smittskyddsenheten delar ut kondom på matfestivalen

smittskyddsenheten delar ut kondomer på matfestivalen
Ungdomar blåser för att visa att de är nyktrar och får då vara med i utlotting av fina priser


Pirjo och Anita på matfestivalen

MMS

Pirjo och Anita på matfestivalen


matfestivalens vinnare

matfestivalens vinnare Fuego Grill och bar. Där åt jag och Anita wallenbergare och det var otroligt gott. En värdig vinnare


Översvärmning om USAs presidentval, vilket annat land följer vi så noggrant?Demokratisk spektakel och enmans show inför 80 000 åhörare eller fördjupad, demokratiskt öppen debatt? Nu analyseras Demokraternas konvent och presidentkandidat ini minsta detalj i varenda media i Sverige. Nästa vecka blir det Republikanernas tur att analyseras följas och diskuteras och sedan kommer vi att följa valet mer och mer ända fram till valdagen i november. Ja, jag är intresserad och ja jag har blivit Obama anhängare när Clinton fick ge sig. Men jag bli ändå lite förundrad över denna massiva, intensiva kampanj som sköljer över Sverige. Finns det skäl till att vi i Sverige följer USAs val mer än andra länders val, eller val som borde hållas?
USA påverkar oss mycket, det vet vi men vi vet också att Kina, Indien och Ryssland påverkar oss mer och mer i framtiden.
Ändå brukar vi inte få ta del av de eventuella demokratiska processer som pågår där. Jo fick en del synpunkter till livs när Dmitrij Medvedev utsågs till Vladimir Putins efterträdare i Ryssland. Och när OS gick i Kina Men i övrigt är det USA; USA; USA för hela slanten. Gå gott och ontsvenska partier i Denver

Obama fokuserade på att kritisera McCain


"Bloggandet hör framtiden till"


Helhjärtat stöd för Obama


De väntar på förändring.  

I dag väntas McCain tillkännage sin vicepresidentkandidat.  


blogg.svd.se


http://www.youtube.com/watch?v=cZ0gxF869NE


Borg har problem från alla håll


Nu ifrågasätts Finansminister Anders Borg från alla håll. Så jag kostade på mig att i dagens IP-debatt visa en viss empati statsrådet. Sverige är på väg in i en situation med stagflation med stigande arbetslöshet och prisökningar. Riksbanken tvingas till räntehöjningar för att få bukt på regeringens oförmåga att hantera nedgången i svensk ekonomi.

Riksbanken är i ett svårt läge, som regeringen aktivt har bidragit till, eftersom den har eldat på inflationen med mycket stora skattesänkningar. Många svenska hushåll får betala för denna politik i takt med den högre inflationen.

Regeringen agerar på tok för sent. Inflationsförväntningarna stack iväg redan för ett år sedan - men regeringen har varit helt passiv. I stället har regeringen förnekat problemen eller skyllt ifrån sig. I januari konstaterade finansministern att han inte kände någon oro för inflationen. I vårpropositionen i april skrev regeringen att inflationen skulle avta. Så sent som i partiledardebatten i juni skyllde statsministern inflationen på höjda priser på citroner.

På en mycket kort tid har 20 procent fler av hushållen blivit ännu mer pessimistiska och konjunkturen har försvagats ytterligare. Vi har en tydlig avmattning i svensk ekonomi. Frågan är hur djupt det kommer att gå innan regeringen tar oron på allvar och hur det påverkar tillväxten.

Avmattningen inom industrin ser ut att komma snabbare än väntat. Industriföretagens export har försvagats och det gäller också efterfrågan från hemmamarknaden. Nedgången är tydligast i trävaruindustrin, bilindustrin och i hotell- och restaurangbranschen.

Den tidigare så starka arbetsmarknaden håller snabbt på att kylas av och det blir en rejäl försvagning nästa år. Dessutom tror hushållen på fortsatt stigande priser och ser dystert på framtiden. Som sagt Borg är trängd och vi kan nog förvänta oss presenter till väljarna redan under hösten.....


Häpnadsväckande att Odell inte ser några försämringar i kommunernas ekonomi


Han är ju ändå kommunminister och borde ha koll på de illa varslade signaler som kommer från landsting och kommuner. Det var i en interpellationsdebatt i Riksdagen idag som Odell blottade sitt ovetande om kommunernas försämrade ekonomi.

Signaler om ökade kostnader för försörjningsstöd i kommunerna. Det tyder på att enskilda människor kommit i kläm av den borgerliga regeringens ovilja att stödja de som har det svårt

 Det är en följd av borgarnas totala brist på arbetsmarknadspolitik och åtstramningar inom sjukförsäkringssystemet, Här finns exempel ungdomar som aldrig får chansen, de har av den borgerliga regeringen förvisats till långtidsarbetslöshet.

De långtidsarbetslösa blir fler och allt yngre och regeringen står handlingsförlamade och tittar på. Den borgerliga regeringen drar ner på arbetsmarknadspolitiken och stramar åt sjukförsäkringssystemet. På detta har man försämrat a-kassan och fler har lämnat a-kassan och facket vilket på sikt leder till ökade kostnader för landets kommuner. När vi nu ser att konjunkturen börjar svikta och risken finns att fler hamnar utanför arbetsmarknaden och står utan trygghetsförsäkringar kommer kommunernas ekonomi snabbt försämras.

De höjda mat- och bränslepriserna börjar även märkas inom kommunerna.

Och den allra största delen av prisökningen har skett under det senaste halvåret

Men det är inte bara maten som blivit dyrare, även bränslepriset har gått upp rejält och också det slår mot ekonomin inom äldreomsorgen som kör över flera tusentals mil om året inom bland annat hemsjukvården.

Även skolan har fått ökade kostnader för maten och enligt kostchefen i Växjö Lena Åberg ska de ökande matpriserna diskuteras till hösten.

Ytters är detta enskilda tragedier men drabbar även kommunerna rent ekonomisk. Slutändan blir det kommuninnevånarna och den enskilde som får betala.

