Tillsammans mot människohandel


(null)

Idag anordnade den ambitiösa Europaparlamentariker Carina Ohlsson en fullsatt konferens på hotell Billingen Plaza i Skövde på temat Tillsammans mot människohandel. Det var en otroligt viktig sammankomst mellan polis, kommuner, näringslivet, fackförbund, myndighets Sverige och civilsamhället. Carina Ohlsson började med att visa en kort film från organisationen Talita, som satte fingret på det stora problemet med prostitution och människohandel.

Därefter gjordes en expertrunda och kunskapsinhämtning med fokus på "så här ser det ut", "så här arbetar vi" och "det här behöver göras". 


Polis Christian Frödén, NOA, Verksamhetsutvecklare för människohandel, enheten 

utveckling av brottsbekämpning, tillsammans med Peter Mattsson, NOA, Projektansvarig på gränspolissektionen. De talade om vikten av att kunna skifta glasögon vid 

arbetsplatsinspektioner och att använda sig av andra myndighetskompetenser 

för att nå ett framgångsrikt resultat i deras utredningarbetet. 


Frida Nohlås från Jämställdhetsmyndigheten och det Nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Hon lyfte frågan i en nationell kontext samt gav en inblick i statistisk och arbetet mot arbetskraftsexploatering. Personer som utnyttjas i människohandel söker sällan själva stöd och hjälp. De saknar ofta kunskap om sina 

rättigheter och har ett lågt förtroende för myndigheter. Därför behöver vi vara många som upptäcker tecken på utsatthet och agerar om vi misstänker prostitution och människohandel. Personer som utnyttjas i människohandel är brottsoffer som har rätt till skydd och stöd.Kvinnoorganisationerna Unizon och 1000 möjligheter representerades v Olga Persson, ordförande Unizon och Zandra Kanakaris, generalsekreterare för

1000 möjligheter som driver Ellencentret. 


Unizon och 1000 möjligheter gav en lägesbild över porr och prostitution i Sverige idag. Till det delar de med sig av unga tjejers erfarenheter och hur jourerna arbetar för att stötta och stärka kvinnor och tjejer som utsätts. Tyvärr minskar inte våldet mot kvinnor och det har skett en normalisering inom attityder bland pojkar och män. Sexuella övergrepp är normaliserat inom pornografin. 


Rikard Andersson initiativtagare tillsammans med Carina Ohlsson till dagens konferens. Rikard är snickare och jobbar som ombudsman för LO VästSverige, han har erfarenheter från arbetet med Västlänken och andra stora infrastukturprojekt. Han hävdade att det finns en vit sektor som följer lagar och regler, har relation med fackförbunden och har ofta kollektivavtal. Det finns en svart sektor som är olaglig men det finns också en grå sektor som befinner sig i mellan kriminalitet och ordning och reda. Stora byggen med många arbetare drar tyvärr till sig människohandel med dålig arbetsvillkor, slavliknande förhållanden och prostitution. 

Det blev en mycket livlig och allvarlig diskussion om hur vi ska vända denna negativa trend. 


Förmiddag avslutades med en paneldiskussion mellan representanter från gränspolisen, fackförbundet Byggnads, Volvo Group och organisationen Talita som möter kvinnor i prostitution. 

Vi fick höra om byggnadsarbetare som tjänar 10kr/timmen, kvinnor som utnyttjas sexuellt våld och blir fruktansvärt bemötta av både sexköparna och av samhället. 


Det är ingen tvekan om att denna konferens var oerhört viktig och att vi, alla vi, måste göra mer för att stoppa dessa vidriga handlingar. 


Ett mycket bra initiativ av Carina Ohlsson att vi har så handlingskraftiga politiker som gör skillnad. 


fackligt politiska konferensenFackligt-politiska konferensen slutet av januari 2010
Deltagara får tuffa besked om ökade klyftor med den borgeliga regeringen


Som vanligt blev det mycket lyckat. Det var över 70 deltagare på den traditionsenliga facklig-politiska konferensen. Skaraborgs fackligt och politiskt aktiva träffades i några mycket intensiva och informativa dagar i Stockholm i slutet av januari. Det började med Patrik Björck, facklig ledare och Urban Ahlin distriktsordförande. Sedan fortsatte Veronica Palm, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet. Per Bardh från LO, gick igenom förutsättningarna inför för de kommande avtalsförhandlingarna.

