Var sak har sin tid - mot nya äventyr!

(null)


Intresset för trafiksäkerhet är stort i Sverige, Europa och hela världen. NTF har utbildat, påverkat och förändrat svensk trafiksäkerhet sedan 1934 och säkerställer alltid trafiksäkerhetsnyttan i alla våra projekt. Jag har som riksdagsledamot varit med och antagit nollvisionen. Det har varit mycket intressant att få jobba tillsammans med kompetenta medarbetare och förtroendevalda för att utveckla nollvisionen i praktiken.  

Tillsammans med länsförbund, medlemsorganisationer och frivilliga driver NTF omfattande projekt i län, regioner och utför uppdrag i olika omfattning i Sveriges kommuner. Det handlar om att skapa opinion, informera, öka riskmedvetenheten och skapa insikt. Allt för att förändra beteendet hos trafikanter som medvetet eller omedvetet utsätter sig själv och andra för risker i trafiken.

Lokalt erbjuds utbildningstjänster så som t ex informationstillfällen på BVC mottagningar, trafiksäker och sparsam körning, bilen som säker arbetsplats och fortbildning för yrkeskompetensbevis riktade mot företag och anställda. Även konsulttjänster som stödjer kunder att utvecklas som inom trafiksäkerhet. I sådana projekt leverera ofta kunskapsunderlag, mätningar, benchmarking-studier, bidrag till utveckling av ledningsstödssystem och utvecklingsstöd i kundernas förändringsprocesser. 

Det är långt från Anita och Televinken men vi påminns ändå ofta om vår viktiga historia. Efter åtta år som ordförande för NTF är det dags att dra vidare för att inte fastna i gamla hjulspår..... Det har varit åtta intensiva, omvälvande och viktiga år för ökad trafiksäkerhet.

Jag har haft mycket gott samarbete med vår generalsekreterare Marie Norden, med styrelsen, kansliets medarbetare, förtroendevalda och medarbetare ute i landet. Dessutom konstruktiva kontakter med såväl infrastrukturminister som statssekreterare gav resultat med en ökad tilldelning till civila samhället. Nu finns betydligt bättre möjligheter för NTF och andra ideella organisationer att jobba vidare med trafiksäkerheten i hela landet. Det känns helt rätt att i detta läge lämna över stafettpinnen. 

Jag önskar organisationen, alla förtroendevalda och medarbetare lycka till med det viktiga arbetet och önskar er allt gott.Reflexen - snygg, smart och synlig!

(null) För att öka medvetenheten om reflexanvändning kampanjar just nu NTF i Skaraborg, Fyrbodal och Väst tillsammans med Västtrafik. 

Det är en viktig kampanj som kan rädda liv i höstmörkret.


Glömska är den absolut vanligaste anledningen till att reflexen lämnas hemma. Hälften av alla unga tycker dessutom att reflexen är för ful för att ha på sig, det visar en ny undersökning som gjorts av NTF Väst.  Läs mer här


Visst det är mänskligt att glömma men då får vi andra hjälpa till att påminna om denna viktiga, snygga, tuffa livräddare. 

Det går ju att ha reflex som bricka, fotband, armbricka, klipps, väska, hängslen, livrem, väst, toffs eller till och med cool reflexjacka. 

Välj själv men använd reflex både för din egen och för andras säkerhet.

Tack till duktiga medarbetare på NTF för att ni lyser upp höstmörkret med denna kampanj. 


(null)
Cykelns dag 3 juni

(null)


Idag är det Cykelns dag och det uppmärksammas i stora delar av världen. FN har instiftat dagen för att visa cyklingens alla fördelar. Cykling ger kondition, balans och tränar motorik. Det stärker skelettet och är ett snabbt, smidigt och billigt sätt att ta sig fram.  


Många cyklar, som jag, med glädje men det är fortfarande på tok för få som väljer detta miljövänliga, hälsosamma färdmedel.

Det behövs långsiktiga hållbara strategier för att fler ska välja cykeln. 

En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Vi kan alla vara med i arbetet för ökad och säker cykling.


För att barn och vuxna ska kunna och vilja cykla behövs bra trafikmiljöer, rätt utrustning och trafikkunskaper. Föräldrar behöver involveras för att ge barn förutsättningar för att cykla säkert, genom att cykla tillsammans med de mindre barnen och avstå från att skjutsa sina barn i bil.


