenda

Nu drar FNs jämställdhetskonferens igång på allvar. Sverige med jämställdhetsministern är på plats och är laddade för att driva på ytterligare för kvinnors makt och inflytande. Vi i den svenska delegationen representerar UN women (Nationell Kommitté Sverige), Kvinna till kvinna, Kvinnolobbyn, Flicka plattformen, S-kvinnor, UD och Riksdagen med flera. 

Det blir oerhört viktigt och intressant att se hur dessa dagar kommer att utveckla sig om vi kan förtydliga de nya hållbarhetsmålen eller om vi ska behöva utså backlash pga av konservativa länder.

Kvinnors egenmakt och dess koppling till hållbar utveckling kommer att vara i fokus för den 60: e sessionen i kommissionen för kvinnors ställning (CSW60). Vid den årliga högnivå församlingen på plats i FN: s högkvarter i New York finns ministrar och ledare för 190 länder. Här finns även frivillig organisationer, den privata sektorn, och aktivister för att diskutera hur vi kan säkerställa kvinnor och flickor är i plats i den nya globala färdplanen.

I höstas antog alla FN: s medlemsstater de nya globala målen för en hållbar utveckling som är nästa steg efter millenniemålen. Utöver det fristående målet om jämställdhet och kvinnors egenmakt som finns med i mål nr 5, finns gener aspekten i 11 andra mål för 2030


.
Läs mer på: http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw#sthash.Wucn2NRP.dpuf

    

Jämställdhet i FNDet prioriterade temat för årets  FNs kvinnokommission (CSW) är kvinnors rättigheter kopplat till hållbar utveckling. Den 60:e kommissionen för kvinnors rättigheter äger rum i New York 14-24 mars 2016. 
Idag anländer de flesta från regeringens delegation som leds av Jämställdhetsminister Åsa Regnér. Det ska bli en mycket intressant vecka med en mängd tal, arrangemang, förhandlingar, events, debatter, mottagningar och semniarier. Jag ser verkligen fram emot att få vara en del av detta. Flera Svenska organisationer anordnar seminarier, som t.ex. ekonomiska drivkrafter bakom handel med kvinnors kroppar. Jag kommer dessutom delta i UN womens olika arrangemang. 

Ett av kraven på FN:s medlemsstater är att det finns jämställdhetsperspektiv i alla insatser för flyktingar. Fred och säkerhet för alla, kvinnor och män, pojkar och flickor, är en förutsättning för hållbar utveckling.Världen upplever den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Krig, konflikter och klimatförändringar tvingar människor att lämna sina hem. Det behövs särskilda insatser för de kvinnor och flickor som flyr krig och konflikter. Medlemsstaterna måste se till att alla insatser för flyktingar har ett medvetet jämställdhetsperspektiv och att kvinnors och flickors utsatthet sätts i fokus.


Ansvar vs borgerliga påhopp och lögnerAnnika Stranhäll skriver så bra om vikten av ansvarstagande på arbetsmarknaden och om de borgerliga lögnerna, sveken och påhoppen.
"Jag måste bara få skriva av mig!!
Idag satt jag med på statsministerns frågestund i riksdagen och slogs med häpnad när jag från talarstolen helt plötsligt hör en av centerpartiets främsta företrädare Anders W Jonsson anklaga Sveriges statsminister för att vara en lönesänkare då han som Metalls ordförande hade tecknat ett "lönesänkningsavtal". 
Som fd svensk fackordförande kände jag faktiskt hur ren skär ilska steg i mig. 
IF Metall och Stefan Löfven som ordförande tog ansvar för Sverige 2008 då finanskrisen hårt drabbade Sverige genom att tillsammans med arbetsgivarna inom industrin teckna ett unikt krisavtal för att ta ansvar och försöka bidra till att såväl rädda svenska företag som jobb. Avtalet innebar arbetstidsminskningar med därav följande lön. Om avtal skulle tecknas gjordes upp lokalt. Ett sk permitteringslöneavtal, det innebar på inget sätt att kostnaden för arbetet sjönk.
77% av klubbarna som tecknade avtalet uppgav att man genom det undvek uppsägningar. Totalt ca 12 000 uppsägningar uppskattas att man undvek genom detta.
Parterna tog ansvar för Sveriges ekonomi och jobben.
Detta vill nu de borgerliga hålla emot Sveriges statsminister. Dessutom förs samma linje fram av moderata tjänstemän och förtroendevalda i sociala medier. Det ska också tilläggas att t ex Anders Borg vid flera tillfällen framhöll just detta som ett exempel på hur bra de svenska parterna är på att ta ansvar. 
Helt enkelt ett lysande exempel på när den svenska modellen fungerar som bäst!
Det är oroande att man nu även från ledande borgerligt håll uppenbarligen inte tvekar att ta till vilka oschyssta knep som helst och dessutom direkta osanningar. Det känns ovärdigt. 
Det är ju dessutom uppenbart att man inte har en aning om vad den svenska modellen innebär.
Stefan Löfven prioriterar jobben även när det är svårt, det har han visat i praktisk handling både som ordförande för IF Metall och som statsminister"