Nästa dag kom LOs chefsekonom Lena Westerlund. Hon föredrog samhällsekonomin och att jobbskatteavdraget leder til ökade klyftor och större löneskillnader. Odd Guteland drog bilden av partiet m.m

Bosse Krogvig drog socialdemokraternas valstrategi valseger  

Dagens överraskning blev Nalin Pekgul som på ett mycket tydligt sätt beskrev varför vi inte ska tolerera extrema grupper


Jag är impad av ABF i Örebro


Det är imponerande vad aktiva och ambitiösa ABF i Örebro län är. De har alltid en massa spännande studier och aktiviteter på G. Det är Eva Markusdotter med flera i Tankarnas trädgård som arrangerar en mängd föreläsningar.

Just nu har de startat föreläsningsserien om ekonomi inför studiestarten i vår - med tema Pengar för livet, om finanskrisen och vad som sker i dess spår med jobben, familjeekonomin, oron över morgondagen. Vad kan vi göra för att få bättre ordning på världsekonomin eller åtminstone den egna plånboken?

Jag fick möjlighet att vara med i Kumla och på bilden syns några av dem som hörsammat ett av de 14 ekonomiseminarierna den här veckan.


närkes allehanda

pengarforlivet

http://www.abf.se/orebro_lan/


kommunals kamp för rättvisa i Mariestad

MMS

Jag besökte kommunalarna som bedriver kamp för rättvisa i Mariestad. Ambitiösa kommunalare berättar för Mariestadsborna hur orättvisan som den borgeliga regeringen beslutat om slår till just nu.
A-kassan är dyrare, försäkringarna dyrare, ersättningarna lägre, ökade klyftor, frysta statsbidrag till kommunerna osv


Kommunals kamp för rättvisa


Denna vecka tar Kommunal Skaraborg kampen för rättvisa genom att besöka Skara, Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.

De menar att den politik som bedrivs just nu drabbar kommunals medlemmar.  Sveriges ekonomi går allt sämre och konjunkturen tvärnitar men det hjälper inte att öka klyftorna och försämra tryggheten menar kommunalarna.

Jag besökte dem i Falköping under tisdagen, det var ett glatt gäng som visserligen tyckte att det var kallt men som höll ånga uppe genom att springa runt på torget och dela ut material och diskutera med Falköpingsborghttp://www.kommunal.se/Avdelningar/Skaraborg/

Ökade klyftor gör Sverige till ett svagare land"


Sven-Erik Österberg beskriver sossarnas politik för arbetslinjen och jobbpolitiken


Utbildning och trygghet är sossarnas politik till fler jobb. Inte som den borgerliga regeringen gör med att försämra för det livslånga lärandet och göra de som står utanför otryggare.

På område efter område har vi en modernare syn på arbetslinjen. Vi är fullt medvetna om att vi förlorade valet och att borgarna sa att det skulle bli större skillnad. Men då visste inte Svenska folket om att högre egenavgifter till a-kassan och försämrade regelverk skulle leda till ett tudelat samhälle. Sänkta ersättningsnivåer leder på sikt till lägre löner och större skillnader. Tusentals människor har lämnat a-kassan och facket för att det har blivit för dyrt att vara med. Detta är en medveten politik för att styrkan hos facket ska försämras. Det blev livlig debatt även på detta område


Mona bjuder in till debatt och engagemang


Att engagera sig, debattera och bry sig var Mona Sahlins uppmaning till de fackliga kompisarna. Dessutom menade hon på att rättvisa och solidaritet sitter djupt hos Svenskarna. Det är en av anledningarna till att opinionsmätningarna visar att Svenskarna att de vänt borgarna ryggen. Hon menade också att det är en my att sossarna inte har någon politik. Hon tog exemplet med utförsäljningen av statliga bolag. Varför ska det betecknas som att "ha en politik" om man som borgarna vill sälja och att det ska betecknas som att inte ha en politik om man är emot utförsäljningen som sossarna är.

Sedan kom hon in på hur viktigt det är att facket och sossarna samarbetar för att slå vakt om tryggheten och att alla ska ha chansen. Visst har det tillkommit många nya jobb den senaste tiden men det är den internationella högkonjunkturen förtjänst inte de borgerliga partierna.