Men det behövs också bättre cykelmöjligheter, förståelse mellan trafikslag och en bättre struktur för att parkera sin cykel så säkert som möjligt. Jag cyklar som sagt mycket gärna men jag upptäcker även misstag, där det inte går att cykla, att vi cyklister ska ta omvägar och andra krångligheter. Då meddelar jag ofta kommunen dessa brister. 

Jag är ordförande för NTF och för mig är det självklart att använda hjälm även om det inte är lag för vuxna. Jag hjälper gärna hjälmlösa bl.a genom att berätta om den cykelolycka jag var med om på Vätternrundan. Då sprack hjälmen men inte min skalle.

Men denna text är främst avsedd för att flera ska cykla och uppleva njutningen av att susa fram på ett skönt sätt med säker, smittfritt avstånd från medtrafikanter.

Så ut och cykla! 


Är du säker i trafiken?

(null)


Så här års ser väl alla till att ha reflexen redo i fickan? Jasså inte, varför då? För att du tror att du syns i trafiken eller för att du tror att du rör dig på ställen där bilar inte ska köra? Vilket fall som helst rekommenderar jag att du ser till att skaffa reflex.

Det är den billigaste livförsäkringen av alla.

Apropå livförsäkring jobbar Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande med att rädda liv i trafiken.


Idag ska vi från NTF ha chefs och ordförandeträff, dvs länsförbundsordföranden och länsförbundschefer mötas för att samråda om det senaste inom trafiksäkerheten. NTF som funnits sedan 1934 arbetar för en ökad trafiksäkerhet med hjälp av Nollvisionens och verka för att Nollvisionen utvecklas, där var och en av oss är aktiv, motiverad och ansvarstagande.


I ett längre perspektiv värnar vi att trafiksäkerhetsarbetet prioriteras höge för en långsiktig hållbar utveckling av transportsystemet. Det handlar om t.ex. stadsplanering, kollektivtrafik, miljö och folkhälsa stärkas.  Den tunga trafiken ska ta sig fram på ett smidigt sätt samtidigt som vi ska värna såväl gående och cyklisters säkerhet och framkomlighet. 


Ett viktigt budskap är att dela på ratten. Dela Ratten är en kampanj med syftet att öka trafiksäkerheten genom att uppmana det svenska folket att dela jämställt på körningen. Undersökningar visar nämligen att endast 15 % av alla svenska par delar helt lika på körningen, trots att statistik visar att män löper tre gånger så hög risk att vara inblandade i trafikolyckor, jämfört med kvinnor.

Extra viktigt att dela på ratten och bilkörningen är det nu när vi börjar närma oss vintern, då det är mörkt, halt och extra svåra vägförhållanden. 


Forskning har visat att andelen trafikolyckor som beror på trötta förare är minst 30 procent. Orsaken till dessa olyckor är ofta för långa körtider. Genom att dela lika på körningen när du är ute och kör med din partner minskar risken för att någon blir för trött betydligt. Dessutom får båda parter körtid och körvana.


Andra viktiga uppmaningar är: Håll hastighet, avstånd och kör nykter.

En tredjedel av alla omkomna omkomna i trafiken har varit onyktra.


En självklarhet just nu är att förbereda för vinterdäcken som ska användas vid vinterväglag 1 december - 31 mars, och dubbade vinterdäck får användas 1 oktober-15 april. (Men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag).


Ser fram emot att träffa mina kollegor inom NTF idag för att fortsätta utveckla trafiksäkerheten och på det sättet rädda liv.


Samspel, samverkan, samförstånd ökar trafiksäkerheten

Gående, cyklister, rullskridskoåkare, bilister, kollektivtrafikanter, yrkesförare, MC-förare, äldre och yngre, män och kvinnor, infödda eller nyanlända. Alla ska kunna ta sig fram i trafiken på ett säkert sätt.
NTF har sedan 1934 kontinuerligt arbetat för att förbättra trafiksäkerheten. En ovanligt pigg och vital 83 åring som ständigt förändras och utvecklas i takt med att samhället och trafiken förändras.