Tack Annika 

Alla dagar är jämställdhetsdagarFör mig är alla dagar jämställdhetsdagar men internationella kvinnodagen är en dag att reflektera över hur långt vi kommit och hur mycket som återstår att göra. Det blev en enastående dag i år.

UN Women nationell kommitté Sveriges lokalföreningar fanns med på flera plaster runt omkring i landet på olika arrangemang. Vi från centralt håll hade den stora äran att vara medarrangörer för ett intressant arrangemang på Kanadas ambassad. Dessutom fick vi möjligheten att vara på Scalateatern tillsammans med vår goodwill-ambassadör Arja Saijonmaa. Arja såg till att det blev en enastående kväll för publiken och vi från UN Women nationell kommitté Sverige presenterade vår vision om ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

På de möten jag deltog i var jag noga med att poängtera hur viktigt det är att få med männen i det fortsatta jämställdhetsarbetet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. Gemensamt ansvar och engagemang är alltså en förutsättning för att jämställdhetsarbetet ska gå framåt.

På årets internationella kvinnodag tog vi ytterligare ett steg mot att involvera männen i vårt gemensamma arbete för jämställdhet.

 Tack alla som bidrog till en fantastisk dag och kväll!


Män och kvinnor behövs i jämställdhetskampen

 

 

 

Jämställdhet gynnar alla. Så i morgon på internationella kvinnodagen är det dags för männen att ställa upp för ett mer jämställt samhälle. Stereotypa könsroller och strukturer gynnar vare sig kvinnor eller män. De är drivande orsaker till kvinnors låga representation på ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor och förvaltning, bidrar till löneskillnader mellan kvinnor och män, leder till en ökad sjukskrivning bland kvinnor, samt till att var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Förutom personligt lidande för kvinnor innebär allt detta även ökade kostnader och minskade intäkter för samhället i stort. Alla människor ska ges samma makt att forma samhället och sina liv så att vårt samhälle och varje enskild individ når sin fulla potential. Det är dags att fler män kliver fram och engagerar sig för att driva jämställdhetsarbetet framåt.

Jämställdhet gynnar alla människor – socialt, politiskt och ekonomiskt - oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär därmed inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. Gemensamt ansvar och engagemang är alltså en förutsättning för att jämställdhetsarbetet ska gå framåt.

 

UN Womens kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor, män och kvinnor, världen över att verka som förespråkare för jämställdhet. Jämställdhet inte är en kvinnofråga - det är en fråga om mänskliga rättigheter och angår därför oss alla.

Så häng på i morgon, det finns en mängd aktiviteter att välja mellan.

Men det viktigaste av allt, fortsätt sedan hela året med att ta ställning för ett jämställt samhälle fritt från våld


Välkomna måndag 7/3 kl.19.15 om KvinnokonventionenPå bilden ser ni UN womens Nationell kommitté lokalavdelning Skaraborgs BH-utställning.
Den har varit på turné i Södra Ryd, Falköping, Mariestad och Lidköping. Nu hänger den på stadsbiblioteket i Skövde, lagom inför internationella kvinnodagen.

Javisst är den fin men tyvärr har de 240 BHarna ett dystert budskap. Var och en av dem utgör en symbol för en kvinna som blivit mördad av en man i Sverige under 2000-talet.

Mäns våld mot kvinnor är ett mycket stort samhällsproblem i världen och i Sverige.
Våld i nära relationer innebär att för det mesta mannen utsätter kvinnan för hot, psykisk och fysisk skada. Sexuellt våld, misshandel och våldtäkter pågår tyvärr dagligen. De sensate 15 åren har det till och med gått så långt att kvinna blivit mördad. Vilket är fruktansvärt och helt oacceptabelt.

Måndagen den 7 mars talar jag om dessa frågor på stadsbiblioteket i Skövde kl.19.15
Dessutom talar jag om FNs kvinnokonvention och om UN women.
Varmt välkomna 

Energisk framtidIdag har vi socialdemokratiska riksdagsledamöter gjort spännande besök i Bohuslän. 
Temat på dagen var energi med besök på Seabased Industry AB som är ledande på vågkraftsindustrin samt Preemraff som är Sveriges största raffinör med två anläggningar i Lysekil och Göteborg, raffinaderierna räknas till Europas modernaste och mest miljöeffektiva. 