Hon berörde också vikten av att ta debatten mot de partier som är främlingsfientliga. Eftersom de försöker köra in en kil mellan de äldre och de nyanlända. Vi bör komma ihåg att främlingsfientliga partier också är emot kvinnor och mot fackligt aktiva.

Sedan följde en lång debatt om den solidariska skattefinansierade sjukvård och äldrevård.

Om att privatiseringen i sjukvården nu blir verklighet och som leder till ett tudelat samhälle.m.m.


Mona Sahlin besöker vår fackliga konferens

image428
Mona Sahlin besöker vår fackliga konferens

fackliga konferensen fortsätter med debatt om de ökade klyftorna

DSC00820.JPG
fackliga konferensen fortsätter med debatt om de ökade klyftorna

fackliga konferensen fortsätter

DSC00819.JPG
fackliga konferensen fortsätter

fackliga konferensen i Sockholm

Pär Nuder gör en genomgång om varför de borgerliga partierna vann valet och vad som hänt sedan dess

Han beskriver om hur moderaterna gjorde sken av att vara ett arbetarparti under valrörelsen. Till viss del lyckades de med det. Särskilt med tanke på att vi hade en tillväxt i Sverige utan att jobben blev fler. Jobben blev inte fler förrän i slutet på 2005. Under hela 2006 strömmade jobben till, både inom privat handel och på andra ställen. Men vi lyckades inte förklara det på ett bra sätt

Direkt efter valet blev det tydligt om vilket högerparti de verkligen är. Med gigantiska skattesänkningar och stora skillnader. Visar de sitt egentliga syfte med ett klass samhälle.

Jobben har fortsatt strömma till med hjälp av den höga tillväxten. Men nu kommer oron på den ekonomiska himmelen både från USA och andra delar av världen. Nu kommer frågorna hur stark är Sveriges ekonomi? Den borgerliga regeringen står handfallen.

Vad ska vi göra inom arbetarrörelsen och socialdemokraterna? Pär menar att det är viktigt att fortsätt med frihandel, globalisering men jobba för rättvis handel. Jobba för att trappa ner jordbruksstödet i EU utan jobba för ökad rättvisa i världen och se till att vi har bistånd i resten av världen. Det andra receptet ger är att vi ska fortsätta ha ordning och reda i ekonomin. Se till så att vi inte drar på oss offentliga kostnader som inte kan betalas.

Men satsa på utbildning. Högskolorna och det livslånga lärandet är oerhört viktiga.

Pär fortsätter med ett avsnitt om hur viktig jämställdheten är för ett litet land. Att båda jobbar och tar ansvar både för samhällsekonomin och för familjen.

En annan god konkurrens fördel är att vi har strikta miljökrav och hela tiden fortsätter att flytta fram positionen. Stoppa miljöförstöring, globaluppvärmning och kancerogena artiklar. Pär avslutar med ett avsnitt om hur viktigt det är med en stark fackföreningsrörelse som också är förändringsbenägna. Det behövs sociala broar och ett bra välfärdssystem som tar hand om varan när någon råkar illa ut. Att det finns a-kassa, komvux och möjligheter är förklaringen till att vi är moderna, förändringsbenägna och framåtsyftande. Tyvärr river borgarna dessa broar, det är bedrövligt.


arbetarrörelsen i Skaraborg är i Stockholm

image426

50 personer knutna till arbetarrörelsen i Skaraborg gör studiebesök hos

LO och socialdemokraterna i Riksdagen.

De flesta av deltagarna har koppling till fackföreningsrörelsen.

De har träffat LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin,  och träffar just nu Tomas

Eneroth, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet och ska strax träffa Pär Nuder

Det är ett fint tillfälle för oss skaraborgarna att träffa ledningen hos socialdemokraterna

samt LO. Det är partiets fackliga ledare Patrik Björck som organiserat konferensen och det är jätte intressanta diskussioner som pågår


LOs ordförande talar om EU-domstolens beslut i Laval-målet

DSC00816.JPG
LOs ordförande talar om EU-domstolens beslut i Laval-målet

nu börjar den fackligpolitiska konferensen i Riksdagen

DSC00811.JPG
nu börjar den fackligpolitiska konferensen i Riksdagen

RSS 2.0