IPU i Geneve om Fred och Jämställhet

 

 

Så var Interparlamentariska unionens (IPU) 135: e församling över för den här gången. Som vanligt har det varit hektiska, intressanta och spänna de dagar. Det bästa den här gången tycker jag vara att i stort sett alla programpunkter och utskottsmöten handlade om jämställdhet.

Det handlade om utsatta kvinnor på flykt, om trakasserier på kvinnliga parlamentariker och något så avskyvärt som sexövergrepp som FN personal utsatt kvinnor och barn för i samband med fredsbevarande uppdrag.

Dessutom gjorde vi gemensam sak mot kriget i Syrien. Vi uppmanar alla berörda parter att få ett slut på detta förbannande krig. Eld upphör! Ge omedelbar tillgång till medicinsk och humanitär hjälp till civilbefolkningen i Syrien!

 

Mer än 11 ​​miljoner människor har förlorat sina hem i Syrien, 6,5 miljoner är fördrivna, och 4,8 miljoner har tvingats fly utomlands sedan krigsutbrottet. Särskilt utsatt är Aleppo som vi nu kräver att berörda parter tar sitt förnuft till fånga, lägger ner vapnen och börjar fredsförhandla i stället.

 

Glöm inte att ta med kvinnorna i fredsförhandlingarna enligt FNs resolution 1325, det tjänar alla på.

 

 

 

Rivstartat med IPU i Geneve


I går söndag morgon fick jag hoppa upp ur sängen före klockan fem för att hinna med morgonfakiren till Geneve. Här pågår Interparlamentariska unionens årliga höstförsamling. Här möte 700 parlamentariker från 138 länder. 

Det blev en rivstart för mig med diskussion i Kvinnokommittén om hur mäns ska involveras mer i jämställdhetsarbetet och hur vi ska förhindra våld mot kvinnor. Sedan deltog jag i kommitté för internationell humanitär rätt. Där vi lyfte upp flyktingströmmarna som länderna runt Syrien får ta emot just. Jag fick möjlighet att berätta om vår studieresa till Libanon, som ni kanske läst om i denna blogg tidigare. Lilla Libanon med sina 4 miljoner invånare gör en heroisk insats just nu när de tar emot 1,5 miljoner invånare och försöker ge alla flyktingbarn en utbildning menas kriget i Syrien pågår.

Därefter hade vi möte i 12+gruppen dvs parlamentariker från Europa, Nya Zeeland, Australia och Cananda med flera. Vi diskuterade ett antal politiska förslag som ska upp på agendan dessa dagar.  Huvudteman för debatterna kommer bland annat att vara vilka möjligheter parlament har för att agera vid allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, kvinnors deltagande i politiska processer samt hur det internationella samarbetet för att genomföra de hållbara utvecklingsmålen kan utvecklas.

Idag fortsätter de olika mötena slag i slag och just nu har jag talat på kommitten för mänskliga rättigheter om kvinnors möjlighet att delta i politiska församlingar. 


100 000 kronor till film om kvinnors rättigheter


För tredje året i rad går det att ansöka till Anna-priset. Ett filmstipendium som ska bidra till berättelser om kvinnor. Prissumman på 100 000 kronor delas ut av Women in Film and Television (WIFT) och UN Women nationell kommitté Sverige. 
Priset är ett stipendium på minst 100 000 kr som årligen delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.

Priset grundades 2014 av WIFT (Women in Film and Television) och UN Women nk Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en bra och livaktig filmbransch i Sverige där kvinnor ges större möjligheter och mer uppmärksamhet att kunna berätta sina historier. Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som vi annars inte får ta del av idag.

Film kan bidra  att göra innehållet i Kvinnokonventionen känd. UN Women nationell kommitté Sverige stödjer därför ANNA-priset som ett led i vårt arbete att utbilda och informera om kvinnors mänskliga rättigheter och att påverka samhällsutvecklingen.

Anna-priset är ett livsviktigt pris i den mening att lyfta fram kvinnors kapacitet och historia genom högkvalitativ filmkonst som sätter avtryck. Annapriset kan påskynda processen i filmbranschens fortsatta väg mot jämlikhet. 

Anna-priset är fritt stipendium som delas ut i led att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Pristagaren ska vara en person som skapat ett projekt med rörliga bilder som till innehåll och form och med stark konstnärlighet gör en gestaltning av konventionens mål.

Kvinnokonventionen och rätten att inte bli diskriminerad, berör alla delar av samhället.
Genom att lyfta den i form av ett filmstipendium hoppas vi på att utveckla filmbranschen i Sverige och utbudet av rörliga bilder för att på så sätt berika innebörden av att vara människa.

Finansiärerna till Anna-priset 2016 är Svenska filminstitutet, Filmregion Stockholm Mälardalen, Film i Skåne, Kultur i Väst, Film i Dalarna, Region Värmland, Biografcentralen, TriArt Film, filmfinansiären Mikael Ahlström, Socionomkompetens i Sverige och producenten Jessica MacDowall.
 