Vi började med Seabased som har tagit fram en teknik med så kallade linjärgeneratorer. Dessa står på fundament på havsbotten och är förbundna med bojar på ytan som tar upp vågornas rörelseenergi och överför denna till generatorer via linor. Man räknar med ca 15 vågcykler per minut.

Det var väldigt intressant att höra hur denna vågkraft ger en mycket bra kontinuerlig energiproduktion och som ger mer energi än vad  Seabased själva beräknat.

Sedan besökte vi Preemraff i Lysekil som är ett så kallat komplext raffinaderi med ett stort antal avancerade förädlingsanläggningar. Här arbetar cirka 600 personer. Raffinaderiet är ensamt i landet om att ha både en katalytisk kracker och en hydrokracker. Det skapar möjligheter att processa högsvavliga råoljor och ur dessa tillverka svavelfria fordonsbränslen och lätta råvaror till den petrokemiska industrin.


Där fick vi en intressant genomgång och en livlig diskussion om miljö, energieffektivitet och återvunnen restvärme med mera.

Dagen avslutades med att få vara med på bryggan på färjan tillbaka mot Uddevalla. Fin utsikt och kul att få köra färjan. 
 
MODER MOTHANNA MAGID
I kväll lyssnade vi på Moder Mothanna Magids egen berättelse om intensiva dagarna i november. Det var då i november som säkerhetspolisen hade kallat till presskonferens och meddelat att terrorhotnivån mot Sverige hade höjts från en trea till en fyra på en femgradig skala. Samtidigt berättade den att en man jagades, misstänkt för att planera terrordåd.

Den jagade mannen visade sig vara Moder Mothanna Magid, en 22-årig asylsökande från Irak. 
Han befann sig i Boliden och höll på att göra en snögubbe/snöhäst utanför ett asylboende när han blev gripen under en dramatisk polisinsats och togs till förhör.

Krigsrubriker på tidningarnas löpsedlar, extrainsatta sändningar i etermedierna och sociala medier som fullkomligt kokade.

Men, Moder Mothanna Magid visade sig vara oskyldig och släpptes igen.

Istället för att uttrycka sin ilska över polisens misstag och mediernas drev vände Moder Mothanna Magid upplevelsen till något positivt. Han anordnade fest och fick hundratals nya svenska vänner.Ikväll berättade han om sin flykt och hur han upplever tiden i Sverige. Magnus Manhammar hade bjudit in honom och Lisa Pelling från Arenagruppen var samtalsledare på det fullsatta seminariet. 


Kräv din rätt gör din plikt!

 Den Svenska modellen bygger på tillit till varandra och att vi ställer upp för varandra.

Att jobba för att finnas i ett sammanhang, göra en insats för samhället, få egna pengar och betala skatt är ett led i den Svenska modellen. För det får medborgana skola, utbildning, sjukvård, äldrevård och försäkring vid arbetslöshet och sjukdom samt m.m.

Förslag i riksdagen på skattesänkningar till nya nedskärningar i vården, skolan och omsorgen är ett hot mod den Svenska modellen. Dessutom kommer politiska förslag om sänkta löner, istället för att arbetsmarknadens parter ska göra upp om det.

Statligt satta fattiglöner skulle inte bara hota den svenska modellen genom att avsluta en lång och välfungerande tradition där fack och arbetsgivare fritt förhandlar om lönerna.

Fattiglöner hotar principen att man ska kunna leva på sin lön, låsa fast människor i fattigdom trots att de jobbar, och få arbetsgivare att välja de billigaste så att det leder till sämre löneutveckling för allt fler på sikt.

Många har fått gå ned i arbetstid för att ta hand om sina föräldrar, kostnaderna för sjukförsäkringen ökar kraftigt och näringslivet misslyckas med var femte rekryteringsförsök.

Till det kommer att när EU:s asylsystem havererade i höstas, sökte människor asyl i Sverige i en takt som vårt samhälle helt enkelt inte klarade av. Det ska inte få ske igen.

Vi ska ha en välfärd som tillgodoser alla människors egna behov, plånboken ska inte styra vilken skola, vilken sjukvård eller vilket omhändertagande varje individ får.

Det behövs fler som jobbar inom välfärden, fler lärare, fler fritidspedagoger osv.

Den Svenska modellen ska inte avvecklas, den ska utvecklas


RSS 2.0