Det blir svårare för kommunerna att upprätthålla en god service inom barnomsorg, skola, äldrevård och kommunalvuxenutbildning.

Men detta hade inte kommunminister Odell en aning om.Läs om delat stockholm


Vad sägs om att slänga bort 50 miljarder till ingen nytta?


Pengarna skulle ha kunnat används till infrastruktur, jobbsatsningar, forskning, utbildning,

Men vad gör den moderatledda regeringen? Jo de gör en onödigt dyr skattesänkning som gynnar höginkomsttagarna. Det var deras paradgren som nu visar sig vara ett fiasko.

50 miljarder har jobbskatteavdraget kostat och visar sig nu inte fungera. Väldigt få har fått jobb på grund av detta utan istället är det den konjunktur som just passerat som bidrog till de nya jobben.

Det är alltså fel det moderaterna säger att människor är lata och har själva valt att dra benen efter sig. För det är ju det de menar när de säger att det ska löna sig att arbeta, som om det vore självvalt att vara arbetslös.

Precis lika kallsinnigt uttalar sig moderater och andra borgerliga företrädare om sjuka. Om de sjuka bara blir tillräckligt fattiga så blir de säkert friska. Tyvärr leder bara den förda politiken till ökade klyftor och oro i samhället.

Här finns rapporten som pdf.

Alliansen Borgerliga regeringen Socialdemokraterna

kommunalarbetaren

Borgs skattebluff


Major Björklund är naken


H C Andersen fick i Kejsarens nya kläder ett barn att förklara för de vuxna att "Kejsaren är naken".  Vem ska berätta för folket att utbildningsministerns nakna argument inte håller för granskning?

Folkpartiet har det senaste decenniet ägnat sig åt att sätta en krisstämpel på svensk skola. De har starkt bidragit till att skoldebatten gått från pedagogisk utveckling mot förenklade, kortsiktiga lösningar. Jan Björklunds hela politiska karriär, som gått helt och hållet via skolpolitiken, vilar på en statistisk fantasi. Han har gång på gång upprepat ordet "flumskola", han har upprepat det så många gånger att det "blivit en sanning"

Men han har fuskat det visar facit på http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?programid=3238.
Men har han ljugit eller har han själv trott på de uppgifter han spritt? Det vore intressant att få veta.


Hans påståenden om att "Sverige ligger långt ner i tabellerna", "Svenska barn ägnar mindre tid åt skolarbete" och "världens största ordningsproblem" visar sig vara förvrängda för att användas i Björklunds syften. Det har inte bara lett till att alla hårt arbetande lärare och pedagoger blivit ifrågasatta. Det har lett till att många trott att barnen inte lärt sig någonting i skolan.


Och vad som är än värre är att vi socialdemokrater dragits med i den allmänna klagokören och krävt bot och bättring.


Dagens Arena

kulturbloggen, sjölander, magnus tankar, ulf bjereld, alliansfritt sverige, catti ullström

intressanta p1-serien Kris i skolan? Peter Hultqvist

skl artiklar


Klimat och miljö

Alla partier i Klimatberedningen var överens att Sverige behöver minska utsläppet av växthusgaser med mellan 75 och 90 % till 2050. Det finns två sätt att göra det på. Antingen gör man väldigt lite nu och hoppas att tekniska genombrott i framtiden skall klara att minska utsläppen framöver. Risken är då stor att vi behöver accelerera takten i omställningen och ständigt skärpa kraven på industrin.


Därför borde vi ställa om Sverige i jämn takt så att hushåll och företag hinner anpassa sig. Det innebär att vi höjer våra ambitioner de närmaste åren men det möjliggör å andra sidan att den tekniska utveckling vi behöver också blir av.


En ambitiöst svenskt nationellt mål innebär att vi väljer att lägga oss i fronten för att utveckla framtidens teknik. Vi vet att hela världen kommer att behöva ställa om till förnybara alternativ. Vi vet att energieffektiv teknik kommer att efterfrågas. Att svenska företag då gått före och utvecklat dessa alternativ öppnar för möjligheter till framtida konkurrensfördelar.


Det är viktigt hur vi ställer om Sverige. Vi socialdemokrater vill klara omställningen genom investeringar. Vi prioriterar det framför omfattande skattesänkningar. Med ambitiösa klimatinvesteringsprogram kommer vi inte enbart klara klimatmålen, vi kommer också att kunna utveckla svensk industri.


Det är inte ett alternativ för oss att höja skatterna för den elintensiva industrin. Vi behöver i stället nära samarbetsprojekt för att bryta oljeberoendet. PFE-processen kan utgöra ett exempel på hur man arbetar tillsammans. Företagen får där skattebefrielse mot att de genomför program för energieffektivisering. Genom att med statens hjälp stödja investeringar i ny fossilfri teknik kan vi både klara klimatmålen och göra företagen mer konkurrenskraftiga.
Kommunla "KLIMP" är bra resurser som tyvärr borgarna tar bort nu


Dags för oss sossar att berätta...Dags för oss sossar att berätta att Sverige inte kommer ett bli som förut. Dags att berätta att återställare inte alltid är hjälper. Dags att berätta att vissa orättvisor kommer att finnas kvar även om vi vinner valet. Just nu har socialdemokraterna över 42 % i opinionmätningarna det är till och med mer än 2 % över vad de fyra borgerliga partierna har tillsammans. I det läget är det lätt att bli lite övermodig. Men det finns en stor fara i det. Att inte berätta för väljarna att vi inte kan rätta till alla galenskaper som borgarna hinner ställa till med är oärligt. Att vinna på missnöjet med de ökade orättvisorna kan gå alldeles utmärkt. Men det i sin tur kan leda till ett mycket stort missnöje efter valet om vi inte kan leverera det människor har förväntat sig. De gigantiska skattesänkningarna som Borg har räknat ut att det skulle vara bra för Sverige har lett till ökade klyftor, ökade socialbidragstagare och oro. Vi kommer inte kunna rätta till det i en handvändning. De försämringar som skett på landsbygden och de ökade boendekostnaderna tar tid att rätta till och kan vara svårt. Den inflation som leder till minskade reallöner och missnöje med ökade matpriser måste åtgärdas men är beroende av mycket annat också.