Ansökan är öppen mellan 17 oktober och 30 november.
http://www.wift.se/aktuellt/anna-priset/

Tidigare pristagare:
2014: Neta Norrmo
2015: Emilia Henriksson


Män män män = Generalsekreterare och Nobelpristagare

 

 
Könsmaktsordningen består
Så har vi haft gubbvecka igen. Inget nytt det har vi ju varje vecka men det blir extra tydligt när alla 11 pris nobelpris går till män och FN utser sin nionde generalsekreterare, den nionde mannen. 
 
Naturligtvis har jag inget emot dessa män, de är säkert enastående i sina gebit och jag gillar Bob Dyland, han är toppen. 
 
Dessutom är Antonio Guterres, Portugals före detta premiärminister som blir ny generalsekreterare för FN ett förträffligt val. Han har gjort som män gör mest, han har lobbat för att bli vald. 
 
Men .....
 
Vi, kvinnor och män, som fostrats i att männen är norm har så enormt svårt att bryta denna maktordning. Män har den ekonomiska makten inom näringslivet, de har den beslutande makten i familjer och i samhället. Vi, kvinnor och män, inrättar oss och ser till så att denna könsmaktsordning upprätthålls. Vi, kvinnor och män, ser män när nya positioner ska utses och när priser ska delas ut. Det är så tröttsamt. 
Eftersom män är i majoritet i beslutande församlingar och äger förmögenheterna så kommer detta att fortsätta om inte samhällets institutioner är beredda att vilja förändra detta och gå från ord till handling. 
 
Men eftersom jag i grunden är både positiv och envis så är jag övertygad om att vi någon gång kommer att förändra detta. Nästa år får vi 11 kvinnor som Nobelspristagare och nästa gång FN utser en generalsekreterare så blir det en kvinna, eller hur !!!!!!

Inriktningen åt rätt håll igen

Det finns många tuffa utmaningar i Sverige. Det behövs fler jobb, skolan måste bli bättre, sjukvården inte minst cancervården måste få mer pengar och fler måste känna trygghet och tillhöra samhället. Skolan håller inte måttet, många saknar ännu ett jobb att gå till, vi har fortfarande ett ojämställt samhälle. Dessutom ser vi fruktansvärda krig och oro i världen, människor flyr från krig och förtryck.

Därför är jag stolt men inte nöjd över att vi med Stefan Löfven i spetsen vänt inriktningen. 
Socialdemokraterna har tillsammans med mp och v satt stopp för nedskärningar och privatiseringar. Vi har påbörjat ett samhällsbygge på 60 miljarder kronor som ger er jobb, en bättre skola och minskade klyftor.

Nu efter halva mandatperioden börjar vi se resultat: arbetslösheten minskar, tillväxten är stark och det byggs fler nya bostäder än på tjugo år. Men fortfarande har vi mycket kvar att göra.
Därför ska vi gå vidare med att utveckla den Svenska modellen. I dagens partiledardebatt berättade Stefan Löfven om satsningar på en bättre och jämlik sjukvård. Det är viktigare än fler skattesänkningar.

Ingen lämnas heller efter, alla som kan jobba ska jobba. Alla ska bidra efter sin förmåga och alla får ta del av en stark välfärd efter sina behov. Vi ska ha löner som går att leva på och en växande ekonomi som kommer alla till godo. Vi blir alla starkare när vi håller ihop och löser problem tillsammans.

Det är med samarbete och investeringar som Sverige blir ett bättre land att leva i – inte genom att öka klyftorna eller försämra välfärden med er skattesänkningar och privatiseringar. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas! 


Internationella flickadagen

Photo: UN Women/Shaista Chishty

Internationella Flickdagen visar den tuffa verklighet som många flickor tvingas uppleva i världen. 
Flickadagen instiftades av FN år 2012 på initiativ av Plan International för att uppmärksamma flickors utsatta situation i världen. I många länder får flickor inte gå klart skolan utan gifts bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Detta är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser.

• 62 miljoner flickor inte går i skolan.
• Runt 40 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag – en flicka varannan sekund.
• Uppskattningsvis 2 miljoner flickor under 15 år föder barn varje år, vilket motsvarar 5 500 flickor per dag.
• En av de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer är komplikationer i samband med graviditet och förlossning.
• Över 3 miljoner flickor i åldrarna 4 -11 år könsstympas varje år.
Omkring 3 miljoner flickor i åldrarna 15-19 tvingas utföra osäkra aborter varje år.
När flickor får tillgång till utbildning utvecklas hela samhället. 

UN women uppmärksammar internationella flicka dagen bl.a genom att uppmärksamma informationsbristen och den okunskap om de specifika behov och svårigheter som flickor har.