När NTF idag samlas till kongress har nollvisionen funnits i 20 år. Nollvisionen har varit och är fortfarande mycket framgångsrik för att förbättra trafiksäkerheten.
I arbetet hittills har åtgärder inom fordonsteknik och infrastruktur prioriterats med huvudsyfte att människokroppen inte ska utsättas för mer våld vid en olycka än den tål. Men människans beteende och attityd i trafiken är avgörande för att nollvisionen ska nå målet med noll dödade och svårt skadade i trafiken. I det arbetet behövs civilsamhället och organisationer som ökar på kunskapen för alla i trafiken. I Sverige finns en rad olika intresseorganisationer som arbetar med trafiksäkerhet med fokus på människan. NTF är paraplyorganisationen som jobbar med alla trafikslag och menar att samförstånd mellan trafikanterna ökar trafiksäkerheten.

Åtgärder med fokus på människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part måste tas på allvar. Det kan ske genom skolans arbete med trafik, informationskampanjer som dont drink and drive och cykelutbildning för nyanlända för att nämna några exempel

Trafiksäkerhet ska ses i ett perspektiv av långsiktig hållbar utveckling i samspel med frågor om t.ex. miljö, hälsa, tillgänglighet och livskvalitet.
Trafiksäkerheten skall beaktas vid alla beslut på alla nivåer som berör vägtransportsystemet.

En högre prioritet måste ges till människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part i trafiken.
Åtgärder som är inriktade på att utveckla trafikanternas attityder och beteende måste ständigt påpekas.

Det kan ske genom folkbildningen och opinionsbildningen, genom att trafiksäkerhetsutbildningen i skolan och i förarutbildningen ständigt förbättras och det kan ske genom upplysning i nya kanaler med nya metoder.
I huvudsak handlar trafiksäkerhetsarbetet om rätt hastighet, om att få bort alkohol och andra droger, genom utvilade trafikanter, genom bältesanvändning och bilbarnskydd. Dessutom handlar det om samspelet i trafiken. Men det handlar också om acceptansen av trafikregler. Ju fler som varit delaktiga i målsättning för nollvisionen desto fler anpassar sig till de regler som finns för ökad trafiksäkerhet. Det är i det arbetet som folkrörelsearbete och det civila samhället kommer åter igen har en viktig och avgörande roll.

Det kommer att bli en intressant dag med debatt och beslut på NTFs kongress som både tar emot statsrådet Anna Johansson och delar ut guldtriangel för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet.


Trafiksäkerhetsarbete i Syd

 

Idag har jag varit i Växjö och träffat entusiastiska trafiksäkerhetsarbetare i NTF Syd.

Johan Lindström och jag reser runt i landet för att diskutera om hur vi får ett så effektivt trafiksäkerhetsarbete som möjligt. Det var kul, givande och intressant att få ta del av olika erfarenheter från Skåne,Kalmar, Blekinge och Kronoberg. När vi kom höll just Kristina och Madelene på att berätta om en trafiksäkerhetskonferens i Italien som EU anordnande. De var stolta över att tillhöra den mest erfarna trafiksäkerhetsorganisationen i hela Europa. Men samtidigt tyckte de att det var spännande att ta del av nystartade ideella trafiksäkerhetsorganisationer och hur de gjorde uppsökande verksamhet på nattklubbar, fritidsgårdar och skolor mm.

Läs mer på youth forum och på NTF

 

Låt dig inte luras av falska alkomätare

 
 


Det bästa är att ställa bilen eller skaffa chaufför om du druckit glögg eller öl, vin och snaps på julkalasen Men nu finns alkomätare som tyvärr lurar människor in i en falsk trygghet som kan leda till död, olyckor, förlorat jobb och böter.


Bilförare som vill testa sin nykterhet riskerar att luras av undermåliga alkomätare. Av 34 testade produkter blev 11 underkända.
Efter julbord med glögg och snaps väljer många att kontrollera alkoholhalten själva innan de sätter sig bakom ratten och kör hem. Under de senaste tre åren har över 700 000 alkomätare sålts.

Alkomätare eller ej så är uppmaningen att låta bilen stå hela dagen efter festen. Trötthet och bakfylla gör dig till en sämre bilförare även om din kropp har brutit ner alkoholen. Samtidigt vore det förödande om någon tror sig vara nykter, men inte är det på grund av en dålig alkomätare


Vi NTF har i samarbete med MHF Test Lab i gjort mätningar som visar att en tredjedel av alkomätarna på marknaden är underkända. Totalt har MHFs Test Lab testat 34 produkter, 11 blev underkända. De godkända är ofta dyrare, men skillnaden i pris mellan godkända och underkända blir allt mindre. De billigaste godkända mätarna har ett riktpris på 1 195 kr, den dyraste underkända mätaren i testet kostar 2 299 kr. För att vara på den säkra sidan gäller det därför att välja en godkänd alkomätare enligt MHFs test. Marknadsöversikter och mer konsumentinformation återfinns på www.ntf.se/konsument och www.mhf.se/alkometrar.m.