Detta och mycket mer måste vi berätta långt innan valet. Det kommer väljarna att förstå Ärlighet varar längst


dn

svd

Gp


Åke Jönssons bil på motormässan i

MMS

Åke Jönssons bil på motormässan i Skövde


Motormässa i Skövde

Motormässa i Skövde här får Molly en ballong


I morgon träffas den borgerliga regeringen på Harpsund


Undrar vilka problem de börjar med. Ungdomsarbetslösheten, inflationen, missnöjet på landbygden, oron för tillväxten? De borde ta i alla svåra frågor och till exempel titta på scbs senaste mätning. Där det visar sig att andelen arbetslösa ungdomar var 16,5 procent, en ökning från 13,4 procent för ett år sedan.

Eller kan det bli så att de sopar alla problem under mattan, försöker hålla skenet uppe så länge som möjligt, låtsar som det regnar och äter kräftor istället? Det får framtiden utvisa.
Klart är i alla fall att missnöjet med regeringen bara ökar och att missnöjet med Borg som finansminister kommer från alla håll


Elections in the UK


Right now I have discussion with Lewis Baston abut the election system in UK

He is working for ERS

And he thinks that the election system in UK need to change because it´s old and not very democratic. His opinion is that "first past the post" is just for the big parties. He says that it's a big discussion to change the election system - we have to wait for the next election, says Lewis Baston

But he don't know when and how that reform could be introduced .

It also depend on if Labour or the conservative (torries) party win the next election.

There are a lot of questions to take care of first after un election, to change the electing system are not the first issue .

But it is interesting to listen to Lewis Bastons opportunities and hazards for the future.
http://www.electral-reform.org.uk/

http://en.wikipedia.org/wiki/First_past_the_post(som vanligt skriver jag mest för att det är kul och lärorikt. De som blir störda av att läsa min blogg rekommenderas att läsa någon annans blogg i stället. Den som däremot vill komma med ändringsförslag är välkommen att göra det även om det inte är säkert att jag ändrar...)


When is the next general elections in the UK?


Right now everyone focuses on the president campaigns in USA and no one know when Labour and Gordon Brown are call on a election in UK.  The poll ratings are not so good right now and there are two more years to change that.      

David Cameron is promising major changes and radical a social reforms.

For Mr Cameron, it is the "epidemic" of knife crime currently dominating the headlines that has provided the backdrop to his attacks on Labour's record. But unlike Mr Blair - who pledged to rebuild "civic society" and use the power of the state to transform individual lives - Mr Cameron believes the answer lies in the state doing less.

A Cameron government would try to bolster the family and promote marriage through tax breaks - but it would also be likely to dismantle much of the bureaucracy that has grown up around social policy under Labour.

In that sense, it is a very Thatcherite vision.

And Labour will attack it as such, invoking memories of Thatcher era social strife and division

Labour is undoubtedly irked by Mr Cameron's incursion on to what it sees as its home turf.


http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/7570851.stm


Förtroendet för regeringen minskar hos företagarna (och hos alla andra också)Svenskt Näringsliv lät göra en enkät bland företagare. Den visar att en majoritet av företagen tycker socialdemokraterna blivit företagsvänligare sedan valet.

Och bland företag med expansionsplaner verkar synen på den borgerliga regeringen vara missnöje med stort M. Därmed minskar förtroendet för regeringen även bland de borgerliga kärnväljarna

1. Making Invisible

Making women invisible

This wordless method of dominance is used when people (for "people" read men) do not listen to what you have to say, when they start looking trough their papers, talking to one another, or excuse themselves and visit the lavatory. We women often raise issues which are different from those raised by men because we live under different conditions. Men fail to recognise women's description of the situation and choose not to listen or get involved. There are innumerable examples of women who have had to listen to the question "Are you sitting here all on your own, girls?

Being made invisible is a devastating method of dominance. A person who is not seen or listened to feels diminished and unimportant and may well choose not to continue their involvement in working for change.

Act as follows:

 • Make it clear that you are aware of the method being used and that you refuse to accept it.
 • Demand attention and demand that all others listen! One good way of doing this is to pause till all the shuffling of papers and murmuring has stopped.
 • If they do not understand you, use the same technique on a man the next time round. Be very clear about what you are doing in order to make your point with the others.
 • Train your voice. A distinct and clear voice is not easily ignored.

från s-kvinnors makthandbok


2. Ridiculing

Making Women ridiculous/Belittling women

This particular technique is well known because of its refinement in being funny at the expense of women. The whole point of the exercise is to denigrate women and the efforts of women. This particular method of dominance contains a wide range of demeaning statements about amusing little blondes and hysterical old wives. Further examples are unnecessary.

Act as follows:

 • Make it very clear that you refuse to accept such treatment.
 • Answer in the same way. Never laugh along with the macho jokes. Especially not when the jokes is at the expense of another woman. Be responsible for one another.
 • Stare whit a look of sheer amazement in your eyes at the perpetuator of the demeaning joke. Do everything to create an embarrassing silence. Turn to another woman and ask pointedly "What on earth is he trying to say?"

3. Withholding information

Withholding information

By withholding information, people can be very effectively kept in the dark. This happens to women quit often. I the sauna room or changing rooms the boys make deals, consciously or unconsciously. What happens at the following meeting - when the women are present - is that decisions are quickly ratified. The women aren't given a chance to discuss what the boys have already decided on in a smaller group. The boys never can understand why the women must always nag and lengthen the meetings, why the women just can not manage to be that little bit more "decision-potent".