Flickor som får tillgång till utbildning blir samhällsbyggare. Det innebär ökad bl.a ekonomisk självständighet, minskad dödlighet, fattigdomsminskning och rättvisare tillväxt, fördubblade chanser att hennes framtida barn också går i skolan, samt demokratisering.

Det finns många aktörer i Sverige som arbetar med jämställdhetsfrågor, flickors rättigheter, och inte minst i nära anslutning till målgruppen flickor. Bland annat finns Flickaplattformen som på sin hemsida bjuder in till sammarbete för att flickor ska kunna hävda sig och bli starkare.
Frågor som rör flickor och unga kvinnor är än idag ett område som behöver prioriteras. Det finns strukturer i samhället som påverkar flickors möjligheter att leva ett liv fritt från förtryck och diskriminering.

Läs mer http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/girl-child


Ban Ki-Moon om en säkrare mer jämställd världIdag skriver FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon om sin tid som ledare för världssamfundet. Han beskriver brister men ser möjligheterna om kvinnor blir mer delaktig i fredsarbetet. Han är stolt över att UN Women grundades och har blivit en förkämpe för jämställdhet och kvinnors egenmakt, med målet att skapa en ”50-50 planet”. 
Ban Ki-Moon är feminist det tycker jag är utmärkt. Han beskriver i sin debattartikel om att det måste göras mycket mer för att få ett slut på den djupt rotade diskrimineringen och det ständiga våldet mot kvinnor samt främja deras deltagande i beslutsfattandet. 

Vi borde alla försvara alla människors rättigheter, oavsett etnicitet, religion eller sexuell läggning, samt det civila samhällets och självständiga massmediers frihet, så att de ska kunna utföra sina viktiga uppgifter. 
Medlemsstaterna har inte ännu kommit överens om en modell för att reformera säkerhetsrådet, vilket utgör en fortsatt risk för dess effektivitet och legitimitet. Här tror jag att Sverige har en otrolig viktig roll att axla. Alltför ofta ses goda idéer och förslag med brett stöd som blockeras i rådet, generalförsamlingen och andra organ i jakten på konsensus. 
Konsensus bör inte förväxlas med enhällighet. Genom att göra detta ger man några stater eller till och med en enda stat oproportionerligt stor makt, vilket håller världen som gisslan i viktiga frågor.

"En perfekt värld kanske ligger långt borta vid horisonten. Men vägen till en bättre värld, en säkrare värld, en rättvisare värld, finns inom var och en av oss. Jag vet att vi genom att arbeta tillsammans kan nå dit" läs mer i Sydsvenskan 
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-05/vi-har-makten-att-fa-ett-slut-pa-krig-fattigdom-och-forfoljelserSer fram emot en inspirerande helg

 
 
Just nu på väg till UN women nationella kommitté Sveriges kansli för att delta i en helg tillsammans med våra lokalföreningar. Det ska bli otroligt kul att få träffa engagerade UN women aktivister från många håll i landet. UN Women nationell kommitté Sveriges uppdrag från UN Women är att bedriva politiskt påverkansarbete, samla in pengar, och informera och utbilda om kvinnors rättigheter.
UN Women nationell kommitté Sverige grundades 2011 och är en religiöst och politiskt obunden organisation.
 
Vi ska bland annat lyssna på Maria Andersson, grundare av 2 Life och skapare av One Bracelet. ”Maria berättar om sitt liv, hur viktigt det är att aldrig ge upp. Hur det som kvinna kan se ut att leva under hot från en man med mycket makt. Hon berättar hur hon genom hela sin livsresa haft mål och drömmar och vilka verktyg hon använt för att uppnå dem”
 
Sedan ska vi utbyta erfarenheter och diskutera hur vi kan växeldra varandra på olika sätt. Vi ska gå igenom olika UN Women-kampanjer och hur Lokalföreningarna kan jobba.
 
Dessutom ska vi ta del av UN Womens olika program i världen dit de insamlade pengarna går. Det finns främst två fonder som vi samlar pengar till. Det är UN Womens Jämställdhetsfond (The Fund for Gender Equality) och FNs Fond för att Stoppa Våld mot Kvinnor (the UN Trust Fund to End Violence against Women/the UN Trust Fund).
 
UN Women verkar på flera fronter. Dels stödjer UN Women internationella politiska förhandlingar i för att de ska bli mer jämställda. Dels hjälper UN Women FN:s medlemsstater att genomföra sina åtaganden i kvinnokonventionen och i den nya globala målen 2030.
 
I helgen ska vi ha Workshop – om hur vi kan göra FN dagen 24/10 mer känd, hur vi kan uppmärksamma FNs dag mot mäns våld mot kvinnor den 25/11 och vad vi gör på olika platser i landet den 8 mars på internationella kvinnodagen.
 
Helt enkelt en intressant, inspirerande och kul helg.

RSS 2.0