Det finns butikskedjor som genom aggressivs marknadsföring och reklam invaggar människor i falsk trygghet. Biltema och Jula måste ta ansvar för kvaliteten på de alkomätare de säljer och ta reda på vilka kvalitetskrav som gäller.
Det borde finnas krav på märkning så att konsumenterna väljer rätt men de icke godkända alkomätarna borde försvinna från marknaden. Alla tjänar på att det går att lita på de produkter som ligger på hyllorna.

NTF

 


Stoppa alkoholen i trafiken

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Ändå visar statistik att cirka en fjärdedel av alla bilförare som omkommer har alkohol i blodet. Det sker en fördubbling av rattfylleribrott under sommarmånaderna. Vi har mycket att göra för att få bort den dramatiska ökningen av alkoholrelaterade olyckor under sommaren.


Det är självklart den enskilda individens ansvar att inte köra bil eller annat fordon om man druckit alkohol, men att det finns saker som kan göras för att höja trafiksäkerheten och hindra alkoholrelaterade trafikolyckor. Eftersom, när spriter går in så går vettet ut. Omdömmet blir sämre och det finns de som tror att de har kvar sina reflexer, det har de inte.

Både polisen, NTF, Trafikverket och MHF med flera kan, var och en för sig och i samarbete öka såväl kunskapen som säkerheten. Polisen kan genom fler alkoholkontroller och sin synlighet få ner riskerna. Ju fler prov polisen gör desto säkrare blir vägen. Ingen av oss vill ju möta en berusad förare. I områden där polisen syns stannar berusade hemma, polisen har en avskräckande effekt.


Trafikverket driver framgångsrikt "Dont drink and drive" kampanjen, tar fram statistik och ökar kunskapen hos ungdomar och vuxna. MHF har lyckats väl med testlab på bland annat alkoblåsare. Vi från NTF ökar uppmärksamheten genom våra kampanjveckor och projekt. Ett folkligt engagemang, som finns i folkrörelseorganisationen NTF, ökar både förståelsen och kunskapen hos de som engagerar sig och för respektive målgrupp.

 

Alkobomar vid campingar och vid hamnar är viktiga verktyg för att stoppa alkoholpåverkade förare. På festivaler borde arrangören hitta på aktiviteter under festivalens sista dag, som gör att besökarna stannar några timmar till – och hinner nyktra till, t ex vinstdragning i någon tävling eller konsert också på söndagen, men utan alkoholförsäljning. Information om hur lång tid det tar för såväl alkohol som droger att gå ur kroppen behövs. Anhöriga måste få råg i ryggen så att de tar nycklarna osv.....

Kort sagt vi kan göra mer och det ska i göra också

 

 

 


Midsommar svart trafikhelg

 

Ett tag såg det ut som att förra årets trend med färre döda i midsommartrafiken skulle hålla i sig. Men tyvärr blev det inte så. Sex personer miste livet och flera skadades på slutet av midsommar helgen.

När vi på NFT skulle kommentera läget vid sju-tiden på söndagskvällen såg det fortfarande relativt bra ut med ”bara” två döda. Nu är det i och för sig två för mycket, men i alla fall bättre än för några år sedan. Tyvärr slutade det inte där, många var fortfarande på väg hem och trafiken tätnade.

 

På E10 utanför Överkalix omkom tre personer i går kväll i en trafikolycka när två bilar frontalkrockade. Vid en annan trafikolycka under kvällen omkom en man på motorcykel på E16 utanför Vansbro. Även igår inträffade en tragisk dödsolycka på E6an som innebar stopp i trafiken i flera timmar.

 

Vi får bara hoppas att resten av sommaren blir bättre. Att allt färre, helst ingen, kör onyktra, att fler kör utvilade, följer trafikreglerna, håller avstånd och är uppmärksamma även vid tät trafik och vid trafikarbeten.

 

Får helt enkelt passa på att uppmana männen att köra som kvinnor, det spar liv!


RSS 2.0