Act as follows:

 • Demand extensive background information to the decision-making.
 • Demand that important issues that require more preparatory study be postponed till the next meeting.
 • Ensure that you get the information you need by other means, such as your own contact net.
  från s-kvinnors makthandbok

4. "Damned if you do and damned if you don't!"

Double punishment!

No matter how hard you try, things often go wrong! This, in a nutshell, is the method of dominance known as double punishment. Women often suffer from a bad conscience about everything. They should almost always be somewhere else. At work, with the kids or with their husbands. The stress of this is insufferable. Worst of all is the feeling of not being good enough. Women are accused, often indirectly, by those surrounding them, of failing to be worthwhile mums especially when they get involved in their jobs or in politics. At the same time they have to put up with criticism for a lack of involvement when they choose to put their home lives or families first. When they choose both they face dissatisfaction on all sides.

Women want nothing better than to be able to combine family life with working life and they have every right to say "No" both in the home and at work! Men, unlike women, seldom face this sort of double punishment. They find it more that often a matter of course that they can say "Yes" and "No" in the home! This situation is both unacceptable and unfair. Women must have the same rights as men to a decent working life and family life.

Act as follows:

 • Choose your husband with extreme care.
 • Choose your boss with extreme care.
 • Demand of your boss that he/she accepts a No - or a Yes - without the usual punishment in the form of no promotion.
 • Draw up "an agreement" with your husband or partner giving you the right to work politically.

från s-kvinnors makthandbok


5. Heaping Blame and Putting to Shame

5. Burdening with guilt and shame

This particular method of dominance is the most confusing of them all. Women who are the victims of humiliating treatment or abuse of some kind develop a sense of guilt for what has happened.

It is often said that "she" only has herself to blame for herself or her behaviour. "She" more or less asked for it!

This sort of judgement often leads to women believing that the critics are right. It's probably all my own fault. I have only myself to blame. This sort of thinking leads many women to blame themselves for what has happened regardless of whether it can be justified or not. In this case it is important to analyse the situation and form a realistic opinion of what has in fact happened. Above all realise that there is no reason to feel guilty.

Act as follows:

 • Contact a close friend and analyze the situation together.
 • Get your friends to defend you.
 • In other cases make sure you defend other women who are victimized.
 • Get rid of your guilt feelings by trying to form a clear picture of the underlying pattern.
 • Get back at the person who put the blame on you. Show them what actually happened.

´från s-kvinnors makthandbok

Strike in the Underground in London for three days


Up to 1,000 members of the Rail Maritime and Transport (RMT) union are protest at a pay offer.  It is the first of two planned strikes by Tube Lines staff who maintain the Jubilee, Northern and Piccadilly lines. But a normal service should operate on all other lines. I'm on my way to  the parliament,  but  I have to take another way. That's aright for me

And the workers are suppose to walk out for another 72 hours on 3 September.

The RMT's says that: "As far as we're concerned, two people doing the same job should get the same rate of pay". They work for different companies but they work for a company that operates on London Underground.

"We hope that common sense prevails and there's agreement that's satisfactory to the company and our membership." say Bob Crow from the Rail Maritime and Transport union.  


Gordon Brown is right, he has got a problem


I agree whit all of them who says that Gordon Brown is better than his reputation.
He has been behind Tony Blair since his 1995 conference speech - from the "stakeholder society" to "a new moral purpose for our nation"

But know David Cameron have a good chance to fixing Britain's "broken society". And a lot of people think that he has more than a chance to success?

For Mr Cameron, it is the "epidemic" of knife crime currently dominating the headlines that has provided the backdrop to his attacks on Labour's record.


As you understand I am in London right know and tried to see what's happening in UK politics. Of course I'm a fan of Labour but I realize that they have sum problems, for example with the record in social policy.

But far from being broken, we talk about a Britain where millions more have jobs, parents have more rights at work, there is less discrimination against minorities and the life chances of disadvantaged children have been transformed by Sure Start.


(jag skriver på engelska mest för att det är kul och lärorikt, många av er skriver säkert mycket bättre än jag på engelska och får gärna komma med uppmuntrande  kommentarer om hur jag borde skriva istället.)

Tack för alla påpekanden, nu har jag rättat en del men det finns säkert fel fortfarande (som ni ju alla känner till vi det här laget är jag inte perfekt.....)


det flera vägar att öka på jobbtillväxten

Vi socialdemokrater vill bedriva en aktiv jobbpolitik som bidrar till att utveckla näringslivet och som ger människor många möjligheter till egen försörjning genom arbete, vill vi utveckla Sverige. Här några exempel:

Satsa på turism och besöknäring: Det generar lika stora inkomster som exportindustrin och besöksnäringen bidrar starkt till utveckling av glesbygd så att människor kan bo och arbeta där. Värmland är ett av de landskap som har goda förutsättningar att här lyckas utomordentligt väl. Vi föreslår satsningar på marknadsföring utomlands och ekonomiskt stöd till stora internationella evenemang i Sverige.


Satsa på utbildning: Arbetsgivare behöver snabbt få tag på utbildad personal och människor måste enkelt kunna ta lediga jobb. Till att börja med vill vi skapa 20 000 platser inom yrkesutbildningen riktad mot bristyrken. Vuxenutbildningen ska förstärkas för dem som vill och behöver en ny chans. Vi ska ta fram ett program för lärande i arbetslivet.

Schysta villkor i arbetslivet stärker Sveriges konkurrenskraft. Vi stödjer helhjärtat smarbetet samarbete mellan några arbetsgivarorganisationer och fack för att synliggöra och lyfta fram företag och arbetsplatser som erbjuder goda löner och villkor. Ett ekonomiskt stöd för att enklare kunna kvalitetsmärka serösa näringsidkare borde också ligga i regeringens intresse.


Vi vill återinföra avdragsrätten för a-kassan så att fler har råd med en försäkring. Det innebär att den som blir arbetslös inte behöver oroa sig för sin ekonomi utan kan lägga all sin kraft på att skaffa sig ett nytt jobb eller påbörja en utbildning som leder till arbete. En sådan politik är bra för Sverige, för företagen och för den enskilde som kan börja om på nytt.


Om jag skulle ta och skriva en interpellation.....


Som handlar om Nätetikett, om att förbjuda Riksdagsledamöter som inte stavar rätt på sin blogg, om att Riksdagsledamöter som lägger för många interpellationer får stå i skamvrån hos talmannen eller något annat käckt straff. Om att Riksdagsledamöter inte får lägga för många motioner men inte heller för få. De ska vara LAGOM..


Nej jag skojade bara. Det ämnet passar inte som interpellation

Och vad skulle alla borgerliga bloggare göra då, om de inte hade någon sosse att klaga på.

De vill ju helst inte klaga på den borgerliga politiken som ökar klyftorna och orättvisan i Sverige.

Tur för dem att jag finns som är SÅÅÅ dum så att jag inte förstår mitt eget bästa (enligt dessa bloggare)


Nej det blir nog bara en interpellation till nu innan tiden går ut i slutet av augusti.

Den ska handla om kommunernas försämrade ekonomi ....


Funderar på om det är läge för en interpellation angående alla tågförseningar..Så var det dags igen att sitta still på ett tåg och stirra in i en bergvägg... Jag blev förvarnad om att detta tåg skulle bli försenat ungefär 10 minuter efter det att jag klivit på.

Då var orsaken banarbete, sades det. OK jag förväntade mig då att bli 15-30 minuter sen till Stockholm.

Nu ropade tågmästaren i högtalaren igen om ytterligare en tågförsening, signalfel löd budskapet denna gång. Vi får se hur länge vi ska vänta på att få signal om att åka vidare.

Vilket fall som helst är det trist, det finns roligare saker att göra en lördagskväll.

Funderar på om det är läge för en interpellation angående alla tågförseningar. Undrar om infrastrukturministern har någon åtgärdsplan eller dialog med SJ för att lugna tågresenärer?

Dessutom har jag förstått att interpellationer retar upp en och annan bloggare...


om tågförseningar i svd

och i ab

trafikutskottet i ab


"Dam" if you do and "dam" if you don'tNågon som har hört talas om nr 4 i Berit Ås härskartekniker

Där beskrivs dubbelbestraffning som en lämpig metod att sänka någon.

Just nu skriver både bloggar och media om det "förfärliga" i att Riksdagsledamöter skriver interpellationer och ställer statsråd tillsvars. Företrädesvis borgerliga tyckare, ondgör sig över att sommarlovet blivit för kort för Riksdagsledamöterna.

Nu har ju inte sommarlovet kortats för oss, även om man kan tro det , om man bara läser rubriken på Westerbergs debattinlägg i DN.

Vårt uppdrag går ut på att föra väljarnas talan på bästa sätt. Det gör vi oavsett om det pågår sammanträde eller inte. Riksdagsuppdraget är så mycket mer än att vara inlåst i Riksdagshuset i Stockholm. Studieresor, arbetsplastbesök, praktik, motionsskrivande, debatter och möten är alla viktiga ingredienser i vårt uppdrag. Att skriva och debattera interpellationer är bara ett sätt att lyfta frågor och driva politik.

Det är inte särskilt länge sedan som de Riksdagsledamöter som skrivit flest motioner, flest interpellationer, varit aktiva i talarstolen hyllades. Ni ska få se att det ändrar sig snart och  vi ta del av "hela listan" av de lataste Riksdagsledamöterna ......

Men just nu är det som sagt annorlunda. Dam if you do and dam if you don't


Tolgfors valde att missförstå min fråga om försvaret i framtiden.


Efter inte ens två år vid makten har den borgerliga regeringen lyckats skapa kaos inom försvaret. Just nu tvingas ledande militärer leka "hela havet stormar" och kämpa för sitt regementes överlevnad.

Det har varit en målmedveten strävan från Försvarsmakten och statsmakterna att i tidigare försvarsbeslut sträva mot större enheter allt i syfte att skapa en rationell stödorganisation till förmån för insatsförbanden och insatserna.

Arbetet från tidigare försvarsbeslut mot ökad integrering och samordning i garnisoner bör därför fullföljas för att i slutänden erhålla mer ekonomiska medel till att utbilda, träna och beredskapshålla förband för insatser.

Det är viktigt för försvaret att finnas ute i hela landet med väl fungerande och rationella storgarnisoner. Men Sten Tolgfors ville inte debattera med mig om ett modernt försvar antagligen för att jag lyfte upp de regementen som finns i Skaraborg som goda exempel. Där fungerar det nämligen bra- Det är effektivt, de har stor kompetens och kan dra nytta av varann. Vet inte varför Tolgfors valde att missförstå mig, han kanske trodde att jag bara skulle prata regionalpolitik men det var inte min avsikt


Maud Olofsson vet inte om att jobbtillväxten tvärnitat


Det förvånar mig att Maud Olofsson inte vet om att det tillkommer allt färre jobb. Jag har just avslutat en debatt med henne om Nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden i Interpellation 2007/08:799. Hon pratade på om att det är goda tider och att människor har fått jobb, även på landsbygden. Det är ju sant det hon säger, det har gåt bra för Sverige i 3-4 år nu. Men det hon var helt ovetande om var att regeringen själv skrivit att de nya jobben blir allt färre. Nåväl, hon menade att hon gjort mycket för att hindra mackdöden och att hon har dialog med oljebolagen. Tyvärr ser vi inte det i praktiken ännu.


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=815712&rss=2216

Om en stund ska jag debattera om Sveriges agerande om mänskliga rättigheter under OS. I Interpellation 2007/08:801 och om Reformer att satsa på när ekonomin går sämre i Interpellation 2007/08:820 samt om Skaraborgs regementen i Interpellation 2007/08:797


Civilbefolkningen lider i GeorgienSituationen i I Georgien kräver initiativ och samordning mellan regionala organisationer, med FN samt direkta samtal mellan Ryssland och Georgien. Varningstecknen fanns innan krigsutbrottet men diplomatin kunde inte hantera komponenter som Ryssland - USA relation, NATO, närmande till EU och intresse för naturtillgångar. Relationsproblemen kom istället att växa.  Utrikesminister Carl Bilds bedömningar av Ryssland har varit kraftlös samtidigt som Rysslands statsledning gått mot en auktoritär statsordning. Kvinnors perspektiv i krigssituationer måste visas tydligare.   I Både Ryssland och Georgien dominerar manliga maktstrukturer starkt. Satsningar på militär går före sociala frågor.  Parlament i Georgiern har efter valet endast 5,1 procent kvinnor. Kvinnors rättigheter och respekt måste beaktas. Det har begåtts misstag av såväl Ryssland som Georgiern inför krigsutbrottet. Men krig är alltid fel svar även på frågor som kan vara rimliga att ställa.

Sveriges och EU måste upprepa stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom internationellt erkända gränser. Liksom krav på eld upphör och rysk trupps omedelbara tillbakadragande från Georgiskt territorium. Behovet av tillträde för humanitära hjälpinsatser till drabbade civila, vuxna och barn, växer. Civilbefolkningarnas lidande måste få ett omedelbart slut.om kriget i DN och i svd


Satsa på det livslånga lärandet


När den borgerliga regeringen tog över styret för landet började de med att skära ner vuxenutbildningen med en tredjedel i landet. Enligt vissa borgerliga företrädare (inte alla) är det fult att läsa in sådant som missat i unga år.
Klarar man inte gymnasiet får man skylla sig själv....

Borta är tanken med ett jämlikt samhälle, det är mycket bättre om skillnaderna ökar så att några människor kan passa upp, städa, göra rent poolen till de som har mycket att göra och framgångsrika karriärer.

Jo jag vet att det låter tufft och jag känner många borgerliga företrädare och väljare som inte ställer upp på den beskrivningen. Tyvärr är det så det blir i praktiken om inte alla får fler chanser i livet.


Men nu gäller det de kvalificerade yrkesutbildningarna som bedrivs framgångsrikt på vuxenutbildningen


Ledningen för Vuxenutbildning i Skövde oroar sig över vad som händer med KY-utbildningarna i framtiden. Därför gjorde jag ett besök hos dem idag och tog del av KY:s utveckling för Skövde och resten av landet.

Vi får se vad den borgerliga regeringen tänker göra när vi får läsa budgetproppen den 20 september.


Har Horns tegelbruk någon framtid?


Idag har jag sett tegeltillverkning och fick till och med en tegelplatta döpt efter mig. Jag blev mycket imponerad av den kunskap som Ingemar Lorentzon och hans anställda har när de gör det handtillverkade teglet. Ett hantverk och kunnande som löper risk att gå förlorad.

Ingemar är fjärde generationen på tegelbruket och vill bevara hantverket till efterkommande generationer. Men det blir svårt eftersom de endast bränner på sommartid och har svårt att få det att gå runt hela året.

Bruket hade sin storhetstid på 1930-talet. Som mest var ett tiotal personer anställda och produktionen var främst inriktad mot mur- och taktegel och dräneringsrör. Bruket blev bland annat känt för kvalitén på den lokala leran som gjorde att teglet blev mycket hållbart.

Efter andra världskriget blev tillverkningen av dräneringsrör allt viktigare. På 1970-talet började de tegelbaserade dräneringsrören att ersättas av dräneringsrör i plast och de goda tiderna var över för bruket. Under senare delen av 1990-talet renoverades tegelbruket och produktionen kom igång.Tegelbruket


Var fanns all omtanke om integriteten när de bröt sig in hos socialdemokraterna?


Nu gråter de krokodiltårar. Den ene är ledsnare än den andre över att de med minsta möjliga marginal dunkade igenom den nya lagen om signalspaning, den så kallade FRA-lagen, mot oppositionen och mot stark folklig opinion.

De hade ett helt år på sig från det att FRA-frågan återremitterades. Men på det året flyttade de inte ett kommatecken från förslaget. De hade så bråttom innan midsommar för att bli av med frågan. Men de gjorde en grov felbedömning. Frågan har bara vuxit och folk har blivit mer och mer emot lagen.

Flera liberaler talar så fiiiint om integritet och vill nu passa på att bli extra kända genom att gå emot sitt parti så här i efterand.

Men var fanns folkpartisternas fina ord om att man absolut inte får spana hos andra när de bröt sig in hos socialdemokraterna för två år sedan?

De bröt sig in för att ta del av socialdemokraternas valplaner, strategier och politiska förslag. De bröt sig in för att de kommit över ett lösenord. Då var det fullt legitimt att läsa andras handlingar enligt flera folkpartister.
Ingen sa då att även om man hittar en nyckel till hus så får man inte gå in där, du går inte ens till din grannes olåsta postlåda och läser dennes post.

För två år sedan var det fullkomligt naturligt att spana för att dra fördel enligt folkpartiet.

Nu står de där med sina krokodiltårar och tycker att det är fruktansvärt att de råkat ha bankat igenom en signalspaningslag som går emot såväl den politiska oppositionen och den folkliga opinionen.

Jag tror inte på fps spel för gallerierna


I Urban Ahlins sommarstuga försmäktar vi denna dag


Trots ösregn, öfsadropp och östanvind har vi väldigt trevligt i Urban Ahlins sommarstuga.

Det är socialdemokraterna i Skaraborgs partiledning som träffas. Vi diskuterar politik, drar upp riktlinjer och försöker lägga upp strategin för tiden framöver.

Partikompisar i våra15 arbetarekommuner jobbar på hårt oavsett de är i opposition eller styr i respektive kommun. Men de behöver stöd, idéer och visioner för att bli ännu bättre på den lokala sossepolitiken. Dessutom diskuterar vi regional och rikspolitiken. Denna sommar har den borgerliga regeringen rasat totalt och vi socialdemokrater måste sätta ned foten för att visa en tydlig opposition.


Här syns Riksdagsledamoten Carina Ohlsson, regionpolitikern Alex Bergström, Riksdagsledamöterna Patrik Björck och Urban Ahlin, Kommunalrådet Ulla Göthager och regionrådet Annelie Stark


Här syns öfsadroppet

Någon som är förvånad över att moderaterna tvekar till höghastighetståg?


Nu är alla för höghastighetståg, alla partier utom moderaterna som fortfarande tvekar.

Det är inte ett dugg förvånande att moderaterna backar in i framtiden och föredrar mindre miljövänliga transportmedel. Men trist. Dessutom är det moderaterna som bestämmer i regeringen. De andra borgerliga partierna har hittills lagts sig platt för moderaterna i stort sett alla frågor.


Socialdemokraterna uttalade sig i början av sommaren när Banverket lämnade en snabbrapport om höghastighetståg. Åsa Thorstensson har sagt att hon är positivt inställd till höghastighetståg. Alla partier var representerade när trafikutskottet var i Spanien för att se de höghastighetståg som finns där, de var lyriska när de kom hem från den studieresan.

Att bygga särskilda spår för att tågen ska gå 300 km i timmen är dyrt men framåtsyftande och blir i längden mer miljövänligt. Men, vill jag gärna påpeka, vi måste se till så att det finns medel för att rusta upp den övriga järnvägen också. Vi måste ha moderna spår, bra tekniska lösningar och fler spår utmed de befintliga järnvägarna så att gods och persontrafik kan mötas och öka utan de trista förseningarna som tågen dras med idag. Jag brukar beskriva vikten av utbyggnaden av Västra stambanan, som moderaterna i Lerum stoppar. Det finns fler exempel i hela landet där järnvägen måste rustas upp, stärkas och moderniseras. Det går alltså inte bara att satsa på höghastighetståg på några få ställen i landet, det behövs en helhet.

Därför kommer höstens budgetberedning bli extra intressant. De små borgerliga partierna gör utspel, på utspel nu för att visa vad de ska driva för frågor men till slutligen blir det Borg som bestämmer.

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.173594


Årliga mötet hos Birgitta JohanssonVarje år deltar jag i ett "hemligt" möte i Hulan hos Birgitta Johansson. Mötet i sig är inte hemligt men det vi talar om råder det ömsesigig tystnadsplikt om.
Eftersom det var 15års jubileum höll vi på till kl.03 på natten, det var mycket att tala om.
Som kuriosa kan namnas att jag och en av de andra deltagarna, Carina Ohlsson, jagade/hjälpte en kalv som smitit från sin kohage.
Kalven klarade sig från att bli påkörd på vägen och Birgitta ringde markägaren för att vi skulle få avlastning i jagandet.

Allt är inte SJs fel


Att jag inte skrivit om tågförseningar på länge, beror inte på att tågen börjat komma i tid.

Nej, det beror på att jag inte åkt tåg på några veckor. Enligt många bedömare har tågförseningarna varit fler än någonsin denna sommar.

Men som sagt jag har inte blivit berörd förrän nu. Och naturligtvis är det klippt igen. Både morgontåget och tåget från Stockholm till Skövde nu på eftermiddagen är försenat i ca15 minuter. Jag är på väg till ett möte i Hjo men hade redan förvarnat om att jag kanske inte kommer i tid.

Men jag vill gärna framhålla att det inte alltid är SJs eller de olika tågoperatörernas fel att det blir förseningar. Det är inte ens banverkets fel alla gånger.

Ibland är det blåst, regn, snö, orkan, storm... Vi råder inte över vädrets makter som tur är. Däremot är det inte försvarbart att det allt som oftast är förseningar. Träd som faller ner borde ju inte stå så nära rälsen, löv på spåren borde kunna hanteras på ett snabbt sätt. Tåg som får motorfel, bromsfel, elfel, ledningsfel borde ha underhållits för länge sedan osv.

Det är godset, resenärerna och miljön som blir lidande.
Men nu har ju Borg lovat satsa på infrastruktur så då ska väl allt bli bra, eller kan han ha skruvat upp förväntningarna för högt?


Blir det någon bred snabb E20 hela vägen från Göteborg till Stockholm, Björklund?

Nu har Björklund, fp, talat med stort självförtroende. Det kan vi ta del av i flera media idag.

Finansminister Borg, m, har tidigare skruvat upp förväntningarna på höstens infrastrukturproposition. Han har ju påstått att han kan satsa mer nu när ekonomin störtdyker.
Då kan förstås folkpartiledaren haka på och säga att han vill satsa på infrastruktur så att det ska låta som om det var han hans parti som drivit frågan i budgetförhandlingarna.


Att Socialdemokraterna, andra partier och Västsveriges näringsliv länge drivit frågan om vägar och järnvägar borde nått även Björklund. När han talade i Marstrand var det definitivt på sin plats att ta upp frågan.
Men det blev inga besked om E20 nu heller.
E 20 som behöver byggas ut genom hela Västra Götaland. E 20 spelar en viktig roll i det europeiska vägnätet inte bara för att det är kortaste vägen mellan Göteborg och Stockholm utan också genom sin betydelse för städer som Eskilstuna, Örebro, Mariestad, Skara och Alingsås. Stora delar av Bergslagen möter genom Bergslagsdiagonalens (riksväg 60) E 20 i Örebro och är starkt beroende av en hög standard på E 20 för att nå Göteborg och hamnen.

Hela sträckan ska vara en trafiksäker fyrfältsväg. Särskilt olycksdrabbad, och där trafiken ökat kraftigt med tung trafik, är delen av E 20 från Mariestad förbi Hova. Enligt bedömningar som gjorts hos Vägverket har ca 15 procent av vägnätet i Västra Götaland dålig bärighet och ytterligare 30 procent har en tveksam bärighetsstandard.

Björklund pratar en del om infrastruktur och forskning men säger nästan inget om FRA men gör försök till försvar skriver både DN och Svd. Frågan är om det räcker för att blidka opinionen?


Per Nuder

Först hade jag inte tänkt kommentera de tarvliga påhoppen på en av våra duktigaste politiker. Men nu när min egen lokaltidning, SLA, utan bättre vetande skriver ner Per Nuder på ledarplats känner jag ett visst behov av att berätta om hans arbete i Riksdagen. Förutom att Per deltar på våra gruppmöten, där socialdemokraternas politik läggs fast, deltar han i voteringarna (omröstningarna) i Riksdagen, ger oss andra råd och finns till hands i Riksdagskorridorerna.

Att han inte har en framskjuten plats länge innebär inte att han att han har försvunnit.

Dessutom reser han runt i landet och deltar på möten. Där träffar han väljare och allmänhet. Han deltar i partistyrelse och VU-möten. Han jobbar med ett särskilt ekonomiskt strategiskt uppdrag för det europeiska socialdemokratiska partiet. Det blir ganska löjligt att angripa honom genom att titta på hur många motioner eller riksdagsdebatter han har deltagit i.


Varför roar sig Skaraborgs allehanda att smutskasta Per Nuder. Varför inte granskar de inte vilka debatter de Skaraborgska Riksdagsledamöterna deltagit i?

Förmodligen för att de bara tagit del av några riksmediors utspel och att det kanske tar för lång tid att klicka på Riksdagens hemsida. Där skulle de ju kunna klicka vidare på ledamöter och se att det finns borgerliga ledamöter som inte lagt en enda motion sedan i oktober förra året, inte skrivit interpellationer och har på sin höjd deltagit 1-2 debatter under våren 2008.

Men det vill inte den borgerliga tidningen granska. För då skulle det ju visa sig att Riksdagsuppdraget inte bara går ut på att finnas i Riksdagshuset. Att ta de av debatter i, skriva motioner och interpellationer är ett sätt att påverka. Men det handlar också om att ta del av samhället, ta intryck av människor/väljare/näringsliv. Det handlar om resor, till exempel sådana resor som Per Nuder gör. Att han dessutom hinner skriva ett stycke nutidshistoria i bokform visar ju bara att han hinner med väldigt mycket.


Hellre blåbär i skogen än i regeringen


Visst är det gott med blåbär och i skogarna runt Skövde har jag i alla fall hittat en hel del.

Så det är inte brist i hela Sverige i alla fall.

De som är nybörjare brukar ibland kallas för blåbär, den blåa färgen brukar förknippas med högerpartier. Den nuvarande borgerliga regeringen är väl inga blåbär direkt, men de saknar erfarenhet i att styra ett land. Någon kan förstås påpeka att det inte är borgarnas fel, att de inte fått erfarenhet utan att det är väljarnas fel .Eftersom de inte röstat på dem i tillräckligt stor utsträckning. Jag skulle vilja säga att det är väljarnas förtjänst, av döma av väljarmätningar kommer borgarna förpassas till opposition nästa val. Det behövs politiker med reella kunskaper. Det går inte bygga förtroende på teoretiska modeller i längden. De blå dunsterna som de borgerliga partierna kom med i förra valrörelsen har visat sig falla platt till marken.

Så hellre blåbär i skogen än i regeringen


bilden tog jag vid simsjön utanför Skövde


Nu tvärnitar svensk ekonomi men Borg struntar i det


Trots att alla bedömare nu visar hur svensk ekonomi tänker Finansministern inte göra någonting. Han står handfallen och ser på när jobbtillväxten tvärnitar, inflationen skjuter i höjden och alla pilar pekar nedåt.

Han är kallsinnig mot småföretagen som kräver handlingskraft.  Han har viftat bort all oro för inflation, all oro för tillväxten och har gjort allvarliga felbedömningar.

Av det skälet har jag lämnat in en IP för att få en debatt med Anders Borg inom ett par veckor om den allvarliga situationen. Jag hoppas få honom på bättre tankar så han förstår vi behöver stärka svensk produktivitet. Den fortsätter ju att vara mycket låg och det är oroväckande för konkurrenskraften. Det är till exempel fel att dra ned på utbildningsinsatser som regeringen har gjort.

Men som jag skrivit tidigare så behöver de ha någon i regeringen som har erfarenhet och kunskap i hur ett land styrs även i motgång. (vilket många liberala bloggare häpnade över)


DN om ekonomin som rasar


Nu tvärnitar Sverige


alla pilar pekar nedåt


Östros kräver krafttag


Vad gör Sveriges regering för de mänskliga rättigheterna i Kina?


Varenda dag får vi höra exempel på övergrepp i Kina. Om hur fri och yttrandefrihetens begränsas. Nu senast en debatt om det censurerade Internet för Kineser och hur mycket det skulle gälla OS-journalister. Jag har tidigare skrivit om att Sverige inte borde delta i OS-invigningen men delta i tävlingarna fullt ut. Nu närmar sig OS med stormsteg och  idrottsmän/kvinnor som förberett sig i åratal inför sina idrottsprestationer önskar jag givetvis lycka till.


Men däremot kräver jag av världens politiker att påtala när mänskliga rättigheter inte följs. Det är vår  skyldighet att reagera. Därför har lämnat in en IP för att diskutera om vad regeringen kan göra mer, dels med påtryckningar, genom uttalanden och fördömande och dels genom EU för att öka trycket ytterligare på den Kinesiska regimen.

Amnesty International anser att Kina inte håller måttet.  När landet ansökte om att få vara värdland för OS 2008 sade man att förändringar skulle göras. Men det har gjort på tok för lite. Dessutom tycker jag att kritiken från politiska företrädare har blivit tystare i takt med att OS närmar sig. Det vill jag ändra på

läs mer i SVD

"Frågan om Internet har lösts". Men vissa sidor fortfarande blockerade.

Missnöjda volontärer. "Alla godtyckliga regler ställer till


RSS 2.0